Mgr. Radek Přepiora - ČLÁNKY, KNIHY A FREE TVORBA

kontakt: Radek.Prepiora@seznam.cz

 

View Radek Prepiora's profile on LinkedIn

© by Mgr. Radek Přepiora 1995 - 2019. All Rights Reserved.

Click for Use of Content from Mgr. Radek Přepiora site - ČLÁNKY, KNIHY A FREE TVORBA.

 

2018

Aktuální názory a krátké postřehy z Twitteru, Facebooku aj.:

http://polanka2018.sweb.cz

https://www.facebook.com/RAdo.Skydancer

 

 

ČLÁNKY, KNIHY, STUDIE aj.:

Aktualizováno 21. prosince 2018

 

 

2019 - 2013

 

8. září 2018 - Sledujte pravidelné příspěvky na webu Necipujtenas.cz , který Vám přináší informace z celého světa i z Vašeho regionu a může tak Vám a Vaší rodině pomoci při Vaší snaze o získání argumentů pro klidný, svobodný, šťastný život bez neustálého vměšování necitlivé/nekompetentní/neférové/vše-zdražující/svobodu a lidskou důstojnost likvidující části zastupitelů/politiků. :)

                                                                                                                                                                        NEČIPUJTENÁS.CZ

 

8. září 2018 - Program Mgr. Radka Přepiory pro komunální volby konané 5. a 6. října 2018 do Zastupitelstva Ostravy-Polanky nad Odrou. "V"

                                                                                                                                                                        POLANKA2018.CZ

27. ledna 2013 - LEGITIMITA NOVÉHO ČESKÉHO PANA PRESIDENTA MILOŠE ZEMANA A VÍTĚZSTVÍ ROZUMNÉHO ČESKÉHO NÁRODA. Tato krátká glosa vyjadřuje autorův postoj k volbě českého presidenta pana Miloše Zemana ze dne 26. ledna 2013. Zdůrazňuje, že přes všechny ideové rozdíly: je vhodné popřát nové hlavě České republiky mnoho štěstí a Božího Požehnání, pogratulovat jí k jistě životnímu úspěchu po mnoha letech prožité zrady a života v ústraní. Nicméně v případě špatných kroků pana presidenta Zemana a jakýchkoliv – obzvláště mediálních - tvrzení o jeho současné nebo budoucí „velké legitimitě“: bychom měli mít jako rozumní lidé po celých následujících 5 let neustále na paměti: HLASOVALO PRO NĚJ „POUZE“ 2.717.405 OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, TEDY „JEN“ PŘIBLIŽNĚ 26% ZE ZHRUBA 10,5 MILIÓNŮ VŠECH OBYVATEL ČR (cca 74% mu hlas nedalo). Český národ tak sice moudře delegoval svou moc do rukou pana Zemana, přičemž tak učinil z hlediska síly jeho legitimity s jasně omezeným mandátem!

                                                                                                                                                                        download - PDF - 140kB

 

 

2012

 

6. října 2012 - AMERICKÁ SPISOVATELKA CARYN DAHLSTRANDOVÁ RIVADENEIROVÁ, B. A.: ROSTOUCÍ POPULARITA MYŠLENEK KŘESŤANSKÝCH LIBERTARIÁNŮ. Následující text je překladem stále velmi aktuálního článku americké spisovatelky Caryn Dahlstrandové Rivadeneirové z 27. ledna 2012. Autorka se ve svém příspěvku publikovaném v internetové verzi křesťanského časopisu „Relevant“ zamýšlí nad nepřehlédnutelným fenoménem současné politické kultury, kterým je mohutný nástup křesťanského libertarianismu a to především v rámci nové-mladé generace.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 184kB

 

16. září 2012 - NĚKDEJŠÍ PŘEDSEDA AMERICKÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY MICHAEL STEPHEN STEELE: REPUBLIKÁNŠTÍ ŠÉFOVÉ SE LETOS ZACHOVALI K RONU PAULOVI, K LIDEM Z JEHO HNUTÍ SVOBODY A K PAULOVÝM RNC DELEGÁTŮM NEČESTNĚ, HLOUPĚ A BLÁZNIVĚ. V DOBĚ KONÁNÍ SRPNOVÉ REPUBLIKÁNSKÉ NÁRODNÍ KONVENCE V TAMPĚ NA FLORIDĚ TAK POŠKODILI V PŘÍMÉM PŘENOSU PŘED ZRAKY CELOSVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI NEJEN DOBRÉ JMÉNO NAŠÍ STRANY, ALE TAKÉ PŘEDEVŠÍM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. Následující text je překladem části rozhovoru z 30. srpna 2012, který spolu vedli moderátor Jon Stewart a Michael Stephen Steele (předseda americké republikánské strany v letech 2009–2011, viceguvernér státu Maryland z období let 2003-2007, křesťan-katolík, právník, politik a komentátor) v pořadu „The Daily Show with Jon Stewart“ kabelové televize „Comedy Central“. Doktor Steele si postěžoval, že republikánští bossové neměli ani tolik slušnosti, aby jej pozvali na letošní Republikánskou národní konvenci z konce srpna 2012 v Tampě na Floridě a neopomněl navíc divákům sdělit své praktické zkušenosti: Všechny tyhle stranické sjezdy jsou založeny - podobně jako telemarketing - na specifické formě reklamního sdělení tzv. „Infomercials“ a snaží se lidem co nejlépe prodat každého politického kandidáta nebo alespoň jeho myšlenky. Politické konvence již bohužel dávno nejsou prostorem pro svobodnu diskusi. Všechno zde musí probíhat podle předem připraveného plánu. Michael Steele zdůraznil, že tato naprosto tristní situace se bude konečně po uplynulých desítkách let měnit a to díky moderní informační společnosti a Internetu. Staré marketingové postupy již na voliče přestávají zabírat a lidé místo toho chtějí slyšet pravdu, fakta, vyžadují čestné jednání a integritu svých volených zastupitelů. Steele posléze důrazně zkritizoval vedení GOPu právě za nečestný, hloupý a bláznivý přístup k Ronu Paulovi (americký republikánský kongresman a kandidát na presidenta USA z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) a k jeho hnutí svobody včetně Paulových RNC delegátů. Dr. Ron Paul měl dostat na Republikánské národní konvenci prostor pro svůj řádný-necenzurovaný-svobodný projev a nikoliv pouze necelé čtyři minuty určené k vysílání krátkého oslavného videa Paulova života a jeho myšlenek. Republikánská strana tak udělala velkou chybu, když si tím znepřátelila milióny mladých lidí z hnutí svobody Rona Paula, kteří byli ochotni stát se součástí jedné-velké-americké-politické strany: „Grand Old Party“.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 416kB

 

9. září 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: JSME SVĚDKY ZRODU NOVÉ-SVĚTOVÉ ÉRY – STARÝ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÝ SYSTÉM SE POSTUPNĚ HROUTÍ – NENÍ TO VŠAK DŮVOD K DEPRESI - OBJEVUJÍ SE TOTIŽ BÁJEČNÉ-NOVÉ MOŽNOSTI DOSTUPNÉ KAŽDÉMU ČLOVĚKU – OPRAVDU SVOBODNÍ OBČANÉ PŘEDSTAVUJÍ NAŠI SKVĚLOU BUDOUCNOST A NADĚJI, ŽE ÉRA NOVÉHO-SVOBODNÉHO SYSTÉMU PŘINESE NEBÝVALOU PROSPERITU, ŠANCE A VZÁJEMNOU LIDSKOU ÚCTU, POSÍLENÍ ROLE PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD, MÍROVÉ ŘEŠENÍ STALETÝCH PROBLÉMŮ LIDSTVA. Následující text je překladem šedesáti osmi minutového projevu z 26. srpna 2012, který přednesl Ron Paul (americký presidentský kandidát a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) v rámci své akce s názvem "We Are the Future Rally" v Tampě na Floridě za účasti jedenácti tisíc nadšených posluchačů - jeden den před začátkem Republikánské národní konvence. Prostřednictvím Internetu se posléze jeho poselství dostalo k široké veřejnosti. Ron Paul zdůraznil, že jsme svědky zrodu nové světové éry. Starý ekonomicko-společenský systém se postupně hroutí, ale není to však důvod k depresi. Objevují se totiž báječné-nové možnosti pro každého člověka. V novém systému pak budou představovat naši skvělou budoucnost opravdu svobodní lidé. Dr. Paul také vysvětlil, že:

 • útoky dosavadní státní moci na občanské svobody, majetek a měnu budou pokračovat, sílit

 • díky tomu se budou lidé také stále více snažit hluboce porozumět chybám starého systému

 • budou v důsledku toho silně toužit po reálné svobodě

 • budou usilovat o plné obnovení svých přirozených práv, která jim dál Bůh

 • budou pak posléze ochotni tato svá práva a svobody hájit v reálných situacích

 • budou chtít žít v novém-svobodném systému, kde si budou moci ponechat veškeré plody své práce bez zbytečného zdanění, kde si budou moci půjčovat peníze za férových-úrokových podmínek podobně, jako to dělají samy komerční banky, když získávají super výhodné úvěry od nynějších centrálních bank za nízké, nulové (tzv. „Nulová úroková politika“) nebo dokonce už i záporné úroky (tzv. „Záporná úroková politika“) a posléze pak naopak nabízejí svým klientům úvěry s velkým ziskem za vysoké úrokové sazby. (Např. americký „FED“ a další centrální banky budou reformovány nebo úplně zrušeny – nastoupí doba zlatem, stříbrem aj. reálně krytých a vzájemně si konkurujících měn.)

 • stát nebude moci lidem již vůbec nic sebrat

 • vláda bude muset maximálně chránit občanské svobody a přirozená práva - bez jakýchkoliv výmluv

 • nový systém bude založen na filosofii nenásilí, na svobodném trhu a odmítání válek

 • lidem se díky opravdu svobodnému trhu a novým možnostem produkce konečně vrátí sebeúcta, která je příčinou frustrací současné společnosti a vede k páchání násilí

 • nový ekonomicko-společenský systém svobody bude tedy podle Dr. Paula odpovědí na všechny chyby minulých staletí a velkou příležitostí pro všechny lidi naší planety

                                                                                                                                                                        download - PDF - 964kB

 

30. srpna 2012 - AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL: NAŠE DÍKY A VELKÝ OBDIV PATŘÍ ZAKLADATELI HNUTÍ SVOBODY-MÉMU OTCI RONU PAULOVI – V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI NÁS ČEKAJÍ OBROVSKÁ VÍTĚZSTVÍ – POJĎME SPOLEČNĚ PROSADIT AUDIT FEDU, POSLÉZE TAKÉ PENTAGONU A ZRUŠENÍ PONIŽUJÍCÍ TSA. KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE POMOCI A KAŽDÝ Z VÁS JE DŮLEŽITÝ PRO NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH! Následující text je překladem projevu z 26. srpna 2012, který přednesl Rand Paul (americký republikánský senátor z Kentucky, křesťan a významný představitel Kampaně za svobodu) v rámci akce svého otce Dr. Rona Paula s názvem "We Are the Future Rally" v Tampě na Floridě za účasti jedenácti tisíc nadšených posluchačů - jeden den před začátkem Republikánské národní konvence. Prostřednictvím Internetu se posléze Randovo poselství dostalo k široké veřejnosti. Vyslovil v něm velké uznání svému otci za úspěšné prosazování myšlenek svobody po dobu několika-ti minulých dekád. Rand Paul také načrtl blízkou budoucnost své práce v Senátu, kde bude nutné prosadit zákon o auditu FEDu, který již úspěšně prošel Sněmovnou reprezentantů. Další krok podle něj spočívá v přípravě nové legislativy o detailním auditu Pentagonu a ve schválení zrušení federální agentury TSA, která proslula svými některými excesy mj. při ponižování amerických občanů. Senátor Paul vyzval veřejnost k masivní Emailové akci směrované na šéfa senátní většiny Harryho Reida, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro úspěšné ovlivnění výsledného hlasování v celém Kongresu. Neopomněl zdůraznit: Garantuji vám, že v nedaleké budoucnosti nás společně čekají obrovská vítězství!

                                                                                                                                                                        download - PDF - 204kB

 

28. srpna 2012 - AMERICKÝ HISTORIK THOMAS WOODS: NĚKOLIK DOBRÝCH ARGUMENTŮ PROTI NEMÍSTNÝM POŽADAVKŮM NA AUTOMATICKOU AKCEPTACI TZV. "SPOLEČENSKÉ SMLOUVY". Následující text je překladem vyjádření ze 7. srpna 2012, které adresoval Thomas E. "Tom" Woods (americký historik z Kansasu, křesťan a významná osobnost současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) prostřednictvím Internetu široké veřejnosti ve věci své morální podpory pro všechny svobodomyslné lidi, kteří mají respekt a slušné chování k druhým, ale přesto musí sami každý den bojovat o své právo na život ve společnosti bez úcty k jejich vlastním názorům, k právům a majetku. Dr. Woods zdůraznil, že stojí celou svou autoritou pevně na straně libertariánů vůči mocichtivým-anti-svobodným myšlenkám v naší společnosti a proti požadavkům na likvidaci všech tzv. „jiných názorů“, které neodpovídají konceptu tzv. „společenské smlouvy“. Rozhodně odmítl tezi: Všichni libertariáni by měli raději odejít, pokud se jim tedy nelíbí aktuální systém, jeho pravidla a již zmiňovaná tzv. "společenská smlouva". Pro své postoje také poskytl rozumné argumenty.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 104kB

 

25. srpna 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: PRO ZÁCHRANU A BEZPEČNOST EKONOMIKY USA MUSÍME RADIKÁLNĚ OMEZIT VÝDAJE NA ZBROJENÍ. POKUD ŠKRTNEME ROZPOČET PENTAGONU O 50%, TAK TÍM POMŮŽEME NAŠIM KRIZÍ TĚŽCE ZKOUŠENÝM OBČANŮM, ALE HLAVNĚ STÁLE ZŮSTANEME VOJENSKY NEJSILNĚJŠÍ ZEMÍ NAŠÍ PLANETY, NA KTEROU SI NIKDO NETROUFNE DOKONCE ANI JEN ŠPATNĚ POHLÉDNOUT. TAKOVÁ JSOU ZKRÁTKA FAKTA. NAČ TEDY JEŠTĚ ČEKÁME? Následující text je překladem prohlášení z 20. srpna 2012, které adresoval Ron Paul (americký presidentský kandidát pro rok 2012 a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan, nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti prostřednictvím Internetu v důležité záležitosti záchrany a bezpečnosti amerického hospodářství. Pro dosažení tohoto úkolu považuje Dr. Ron Paul za naprosto stěžejní radikální snížení vojenských výdajů USA. Podle něj lze v současné ekonomické krizi díky takovému kroku účelně pomoci těžce zkoušeným americkým občanům. Paul ale především zdůraznil, že i po plánovaném škrtech bude Amerika stále naprostou jedničkou a supervelmocí, bude vojensky nejsilnější zemí mezi ostatními národy naší planety. To jsou podle Dr. Paula holá fakta: Nač pak ovšem ještě stále čekáme?

                                                                                                                                                                        download - PDF - 224kB

 

23. srpna 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍ SVOBODNÉ MĚNY KRYTÉ ZLATEM A STŘÍBREM PŘEDSTAVUJÍ ŘEŠENÍ NEUSTÁLÉHO ZNEHODNOCOVÁNÍ DOLARU, TÍM I OCHRANU GLOBÁLNÍCH FINANČNÍCH REZERV, ÚSPOR OBČANŮ A JSOU TAKÉ ÚČINNOU OBRANOU VŮČI VŠEOBECNÉMU RŮSTU CEN, KTERÝ TĚŽCE DOPADÁ NA PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU LIDSTVA – MONOPOL STÁTU A CENTRÁLNÍCH BANK NA TISK A TVORBU PENĚZ JIŽ MUSÍ KONEČNĚ SKONČIT. Následující text je překladem prohlášení z 13. srpna 2012, které adresoval Ron Paul (americký presidentský kandidát pro rok 2012 a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan, nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) prostřednictvím Internetu široké veřejnosti ve věci svého návrhu na opětovné zavedení vzájemně si konkurujících svobodných měn krytých zlatem a stříbrem. Podle Dr. Paula by to znamenalo definitivní řešení neustálého znehodnocování dolaru, tím i ochranu celosvětových finančních rezerv, úspor občanů a také účinnou obranu vůči všeobecnému růstu cen, který v současnosti tak těžce dopadá na převážnou většinu lidstva. Paul také vyzval jakožto předseda Podvýboru pro domácí měnovou politiku a technologie americké Sněmovny reprezentantů k definitivnímu ukončení monopolu státu a centrálních bank na tisk a vůbec jakoukoliv jinou formu tvorby peněz.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 204kB

 

21. srpna 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: OFICIÁLNÍ POZVÁNKA KE SLEDOVÁNÍ LETOŠNÍ REPUBLIKÁNSKÉ NÁRODNÍ KONVENCE V TAMPĚ NA FLORIDĚ (27. AŽ 30. SRPNA 2012) A K VAŠÍ OSOBNÍ ÚČASTI NA DVOU „BEFOREPARTIES“ RONA PAULA S NÁZVEM „MY JSME BUDOUCNOST“ REPUBLIKÁNŮ („WE ARE THE FUTURE RALLY“) A „LIBERTY ROCKS AFTER PARTY“ (OBĚ AKCE PROBĚHNOU 26. SRPNA 2012) – POJĎME SPOLEČNĚ ROZVINOUT V AMERICKÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANĚ POMYSLNÝ PRAPOR SVOBODY A DOKAŽME TAK, ŽE PŘÍZNIVCI HNUTÍ SVOBODY SYMBOLIZUJÍ NOVOU-LEPŠÍ BUDOUCNOST SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A CELÉHO SVĚTA. Následující text je překladem tiskového prohlášení z 11. srpna 2012, které rozeslal Ron Paul (americký presidentský kandidát, republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) a jeho volební štáb Emailem svým příznivcům a prostřednictvím spřízněných webových stránek se pak Paulovo vyjádření dostalo dále k široké veřejnosti. Dr. Paul tímto způsobem zveřejnil svou oficiální pozvánku ke sledování Republikánské národní konvence a vyzval své sympatizanty k masové účasti na dvou svých vlastních akcích s názvem „My jsme budoucnost“ republikánské strany („We are the Future Rally“) a „Liberty Rocks After Party“, které naplánoval na 26. srpna 2012, jeden den před začátkem RNC v Tampě na Floridě. Ve svém prohlášení několikrát zdůraznil, že letos bude konvence nejenom o těžké práci (uznání delegátů, budování platformy svobody, vyjednávání ve výborech, rozhovory s novináři, projevy atd.), nýbrž především také o skvělé zábavě: Hnutí svobody rozvine v americké republikánské straně pomyslný prapor svobody a dokáže tak celému světu, že příznivci Rona Paula symbolizují novou-lepší budoucnost GOPu a celých Spojených států amerických.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 880kB

 

19. srpna 2012 - AMERICKÝ HISTORIK THOMAS WOODS: INTERNET PŘINESL LIDSTVU V DĚJINÁCH DOPOSUD NEVÍDANOU DECENTRALIZACI MOŽNOSTÍ ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ – PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU JSME SCHOPNI DOSLOVA OBEJÍT DOSAVADNÍ SYSTÉM MAINSTREAMOVÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A UNIVERZIT - VYTVÁŘÍME SI VLASTNÍ-NOVÉ-NÍZKONÁKLADOVÉ A RESPEKTOVANÉ INSTITUCE, KTERÉ JSOU PRO NÁS PŘÁTELSKÉ A MÁME JE K DISPOZICI ON-LINE 24 HODIN DENNĚ (VIZ NAPŘ. WWW.LIBERTYCLASSROOM.COM) – TICHÁ INTERNETOVÁ REVOLUCE ZRODILA MLADOU GENERACI, KTERÁ TOUŽÍ PO PRAVDIVÝCH INFORMACÍCH A PO MÍROVÉ ZMĚNĚ DOSAVADNÍHO SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU. Následující text je překladem projevu z 19. května 2012, který přednesl Thomas E. "Tom" Woods (americký historik z Kansasu, křesťan a významná osobnost současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) v hlavním městě státu Texas (Austin) na setkání příznivců svobody ve věci objasnění důležitých revolučních společenských změn a trendů, které lidstvo v současnosti zažívá a které v blízké budoucnosti ovlivní každého člověka. Dr. Woods zdůraznil, že dosavadní politický-ekonomicko-společenský systém založený na kontrole veřejného mínění (média), na vytváření falešných autorit a „kontrolních stanovišť“ (tzv. „strážci bran“) „jediných správných názorů“ (např. university) je nyní v procesu svého rozkladu. Svobodná společnost a mladá generace se proto již naučila obcházet tyto staré struktury skrze Internet a dokonce si formuje své nové-vlastní-nizko-nákladové instituce, kterým věří. Tato pokojná-tichá revoluce bude sice ještě probíhat řadu let, nicméně každým rokem získává jedno důležité vítězství za druhým, včetně srdcí a intelektu obrovského množství lidí toužících po pravdivých informacích a po novém uspořádání společnosti.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 352kB

 

4. srpna 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: NEJNOVĚJŠÍ LEGISLATIVA USA NAMÍŘENÁ VŮČI ÍRÁNU A SÝRII BY SE MĚLA SPÍŠE NAZÝVAT „ZÁKONEM O POSEDLOSTI ÍRÁNEM 2012“ - DALŠÍ VLNA TĚCHTO SANKCÍ ZNAMENÁ JEDNOZNAČNÝ AKT VYHLÁŠENÍ VÁLKY – NĚKTEŘÍ LIDÉ Z NAŠÍ ADMINISTRATIVY SI ZKRÁTKA NOVÝ VÁLEČNÝ KONFLIKT PŘEJÍ - ÍRÁN ANI SÝRIE PRO NÁS OVŠEM VE SKUTEČNOSTI NEPŘEDSTAVUJÍ VŮBEC ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ. Následující text je překladem dvou projevů (2X2,5 min.) z 1. srpna 2012, které přednesl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) v Kongresu USA ve věci projednávání zákona o nových sankcích vůči Íránu a Sýrii. Prostřednictvím Internetu se pak jeho řeč dostala k široké veřejnosti. Dr. Ron Paul rezolutně odsoudil text nové legislativy s názvem „H.R. 1905: Iran Sanctions, Accountability, and Human Rights Act of 2012” a nazval jej doslova „Zákonem o posedlosti Íránem 2012“ - jednoznačným válečným aktem. Podle něj Sýrie ani Írán nepředstavují pro USA žádnou bezpečnostní hrozbu a proto je také dobrý důvod nechat tyhle dvě země na pokoji. Další válka by pak znamenala dle jeho názoru naprostou finanční katastrofu nejen pro Spojené státy.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 340kB

 

2. srpna 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ZÁKON O ÚPLNÉM AUDITU FEDU MUSÍ BÝT SCHVÁLEN V HORNÍ KOMOŘE KONGRESU USA JEŠTĚ TENTO ROK - OBRAŤTE SE NA SVÉ SENÁTORY S ŽÁDOSTÍ: HLASUJTE PRO TENTO LEGISLATIVNÍ NÁVRH. Následující text je překladem projevu z 30. července 2012, který adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) pomocí Internetu široké veřejnosti ve věci své nejnovější verze zákona o auditu FEDu, který byl schválen Sněmovnou reprezentantů USA 25. července 2012. Dr. Paul vyzval všechny lidi, kterým není lhostejný osud jejich ústavních práv a svobod, všech hmotných statků a financí, aby zatlačili na americký Senát prostřednictvím Emailů, dopisů, telefonátů aj. komunikačních prostředků: Zákon o auditu FEDu je totiž podle něj nutné schválit také v horní komoře amerického Kongresu ještě před koncem letošního roku. Vysvětlil také opět ve stručnosti základní argumenty, podporující schválení zmíněné legislativy.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 116kB

 

31. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL A JEHO BILANČNÍ PROJEV NA „AMERICKÉ KATOLICKÉ UNIVERSITĚ“ („CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA“) VE WASHINGTONU, D.C. PO ÚSPĚŠNÉM SCHVÁLENÍ ZÁKONA O AUDITU FEDU V DOLNÍ KOMOŘE KONGRESU: MYŠLENKY SVOBODY SE KONEČNĚ PO LETECH NAŠÍ SPOLEČNÉ TVRDÉ PRÁCE STALY MAINSTREAMOVOU ZÁLEŽITOSTÍ NEJEN V USA, ALE PŘEDNĚ NA CELÉM SVĚTĚ – NASTÁVÁ ČAS POKOJNÉ REVOLUCE, KTERÁ POSTUPNĚ VYÚSTÍ V CELKOVOU ZMĚNU DOSAVADNÍHO EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU – BUĎME NA TUTO DOBU DOBŘE PŘIPRAVENI – DÍKY NAŠIM VĚDOMOSTEM A SPRÁVNÝM RECEPTŮM NA ŘEŠENÍ ZCELA NOVÝCH BUDOUCÍCH SITUACÍ PAK DOKÁŽEME TAKÉ VELMI ÚČELNĚ POMÁHAT NAŠIM BLIŽNÍM V OSOBNÍ, RODINNÉ A V MÍSTNÍ SPOLEČENSKÉ ROVINĚ. Následující text je překladem projevu z 25. července 2012, který přednesl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) studentům „Americké katolické university“ („Catholic University of America“) ve spolupráci s organizací „Mladí Američané za svobodu“ („Young Americans for Liberty“) ve Washingtonu, D.C. Dr. Ron Paul adresoval svá slova prostřednictvím Internetu také široké veřejnosti. Vyzdvihl úspěchy celého hnutí svobody v posledním období let 2007-2008 až 2012 a především zdůraznil velký posun v americkém a celosvětovém veřejném mínění, které se již konečně zcela zřetelně přiklonilo na stranu myšlenek svobody. Tento úspěch byl také korunován schválením zákona o úplném auditu FEDu v americké Sněmovně reprezentantů dne 25. července 2012. Ron Paul vyzval k neúnavnému pokračování v pokojném revolučním procesu, který bude podle něj v blízké budoucnosti vítězně završen nejprve dílčími změnami v jednotlivých zemích až dojde k vytvoření celého-nového ekonomicko-společenského systému, který bude založen na opravdové svobodě a odpovědnosti jednotlivce, rodiny, na lokálních společenstvích bez vměšování, diktátu a jiných autoritářských nebo až totalitních pokusech státu o vládu nad lidskými životy.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 248kB

 

28. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: NAŠE PŘIROZENÁ ÚSTAVNÍ PRÁVA A SVOBODY MUSÍME HÁJIT OBZVLÁŠTĚ V DOBÁCH TĚŽKÝCH NÁRODNÍCH KRIZÍ A TRAGÉDIÍ, KTERÉ NEUSTÁLE LÁKAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ TOTALITÁŘE K NEUTUCHAJÍCÍM POKUSŮM O VYTVOŘENÍ SPOLEČNOSTI ABSOLUTNÍ KONTROLY NAD ŽIVOTEM KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE. Následující text je překladem prohlášení z 23. července 2012, které adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti prostřednictvím svých oficiálních webových stránek ve věci nutnosti hájení ústavních svobod a to obzvláště v těžkých chvílích národních tragédií, ke kterým se zařadil vražedný útok z 20. července 2012 v městě Aurora ve státě Colorado. Dr. Paul vyjádřil své přesvědčení, že podobné situace vždycky lákají nejrůznější totalitáře z řad vlády a mnoha politických stran k populistickým pokusům o likvidaci našimi předky tak těžce vybojovaných přirozených ústavních práv, svobod. Slušní, svobodní, odpovědní lidé, kterých je v každém národě vždy převažující většina, by se však podle něj neměli nikdy nechat zastrašit ani zákeřnými útočníky, natož pak legálními pokusy výkonné a zákonodárné moci o dosažení nadvlády a kontroly nad životem každého občana. Absolutní bezpečnosti totiž nelze nikdy docílit pomocí zákonů, státu jako takového, jeho ozbrojených složek nebo všemocných a vše-monitorujících tajných služeb. O rozumnou míru bezpečnosti se však můžeme všichni pokusit díky odpovědnosti každého z nás a to především skrze mnohaletou společenskou výchovu na úrovni osobní, rodinné, spolkové, církevní aj.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 100kB

 

28. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: NASTAL ČAS PRO UKONČENÍ VŠECH NEÚSTAVNÍCH-NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍCH AMERICKÝCH VÁLEK. NAŠI VOJÁCI A JEJICH VELITELÉ CHTĚJÍ KONEČNĚ DOMŮ ZA SVÝMI RODINAMI: TO JE TA NEJLEPŠÍ VLASTENECKÁ PODPORA AMERICKÝCH OZBROJENÝCH SIL, KTEROU JIM NYNÍ MŮŽEME POSKYTNOUT. Následující text je překladem projevu z 18. července 2012, který přednesl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) ve Sněmovně reprezentantů Spojených států amerických ve věci objasnění základních argumentů pro zakončení neústavních amerických válek. Dr. Ron Paul také vysvětlil důvody: proč se již dále nelze opírat o tzv. vlasteneckou povinnost vyjadřovat bezpodmínečnou podporu příslušníkům amerických ozbrojených sil v Afghánistánu, jestliže sami tito zkušení a bezpochyby stateční vojáci považují společně se svými veliteli za tu nejlepší formu podpory armádě svůj návrat domů, včetně zakončení všech současných válečných konfliktů, které americký Kongres navíc nikdy nikomu oficiálně nevyhlásil.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 184kB

 

21. července 2012 - NĚKDEJŠÍ VYSOCE POSTAVENÝ EXPERT Z AMERICKÉ PRESTIŽNÍ-ZPRAVODAJSKÉ AGENTURY NSA THOMAS ANDREWS DRAKE: CÍLEM VĚTŠINY ZÁKONŮ URČENÝCH PRO TZV. OCHRANU INTERNETU VČETNĚ AUTORSKÝCH PRÁV JE VYTVOŘENÍ LEGÁLNÍHO RÁMCE K BEZPROBLÉMOVÉMU ON-LINE NABOURÁVÁNÍ-SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VŠECH DIGITÁLNÍCH-SOUKROMÝCH DAT OBČANŮ A FIREM BEZ JEJICH VĚDOMÍ A HLAVNĚ BEZ SOUDNÍHO PŘÍKAZU – DNES JE KAŽDÝ ČLOVĚK JIŽ AUTOMATICKY PŘEDEM POVAŽOVÁN ZA PODEZŘELÉHO AŽ DO TÉ DOBY, NEŽ SE PROKÁŽE OPAK – SOUČASNÝ GLOBÁLNÍ SBĚR VŠECH SOUKROMÝCH DIGITÁLNÍCH DAT SMĚŘUJE K VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉ-CELOSVĚTOVÉ-ZPRAVODAJSKO-VÝZVĚDNÉ SÍTĚ – JDE O JISTOU FORMU VLÁDNÍ TYRANIE - STRACH JE STÁLE DŮLEŽITÝM MOCENSKÝM PRVKEM PRO PŮSOBENÍ AUTOCENZURY – VLÁDY NEMAJÍ RÁDY ÚNIKY PRAVDIVÝCH INFORMACÍ A JSOU KVŮLI TOMU OCHOTNY TAKÉ ZABÍJET NOVINÁŘE – DNES JE VEDEN BOJ S INFORMÁTORY A NIKOLIV SE ZPRÁVOU SAMOTNOU, PROTOŽE DISKUSE A VYVRACENÍ ARGUMENTŮ JSOU PRO ESTABLISHMENT ZNAČNĚ NEPŘÍJEMNÉ. Tento článek je překladem velmi důležitého rozhovoru, který poskytl široké veřejnosti 9. července 2012 Thomas Andrews Drake (do roku 2008 vysoce postavený expert americké tajné-zpravodajské agentury NSA, někdejší analytik amerického vojenského letectva, námořnictva a CIA, držitel prestižních ocenění: „Ridenhour Prizes“ (2011) a „Sam Adams Award“ (2011)) prostřednictvím mezinárodní televizní stanice RT. V průběhu necelých dvanácti minut Drake odpověděl na velmi znepokojující otázky z oblasti výzvědné činnosti NSA např. se vztahem ke zneužívání osobních dat každého občana, k neústavnímu prolamování soukromí včetně neustálého shromažďování a dekódování veškeré světové digitální komunikace bez nutnosti žádat o povolení nezávislé soudy v jakémkoliv národním státě. Otázky kladla novinářka televize RT Gayane Chichakyanová.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 244kB

 

11. července 2012 - KAMPAŇ ZA SVOBODU + AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL A SENÁTOR RAND PAUL: TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE - MANIFEST KAMPANĚ ZA SVOBODU. Následující text je překladem Manifestu z 5. července 2012, který představil světové veřejnosti Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody), Rand Paul (americký republikánský senátor z Kentucky, lékař, křesťan, syn Rona Paula a významná osobnost z nové generace celého hnutí svobody) a kol. pod záštitou Kampaně za svobodu pomocí spřízněných webových stránek s cílem: Rozšířit a podpořit mezi lidmi důležité poselství o nutnosti zachování svobodného Internetu.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 156kB

 

8. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ČTVRTÝ ČERVENEC - SVÁTEK DNE NEZÁVISLOSTI PŘEDSTAVUJE DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ - ODHODLANĚ POKRAČUJTE V NIKDY NEKONČÍCÍM IDEOVÉM BOJI ZA DOSAŽENÍ TRVALE-UDRŽITELNÉ OBČANSKÉ NEZÁVISLOSTI, SVOBODY A ZÁKLADNÍCH-PŘIROZENÝCH PRÁV VŮČI VŠEOBJÍMAJÍCÍ A VŠEVĚDOUCÍ STÁTNÍ MOCI. Následující text je překladem prohlášení z 5. července 2012, které poskytl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti prostřednictvím svých a spřízněných webových stránek ve věci důležitého poselství amerického svátku Dne nezávislosti. Dr. Ron Paul také vysvětlil důvody, proč je pořád důležité, aby praví vlastenci nikdy neustali v ideovém boji za dosažení občanské nezávislosti na úkor všudypřítomné státní moci.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 136kB

 

7. července 2012 - DOUG WEAD - AMERICKÝ HISTORIK A PŘEDNÍ POLITICKÝ PORADCE PRO PRESIDENTSKOU KAMPAŇ RONA PAULA Z ROKU 2012: IDEOVÝ SOUBOJ LEVICE A PRAVICE JIŽ NEEXISTUJE – DNES JDE O ZÁPAS MEZI „INSIDERY“ A „OUTSIDERY“ – V SRPNU 2012 PŮJDE V TAMPĚ NA FLORIDĚ O TRILIÓNY DOLARŮ A TAKÉ O VELKOU IDEOVOU BITVU PŘENÁŠENOU DO CELÉHO SVĚTA STOVKAMI ZAHRANIČNÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ – BUDE TO NEJVĚTŠÍ MEDIÁLNÍ AKCE TOHOTO DESETILETÍ (SNAD JEN MIMO LETOŠNÍ OLYMPIÁDU) - V POLITICE BUĎTE LOAJALNÍ PŘEDEVŠÍM K ÚSTAVĚ – PODPORA RANDA PAULA ROMNEYMU BYLA STŘEDNĚDOBÝM POLITICKÝM KALKULEM K BUDOUCÍMU ZÍSKÁNÍ AMERICKÉHO PRESIDENTSKÉHO ÚŘADU, KAM BY MOHL BÝT RAND ZVOLEN ROKU 2016 S ŠIROKOU PODPOROU REPUBLIKÁNSKÉ STRANY – DOUG WEAD: JAKO HISTORIK VÍM: PENÍZE A MOC VYTVÁŘEJÍ PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ A ŠANCE PRO REÁLNÉ KONSPIRACE A MY BYCHOM TO NEMĚLI PODCEŇOVAT NEBO ZESMĚŠŇOVAT - NAŠE HNUTÍ SVOBODY BY MĚLO ZŮSTAT JEDNOTNÉ A TO NÁM PŘINESE ÚSPĚCH – PODLE PLATNÝCH STANOV RNC Z ROKU 2008: RON PAUL NEMUSÍ ZÍSKAT VĚTŠINU HLASŮ V KAŽDÉM Z ALESPOŇ PĚTI STÁTŮ, ABY BYL NOMINOVÁN PRO PRESIDENTSKOU VOLBU – LETOS V TAMPĚ NA FLORIDĚ MŮŽEME BÝT SVĚDKY VELKÉHO PŘEKVAPENÍ – PODROBNOSTI ZATÍM NELZE Z TAKTICKÝCH DŮVODŮ UVÉST – PROTO SMĚLE, SLUŠNĚ A TRPĚLIVĚ VPŘED! Tento článek je překladem většiny hlavních tezí z on-line rozhovoru, který poskytl široké veřejnosti 23. června 2012 Doug Wead (americký historik, křesťan, spisovatel a dlouholetý přední politický poradce působící mj. v rámci presidentské kampaně Rona Paula) prostřednictvím svého počítače, „Ron Paul Tribune Chatu“ a dalších tzv. nových sociálních sdělovacích prostředků. V průběhu necelé hodiny Wead odpověděl na rozsáhlou paletu dotazů zaměřených k další budoucnosti amerického i celosvětového hnutí za svobodu v čele s Dr. Ronem Paulem. Otázky kladli aktivisté působící v hnutí svobody: Tracy Diazová a Josh Tolley.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 532kB

 

1. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: BUDEME POKRAČOVAT V LEGISLATIVNÍM BOJI ZA ZRUŠENÍ OBAMOVY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ – ROZHODNUTÍ AMERICKÉHO NEJVYŠŠÍHO SOUDU O ÚSTAVNOSTI „OBAMACARE“ JE VELMI NEBEZPEČNÝM PRECEDENTEM – ZNAMENÁ TO, ŽE MUSÍME SPLNIT VŠECHNO, CO SI NA NÁS VLÁDA VYMYSLÍ. Následující text je překladem proslovu z 25. června 2012 a tiskového prohlášení z dvacátého osmého června 2012, které poskytl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti ve věci svého nesouhlasu s rozhodnutím Nejvyššího soudu USA o ústavnosti Obamovy reformy zdravotnictví (tzv. "Obamacare“). Dr. Ron Paul také vysvětlil důvody, proč nyní zákonitě dojde k degradaci dosud výborně fungujících-důvěrných vztahů mezi pacienty-jejich lékaři a předně také k nekontrolovatelnému nárůstu nákladů v oblasti medicíny. Paul však vyzval k pokračování v legislativním boji za zrušení „Obamacare“ a celého balíku zákonů o veřejné zdravotní péči, které dodnes ničí vysoce kvalitní americké zdravotnictví.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 144kB

 

28. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: SÝRIE SE NESMÍ STÁT DRUHOU LIBYÍ – NA DALŠÍ VÁLKU NEMÁME MORÁLNÍ PRÁVO ANI FINANČNÍ MOŽNOSTI – VĚŘÍM, ŽE PO IRÁKU, AFGHÁNISTÁNU A LIBYI UŽ MAJÍ VOLIČI VÁLEK TAK AKORÁT DOST. Následující text je překladem rozhovoru z dvacátého června 2012, který poskytl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) moderátorovi Ali Velshimu z televizní stanice CNN International v pořadu „Amanpour“. Debata se týkala mj. Paulova jasného a opakovaného odmítnutí podpořit americkou účast v dalším válečném konfliktu - nyní nejnověji v Sýrii, když k boji a intervenci neúnavně vyzýval např. republikánský senátor a někdejší kandidát na presidenta USA z roku 2008 John McCain.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 176kB

 

27. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: OBAMA A ROMNEY, DEMOKRATICKÝ I REPUBLIKÁNSKÝ ESTABLISHMENT SPOLEČNĚ DEGRADOVALI ZÁPAS O BÍLÝ DŮM JEN NA BOJ O MOC A MEDIÁLNÍ TLAČENICI DVOU OSOB – FAKTICKY MEZI NIMI NENÍ ŽÁDNÝ ROZDÍL - IDEJE A HODNOTY SE BOHUŽEL VYTRATILY A POKUD ZDE NĚJAKÉ ZŮSTÁVAJÍ: JSOU TO JIŽ JEN FALEŠNÉ NÁLEPKY – NASTAL ČAS PRO NOVOU POLITICKOU GENERACI, PRO VELKOU A OTEVŘENOU CELOSPOLEČENSKOU DISKUSI O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ NAŠÍ VLASTI A SVĚTA. Následující text je překladem rozhovoru z dvacátého června 2012, který vedl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) s moderátory, novináři a hosty televizní stanice MSNBC v pořadu „Morning Joe“. Dotazy Dr. Paulovi kladli: Mika Emilie Leonia Brzezinská, Alex Wagnerová, Sam Stein a Michael "Mike" Barnicle. Debata se týkala mj. Paulova jasného a opakovaného odmítnutí podpořit Mitta Romneyho jako republikánského kandidáta na presidenta USA, dále Paulových budoucích kroků v rámci republikánské strany na národní konvenci v Tampě na Floridě nebo nutnosti vyvolání velké společenské diskuse nad celkovou změnou stranického, amerického a světového systému.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 216kB

 

24. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: MITTA ROMNEYHO NEPODPOŘÍME – JEŠTĚ PŘECE NEBYL ZVOLEN – SRDCE A MYSL LIDÍ PANU ROMNEYMU NEPATŘÍ – LETOS V SRPNU 2012 ROZPOUTÁME V TAMPĚ NA FLORIDĚ VELKOU DISKUSI O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ CELÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY. Následující text je překladem rozhovoru z devatenáctého června 2012, který vedl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) s moderátorem televizní stanice CNN Wolfem Blitzerem. V průběhu debaty Dr. Paul rezolutně několikrát odmítl podpořit (na rozdíl od svého syna Randa Paula) soupeře Mitta Romneyho, jenž taktéž usiloval o republikánskou presidentskou nominaci. Dr. Paul se dále např. vyjádřil k žalobě podané 11. června 2012 svými příznivci takříkajíc na vlastní pěst bez jeho oficiální podpory u federálního soudu ve státě Kalifornie a to na vedení republikánské strany ve věci nedodržování vnitřních pravidel volebních procesů i státních a federálních zákonů v průběhu presidentských primárek GOPu. Ron Paul se také věnoval otázce svého kandidátského projevu, který by mohl přednést na letošní Republikánské národní konvenci v Tampě na Floridě. Očekává zde velkou diskusi o dalším směřování celé republikánské strany. Zároveň požádal všechny své volitele, příznivce i odpůrce a republikánský establishment o slušné-gentlemanské chování a o dodržování pravidel RNC. Vyjádřil navíc svůj nesouhlas s politikou americké vlády, která podporuje finančně a vojensky mimo jiné státy např. Egypt s jediným výsledkem: rostoucí nejistota, posílení vlivu Al-Káidy a kritický dopad na americký federální rozpočet.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 204kB

 

22. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ZASTAVME ´MÍROTVŮRCE´ OBAMU DOKUD JE JEŠTĚ ČAS – STOP ZABÍJENÍ NEVINNÝCH CIVILISTŮ A ŠPEHOVÁNÍ OBČANŮ POMOCÍ BEZPILOTNÍCH LETOUNŮ – TZV. ´DRONY´ NEPATŘÍ DO ´SVOBODNÉHO SVĚTA´. Následující text je překladem on-line prohlášení, které adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti osmnáctého června 2012 prostřednictvím svých oficiálních a spřízněných internetových stránek. V průběhu svého projevu Dr. Paul rezolutně odsoudil současné praktiky nositele Nobelovy ceny míru pana presidenta Baracka Obamy, jenž osobně vydává příkazy k zabíjení civilistů byť i jen podezřelých z terorismu nebo také zcela nevinných lidí a to bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí (viz prameny v textu). Tato praxe je v příkrém rozporu s nejlepšími etickými tradicemi amerických ozbrojených sil, s Ústavou Spojených států amerických a také s křesťanským civilizačním poselstvím. Doktor Paul navíc důrazně varoval před využíváním tzv. „dronů“ (neboli bezpilotních letounů) při monitorování soukromé i veřejné činnosti jednotlivých občanů. Chce učinit vše, co je v jeho moci, aby tomuto neblahému trendu učinil přítrž. Nebezpečná praxe ve využívání bezpilotních letounů by se totiž brzy mohla vymknout kontrole a hrozí přerůst v praktiky známé z dob totalitních režimů, když všichni víme, jaká panuje globálně-tristní situace v oblasti státního špehování soukromé-mobilní a elektronické komunikace, nebo též v případě tzv. ´veřejných projevů´ kam patří např. dokonce takové – řeklo by se - banality jako je chůze po ulici nebo relaxace v parku (viz kamerové systémy). Nyní si nebudou moci být občané jisti svým soukromím nikde, neboť již brzy mohou slyšet také nad svým domem a zahradou tiché-temné mručení státního miniaturního bezpilotního letounu se špičkovými infra-kamerami, ruchovými mikrofony a zbraněmi k likvidaci případných narušitelů tohoto nového „báječně-svobodného světa“.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 184kB

 

21. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: SVĚTOVÝ SPOLEČENSKÝ A HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM SELHAL - NADEŠEL ČAS ZCELA NOVÉ-PROBUZENÉ A VZDĚLANÉ GENERACE, KTERÁ UKÁŽE LETOS V SRPNU 2012 NA REPUBLIKÁNSKÉ NÁRODNÍ KONVENCI VE FLORIDSKÉ TAMPĚ SVOU VLÍDNOU SÍLU – NYNÍ JIŽ NENÍ MOŽNÉ ZASTAVIT VÍTĚZNÝ POSTUP PEVNĚ ZAKOŘENĚNÝCH MYŠLENEK O REÁLNÉM OBNOVENÍ SVOBODY A TRADIČNÍCH-PŘIROZENÝCH ÚSTAVNÍCH PRÁV AMERIČANŮ A VŠECH NÁRODŮ NA CELÉM SVĚTĚ. Následující text je překladem hlavních myšlenek z on-line prohlášení, které adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti patnáctého června 2012 prostřednictvím oficiálních internetových stránek své presidentské kampaně a YouTube. V průběhu svého projevu Dr. Paul nastínil optimistickou vizi amerického a celosvětového hnutí svobody pro letošní presidentskou nominaci GOPu v Tampě na Floridě. Vyzval k silné obhajobě přirozených ústavních práv a k vítězství myšlenek odpovědné svobody v době selhání celého ekonomického a společenského systému.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 156kB

 

18. června 2012 - DOUG WEAD - AMERICKÝ HISTORIK A PŘEDNÍ POLITICKÝ PORADCE PRO PRESIDENTSKOU KAMPAŇ RONA PAULA Z ROKU 2012: TEĎ TO VŠECHNO TEPRVE ZAČNE! BUĎTE TRPĚLIVÍ, OBĚTAVĚ PRACUJTE A NEUSTUPUJTE ZE SVÝCH POZIC. Tento článek představuje překlad většiny hlavních tezí z on-line rozhovoru, který poskytl široké veřejnosti Doug Wead (americký historik, křesťan, spisovatel a dlouholetý přední politický poradce působící mj. v rámci presidentské kampaně Rona Paula) třináctého června 2012 prostřednictvím svého počítače, Facebooku, programu Skype, webu Ustream, svého mobilního telefonu aj. tzv. nových sociálních sdělovacích prostředků. V průběhu necelé hodiny odpovídal na rozsáhlou paletu dotazů zaměřených k další budoucnosti amerického i celosvětového hnutí za svobodu v čele s Dr. Ronem Paulem.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 304kB

 

13. června 2012 - AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL: JSEM REALISTA, NIKOLIV IDEALISTA: V POLITICE NEMÁ SMYSL ČESTNĚ BOJOVAT V PŘEDEM ZTRACENÉ BITVĚ AŽ DO ÚPLNÉHO KONCE. Text je překladem hlavních tezí z rozhovoru, který poskytl Rand Paul (americký senátor, významný představitel Kampaně za svobodu) dvanáctého června 2012 pro rozhlasový pořad komentátora Petera Schiffa („The Peter Schiff Show“) ve věci objasnění své oficiální podpory Mittu Romneymu. (Vysvětlení senátora Randa Paula není ve shodě s postojem a smýšlením autora tohoto textu.)

                                                                                                                                                                        download - PDF - 124kB

 

31. května 2012 - RONALD REAGAN: ŽIVOT A POLITIKA JSOU BEZ VÍRY V BOHA JEN PRÁZDNÉ SKOŘÁPKY, ZABALENÉ DO HÁVU NEUSTÁLE SE PROHLUBUJÍCÍ NEDŮVĚRY, NOVÝCH KRIZÍ A BEZBŘEHÉ BEZNADĚJE NA HORIZONTU LIDSTVA. Článek představuje upravenou verzi původního autorova textu z června 2009. Popisuje životní příběh a osobnost amerického presidenta Reagana se zaměřením na silné křesťanské poselství tohoto politika a jeho význam pro každodenní boj s beznadějí a krizemi všeho druhu.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 432kB

 

9. března 2012 - Ze zálohy obnovená a do formátu PDF konvertovaná verze mého blogu s názvem "RAdo Skydancer's Blog" z let 2009 až 2011, který jsem psal pod pseudonymem. Původní blog byl umístěn na serverech WordPress.com (http://radoskydancer.wordpress.com), jenže se stal na přelomu roků 2011-2012 obětí cenzury svobodného Internetu. Všechny mé texty byly administrátory WordPressu bez upozornění a bez jakéhokoliv vysvětlení vymazány. Přístup k autorskému rozhraní byl zablokován. Je velmi pravděpodobné, že se tak stalo vlivem zaměření blogu na Čechoameričany a kvůli podrobným citacím zdrojů o důležitých informacích nepříjemných Obamově administrativě (Glenn Beck, Andrew Napolitano, Alex Jones, Pat Buchanan etc.), také některým osobám z Evropské unie, to vše v době kampaně před blížícími se presidentskými volbami v USA a dalšími významnými geopolitickými událostmi roku 2012: pak se stal tento blog jistým lidem velmi nepohodlným. Pěti set jedenácti stránková PDF podoba blogu byla však naštěstí zachráněna. Modlíme se a odpouštíme s přáteli a s rodinou všem likvidátorům svobody slova a svobodného Internetu. Amen! --- "In the long history of the world, very few generations have been granted the role of defending freedom in its maximum hour of danger. This is that moment, and you are that generation." Judge Andrew Napolitano --- "Freedom is the right to question and change the established way of doing things." RONALD REAGAN, speech at Moscow State University, May 31, 1988 --- "Let us therefore animate and encourage each other, and show the whole world that a Freeman, contending for liberty on his own ground, is superior to any slavish mercenary on earth." - George Washington ~ General Orders, July 2, 1776

                                                                                                                                                                        download - PDF - 13,2MB

 

2. března 2012 - Tři články napsané v letech 2011 až 2012 pro občanské sdružení Klub vojenské historie Königsberg II, o.s.: 1/ "Tip na doporučenou četbu pro členy a přátele KVH - KOSCHORREK, K., Günter: NEZAPOMEŇ NA ZLÉ ČASY - DRAMATICKÉ ZÁŽITKY VOJÁKA WEHRMACHTU (v originále: Vergiss die Zeit der Dornen nicht: Ein Soldat der 24. Panzerdivision erlebt die sowjetische Front und den Kampf um Stalingrad), Jota, Brno, 2011", publikováno: 1.3.2011; 2/ "Vzpomínky na odboj, okupaci a poslední dny druhé světové války: obec Ratíškovice (německy: Ratischkowitz), okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česká republika", publikováno: 24.2.2012; 3/ "Miroslav Figura: Vzpomínky na válku: Ostrava, Polanka nad Odrou, Moravskoslezský kraj, ČR", publikováno: 1.3.2012.

                                                                                                                                                                        download - ZIP - 1,35MB

 

 

2011

 

30. září 2011 - Pět článků napsaných pod pseudonymem a převzatých časopisem "AlterLine" roku 2011: 1/ "NWO v praxi - Řidičák na internet a globální daň z internetu", č.1, s.26-31; 2/ "New World Order v praxi (VI.) - Jak totalitní agenda NWO proniká i do Česka", č.2, s.22-31; 3/ "New World Order v praxi (VII.) - Globalisté prohrávají. Vyhlásí proto novou válku?", č.2, s.32-36; 4/ "New World Order v praxi (VIII.)", č.3, s.53-55; 5/ "New World Order v praxi (IX.) - Progresivci z Bilderbergu a plány na vyvraždění 80 procent populace", č.4, s.40-43.

                                                                                                                                                                        download - ZIP - 14,1MB

 

20. duben 2011 - Jedna studie a devět článků z listopadu 2010 až dubna 2011 (k 1.3.2012 celkem 29138 čtenářů): vše napsané pod pseudonymem a převzaté webovým portálem FreeGlobe.cz, který je archivován Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu: 1/ "New World Order v praxi (I.) Facebook, precrime a blokování blogerů", publikováno: 30.11.2010; 2/ "New World Order v praxi (II.) Bioskenery, ACTA, kontrola populace", publikováno: 6.12.2010; 3/ "New World Order v praxi (III.) Sledování, odposlechy, čipy", publikováno: 16.12.2010; 4/ "New World Order v praxi (IV.) Citáty politiků o NWO", publikováno: 22.12.2010; 5/ "New World Order v praxi (V.) Řidičák na internet a globální daň z internetu", publikováno: 24.1.2011; 6/ "New World Order v praxi (VI.) Jak totalitní agenda NWO proniká i do Česka", publikováno: 10.2.2011; 7/ "New World Order v praxi (VII.) Globalisté prohrávají. Vyhlásí proto novou válku?", publikováno: 18.2.2011; 8/ "Strhující čtení: Návrh finančního řešení porážky agendy Nového světového řádu (NWO)", publikováno: 25.2.2011; 9/ "New World Order v praxi (VIII.) Podivné letecké katastrofy a neštěstí", publikováno: 20.3.2011; 10/ "New World Order v praxi (IX.) Progresivci z Bilderbergu a plány na vyvraždění 80 procent populace", publikováno: 9.4.2011.

                                                                                                                                                                        download - ZIP - 7MB

 

31. ledna 2011 - NÁVRH FINANČNÍHO ŘEŠENÍ PORÁŽKY AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO), ZÁCHRANA ZÁPADNÍ SVOBODNÉ CIVILIZACE A CESTA K DOSAŽENÍ VÍTĚZSTVÍ HODNÝCH LIDÍ V SOUČASNÉM I NOVÉM SYSTÉMU ´ONLY MONEY´

                                                                                                                                                                        download - PDF - 1,07MB

 

2010

9. září 2010 - OD NOVÉ ČESKÉ VLÁDY VZHŮRU KE „SVĚTLÝM ZÍTŘKŮM“ ?

                                                                                                                                                                        download - PDF - 945kB

29. srpna 2010 - ZVEŘEJNĚNA NOVÁ KNIHA: "OTCOVÉ ZAKLADATELÉ ČESKÉ LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ POLITIKY: VELKÝ EKONOM VÁCLAV KLAUS A VELKÝ KŘESŤAN-ZEMĚDĚLEC JOSEF LUX VE SVĚTLE TELEVIZNÍCH A ROZHLASOVÝCH DEBAT Z DRUHÉ POLOVINY DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ". V srpnu 2010 jsem dokončil další ze svých knih, kterou si mohou všichni zájemci stáhnout po kliknutí na odkaz níže ve formátu PDF. Známý český politolog-historik, publicista a konzervativec Mgr. et Bc. Marek Skřipský z University Karlovy o knize mj. napsal: „Obsáhlá práce ostravského historika Radka Přepiory, s názvem Otcové zakladatelé české Liberálně-konzervativní politiky: Velký ekonom Václav Klaus a Velký křesťan-zemědělec Josef Lux ve světle televizních a rozhlasových debat z druhé poloviny 90. let 20. století, představuje syntézu, která určitě stojí za pozornost. Autor se za využití úctyhodného množství dobového materiálu pokusil rekonstruovat politickou teorii a praxi dvou významných osobností polistopadové české politiky, jakož i přiblížit jejich tehdejší vize současnému společensko politickému kontextu. Tuto aktivitu je nutno ocenit. Devadesátá léta ztělesňovala do značné míry unikátní období, které bylo pro formování koncepcí hlavních aktérů české politiky velmi důležité a vtisklo tuzemské společnosti výraznou pečeť, která zůstane alespoň trochu znatelná i poté co oba aktéři Přepiorovy práce opustí aktivní politiku (na případě Josefa Luxe je to již znát, přičemž „stopa“ Václava Klause bude zřejmě ještě trvalejší). Konec konců, Václav Klaus patří i v dnešních dnech mezi nejvýraznější české politiky. Radek Přepiora totiž dokázal na pozadí názorových debat Václava Klause s Josefem Luxem a za pomoci citací z dobových médií poměrně dobře zachytit atmosféru devadesátých let, stejně jako naznačit problémy, které tehdy byly považovány za prioritní. Tuto skutečnost ocení zejména studenti politologie a zájemci o českou politickou historii. Podobná studie tohoto typu není mé osobě známa. Jako sekundární přínos bych zdůraznil možnost porovnat obsahovou i verbální úroveň slovních duelů obou politiků s podobou dnešních politických debat. Pro současnou politickou kulturu ona komparace nevyznívá příliš dobře. Přepiorova sonda tedy nastoluje v neposlední řadě otázku, zda devadesátá léta byla skutečně v politické oblasti tak „divoká“ jak dnes tvrdí některá média. V primární rovině autor hledá a nachází souhlasná a odlišná stanoviska mezi Klausem coby reprezentantem konzervativně liberální ODS a Luxem jakožto představitelem křesťansko demokratické KDU-ČSL.Právě v těch oblastech, kde se Klaus s Luxem víceméně shodovali pak Přepiora vytváří jakousi platformu pravicové politiky konce devadesátých let. To je jistě zajímavá a v mnohém přínosná metoda, /.../. Čtenáři se totiž v její podobě dostává do rukou velmi zajímavý a svým způsobem ojedinělý příspěvek k dějinám nejnovější české politické historie.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 4MB

16. června 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: „STALINGRADSKÁ“ PORÁŽKA ORANŽOVÝCH A ŠANCE NA DLOUHODOBÝ ÚSTUP NWO Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 660kB

25. května 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: ORANŽOVÝ STALINGRAD 2010 ?

                                                                                                                                                                        download - PDF - 90kB

17. února 2010 - Doba velkých vítězství dobrých lidí nad silami zla NWO.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 730kB

1. ledna 2010 - Bilancování roku 2009; připomenutí některých důležitých mezníků Oranžové války; pozitivní výhledy do budoucna.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 219kB

 

2009

6. prosince 2009 - Šedesát devět procent českých praktických lékařů se nechce nechat očkovat proti prasečí chřipce a varuje tak českou veřejnost před nežádoucími účinky vakcín.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 37kB

19. listopad 2009 - „Oranžová válka“: svět na cestě k ratifikaci smlouvy o vzniku celoplanetární vlády NWO - listopad 2009 jako začátek konce svobody každého člověka

                                                                                                                                                                        download - PDF - 241kB

11. listopad 2009 - Jindřich Václav Richter: Moravan a „Boží muž“ ve službách křesťanské civilizace.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 118kB

5. listopad 2009 - Desítky tisíc bojovníků za svobodu protestovaly ve Washingtonu, D.C. proti Obamovým reformám a totalitářům z NWO.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 40kB

3. listopad 2009 - 15:00hod. SEČ - Vítězství NWO v České republice - konec české národní samostatnosti - plynulý přechod do IV. (myšlenkového) odboje

                                                                                                                                                                        download - PDF - 73kB

9. září 2009 - „Oranžová válka“: léto finišuje; nebezpečná situace kolem OBA-chřipky a povinného očkování; hrozby ztráty svobod v důsledku nárůstu moci NWO; IV. odboj; Svobodní opět nastupují.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 600kB

23. června 2009: blýskání na lepší časy; několik vět z deštivého začátku léta „Oranžové války“.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 50kB

2. června 2009 - „Oranžová válka“: měsíc druhý. Pozitivní a nutná role křesťanství v aktivní politice - americká bitva proti „Systému Only Money“ - „Beránci Boží“ nastupují na českou politickou scénu.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 408kB

3. května 2009 - „Oranžová válka“: Měsíc první a týden šestý.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 230kB

 

VALONSKÁ DOBROVOLNICKÁ JEDNOTKA V NĚMECKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1941-1945. BARBARSKÉ CHOVÁNÍ NEBO NAOPAK ETICKO-RYTÍŘSKÉ VEDENÍ VÁLEČNÝCH OPERACÍ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. V březnu 2009 jsem konečně plně dokončil a 22. dubna 2009 zveřejnil tuto svou výše zmiňovanou zatím největší mnohasetstránkovou studii. Jde o výsledek dvou a čtvrtroční usilovné práce. Níže přináším celou knihu ke stažení ve formátu PDF. Jeden z mých nejserióznějších kolegů - politolog-historik Bc. Marek Skřipský - z University Karlovy o mém textu mj. napsal:

    "V současné české historiografii či odborné publicistice nebývá otázka chování německých jednotek Wehrmachtu a jeho spojenců ve vztahu k etickým normám příliš často nastolována. Oprávněná představa Němce jakožto útočníka mnohdy brání přemýšlení o morální, etické a hodnotové úrovní příslušníků sil Osy, jakož i vlivů, které tuto úroveň vytvářely nebo ovlivňovaly.
    V českém prostředí jsme zatím odkázáni pouze na knihu Wolfganga Venohra „Patrioti proti Hitlerovi“, popisující odboj konzervativních důstojníků Wehrmachtu vůči nacistické moci a několik dalších doprovodných publikací o atentátu na Hitlera. To je poněkud málo.
    Práce ostravského historika Radka Přepiory „Valonská dobrovolnická jednotka v německé armádě v letech 1941-1945. Barbarské chování nebo naopak eticko-rytířské vedení válečných operací ve druhé světové válce.“ se snaží tento dluh napravit.
"

    "Po přečtení Přepiorovy velmi rozsáhlé a podrobné práce získá čtenář více než solidní přehled o rozebírané problematice, nadto problematice, která není v českém prostředí nikterak často otevírána. Tato studie představuje vůbec první česky psanou monografii rexistického hnutí od jeho počátků až po neslavný kolaborantský konec." /.../ "V českém prostředí ucelenější studii (čtenář - poznámka R.P.) nenalezne."

    "Práce ostravského historika Radka Přepiory je tématicky rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá osobnostním i politickým vývojem belgického předválečného politika Léona Degrella, druhá je věnována aktivitám konzervativních důstojníků německé armády za druhé světové války. Jednotící prvek obou dějových linií spočívá v problematice uplatňování etických principů během vedení válečných operací.
    V první části své velmi rozsáhlé práce popisuje Přepiora životní příběh Léona Degrella jako politika i vojáka. Na pozadí dobových událostí zachycuje autorova kniha proměnu tehdejšího katolického politika s konzervativními rysy v obdivovatele a stoupence hitlerovského nacionálního socialismu. Přepiora usiluje o netradiční způsob přístupu a snaží se popisovat veškerou Degrellovu činnost z hlediska křesťanské etiky. Výsledné hodnocení tak nevyznívá jednoznačně, protože kromě odsouzení Degrellových sympatií k nacismu (posléze neonacismu) autor oceňuje mnohé kroky jeho předválečné politiky z křesťansko - konzervativních pozic. Nejedná se tedy o klasický Degrellův portrét ve formě biografického medailonu, nýbrž o posouzení jeho konkrétních názorů, postojů a činů, nahlížených určitým prizmatem. To může jistě oprávněně vzbuzovat mnohé kontroverze, novátorský přístup Přepiory však činí jeho práci atraktivní a vhodnou k polemice mezi odbornou i laickou veřejností.
    Druhá část pojednání seznamuje čtenáře, opět velmi podrobně, s fungováním německých konzervativních důstojníků v rámci Wehrmachtu při jeho bojovém nasazení. Autor poukazuje na četné případy rytířského chování německých vojáků vůči nepříteli, což je téma, kterému se v Němci okupovaných zemích - z pochopitelných důvodů - příliš nedaří vstoupit do povědomí širší veřejnosti. Radek Přepiora staví konzervativní hodnoty „pruské“ vojenské školy do protikladu s revoluční nelidskostí a pohanstvím inspirovaného nacionálního socialismu. Za použití mnoha pramenů ukazuje, kterak „Prušáci“ postavili konzervativní patriotismus proti panárijskému rasismu, důstojnickou čest proti nordické lsti a křesťanstvím podbarvenou etiku proti pohanstvím inspirované tezi o bezohledném „zajišťování“ dobytého prostoru. Nechybí samozřejmě popis vyvrcholení střetu obou protichůdných tendencí, spočívajícího v důstojnickém atentátu na Adolfa Hitlera. Přepiora důkladně zkoumá odraz myšlenek a chování pruských tradicionalistů v německém prostředí i mezi spojeneckými veliteli či vojáky. Zajímavou část práce pak představuje vzájemné srovnávání se spojeneckými armádami. Ani to nevyznívá úplně jednoznačně.
    Celá Přepiorova kniha je založena na pečlivém prostudování literatury i ostatních pramenů, jejichž interpretace se však místy jeví jako kontroverzní nebo poněkud zjednodušená. Autor se ovšem příliš netají snahou rozpoutat na dané téma polemiku mezi širší veřejností, čemuž přizpůsobuje právě celkový styl svého psaní.
    Práce Radka Přepiory poskytuje velmi rozsáhlý vhled do popisované problematiky a zároveň svými kontroverzemi nutí čtenáře k zamyšlení, jakož i k formulaci vlastních - ať už souhlasných nebo nesouhlasných - stanovisek."
 

                                                                                                                                                                        download - PDF - 44MB

 

15. dubna 2009 - „Oranžová válka, ´New World Order´“: Týden třetí.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 104kB

7. dubna 2009. „Oranžová válka“: Týden druhý.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 68kB

29. března 2009. „Oranžová válka“: Týden první.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 58kB

22. března 2009. Kde jsou statečně-modří a křesťanští Blaničtí rytíři?

                                                                                                                                                                        download - PDF - 96kB

16. března 2009. Návrat do tzv. starých „krizových kolejí“ ?

                                                                                                                                                                        download - PDF - 30kB

22. února 2009. Důležitost dobrých zpráv pro naše občany a celou ČR.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 52kB

28. ledna 2009. „Krize“ a občanská pospolitost.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 37kB

Polovina ledna 2009. Malé zamyšlení nad letošním velmi radostným začátkem roku.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 29kB

 

2008

12. ledna 2008. K otázce vize klubů vojenské historie v ČR.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 26kB

23. března 2008. O Muslimech a současné společnosti.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 33kB

31. května 2008. Reakce na vynucování si peněz daňových poplatníků „násilím“, urážkami, neslušným chováním a to před televizními kamerami na Pražském magistrátu (komentář k článku kolegy Bc. Marka Skřipského).

                                                                                                                                                                        download - PDF - 40kB

15. října 2008. Profesionální armáda nebo "všeobecná branná" ?

                                                                                                                                                                        download - PDF - 33kB

Podzim a zima 2008.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 26kB

Vánoce 2008 a nový rok 2009.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 37kB

 

2007

17. a 18. února 2007. Kosovo.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 25kB

Duben 2007. "Only Money" a EU.

                                                                                                                                                                         download - PDF - 29kB

Duben 2007. Komentář ke článku: Masakr ve Virginii-Blacksburg.

                                                                                                                                                                        download - PDF - 29kB

1. září 2007. Moderní křesťanství a společnost "Only Money".

                                                                                                                                                                        download - PDF - 25kB

13. listopadu 2007. Radar a technická universita v Brně.

                                                                                                                                                                         download - PDF - 34kB

2006

Duben 2006. Mladá Pravice a diskuse k jejímu "desateru".

                                                                                                                                                                          download - PDF - 93kB

MŮJ POHLED NA KNIHU PATRICKA J. BUCHANANA „SMRT ZÁPADU“ V SYSTÉMU „ONLY MONEY“.

                                                                                                                                                                          download - PDF - 5,25MB

Jeden z mých velmi slavných kamarádů, kteří v životě dokázali svou pílí a nadáním velké věci (pan Jakub Davídek, několikanásobný mistr ČR v latinsko - amerických tancích), se o mé osůbce malilinkatě zmínil v průběhu svého rozhovoru pro Časopis Scarabeus na stránce č. 21:o))). Malá zmínka a jak to dokáže potěšit :o))). Celé vydání časopisu k dispozici ke stažení ve formátu PDF po kliknutí na tento odkaz.

                                                                                                                                                                          download - PDF - 3,74MB

Křesťanské pojetí „multikulturalismu“, „politické korektnosti“ a katolický konzervativní přístup k dnešní islámské otázce v rámci stále aktuálních závěrů II. Vatikánského koncilu.   download - Word - 97,5kB

2005

1. Koncert Iné Kafe - Veselé historky z návštěvy koncertu, Scarabeus, č.33, V. ročník, leden 2005, s.  25.        download - Word - 480kB

                                                                                                                                                                                  download - PDF - 1,66MB  

2. Star Trek dnešních dní - Filosofické otázky kolem populárního seriálu.                                                             download - Word - 30kB

3. A - Team - Vzpomínky na hrdiny našeho dětství.                                                                                             download - Word - 139kB

4. Lidská cesta těžkým bytím - jak moc se změnilo od roku 1996 :o) Původně napsáno pro p. L. Zaorálka.         download - Word -  64kB

5. POZNÁMKY K DISKUZI:Pravidla etického navazování a rozvíjení neformálních vztahů mezi mužem a ženou.download - Word -    5kB

6. Everlasting Story II - Síla osudu a poznání, aneb proč také princezny pláčou.                                                    download - htm    -  19,5kB

7. Proč nemůže mít sociální darwinismus za všech okolností pravdu..                                                                     download - Word -   70kB

8. Komunikační otázka "Druhé šance" a "Totálně upřímný experiment".                                                                 download - Word -   29kB

9. Hitradio Orion - Scarabeus, č.39, VI. ročník, prosinec 2005, s.  28 - 29.                                                         download - jpg    -   444kB

Dřívější období

2001

1. Hornický Zpravodaj, 2/4 - 2001, s. 17 - 19 - a Michálkovice 2001, léto 01, s. 7 - 10 - Důlní katastrofa na Dole Michal         download - Word - 64kB

2000

1. Týdeník Ostrava, 9.5.2000, s.5 - Záhadné úmrtí na Fifejdách - externí redakce.                                              download - jpg - 448kB

2. Michálkovický Zpravodaj, 1/2000, X, s.6 - Krátké zprávičky o mých setkáních s min. kultury Dostálem.         download - jpg - 384kB

3. Michálkovice 2000, zima 2000, s. 6 - Zpráva o vědecké konferenci na Dole Michal.                                       download - jpg - 320kB

1999

1. Magisterská diplomová práce "Čs. domobrana z Itálie" završila mé studium. Jako první v ČR jsem tehdy zpracoval téma, kterému se ještě přede mnou nikdo podrobněji nevěnoval. Skoro 3 roky usilovné práce v Praze zaznamenaly kýžený "success". Studie přinesla věhlas mé universitě mj. díky úspěchu v celostátní soutěži a byla hodnocena jak vedoucím práce, tak jejím oponentem: na výbornou. Zdigitalizovaná podoba díla - včetně obou posudků, dobových ocenění apod. - je ke stažení níže.                                                                                                                                                download - PDF in ZIP- 2,4MB

2. Ostravský Den, 8.4.1999, č.82,s.5 - Svoboda slova.                                                                                      download - jpg -  96kB

3. Michálkovický Zpravodaj, 5/1999, IX, s.9 - Den otevřených dveří a akce zachraňte Třídírnu (to byly časy:o). download - jpg -  320kB

4. ČASOPIS MAFFIE - 1997 - 1999. Autorské dílko mé a mých kamarádů ze studií. S nostalgií vzpomínám na náš studentský spolek Semafor, který se scházel v hospůdce vedle někdejšího antikvariátu Artfórum v centru Ostravy, poblíž dnešní Stodolní ulice. Kde je asi konec kamarádům jako byli: Pavel Hortig, Jiří Hanke alias "Josef Novák", Jiří Salamánek Nebich (tolik populární a námi obdivovaný cestovatel - človíček židovské národnosti), Markéta Králíčková, tajemný J.P., Vladimír Polách a další. Chtěli jsme vydávat svůj vlastní časopis, mít možnost trochu rozčeřit stojaté vody Ostravské university a nabídnout našemu okolí šance k publikační činnosti. Záměrem bylo prezentovat naše názory a zapojit studenty do otevřené polemické diskuse. Myslím, že se naše práce setkala s nebývalým ohlasem v první a ve druhé fázi existence časopisu. Přispělo k tomu prosazení našeho dílka do oficiální universitní knihovny a hlavně jsme slavili úspěchy díky rozhovorům, které jsem do časopisu zavedl. Získali jsme tak velkou čtenářskou obec. Tehdy bylo jen málo lidí, kteří by si troufli dělat rozhovor s tolik obávaným prof. Milanem Myškou a např. kapacitou hospodářských dějin prof. Jindrou z University Karlovy. Mám na tu dobu velmi hezké vzpomínky. Dodnes zdobí můj archiv originální audio nahrávky s těmito osobnostmi. Časopis postupně vyprofiloval část autorů a nastínil jejich další životní osudy. Vyzkoušel jsem si zde jak pozici redaktora, šéfredaktora, tiskaře, grafika a majitele časopisu, distributora-kolportéra, tak managera vyhledávání sponzorů a všechny další aktivity spojené s vydáváním časopisu. Chtěl bych ještě nyní s odstupem všech těch let poděkovat všem, kteří nás tolik podporovali a fandili nám. Především mému strýci a otci. Mrkněte se na naše tehdejší články a naše vize, představy. Byla to hezká doba. Nicméně se pomalu blížilo úspěšné zakončení studia (1999) a my museli ze školy do prvních zaměstnání. Rozutekli jsme se do všech koutů republiky. Čekaly nás tvrdé životní zkušenosti. Ale na dobu strávenou v "Maffii" dodnes velmi rádi vzpomínáme. Tak tedy vzhůru přátelé :o)).

Přehled mých článků pro "Maffii":

                            Maffie 1997, prosinec, číslo 1                                                            download - Word in ZIP- 1134kB

 • MANIFEST - MY SAMI - spoluautorství

 • Úvodní slovo, zvláště k odborné historické obci

 • Organizační vývoj velení německé skupiny armád Jih od 22.6.1941 do 9.5.1945

 • První zpráva o anketě na Katedře historie

 • Satirický koutek

        Maffie 1998, leden, číslo 1                                                                 download - Word in ZIP- 1588kB

 • Organizační vývoj velení německých skupin armád Sever a Střed od 22.6.1941 do 9.5.1945

 • Druhá zpráva o anketě na Katedře historie

                            Maffie 1998, únor, číslo 2                                                                          download - Word in ZIP- 1753kB

 • Rudá hvězda proti černému kříži

 • North Atlantic Treaty Organization - Severoatlantická aliance

        Maffie 1998, březen, číslo 3                                                              download - Word in ZIP- 1391kB

 • Rudá hvězda proti černému kříži II

 • Nová česká komedie Stůj, nebo se netrefím, aneb poněkud nepodařený pokus pobavit českého diváka

        Maffie 1998, duben, číslo 4                                                               download - Word in ZIP- 2232kB

 • Několik vzpomínek Doc. PhDr. Františka Karla Wachtely a Mgr. Pavla Křepelky, diplomovaných účastníků státních zkoušek z historie na Ostravské universitě

 • Rozhovor s vedoucím Katedry historie Ostravské university prof. Milanem Myškou

 • Rudá hvězda proti černému kříži III

        Maffie 1998, květen - červen, číslo 5 - 6                                          download - Word in ZIP- 6180kB

 • Interpretační umění a my

 • Zrod německého intelektuálního národního socializmu

 • Rozhovor s prof. Zdeňkem Jindrou z Karlovy University

        Maffie 1998, září, číslo 7                                                                   download - Word in ZIP- 1871kB

 • Rozhovor s Doc. Jiřím Paclíkem

 • Píseň o svobodě - Tom Jones

 • Hrozivá situace našeho vojenského archivnictví

        Maffie 1998, říjen, číslo 8                                                                 download - Word in ZIP- 7506kB

 • Zachraňte vojína Ryana, film, který vás zaujme

 • Rozhovor s Doc. Tomášem Pavlicou

 • Pozor! Volební mašinérie zase útočí

 • Náš národní fetišizmus

        Maffie 1998, listopad - prosinec, číslo 9 - 10                                   download - Word in ZIP- 3486kB

 • Otevřený dopis člena redakčního společenstva časopisu Maffie V.P. Poláchovi, šéfredaktorovi časopisu Vodopád

 • Dokument o vzniku našeho vojenského zpravodajství

 • Rozhovor s vedoucí Katedry historie Ostravské university Doc. Ludmilou Nesládkovou

        Maffie 1999, květen, poslední číslo                                                 download - Word in ZIP- 3839kB

 • Maffie končí, ale nápad zůstává

 • Boj Lotyšska za státní nezávislost v letech 1939 - 1945

 • Rozhovor s PhDr. Jiřím Procházkou

1998

1. Drang nach Osten 1939 - 1941. Kdysi to vypadalo, že statistika rozhodně není nuda :o) - rozsáhlá seminárka. download - Word in ZIP- 490kB

2. Zbigniew Brzeziňski - Bez kontroly: Úvahy o postkomunistickém světě bez kontroly a bezpečnostních rizicích.  download - Word in ZIP- 881kB

1997

1. První diplomová práce z roku 1997 oceněná na soutěži v Praze Českou archivní společností v roce 1999 - Inventář.

                                                                                                                                                                           download - PDF in ZIP- 3MB

2. Německá filosofie života - Wilhelm Dilthey a Oswald Arnold Gottfried Spengler - Pojetí a studium dějin.          download - Word in ZIP- 32kB

3. Můj první pokus o rozsáhlejší sociologicko-psychologicko-pedagogický výzkum z roku 1997. Metodologie byla sice sporná, nicméně se nám podařilo shromáždit autentické svědectví studentů a kantorů té doby. Autentické výroky studentů, učitelů a některá myšlenková východiska této zprávy jsou platná také dnes.                                                                                                                                                                   download - Word in ZIP-2564kB

1996

1. Původní kompletní verze lidské cesty těžkým bytím, aneb jak moc se změnilo od roku 1996 :o). Původně napsáno pro pana Dr. Lubomíra Zaorálka, jenž tehdy působil na Ostravské universitě a posléze migroval k ČSSD. Tehdy se ještě neprojevoval vůbec socialisticky a byl to vcelku příjemně-inteligentní, klidný člověk. Rok 1996 představoval mé trochu naivní období, ale je hezké sledovat názorový vývoj s odstupem všech těch let :o).

                                                                                                                                                                          download - Word in ZIP- 64kB

1995

1. Celostátní studentská vědecká konference 27. - 29.11.1995 (sborník článků FFOU): článek o Komenského mapě Moravy, který je "resumé verzí" celé mé tehdejší práce a vlastního projevu na dané konferenci. Byla to má druhá vědecká konference :o)). 

                                                                                                                                                                          download - jpg - 320kB

2. Universitní a Celostátní studentská vědecká konference 27. - 29.11.1995. Kompletní verze mé první velké universitní práce; moje vůbec první vědecká studentská konference (na FFOU). Šlo o Pojednání o Komenského mapě Moravy a jejím možném využití. Dívám-li se dnes zpětně na toto období, vidím ještě značnou nevyzrálost své studie, nicméně jsem se již tehdy dokázal prosadit, poukázat na některé zajímavé myšlenky a nastínit také svou budoucí světonázorovou orientaci :o)).         download - Word in ZIP- 832kB

© by Mgr. Radek Přepiora 1995 - 2019. All Rights Reserved.

Click for Use of Content from Mgr. Radek Přepiora site - ČLÁNKY A FREE TVORBA.

Java Script Library -> http://java.tatousek.cz -> Skript: Létající hvězdičky