Články a free tvorba Skydancerův web Oblíbené kapely

Poesie a příběhy

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010 Rok 2011

Videotéka

Filmotéka

Skydancerovy webové stránky - rok 2011

Dobové komentáře v původní podobě z roku 2011. Všechno však má v Božím plánu na tomto světě svůj jedinečný smysl a ten se často ukazuje až mnohem později. 

Profil RAdo Skydancer na Facebooku

Kontakt : Skydancer@seznam.cz

 

Leden 2011

31.1.2011: NÁVRH FINANČNÍHO ŘEŠENÍ PORÁŽKY AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO), ZÁCHRANA ZÁPADNÍ SVOBODNÉ CIVILIZACE A CESTA K DOSAŽENÍ VÍTĚZSTVÍ HODNÝCH LIDÍ V SOUČASNÉM I NOVÉM SYSTÉMU ´ONLY MONEY´

 

            Motto1: „´Kontrolování naší měny, příjmy z našich veřejných peněz a držení tisíců našich občanů v závislosti, tak to by bylo hrozivější a nebezpečnější než nepřátelské námořní a vojenské síly.´ V roce 1835 Andrew Jackson kompletně splatil americký dluh. Stal se jediným prezidentem v historii USA, který to dokázal. (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dal-.aspx.) „´Controlling our currency, receiving our public moneys, and holding thousands of our citizens in dependence, it would be more formidable and dangerous than the naval and military power of the enemy.´ In 1835 Andrew Jackson completely repays U.S. debt. He became the only president in U.S. history, who did it. “ (Source: http://www.history.umd.edu/Faculty/IBerlin/HIST156/doc5.htm; http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dal-.aspx.)

 ·         Sedmý americký president Andrew Jackson (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_jackson) a český analytik-publicista David Vorovka (http://www.facebook.com/david.vorovka) 

            Motto2: „Woodrow Wilson, který schválil roku 1913 stoletou licenci pro FED (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) /.../ (čili platnou do r. 2013!), později vyjádřil hlubokou lítost nad svým rozhodnutím:Růst národa a naše aktivity jsou proto v rukách několika mužů. Stáváme se jednou z nejhůře vládnoucích, jednou z nejvíce kontrolovaných a řízených vlád v civilizovaném světě. Už nikoliv vládou svobodných myšlenek, nikoliv vládou založenou na ideovém přesvědčení a na hlasu většiny, nýbrž vládou postojů a nátlaku malé skupinky nejvlivnějších mužů.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dal-.aspx.) „Woodrow Wilson, who passed in 1913 for a hundred years the Fed license (valid until 2013!), later expressed deep regret over his decision:A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world. No longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.“ (Source: http://quotes.liberty-tree.ca/quotes.nsf/quotes_about!ReadForm&Count=50&Start=51&RestrictToCategory=imf; http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dal-.aspx.)

·         Dvacátý osmý americký president Woodrow Wilson (http://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_wilson) a český analytik-publicista David Vorovka (http://www.facebook.com/david.vorovka)

             Motto3: „Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Přísloví 22:7, Praha, 2009, s. 815.) „The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender.“ (Source: http://www.biblegateway.com.)

·         Král Šalomoun (http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon)

            Motto4: „Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí!“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Abakuk 2:7, Praha, 2009, s. 1225.) Will not your debtors suddenly arise, and those awake who will make you tremble? Then you will be spoil for them.“ (Source: http://www.biblegateway.com.)

·         Prorok Abakuk (http://en.wikipedia.org/wiki/Habakuk)

             Motto5: „Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Deuteronomium 15:1-2, Praha, 2009, s. 217.) At the end of every seven years you must cancel debts. This is how it is to be done: Every creditor shall cancel any loan they have made /.../. They shall not require payment from anyone /.../, because the LORD’s time for canceling debts has been proclaimed.“ (Source: http://www.biblegateway.com.)

·         Mojžíš (http://en.wikipedia.org/wiki/Moses)

            Motto6: „/.../ odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Koloským 2:14-15, Praha, 2009, s. 1488.) /.../ having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us; he has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. (Source: http://www.biblegateway.com.)

·         Svatý Pavel (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Paul)

         Od září 2008, od začátku uměle vytvořené tzv. ekonomické krize: slýcháme neustále nářky nad tzv. předlužeností celé Západní civilizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Western_civilization), každého euro-atlantického národního státu a tedy přibližně jedné miliardy občanů na planetě Zemi. (Source:http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_crisis_of_2008; http://www.reformy.cz/zpravy/fed-odhalil-sve-ucty-evropske-megabanky-mely-nejvetsi-prospech-z-nouzove-pomoci/; VENTURA, Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 3, USA, 2010, 44 minut; http://www.prisonplanet.com/leaked-agenda-bilderberg-group-plans-economic-depression.html.) 

o       Novinář a spisovatel Daniel Estulin (http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Estulin): Všimněte si, že ta jejich tzv. krize ty nejbohatší nikdy „nezničila. Naopak, byla to událost vytvořená, aby se bohatí stali ještě bohatšími. Majetek se z rukou obyčejných lidí přesunul do rukou těch, kteří již bohatí byli.(Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/381-daniel-estulin-globalni-vlada-s-r-o-.aspx.)

o       Jak správně poznamenal americký komentátor konzervativní televizní stanice Fox News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Jeden po druhém padnou národní státy do rukou globální vlády“ díky svým fiskálním problémům a pak přijdou o zbytky své samostatnosti. (Source: Glenn Beck Show, 29.11.2010.) „Věci, které se nyní dějí: jsou dopředu připravené.“ (Source: Glenn Beck Show, 6.12.2010.)

o       Někdejší vicepresident Evropské komise (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission) a šéf Bilderbergu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg) pan Etienne Davignon (http://en.wikipedia.org/wiki/Etienne_Davignon) a pan David Rothkopf (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rothkopf), jenž  ještě stále zastával v lednu 2011 funkci presidenta mezinárodní poradenské firmy ´Garten Rothkopf´(http://www.gartenrothkopf.com) se specializací v oblasti globálních trendů: potvrdili v prestižním týdeníku ´The Economist´(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist) velkou důležitost pravidelných schůzek elitářů (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) z celého světa, pomocí nichž lze lépe řídit celou planetu Zemi bez účasti voličů, sdělovacích prostředků a tedy také bez veřejného mínění nebo svobodného trhu. (Source: http://www.economist.com/node/17928993.)

     He sits in a lofty office with a stupendous view over Brussels, puffing his pipe. He is an aristocrat, a former vice-president of the European Commission and a man who has sat on several corporate boards, but that is not why some people consider him too powerful. He presides over the Bilderberg group, an evil conspiracy bent on world domination. Because the meetings are off the record, they are catnip to conspiracy theorists. But the attraction for participants is obvious. They can speak candidly, says Mr Davignon, without worrying how their words might play in tomorrow’s headlines. So they find out what other influential people really think. Big ideas are debated frankly. Mr Davignon credits the meetings for helping to lay the groundwork for creating the euro. He recalls strong disagreement over Iraq: some participants favoured the invasion in 2003, some opposed it and some wanted it done differently. Last year the debate was about Europe’s fiscal problems, and whether the euro would survive.“  „The world is a complicated place, with oceans of new information sloshing around. To run a multinational organisation, it helps if you have a rough idea of what is going on. It also helps to be on first-name terms with other globocrats. So the cosmopolitan elite—international financiers, bureaucrats, charity bosses and thinkers—constantly meet and talk. They flock to elite gatherings such as the World Economic Forum at Davos, the Trilateral Commission and the Boao meeting in China. They form clubs. Ethnic Indian entrepreneurs around the world join TiE (The Indus Enterprise). Movers and shakers in New York and Washington join the Council on Foreign Relations, where they can listen to the president of Turkey one week and the chief executive of Intel the next.“ „The lectures are interesting, but the big draw is the chance to talk to other powerful people in the corridors. Such chats sometimes yield results. In 1988 the prime ministers of Turkey and Greece met at Davos and signed a declaration that may have averted a war. In 1994 Shimon Peres, then Israel’s foreign minister, and Yasser Arafat struck a deal over Gaza and Jericho. In 2003 Jack Straw, Britain’s foreign secretary, had an informal meeting in his hotel suite with the president of Iran, a country with which Britain had no diplomatic ties. But Davos is hardly a secretive institution: it is crawling with journalists. The other globocratic shindigs are opening up, too. Even Bilderberg has recently started publishing lists of participants on its website.“ „Such meetings are “an important part of the story of the superclass”, says Mr Rothkopf, the author of the eponymous book. What they offer is access to “some of the world’s most sequestered and elusive leaders”. As such, they are one of “the informal mechanisms of [global] power”.“ (Source: http://www.economist.com/node/17928993.)

        Elitáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) a část mainstreamových (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream) sdělovacích prostředků (http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media) jednajících dle Agendy Nového světového řádu (NWO) (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) se snaží mermomocí lidem namluvit, že za situaci s předlužeností celé Západní civilizace mohou vlastně občané a musí ji zaplatit zvýšenými daněmi, akceptací růstu cen energií, jídla, vůbec základních životních potřeb, a že by se lidé ´tam dole´ měli smířit se zakončením posledních zbytků svobodného trhu (http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade), měli by se rozloučit s údajně ´zastaralými a překonanými´ přirozenými právy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) garantovanými Ústavou (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution) a Bohem (http://en.wikipedia.org/wiki/God) v dosavadních národních státech (http://en.wikipedia.org/wiki/National_state). Pomocí záměrného prohlubování ekonomických problémů jednotlivých národních států (zde tedy nejde v první řadě o pozitivní docílení většího zisku a jeho investování např. do tvorby nových pracovních míst v rámci svobodného trhu) se pak hroutí celý systém svobodné, tržní společnosti. Mezi hlavní prostředky užívané k manipulaci se svobodným trhem v přesně odměřených dávkách nebo rovnou v mohutných vlnách ´Tsunami´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami) patří např.: 

o       Snižování ratingů (http://en.wikipedia.org/wiki/Rating)

(Source: http://www.huffingtonpost.com/2010/04/29/credit-rating-agencies-pl_n_556645.html.) 

       Some European officials are calling for curbs on rating agencies like Standard & Poor's, Moody's Corp. and Fitch Ratings. They argue that conflicts of interest and bad information make the agencies' assessments unreliable, even dangerous. Germany's foreign minister went so far Thursday as to suggest that the European Union should create its own rating agency. He spoke after downgrades of Greece and Portugal roiled financial markets and stoked fears that Europe's debt crisis was spreading. How ratings agencies are paid is also coming under scrutiny. The money they earn comes from the institutions whose products and debt they rate – a point of contention in the U.S. and Europe. At a hearing last week on the agencies' role in the financial crisis, U.S. Sen. Carl Levin called that pay system an "inherent conflict of interest." Legislation in Congress to overhaul the financial regulatory system could change how the rating agencies do business. Critics note that the agencies gave safe ratings to high-risk U.S. mortgage investments that later imploded, triggering the financial crisis and a deep recession. Despite the poor publicity, the agencies are still generating big money. S&P, owned by the McGraw-Hill Cos., earned $451.5 million in revenue in the first quarter, up 15 percent from a year ago. Moody's first-quarter profit jumped 26 percent to $113.4 million as more companies issued debt during the quarter, particularly junk bonds. Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. remains the largest shareholder of Moody's. But since March 2009, it's reduced its stake from 48 million shares to 30.8 million shares. The profits and outsize influence of the rating firms have rankled European governments. German Foreign Minister Guido Westerwelle on Thursday told WAZ newspaper group that the EU "should counter the work of rating agencies with efforts of its own." He cited the potential conflict of interest of having the rating firms develop, sell, and rate financial products all at the same time. Westerwelle's comments came two days after S&P cut Greece's sovereign debt to 'junk' status and dropped Portugal's down two notches. Those downgrades sent financial markets from London to Hong Kong plunging. Investors feared that more European countries would be dragged into the region's debt debacle. A senior German economist criticized the downgrades. "We should not make the welfare of Europe dependent on rating agencies," Peter Bofinger of the German government's independent economic advisory panel told "Welt" newspaper. He noted the agencies' failure to spot problems before the financial crisis. Yet less than two years after the crisis peaked, rating agencies still carry weight. A big reason is that many institutional investors – from central banks to pension funds – require safe ratings on the debt of countries, firms or securities they invest in. A downgrade from S&P or Moody's might not tell investors anything they don't already know. But it can force a central bank or investment fund to shed the downgraded investment. That's why it can roil financial markets. If Moody's follows S&P and downgrades Greece to junk, the European Central Bank, under its rules, could no longer accept Greek bonds as collateral in lending to Greece. It would become harder for Greece to roll over its debt into new loans. Fears of a spreading debt crisis would grow.“ (Source: http://www.huffingtonpost.com/2010/04/29/credit-rating-agencies-pl_n_556645.html.) 

o       Promyšlené spekulace elitářů na trzích se státními dluhopisy

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance); http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_market; http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/hyperinflacni-apokalypsa-ii-tiche-skytnuti/.) 

         Ekonomka Ilona Švihlíková (http://www.denikreferendum.cz/autor/ilona-svihlikova): „Derivátový obchod (http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance)) je větší než celé světové HDP (http://en.wikipedia.org/wiki/GDP).“ (Source: ČT24, 11.1.2011.) 

o       Manipulace s cenami energií

(Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE57Q4BL20090827.) 

    "Regulators don't and shouldn't talk about trying to influence prices," said John Brodman, a former Deputy Assistant Secretary at the U.S. Department of Energy. "But there's a growing political imperative out there.“ (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE57Q4BL20090827.) 

o       Spekulace s potravinami a vodou

(Source: http://dissidentvoice.org/2010/12/leaked-cable-hike-food-prices-to-boost-gm-crop-approval-in-europe/; http://www.infowars.com/quantitative-easing-causing-food-prices-to-skyrocket/; Radiožurnál, 4.1.2011.)  

         Podle Americké národní asociace pro inflaci (http://inflation.us) lze očekávat „roku 2011 vrcholovou krizi“ na trhu s potravinami (http://inflation.us/top10predictions2011.html). Predikce pro americký trh: „24 dolarů“ (456,-Kč) za pecen chleba, „62 dolarů“ (1178,-Kč) za pytlík cukru, „24 dolarů“ (456,-Kč) za litr sušeného mléka, „77 dolarů“ (1463,-Kč) za balíček standardní kávy, „45 dolarů“ (855,-Kč) za střední láhev ovocného džusu, „15 dolarů“ (285,-Kč) za tabulku běžné čokolády atd. (Source: Glenn Beck Show, 8.11.2010.) 

         CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA) považuje za jednu z hlavních příčin budoucích válek boj o vodu. O důležitosti zásob pitné vody svědčí také investorská činnost rodiny někdejších amerických presidentů Bushů (http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_family), která zakoupila obrovské světové zásoby podzemní pitné vody (tzv. Zvodeň - http://en.wikipedia.org/wiki/Aquifer; http://en.wikipedia.org/wiki/Guaraní_Aquifer) v Paraguay (http://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay) na území o rozloze přibližně 4.047 kilometrů čtverečných. Kdo určuje ceny vody: určuje také cenu života na Zemi. Zajímavý fakt představuje ovšem skutečnost, že Číňané odvážejí k sobě domů kvalitní pitnou vodu z oblasti amerických Velkých jezer (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Lakes_region_(North_America)) v obřích tankerech s navzájem pospojovanými plovoucími přepravními vaky a posílají ji zpět na trh již chemicky upravenou s velkým ziskem v plastikových lahvích. (Source: Ventura, Jesse: Great Lakes, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 6, USA, 2010, 43 minut.)

 

         Glenn Beck: „Voda  bude stejně vzácná jako nafta.“ (Source: Glenn Beck Show, 23.9.2010.) 

o       Dohody o řízení cen ropy aj. komodit

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity;http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_market; http://www.infowars.com/oil-continues-steady-climb/; http://www.infowars.com/lindsey-williams-crude-oil-price-targeted-for-150-200-per-barrel/; Radiožurnál, 4.1.2011.)  

o       Spekulace s jednotlivými měnami

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Currency; http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_market.) 

        Premiér České republiky pan Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas): „Příliš velké výkmity kurzu nás mohou ohrozit.“ „Několik špatných slov dokáže pohnout s kurzem koruny.“ (Source: ČT24, 5.12.2010.)

 

         Ekonom Milan Zelený (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php): „Dnes už nebude rozhodovat o efektivnosti měny trh: nýbrž politici.“ „To politické převažuje nad ekonomickým.“ (Source: ČT24, 2.1.2011.) 

         Ekonom Daniel Mitchell (http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Mitchell), člen Cato Institutu (http://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute): „Od doby vytvoření FEDu (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) roku 1913 ztratil dolar 95% své původní hodnoty.“ „Proč máme finanční krizi? Je to především díky FEDu.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

 

         Někdejší americký soudce a dnešní politický analytik, komentátor televizní stanice Fox News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): „FED si sám stanovuje ze zákona krizový stav a pak může kohokoliv podpořit.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

 

o       Manipulace s daňovou a fiskální politikou

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy.)

         Šéf FEDu (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) pan Ben Bernanke (http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke) přísahal, že nebude monetarizovat americký státní dluh (http://en.wikipedia.org/wiki/Debt_monetization). Tato přísaha byla porušena. Pomocí tzv. ´Quantitative easingu´  (http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing - tištění nebo prostě vytváření nových digitálních peněz) se má dostat na trhy do oběhu přes „2,5 bilionu amerických dolarů“. (Source: Glenn Beck Show, 3.11.2010.)

 

         Soudce Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): Říkáte „Quantitative easing“, no „to je prostě vytvoření peněz z ničeho a jejich puštění na trh.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.)

 

         Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Státy nebankrotují: ne - to neexistuje. Ony monetarizují své dluhy a vyvolávají řízenou inflaci.“ (Source: Glenn Beck show, 15.11.2010.) „Inflace je skrytá daň.“ To máte tak, když pan americký president Obama (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) připravuje řízenou „devalvaci“ dolaru a také „inflaci“, aby pak mohl říci, že se daně nezvyšují díky činnosti vlády, nýbrž díky svobodnému trhu. Celá odpovědnost by tak spadla na ten tzv. „´zlý soukromý sektor´“. (Source: Glenn Beck show, 4.11.2010.) Každý to znáte: politici ze sebe pořád chrlí sousloví, že stát musí investovat, jinak ekonomika neporoste. Jenže za tím vším jsou ve skutečnosti provize ze státních zakázek. To proto jsou přeci zapotřebí investice. Přátelé: „kde v Ústavě naleznete něco o nutnosti investování do Vašeho státu?“ Politici vám říkají, „že prý jinak skončíme jako země 3. světa“, „že se to stane bez zachování investic“, „ale to je přeci na dobrovolném rozhodnutí každého z nás“. Investovat bychom měli „MY“ občané v situaci, když budou nízké daně a nikoliv, že to bude dělat stát. Politici „totiž neinvestují do naší země: oni berou skrze daně lidem jejich peníze“, svobodu a kontrolu kam zainvestovat. „Je to velká zlodějina“, tak se totiž nazývají podle Becka ty tzv. investice. Pokud budou lidé ochotni si navzájem pomáhat a přestanou se spoléhat na stát: pak společně překonáme každou krizi. (Source: Glenn Beck Show, 23.9.2010.)

         Novinářka a ekonomická komentátorka Elizabeth MacDonaldová (http://en.wikipedia.org/wiki/Liz_MacDonald): „Vaše daně porostou s tím, jak bude devalvován dolar.“ „To je ta hlavní nemorálnost, která se nyní děje.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

         Soudce Napolitano: „Tak co tedy produkuje větší prosperitu: centrální plánování nebo to, že si může vláda dovolit zdanit co chce, nebo to, když necháte lidi utrácet své peníze a investovat je podle vlastního rizika tak, jak oni to uznají za vhodné?“ Odpovídá Yaron Brook (http://en.wikipedia.org/wiki/Yaron_Brook) - president a výkonný ředitel Institutu Ayn Randové (http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand_Institute): „Lidé, kteří vydělávají 20-30 tisíc jsou v ekonomickém smyslu již z definice těmi nejproduktivnějšími občany. Nápad zdaňovat lidi proto, aby byli více produktivní, aby díky zdanění vytvářeli ještě více bohatství a více pracovních míst, větší hospodářskou aktivitu: to není jenom šílené z ekonomického pohledu, ale je to také nemorální. Je to špatné. Nyní potřebujeme snížení daní pro nejvíce produktivní lidi a to tak, aby mohli investovat, aby mohli vytvářet pracovní místa a ekonomickou aktivitu.“ „Vždyť už to pochopila dokonce i Kuba (http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba), která snížila daně.“ (Source: Freedom Watch, 18.9.2010.) „Inflace je také daň“, neboť „všechno co kupujete: totiž více stojí.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

o       Účelové mediální tlaky a kauzy

(Source: http://www.ehow.com/list_6798990_causes-market-go-up-down_.html.)

         Almost any news can affect the stock market. Particularly, major world events such as terrorist attacks and economic collapses can create worry or panic among investors. Other news that can trigger massive sell-offs include poor quarterly housing reports, low gross domestic product numbers and major industry declines.“ (Source: http://www.ehow.com/list_6798990_causes-market-go-up-down_.html.)

o       Války

(Source: http://www.infowars.com/6-reasons-to-start-world-war-iii-if-you-are-a-globalist/; http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/219129-clintonova-vlada-zvazovala-obetovani-pilota-aby-mohla-napadnout-irak.html; http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=21612.)

 

         „Hlášení také mimo jiné svědčí o naléhání saúdskoarabských politiků na USA, aby zaútočily na Írán.“ (Source: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/wikileaks-zverejnuje-tajne-depese-usa-take-z-prahy_187254.html.)

                „Strong Arab distrust for Iran referring to them as “evil”, as well as encouragement for a military strike on the nuclear facilities in Iran.“ „Saudi donors remain chief financiers of militant groups like Al Qaida.“ (Source: http://www.allvoices.com/contributed-news/7463759-a-peek-into-wikileaks-united-states-diplomatic-cables-leak.)

         Washington’s Blog, October 26, 2010. In his recently published memoir, “Without Hesitation: The Odyssey of an American Warrior,” General Hugh Shelton, who served as the Chairman of the Joint Chiefs of Staff from 1997 to 2001, called the Iraq war “unnecessary” and said that the Bush team went to war “based on a series of lies.” This is not some voice from the peanut gallery. The Chairman of the Joint Chiefs is – by law – the highest ranking military officer in the United States armed forces, and the principal military adviser to the President of the United States. The Chairman outranks all respective heads of each service branch, including the heads of the Army, Navy, Air Force and Marines. Thank you, General Shelton, for confirming what Seymour Hersh and many others have been saying since 2003 (and see this).Shelton also said that Defense Secretary Donald Rumsfeld, Deputy Secretary of State Paul Wolfowitz and other Pentagon officials pushed for war in Iraq “almost to the point of insubordination.” „This is not some voice from the peanut gallery. The Chairman of the Joint Chiefs is – by law – the highest ranking military officer in the United States armed forces, and the principal military adviser to the President of the United States. The Chairman outranks all respective heads of each service branch, including the heads of the Army, Navy, Air Force and Marines. Thank you, General Shelton, for confirming what Seymour Hersh and many others have been saying since 2003. (Source: http://www.infowars.com/former-chairman-of-the-joint-chiefs-iraq-war-based-on-a-series-of-lies/.)

         Pod záminkou boje s Al-Káidou (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida) došlo v Jemenu (http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen) k bombardování politických oponentů: byl zasažen špitál a nevinní civilisté (Source: http://www.infowars.com/wikileaks-al-qaeda-narrative-feeds-war-in-yemen-africa/.)

         Soudce Napolitano: „Všichni američtí presidenti milují válku s výjimkou Rona Paula (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul), pokud by se tedy stal presidentem, protože říkají, že válka je zdravím státu; lidé pak platí v době války více daní, vzdávají se svých svobod a sjednocují se za národními vojenskými hrdiny“, no jenže naši politikové „se falešně domnívají, že válka pomůže naší ekonomice“, že „nákup výzbroje a munice nebo zničení vojenského materiálu ve válečném konfliktu pak pomůže národnímu hospodářství“. „Je to mýtus již od dob presidenta Wilsona (http://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson), byl pak opět zrealizován za Roosevelta (http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt), za Bushe“ (http://en.wikipedia.org/wiki/G.W._Bush) a zřejmě bude použit také za Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama). (Source: Alex Jones Show, 23.11.2010.) Již dnes „Většina Afghánců ani neví, proč jsou v jejich zemi okupační jednotky NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) a 97% z nich nikdy neslyšelo o 9/11“ (http://en.wikipedia.org/wiki/9/11), takže „pokud nás tam lidé nechtějí a jejich vůdcové tím tuplem ne: Proč tam tedy pořád jsme?“ „Jestliže se pokládáme za osvoboditele, můžeme tam zůstat tak dlouho, jak nás o to požádá afghánská vláda.“ No a „jestliže jsme tam jako okupanti, tak pak musíme vyhlásit Afghánistánu válku: jak to nařizuje naše Ústava.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.) 

         Konzervativní blogger a aktivista Andrew Sullivan (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Sullivan): „Válka v Iráku byla založena na lži, jenže já jsem věřil tomu, co mi vláda o tom vykládala.“ „Žádné opravdu hrozné zbraně masového ničení nebyly v Iráku nikdy objeveny.“ Amerika „by nikdy neměla okupovat jiné země jen tak v rámci prevence: bez jasných důkazů.“ „Já již nevěřím naší vládě a jakýmkoliv oficiálním informacím o průběhu války.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.)

 

         Člen americké Sněmovny reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) Denis Kucinich (http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Kucinich): „Máme zde permanentní válečnou ekonomiku a je zde permanentní válečná mentalita a válka jako taková má velký podíl na všem co děláme.“ Jenže ve skutečnosti je „válka kontraproduktivní, drahá, zabíjí naši schopnost vyrovnat se s věcmi u nás doma.“ (Source: Freedom Watch, 11.9.2010.)

 

o       Umělé nebo skutečné bezpečnostní  hrozby

(Source: http://www.allvoices.com/contributed-news/7463759-a-peek-into-wikileaks-united-states-diplomatic-cables-leak; Freedom Watch, 22.11.2010; Freedom Watch, 10.12.2010; Glenn Beck Show, 23.11.2010.) 

         Andrew Sullivan (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Sullivan): Víte on americký „president má již nyní k dispozici super diktátorskou moc a to tak dlouho: jak se mu zachce a jak dlouho budou probíhat americké války“. No a z toho pak plyne, že v současnosti může být v rámci tzv. národních bezpečnostních hrozeb „považován za podezřelého každý občan bez formálního obvinění“, každý tak „může být držen ve vazbě a mučen“. Tenhle fakt „mne opravdu zasáhl“. (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.) 

         Glenn Beck: „Víte kdo napsal Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act)?“ Ten drsný zákon ničící dodnes svobodnou Ameriku a potlačující naši Ústavu? „Patriot Act byl sepsán již roku 1995“ a jeho autorem je „Joe Biden“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden), současný vicepresident USA. (Source: Glenn Beck Show, 23.11.2010.)

 

         Soudce Napolitano: „Kódové slovo zní BEZPEČNOST: to vláda miluje, ale dejte si na něj velký pozor. Je to častá výmluva tyranů /.../.“ (Source: Freedom Watch, 29.11.2010.) „My musíme mít alespoň nějakou šanci se bránit nejen před agresory, nýbrž také před naší vládou: pokud by hrozilo, že se jí zmocní tyrani.“ Nikdy to ale nebude „férová bitva“. „Vláda je již tak velká a mocná, že prostě nechá zavřít ty, kterých se bojí, a nebo které nenávidí.“ „Vláda se zkrátka bojí těch, kteří se dokáží sami bránit.“ (Source: Freedom Watch, 10.12.2010.)

         

        Nový český policejní president pan Petr Lessy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Lessy): „Usilujme o to, aby se Česká republika stala nejbezpečnějším místem v Evropě.“ (Source: http://www.policie.cz/clanek/vystoupeni-policejniho-prezidenta.aspx.) 

         Český ministr vnitra pan Radek John (http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John): „Represe je také preventivní opatření.“ Holt lidi se „musí bát. (Source: ČT24, 11.12.2010.) 

         Někdejší guvernér státu Minnesota (http://en.wikipedia.org/wiki/Governor_of_Minnesota) Jesse Ventura, jenž je pyšný na své slovenské kořeny (http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia): Žijeme v zemi strachu.“ Lidé se bojí toho, co se jim „vládá snaží namlouvat“. To kouzelné slůvko strachu se „jmenuje terorismus“. (Source: Freedom Watch, 16.10.2010.) „Když vám vláda řekne, že vás chce chránit, tak si dejte pozor, neboť pak určitě přijdete o své občanské svobody.“ (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

 

         Guvernér z Ohia (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohio) John Kasich (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kasich): Já bych chtěl vzkázat pánům politikům a úředníkům, že „Naděje vždy vítězí nad strachem.
(Source: http://politics.blogs.foxnews.com/contributors/molly-line/.)

         V případě praktického použití výše zmíněných prostředků ekonomicko-bezpečnostní manipulace pak dochází k tzv. nutnosti: podávat žádosti o finanční pomoc (http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/eurozona-pujci-irsku-85-miliard-eur-prispeje-i-cesko_187237.html; http://www.ct24.cz/ekonomika/110137-unie-posle-cesku-temer-130-milionu-na-skody-po-povodnich/) ze strany národního státu ke globálním institucím (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_institution) jako jsou mj.:

·        IMF (http://en.wikipedia.org/wiki/IMF)

·        Evropská centrální (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank) a

·        Světová banka (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank; http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group) aj.  

§         Publicista píšící mj. pro list ´The Wall Street Journal´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal) a politický komentátor televize Fox News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) David Asman (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Asman): Uvědomte si, že „finanční pomoc nejde pro normální Irské občany, nýbrž pro držitele irských státních dluhopisů.“ „Tedy jinými slovy pro velké banky.“ „Lidé jsou nuceni platit za obchody velkých bankéřů“, vždyť „kolik znáte vašich přátel, kteří by měli své investice v irských státních dluhopisech“. „Jsou to velké a bohaté banky, které dostanou finanční pomoc a nikoliv irští lidé.“ Průvodním jevem je následně „zvedání daní“ - předně „DPH“ (http://en.wikipedia.org/wiki/VAT). No a tak to vše vlastně zaplatí „chudí lidé“ a střední třída „ze svých daní“. (Source: Freedom Watch, 29.11.2010.)

 

         Výsledkem pak samozřejmě je: vláda daného národního státu vydává sebe a všechny občany i s budoucími generacemi doposud svobodné republiky do rukou nadnárodních institucí, které takovému státu půjčují peníze a tyto globální instituce pak vyžadují jistý styl chování (Source: http://www.infowars.com/greek-parliament-approves-2010-austerity-budget-in-spite-of-riots/; http://www.infowars.com/irish-leaders-castigated-as-greatest-traitors-of-all-time/;http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/215398-unie-vytvori-trvaly-protikrizovy-system-cr-dle-necase-na-summitu-uspela.html.), jednání (například vyšší daně, škrty v rozpočtu, omezení ústavních svobod a přirozených práv, účast státu na zahraniční vojenské akci, podpisy mezinárodních smluv atd.). Tedy zatímco klasické bance jde při poskytování úvěru většinou pouze o zisk a do života svého klienta nijak negativně nevstupuje: naopak mu často pomáhá překonat nejrůznější životní obtíže, nebo mu dává šanci na započetí nového businessu pomocí úvěrování a za to si bere často spravedlivou, někdy vyšší, někdy menší odměnu, tak například IMF přímo podmiňuje získání úvěru určitým chováním, specifickými kroky parlamentu daného státu a vlády, které má být půjčka schválena. Bohužel právě organizace jako Světová banka + IMF aj. ničí důvěru občanů v tak pracně budovaný bankovní systém a rozbíjejí hýčkaný vztah mezi klientem a klasickou bankou.

·        Luděk Niedermayer (http://www.math.muni.cz/pro-uchazece/uchazeci-ohlasy-absolventu/66-ludek-niedermayer.html), někdejší viceguvernér ČNB (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank): Státy jsou závislé na finančních trzích, které jim půjčují.“ „Bez financování z mezinárodních finančních trhů není schopna fungovat žádná vláda ani několik týdnů. (Source: ČT24, 14.11.2010.) 

·        Soudce Napolitano: „Pokaždé, když se malé politické jednotky vzdávají své samostatnosti ve prospěch velké centrální moci: projevuje se pokles výkonnosti vlády a pro občany nastává ztráta osobních svobod.“ (Source: Freedom Watch, 23.11.2010.) 

         Toto vazalství zadluženého státu vůči globálním institucím však velmi často není v souladu s přáním voličů. Občané přeci rozhodli ve svobodných volbách o politické reprezentaci daného národního státu na základě jasného programu politických stran. Právě: sen elitářů napojených na Agendu Nového světového řádu je způsobení finančních problémů nebo úplné ekonomické zhroucení co největšího počtu národních států, stojících pak před (umělou nebo skutečnou) hrozbou dočasného chaosu, nepokojů, lokálních konfliktů atd. Následuje svázání národních států prostřednictvím tzv. záchranných půjček, které „nikdy“ nemohou být splaceny: ovšem při akceptování dočasných pravidel současného finančního systému (viz. řešení dále). Globální instituce jsou pak ihned připraveny poskytnout každému takovému národnímu státu pomoc (finanční i vojenskou), ovšem za cenu ztráty svobody, suverenity a vytvoření trvalého vazalství (viz. činnost finančníka George Sorose - http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros, jenž dostal na starosti panel OSN -  http://en.wikipedia.org/wiki/U.N. - pro boj s globálním oteplováním a sto miliard dolarů k tomu - http://netrightdaily.com/2010/11/george-soros-u-n-panel-organizes-100-billion-climate-change-shakedown-aimed-against-u-s/) nejprve v rámci dočasných globálních organizací (OSN, EU - http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union aj.) a posléze v celoplanetárním Novém světovém řádu (NWO) s jedinou centrální vládou, bankou, měnou, občanstvím atd. Vždyť sám šéf Mezinárodního měnového fondu pan Dominique Strauss-Kahn (http://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn) zřetelně oznámil v prosinci 2010 svůj záměr na vytvoření jednotné světové měny. Potvrdil, že podle jeho mínění nelze dosáhnout ekonomického růstu škrty ve státních rozpočtech nebo snad pomocí ekonomické soběstačnosti, nezávislosti daného státu na globálním trhu. Rozhodnutí o těchto věcech se bude v budoucnu provádět z jednoho centra NWO, které zničí nezávislost národních států - The decision will be made in the center which will overcome the sovereignty of the nations. (Source: http://www.infowars.com/imf-director-says-imf-forces-coordination-and-theres-no-other-solution-to-greek-style-austerity/.)

o       Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas): „Výhody držení národní měny převažují nad zavedením eura.“ (Source: ČT24, 16.12.2010.)

        December 20, 2010, Speaking to Triple Crown Charlie (CFR and Trilateral Commission member and Bilderberg attendee) Rose on December 16, 2010, IMF Director Dominique Strauss-Kahn ran cover for failed Euro and IMF interventionist policies. “I’m a big advocate of the single currency,“ Greater economic integration often leads to greater political integration, as demonstrated by the progression in Europe from the European Coal and Steel Community to the European Economic Community to the European Union and then the Euro.“and it provides a lot of results.“ Yes, like the 110 billion Euro Greek bailout and the 85 billion Euro Irish bailout. 

“CHARLIE ROSE: Can you have austerity and growth at the same time? 

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN: Well, I would answer no.“ 

He’s obviously unaware of or deliberately omitting that the U.S. had unprecedented economic growth from 1945-1950, in the face of federal budget cuts of over 50%. 

“But the problem in the banking sector is limited to small number of banks. The big banks are safe and so I think it’s manageable.“ Safe like three of the five biggest investment banks in the U.S., one of which went bankrupt (Lehman Brothers) and two others which collapsed (Bear Stearns and Merrill Lynch) and were bought up at a fraction of their 52-week highs by the biggest commercial banks? Or safe like the biggest commercial banks that were bailed out by the federal government’s $700 billion Troubled Asset Relief Plan and the Federal Reserve’s $3.3 trillion bailout fund they fought so hard to keep secret? Or how about Iceland’s currency going south by 80% in just four months in 2008 as a result of their three big banks going bankrupt? Or the UK’s two biggest banks being effectively nationalized? Or… You get the idea. Speaking on the decision required by Euro countries to get out of the current crisis, Strauss-Kahn said (emphasis added): “It’s politically very difficult. The decision will be made in the center which will overcome the sovereignty of the nations.“ He’s saying that the only acceptable decision will be made in what he refers to as “the center,” and admits it will overcome the sovereignty of the nations involved. “DOMINIQUE STRAUSS-KAHN: „Well, I think a few things. First, the Greek government is very bold. And take action as it has to be done. Of course people don’t like it. But you know, the man on the street also have to understand they absolutely needed. The Greek economy was at the edge of a cliff, and there were no other solution.“ /.../ “So the question today is that many may believe wrongfully in my view that the crises is over and go back to their domestic problem and forget all about the global coordination. So our role is to try to force this coordination among the G20 countries.“ Strauss-Kahn admits that the IMF forces action on countries, despite insisting otherwise throughout the interview. Prior to the crisis in 2008, the G8 was the primary economic organization until 2009, when it was announced the G20 would be “the new permanent council for international economic cooperation,” with far greater clout to force solutions on sovereign nations.“ (Source: http://www.infowars.com/imf-director-says-imf-forces-coordination-and-theres-no-other-solution-to-greek-style-austerity/.) 

·        Americký president Obama vyzval ve svém projevu v Indii k vytvoření Nového mezinárodního řádu (jiný název pro Nový světový řád - NWO): „Snažíme se o respekt k mezinárodním dohodám a snažíme se o spravedlivý a udržitelný Mezinárodní řád míru a bezpečnosti díky vzájemné a silné globální spolupráci.“ Já vás vyzývám k „nastolení spravedlivého a efektivního Mezinárodního řádu, který Amerika prosazuje a zahrnuje do něj také OSN.Já budu důrazně prosazovat nové, přísné „mezinárodní normy“ a námi „vynucované sankce“, „které posílí práva a odpovědnost všech národů a všech osob.“ (Source: C-Span, 8.11.2010.)

 

·        Glenn Beck: Obama „věří v Nový světový řád“ a „každý v jeho administrativě“ také a když tento fakt „citujeme jejich vlastními slovy, tak nás nazývají konspiračními teoretiky.“ (Source: Glenn Beck Show, 21.9.2010.)

 

         K rychlejšímu vzniku Nového světového řádu má sloužit celá série větších i menších tzv. krizí, vedoucích k opravdu velkému kolapsu světové ekonomiky (šéf FEDu varoval  před totálním zhroucením celého amerického hospodářství - http://www.examiner.com/conservative-in-national/bernanke-warns-of-devastating-economic-collapse) a bezpečnosti s ´přirozeným řešením´: Nový světový řád - NWO. Tento Nový světový řád pak nabídne národním vládám v nastalém chaosu klid v ulicích, klid na jediném ´imperiálním´ a regulovaném trhu, klid v sociální oblasti, jedinou víru v ´celosvětově přijatelnou entitu nebo princip´, jednotné právo, neomezené možnosti jediné planetární měny, potlačení ´nesmyslných´ tradic a zvyků všech tzv. ´hloupých lidí´ (to je prý dle elitářů většina obyvatel Země), globální pořádek: mír ve všech částech naší planety za cenu potlačení ústavních svobod plus ukončení existence národních států s jejich neustálou ´rozhádanosti, nevypočitatelností, neseriózností, různými právními výklady a tradicemi´ atd.

 

·        Profesor Jiří Přibáň (http://www.law.cf.ac.uk/contactsandpeople/Priban): „Současné globální právo již nepotřebuje národní státy.“ (Source: ČT24, 11.1.2011.) 

·        Tristně: ´My Progresivci z Agendy Nového světového řádu´ (NWO) „volíme Demokraty (http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) proto“, abychom konečně dovedli Ameriku „do nového století“. Mnoho našich konzervativně-libertariánsky orientovaných spoluobčanů ještě stále žije „v 19. století“. Mají svou víru v Boha a své ´zastaralé způsoby chování, své zpátečnické tradice´. „Řeknu vám něco o Američanech a o amerických voličích. Mají rádi vítěze.“ Jenže oni také celé řadě věcí nerozumí, takže my je musíme k tomu pokroku dotáhnout i proti jejich vůli. Byli a jsou „příliš hloupí, jsou jako psi, kteří rozumí jen kopanci a strachu, rozumí jen síle moci a už vůbec nerozumí svým problémům.“ (Source: Lopez Tonight Show, 24.10.2010 - vysíláno jako odstrašující příklad progresivní agenty elitářů NWO v rámci Glenn Beck Show, 28.10.2010.) 

·        Ekonom a nositel Nobelovy ceny Paul Krugman (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman) o ´naší progresivní agendě´: „Není to o školení veřejnosti. Není to o tom, abychom lidem říkali: jaká rozhodnutí musí být přijata.“ Zkrátka my už to řešení uděláme po dobrém nebo po zlém.  Přijmeme „opravdové řešení a to spočívá v kombinaci panelů smrti (http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel) a zavedení DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/VAT).“ Glenn Beck: No to se podívejme na pana ekonoma: Ordinuje nám „panely smrti a zvýšení daní: Oni Progresivci rozhodnou o tom, kdo bude žít a kdo zemře no a oni na tom ještě vydělají: panely smrti!“ (Source: NBC News, 14.11.2010; vysíláno jako odstrašující příklad progresivní agenty elitářů NWO v rámci Glenn Beck Show, 15.11.2010.)  

·        Obamův šéf (car) Úřadu pro informace a regulační otázky (http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Information_and_Regulatory_Affairs) Cass Sunstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein): „Když již víte, že občané jsou ze své podstaty také lidští a mají v sobě také mnoho z Homera Simpsona (http://en.wikipedia.org/wiki/Homer_Simpson): pak je zde velký prostor pro to, abychom s nimi manipulovali.“ Glenn Beck: Přesně takhle uvažují Progresivci, „protože věří, že jsme jako ten Homer Simpson.“ „Proto musí mít vláda na všechno odpověď.“ „Už to chápete?“ (Source: Glenn Beck Show, 14.9.2010.)

 

·        Jedním z důležitých znaků progresivního (pokrokářského) přístupu je myšlenka, že lidé se vždycky na prvním místě zajímají o ekonomiku a o nic více jim vlastně ve skutečnosti opravdu nejde. Stejně tak uvažoval pan Obama na počátku listopadu 2010 v rámci své tiskovky po prohraných volbách. Nabídl sice Republikánům (http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)) zdánlivě pokorně ruku ke spolupráci, ale řekl také: „Žádný člověk, žádná strana nemá monopol na pravdu.“ Přiznal, že některé kroky jeho vlády se mohly lidem jevit již jako „překročení“ únosné meze. Vyzval k opuštění „politikaření“ a k „budování kompromisů“. „Naše první povinnost“ se vztahuje k naší „vlasti“. „Všichni jsme Američané.“ Jenže pak dodal: „Lidé se nejvíce zajímají o stav ekonomiky“ a o nic jiného jim v první řadě nejde. „Nemyslím si, že lidem jde o ideologii (rozuměj - zde myšleno tak, že nejde o zásady, etiku, předvolební sliby a principy dané lidem Bohem, pozn. autora): jde jim o stav ekonomiky.“ „Potřebujeme větší pokrok.“ (Source: C-Span, 3.11.2010.) 

·        Glenn Beck: „Tahle Obamova vláda věří na přerozdělování národního bohatství a v globální vládu.“ Soudce Napolitano: Takže to znamená, že jsi Glenne „čím dále tím více jako Ron Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) než jako Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin)?“ Beck: „Ano, jsem.“ (Source: Freedom Watch, 25.9.2010.) „Pro progresivce (pokrokáře, pozn. autora) jste pouze otvírači dveří.“ Jste pro ně zkrátka moc „hloupí“. (Source: Glenn Beck Show, 27.9.2010.) 

         Pro některé vyvolené elitáře bude praktická realizace Nového světového řádu splněním zlatého snu. Pro miliardy lidí ´tam dole´ to ovšem znamená konec svobodného života a tradic předků. Navíc půjde o další globální pokus: uskutečnit zánik víry v Boha. Časové odhady tohoto vývoje jsou různé, jelikož se naštěstí vždycky najde tu nějaký velký národ věrný tradicím svých otců zakladatelů (např. konzervativně-libertariánsky uvažující Američané), tu malý národ vedený svým presidentem (Česko - http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic - v čele s Václavem Klausem - http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus). Veřejné mínění pak ještě stále dokáže díky Bohu zhatit plány na vytvoření takového Nového světového řádu (NWO) v národním a částečně svobodném státě. Mezinárodní politika je pořád velmi křehká. Jeden, dva, tři, čtyři důsledně a nekompromisně rebelující národní státy tak pořád mohou zastavit plány celé Agendy Nového světového řádu. Zatím. Nutno přiznat: s postupujícím zadlužením takových zemí stále ubývá.

v   

          Autor tohoto textu přináší čtenářům ve svých článcích již několik let informace o postupu Agendy NWO na celém světě. Desítky tisíc lidí tak měly možnost analyzovat předkládané údaje a vytvořily si díky tomu vlastní názor na Agendu Nového světového řádu a její nebezpečí pro život každého z nás.

         Vážení přátelé: Pojďme si nyní představit navrhované řešení finanční porážky Agendy NWO, které je reálně schopné zachránit celou naší Západní civilizaci, svobodný trh a naší víru v Boha, v lidskou slušnost, v důstojný život a v naše bližní. Není přitom vůbec složité a bylo již v dějinách mnohokrát s velkým úspěchem použito. Počítají s ním dokonce elitáři jednající ve shodě s idejemi Nového světového řádu, nicméně ti jej chtějí v dané fázi implementovat pouze jako lákadlo pro občany a světové vlády k vytvoření jediné globální měny a právě Nového světového řádu. My si dále představíme jiný scénář, který vyžaduje pouze návrat ke kořenům naší Západní civilizace, k víře v Boha a v lidskou slušnost, dobrosrdečnost, etiku.

 

         Jak vzniká podle Agendy Nového světového řádu (NWO) tzv. režírovaná ekonomická krize:

 

 • Elitáři napojení na Agendu NWO v nadnárodním, státním a v soukromém sektoru vytvoří plán na manipulaci se světovou ekonomikou v dlouhodobém (pomalé, nicméně mohutné zadlužování státu a smluvní omezování suverenity, ústavních svobod), střednědobém (rychlé zadlužování v kombinaci s lokálními bezpečnostními, sociálními, politickými aj. krizemi) a v krátkodobém období (velká krize zasahující masivně daný stát - např. zhroucení měny, válka, epidemie, přírodní katastrofa aj.)

 • Pomocí ohromného množství digitálně akumulovaných a zlatem nekrytých (http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard) finančních prostředků, ať už v rámci uvolněných peněz z centrálních bank (viz FED - http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) nebo skrze hedgové fondy (http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund) a jejich podskupiny (konkrétní finanční a obchodní společnosti): pak elitáři vstupují na trhy, do jednotlivých států, kde se snaží potlačit (regulace, specifické zákony třeba z oblasti ochrany životního prostředí nebo boje proti tzv. terorismu, směrnice, daně, cílené obrovské státní zakázky atd.) klasické obranné mechanismy svobodného trhu (nabídka a poptávka, konkurence ve svobodném prostředí) díky předchozím dohodám (mají jedinečné informace, které ostatní  hráči na trhu postrádají) s vládami nebo alespoň s některými ministry či vládními činiteli a stávají se tak sami rozhodující hybnou silou ekonomiky (viz např. pan Soros - http://en.wikipedia.org/wiki/Soros), kterou krátkodobě se ziskem pro sebe vytěžují (viz obrovské zisky na burze a ve finančním sektoru v tzv. nejkrizovějším období 2008-2009) a ze střednědobého až dlouhodobého pohledu ji vedou na sestupnou trajektorii

 

  • Finančník Ross Mandell (http://www.rossmandell.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55), jenž obchodoval 25 let na Wall Streetu (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street): Víte, že pojišťovna AIG (http://en.wikipedia.org/wiki/AIG) měla v době žádosti o státní pomoc v roce 2008 „rating A+“? Se vším se dá „manipulovat“. Celá tzv. krize byla dopředu „domluvená“. Vše směřovalo k předem připravenému krachu. Podílely se na tom nejvyšší kruhy americké vlády a Wall Streetu. „Nebyla to žádná recese.“ „Je to řízená destrukce americké ekonomiky.“ Pojišťovny totiž patřily k těm „nejregulovanějším“ součástem amerického businessu: to tedy znamená, že prostě „museli vykazovat po celou dobu falešné údaje.“ (Source: VENTURA, Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 3, USA, 2010, 44 minut.)

 

  • Někdejší výkonná ředitelka Goldman Sachs (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs), analytička mezinárodní skupiny Bear Stearns (http://en.wikipedia.org/wiki/Bear_Stearns) a zaměstnankyně Lehman Brothers (http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers) Nomi Prins (http://www.nomiprins.com/biography/): Celá krize byla dopředu „připravená“. Cíleně s velkým ziskem přeprodávali „hypotéky“ dalším vlastníkům a navyšovali tak ceny. „Věděli, že krátkodobě vydělají“ pohádkové bohatství, nicméně z dlouhodobého pohledu to jednou praskne. Nicméně již tehdy měli dojednáno, že to celé nakonec „občané stejně zaplatí ze svých daní“. Bývalí ředitelé velkých amerických bank mají dneska vydělány „stovky miliónů dolarů“. Vím to moc dobře, jelikož „jsem byla sama toho celého součástí, nicméně jsem sebrala odvahu, odešla jsem a sdělila veřejnosti: co se ve skutečnosti děje“. (Source: VENTURA, Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 3, USA, 2010, 44 minut.)

 

o       Katolická organizace ´Legatus´ (http://www.legatus.org/public/index.asp) sdružující nejbohatší v Boha věřící miliardáře z celého světa, věděla již několik měsíců dopředu: co se chystá v září 2008 za ekonomický propad a včas převedla z amerických bank svá aktiva do Vatikánské banky (http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Works_of_Religion). (Source: VENTURA, Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 3, USA, 2010, 44 minut.)

 

                 The most striking example is Hungary, where last month the government made the citizens an offer they could not refuse. They could either remit their individual retirement savings to the state, or lose the right to the basic state pension (but still have an obligation to pay contributions for it). In this extortionate way, the government wants to gain control over $14bn of individual retirement savings.“ (Source: http://www.csmonitor.com/Business/The-Adam-Smith-Institute-Blog/2011/0102/European-nations-begin-seizing-private-pensions.)

o       Zbigniew Brzezinski (http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski), někdejší bezpečnostní poradce amerického presidenta Cartera (http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter): Budeme mít jistě „milióny nezaměstnaných, milióny lidí čelících opravdu hrozným problémům a to bude trvat po nějakou dobu, než se pak věci samozřejmě zlepší, nicméně současně zde bude ve veřejnosti stále povědomí toho úžasného bohatství, které zůstane v rukou několikati lidí.“ „Položme si otázku: co se stane se společností, když budou všechny ty masy lidí bez práce, když rodiny ztratí své domovy atd.“ (Source: JONES, Alex: POLICE STATE 4, Alex Jones Productions, USA, 2010, 141 minut.) Glenn Beck: „70-80%“ všech pracovních míst vytvářejí v USA malí podnikatelé a živnostníci, přitom „41,8 milionů“ lidí je v Americe závislých na státní podpoře nebo na nějaké formě sociálních dávek. (Source: Glenn Beck Show, 7.10.2010.)

 

 • Nyní se objevuje ´spásná role´ globálních institucí, které zdánlivě přinášejí ohromné balíky peněz, začínají vše řídit a regulovat

o       Šéf  FEDu přiznal svůj plán na řízenou inflaci a deflaci za účelem likvidace státního dluhu (Source: http://www.c-span.org/Watch/Media/2010/11/05/HP/A/40361/Fed+Chair+Bernanke+QA+with+Jacksonville+University +Students+on+Monetary+Policy.aspx; http://www.washingtontimes.com/news/2010/oct/15/bernanke-fed-prepared-steps-revive-economy.)

             As the Fed wraps up their two-day meeting in Washington, Fed officials announced that they will purchase $600 Billion in long term treasury bonds to try and stimulate the economy. The idea behind the move is for the Fed to buy hundreds of billions of dollars worth of long-term Treasury bonds. The Fed would purchase those bonds from banks, but rather than using existing money, the Fed would credit the banks' accounts — injecting billions of dollars into the U.S. economy.“ (Source: C-Span, 4.11.2010; http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A12IA20101103.)

o       Důležitý rozhovor s Benem Bernankem (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernanke): http://revolutionarypolitics.tv/video/viewVideo.php?video_id=13332

               

    In yesterday’s release (12.10.2010) of its September Federal Open Market Committee minutes, the Fed officially announced that … “Unless … underlying inflation moved back toward a level consistent with the Committee’s mandate, they would consider it appropriate to take action soon.” The Fed is considering “… possible steps to affect inflation expectations” and “targeting a path for the level of nominal GDP.” That’s Fed-speak for a MANDATE TO CREATE INFLATION ...  (Source: http://www.uncommonwisdomdaily.com/news-flash-fed-declares-it-must-create-inflation-10271?FIELD9=1.)

nabízejí virtuální stabilitu skrze média, pořádek (v některých případech již rovnou mezinárodní policejně-vojenské jednotky), který si žádá především střední třída (http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_class); podnikatelé a živnostníci ovšem již tuší, že nyní dojde k mohutnému ztížení situace, tedy k nárůstu daňové zátěže a nezaměstnanosti, k regulaci svobodného trhu

 • Národní vláda akceptuje předložené podmínky mezinárodních institucí za všechny občany daného státu na desítky let do budoucnosti, získává peníze a stává se loutkou v rukou elitářů: opravdu dochází k úpravě zákonů, k dalšímu zvýšení daní a k omezení části ústavních svobod; svobodné volby pak již nemají smysl, neboť každá další vláda musí konat to, k čemu se zavázala ve smlouvě o půjčce

 • Peníze však brzy dojdou; zvýšení daní ani nové regulace trhu nepomohou a je nutné žádat o nové a nové půjčky: národní samostatný stát založený na svobodném trhu se rozplývá v rukou elitních věřitelů, lidé chudnou a strádají, ekonomika dále klesá a podnikat se již nevyplácí díky neúnosným daním, zdražování vstupů i výstupů a přirozeně díky nedostatku zakázek; masivně roste podíl lidí pracujících pro stát (s tím souvisící korupce) a nebo pobírajících sociální dávky

 • Soukromí investoři se stahují definitivně ze hry díky přílišnému zdanění, přílišným regulacím trhu a dlouhodobým negativním mediálním masážím: investují pak do zlata, platiny, stříbra, drahokamů a kumulují tyto drahé kovy na bezpečných místech ve fyzické podobě; jejich volný kapitál již tak bohužel nevytváří nová pracovní místa, neposiluje svobodnou ekonomiku

 • Postupně dochází k dominovému efektu a mezinárodní instituce jsou žádány ze všech stran o pomoc; média ve službách Agendy Nového světového řádu vydatně přiživují situaci

 • TENTOKRÁT nastává opravdová globální finanční krize: padá dolar a euro; raketově (stovky procent) rostou ceny jídla (http://www.infowars.com/quantitative-easing-causing-food-prices-to-skyrocket/), energií, pohonných hmot; masové rabování, nepokoje, výjimečné stavy, války

 • OSN, zbytek EU, IMF nebo jiná instituce nyní konečně jasně deklarují své záměry na vytvoření Nového světového řádu (NWO) a nabízejí řešení na bázi jednotné globální měny a s tím spojené planetární vlády

 • vystrašené národní vlády (až na pár malých výjimek) na toto řešení přistupují

 • vzniká nový jednotně-globálně-ekonomicko-vládní systém: Nový světový řád (NWO)

         Predikce vytvoření Nového světového řádu (NWO) podle finančníka a politického komentátora Damona Vickerse (http://www.npm.us/damon-vickers/Damon-Vickers-Bio.pdf) a Glenna Becka (viz kniha „The Day After the Dollar Crashes: A Survival Guide for the Rise of the New World Order“ - http://www.amazon.ca/Day-After-Dollar-Crashes-Survival/dp/047091033X): 

1.     Den I (středa): Čína přestane nakupovat americké státní dluhopisy. My „už od Vás nenakoupíme“ ani jeden cenný papír.

2.     DEN II (čtvrtek): Panika na Wall Streetu.

3.     DEN III (pátek): Panika pokračuje“ a šíří se nové hrůzné zvěsti.

4.     DEN IV (sobota): Americký president vystupuje s projevem a snaží se situaci psychologicky uklidnit.

5.     DEN V (neděle): Panika dále trvá. Po otevření asijských trhů dolar poklesl o „10%“; devalvace a prudký nárůst cen zlata.

6.     DEN VI (pondělí): Otevřely evropské a americké burzy: „Pokles akciových trhů o 900 bodů ve dvaceti minutách.“ „Burzy zastavují obchodování.“ „Veřejnost je v šoku.“ Evropské centrální banky zvyšují úrokové procentní sazby, aby přitáhly investory z USA.

7.     DEN VII (úterý): Trhy jsou stále zavřené.“ „FED vyhlašuje výjimečnou situaci“; finančníci jednají s politiky.

8.     DEN VIII (středa): Trhy stále stojí. Sdělovací prostředky začnou šířit pozitivní náladu.

9.     DEN IX (čtvrtek): Klid. Burzy stále neobchodují.

10. DEN X (pátek): Některé trhy začaly obchodovat. Dolar poklesl o dalších 10%.

11. DEN XI (sobota): Schůzky FEDu s politiky.

12. DEN XII (neděle): Schůzky FEDu s politiky: zvýšení úrokových procentních sazeb o 5,6%.

 

13. DEN XIII (pondělí): Otevření burz. Nastává „globální kolaps“. Trhy padají až „o 3.000 bodů“ a hledají nějaké reálné ceny, vážou se na drahé kovy a pokoušejí se restrukturalizovat.

14. DEN XIV (úterý): IMF, OSN a další globální organizace a instituce se dohodly na „totální restrukturalizaci celého finančního systému“. Vzniká „Nový světový řád - NWO.“ Jako hlavní motor k vytvoření NWO slouží to, že „svět má tolik dluhů, že je nikdy nebude schopen splatit.“ Veřejnosti je sdělen návrh řešení: Média vysílají na všech světových kanálech dopředu připravenou zprávu ve všech jazycích o vzniku Nového světového řádu.

15. DEN XV (středa): „Občané panikaří.“ „Útoky na banky.“ „Nedostatek jídla.“Lidem začínají opravdové problémy.

(Source: Glenn Beck Show, 5.11.2010.)

 

     Glenn Beck: „Celý svět je tlačen k modelu centrální, globální vlády.
(Source: Glenn Beck, 16.11.2010.) Uvědomte si: Pentagon již nacvičuje více než dva roky scénáře (viz. Operace ´UNIFIED QUEST 2011´ -  http://www.youtube.com/watch?v=DInGq0mIWro) reagující mj. na:

·        globální zhroucení trhů

·        nedostatek jídla

·        lidová povstání

·        hyperinflaci

·        státní bankroty

·        přechod na nízké státní rozpočty

         Nejde tedy o žádné fikce, nýbrž o reálné možnosti dalšího vývoje. „Armáda se již připravuje. A co Vy?“ (Source: Glenn Beck Show, 8.12.2010.) 

     Glenn Beck: „Drazí spoluobčané: prosím poslouchejte mne: naše planeta se změnila a už to není ten starý svět, který jsme tak dobře znali, kde bylo vše jasně zaškatulkované; to co fungovalo: již fungovat nemusí. Pokud nezačnete včas přemýšlet nově tzv. ´out of the box´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box)“, pak se elitářům opravdu podaří „stlačit vás“ mezi nejrůznější krize a vy budete sami od sebe v zoufalství požadovat vytvoření Nového světového řádu. Budete politiky prosit o klid v ulicích a o funkční vládu. Abyste tomu zabránili, musíte se ovšem naučit „jednat novátorsky“, nezvykle a „neřešit vaše problémy podle starých receptů“. „Všichni jsme nyní pěšáci na šachovnici globální revoluce, jenže pravidla hry se změnila.“ „Mnoho vašich politiků jsou ještě stále dobří lidé se srdcem na správném místě, jenže oni nerozumějí“ Agendě Nového světového řádu, nerozumějí tomu, že „hra se změnila“. „Čína je nyní světovou velmocí číslo 1.“ Úzkostlivě na svém území hromadí celosvětové zásoby surovin jako je např. voda, zlato, platina, ropa atd. V případě globálního kolapsu pak budou tito elitáři připraveni na všechny situace. Jenže také my - dobří lidé - se ještě stále můžeme zachránit, když přestaneme hrát podle těch jejich nových pravidel. „Nehrajte tuhle jejich hru, kterou na vás vyžadují.“ Nechtějte NWO. Nechtějte: aby se Váš národní stát změnil v jednu globální Čínu. „Nereagujte tak: jak to od vás očekávají“ na základě jejich sociologicko-psychologicko-politických a vojenských modelů. „Není to přeci o majetku nebo o penězích.“ „Je to o lidech, rodinách a o svobodě.“ „Myslete jinak než chtějí“ hoši z Nového světového řádu. Buďte svobodní a pomáhejte si navzájem jako lidé a nestavějte tuto pomoc na penězích. Elitáři se totiž těší, že nevydržíte ten tlak, ty nejrůznější umělé krize a „budete se tak hrozně bát“ a vaše zoufalství dostoupí takového vrcholu, že se „uchýlíte k násilí“. Jenže tohle my jako v Boha věřící občané díky vzájemné solidaritě nedopustíme! (Source: Glenn Beck Show, 9.12.2010.)

     Glenn Beck: „Snažím se vám dávat užitečné informace: jak jen nejlépe dovedu a to vše vám může pomoci probudit vaše přátele. Nevím už: co více mám dělat. Ale pravdou je, že styl života v Americe se změní a to není zrovna dobrá věc. Vždyť změnit by se měla spíše ta velká míra všudypřítomné korupce, to, jak zacházíme jeden s druhým, naše obecné směřování. Věci, k jejichž změně může přispět v rámci společnosti každý z nás.“ Víte: u nás v Americe se „začnou dít úžasné věci“, když „lidé věří v úspěch, zapojují se do společného díla a společně pracují.“ „Neštěstí se stávají, když lidé již nevěří, že se ty dobré věci mohou podařit ...“ (Source: Glenn Beck Show, 7.10.2010.) 

     Soudce Napolitano hovoří o Glennu Beckovi. Vysvětluje: jak Becka naučil správným principům a jak mu vysvětlil věci, které doposud vnímali oba dva odlišně: např. jako „Patriot Act“, „morálku, Ústavu“ a další. Napolitano: Měl jsem „šanci ovlivnit Becka“. Bylo to „při našich společných cestách v letadle“ a také jinde. (Source: Alex Jones Show, 7.10.2010.) 

     Významný mediální představitel občanského pokojného odporu vůči záměrům Agendy Nového světového řádu (NWO) Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) z Texasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas): „Beck nyní svobodně mluví ve své show (s vysokou sledovaností v televizi Fox News http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel, pozn. autora) o tom, o čem já jsem hovořil 15 let před tím (ve svém rozhlasovém pořadu, pozn. autora) a byl jsem považován za blázna.“ Víte soudce Napolitano: Systém věcí vezdejších se zatraceně „bojí, že už se probouzejí dokonce i ´hard core´ američtí Republikáni“ a uvědomují si všechno to, co se děje kolem Agendy Nového světového řádu a snaží se vůči tomu bojovat. Vždyť „FED je druhým největším držitelem amerických dluhopisů“ a vůbec „největším držitelem je Čína.“ Každopádně na mediální scéně se Glenn Beck vyvíjí „velmi dobrým směrem.“, řekl Alex Jones. „Já jej někdy podporuji, když jde správně, nicméně jindy mou podporu ztrácí.“ „Jsem rád, že Glenn Beck a jeho tým pravidelně analyzují informace z mé vlastní show“ a „pak to vše využívají k informování veřejnosti ve svém televizním programu.“ (Source: Alex Jones Show, 7.10.2010.)

     Glenn Beck: Lidé kolem Agendy Nového světového řádu si říkají: „Přiveďte systém ke krachu“ a „ujistěte se, že máte záchrannou síť“, vždyť „pak se to celé zřítí do vašich rukou“ a vy to budete ovládat. „To je progresivní základ: vytvoříme krizi a lidé začnou křičet: napravte to: a ty máš hned po ruce připraveny nové struktury.“ Víte: existuje zde již dlouho „jeden zavedený trik, který používají.“ „Trik spočívá v tom, že kdykoliv je jejich progresivní agenda odhalena: sdělovací prostředky to ihned nazvou konspiračními teoriemi tak, aby tomuto odhalení, aby těmto faktům nikdo nevěřil.“ „No a víte, kdo přišel původně s tím, že je Obama narozen v Keni? Hillary Clintonová (http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton).“ „Tedy když se na ně něco objeví, tak to hned označí jako konspirační teorie.“ Chápete? „Musíte lidi diskreditovat tím, že je nazvete konspiračními teoretiky“ a to je taktika lidí jednajících ve shodě s Agendou Nového světového řádu. Všechna ta tvrdá práce a analýzy, sbírání fakt: to oni zničí jedinou nálepkou: konspirační teorie. (Source: Glenn Beck Show, 22.9.2010.)

         Všimněme si: lidé se znalostí nebo přímo s napojením na Agendu Nového světového řádu (NWO) počítají s tím, že hlavním hybatelem veřejného mínění v Západní civilizaci směrem k vytvoření NWO bude ekonomika, nesplatitelný dluh (http://www.lewrockwell.com/rozeff/rozeff338.html) a díky tomu následné krize (umělé či reálné) v nejrůznějších hospodářsko-politických rovinách, nesplnitelné sociální závazky vlád a z nich plynoucí nepokoje v ulicích: tedy nikoliv primárně nový velký válečný konflikt na území Evropy nebo USA. Válku, která by pomohla nastartovat novou ekonomickou prosperitu: vidí elitáři raději v Asii (http://en.wikipedia.org/wiki/Asia), v zemích jako je Korea (http://en.wikipedia.org/wiki/Korea), Írán (http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), Izrael (http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) a obecně na Blízkém východě (http://en.wikipedia.org/wiki/Near_East).

 

zastavení nástupu NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POMOCÍ FinančnÍHO ŘEŠENÍ: záchrana svobodné ZÁPADNÍ CIVILIZACE

 •   Předseda Americké aliance Židů a křesťanů (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Alliance_of_Jews_and_Christians) Daniel Lapin (http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lapin): „Žijeme nyní v časech, kdy skutečně utváříme první generaci v lidských dějinách, kdy sice považujeme sami sebe za vzdělance a přitom jsme bibličtí analfabeti.“ „Představte si dědice naší slavné Západní civilizace, kteří ale neznají základy své civilizace.“ Vždyť „lidé v médiích, v televizi aj. zřejmě ani neví, kolik dílů mají Mojžíšovy knihy (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah).“ „Lidé odvrhli Bibli jako nějakou zastaralou sbírku legend o dlouho zapomenutých národech.“ A k čemu to vedlo? Opět je zde reálné nebezpečí Nového světového řádu. Přeci v dějinách se stále dokola opakuje příběh prastarého Babylonu (http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon). Glenn Beck: „První známý pokus o vytvoření Nového světového řádu se uskutečnil právě v Babylóně, že?“ Lapin: „Ano.“ Někdo chce být vůdcem a k tomu potřebuje sjednotit lidi a postupně z nich učiní bezduché nástroje své moci. Učiní z nich stejné „cihly“. Jednu jako druhou. Milióny stejných a zglajchšaltovaných (http://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung) lidských bytostí spojených onou pomyslnou maltou - vzájemným materialismem (http://en.wikipedia.org/wiki/Materialism). (Source: Glenn Beck Show, 16.11.2010.) A právě onen „materialismus nás dělá více zranitelnými vzhledem k centrální moci Babylónské věže.“ „Kdy už konečně lidé pochopíte, že tento svět není o penězích, nýbrž o vztazích.“ O přátelství, lásce, pomoci, dobrotě, společenství, svobodné a odpovědné individualitě atd. (Source: Glenn Beck Show, 26.11.2010.) Jenže naštěstí vždycky se najdou i v této záplavě cihel kameny, které i když opracované životem, tak přeci jsou každý jiný. Jsou unikátní: jako svobodní lidé. „Každý tyran dobře ví to, že nemůže zotročit lidi, kteří věří ve Velkého šéfa (v Boha, pozn. autora).“ „Takže každý tyran vždycky začne budovat nepřátelství k tradiční biblické víře, nepřátelství k Bohu.“ „Objevuje se to v dějinách se železnou pravidelností.“ „Sekularismus (http://en.wikipedia.org/wiki/Sekularism) se stává náboženstvím dne.“ Dnes je takovým „náboženstvím dne enviromentalismus“(http://en.wikipedia.org/ wiki/Enviromentalism). Víte: Zkrátka „čtěte ten biblický příběh o Babylonu nikoliv jako nějakou pradávnou bajku, nýbrž jako to, co se děje dnes.“ (Snahy o vytvoření globálního Nového světového řádu - NWO) „Každý, kdo napodobuje babylonský model: se snaží eliminovat rozdíly mezi lidmi a mezi státy a pak vše spojit dohromady v jedné vládní věži.“ Jenže „Bůh je Bohem milosrdenství. Je na straně lidí a nikoliv tyranů.“ „V Hebrejštině neexistuje jedno slovo pro ´náhodu´ a já zde tedy také musím odmítnout teorii náhody.“ Myslím si, že např. „budova Evropského parlamentu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_building) je takovým novodobým symbolem našeho dnešního Babylonu. Záměrně ji tak zbudovali. „Řekli mi to“ její projektanti a stavitelé. „Jsem o tom přesvědčen.“ (Source: Glenn Beck Show, 16.11.2010.)

 

 • Uměle vytvořená ekonomická krize totiž nutí lidi zajímat se opět o to, co je v životě důležité. Když dojdou peníze, šance a možnosti: ukazuje se zoufalá situace a prázdnota dosavadních lidských životů Západní civilizace, které jsou naplněny a navzájem spojeny především svým materialismem (http://en.wikipedia.org/wiki/Materialism); občané si už nedokáží představit, že by se něco mohlo dít bez peněz, že by se mohli setkávat bez nutnosti platit třeba jen za kávu v restauraci nebo za dopravní prostředek, kterým jedou za svými přáteli.

 • Tvrdé životní podmínky vyvolané uměle režírovanou globální ekonomickou krizí by tedy měly vést lidi V OSOBNÍ ROVINĚ k tomuto praktickému řešení zastavení nástupu NWO:

  • SNIŽOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ A DŮRAZ NA SOBĚSTAČNOST BEZ VLIVU STÁTU A GLOBÁLNÍCH HRÁČŮ

   • Ukončení spolupráce s energetickými, teplárenskými, plynárenskými, vodárenskými aj. společnostmi, které neustále zvyšují ceny za své služby a dodávky: z toho plyne hledání jiných zdrojů, které jsou levnější, umožňují svobodné nakládání s Vašimi finančními prostředky (vlastní dřevo, les, pole pro pěstování zeleniny a obilovin, zvířata pro obživu, vlastní studna, potok, biomasa a sluneční kolektory pro osobní potřebu - nikoliv tedy pro účely trhu, zbraně k lovu zvěře i na obranu rodiny atd.).

  • SLUČOVÁNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ V RÁMCI několika RODIN

   • Průměrná dvanáctičlenná rodina žijící v rodinném domku nebo v rámci nájemního domu je schopná docílit minimálního měsíčního příjmu 100.000 až 170.000,-Kč; dobrý křesťan, hospodář a koordinátor v jedné osobě již dokáže s takovými penězi dělat zázraky a zároveň produkovat zisk.

  • AKCEPTACE SPOLEČNÉHO SDÍLENÍ DOMÁCNOSTÍ, DOMŮ A KAPITÁLU

   • Ideální řešení představuje sdílení domácností, domů a kapitálu, které umožňuje docílit přebytkového rozpočtu i v případě nenadálých a uměle vyvolávaných krizí, ekonomických turbulencí.

  • SMÍŘENÍ SE S TÍM, ŽE JE NUTNÉ PO MNOHO LET SPOŘIT, INVESTOVAT, SPOŘIT A ZASE INVESTOVAT, PODOBNĚ JAKO TO MUSELA DĚLAT POVÁLEČNÁ GENERACE LIDÍ VE VÁLKOU ZNiČENÉM NĚMECKU

   • Další rozumné řešení pak představuje generování úspor a možností byť i minimálních investic. Úspory je nejprve zapotřebí věnovat na vyrovnání předchozích závazků z doby pokusu sil Nového světového řádu o globální převzetí moci, posléze do sdílených a od pravidelných měsíčních plateb osvobozených nemovitostí, bytových jednotek a do konkrétních lidí, pak na patřičnou výchovu a vzdělání početné rodiny, malých dětí v duchu křesťanských hodnot, ústavních svobod, slušnosti a etiky, kde rodiče pečují o děti a dávají jim přednost před kariérou a děti zase již od mala pomáhají v domácnosti, pracují při studiích, přispívají tak k obživě celé rodiny, posléze pečují doma o své staré rodiče; drahé zahraniční dovolené, nákupy, holdování alkoholu nebo nákladné večírky již nebudou stát v čele zájmu, jelikož rodina bude mít hlavní cíl: přežít, zůstat svobodnou a pokud možno nezadluženou nebo zdravě a výnosně zadluženou jednotkou; úvěry bude možné samozřejmě také nadále využívat a díky rozumnému přístupu k penězům se dokonce podaří zrealizovat celou řadu podnikatelských záměrů, nicméně díky soběstačnosti se již lidé nebudou muset zadlužovat proto, aby třeba zaplatili daně, nárůst cen plynu, elektrické energie, nájmu, potravin, vody atd., nýbrž třeba proto, aby rozjeli nový business.

        (Viz. také predikce Radiožurnálu 4.1.2011; http://www.novinky.cz/ekonomika/222657-cesko-postihla-nejhorsi-neuroda-ovoce-za-poslednich-20-let.html; „Růst cen průmyslových výrobců v listopadu podle informací ČSÚ zrychlil z říjnové stagnace na 0,5 procenta meziměsíčně. V meziročním srovnání se růst cen výrobců zvýšil z říjnových 2,6 na 2,7 procenta. Jedná se o více než dvouletý rekord růstu cen v průmyslu. Výrobní náklady míří nezadržitelně nahoru. Stále rostou i ceny v zemědělství, konkrétně meziročně o 23,4 procenta.Spolu s vyššími cenami pohonných hmot budou potraviny klíčovým zdrojem jinak omezeného růstu spotřebitelských cen v následujících měsících,“ předpověděla analytička Raiffeisenbank Helena Horská.“ Viz. http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4139&s=newsletter; brambory zdrahly v Česku v meziročním srovnání minimálně o „60% za kilogram a další zdražení lze očekávat na přelomu dubna a května 2011 - viz. TV Prima, 19.1.2011.)

  • AKTIVNÍ ÚČAST VELKÉ RODINY NA POLITICKÉM A EKONOMICKÉM ŽIVOTĚ

   • Každá taková soběstačná rodina žijící podle výše uvedených fiskálních a etických pravidel by pak měla hlavně hlídat stát, aby nezvyšoval daně a neničil Ústavou a Bohem garantované svobody, přirozená práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), neboť toto riziko vlastně zůstane neustálou hrozbou; aktivní účast na volbách a zájem o věci veřejné tak bude vždy v první linii zájmu v rámci bitvy o přežití a zachování svobodného života.

         Jak správně poznamenal Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Proč odmítají snížit daně? Protože to zvýší zaměstnanost, posílí to Ameriku (a Česko, pozn. autora), lidé se budou mít lépe a nebudou se muset obracet na vládu, aby řešila jejich problémy a pro elitáře se tak stane velmi těžké přerozdělovat na globální úrovni bohatství každého člověka a hlavně se tím znemožní vytvoření globální vlády.“ Vždyť „naše bohatství mizí záměrně.“ Nikoliv náhodně a nebo snad díky neviditelné ruce trhu (http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_hand). (Source: Glenn Beck Show, 22.9.2010.) 

         Černošský profesor ekonomie Walter Williams (http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_E._Williams): Víte, ono „vždycky, když vám politici říkají, že vám daně nezvednou“, že to udělají jen těm bohatým: tak je třeba se mít velmi na pozoru. „Firma“ totiž může udělat jen několik věcí k tomu, aby přežila zvýšení daní. Může zvýšit „cenu svých produktů, snížit dividendy a zisk, nebo vyhodí zaměstnance proto, aby přežila jako celek.“ Pamatujte: „Daně vždy zaplatí všichni lidé.“ „Takže když zvednete podnikům daně, tak se to hned dotkne střední třídy, které například Obama slíbil, že jí daně nezvýší.“ „Zvyšování daní firmám a bohatým je totiž finta: jak zvýšit daně každému z nás.“ Soudce Napolitano: Zvyšování daní bohatým ve svém důsledku „poškodí každého z nás“. (Source: Freedom Watch, 16.10.2010.)  

         Glenn Beck: „Musíme pochopit, že bohatí lidé nejsou naši nepřátelé, ale že pro nás vytvářejí pracovní místa.“ Navíc: Začít malé podnikání většinou totiž není o penězích, ale o nápadu. „Není to o tom být boháčem.“ „Pokud začnete podnikat s ideou na zbohatnutí, tak většinou padnete na hubu.“ „Peníze totiž nakonec neznamenají bohatství, nýbrž svobodu dělat si věci po svém.“ (Source: Glenn Beck, 22.10.2010.) Beck: Já sám jsem zaměstnával roku 2007 šest lidí a toto číslo se vyhouplo až na dnešních 40 výzkumníků, kteří mi připravují podklady; chovám se k nim vždy slušně tak, aby měli dobrý pocit z práce a dělali ji s nadšením. „Není to vůbec náhoda, že když dáváme: zpravidla o to více dostáváme ne sice vždycky peníze, ale obvykle je to více, než jsme dali.“ „Takhle to zkrátka funguje.“ (Source: Glenn Beck Show, 13.9.2010.) 

         Vicepresident Cato Institutu (http://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute) David Boaz (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Boaz): „Říkají nám, že hlavně nesmíme zvedat daně střední třídě“, no a že „ti bohatí to ještě zkousnou“, „jenže to, co už nám neřeknou spočívá v tom, že zvýšení daní investorům a obchodníkům, kteří vytvářejí pracovní místa, uvádějí na trh do oběhu nové výrobky, nové nápady: to je ta nejnebezpečnější věc, kterou můžete udělat.“ „Chcete vyřešit nezaměstnanost a dát konečně lidem práci? No tak přeci bohatí musí mít z čeho investovat.“ Soudce Napolitano: Víte, já si někdy procházím tweety Demokratů (http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) a připadá mi to jako „třídní válka“, jakoby „nenáviděli úspěšné a bohaté Američany“. (Source: Freedom Watch, 7.12.2010.)

 

         Politička americké Republikánské strany a někdejší favoritka Tea Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement) Christine O´Donnelová (http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_O'Donnell): „Masivní zvýšení daňové zátěže“ posléze těžce „zasáhne každou rodinu“. Zvyšování daní „se nehodí do naší současné těžké situace“. Rozhodně nesouhlasím s tzv. zvyšováním daní pro bohaté, jelikož zvyšovači daní totiž nazývají bohatými „malé podnikatele“. „Majitelé čistících firem, obchůdků s pizzou, kteří vydělávají 300.000 dolarů ročně ještě před zdaněním a před tím, než zaplatí své zaměstnance a uživí rodinu.“ Zvyšování daní: „Je to zkrátka špatný přístup.“ (Source: Freedom Watch, 16.10.2010.) 

    Soudce Napolitano: „Dnes tady“ u nás „máme tak rozsáhlou vládu, tak bez kontroly lidu, tak destruktivní k osobním iniciativám, že už ani nikdo neví, kolik vlastně máme zákonů, kolik utrácíme ze státního rozpočtu, kolik daní jsme vybrali. Na počátku se lidé dobrovolně rozhodli dát vládě trochu ze svého pracně vydělaného příjmu pro obecné blaho celé společnosti.“ Dnes nám ovšem přikazují platit tak obrovské daně, že je to již „nemorální“. „Kdo z nás by nechal zloděje: aby jen tak ukradl peníze a utekl?“ „Proč to ale necháváme dělat beztrestně naší vládu“ pomocí zvyšování daní, poplatků atd.? „Znáte někoho, kdo přijde domů po tvrdém pracovním týdnu a řekne: Nemyslím si, že jsem ještě dal vládě dost peněz.“ „Jistě: nikoho takového neznáte.“ No „možná si to tak říkají velcí milionáři, nikoliv však většina lidí.“ Jenže pak stejně zasedne vládní kabinet, parlament a řeknou, že zase „nevybrali dost peněz“. „Jak dlouho jim to ještě dovolíme takhle dělat?“ (Source: Freedom Watch, 10.12.2010.)

  • AKTIVNÍ ÚČAST NA POMOCI BLIŽNÍM A VZÁJEMNÉ POSILOVÁNÍ NA DUCHU, DOBROSRDEČNOST, VÍRA V BOHA, ETIKA V BUSINESSU

   • To jsou stěžejní principy pro zachování duchovně silných, svobodných, vzájemně si pomáhajících rodin, bližních a obecně dobrých lidí v rámci našeho národa bez vměšování státu nebo globálních institucí.

         Glenn Beck: „Jako občané musíme vyjít ze svých ulit a pomoci nezaměstnaným, musíme jim poskytnout ochranu a zkrátka pomoci našim bližním. Musíme to udělat jako individuální lidské bytosti. Pokud můžete vytvořit byť jen jedno pracovní místo proto, že máte výborný podnikatelský nápad: tak to udělejte.“ „Některým lidem ovšem pomoci nemůžeme.“ „Nemůžeme pomoci těm, kteří si nechtějí pomoci sami.“ „Můžeme jim pomoci získat zpět jejich životy a čest.“ Uděláme to „vytvořením nových pracovních míst, rozjezdem nového podnikání.“ My občané, nikoliv vláda, pomůžeme lidem a „tím vrátíme naši zemi a naši planetu zpět na dobrou cestu.“ „Neudělá to za nás nikdo“ jiný, ani stát, ani mezinárodní organizace. (Source: Glenn Beck Show, 27.10.2010.)

         Ron Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul): Víte v této oblasti „jsem sociální konzervativec (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_conservatism), jen zkrátka nechci používat sílu státu k tomu, abych někomu zlepšil sociální podmínky. To je ten velký rozdíl. Když totiž chcete vynucovat sociální hodnoty skrze zákon, tak to je již jiný příběh.“ „Sociálně-konzervativní hodnoty, rodinný život, víra v Boha, to vše je pro společnost velmi prospěšné, my akorát nechceme, aby se do toho pletla vláda.“ „Odpovědnost za sociální oblast je na každém jednotlivci, na rodině, na církvi, ale rozhodně nikoliv na vládě.“ (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)

         Příklad vzájemné lidské solidarity v městečku Wilmington ve státě Ohio (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilmington,_Ohio): kolem dvanácti tisíc obyvatel; po odchodu DHL (http://en.wikipedia.org/wiki/Dhl)  - hlavního zaměstnavatele většiny lidí z města - zde vypukla masová nezaměstnanost (9.500 lidí bez práce z dvanácti tisíc obyvatel). Nastaly hrozné chvíle. Lidé si zkoušeli pomoci mezi sebou v rámci církevních společenství. Tento fakt zaujal Glenna Becka (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck), jenž si Wilmington velice oblíbil právě pro víru velké části (nikoliv všech) místních i okolních obyvatel ve vzájemnou pomoc bez účasti státu. Beck: „Lidé se často dostávají do situace, kdy si myslí, že jsou již tak příliš zdrceni životem, že už je nic nezachrání, a že to již ani nemá cenu se o něco snažit.“ „A já vám ukážu jedno americké město, kde se lidé dokáží zvednout a hlavně to opravdu udělat a zřejmě nás pak svým příkladem všechny ostatní povedou k tomu, jak bychom to měli udělat také my ostatní.“ Bez státu a bez zvyšování daní. Vy obyvatelé Wilmingtonu: „Každé ráno jdete mezi lidi“ a „modlíte se“, aby vám Bůh seslal pomoc a ona každý den také přichází? „Vy nechcete peníze po vládě?“ (podobně: třeba taky ne z Evropské unie) „Proč?“ Allen Willoughby z místní církve Sugar Tree Ministries (http://www.sugartree.org/contacts/12-contacts/2-allen-willoughby): „Ne“, po vládě nic nechceme. „Bůh je náš pán, který nám slíbil, že se o nás postará.“ Beck: „Jak to všechno začalo?“ Willoughby: „Asi před dvaceti lety jsme se ženou“ neustále viděli na ulicích našeho města „drogově závislé“, „alkoholiky“, „skejťáky“, lidi na ulici atd. „Chtěli jsme pro ně vybudovat místo bezpečí, místo, kam mohou přijít, dostat se z ulic a kde bychom si s nimi mohli v klidu povídat.“ „To byl náš první podnět.“ Velkým problémem byl zpočátku přísun potravin. Jenže s pomocí Boží jsme vše překonali. „Dnes servírujeme v týdnu 6 různých druhů teplých jídel denně pro 150 až 200 lidí.“  Beck: „Odkud se to jídlo bere?“ Willoughby: Víte my věříme Bohu a jsme velmi aktivní. „Zaangažovali jsme do celého projektu 32 dalších církví.“ „Je to úžasné.“ „Oni zabezpečují ze sbírek teplá jídla.“ „Přichází k nám měsíčně 8.000 dětí /.../.“ Beck: „Já v tom vidím úžasného ducha nezávislosti na státu.“ „Církve spolupracují ruku v ruce.“ Daniel Lapin: „Božím Požehnáním je to, když je někdo schopen vydělat si sám na své vlastní živobytí, protože když se tohle třeba někomu podaří dosáhnout s pomocí jiného člověka: tak takové osobě dáváme něco daleko cennějšího než je pouze příjem: je to čest a respekt k sobě samému.“ (Source: Glenn Beck Show, 19.11.2010.) Což takhle začít podobně také například v Jiříkově na Bruntálsku (http://en.wikipedia.org/wiki/ Jiříkov_(Bruntál_District)), kde již lidé nedokáží věřit v nějakou naději: nezaměstnanost zde dosahovala 40%. (Source: Radiožurnál, 8.12.2010.) „Můj muž ztratil práci.“ „Musela jsem se naučit šetřit úplně se vším.“ „Byl bez práce 17 měsíců.“ Navzájem jsme si pomáhali v rodině, mezi přáteli, v církvích. „Teď už manžel pracuje a nyní zase my pomáháme druhým.“ My „učíme lidi: jak přežít bez peněz“ a to jen já sama „mám 6 dětí“. Když drží lidé při sobě a mají dobré srdce: tak jde všechno. (Source: Glenn Beck Show, 2.12.2010.) Majitelka hotelu v těžce zkoušeném městě Wilmington - Molly Duleaová (http://www.independent.co.uk/news/world/americas/ghost-town-an-american-nightmare-1646434.html): Jednoho dne „k nám přišla mladá maminka se svým malým dítětem a poprosila nás o pomoc, že zoufale potřebuje práci; nevěděla: co bude dál a jak se svým drobečkem přežije.“ Můj „přítel“, který je u mne zaměstnán, se ihned „přihlásil a nabídl jí, že zkrátí svou pracovní dobu o několik hodin denně a ona pak může nastoupit místo něho.“ (Source: Glenn Beck Show, 6.12.2010.)

 

         Americký podnikatel, filantrop, křesťan a podle Forbsu (http://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_400) někdejší čtyřicátý sedmý nejbohatší muž naší planety Jon Meade Huntsman (http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Huntsman,_Sr; http://www.huntsman.com/eng/About_us/About_us/index.cfm?PageID=7383.): Víte přátelé: právě v těžkých chvílích je třeba zvednout hlavu, podívat se druhému zpříma do očí, podat mu ruku a snažit se dodržovat takto uzavřené slušné dohody. Glenn Beck: „Takoví bychom si přáli být všichni.“ Huntsman: Glenn představuje „jednoho z nejskvělejších lidí, které jsem ve svém životě potkal.“ „Rybařil jsem s Tebou Glenne, byli jsme spolu o samotě v horách a povídali jsme si o různých tématech: vesmírem počínaje a našimi rodinami konče. Společně jsme plakali a já vím, že jsi Glenne prostě dobrá lidská duše.“ Rád bych zde pověděl svůj příběh: vychází z mých základních principů, které jsem popsal ve své knize ´Vítězové nikdy nepodvádějí´ (Winners Never Cheat - http://www.amazon.com/Winners-Never-Cheat-Everyday-Forgotten/dp/0131863665). Před několikati lety „jsem musel prodat 40% své rodinné firmy“. „Když se poměry zlepšily, tak jsem ji naštěstí zase mohl vykoupit zpět.“ Našel jsem tedy kupce a dohodl se s ním na tehdy platné tržní ceně. Plácli jsme si a to bylo pro mne svaté. Než jsme stihli připravit všechny smlouvy: tak uběhlo několik měsíců a za tu dobu hodnota mé firmy pětinásobně vzrostla. Pro mne však byla jednou uzavřená dohoda stále platná. „Pak jsme se sešli po šesti měsících s kupcem.“ Dostal jsem automaticky v rámci serióznosti z jeho strany dvojnásobnou nabídku. „Nerozumíte mi, řekl jsem mu: my už jsme si přeci plácli.“ „Já jsem nic navíc neočekával.“ „Předně jsme si již plácli, dohoda byla uzavřena.“ Kolegové mi říkali, že takové seriózní chování je „velmi neobvyklé“. Já jsem jim stále znovu odpovídal: „Co je na tom neobvyklého chovat se čestně?“ „Jde zde prostě o etický aspekt života, že když spolu obchodujeme, tak máme také odpovědnost před Bohem a k naší rodině, k vlasti a k dětem.“ Víte: když jsem byl ještě mladý a se ženou jsme viděli našeho souseda, že nemá ani na oběd, tak jsem mu vždycky anonymně dával do jeho schránky každý den několik dolarů. Nikdy jsem za to nic nechtěl. Beck: „Vy tedy nevěříte tomu, že business je jen business?“ Huntsman: „Ne, ne.“ „Nevěřím tomu Glenne.“ (Source: Glenn Beck Show, 10.12.2010.)

         Členové Spojené metodistické církve (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Methodist_Church) v okolí Atlanty (http://en.wikipedia.org/wiki/Atlanta) otevřeli zdarma pro bezdomovce na zimu své vyhřáté modlitebny a kostely. Glenn Beck: „Nežádali o pomoc stát.“ Kněz se prostě postavil po mši před lidi a „poprosil je o pomoc“. „Nepřikázal jim platit větší daně nebo něco podobného.“ „Bylo to spontánní dobrovolnictví“, akt víry a dobrého srdce. „Věřící přijížděli, uklízeli, dávali dary, vařili, přivezli 200 nafukovacích matrací, stovky spacích pytlů, toaletní papír atd.“ „Nezatahovali do toho vládu; chtěli prostě pomoci jako křesťané lidem ze svého okolí.“ „To je ta pravá sociální spravedlnost“ bez státních zásahů nebo zvyšování daní. (Source: Glenn Beck Show, 13.12.2010.) Konec konců také v Česku vidíme podle Šimona Pánka (http://cs.wikipedia.org/wiki/Šimon_Pánek) „nárůst ochoty lidí přispívat“ na své bližní a „počet těch lidí, kteří se přidávají: dlouhodobě roste“. (Source: Radiožurnál, 8.10.2010.)

 • ŘEŠENÍ NA STÁTNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVNI

  • VZÁJEMNÉ ODPUŠTĚNÍ DLUHŮ, PENĚŽNÍ RESTART CELÉHO FINANČNĚ-POLITICKÉHO SYTÉMU tzv. OD NULY

   • Banky, státy, velcí i malí věřitelé přistoupí na globální úrovni k určitému předem známému datu na vzájemné odpuštění dluhů (http://en.wikipedia.org/wiki/Debt_relief). Všechny dluhy budou vymazány, systém digitálních půjček restartován, nastane opět obrovský ekonomický rozkvět díky poskytnutí nových úvěrů. Věřitelé budou vědět, že vlastně vydělají ještě více než kdyby na toto odpuštění dluhů nepřistoupili (odstranění insolventnosti a nedobytných nebo těžce vymahatelných pohledávek; viz enormní zisky bank a úvěrových společností v letech 2008-2009). Pozoruhodné je: Tento nápad chtějí využít současní elitáři prosazující Agendu NWO a to jako lákadlo k vytvoření jednotné globální měny a vlády, nicméně autor textu zde prezentuje dané řešení - odpuštění všech dluhů - s naprosto jiným výsledkem: pokračování svobodného kapitalistického trhu jednotlivých národních států s novou finanční i duchovní energií (konec neřešitelných a traumatizujících životních situací států, právnických i fyzických osob v případě nemožnosti splácet obrovské dluhy) a zachování svobody pro celé lidstvo.

         Celostátní odpuštění dluhů je totiž v dějinách velmi známé a často používané řešení. Profesor Jan Sokol (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol_(philosopher); http://www.jansokol.cz/cv-en.php?lang=en) z prestižní Fakulty humanitních studií University Karlovy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta_humanitních_studií_Univerzity_Karlovy) v Praze (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague) řekl, že: „/.../ nacházíme už v nejstarších dokumentech sumerských panovníků pravidelně formuli „Zrušil jsem dluhy.“ Bývala to jakási forma panovnické amnestie; když panovník nastoupil na trůn, všechny dluhy smazal. Umíte si představit, co by to udělalo s dnešním hospodářstvím?“ Jaký by začal obrovský ekonomický rozkvět a popularita národních vlád? „Posledním panovníkem u nás, který takovou dluhovou amnestii pro zadlužené sedláky udělal, byl Karel IV. (http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_IV). Slavná Solónova (http://en.wikipedia.org/wiki/Solon) Seisachtheia (tedy setřesení břemen - http://en.wikipedia.org/wiki/Seisachtheia) není nic jiného, než právě toto. Solón se zasloužil o Atény tím, že řekl: „Zapomeňte na všechny dluhy, které máte.“ (Source: SOKOL, Jan: DVOJÍ SOUVISLOST PŮJČKY A ÚROKU, IN: Konzervativní listy, II, listopad 2010, č. 11, s. 5.) Z moderních dějin známe například:

o       realizaci odpuštění dluhů díky výzvám papeže Jana Pavla II. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawel_II) mj. v rámci globální akce „Jubilee 2000“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_2000; http://www.buzzle.com/articles/debt-relief-and-the-stand-of-catholics-on-the-matter.html; http://www.nccbuscc.org/sdwp/international/statemjune04.shtml),

o       nebo třeba podporu zákona „Debt Relief Lock-box Reconciliation Act“ (http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c106:./temp/~c106yfgY6p) mj. ze strany Republikána Eda Royceho roku 2000 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Royce; http://books.google.cz/books?id=mMu0I-SbAOcC&lpg=PA18267&ots=ZgNku8dB7n&dq=debt%20relief%20president%20 reagan&pg=PA18267#v=onepage&q=debt%20relief%20president%20reagan&f=false),

o       dále americký zákon „The Mortgage Forgiveness Debt Relief Act 2007“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_Forgiveness_Debt_Relief_Act_of_2007; http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=179414,00.html), který přímo počítá se situací, kdy banky nebo jiné finanční instituce odpustí dluh vzniklý z hypoték atd.

o       Odpuštění dluhů připustil jako možné řešení také významný český ekonom a předseda Strany svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) pan Petr Mach (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) v rozhovoru pro ČRo 6 (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Radio), 6. prosince 2010.

         Glenn Beck: „Lidé z levice (http://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_politics) a lidé z pravice (http://en.wikipedia.org/wiki/Right-wing_politics): všichni spolupracují protože si uvědomili pravdu“ o Novém světovém řádu. Všichni jsou Božími dětmi a „zázraky se vždycky stávají, nicméně svět je nazývá náhodami.“ (Source: Glenn Beck Show, 15.12.2010.)

   • Bude ovšem také nutné prosadit dle biblické předlohy pravidelné odpouštění všech dluhů v sedmiletých intervalech a tomu uzpůsobit nový finanční systém úvěrování. Půjde o pojistku proti opětovným snahám Agendy NWO o převzetí moci, o zničení svobodných lidí a národních států skrze předluženost: to vše tedy navíc bez nutnosti přecházet na zlatý standard (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Standard). Pokud si uvědomíme, že toto řešení nám umožní zachovat systém tvorby nekrytých digitálních peněžních prostředků a vezmeme-li v úvahu výši RPSN (http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_percentage_rate) v případě hypoték, spotřebitelských úvěrů a dalších produktů a jestliže přijmeme za své konečné prolomení pravidla max. dvou až čtyř spolužadatelů o úvěr (například 12 a více žadatelů posuzovaných společně v rámci jednoho nebo více finančních produktů již sníží měsíční splátky vzhledem k prvnímu plátci uvedenému na smlouvě na neuvěřitelné minimum) v sedmiletém cyklu s možností automatického revolvingu (http://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_credit), uznáme-li také nutnost průběžného smluvního vyvázání starých plátců i svázání nových žadatelů a budeme-li smířeni s průběžnou úpravou úrokové sazby a přijmeme-li za své také další inovace: dojdeme tak k velmi ziskovému řešení, které navíc dokáže zachránit pravidelně po sedmi letech (nebo i dříve) ty nejvíce předlužeností trpící státy, celé národy, právnické i fyzické osoby. Západní civilizace bude spasena, ekonomika dostane novou sílu a hrozba finanční pasti Nového světového řádu se již nikdy nebude moci znovu opakovat. Bible v tomto smyslu hovoří jasně:

v     Rok promíjení dluhů: Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů.“ „Jen ať u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil.“ „Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: „Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů…“ Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: „Ochotně nabízej pomoc svému bratru – tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Deuteronomium 15:1-11, Praha, 2009, s. 217.)

v     Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Nehemiáš 10:32, Praha, 2009, s. 559.)

v     Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, ať přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, ať spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce až do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví.“ „Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku – boj se svého Boha! – aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Leviticus 25:25-28, 35-38, Praha, 2009, s. 141-142.)

v     Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven a když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!‘ Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!‘ Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!‘ On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. Ty zlý služebníku!‘ řekl mu. Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!‘ Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh.Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Matouš 18:23-35, Praha, 2009, s. 1278.)

v     “Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?“ „Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil,“ odpověděl Šimon. „Správně,“ řekl Ježíš.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Lukáš 7:41-43, Praha, 2009, s. 1332.)

v     /.../ nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje mé zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Ezechiel 18:7-9, Praha, 2009, s. 1097.)

v     Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení – za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Abakuk 2:6-8, Praha, 2009, s. 1225.)

v     /.../ odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým /.../“. (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Koloským 2:13-18, Praha, 2009, s. 1488.)

   • ODSTRANĚNÍ NEPŘIMĚŘENÉ DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ ZÁTĚŽE OBČANŮ V JEDNOTLIVÝCH NÁRODNÍCH STÁTECH A V RÁMCI NADNÁRODNÍCH CELKŮ, ORGANIZACÍ, INSTITUCÍ ATD.; DEREGULACE SVOBODNÉHO TRHU A ZAMEZENÍ NIČENÍ ÚSTAVOU A BOHEM GARANTOVANÝCH SVOBOD; VLÍDNÁ STÁTNÍ SPRÁVA, POLITICI A „MILOSRDNÍ ÚŘEDNÍCI“, KTEŘÍ SLOUŽÍ LIDEM A NIKOLIV LIDÉ JIM

    • Velmi důležité principy, které dodají světové ekonomice další obrovskou energii spolu s již výše popsaným prominutím dluhů a novým systémem úvěrování

o       Soudce Napolitano: „Existuje zde vláda proto, aby pracovala pro nás, nebo jsme tady my od toho: abychom sloužili vládě? Tuhle otázku si zde klademe v televizním pořadu Freedom Watch (http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Watch) každý den. Protože podle toho, jak si kdo na tuto otázku odpoví: pak oddělujeme lidi milující svobodu od těch, kteří milují na prvním místě moc. Vláda v Americe není zbožštěním královských výsadních práv; vláda v USA odvozuje všechny své pravomoci na základě dohody s občany. Naše vláda by měla být schopna nás ctít jako lidské bytosti a chránit naše přirozená práva (http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right), která vycházejí z našeho lidství.“ „My lidé jsme omezili moc vlády dokumentem, který nazýváme Ústava. Pokud vláda odmítá dodržovat Ústavu: nezbude nám jako občanům nic jiného, než si vzít zpět ty pravomoci, které jsme naší vládě udělili.“ „V uplynulých letech jsme slyšeli z demokratických (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) řad hodně posměšků nad nápadem vládnout ve shodě s ústavními principy.“ Říkali nám, že „mohou napravit“ prstem jedné ruky „jakoukoliv chybu, že mohou regulovat jakékoliv chování a zdanit všechno: co chtějí; no a také to tak dělali.“ „Vždy, když k tomu došlo: vaše svoboda se zmenšila a váš podíl na státním dluhu naopak narostl.“ Proto se zeptejte sami sebe, svých dětí a sousedů, přátel, politiků: kdo z nich „věří v omezenou moc vlády, v posilování naší svobody a nebo naopak: kdo chce posilování státu a své moci.“ Když budete takového člověka volit: „Dá pak federální vládě více moci nad vaší výplatní páskou?“, „Bude chtít regulovat zdravotnictví?“. Bude po vás chtít více vašich peněz a bude zvětšovat zadlužení státu? Miluje válku nebo mír?  Věří ve svobodný trh nebo v to, že vláda ví vždycky vše nejlépe? Chce být váš sluha nebo pán? Bude hájit Ústavu? (Source: Freedom Watch, 30.10.2010.)

Někdejší guvernér státu Minnesota (http://en.wikipedia.org/wiki/Governor_of_Minnesota) Jesse Ventura: „Víte v televizi se na oko všichni politici nenávidí, ukazují: jak si jdou po krku, jak je kdo z nich zlý nebo dobrý, nicméně když zhasnou kamery, tak jdou společně na večeře, ujistí se, že se vlastně nic nestalo.“ Soudce Napolitano: „No a to všechno proto, aby se udrželi co nejdéle u moci.“ (Source: Freedom Watch, 16.10.2010.)

 

v     Co děláte, není správné,“ pokračoval jsem. „Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I já se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme už toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!“ „Všechno vrátíme,“ odpověděli na to. „Už od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš.“ Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: „Každého, kdo nedodrží své slovo, ať Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto ať zůstane vytřesen a prázdný.“ Celé shromáždění na to odpovědělo: „Amen,“ a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. Já jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal jsme pozemky, naopak, všichni mí muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Nehemiáš 5:9-19, Praha, 2009, s. 551.)

v     Ježíš řekl učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, až mě můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím… Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali do svých domů, až budu propuštěn!‘ Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?‘ ‚Sto sudů oleje,‘ odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis – rychle si sedni a napiš padesát.‘ Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?‘ ‚Sto měr pšenice,‘ odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis – napiš osmdesát.‘ A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Lukáš 16:1-13, Praha, 2009, s. 1346-1347.)

v     Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s tím, dokud nepřijdu.‘ Jeho krajané ho ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za krále!‘ Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.‘ Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům.‘ Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.‘ Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.‘ Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.‘ Král mu řekl: ‚Soudím tě podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy nedal mé peníze směnárníkům, abych si je po návratu vybral i s úroky?‘ Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven.‘ ‚Pane,‘ namítli, ‚vždyť už má deset hřiven.‘“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Lukáš 19:12-25, Praha, 2009, s. 1350-1351.)

 • Soudce Napolitano o Ústavě: Víte přátelé „záruka by měla být zárukou“. „Když si koupíte auto, tak vám prodejce garantuje, že to bude fungovat jako auto.“ Jenže „s Ústavou a naší vládou je to tak nějak odlišné.“ „Ústava vám třeba zaručuje, že vás policie nemůže jen tak zatknout na ulici za to, že hrajete třeba na veřejnosti šachy.“ (Stalo se v USA.) Ústava nám také zaručuje, že pouze „lidmi volení zástupci mohou vydávat zákony a nikoliv úředníci.“ „Dobrý policista ještě stále odmítne zatknout dědečka za to, že si jde zahrát s kamarády šachy do veřejného parku.“ Pamatujte: „Nespravedlivé právo není právo“ a „nezakládá povinnost poslušnosti“. „Ústava zakazuje neodůvodněné prohlídky a zabavování majetku.“ Vláda se díky Ústavě „nesmí dotýkat“ vašich těl „bez soudního příkazu.“ Díky Ústavě „nesmí soudce vydat takový příkaz bez vážného podezření ze spáchaného zločinu na základě předloženého důkazního materiálu.“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)

 

   • PŘEHODNOCENÍ ÚLOHY GLOBÁLNÍCH ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ, KTERÉ SE POKUSILY PŘEVZÍT MOC V RÁMCI AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

Ø      Bude se to týkat např. OSN, EU, IMF, FEDu, Světové banky, UNICEFu (http://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF) a stovek dalších.

Ø      Výběr nových politiků.

o       Michelle Bachmannová (http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachmann), členka americké Sněmovny reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) zvolená v rámci státu Minnessotta (http://en.wikipedia.org/wiki/Minnessotta) a nadšená stoupenkyně Tea Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement): Správného politika nové generace poznáme podle sledování jeho „charakteru“ v čase. (Source: Glenn Beck Show, 26.10.2010.)

o       S tímto názorem souhlasil Michellin kolega ze Sněmovny reprezentantů Jason Chaffetz (http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Chaffetz), jenž byl zvolen občany státu Utah (http://en.wikipedia.org/wiki/Utah): Sledování charakteru kandidátů na veřejné funkce je v případě rozhodování voliče v jakýchkoliv volbách v dlouhodobé perspektivě skoro tím nejdůležitějším faktorem. Například výborným vodítkem je zjišťování toho, zda daný kandidát „zastává dlouhodobě správné principy také vůči požadavkům své vlastní strany. A když vám politici říkají, že tak činí: tak ať ukáží příklad, kdy to udělali v praxi, ať ukáží, kdy se postavili své straně a řekli: Hoši, takhle to již dále nejde, máte to špatně, měli bychom to dělat tímto způsobem.“ Dalším významným ukazatelem je pak to, že takový kandidát komunikuje se „sdělovacími prostředky“ osobně „a nikoliv ústy svého tiskového mluvčího“. (Source: Glenn Beck Show, 26.10.2010.)

o       Glenn Beck: Potřebujeme statečného a zásadového politika, který by dokázal říci všem elitářům a tzv. profesionálním politikům NE v případě, že by na něj tlačili, aby se změnil a on by je pak ještě dokázal poslat do ..., tak jako kdysi „Davy Crockett“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Davy_Crockett). (Source: Glenn Beck Show, 26.10.2010.)

o       Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)): „Když si lidé konečně uvědomí své velké možnosti a co všechno společně dokáží: tak to je konec Nového světového řádu - NWO.“ (Source: Alex Jones Show, 12.11.2010.)

Důrazně prosíme současné I BUDOUCÍ politické vůdce, aby přistoupili na VÝŠE POPSANÉ základní body tohoto spásného řešení a nedopustili likvidaci slavné a svobodné Západní civilizace, USA, České republiky. K tomu nám všem dopomáhej Bůh! Amen!

 

v

      

    NA CELÉM SVĚTĚ ZATÍM BOHUŽEL POKRAČUJE POSTUP AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO). HLAVNÍM GLOBÁLNÍM CÍLEM NWO ZŮSTÁVÁ ZNIČENÍ SVOBODNÉ AMERIKY, ZNIČENÍ NEBO ALESPOŇ OVLÁDÁNÍ VŠECH TRADIČNÍCH NÁRODNÍCH STÁTŮ A JEJICH EKONOMIK, ZOTROČENÍ ZBYTKU SVOBODNÝCH LIDÍ A JEJICH UZAVŘENÍ DO EKONOMICKÝCH A BEZPEČNOSTNĚ-INFORMAČNÍCH PASTÍ, RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ POPULACE NA CELÉ ZEMI, KONEC VÍRY V BOHA ATD.

 

         Podívejme se níže na konkrétní ukázky z působnosti Agendy Nového světového řádu a také na několik povzbudivých příkladů, kdy se podařilo nástup NWO zastavit.  

·        Eric Himpton Holder, Jr. (http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_H._Holder,_Jr.) působící ve funkci amerického generálního prokurátora (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney_General) varoval Američany ve svém výjimečně otevřeném předvánočním televizním projevu z roku 2010: Obamova administrativa (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) vidí jako hlavní nebezpečí tzv. domácí terorismus (http://en.wikipedia.org/wiki/Homegrown_terrorism); americká vláda se bude hlavně zaměřovat na domácí odpůrce své politiky; Spojené státy mají podle pana Holdera opět brzy čelit dalšímu velkému neštěstí. (Source: http://abcnews.go.com/Politics/attorney-general-eric-holders-blunt-warning-terror-attacks/story?id=12444727&tqkw=&tqshow=GMA&tqkw=&tqshow=GMA&tqkw=&tqshow=GMA.)

                „"It is one of the things that keeps me up at night," Holder said. "You didn't worry about this even two years ago -- about individuals, about Americans, to the extent that we now do. And -- that is of -- of great concern." "The threat has changed from simply worrying about foreigners coming here, to worrying about people in the United States, American citizens -- raised here, born here, and who for whatever reason, have decided that they are going to become radicalized and take up arms against the nation in which they were born," he said. In the last 24 months, Holder said, 126 people have been indicted on terrorist-related charges, Fifty of those people are American citizens.“ (Source: http://abcnews.go.com/Politics/attorney-general-eric-holders-blunt-warning-terror-attacks/story?id=12444727&tqkw=&tqshow=GMA&tqkw=&tqshow=GMA&tqkw=&tqshow=GMA.)

      Pan Holder jako by již tehdy v prosinci 2010 předvídal tragédii z 8. ledna 2011 v arizonském Tucsonu (http://en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona), kdy byla postřelena (http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Tucson_shooting) do oblasti hlavy členka sněmovny reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Representatives_of_the_United_States) za Demokratickou stranu (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) Gabriella Giffordsová (http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Giffords) spolu s dalšími lidmi včetně federálního soudce Johna Rolla (http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_Roll). Tato tragédie tak bude zřejmě využita „jako kladivo“ na občany, kteří se pokojně aktivizují (http://www.infowars.com/establishment-media-demonizes-tea-party-and-constitutionalists-after-giffords-shooting/; http://www.infowars.com/fbi-targets-critics-of-government-with-home-visits-after-arizona-shootings/) proti současné Obamově administrativě (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) a jako účinný nástroj na likvidaci zbývajících ústavních svobod, které ještě Američanům zbyly (http://www.rawstory.com/rs/2011/01/dem-congressman-introduce-bill-banning-bullseye-crosshair-symbols/; http://www.infowars.com/in-wake-of-giffords-shooting-the-mere-act-of-questioning-the-government-now-being-demonized/; http://www.infowars.com/emergency-politicians-call-for-end-of-1st-2nd-amendments/). (Source:http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/221792-v-usa-byla-na-mitinku-postrelena-do-hlavy-kongresmanka-nyni-bojuje-o-zivot.html; http://www.infowars.com/breaking-rep-gabrielle-giffords-12-others-shot-at-grocery-store-event/; http://www.foxnews.com/us/2011/01/08/shooting-suspects-apparent-youtube-video/)

o       Kdo je tedy považován za potenciálního teroristu? Kdo dostal nálepku nebezpečné osoby vůči zájmům Agendy Nového světového řádu?

   1. Každý, kdo veřejně propaguje nebo vyjadřuje také jinými způsoby podporu americké politické Konstituční straně (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_Party_(United_States)) nebo organizaci „Campaign for Liberty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty) a dalším libertariánským (http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism_in_the_United_States) uskupením  

   2. Všichni podporovatelé kongresmana Rona Paula (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) a někdejšího presidentského kandidáta a pastora Chucka Baldwina (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin), dřívějšího kongresmana a federálního žalobce Boba Barra (http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr)

   3. Opozičníci vůči pokračování v záměru vlády na prohloubení existujících mezistátních dohod (http://en.wikipedia.org/wiki/Security_and_Prosperity_Partnership_of_North_America) o vytvoření Severoamerické Unie (http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Union)

   4. Majitelé zlata

   5. Lidé, kteří zobrazují a propagují americké historické vlajky

   6. Opozice vůči potratům

   7. Občané diskutující o filmu Zeitgeist (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(film)

   8. Lidé se zájmem o hájení práv zvířat

   9. Osoby, které žijí z nějakého důvodu mimo běžnou společnost a jsou pokládány svým okolím za samotáře

   10.  Používání a časté citování Ústavy v reálném životě, obhajování ústavních práv a svobod

   11. Tvrzení, že řízení motorových vozidel je právo a nikoliv výsada

   12. Odmítání jakýchkoliv výzev k osobní identifikaci, zvláště těch bezdůvodných ze strany činovníků státní výkonné moci  

   13. Snahy o monitorování policejních složek

   14. Obecně: Všichni plešatí lidé

   15. Obecně: každý „slušňák“; všichni, kteří se snaží vystupovat za všech okolností uctivě, spořádaně, čestně

   16. Nošení džínů značky Lee (http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_(jeans))

   17. Osoby upřednostňující před fyzickou komunikací mobilní telefony, E-maily nebo textové zprávy

   18. Osoby, které se jeví při zběžném pohledu příliš normálně a nenápadně

   19. Osoby pobývající často v hotelech, motelech, apartmánech

   20. Pronajímatelé skladových prostor a automobilů

   21. Lidé nakupující ve velkém v hotovosti

   22. Osoby používající předplacené telefonní karty (http://en.wikipedia.org/wiki/Prepaid_mobile_phone) nebo malé vysílačky (http://en.wikipedia.org/wiki/Walkie-talkie)

   23. Vlastníci velkého množství léků, alkoholu a dětské výživy

   24. Osoby se snahou získat pro svůj ideál podporu například formou: veřejných diskusí, shromáždění, demonstrací, stávek, webových stránek, blogů, plakátů, letáků, tajných tiskáren

   25. Osoby používající kopie osobních dokladů jako je např. řidičský průkaz, cestovní pas, karta sociálního zabezpečení, rodný list aj.

   26. Vlastníci nebo překupníci GPS (http://en.wikipedia.org/wiki/GPS) technologií a zařízení

   27. Každý, kdo se pohybuje v blízkosti potenciálních cílů teroristického útoku

   28. Osoby fotografující nebo nahrávající si na kameru potenciální cíle: jako jsou například mosty, elektrárny, vládní budovy aj.

   29.  Lidé, kteří hájí domovní a majetková práva, svobody a snaží se svou činností nebo idejemi ovlivnit vládu, politiku nebo jakkoliv podrývají důvěru ve vládu

   30. Osoby používající skicák, fotoaparát, mapu, dalekohled nebo potápěčské vybavení

               „The following is a list of behaviors, actions or interests that the federal government, via centralized threat fusion centers that collate such information, considers to be potential signs of terrorism under the MIAC Report (http://www.prisonplanet.com/police-trained-nationwide-that-informed-americans-are-domestic-terrorists.html). 

·          Displaying bumper stickers and other paraphernalia associated with the Constitutional, Campaign for Liberty, and Libertarian parties 

·          Supporting Congressman Ron Paul 

·          Supporting former presidential candidate Chuck Baldwin 

·          Supporting former Congressman Bob Barr 

·          Opposing the implementation of a North American Union 

·          Owning gold bullion 

·          Displaying historical U.S. flags 

·          Opposing abortion 

·          Talking about the documentary Zeitgeist 

According to an earlier document issued by the Joint Terrorism Task Force (http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyer-Front.jpg; http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyer-Back.jpg), the following behaviors, actions or interests are also signs of terrorism. 

·          Being interested in animal rights 

·          Being a “lone individual” 

·          Making numerous references to the U.S. Constitution 

·          Defending the U.S. Constitution 

·          Claiming driving is a right, not a privilege 

·          Refusing to identify yourself to an authority figure 

·          Attempting to monitor the actions of police 

·          Being bald 

Under the terms of a A Texas Department of Public Safety Criminal Law Enforcement pamphlet (http://www.infowars.com/articles/ps/texas_training_pamphlet_nice_guys.htm), the following behaviors, actions or interests are also signs of terrorism. 

·          Being a “nice guy” 

·          Wearing Levi jeans 

·          Communicating predominantly by cell phone, email or text message 

·          Looking “normal” in appearance 

·          Renting a car 

·          Staying in a hotel or apartment 

·          Renting a storage facility 

·          Using cash to make large purchases 

·          Using pre-paid cellphones or hand-held radios 

·          Owning large amounts of medicines, alcohol, or baby formula 

·          Gaining support for a cause by holding meetings, public rallies, or demonstrations 

·          Gaining support for a cause by using websites, posters, leaflets, or underground press publications 

·          Possessing a photo-copy of your drivers license, passport, social security card or birth certificate 

·          Possessing or purchasing GPS technology 

·          Walking, biking or driving near “potential targets” 

·          Taking photographs of “potential targets,” including bridges, power plants or government buildings 

Under the terms of a Virginia training manual (http://prisonplanet.com/articles/march2006/280306trainingmanual.htm) used to help state employees recognize terrorists, the following behaviors, actions or interests are also signs of terrorism. 

·          Being a property-rights activist 

·          Trying to influence government or social policy 

·          Undermining confidence in the government 

·          Using a sketch pad, camera, map, binoculars or scuba equipment“

                (Source: http://www.infowars.com/you-are-a-terrorist/; http://prisonplanet.com/articles/march2006/280306trainingmanual.htm; http://www.infowars.com/articles/ps/texas_training_pamphlet_nice_guys.htm; http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyer-Front.jpg; http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyer-Back.jpg; http://www.prisonplanet.com/police-trained-nationwide-that-informed-americans-are-domestic-terrorists.html.)

 

         Sběr, vyhodnocování a propojení informací o amerických občanech pak probíhá skrze tzv. „Fusion Centra“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_center). Ta spadají většinou pod pravomoc Ministerstva vnitra (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security) a Ministerstva spravedlnosti (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice), nicméně jsou spravována na lokální úrovni jednotlivými státy. Americké orgány mají díky nim k dispozici rozsáhlé databáze údajů, které jsou sdíleny online mezi všemi nejdůležitějšími bezpečnostními (FBI - http://en.wikipedia.org/wiki/FBI, CIA - http://en.wikipedia.org/wiki/CIA, armáda - http://en.wikipedia.org/wiki/US_Army aj.) a dalšími státními orgány. V roce 2009 bylo na území USA evidováno 72 „Fusion“ center. (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

         Obavy občanů ze zneužití svých osobních aj. údajů skrze rostoucí pravomoci veřejných činitelů jsou totiž nepochybně oprávněné. (Source: http://www.rawstory.com/rs/2011/01/documents-reveal-fbi-transgressions-abuse-power/.) Např. specialista FBI (http://www.globalsecurity.org/org/staff/german.htm) na boj proti terorismu s šestnáctiletou praxí v „první linii“ a v infiltracích teroristických skupin jménem Mike German má s chováním některých svých kolegů z bezpečnostních a policejních služeb své nemilé zkušenosti. Byl svědkem mnoha porušení ústavních i služebních předpisů až nakonec kvůli tomu z FBI odešel. Jak tvrdí: Zkrátka „opravdové problémy se objevily, když jsme začali shromažďovat o našich občanech jiné informace, než ty jasně související se zločinností“ a v případě mnoha našich sledovacích aktivit a monitoringů se to týká především tzv. „vyjadřování extrémních názorů“. Ventura: „Kdo prosím Vás může kromě Boha definovat extrémní názor?“ German potvrdil, že to může bohužel činit vláda a její bezpečnostní složky. Podle něj jsou „Fusion centra“ užívána mj. ke špehování potenciálních politických oponentů vlády pod hlavičkou boje s tzv. domácím terorismem. „Viděl jsem mnoho jasných ukázek toho, že jsou tato centra zaměřena na sledování politických názorů“ jednotlivých občanů. „Naše Vláda si totiž na základě všech těch informací vytváří profily nebezpečných osob a ty pak na vás aplikuje“, no a vážení: již jen „účast armády ve ´Fusion Centrech´ by ve vás měla vzbuzovat velký neklid“ vzhledem k možnosti vyhlášení výjimečného stavu (http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_emergency). Velké nebezpečí pro svobodný život každého z nás pak dle Germana představuje snaha vlády o to, aby se občané „navzájem udávali“ v rámci tzv. posílení občanské bezpečnosti. (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.) Všichni udavači pak mají být dokonce ze zákona chráněni proti případným soudním žalobám. (Source: http://www.infowars.com/shocker-citizen-spy-networks-to-be-given-immunity/.)

         John Bush (http://www.facebook.com/pages/John-Bush/122308387810291?v=wall&filter=1), zakladatel občanského hnutí OperationDefuse.com (http://www.operationdefuse.com), které usiluje o ukončení činnosti „Fusion center“, poskytl médiím video nahrávky svého rozhovoru se zaměstnanci jednoho takového centra v Arizoně (http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona). Z nahrávek například vyplynulo zřetelné zjištění, že ve „Fusion centrech“ se mj. „shromažďují jména organizátorů nejrůznějších protestů“ a ta se posléze zadávají „do databází“ státního aparátu. Bushovi bylo potvrzeno: pokud byste vy sám začal organizovat třeba nějakou demonstraci, tak s velkou pravděpodobností byste se také ocitl v naší databázi. (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

         Jeden z mluvčích amerického ministerstva vnitra (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security) Lance Clem ostatně velmi otevřeně prohlásil: Naše „´Fusion centra´ opravdu shromažďují všechny možné informace a vytvářejí z nich funkční celky“, nicméně si uvědomte, že „my nesledujeme konkrétní lidi, nýbrž vývojové trendy ve společnosti“. Ovšem musím zde říci: někdy se totiž také mohou stát ony námi sledované „trendy“ některými „konkrétními lidmi“. Monitorujeme např. příznivce Rona Paula (http://www.infowars.com/florida-fusion-center-surveilled-ron-pauls-campaign-for-liberty/), tak to „zajisté“ a nebo „konspirační teoretiky“ či „Afroameričany“, „lidi zaměřené proti-Izraeli“, tak ty všechny také sledujeme: „ANO“. Vezměte ale dále na vědomí, že „každé ´Fusion centrum´ je řízeno odděleně od ostatních“ a „federální vláda tyto operace přímo neřídí“, „ani je nekontroluje“. Ventura se podivuje: „To tedy znamená, že vám vláda dá peníze a pak už se nestará, co se s těmi dolary od daňových poplatníků dále děje?“ Clem: „Ano“, ve své podstatě máte pravdu. (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

 

         Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)): „Tahle ´Fusion centra´ nejsou jen špionážními centrálami určenými ke sledování Američanů, nýbrž budoucími řídícími štáby amerických koncentrační táborů“, tzv. „Fema Camps“ (http://www.apfn.org/apfn/camps1.htm). U nás v Texasu máme „jeden z největších podobných komplexů v celých státech“. Cedule na jeho oplocení důrazně deklarují, že nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem pomáhat v útěku zde zadržovaným lidem. A takové ´Fema tábory´ postavili na území celé Ameriky podobně jako kdysi nacisté v Německu“ a jako Roosevelt (http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt) v době druhé světové války (http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II) tady u nás v Americe třeba pro Japonce (http://en.wikipedia.org/wiki/ Japanese_American_internment), Italy (http://en.wikipedia.org/wiki/Italian _American_internment; http://www.justice.gov/crt/Italian_Report.pdf), Němce (http://en.wikipedia.org/wiki/German_American_internment) aj. národy, se kterými se USA tehdy ocitly ve válce. Jenže do těchto koncentračních táborů již tehdy umisťovali nevinné americké občany, kteří většinou měli jen tu „chybu“, že jejich předkové přišli do Ameriky z Německa, Itálie nebo Japonska. Aby bylo jasno, tak s vytvořením „Fema táborů“ počítá zákon H.R. 645 z ledna 2009 (http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-645). Ostatně již president Ronald Reagan (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan) podepsal legislativu (http://www.internmentarchives.com/showdoc.php?docid=00055&search_id=19269&pagenum=4; http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment), díky které se jeho vláda omluvila za výše popsané jednání Rooseveltovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_administration) a Reaganova vláda dokonce vyplatila poškozeným mohutné reparace. Jenže současný americký president Obama pokračuje v Rooseveltově kurzu: dokončil plány na převzetí moci nad americkými svobodnými státy v případě vyhlášení tzv. krizového stavu. Zařídil si to bez vědomí lidmi zvolených zastupitelů podobně jako kdysi pan Hitler (http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler) v Německu a to díky tzv. presidentským dekretům (http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)).  „Executive Order“ číslo 13528 (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/2010executive_order.pdf) podepsal Barack Obama 11. ledna 2010 a vytvořil tak Koncil deseti guvernérů (http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Governors), který rozdělil Ameriku na deset pásem (http://www.fema.gov/about/contact/regions.shtm). Každý guvernér z dané desítky vyvolených pak může vládnout v případě vyhlášení krize ve svém pásmu podobně, jako někdejší němečtí gauleiteři (http://en.wikipedia.org/wiki/Gauleiter). Ventura: Tito lidé - jmenováni presidentem Obamou - přirozeně „vezmou rozhodovací pravomoci ostatním guvernérům a státním legislativcům.“ Role americké Ústavy tak skončí třeba dočasně, nebo také navždy. Takže nyní se již jen čeká na to, až „vláda potlačí Ústavu a vyhlásí stanné právo“ a pak může skončit v těchto „Fema táborech“ s dvojitými ostnatými dráty, světlomety, s připravenými vagóny pro přísun vězňů a materiálu každý, koho si vláda vyhodnotí jako „národní hrozbu“. Vždyť v současnosti již bylo v USA identifikováno na „800 Fema koncentračních táborů“. Nemylme se: Občané USA se také měli možnost seznámit mj. s existencí plánu REX 84 (http://en.wikipedia.org/wiki/Rex_84), který počítá přesně s tímto vývojem. Ventura: Politici nám „říkají, že se to u nás nemůže stát, ale ono se to již děje.

Mysleli jsme si, že máme 50 států? Nikoliv. Poznali jsme, že je zde deset sektorů ovládaných deseti lidmi, které jste si k tomuto účelu nezvolili. No a Pokud si snad ještě stále myslíte, že máte na vaší straně vaší lokální policii, tak to je stejně k ničemu, pokud se do věci vloží armáda. Vždyť stačilo, abyste podepsali na dveřích nějakého obchodního centra nějakou petici a už můžete být v databázích potenciálně nebezpečných lidí.“ „A co je nejhorší, že oni to vše dělají ve jménu národní bezpečnosti.“ A co dělají naši zastupitelé ve Washingtonu? Člen americké Sněmovny reprezentantů Jim Gerlach (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Gerlach) zvolený v rámci státu Pennsylvania (http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania) pak dokonce dvakrát před Venturou utekl, aby nemusel poskytovat rozhovor ve věci „Fema Camps“, ačkoliv byl předtím jasně domluven na termínu obecného interview. Tady lze vidět, že toto téma je v USA opravdu velmi horké. Další člen americké Sněmovny reprezentantů a jeden ze spolutvůrců zákona H.R. 645 Steve Cohen (http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Cohen) zvolený ve státě Tennessee (http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee) nejprve Venturovi vysvětlil, že „Fema koncentrační tábory neexistují.“ „Prostě takové tábory nejsou.“ Když Ventura argumentoval skutečností, že je viděl na vlastní oči, že jsou v nich již zavřeni někteří lidé i s dětmi (Texas) a počítá s nimi výše zmíněný zákon, když ukázal panu Cohenovi fotografie, tak dostal opět odpověď: „Nejsou tam.“ (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

    Soudce Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): Nynější Obamova vláda „jde po krku členům Tea Party, obhájcům Ústavy, libertariánům a všechny tyto lidi nálepkuje jako potenciální teroristy /.../.“ Dřívější kongresman a federální žalobce Bob Barr (http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr) soudci Napolitanovi přitakává: „Zajisté ano.“ Využívají k tomu ty tzv. „Fusion centra“, která rozmístili „po celé zemi“. „Není to o větší bezpečnosti, nýbrž o větší kontrole veřejnosti.“ „Jak řekl jeden slavný filosof: ´Pokud vezmete lidem soukromí, získáte schopnost je kontrolovat.´“, no a „o tom to je“. „Je to odporné.“ „Musíme se tomu bránit v Kongresu“ a „vrátit lidem svobody, které nám všem politici vzali před deseti lety.“ Je také velmi dobré „podporovat skupiny jako je EPIC“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Privacy_Information_Center). (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)      

·        Šéfka Obamova ministerstva vnitra (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security) - Janet Napolitanová (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Napolitano), přezdívaná „Velká sestra“ - vyhlásila válku všem „podezřelým aktivitám“ na území USA a vyzvala Američany k tomu, aby na sebe navzájem donášeli jakékoliv informace. Nikdo přitom schválně úplně přesně nespecifikoval: co se těmi podezřelými aktivitami vlastně myslí (http://www.ok.gov/reddirtready/REPORT_ACTIVITY/Examples/index.html; http://www.ok.gov/reddirtready/REPORT_ACTIVITY/Identify/index.html; http://www.ok.gov/reddirtready/YOUR_NEIGHBORHOOD/Map_Your_Neighborhood/index.html). Občané mají zkrátka monitorovat a donášet na své sousedy všechny informace. Napolitanová pojmenovala svou novou kampaň v marketingovém stylu: „See something, Say something“ („Vidíš něco, řekni něco“), načež ji začala masivně propagovat mj. v rámci všech poboček obchodních domů sítě Wall Mart (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_mart). Nicméně tento krok vyvolal rozhořčené reakce tisíců Američanů, kteří se rozhodli pobočky Wall Martu bojkotovat a často se dožadovali telefonicky vysvětlení, proč mají v obchodech špehovat své spoluobčany. (Source: http://www.infowars.com/complaint-about-dhswal-mart-partnership-leads-to-wiretap/; http://www.infowars.com/critics-of-big-siswal-mart-spy-campaign-branded-insane/; http://www.infowars.com/alex-calls-fbi-during-live-broadcast-to-report-illegal-activities-at-pentagon/.)

          Janet Napolitanová: My již dnes „musíme být nejen aktivní, nýbrž pro-aktivní.“ „Viděli jsme domácí násilný extremismus.“ „My operujeme s jednoznačnou premisou: teroristé jsou již přímo v naší zemi.“ „Týká se to všech Američanů.“ „Musíme se proto zamýšlet nad našim okolím, ve kterém žijeme“ a „musíme o tom hovořit v práci, doma, v našich společenstvích.“ „Musíme začít žít ve stavu neustálé bdělosti“, ale nikoliv „ve stavu strachu“. Zajistíme, aby nám „občané věřili“ a aby se stal „každý z nich součástí naší velké rodiny DHS“. To je ta „nejlepší prevence proti terorismu“. No a proto nám tolik záleží na bezproblémovém „sdílení informací“ o každém obyvateli naší země, na využívání „sedmdesáti Fusion center“. Stejně „vám ale nikdy nezaručím stoprocentní ochranu jen díky tomu co zatím děláme“. Ač bychom si to přáli, tak „nemůžeme neprodyšně uzavřít naši zemi“. „Lidem nemůžeme bohužel zakázat to, aby cestovali, aby podnikali své oblíbené aktivity, aby si žili své životy po svém.“ Jenže my stejně stále „více a více posilujeme naše pravomoci“ a rozšiřujeme naše aktivity tak, že se nám daří „to otevřené okno stále více uzavírat“. Jednou si už v Americe teroristé ani neškrtnou.  (Source: C-Span, 6.12.2010.)

          Soudce Napolitano: „Jak se vlastně taková vláda rozhoduje na koho se ve svobodné společnosti zaměří“ a označí jej za hrozbu? Odpovídá někdejší kongresman a federální žalobce Bob Barr (http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): „To je soudce velmi dobrá otázka.“ „Obvykle jdou po tak jednoduchých činech“ jako je např. nějaké prohlášení na internetu. Třeba když někdo píše nějaké podivné věci na „Facebook, Twitter“ atd. Tato činnost obvykle „vyvolá pozornost a zájem FBI“. Jenže musíme si uvědomit, že to ve skutečnosti předpokládá: teroristé jsou duševně retardovaní a tak to samozřejmě ve skutečnosti není. Pokud si lidé z našich bezpečnostních složek myslí, že „jsou teroristé takoví hlupáci, aby o svých plánech hovořili veřejně na internetu“, no tak to se asi bude opravdu jejich IQ blížit nule: jenže pak opravdu není důvod mít z nich hrůzu. Takoví virtuální teroristé „zřejmě nebudou reálnou hrozbou, které by bylo třeba se obávat“ a „neměli bychom se na ně zaměřovat“. Daleko lepší je investovat do opravdových a „prověřených zpravodajských informací“, které jsou „správně analyzované a rozšířené“ mezi naše bezpečnostní složky. Spíše mne neustále překvapuje, jak se někteří lidé nechají vládou přesvědčit, že jsou teroristé, i když tomu tak vůbec není. Tato provokační metoda je sice již používaná po celá staletí, nicméně bohužel se stále najdou osoby, které na to vládě skočí. Soudce Napolitano: „Jak to tedy dělají, že si naše bezpečnostní složky vyberou za svůj cíl hlupáky“, kterým pak „namluví všechny ty věci tak, až je přesvědčí, že jsou teroristé“ a udělají nakonec to: co chce vláda. Bob Barr: „Je to klasická a velmi dlouho používaná taktika.“ „Vždycky někoho odchytnou tzv. na něčem, co je ve skutečnosti nemožné, aby daná osoba spáchala“, no a posléze překlasifikují obvinění na „konspiraci“ nebo na „pokus o trestný čin“ dle již „schválených protiteroristických zákonů“, kde jsou „těžké trestní sazby“ dosahující až „doživotí“. Vláda vykáže výsledky, národ se na chvíli uklidní a tak to zkrátka funguje. Soudce Napolitano: „Dělá nás to více bezpečnějšími, když se takto chovají naše bezpečnostní služby?“ „Je díky tomu naše společnost více bezpečnější?“ Bob Barr: „Ne, jsou rozhodně lepší věci, které by se měly dělat.“ Soudce Napolitano: Je to nyní tedy tak vážení přátelé, že „my z Fox News a vy občané jsme společně ve svých každodenních životech v první bitevní linii v zápase o svobodu našich bližních /.../.“ (Source: Glenn Beck Show, 16.12.2010.)

         Někdejší ředitel české civilní rozvědky (Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) - http://www.uzsi.cz/en/; http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_zahraniční_styky_a_informace; http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ředitelů_české_civilní_rozvědky) pan Karel Randák (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Randák): Také v České Republice potřebujeme konečně „nový proti-teroristický zákon“. (Source: ČT24, 7.11.2010.) Tedy obdobu tristně proslulého Patriot Actu (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act).

 

         PŘÁTELÉ: Lidé by si již měli konečně uvědomit, že naši sousedé a bližní nejsou nepřátelé nebo teroristé, a že to, proti čemu je třeba se sjednotit: představují totalitně-manipulační tendence mocných státních nebo soukromých zájmových skupin s napojením na Agendu Nového světového řádu. Lidé by si měli navzájem pomáhat, nikoliv se špehovat a donášet na sebe státu! České zkušenosti z let 1939 až 1989 tedy asi nestačily?

                 The Department of Homeland Security’s official You Tube channel has been bombarded with complaints, many of them littered with furious profanity, after the announcement yesterday that the DHS would team up with 588 Wal-Mart stores in 27 states to place monitors at checkout locations that would play a video message by Janet Napolitano encouraging Americans to spy on each other and report “suspicious activity” to law enforcement and Wal-Mart employees. The announcement leaves no room for doubt that America has officially entered the realm of Orwell’s 1984 as the federal government moves to entrench an onerous surveillance society where ordinary members of the public are enlisted as spies for the state to create a constant sense of distrust and fear. From VIPR teams that now patrol Amtrak’s Northeast Corridor and Los Angeles rail lines; ferries in Washington state; bus stations in Houston; and mass transit systems in Atlanta, Philadelphia, Washington and Baltimore, to invasive pat downs at bus and train terminals and on street corners across the country, to radiation-emitting naked body scanners that roam the highways scanning vehicles and homes, to interrogation checkpoints at sporting and other public events, Big Sis is engaged in a total takeover of society, turning America into a giant prison grid where everyone is guilty until proven innocent and treated as a potential terrorist.“ „As America sinks deeper into a militarized police state, society begins to parallel more and more aspects of Nazi Germany and other historical dictatorships, especially in the context of citizens being turned against each other, which in turn creates a climate of fear and the constraining sense that one is always being watched. One common misconception about Nazi Germany was that the police state was solely a creation of the authorities and that the citizens were merely victims. On the contrary, Gestapo files show that 80% of all Gestapo investigations were started in response to information provided by denunciations by “ordinary” Germans. “There were relatively few secret police, and most were just processing the information coming in. I had found a shocking fact. It wasn’t the secret police who were doing this wide-scale surveillance and hiding on every street corner. It was the ordinary German people who were informing on their neighbors,” wrote Robert Gellately of Florida State University. Now the federal government is urging Americans to “denounce” each other at Wal-Mart. Are we seeing the beginnings of President Barack Obama’s promised “civilian national security force” that would be just as powerful and well funded as the US military?“ „Gellately discovered that the people who informed on their neighbors were motivated primarily by banal factors – “greed, jealousy, and petty differences,” and not by a genuine concern about crime or insecurity. Indeed, history tells us that any Stasi-like society does nothing to increase genuine security and only turns the host population against each other while decaying the country from within. Gellately “found cases of partners in business turning in associates to gain full ownership; jealous boyfriends informing on rival suitors; neighbors betraying entire families who chronically left shared bathrooms unclean or who occupied desirable apartments.” “And then there were those who informed because for the first time in their lives someone in authority would listen to them and value what they said.” Gellately emphasizes the fact that the Germans who sicked the authorities on their neighbors knew very well what the consequences for the victims would be – families torn apart, torture and internment in concentration camps, and ultimately in many cases death – but they still did it with few qualms because the rewards of financial bounties and mere convenience were deemed more important to them. This strikes at the root of the selfish and childish urges the government is trying to manipulate in getting people to report on their fellow Americans. The self-important feeling of being listened to, ascribed some temporary sense of authority, and the cult-like pavlovian reward of being metaphorically patted on the head by someone in a uniform, are all tendencies such campaigns play on. However, if we don’t want to end up in a society that exists in a constant state of tyranny and fear as in Stasi East Germany or Stalinist Russia, we must learn that our neighbors and friends are not our enemies, and that the only real threat against which we need to unite is an oppressive state that tries to destroy us by turning us against each other.“ (Source: http://www.infowars.com/big-sis-invasion-of-walmart-start-of-obamas-civilian-security-force/.)

         Ukázky doporučeného monitoringu občanů z centra DHS v Oklahomě (http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma):

1. Unusual Interest in High Risk or Symbolic Targets. Maybe you are at a high profile location or perhaps a National Monument and you notice a person nearby taking several photos. That’s not unusual. But then you notice that the person is only taking photos of the locations of the surveillance cameras, entrance crash barriers and access control procedures. Is that normal for a tourist? No. 

The following should cause a heightened sense of suspicion:

Suspicious or unusual interest

Surveillance (suspicious in nature)

Inappropriate photographs or videos

Note-taking

Drawing of diagrams

Annotating maps

Using binoculars or night vision devices 

Unusual or suspicious activity does not necessarily mean that terrorist activity is happening, but be aware of the following suspicious behaviors:

Individuals acting furtively and suspiciously

Individuals avoiding eye contact

Individuals departing quickly when seen or approached

Individuals in places they don’t belong

A strong odor coming from a building or vehicle

An overloaded vehicle

Fluid leaking from a vehicle, other than the engine or gas tank

Over dressed for the type of weather 

2. Fraudulent Identification 

Many of the 9/11 terrorists were in the country illegally and using fraudulent IDs. Altering or using false government identification in any way and for any purpose is against the law. 

Fraudulent ID’s include:

Driver’s license

Social security card

Passport

Birth certificate

INS identification 

If you believe someone is using or has altered government identification, please notify the law enforcement authorities. Do NOT request to see another person’s ID when not appropriate. Allow law enforcement to do the investigating. 

3. Regular Gatherings 

Terrorists, when not acting alone, need to meet with their conspirators and often times work within a cell. Pay attention to visitors and guests that:

Arrive and leave at unusual hours

Try not to be noticed

Act in a suspicious manner

Park an unusual distance from the meeting

Have an unusual number of unrelated people living together

Not all people who maintain privacy are terrorists. But people intent on doing illegal acts want to be left alone. 

Some signs that may raise your suspicions:

They only let you into the apartment or house with plenty of prior notice

They change the locks often

They keep certain rooms off limits

They cover tables and other pieces of furniture

They never allow maid service in a hotel room

They only take hotel room service outside the door

They only accept deliveries at the hotel’s front desk or outside a closed door 

Deliveries are a common method for terrorists to carry out their attacks. Be aware of:

A vehicle with hazardous material parked or driving in an inappropriate area

Unusual deliveries of chemicals or fertilizer

Unattended bags or boxes in a public access place

Fire extinguishers that may have been moved or tampered with

Unusual or unexpected mail 

4. Unusual Purchases or Thefts 

Terrorists need supplies to carry out their attacks and accomplish their goals. 

Pay attention to purchases, rentals or thefts of:

Police, security, public utility, mail carrier, or airline uniforms and equipment

Explosives

Weapons

Ammunition

Propane bottles

Toxic chemicals

Vehicles able to contain or haul hazardous materials 

5. Additional suspicious activity may include:

Someone bragging or talking about plans to harm citizens in violent attacks or who claims membership in a terrorist organization that espouses killing innocent people.

Suspicious packages, luggage, or mail that have been abandoned in a crowded place like an office building, an airport, a school, or a shopping center.

Suspicious letter or package that arrives in your mailbox. (Stay away from the letter or package and don’t shake, bump or sniff it; wash hands thoroughly with soap and water.)

Someone suspiciously exiting a secured, non-public area near a train or bus depot, airport, tunnel, bridge, government building, or tourist attraction.

Any type of activity or circumstance that seems frightening, strange, unusual or out-of-place within the normal routines of your neighborhood, community, and workplace.

Someone unfamiliar loitering in a parking lot, government building, or around a school or playground.

Anyone asking a lot of questions—especially concerning routes or loads or drop-off times.

Recruiters should be alert for unusual employment applications. Don’t assume it couldn’t be an inside job.

A truck driver returning to his or her vehicle from a restaurant or truck stop should make sure no one is loitering around the truck. Watch out for walk-arounds. (Source: http://www.ok.gov/reddirtready/REPORT_ACTIVITY/Examples/index.html.)

 

         Velký problém představují z hlediska dodržování ústavních práv a svobod již jen samotní zaměstnanci, podřízení šéfce DHS Janet Napolitanové. Nejde totiž z velké většiny o řádně vojensky nebo policejně vycvičené osoby, které by musely přísahat věrnost Ústavě Spojených států (http://en.wikipedia.org/wiki/ Constitution_of_the_United_States) a hájit svým životem zde zakotvené ideály. Právě to je další důvod celosvětové veřejnosti k obavám: co se z těch desítek tisíc zaměstnanců „Homeland Security“ vlastně vyvine. Mnoho svobodomyslných lidí se v tomto případě obává postupného příklonu k historickému konceptu SA (http://en.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung). 

                Now Homeland Security is beginning a massive recruitment drive to get people to snitch on their neighbors. When this happens they suggest they want information about crime or terrorism but this always degenerates into what these criminal regimes really want, a hideous form of Thought Police. What they truly want is information about Americans resisting the Police State.“ „“The Homeland Security program is about allowing the government to employ neighborhood busybodies to spy on all of us. Homeland Security just recruited Wal-Mart as a spying partner. By the way, if you’ve not noticed, Homeland security is not a law enforcement agency staffed by trained cops. American law enforcement officials are all required to take an oath to defend the U.S. Constitution. Perhaps that’s why nearly 60.000 TSA screeners and their bosses have no problem violating the civil rights of American travelers.“ (Source: http://www.infowars.com/homeland-security-recruiting-neighborhood-busybodies-as-informants/.)

 

         Podobné praktiky státu jsou z dějin známy například z dob nechvalně proslulé německé tajné státní policie Gestapo (http://en.wikipedia.org/wiki/Gestapo) nebo Stasi (http://en.wikipedia.org/wiki/Stasi) či sovětské Čeky (http://en.wikipedia.org/wiki/Cheka), NKVD (http://en.wikipedia.org/wiki/NKVD) atd. Americká ministryně vnitra si tak oprávněně vysloužila přezdívku „Velká sestra“ (Big Sister) po vzoru Orwellova (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell) slavného ´Velkého bratra´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(Nineteen_Eighty-Four) z románu „1984“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four). Každopádně americké mainstreamové sdělovací prostředky jako např. ´The Washington Post´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Post) již důrazně bijí na poplach před nárůstem preventivního sledování občanů, před vlamováním se do lidského soukromí v rozporu s Ústavou a vůči zaznamenávání, vyhodnocování jakékoliv občanské komunikace. (Source: http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/monitoring-america/1/;  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/02/AR2010120206052.html.)

         The report details Homeland Security head Janet Napolitano’s recent “See something, say something” campaign, which encompasses the federal government hooking up with Wal-Mart, Amtrak, major sports leagues, hotel chains and metro riders to encourage citizens to file “suspicious activity reports” if they see any activity they think could be criminal or terroristic. The government defines a suspicious activity as “observed behavior reasonably indicative of pre-operational planning related to terrorism or other criminal activity” related to terrorism. As we reported recently, critics of the program have been literally dubbed insane by it’s coordinators, despite legitimate concerns over asking citizens to effectively spy on each other for the government. The Washington Post report notes that such suspicious activity reports are just one piece of information being collected at the local and state levels and fed into a vast “Guardian” database via fusion centers, which ultimately connect to the FBI, the DHS and even the Department of Defense. According to the report, the spook network includes 4,058 federal, state and local organizations. Intelligence centers run by states across the country have access to personal information about millions of Americans, including unlisted cell phone numbers, insurance claims, driver’s license photographs and credit reports.“ „The centers have received billions in funding from the Department of Homeland Security and also work in conjunction with the military arm of the DHS, NORTHCOM. They also have subscriptions to private information-broker services that keep records about Americans’ locations, employment history, financial holdings, associates, relatives, firearms licenses and the like.“ „Some of these data-brokers, such as one in Maryland called Entersect, claim to hold records about 98 percent of Americans. The Washington Post report also details how equipment developed for use against insurgents and fighters in combat situations such as Afghanistan is now being employed by police and law enforcement agencies to collect information on the American people. From military-grade infrared cameras, to hand-held, wireless fingerprint scanners, to facial recognition surveillance cameras, to license plate readers, to Predator drones along the borders – all are being used to snap pictures and video and record swathes of information. This will all then be fed into a giant database, cross referenced with every other piece of information collected, analyzed and stored. This year for the first time, the FBI, the DHS and the Defense Department are able to search each other’s fingerprint databases, said Myra Gray, head of the Defense Department’s Biometrics Identity Management Agency, speaking to an industry group recently. “Hopefully in the not-too-distant future,” she said, “our relationship with these federal agencies – along with state and local agencies – will be completely symbiotic.” The justification is, as always, the war on terror, but the targets of the information gathering are everyday Americans. As the Washington Post report also notes, Homeland Security and its state and local partners have routinely targeted peaceful and lawful groups and individuals as part of its surveillance reporting. As we have seen from the MIAC report, DHS spying on tea Party and second amendment activists in Pennsylvania and a host of other examples in recent years, the federal government has little interest in Muslim extremists and has instead targeted Americans knowledgeable of their rights and critical of big government as the primary domestic terror threat. The feds have defined “terrorist propaganda” as any material critical of the state. The Department of Defense characterizes peaceful protest as “low level terrorism” in its own report. Over the years we have seen countless instances of unaccountable government and military programs that have been in operation for decades, all centered around covertly spying and gathering information on American citizens. We have extensively documented such programs from COINTELPRO through to Operation CHAOS, the Defense Department’s Counterintelligence Field Activity and the recent NSA warrantless wiretapping. Large corporations such as Google, AT&T, Facebook and Yahoo to name but a few are also intimately involved in the overarching program. Those corporations have specific government arms that are supplying the software, hardware and tech support to US intelligence agencies in the process of creating a vast closed source database for global spy networks to share information. We are now witnessing the coordination and mass consolidation of scores of these operations into one all encompassing panopticon program. After 9/11 the work of 16 different intelligence agencies, including the CIA and the giant National Security Agency, which eavesdrops on international communications, as well as the Energy Department and the Drug Enforcement Administration was centralized under the office of the Director of National Intelligence. Why such rampant centralization? Why is the military now so intent on fusing itself with the federal government via Homeland security and through the FBI and why are the targets of their operations always American citizens? We are constantly bombarded with the notion that the biggest threat we face is from those who reject and abhor western values, yet the government and military continue to relentlessly focus their anti-terror activity directly upon freedom loving American people, while telling them they would be completely insane to voice any concern.“ (Source: http://www.infowars.com/monitoring-america-the-governments-development-of-a-vast-panopticon-spy-network/.)

                „By Spencer S. Hsu, Washington Post Staff Writer, Friday, December 3, 2010; 12:41 AM. The federal government has repeatedly violated legal limits governing the surveillance of U.S. citizens, according to previously secret internal documents obtained through a court battle by the American Civil Liberties Union. In releasing 900 pages of documents, U.S. government agencies refused to say how many Americans' telephone, e-mail or other communications have been intercepted under the Foreign Intelligence Surveillance Act - or FISA - Amendments Act of 2008, or to discuss any specific abuses, the ACLU said. Most of the documents were heavily redacted. However, semiannual internal oversight reports by the offices of the attorney general and director of national intelligence identify ongoing breaches of legal requirements that limit when Americans are targeted and minimize the amount of data collected. The documents note that although oversight teams did not find evidence of "intentional or willful attempts to violate or circumvent the law . . . certain types of compliance incidents continue to occur," as a March 2009 report stated. The unredacted portions of the reports refer only elliptically to what those actions were, but the March 2009 report stated that "information collected as a result of these incidents has been or is being purged from data repositories." All three reports released so far note that the number of violations "remains small, particularly when compared with the total amount of activity." However, as some variously put it, "each [incident] - individually or collectively - may be indicative of patterns, trends, or underlying causes, that might have broader implications." and underscore "the need for continued focus on measures to address underlying causes." The most recent report was issued in May. In a statement Thursday, the ACLU said that violations of the FISA Amendments Act's "targeting and minimization procedures . . . likely means that citizens and residents' communications were either being improperly collected or 'targeted' or improperly retained and disseminated." The ACLU has posted the documents on its Web site. A spokesmen for Director of National Intelligence James Clapper did not immediately comment on the ACLU statement. In an e-mailed statement late Thursday, a spokesman for Attorney General Eric H. Holder Jr., Dean Boyd, said the new law "put in place unprecedented oversight measures, reporting requirements and safeguards to protect privacy and civil liberties," and that the reports cited by the ACLU were the product of "rigorous oversight" by the Justice Department and intelligence community. "In short, foreign intelligence surveillance is today carefully regulated by a combination of legislative, judicial, and executive-branch checks and balances designed to ensure strong and scrupulous protection of both national security and civil liberties," Boyd's e-mail said. Melissa Goodman, staff attorney with the ACLU National Security Project, said, "It is imperative that there be more public disclosure about the FAA [FISA Amendments Act] violations described in these documents . . . as Congress begins to debate whether the FAA should expire or be amended in advance of its 2012 sunset." Congress passed FISA in 1978 to prevent Americans' communications from being tapped without a warrant. Lawmakers amended the law in 2008 to broaden and clarify legal authorities after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks and advances in Internet communications prompted fresh concerns over expanded surveillance powers. The ACLU, human rights activists and other parties sued, charging that the new law violates the Fourth Amendment's prohibition of unreasonable searches. A U.S. district judge tossed out the case, which remains on appeal, and the ACLU has pursued a related Freedom of Information Act request.“ (Source: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/02/AR2010120206052.html.)

                „Oklahoma Office of Homeland Security has started a new initiative ‘Red Dirt Ready’ to induct neighbors into a spy program that will serve to report on suspicious behavior. Under the guise of natural disaster preparedness, the program eventually reveals its real agenda in the site section titled ‘report activity’. As defined by the website under the section heading ‘how to identify suspicious behavior’, an indication of potential concern is neighbors debating controversial issues. Following this pointed definition, there is a reiteration of the concept that terrorists cannot be identified by appearance, nationality, language, age or sex. Calling on similar rhetoric used in publications like the MIAC Report, this reference is meant to expand citizen paranoia to include everyone. Fascist regimes have always used ‘citizen spying’ to keep tabs on its subjects. Neighbors reporting on neighbors is a highly successful tactic used to bifurcate community and shatter the solidarity shared by patriots. The site goes on to include suspicious activity as those who purchase guns or ammunition. In a site that is exceedingly careful regarding phraseology, it seems odd they would refrain from reminding potential spies that these practices are completely legal and citizens have the right to purchase these types of items. The site also targets children as major assets in the program and includes colorful pages designed to be engaging to youths.“ (Source: http://www.infowars.com/oklahoma-homeland-securitys-community-spy-network/.)

         Svědectví někdejší zaměstnankyně NSA (http://en.wikipedia.org/wiki/Nsa) jménem Adrienne Kinneová, které odvysílala mj. prestižní veřejnoprávní televize PBS (http://en.wikipedia.org/wiki/PBS), nenechalo nikoho na pochybách: NSA odposlouchávala jakékoliv občanské nebo vládní a dokonce spojenecké (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) komunikační kanály. Tedy všechny Vaše intimní telefonáty, E-mailové nebo jiné zprávy atd. si se zájmem mohli vyhodnocovat zaměstnanci amerických zpravodajských služeb. (Source: http://www.pbs.org/wgbh/nova/military/spy-factory.html.)

 

               ADRIENNE KINNE (Former National Security Agency Voice Interceptor): It was incredibly uncomfortable to be listening to private, personal conversations of Americans. It's almost like going through and finding somebody's diary. 

NARRATOR: /.../ As a voice interceptor, Adrienne Kinne listened to some of those calls. Assigned by the Army to NSA, she was called back to active duty after 9/11. 

ADRIENNE KINNE: For a voice interceptor, the computer system would essentially pop up, and it would be very similar, I would say, to iTunes, where you could just go through and click on various conversations, and it would have the phone number, the time up, time down. We were told that we were to listen to all conversations that were intercepted, to include those of Americans and other allied countries

NARRATOR: Some of those conversations are personal, some even intimate

ADRIENNE KINNE: And there was no directive to say that when you had conversations like this come through, that you should delete them. That's what we did when I was on active duty in '94 to '98. We would never collect on an American. I had a real problem with the fact that people were listening to it and I was listening to it. The time that that interceptor, that voice interceptor, is spending listening to conversations in the States, that's time that they can't spend looking or listening for actual conversations related to terrorist organizations. (Source: http://www.pbs.org/wgbh/nova/military/spy-factory.html.)

         Americký politický komentátor, aktivista a předseda Institutu Ludwiga von Miseseho (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute) Lew Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell): „Problémy vždy přicházejí z vlády.“ „Vláda je největším narušovatelem našeho soukromí ve světových dějinách.“ „Nemůžeme se vůbec spoléhat na to, že nás ochrání nějaké vládní zákony na zabezpečení soukromí.“ „Vláda chce číst naše emaily, poslouchat naše telefonáty, ráda by měla kamery v našich ložnicích - pokud by mohla.“ (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)

 

         Alberto Gonzales (http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gonzales), jakožto někdejší americký generální prokurátor (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney_General), vyslovil svůj odmítavý postoj vůči americké vládě a jejím výkonným složkám, které se snažily špiclovat osobní komunikaci amerických občanů bez soudního příkazu. Spolu se Sarah Palinovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin) takové jednání důrazně odmítl: „Já v této věci naprosto souhlasím s Palinovou.“ Podobně Wayne Simmons (http://www.intelligencesummit.org/ speakers/WayneSimmons.php), jenž byl příslušníkem amerického námořnictva (http://en.wikipedia.org/wiki/US_Navy), CIA a dnes patří mezi špičkové bezpečnostní analytiky se domnívá, že složky státní výkonné moci by neměly vstupovat do soukromí a komunikačních kanálů svobodných občanů bez svolení soudce: „neměly by to dělat“. „Nikdy by neměla nastat doba, kdy by měla vláda USA svolení ke špiclování vlastních občanů.“ Z minulosti již totiž známe mnoho případů „zneužití“ pravomocí veřejných činitelů a takové kauzy pak podrývají důvěru v celý systém. Víte soudce Napolitano: já jsem velmi rád, že vás Amerika má a že jste velmi aktivní, neboť „bez takových lidí jako vy“, by se s těmi „případy zneužití roztrhl pytel“. (Source: Freedom Watch, 2.10.2010.)

 

·        Lidé z celého světa, kteří chtějí cestovat do USA - a to platí především pro americké občany - si nyní musí dávat ještě větší pozor na jakékoliv své chování. Zvýšený tón řeči, hlasitější smích, pocení, bušení srdce, četba nevhodné literatury, přílišný klid, zvětšené zornice očí a zasněný nepřítomný pohled, nebo jiné tzv. „podezřelé chování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Microexpression) může dostat každého obyvatele planety Země na seznamy potenciálních teroristů. Pokus o svobodné cestování v letadle pak velmi rychle končí i pro zcela nevinné lidi. Jak informoval list ´The Washington Post´: Nyní již stačí pouhé jedno udání od tzv. „uvědomělého občana“ k zařazení na seznamy možných teroristů. (Source:https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/29/AR2010122901584.html; http://www.infowars.com/terrorist-watch-list-one-tip-now-enough-to-put-name-in-database-officials-say/.)  

        Terrorist watch list: One tip now enough to put name in database, officials say, by Ellen Nakashima, Washington Post Staff Writer, Wednesday, December 29, 2010; 11:00 AM. „But civil liberties groups argue that the government's new criteria, which went into effect over the summer, have made it even more likely that individuals who pose no threat will be swept up in the nation's security apparatus, leading to potential violations of their privacy and making it difficult for them to travel. "They are secret lists with no way for people to petition to get off or even to know if they're on," said Chris Calabrese, legislative counsel for the American Civil Liberties Union. (Source:https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/29/AR2010122901584.html; http://www.infowars.com/terrorist-watch-list-one-tip-now-enough-to-put-name-in-database-officials-say/.)

·        Amerika je zkrátka opravdovou policejní unií (http://en.wikipedia.org/wiki/Police_state), kde je trestné skoro všechno. Mezi nejkřiklavější zveřejněné případy tohoto stavu se zařadilo např.:

o       Obvinění manžela ze čtení E-mailů své vlastní ženy (navržený trest: 5 let vězení)

o       Ženu ve věku 49 let policisté brutálně spoutali a zbili kvůli podezření, že její psíček zanechal v parku hovínko

o       Dvanáctiletého chlapce zatkla policie za to, že otevřel předčasně dárky, které mu jeho rodiče chtěli dát k vánocům pod stromeček

o       Třináctiletý hoch byl zatčen policejními útvary za „prdění v době vyučování“ (Source: http://www.infowars.com/almost-everything-is-a-crime-in-america-now-14-of-the-most-ridiculous-things-that-americans-are-being-arrested-for/.)

 

#1 A Michigan man has been charged with a felony and could face up to 5 years in prison for reading his wife’s email. 

#2 A 49-year-old Queens woman had bruises all over her body after she was handcuffed, arrested and brutally beaten by NYPD officers.  So what was her offense?  The officers thought that her little dog had left some poop that she didn’t clean up. 

#3 A 56-year-old woman who was once a rape victim refused to let airport security officials feel her breasts so she was thrown to the floor, put in handcuffs and arrested. 

#4 In Milwaukee, one man was recently fined $500 for swearing on a public bus. 

#5 Several years ago a 12-year-old boy in South Carolina was actually arrested by police for opening up a Christmas present early against his family’s wishes. 

#6 In some areas of the country, it is now a crime to not recycle properly.  For example, the city of Cleveland has announced plans to sort through trash cans to ensure that people are actually recycling according to city guidelines. 

#7 A 12-year-old girl from Queens was arrested earlier this year and taken out of her school in handcuffs for writing “Lex was here. 2/1/10″ and “I love my friends Abby and Faith” on her desk. 

#8 Back in 2008, a 13-year-old boy in Florida was actually arrested by police for farting in class. 

#9 The feds recently raided an Amish farmer at 5 AM in the morning because they claimed that he was was engaged in the interstate sale of raw milk in violation of federal law. 

#10 A few years ago a 10-year-old girl was arrested and charged with a felony for bringing a small steak knife to school.  It turns out that all she wanted to do was to cut up her lunch so that she could eat it. 

#11 On June 18th, two Christians decided that they would peacefully pass out copies of the gospel of John on a public sidewalk outside a public Islamic festival in Dearborn, Michigan and within three minutes 8 policemen surrounded them and placed them under arrest. 

#12 A U.S. District Court judge slapped a 5oo dollar fine on Massachusetts fisherman Robert J. Eldridge for untangling a giant whale from his nets and setting it free.  So what was his crime?  Well, according to the court, Eldridge was supposed to call state authorities and wait for them do it. 

#13 Once upon a time, a food fight in the cafeteria may have gotten you a detention.  Now it may get you locked up.  About a year ago, 25 students between the ages of 11 and 15 at a school in Chicago were taken into custody by police for being involved in a huge food fight in the school cafeteria. 

#14 A few years ago a 70 year old grandmother was actually put in handcuffs and hauled off to jail for having a brown lawn.“ (Source: http://www.infowars.com/almost-everything-is-a-crime-in-america-now-14-of-the-most-ridiculous-things-that-americans-are-being-arrested-for/.)

·        Američtí federální agenti (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_agent) jsou svou vládou instruováni k tomu, aby špehovali milióny lidí pomocí internetových sociálních sítí (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_social_networks) a široce rozšířených webových stránek, aplikací (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application) jako:

o       Facebook (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook)

o       Twitter (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter)

o       MySpace (http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace)

o       Craigslist (http://en.wikipedia.org/wiki/Craigslist)

o       Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia)

o       Digg (http://en.wikipedia.org/wiki/Digg) aj.

    Ty výše uvedené patří k těm nejčastěji využívaným za účelem shromáždění dostatečného množství informací, které by pak mohly být případně použity proti potenciálním hříšníkům. Např. milióny narcistických (http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissism) nebo osamělých aj. psychologicko-sociologických typů uživatelů Facebooku tak poskytují vládě nechtěně online nepřeberné množství informací o svých soukromých životech. (Source: http://www.foxnews.com/scitech/2010/10/13/government-spying-social-networks/?test=latestnews.)

       A privacy watchdog has uncovered a government memo that encourages federal agents to befriend people on a variety of social networks, to take advantage of their readiness to share — and to spy on them. In response to a Freedom of Information request, the government released a handful of documents, including a May 2008 memo detailing how social-networking sites are exploited by the Office of Fraud Detection and National Security (FDNS). As of Thursday morning, Facebook, Twitter, MySpace, and Digg had not commented on the report, which details the official government program to spy via social networking. Other websites the government is spying on include Twitter, MySpace, Craigslist and Wikipedia, according to the Electronic Frontier Foundation (EFF), which filed the FOIA request. “Narcissistic tendencies in many people fuel a need to have a large group of ‘friends’ link to their pages, and many of these people accept cyber-friends that they don’t even know,” stated one of the documents obtained by the EFF. “This provides an excellent vantage point for FDNS to observe the daily life of beneficiaries and petitioners who are suspected of fraudulent activities,” it said.“ (Source: http://www.infowars.com/federal-agents-urged-to-friend-people-on-social-networks-memo-reveals/.)

    Soudce Napolitano: „Vláda má velmi ráda, když může občany kontrolovat a samozřejmě nesnáší, jestliže občané naopak kontrolují ji samotnou.“ V rámci jištění proti odplatě ze strany výkonné moci si pak totiž např. „stále více občanů zvyká dokumentovat naprosto legálně prostřednictvím jednoduchých záznamových zařízení“ - jakými jsou mj. „mobilní telefony“ - každý svůj kontakt třeba „s policií“. Americké „Policii se to samozřejmě nelíbí.“ „Odpovídá často silou a vězením.“ V USA přibývá případů, kdy jsou napadáni a následně šikanováni občané monitorující jakoukoliv činnost státní výkonné moci. Typickým se stal třeba případ motocyklisty Anthonyho Grabera  (http://www.theawl.com/2010/08/forceful-conduct-the-anthony-graber-case), jenž byl znenadání zastaven policistou v civilu s vytasenou pistolí. Graber si vše nahrál na video a celý záznam pak umístil na internet. „Hned následující den měl ve svém domě razii lokální policie z Marylandu (http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland).“ „Byl zatčen.“ „Obviněn.“ „Čelil až šestnácti měsícům“ možného žaláře. „Tohle se děje v USA.“ „Nikoliv v Severní Koreji.“ Publicista Radley Balko (http://en.wikipedia.org/wiki/Radley_Balko): „Soudce z Marylandu pak naštěstí rozhodl, že motocyklista byl v právu a policisté to přehnali.“ „Pokud by soud rozhodl jinak: šel by Graber do vězení.“ Nakonec byl ale „v právu“. Jenže stejně: „Co se stane těm policistům?“ „Nic.“ V Americe: „Je to velmi těžké soudit se policisty.“  „Mnoho policistů dokonce občanům zabaví hned na místě fotoaparáty nebo kamery, vymažou doličné snímky a celé části filmového záznamu.“ Napolitano: Já si pamatuji na další případ, kdy pěší policista jen tak bezdůvodně „srazil cyklistu z kola“ a netušil, že je nahráván. Nadřízení jej nakonec potrestali za lhaní do protokolu a nikoliv za napadení. Víte, je to neuvěřitelné, že občan „nemůže ve svobodné společnosti natáčet na kameru veřejné činitele při výkonu jejich tzv. veřejné služby.“ (Viz. případ umělce, který čelí hrozbě až patnácti let vězení právě za natáčení policistů na kameru - http://www.infowars.com/chicago-artist-faces-15-years-in-prison-for-recording-cops/.) „Vždyť oni pracují pro nás.“ „To, co musíte vědět je to, že v USA máte absolutně všechna práva si nahrávat video i audio všech veřejných činitelů při výkonu jejich služby.“ Každopádně někteří příslušníci „policie v Americe pravidelně porušují Ústavu, když vás násilím vytahují z vašeho auta, bezdůvodně vás zastavují na ulicích, když vám kladou bezdůvodné a nepříjemné otázky, na které mimochodem nemusíte odpovídat, shazují vás z bicyklů, vyhrožují vám zbraněmi, již dopředu s vámi jednají jako s viníky bez řádného obvinění.“ „Ústava vás ale před tímto chováním policistů chrání.“ „Občané si stále více uvědomují, že policisté nedodržující Ústavu musí být zdokumentováni na konkrétních případech.“ Někteří „stateční Američané se rozhodli tento cíl naplnit.“ Jenže „vláda se toho bojí“ a „snaží se takový občanský monitoring zakázat“. Tenhle zákaz je „kompletně neústavní.“ „Když nás nahrává vláda: je to jako z Orwellova světa a román 1984 se stává realitou, jenže když my občané nahráváme vládu: je to veřejné právo a velmi chytrá věc, jak se bránit potenciální zvůli.“ (Source: Freedom Watch, 15.12.2010.)

 

·        Rok 2010 byl ve znamení neutuchajícího a nenásilného zápasu Američanů za zachování důstojnosti, slušnosti, úcty k lidem, osobní svobody garantované Ústavou a jejím IV. dodatkem (http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution), který zní v překladu takto: „Právo národa na ochranu svobody osobní a domovní, písemností a majetku nesmí být porušováno neoprávněnými prohlídkami a konfiskacemi; nesmí být vydán rovněž žádný příkaz, který by se neopíral o zdůvodněná zjištění, doložená přísahou nebo jiným způsobem potvrzená, a který by neobsahoval přesné určení místa, které má být prohledáno, přesný popis osob, které mají být vzaty do vazby, a věcí, jež mají být zabaveny.“ (Source: http://klempera.tripod.com/usustava.htm.)

     Jednotky vládní TSA (podoba s německými SA je čistě náhodná -  http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration) spadající pod americké Ministerstvo vnitra (DHS - http://en.wikipedia.org/wiki/ United_States_Department_of_Homeland_Security) neustále zpřísňovaly prohlídky na letištích, zaváděly nové bio-skenery (http://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner), pořád více a více tlačily Američany ke zdi, zkoušely, jak až daleko mohou zajít například v osahávání prsou a genitálií jednotlivých cestujících (http://en.wikipedia.org/wiki/Groping). Vznikla proti tomu tak mohutná vlna pokojného občanského odporu, že přinutila dokonce jednotlivé politiky, aby prosazovali zrušení zavedených opatření a ukončeni činnosti TSA na soukromých letištích.

 

        The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution.)

     Zajisté: desítky tisíc zaměstnanců TSA musejí živit své rodiny a když není žádná jiná práce, tak se snaží uplatnit ve státním sektoru i za cenu porušování americké Ústavy - bohužel. I k takovým koncům vede elitáři režírovaná ekonomická krize. Pouze stateční lidé se rozhodli z TSA odejít nebo protestovat a raději zvolili finanční strádání pro sebe i svou rodinu.

     Z mnoha velmi signifikantních případů spojených s činností TSA vyberme například:

·        Oficiální protest indické ambasády ve Washingtonu, D.C. (http://www.indianembassy.org/embassy.php) z prosince 2010 proti porušení diplomatické imunity indické velvyslankyně v USA paní Meery Shankarové (http://en.wikipedia.org/wiki/Meera_Shankar; http://www.indianembassy.org/ambassador.php), která byla vytažena zaměstnanci TSA z řady cestujících na mezinárodním letišti „Jackson-Evers International Airport“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson-Evers_International_Airport) ve státě Mississippi (http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi). Příslušníci TSA paní Shankarovou odvedli do speciálního proskleného boxu a zde ji pak před zraky tisíců lidí osahávali na intimních místech s cílem: provést důkladnou anti-teroristickou prohlídku. (Source: http://www.infowars.com/tsa-subjects-indian-ambassador-to-us-to-glass-cage-enhanced-groping/.) 

       The Indian embassy in Washington is to issue a formal complaint to the US State Department following the treatment of a leading Indian Diplomat at the hands of the TSA. Indian Ambassador to the United States, Meera Shankar (pictured above with the president) was pulled out of a security line at Jackson-Evers International Airport in Mississippi, taken into what has become known as a TSA “glass cage”, and forced to undergo an enhanced pat-down in full public view. It is believed that the TSA operatives flagged Ms. Shankar not because she set of the metal detector, but because she was wearing a sari, a long traditional Indian robe. Despite making it known that she was an international diplomat and asking for the search to be conducted in private, the TSA led her into a glass box where not one but two agents proceeded to conduct what has been described by thousands of travelers as nothing less than groping akin to foreplay or sexual molestation. The Ambassador was about to board a flight to Baltimore after attending an event at Mississippi State University. “She is a very strong woman, but you could see in her face that she was humiliated,” Tan Tsai, a research associate at MSU’s International Security Studies center who witnessed the screening, told The Clarion-Ledger. “The Indian culture is very modest.” “The way they pat them down, it was so humiliating,” Tsai added, “Anybody who passed by could see it.” Janos Radvanyi, Chair of the MSU’s International Studies Department was quoted as saying, “She said, ‘I will never come back here.’ We are sending her a letter of apology,” Indian External Affairs Minister S.M. Krishna has described the incident as “unacceptable”. “Let me be frank, this is unacceptable to India. We are going to take it up with the government of US that such unpleasant incidents do not recur,” Krishna told reporters outside parliament. He said that there were “certain well-established conventions, well-established practices as to how members of diplomatic corps are treated in a given country”. “I am rather surprised by the way the Indian ambassador to the US has been treated. This has happened for a second time in three months,” he said. A TSA spokesman told the Clarion-Ledger in an e-mail that “this passenger was screened in accordance with TSA security procedures.”, adding that foreign dignitaries are not exempted. The office of Mississippi governor Haley Barbour said that they were looking into the incident. The state Lieutenant Governor, Phil Bryant, who had met with Shankar during her visit to the state, said in an e-mail to Clarion-Ledger “Although I understand we need proper security measures to protect the passengers in US airports, I regret the outrageous way Indian Ambassador Shankar was treated by the TSA while visiting Jackson.” This is the latest in a string of incidents that has led to mass backlash against the TSA’s enhanced screening measures.“ „As previously noted by many travelers who have complained to the ACLU, as well as New York Times journalist Joe Sharkey, this policy is purposefully designed to humiliate and ward off anyone else who may be thinking about refusing to go through full body scanners. (Source: http://www.infowars.com/tsa-subjects-indian-ambassador-to-us-to-glass-cage-enhanced-groping/.) 

·        Stálý velvyslanec Indie při OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) pan Hardeep Puri (http://www.un.int/india/pr.bio.pdf) se stal v prosinci 2010 předmětem porušení své diplomatické imunity ze strany zaměstnanců TSA. Tentokrát vadil jeho turban, který si odmítl sundat a nechat jej prohledat pro případ zde schované výbušniny. Indie opět proti takovému postupu jednotek TSA hlasitě protestovala. (Source: http://www.thehindu.com/news/national/ article950124.ece?homepage=true; http://www.infowars.com/another-indian-diplomat-subjected-to-pat-down-at-u-s-airport/.) 

       India has lodged a strong protest with the U.S. for the humiliation meted out to its Ambassador to the United Nations Hardeep Puri at an airport. One of India's topmost diplomats, Mr. Puri was asked by officials to remove his turban during a security check at the Houston Airport two weeks ago, sources said. When Mr. Puri refused to remove his turban, the officials made him wait for over half-an-hour in a ‘holding room.' The matter was resolved only after a Transportation Security Administration official accompanying Mr. Puri intervened. India has lodged an official protest with the U.S. authorities through its Consulate-General in Houston, sources said in New Delhi. “I have taken it up with the U.S. authorities and the matter is at that stage,” External Affairs Minister S.M. Krishna said in New Delhi. The incident comes close on the heels of Indian Ambassador to the U.S. Meera Shankar being subjected to a ‘pat down' search earlier this month. She was subjected to an enhanced security pat down , ostensibly because she was dressed in a sari.“ (Source:http://www.thehindu.com/news/national/article950124.ece?homepage=true;http://www.infowars.com/another-indian-diplomat-subjected-to-pat-down-at-u-s-airport/.)  

·        Herečka Donna D’Erricová (http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_D'Errico) je široké veřejnosti známa předně z nejsledovanějšího televizního seriálu všech dob ´Pobřežní hlídka´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Baywatch), dále jako Playmate Playboye (http://en.wikipedia.org/wiki/Playboy) z roku 1995 (http://www.playboy.com/girls/playmates/directory/199509.html) a díky své nadšené podpoře Rona Paula (http://www.youtube.com/watch?v=gTGXpX-_GtA). Právě tato stále velmi atraktivní rozvedená paní se stala na letišti v Los Angeles (http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles) předmětem zájmu zaměstnanců TSA. Nebylo jí dovoleno vybrat si typ anti-teroristické prohlídky: skener nebo fyzickou kontrolu a bylo jí nařízeno podrobit se rovnou skenování (obecně všichni jiní pasažéři si totiž mohli standardně vybrat: jaký typ prohlídky zvolí). D’Erricová podala proti takovému postupu stížnost. Incident pak detailně popsala mnohá světová média. (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1336331/Baywatchs-Donna-DErrico-picked-nude-TSA-body-scan-airport-staff-leered.html.) 

       The airport security man could have chosen any one of the queue of passengers to undergo a ‘nude’ security scan. Surprise, surprise, he picked blonde ex-Playboy model Donna D’Errico.“ /.../ „Miss D’Errico, 42, was flying from Los Angeles to Pittsburgh with Mr. Bank and her 17-year-old son Rhyan. She said she was pulled aside and told she would have to go through one of the full body scans which have caused much controversy since being introduced at US airports.“ /.../ „She said she asked why she had been chosen from a long line of passengers. ‘In a very sarcastic tone, and still holding me by the elbow, the agent responded, “Because you caught my eye, and they didn’t”.’ She added: ‘My boyfriend sailed through with no problems, which is rather ironic in that he fits the stereotypical “look” of a terrorist when his beard has grown a bit.’ ‘After the search, I noticed that the male agent who had pulled me out of line was smiling and whispering with two other agents and glancing at me. I was outraged.’“ /.../ „Passengers are given a choice of going through the full body scanner or undergoing an extensive patdown by an officer. Several fliers have stripped to their underwear before going through scanners to avoid being touched inappropriately by security officials. Miss D’Errico said she was not given the option. ‘This could, and I’m sure does, happen to other women,’ she said. ‘It isn’t right to hide behind the veil of security and safety in order to take advantage of women, or even men for that matter, so that you can see them naked. It’s a misuse of power and authority, and as much a personal violation as a Peeping Tom. The difference is that Peeping Toms can have charges pressed against them.’ (Source:http://www.dailymail.co.uk/news/article-1336331/Baywatchs-Donna-DErrico-picked-nude-TSA-body-scan-airport-staff-leered.html.)

·        Adrienne Dursoová byla podrobena tělesné prohlídce v oblasti svých ´předpokládaných prsou´ a to před zraky ostatních pasažérů a svého syna. Stalo se to na americkém letišti ´Albuquerque International Sunport´(http://en.wikipedia.org/wiki/Albuquerque_International_Sunport) ve státě Nové Mexiko (http://en.wikipedia.org/ wiki/Albuquerque,_New_Mexico). Agenti TSA odmítli respektovat fakt, že Dursoová musela již dříve podstoupit mastektomii (http://en.wikipedia.org/wiki/Mastectomy). Sedmnáctiletý syn paní Dursoové se alespoň pokusil o slovní odpor a otázal se příslušníků TSA: proč si zvolili jako předmět kontroly jeho matku a nikoliv jeho samého. Přivolaný nadřízený TSA odvětil: No chlapče to je proto, že „nemáš ňadra“. (Source:http://www.infowars.com/boy-asks-tsa-why-pat-down-mom-and-not-me-tsa-replies-you-don’t-have-boobs/; http://www.youtube.com/watch?v=GLvgzrqF9eo.) 

       A California woman is suing the TSA following an incident at Albuquerque International Sunport where she was subjected to an invasive breast groping in full public view by the TSA, despite making it known that she had been forced to undergo a mastectomy last year. Adrienne Durso describes how a female TSA officer pulled her out of line after she had gone through the metal detector and proceeded to pat her down, “Heavily concentrating on my breast area” in a search that “just seemed to go on and on”. Relating her story to KOB Eyewitness News 4, Ms. Durso explained how she was made to feel humiliated in front of her seventeen year old son and the rest of the queuing passengers. /.../ As if things couldn’t get any worse, when the supervisor arrived and Ms. Durso’s son asked why he had also not been subjected to the body search, the TSA agent told the boy “well you don’t have boobs”. Following that statement, Ms. Durso decided to take legal action, with her attorney arguing that the incident is a violation of 4th Amendment rights and constitutes unreasonable search and seizure.“ (Source: http://www.infowars.com/boy-asks-tsa-why-pat-down-mom-and-not-me-tsa-replies-you-don’t-have-boobs/; http://www.youtube.com/watch?v=GLvgzrqF9eo.) 

    Podobný případ se odehrál, když agenti TSA přinutili pasažérku Cathy Bossiovou k odstranění jejího prsního implantátu: http://www.youtube.com/watch?v=QLf9hs9bfSA 

·        Thomas Sawyer chtěl odletět na svatbu v Orlandu (http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando,_Florida) na Floridě (http://en.wikipedia.org/wiki/Florida) z Metropolitního letiště (http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Metropolitan_Airport) v Detroitu (http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit) - stát Michigan (http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan). Ve svém životě již vybojoval nejednu vítěznou bitvu. Jednu z těch nejtěžších svedl s rakovinou močového měchýře (http://en.wikipedia.org/wiki/Bladder_cancer). Svůj zápas o život vyhrál, nicméně musel od té doby nosit na svém těle po provedené Urostomii (http://en.wikipedia.org/wiki/Urostomy) speciální vybavení, včetně vaku pro zachytávání unikající moči. Zaměstnanci TSA podrobili pana Sawyera tělesné prohlídce takovým způsobem, že porušili těsnění na jeho vaku. Sawyera začala zalévat vlastní moč. Příslušníci TSA na to však nedbali - nenabídli pomoc. Zneuctěný pasažér musel odejít do letadla a teprve po přistání (stále s unikající močí, v mokrém oblečení) se mohl očistit a uvést do civilizovaného stavu. (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40291856/ns/travel-news.)

       „Sawyer is a bladder cancer survivor who now wears a urostomy bag, which collects his urine from a stoma, or opening in his abdomen.  “I have to wear special clothes and in order to mount the bag I have to seal a wafer to my stomach and then attach the bag. If the seal is broken, urine can leak all over my body and clothes.” On Nov. 7, Sawyer said he went through the security scanner at Detroit Metropolitan Airport. “Evidently the scanner picked up on my urostomy bag, because I was chosen for a pat-down procedure.” Due to his medical condition, Sawyer asked to be screened in private. “One officer looked at another, rolled his eyes and said that they really didn’t have any place to take me,” said Sawyer. “After I said again that I’d like privacy, they took me to an office.” Sawyer wears pants two sizes too large in order to accommodate the medical equipment he wears. He’d taken off his belt to go through the scanner and once in the office with security personnel, his pants fell down around his ankles. “I had to ask twice if it was OK to pull up my shorts,” said Sawyer, “And every time I tried to tell them about my medical condition, they said they didn’t need to know about that.” „Before starting the enhanced pat-down procedure, a security officer did tell him what they were going to do and how they were going to it, but Sawyer said it wasn’t until they asked him to remove his sweatshirt and saw his urostomy bag that they asked any questions about his medical condition. “One agent watched as the other used his flat hand to go slowly down my chest. I tried to warn him that he would hit the bag and break the seal on my bag, but he ignored me. Sure enough, the seal was broken and urine started dribbling down my shirt and my leg and into my pants.” The security officer finished the pat-down, tested the gloves for any trace of explosives and then, Sawyer said, “He told me I could go. They never apologized. They never offered to help. They acted like they hadn’t seen what happened. But I know they saw it because I had a wet mark.” Humiliated, upset and wet, Sawyer said he had to walk through the airport soaked in urine, board his plane and wait until after takeoff before he could clean up. “I am totally appalled by the fact that agents that are performing these pat-downs have so little concern for people with medical conditions,” said Sawyer.“ „Sawyer said he's written to his senators, state representatives and the president of the United States. He’s also shared details of the incident online with members of the nonprofit Bladder Cancer Advocacy Network, many of whom have offered support and shared their travel experiences. “I am a good American and I want safety for all passengers as much as the next person," Sawyer said. "But if this country is going to sacrifice treating people like human beings in the name of safety, then we have already lost the war.” „Bladder Cancer Advocacy Network executive director Claire Saxton said that there are hundreds of thousands of people living with ostomies in the United States. “TSA agents need to be trained to listen when someone tells them have a health issue and trained in knowing what an ostomy is. No one living with an ostomy should be afraid of flying because they’re afraid of being humiliated at the checkpoint.” Eric Lipp, executive director of Open Doors Association, which works with businesses and the disability community, called what happened to Sawyer “unfortunate.” “But enhanced pat-downs are not a new issue for people with disabilities who travel," Lipp said. "They've always had trouble getting through the security checkpoint." Still, Lipp said the TSA knows there’s a problem. “This came up during a recent meeting of the agency’s disability advisory board and I expect to see a procedure coming in place shortly that will directly address the pat-down procedures for people with disabilities.” (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40291856/ns/travel-news.)

·        Stacey Armatová chtěla letět za svým sedmi měsíčním synkem z letiště v Phoenixu (http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Arizona) ve státě Arizona (http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona) do Los Angeles (http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles) v Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/California). Měla pro své dítě připravenou pravou pochoutku: mateřské mléko. Na letišti odmítla vystavit tuto životadárnou tekutinu nebezpečným radioaktivním paprskům ze skenerů (http://www.helium.com/items/2037343-tsa-terahertz-scanners-tear-apart-human-dna; sami zaměstnanci TSA projevovali svou nevoli nad mírou radiace, pocházející ze skenerů, se kterými byli v každodenním kontaktu http://www.infowars.com/tsa-agents-revolt-over-body-scanner-radiation-exposure/), když věděla, že federální předpisy TSA umožňují, aby bylo mateřské mléko považováno za lék a tedy nemuselo procházet skenerem. Armatová navíc pro sebe požádala o alternativní metodu prohlídky mimo nebezpečné skenery. Musela se nechat doslova „vystavit“ do speciálního skleněného boxu uprostřed procházejících cestujících, který byl určen pro tzv. „problémové pasažéry“. Stacey zde čekala na patřičnou kontrolu přibližně 45 minut bez možnosti si odpočinout, posadit se. Na její volání zaměstnanci TSA nereagovali a dokonce na ní poslali pro jistotu policistu. Po desítkách minut čekání dorazil místní šéf TSA a nabídl ženě dvě možnosti. Buď nechá projít mateřské mléko radioaktivním skenerem a pak ať si to klidně dá vypít svému dítěti, nebo ať nádobu s mlékem vylije do kanálu. Armatová odmítla a poukázala opět na předpisy TSA. Neuspěla však. Propásla svůj let.  (Source: http://thestir.cafemom.com/baby/113023/tsa_targets_breastfeeding_mother; http://www.infowars.com/tsa-targets-breastfeeding-mother/.)

       /.../ mother Stacey Armato tried to get home to Los Angeles and her 7-month-old son with the 12 ounces of breast milk she pumped while she was gone. She didn't want to put the breast milk through radiation, so she requested an alternate screening, which she had every right do to. But what happened is completely unjust. After repeated requests, she finally received a video of her horrible experience from TSA's security cameras ... well, except the parts they edited out first. Armato did exactly what I would have done, and what I tell so many women to do in so many different situations -- she researched the laws protecting her, printed them out, and took them with her. The rules about carrying pumped breast milk on airplanes are found in multiple places on TSA's website. She had those rules printed out on a piece of paper right there WITH the breast milk. Mothers flying with, and now without, their child will be permitted to bring breast milk in quantities greater than three ounces as long as it is declared for inspection at the security checkpoint. Breast milk is in the same category as liquid medications. Now, a mother flying without her child will be able to bring breast milk through the checkpoint, provided it is declared prior to screening. Armato had been through the Phoenix airport multiple times in the past, and because she'd previously filed a complaint, they were "waiting for her," as she was told by a police officer (who threatened to arrest her if she didn't "go through with the horse and pony show"). Her crime? Merely asking, as is her right, that the breast milk not go through the radiation of the object x-rays and be tested for explosives instead. If you aren't familiar with how the testing works, after you go through security, they walk right over to a little machine, run a cotton swab around all the seams/seals of your item, and then put it in the machine, which shows them a color, letting them know whether or not there was explosive residue. I've had it explained to me as they've tested my kids' items in the past. But when Armato made her simple request and showed her piece of paper (once she was allowed to touch her own belongings) that showed the law, nothing mattered, and she was ushered into the special screening box where she stood for almost an hour -- so long that she missed her flight home to her baby. She was told off by a cop, she had to watch as her breast milk was tossed around outside the cooler it needed to be in. Any mom who pumps or breastfeeds can understand this feeling. It's heartbreaking and Armato gets frustrated and upset. She gets the TSA's favorite pat down and gets sent BACK to her box, and she eventually is told by the security manager that she had to go back out, pour all of her milk into individual containers less than 1.5 ounces each (despite TSA's own rules that exempts breast milk from this rule), and then go through security ... again. She says on her own posting of the video that she was even asked, "If it was really breast milk, where was the baby?" and "Why isn't the milk clear?" This whole situation not only makes me extremely angry, but scares the crap out of me too: I wouldn't have done a single thing different than Armato. This could have been me, easily. /.../ TSA is entirely out of control: their own security manager refuses to abide by their own rules even when they're put right under his own nose, a woman misses her flight because she didn't want radiation to affect the live substance of her child's food, but wanted it manually tested instead. According to Armato, edited out was the security manager writing down all of Armato's personal information and putting it in his pocket, and even photographing the breast milk itself.“ (Source: http://thestir.cafemom.com/baby/113023/tsa_targets_breastfeeding_mother; http://www.infowars.com/tsa-targets-breastfeeding-mother/.)

 

·        Erin Chaseová byla podrobena na Daytonském mezinárodním letišti (http://en.wikipedia.org/wiki/Dayton_International_Airport) v Ohiu (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohio) bezdůvodně detailní prohlídce svých intimních partií včetně vagíny a prsou. (Source: http://travel.msn.co.nz/travelnews/8144164/us-mother-describes-airport-search-as-sexual-assault.)

        She says the airport official touched her genitals without warning her, as part of new security measures that are causing controversy in the US. While the "enhanced pat-down" is apparently being offered as an alternative to the new full body scans used by security at US airports, Chase said there was no full body scan available at Dayton. /.../ Chase wrote in her blog entry that the airport official told her, "I need to reach in and feel along the inside of your waistband." "She felt along my waistline, moved behind me, then proceeded to feel both of my buttocks," wrote Chase. "She reached from behind in the middle of my buttocks towards my vagina area. She did not tell me that she was going to touch my buttocks, or reach forward to my vagina area." "She then ... touched the top and underneath portions of both of my breasts. She then felt around my waist ... my inner thighs and my vagina area, touching both of my labia." "I stood there, an American citizen, a mom traveling with a baby with special needs formula, sexually assaulted by a government official. I began shaking and felt completely violated, abused and assaulted by the TSA agent," concluded Chase. (Source: http://travel.msn.co.nz/travelnews/8144164/us-mother-describes-airport-search-as-sexual-assault.)

 

·        Claire Hirschkindová se stala v minulosti obětí znásilnění a byl jí navíc implantován kardiostimulátor (http://en.wikipedia.org/wiki/Pacemaker). Chtěla odletět z Austinského mezinárodního letiště (http://en.wikipedia.org/wiki/Austin-Bergstrom_International_Airport) (http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas) v Texasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) za svým přítelem do Kalifornie, aby zde prožila hezké vánoce. K tomu již bohužel nedošlo. Jelikož měla hrůzu z toho, že by jí mohl přestat fungovat vlivem skenerů její kardiostimulátor, rozhodla se nejprve pro fyzickou prohlídku a když se dozvěděla, že by to znamenalo osahávání jejich prsou a tedy návrat některých psychických traumat z doby svého znásilnění: rozhodla se trvat na svých ústavních právech. Byla povalena na zem, spoutána a když začala křičet o pomoc: bylo jí podáno sedativum. Za svým přítelem již na vánoce nedoletěla. (Source: http://www.kvue.com/news/local/Woman-arrested-at-ABIA-after-refusing-enhanced-pat-down-112354199.html.)

        Claire Hirschkind, 56, who says she is a rape victim and who has a pacemaker-type device implanted in her chest, says her constitutional rights were violated.  She says she never broke any laws.  But the Transportation Security Administration disagrees. Hirschkind was hoping to spend Christmas with friends in California, but she never made it past the security checkpoint. "I can't go through because I have the equivalent of a pacemaker in me," she said. Hirschkind said because of the device in her body, she was led to a female TSA employee and three Austin police officers.  She says she was told she was going to be patted down. "I turned to the police officer and said, 'I have given no due cause to give up my constitutional rights.  You can wand me,'" and they said, 'No, you have to do this,'" she said. Hirschkind agreed to the pat down, but on one condition. "I told them, 'No, I'm not going to have my breasts felt,' and she said, 'Yes, you are,'" said Hirschkind. When Hirschkind refused, she says that "the police actually pushed me to the floor, (and) handcuffed me.  I was crying by then.  They drug me 25 yards across the floor in front of the whole security." An ABIA spokesman says it is TSA policy that anyone activating a security alarm has two options. One is to opt out and not fly, and the other option is to subject themselves to an enhanced pat down. Hirschkind refused both and was arrested.“ (Source: http://www.kvue.com/news/local/Woman-arrested-at-ABIA-after-refusing-enhanced-pat-down-112354199.html.)

·        Tammy Banovacová musí používat ke svému pohybu vozík. Patří k lidem, kteří pravidelně létají letadly. Zaměstnanci TSA jí natolik znepříjemňovali život neustálými kontrolami, že se rozhodla jim jejich práci „ulehčit“ a několikrát přijela mj. na letiště ´Will Rogers World Airport´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Will_Rogers_World_Airport) v Oklahoma City (http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City) již vysvlečená jen ve spodním prádle a připravená na osobní prohlídku. Krásné a blonďaté padesátnice s bílým psíkem na nohou si samozřejmě všimli další cestující a hlavně globální i lokální média. Banovacová tak dokázala upozornit celý svět na tristní situaci panující na amerických letištích. (Source: http://newsok.com/woman-in-wheelchair-%20%20and-underwear-misses-flight-at-will-rogers-blames-%20%20tsa/article/3519691; http://www.youtube.com/watch?v=4zFi18ioqYk; http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/218655-zena-dorazila-ke-kontrole-na-letisti-jen-ve-spodnim-pradle-letadlo-nestihla.html.)

       Tuesday night Banovac said she chose to wear her underwear because of an unpleasant experience two weeks ago at airport security. She is typically hand-searched at airports because she uses a wheelchair, she said, and she felt violated by the more invasive searches employed at airports recently. “If it happened anywhere else, it would have been sexual assault.” Banovac said she was trying to board a flight to Phoenix on Tuesday when she was pulled aside at security for a more thorough search.“ (Source: http://newsok.com/woman-in-wheelchair-%20%20and-underwear-misses-flight-at-will-rogers-blames-%20%20tsa/article/3519691; http://www.youtube.com/watch?v=4zFi18ioqYk; http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/218655-zena-dorazila-ke-kontrole-na-letisti-jen-ve-spodnim-pradle-letadlo-nestihla.html.)

·        Matt Kernan přiletěl z Paříže (http://en.wikipedia.org/wiki/Paris) do Northern Kentucky (http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Kentucky) na Mezinárodní letiště v Cincinnati (http://en.wikipedia.org/wiki/Cincinnati/Northern_Kentucky_International_Airport). Jako řádný americký občan odporoval v klidu a míru snahám zaměstnanců TSA o svou osobní prohlídku. Citoval přitom Ústavu, respektoval ústavní pokyny TSA a policie, odmítal ovšem splnit všechny neústavní výzvy. TSA nakonec nezbylo nic jiného než Kernana propustit na půdu USA bez jakékoliv osobní kontroly. Tento senzační příběh obletěl díky médiím celý svět a dokázal každému Američanovi, že když je někdo rozhodnut trvat na svém a chová se slušně: dosáhne respektu k Ústavě také od TSA. (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1332276/Beating-TSA-How-determined-passenger-spent-hours-arguing-rights-waved-checks.html.)

       As a result, Mr. Kernan informed staff he did not want to go through the infamous Backscatter imaging machine. He was told he would have to undergo an invasive pat-down search, but again politely told staff that he would consider any contact with his genital areas as assault. After being told that the two options were TSA policy, he replied: ' I disagree with the policy, and I think that it is unconstitutional.  'As a US citizen, I have the right to move freely within my country as long as I can demonstrate proof of citizenship and have demonstrated no reasonable cause to be detained.' As the situation escalated further airport police were called and more senior TSA officials but Mr. Kernan refused to back down, remaining calm throughout. Eventually causing a stand-off between police and TSA officers over who should resolve the situation, Mr. Kernan was told by a superviser: 'Here’s what we’re going to do. I’m going to escort you out of the terminal to the public area. 'You are to stay with me at all times.  Do you understand?' He was then escorted by the police and no less than 13 TSA officer through security without a hand laid on him. He said: 'And then came the most ridiculous scene of which I’ve ever been a part. 'I gather my things – jacket, scarf, hat, briefcase, chocolates.  'We walk over to the staff entrance and he scans his badge to let me through. We walk down the long hallway that led back to the baggage claim area.  We skip the escalators and moving walkways.' He was then waved away by annoyed officers and said: 'In order to enter the US, I was never touched, I was never “Backscatted,” and I was never metal detected. 'In the end, it took 2.5 hours, but I proved that it is possible. I’m looking forward to my next flight on Wednesday.' The passenger's success shows that even senior TSA staff are unsure to handle awkward passengers who question the legality of the checks. The revelation comes as TSA workers admitted they have been left terrified by a public backlash over the checks. Angry passengers have allegedly subjected Transport Security Officers to verbal abuse and even physical threats. The American Federation of Government Employee, the union which represents officers, said a TSO was punched by a passenger in Indianapolis. Union President John Gage called for more information on the searches including leaflets for passengers. He said: 'TSA must act now — before the Thanksgiving rush — to ensure that TSOs are not being left to fend for themselves.' Up to two million passengers per day are expected to fly today and tomorrow ahead of Thanksgiving, with huge delays expected.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1332276/Beating-TSA-How-determined-passenger-spent-hours-arguing-rights-waved-checks.html.)

·        Steve Bierfeld byl zaměstnanci TSA hrubě dotazován na původ hotovosti, kterou převážel v rámci aktivit Kampaně za svobodu (http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_liberty). Nedal se, znal svá ústavní práva, poskytoval jinak dle zákona činitelům TSA součinnost a dotazoval se neustále na základě jakého zákona musí odpovědět. Místo toho, aby mu byly sděleny patřičné informace: dostal několik výhružek, že bude zatčen. V následném soudním sporu vyhrál. TSA změnila své vnitřní předpisy. Převážení peněz již nemělo být napříště předmětem bezdůvodného dotazování. Tento případ jasně ukazuje: jak může jeden občan změnit celý špatný systém. (Source: Freedom Watch, 17.11.2010; http://hi-caliber.blogspot.com/2009/04/government-detains-man-at-airport-for.html; http://www.youtube.com/watch?v=UcSSwW4K4AU.)

·        John Tyner se postavil na odpor zaměstnancům TSA na Mezinárodním letišti v San Diegu (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Airport) v Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/California). Odmítl projít skenery a vyzval příslušníky TSA, aby si ho klidně prohlédli, ale jestli se někdo z nich dotkne jeho penisu: všechny je nechá ihned namístě zatknout. (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei2; Freedom Watch, 22.11.2010.) 

       In one of the best-documented confrontations between a traveler and TSA employees, software engineer John Tyner told a screener at San Diego International Airport who was explaining the pat-down procedure, "If you touch my junk, I'm gonna have you arrested." Tyner, 31, who recorded the exchange using his cell phone camera, was on his way to go hunting in South Dakota when TSA agents asked him to go through an X-ray machine. "I don't think that the government has any business seeing me naked as a condition of traveling about the country," he replied.“ (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei2; Freedom Watch, 22.11.2010.) 

    Soudce Napolitano: „Ústava existuje pro dobré i zlé časy.“ „Každý může odmítnout projít tělesnými skenery nebo osaháváním na letišti a nebo obojí: nikdo by neměl být za toto odmítnutí trestán.“ „První úlohou vlády je chránit naše svobody. Pokud nás vláda udržuje v bezpečí, ale nesvobodné: je čas, aby taková vláda odešla.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.)

 

·        Samuel Wolanyk odmítl podstoupit skenování na Mezinárodním letišti v San Diegu (http://en.wikipedia.org/wiki/ San_Diego_Airport) v Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/ California) a svlékl se před ostatními cestujícími do spodního prádla, aby ulehčil zaměstnancům TSA práci s následným osaháváním svého těla. Za takových podmínek ovšem odmítli příslušníci TSA kontrolu provést a vyzvali Wolanyka: aby se oblékl. Ten to již nechtěl udělat, načež byl zatčen za „odmítnutí“ prohlídky nutné k uskutečnění letu. (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei5; Freedom Watch, 22.11.2010.) 

       Samuel Wolanyk conducted a boxer rebellion of sorts on Nov. 19 when he stripped to his underwear at a security checkpoint at San Diego International Airport. Wolanyk, who was on his way to Barbados, shed his pants and shirt in a futile effort to avoid a pat-down after refusing a full-body scan. Unlike fellow traveler John Tyner, who was escorted to the airline counter to obtain a refund after warning TSA screeners not to “touch my junk,” Wolanyk was arrested for refusing to complete the security process.“ (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei5; Freedom Watch, 22.11.2010.)

·        Světově proslulý právník Gary Fielder (http://www.garyfielderlaw.com/products.html) z Denveru (http://en.wikipedia.org/wiki/Denver) v Coloradu (http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado) se specializací na ústavní a trestní právo podal několik žalob ve věci zastavení neústavních kontrol na amerických letištích, které si osobně se svou rodinou zažil. V žalobě uvedl mj. to, že americká vláda pomáhá teroristům skrze schvalování činnosti TSA na letištích a realizuje tím jejich cíl: narušovat klidný chod společnosti ve Spojených státech. (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/; http://www.kdvr.com/news/kdvr-denver-lawyer-sues-txt,0,1026917.story; http://bodyscannertruth.com/?p=1316.)

      „Gary Fielder filed his lawsuit in U.S. District Court in Denver last week, more than a month after he, his two daughters, ages 9 and 15, and a family friend underwent a TSA pat-down in San Diego. Fielder's lawsuit claimed the pat-downs were "disgusting, unconscionable, sexual in nature" and in violation of the Constitution's protections against unreasonable searches. He said subjecting U.S. citizens to the new procedures is wrong because no American has been accused of threatening commercial airliners with explosives. /.../ Nationally, at least two other lawsuits have been filed over the TSA's new procedures. "I'm not asking for any money. I just want to walk to a plane without being touched," Fielder said Tuesday. "They're probably thinking that next time, I'll just submit to the scanner. No, I won't go through that. I'm not going to be photographed nude." /.../ "The terrorist's job is to terrorize the people, to interfere with freedom in such a way that disrupts ordinary life and commerce," Fielder wrote in his complaint. "With due respect, it is clear that the above referenced governmental agencies are aiding the terrorists' objective."“ (Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/; http://www.kdvr.com/news/kdvr-denver-lawyer-sues-txt,0,1026917.story; http://bodyscannertruth.com/?p=1316.)

·        Michael Doherty (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Doherty) - člen místního senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey_Senate) státu New Jersey  (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey) - předložil ke schválení legislativu, která zbavuje agenty TSA jakékoliv nadbytečné imunity na území New Jersey tak, aby spadali tito federální zaměstnanci pod pravomoc místních zákonů. Navíc navrhl zákaz používání skenerů a konec sexuálního obtěžování cestujících ze strany TSA. Doherty: „Hovoříme tam o porušení náboženské svobody, ústavních práv, o útoku na soukromí a zdraví lidské bytosti, o sexuálním obtěžování.“ „Zákonodárci se musí v celých státech ozvat a musí začít hájit své občany.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.) 

       New Jersey Senator Michael Doherty (R-Warren, Hunterdon) announced today that he has introduced three pieces of legislation drafted to eliminate any immunity TSA agents might enjoy when violating New Jersey law during unnecessary and invasive airport screenings.“ (Source: http://www.infowars.com/nj-legislation-bans-tsa-scanners-and-criminalizes-unreasonable-searches-and-invasive-pat-downs/; http://www.senatenj.com/uploads/doherty/mike-doherty-tsa1.pdf; http://www.senatenj.com/uploads/doherty/mike-doherty-tsa2.pdf; http://www.senatenj.com/uploads/doherty/mike-doherty-tsa3.pdf.)

 

    Doherty: „Nemyslím si, že by měli být Američani nuceni vzdávat se svých ústavních práv jen proto, že chtějí cestovat.“ Těmi přehnanými kontrolami na letištích je porušována nejen Ústava, nýbrž také naše „místní zákony“. „Máme mnoho zákonů proti sexuálnímu obtěžování“ a nedopustíme, aby se takové věci děly v našem státě, na našich „ženách“ a „dětech“. „Našimi lidmi zvolení zastupitelé se musí ozvat a říci vůči takovému násilí: Co je moc, to je příliš.“ „Spojené státy americké byly vždy založeny na svobodě“ a nikoliv na kontrole. „Kde to s takovou skončí?“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.) 

    Poslankyně Generálního shromáždění státu New Jersey (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey_General_Assembly) Alison McHoseová (http://en.wikipedia.org/wiki/Alison_Littell_McHose): „Naše děti nebude nikdo jen tak ohmatávat, poplácávat, nebo se jich dotýkat.“ „Děti jsou traumatizovány těmito cizinci, kteří je osahávají na našich letištích.“ „Doufám, že federální vláda od toho upustí.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.) 

·        Jednotky TSA pohrozily Američanům a vůbec všem cestujícím v letecké dopravě pokutou až 11.000 dolarů a vězením za to, pokud by se někdo rozhodl vstoupit do prostoru letiště, dostal by se až na místo prohlídky konané příslušníky TSA, načež by chtěl jen tak svobodně odejít - nepodrobit se kontrole. Takové jednání by bylo posléze v USA trestáno, ovšem mj. za hlasitého odporu občanů, médií, části politického spektra a mnoha právních expertů v oboru ústavního práva. (Source: http://articles.sun-sentinel.com/2010-11-20/business/sfl-airport-scans-pat-downs-refual-20101121_1_tsa-airport-checkpoint-sari-koshetz.)

       The Transportation Security Administration (TSA) is warning that any would-be commercial airline passenger who enters an airport checkpoint and then refuses to undergo the method of inspection designated by TSA will not be allowed to fly and also will not be permitted to simply leave the airport. That person will have to remain on the premises to be questioned by the TSA and possibly by local law enforcement. Anyone refusing faces fines up to $11,000 and possible arrest. "Once a person submits to the screening process, they can not just decide to leave that process," says Sari Koshetz, regional TSA spokesperson, based in Miami. Koshetz said such passengers would be questioned "until it is determined that they don't pose a threat" to the public.“ (Source: http://articles.sun-sentinel.com/2010-11-20/business/sfl-airport-scans-pat-downs-refual-20101121_1_tsa-airport-checkpoint-sari-koshetz.)

·        Reportér televizní stanice CNN (http://en.wikipedia.org/wiki/CNN) Drew Griffin (http://en.wikipedia.org/wiki/Drew_Griffin) byl umístěn na listinu potenciálních teroristů po té, co se rozhodl kritizovat metody a způsoby chování TSA. (Source: http://www.infowars.com/cnn-reporter-put-on-watch-list-after-criticizing-tsa/.)

       „In light of new reports alleging that the TSA is creating a watch list of individuals who criticized the agency as a form of collective punishment, it’s revealing to note that CNN journalist Drew Griffin was also put on a TSA watch list immediately after he filed reports critical of the organization back in 2008.“ (Source: http://www.infowars.com/cnn-reporter-put-on-watch-list-after-criticizing-tsa/.)

·        President Obama hájil všechny kroky svých „elitních TSA“. (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1331454/Obama-defends-TSA-pat-downs-President-gets-skip-them.html.) Dokonce si dělal legraci z neústavních tělesných prohlídek amerických občanů na letištích: To vše v Kongresu ve své Zprávě o stavu unie (http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_address) z ledna 2011. (Source: http://www.infowars.com/obama-makes-fun-of-tsa-sexual-molestation-during-state-of-the-union/; http://www.youtube.com/watch?v=sGyuvhKQ-HQ.)

 

·        Na základě tisíců stížností amerických občanů, cestujících i pilotů a části politické reprezentace z celého světa (http://www.reuters.com/article/idUSTRE6AA55S20101111; http://www.dailymail.co.uk/news/article-1324107/BA-chief-calls-UK-scrap-completely-redundant-security-checks.html) a díky reportážím sdělovacích prostředků: příslušníci TSA rozhodli pozastavit v době Díkuvzdání (http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving) roku 2010  přísné prohlídky na letištích. Ukázalo se tak, že hrozba teroristického útoku je z velké části uměle vykonstruovaná a slouží předně k vyvíjení tlaku na změnu chování Američanů a celé Západní civilizace. (Source: http://www.infowars.com/drudge-fought-the-tsa-and-drudge-won/; http://www.naturalnews.com/030509_TSA_opt_out_day.html.)

    Soudce Napolitano: „To nám opět jasně připomíná, že v otázce skenerů jde jen o zinscenovanou hru.“ (Source: Freedom Watch, 29.11.2010.) 

    Americká organizace hájící občanská ústavní práva ACLU (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_Liberties_Union) vyzývá všechny cestující v letecké dopravě, aby se nebáli popsat své zkušenosti s chováním příslušníků jednotek TSA a podávali v této věci oficiální stížnosti tak, aby se situace zlepšila. (Source: http://www.infowars.com/aclu-flying-americans-fear-being-put-on-government-watch-list/.) 

       The American Civil Liberties Union announced today that it is still receiving high volumes of complaints about the new airport screening procedures, and that some travelers say they have not filed official complaints with the TSA because they are fearful of being placed on a government watch list. Last week the ACLU revealed that it had received over 900 complaints about the naked body scanners and the new pat down measures being implemented by the TSA. That number swelled to over 1000 before November was through, according to the privacy watchdog. “These complaints came from men, women and children who reported feeling humiliated and traumatized by these searches, and, in some cases, comparing their psychological impact to sexual assaults.” the ACLU website noted.“ survey company that conducts feedback surveys for the TSA. Access the survey online or through an iPhone app. To submit a complaint, search for “TSA” in the text block. You will then select the TSA location closest to you. You will be asked, among other things, to: • Rate the thoroughness of the passenger screening you received. • Rate your confidence in the TSA’s ability to keep air travel secure. • Be asked whether body-scan technology be used in passenger screening. At the end of the survey, you will have a chance to submit a free text complaint. Note: It is unclear whether these responses are compiled with other complaints, so it is important that you fill out the TSA-designed complaint as well. My TSA is an iPhone app produced by the Transportation Security Administration. Select “About” in the upper right-hand corner, then select “Provide Feedback to TSA.” You’ll be able to submit a free text complaint of up to 4,000 characters. When you are at the airport, you have a right to complain to a supervisor at the security screening area. If you don’t want to speak to someone while going through security, you may also complain to one of the airport’s Customer Service Managers. You can also submit a written complaint to: Email: TSA.OCR-ExternalCompliance@dhs.gov Postal mail: Transportation Security Administration Office of Civil Rights and Liberties (TSA-6) External Compliance Division 601 S. 12th Street Arlington, VA 20598 You may also submit a complaint to the Department of Homeland Security’s Office for Civil Rights and Civil Liberties. Email: civil.liberties@dhs.gov Postal mail: Department of Homeland Security Office for Civil Rights and Civil Liberties Review and Compliance 245 Murray Lane, SW Building 410, Mail Stop #0190 Washington, DC 20528 Telephone: Toll Free: 1-866-644-8360 Toll Free TTY: 1-866-644-8361 Fax: 202-401-4708 The Electronic Privacy Information Center is collecting incident reports about passenger experiences during airport security creening through an online form. Let EFF Know If you submitted a complaint to the TSA, the EFF asks that you forward a copy to to TSAComplaints@eff.org. (Source: http://www.infowars.com/aclu-flying-americans-fear-being-put-on-government-watch-list/.) 

·        Státní okrskový žalobce (http://en.wikipedia.org/wiki/District_attorney) ze San Mateo County (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Mateo_County) v Kalifornii jménem Steve Wagstaffe se postavil na stranu svobodných Američanů hájících Ústavu a jednoznačně vzkázal všem lidem, že ve svém obvodu nepřipustí žádné sexuální prohlídky, osahávaní genitálii aj. výstřelky TSA. Veškeré takové jednání bude trestáno podle zákona. Přidal se k němu mj. státní okrskový žalobce ze Santa Clary (http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_County), pod kterého spadalo mj. Mezinárodní letiště v San José (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose_International_Airport). (Source: Freedom Watch, 17.11.2010; http://www.infowars.com/da-now-sending-deputies-to-sf-airport-to-investigate-felony-groping/; http://www.bermanpost.com/2010/11/san-mateo-da-steve-wagstaffe-promises.html; http://www.youtube.com/watch?v=ipgzD1iGQ-w.)

 

     Wagstaffe: „Budeme stíhat jakékoliv porušení práva podle zákona.“ a to včetně podezření ze „sexuálního obtěžování“ na našich letištích. „Pro vládu neexistuje ze zákona žádná výjimka.“ „TSA nebo někdo jiný: není v tom vůbec žádný rozdíl.“ Prostě: „Nesmíš se dotknout lidské osoby se zlými úmysly: každý takový úkon státní výkonné moci musí vycházet ze zákona“, „jinak se jedná o zločin“. „Agenti TSA nemají ze zákona žádné výjimky a jsou jako každý jiný.“ (Source: Freedom Watch, 17.11.2010.) 

       Appearing on the Alex Jones Show today, current chief deputy DA and incoming DA of San Mateo County Steve Wagstaffe said his office will prosecute TSA employees who engage in lewd and lascivious behavior while conducting Homeland Security mandated patdowns at the San Francisco International Airport in San Mateo County. /.../ “The case would be reviewed and if we could prove the elements of it, that it was inappropriately done with a sexual or lewd intent, that person would be prosecuted,” Wagstaffe told the Berman Post on Tuesday. Wagstaffe told Alex Jones that county police will be sent to into the San Francisco International Airport. If they witness TSA employees engaged in criminal conduct, they will make arrests and the DA’s office will prosecute. Sexual battery in Mateo County is a felony if the molestation occurs beneath clothing and makes contact with skin and a misdemeanor if the touching occurs outside clothing. /.../ In addition, a district attorney in the county south of San Mateo, Santa Clara, told Wagstaffe his office will also prosecute TSA employees for inappropriate sexual behavior at the San Jose International Airport. (Source: http://www.infowars.com/da-now-sending-deputies-to-sf-airport-to-investigate-felony-groping/; http://www.bermanpost.com/2010/11/san-mateo-da-steve-wagstaffe-promises.html; http://www.youtube.com/watch?v=ipgzD1iGQ-w.) 

·        Ředitel Mezinárodního letiště v Orlandu na Floridě (http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_International_Airport) oznámil, že ukončí spolupráci s TSA a svěří ochranu cestujících do rukou slušnějších a ohleduplnějších soukromých bezpečnostních agentur. (Source: Freedom Watch, 18.11.2010.) Není v tomto snažení sám a již se přidávají desítky dalších letišť. (Source: http://www.npr.org/2011/01/12/132748544/airports-consider-using-private-security-screeners.)

·        Moderátorská hvězda televizní stanice Fox News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) se důrazně postavil proti praktikám TSA na amerických letištích a zřetelně protestoval také vůči tělesným skenerům, vůči osahávání pasažérů a dětí. Poukázal na to, že mediální kampaň proti bio-skenerům zapříčinila odchod pana Sorose z tohoto ´bezpečnostního businessu´: prodal mohutný balík svých akcií ve firmách obchodujících se zařízeními pro bezpečnost letového provozu. Beck: „Nechť se již lidé konečně ozvou a řeknou vládě jasně: JIŽ ŽÁDNÉ SKENERY!“ Zmínil dále fakt, že Obamova administrativa lidem lhala, když tvrdila: skenery nemohou nikam posílat vaše hanbaté fotografie. Jenže pak se ukázal opak. Glenn zdůraznil: on nenechá žádného státního úředníka osahávat nebo ozařovat své děti. (Source: Freedom Watch, 18.11.2010.)

     Beck: Máme s mým týmem náš „dobře informovaný zdroj v Obamově vládě“, který „viděl originální nezkreslené obrázky z tělesných skenerů“ na našich letištích. „Já vám je vůbec nemohu ukázat“ jednak proto, že v této podobě „podléhají utajení“, ale hlavně proto, jelikož jsou tak „detailně jasné a graficky přesné“, že ukazují naprosté podrobnosti genitálií. „Vypadá to spíše jako porno“ pro úchyly. Soudu na Floridě již byly odeslány desítky originálních fotografií z těchto skenerů. (Source: Glenn Beck Show, 17.11.2010.)

 

·        Někdejší guvernér Arkansasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas) a kandidát na presidenta USA z roku 2008 Mike Huckabee (http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Huckabee) odsoudil praktiky TSA. Huckabee: Já „létám 4 krát až 5 krát týdně.“ „Můžu vám říct, že to, co nyní dělají lidé z TSA na našich letištích: je jedno z největších a nejsoustředěnějších porušení naší Ústavy a našich základních občanských práv. My přeci nejsme zločinci. My jsme cestující.“ „To je přeci ještě stále v naší zemi rozdíl být zločincem nebo cestujícím. Naše vlast je vybudována na tom, že jste nevinen do té doby, dokud vám nedokáží opak.“ „Je to celé neskutečně absurdní, abychom byli považováni apriori za zločince již jen tím, že si koupíme lístek na letadlo.“ Vždyť „dokonce ani lékaři vás nemohou ohmatávat na intimních místech tak, jako to dělají zaměstnanci TSA na letištích.“ Víte: já se v tomto „řadím k anti-establishmentovým Republikánům“. (Source: Freedom Watch, 18.11.2010.) „Vládní zásahy do našeho soukromí jsou již dnes daleko za tím, co je ještě přijatelné“, no a „Ty elektronické svlékací kontroly na našich letištích jsou zkrátka neústavní. Porušují naše soukromí.“ (Source: Freedom Watch, 6.11.2010.)

 

·        Soudce Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): No a to dnes již víme, že skenery ani ohmatávání nemají šanci objevit výbušninu ani o velikosti sáčku malého cukru, která přitom stačí na odpálení celého letadla. Proč to ale pak ti státní úředníci s těmi kontrolami na letištích tak přehánějí? (Source: Freedom Watch, 18.11.2010.) Vždyť skenery ještě neodhalily ani jednoho teroristu. Proč nás občany vystavují „bombardování radiací“ ze skenerů a „produkují naše nahaté fotky, které si pak vláda schovává?“ „Pokud budou požadovat povinné prohlídky v případě každého občana, pak již nikdo nemůže zaručit nedotknutelnost našich ústavních práv.“ Pořád platí, že „pouze soudce může nařídit takovou prohlídku na základě potenciálního zločinu.“ „Osahávání kohokoliv jen tak a bez zákonného důvodu, bez rozhodnutí soudu, to lze považovat za sexuální útok.“ „Pokud neřekneme jako svobodní občané dost již nyní, pak jsme národem ovcí a produkujeme vládu vlků.“ „Nedopusťme to.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.) Vždyť si stačí uvědomit: „Američtí vojáci mají v Afghánistánu zakázáno provádět tělesné prohlídky na intimních částech těl místních žen a dětí nebo jakýchkoliv jiných osob“ no a to, „co dělá TSA v Americe: je v tomto porovnání zločin.“ „Porušuje to 4. dodatek americké Ústavy.“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.) „Myslím si, že je to počátek snahy tohoto presidenta k užití nějaké formy síly, jiné než té ústavní /.../, aby nás donutil podřídit se jeho vůli.“ „Bojím se, že chování TSA“, takového našeho SA (http://en.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung): „je pouze špičkou ledovce /.../.“ Co se stane, až si Obama uvědomí, že „ztratil většinu ve Sněmovně reprezentantů?“ Hoši z TSA se totiž musí naučit: „Jako občané jsme nevinní, dokud nám neprokáží opak“ a nelze tolerovat, aby nám Obama „úplně převrátil presumpci neviny naruby a nakládal s každým tak, jako kdyby svým vstupem na pozemek letiště vešel do vězení a nikoliv do budovy soukromého provozovatele leteckých služeb.“ „Jediná moc, kterou vláda nad námi má, je ta, kterou ji sami dáme.“ Zvláštní také je: nynější předseda americké Sněmovny reprezentantů pan Boehner (http://en.wikipedia.org/wiki/Boehner) mohl projít jednotkami TSA bez prohlídky (http://www.nytimes.com/2010/11/20/us/politics/20boehner.html?_r=3), ale známého člena stejné sněmovny Rona Paula (http://en.wikipedia.org/ wiki/Ron_paul) si pěkně příslušníci TSA odchytili a prohmatali mu genitálie (http://www.ovido.net/ 88533/ron-paul-groped-by-tsa-thugs). TSA totiž chce mít „na své straně“ v případě potřeby vedení americké sněmovny. Není tedy divu, že při takové praxi si „53% Američanů myslí, že jejich vlastní vláda operuje mimo Ústavu.“ Pokud „ale již operuje vláda mimo Ústavu, pak je ten správný čas na změnu takové vlády.“ „Když vláda nerespektuje Ústavu, jak pak může chtít, abychom my občané dodržovali zákony.“ „Měla by mít takovou výjimku jako pan Boehner třeba Madonna?“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_(entertainer)) „Kdo další?“ „TSA se stává nepřítelem Američanů.“ „Existuje jedna osoba, která by to mohla zastavit jedním telefonátem a tou osobou je americký president, jenže ten nás chce stejně všechny pouze dostat do situace, abychom se chovali podle jeho přání a mysleli tak, jako on.“ (Source: Alex Jones Show, 23.11.2010.) Celá ta záležitost s prohlídkami cestujících na našich letištích vychází od Obamovy administrativy, tedy „skrze úředníky“ a buďte si jisti, že „Kongresem by něco takového nikdy neprošlo“. Nedokáži si představit, že „by pro to někdo hlasoval a pak by přijel do svého domovského státu a sdělil by to zde s klidem v duši svým voličům“. Jak může jeden člověk z federální vlády - ředitel TSA pan John Pistole - (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pistole) - jen tak pomyslně ´namířit svou zbraň´ na americké občany a vytvořit „pravidlo, předepsat trest“: „to je neústavní, to není americký styl chování naší vlastní vlády“. (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.) Oč lépe se chová soukromý sektor? Svobodný trh zafungoval: Privátní letecká společnost Delta Airlines (http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Airlines) začala nabízet svým pasažérům finanční odškodnění v případě zjištěného osahávání genitálií svých klientů ze strany příslušníků státní TSA. (Source: Freedom Watch, 23.11.2010.)

·        Ron Paul: „To, co se děje kolem TSA: je natolik symbolické, že my jako svobodní lidé nesmíme být pasivní a musíme se tomu vzepřít.“ „Kongres nedělá v této věci nic.“ „Je to tedy opět na lidech.“ „První věc, kterou bychom měli udělat, je ujištění veřejnosti o tom, že zde není žádná imunita pro lidi z vlády“ v oblasti prohlídek na letištích. Sami by totiž chtěli vytvářet druhým lidem pravidla pro to, aby bylo „všechno ilegální“. Tak by to nešlo a proti tomu bude zaměřen „můj návrh zákona“. „Vláda by měla chránit naše svobody a ne nám je brát.“ „Několik členů Kongresu je také tak rozhněváno jako já.“ „Výkonná moc by nikdy neměla psát své zákony na míru TSA, vždyť to je vždy na Kongresu a na tom je založen celý princip dělení moci /.../.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.) 

·        Wayne Simmons  (http://www.intelligencesummit.org/speakers/WayneSimmons.php) je bývalý příslušník amerického námořnictva (http://en.wikipedia.org/wiki/US_Navy), CIA a dnes špičkový bezpečnostní analytik: „Nechci, aby těmi skenery museli naši občané procházet, rozhodně ne běžní cestující.“ „Musí k tomu být jasný důvod.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.)

 

·        Gary Johnson (http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_E._Johnson) jakožto někdejší guvernér státu Nové Mexiko (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Mexico): Díky současné činnosti TSA: „Jsem zhnusen pokaždé, když musím někam letět.“ „Myslím si, že bychom se měli velmi vážně zabývat zrušením TSA.“ (Source: Freedom Watch, 16.11.2010.)

 

·        Rick Perry (http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry) jakožto nejdéle sloužící guvernér v dějinách Texasu: „Chci vytlačit federální vládu pryč a rád bych vzkázal do Washingtonu: Odejděte z našich životů.“ Mám takový nápad: „Co kdybychom všechny ty agenty TSA přesměrovali z letišť na hranice s Mexikem, aby skutečně chránili naše občany?“ „To je přeci přesně to místo, kde potřebujeme bezpečnost.“ „Texas se snaží odrazit útok vedený na náš stát z Washingtonu tak, aby dostal opět celou situaci zpátky do Ústavou vymezených mantinelů.“ „To je krása 10. dodatku k Ústavě.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution) „Co nám má federální vláda co nařizovat: jak máme vychovávat své děti, jak moc máme mít čistý náš vzduch, jaké máme mít cesty, dopravu, infrastrukturu, zdravotní péči atd. My zde v našem státě: to víme nejlépe sami.“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)

 

·        Televizní komentátor Lou Dobbs (http://en.wikipedia.org/wiki/Lou_Dobbs) v reakci na činnost TSA: „Benjamin Franklin (http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin) měl pravdu.“ Ti, co se vzdají své svobody pro zajištění bezpečnosti: si pak nezaslouží ani jedno. Proč bychom se měli vzdávat své „cti“ a přirozených práv? „Proč by měl jakýkoliv Američan tolerovat takové chování?“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)

 

·        Členka americké Sněmovny reprezentantů Michelle Bachmannová (http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachmann): „Já jsem se odmítla podrobit tělesným skenerům a to přitom létám zhruba dvakrát týdně“ a zhrozila jsem se, když mi kolegové z Kongresu řekli, že naše „vláda již připravuje podobné prohlídky jako na letištích také v městské hromadné dopravě, na stadionech: tohle změní veškeré naše dosavadní chování v celých Spojených státech.“ „Nikdo nezpochybňuje to, že musíme v naší zemi udržet bezpečnost, ale tohle už zachází příliš daleko.“ „Již předem jsme jako občané odsouzení a není respektována naše presumpce neviny.“ (Source: Freedom Watch, 30.11.2010.)

 

·        Člen americké Sněmovny reprezentantů Connie Mack (http://mack.house.gov/index.cfm?p=Biography; http://en.wikipedia.org/wiki/Connie_Mack_IV) potvrdil v rozhovoru se soudcem Napolitanem: Vláda nemá právo stanovovat pravidla, která nutí lidi k tomu, aby procházeli skenery, ukazovali zde svá nahá těla, nebo třeba aby nám státní zaměstnanci prohledávali kalhotky našich přítelkyň, či jim osahávali jejich prsa. „Vláda nemá právo to dělat.“ „Já věřím tomu, že mou svobodu mi dal Stvořitel a nikoliv vláda.“ Dnes již máme přeci jiné účinné způsoby: „abychom zajistili bezpečnost leteckého provozu“ (např. profiling) a nemusíme přitom „ponižovat kdejakou babičku nebo nutit lidi k tomu, aby procházeli rentgenovými skenery.“ (Source: Freedom Watch, 30.11.2010.)

·        Profesorka Caroline Heldmanová (http://www.departments.oxy.edu/politics/faculty/heldman/HELDMAN.htm) o přehnaných kontrolách cestujících na letištích: „Občané musí hnát“ naší vládu „k zodpovědnosti“. „Je to jasné porušení IV. dodatku Ústavy.“ Já „miluji Ústavu stejně jako vy soudce“ Napolitano. „Vždyť oni už si pořizují i pornografické obrázky našich dětí.“ A to „množství radiace“, které dostanou ti, kteří „často létají“: „Je to neakceptovatelné“. „Vláda zavedla s úspěchem po útocích z 9/11 dodatková bezpečnostní opatření.“ „Pak se tedy ptám: Proč zavádějí další?“ „Pro mne se to celé jeví tak, že je to o penězích a nikoliv o bezpečnosti. (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)

    Soudce Napolitano: Položme si tedy řečnickou otázku: „Co nás lépe ochrání? Naše vlastní odvaha nebo vláda, která chce mermomocí zjistit jakou barvu mají moje trenýrky?“ (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)

·        Americký politický komentátor, aktivista a předseda Institutu Ludwiga von Miseseho (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute) Lew Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell): Zavádění skenerů na letištích „nemá vůbec nic společného s bezpečností“. „Tyto stroje se už totiž používaly dávno před 9/11.“ Události z „9/11 jim prostě jenom daly šanci na větší rozšíření.“ Pan „Chertoff“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chertoff) vydělal  na prodeji těchto zařízení vládě „velké peníze“. „Vláda ráda zastrašuje, kontroluje, ponižuje, zabavuje, sráží vás k zemi a drtí vás.“ Prostě je načase si uvědomit, že „hlavním důvodem zavádění těchto strojů je vychovávat z nás poslušné občany, abychom pak vládě dali více peněz z daní a také naše děti jako potravu pro války“; tohle nemá „vůbec nic společného s naší bezpečností.“ (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)

 

·        Profesor a bezpečnostně politický expert John Mueller (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mueller): „Pravděpodobnost toho, že potkáte dneska v letadle teroristu je 1:20.000.000.“ To vše při použití dosavadních metod ochrany cestujících. Ptám se tedy: Vyplatí se nám zavádění těch skenerů,abychom tak vysoké číslo pravděpodobnosti ještě snížili?“ Vždyť „tak přísná bezpečnostní opatření mohou dohnat lidi k tomu, že přestanou používat leteckou dopravu a začnou jezdit ještě daleko více automobily.“ No a všichni víme, že řízení osobního vozu je daleko „více nebezpečné“. „Studie Cornellovy University (http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University) říká, že nová bezpečnostní opatření na letištích přinutila cestující k tomu, aby se vyhýbali krátkým letům a místo toho se rozhodli jet automobilem. Výsledkem pak byl nárůst silničních nehod o 500 smrtelných případů.“ Uvědomme si, že „to je více, než kolik lidí zabíjí ročně Al-Káida.Americká vláda tak svými opatřeními vlastně působí větší „smrtelné následky“ než teroristé sami. (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.) 

·        President zakladatel Ruthefordova institutu (http://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_Institute) John Whitehead (http://www.rutherford.org/about/aboutjww.asp): „Musíme se ujistit, že bude stále aktivně žít IV. dodatek k naší Ústavě.“ „Američtí občané nemohou být bezdůvodně pokládáni za podezřelé a teroristy.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.)

 

·        Finančník a politický komentátor Peter Schiff (http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Schiff): „Lidé by si měli mít možnost vybrat úroveň zabezpečení, kterou chtějí projít.“ Svobodomyslní lidé by měli mít možnost zvolit jako metodu kontroly osobní profiling (http://en.wikipedia.org/wiki/Questioning; http://en.wikipedia.org/wiki/Microexpression; http://en.wikipedia.org/wiki/Offender_profiling). (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.) 

 

·        Americký spisovatel a katolík Jerome Corsi (http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Corsi): Celkem jsem se zhrozil při svém rozhovoru s vědci, kteří mi potvrdili, že „tělesné skenery nebyly nikdy podrobně testovány nezávislými odborníky“, produkují nebezpečnou „radiaci“ a obsluhují je převážně zaměstnanci TSA, kteří nemají větší zkušenosti z praxe než „jeden rok“. Kdo ví, co se s těmi všemi hanbatými fotkami ze všech možných skenerů pak děje. „Viděl jsem mnoho psychologických profilů řady perverzníků, kteří by se rádi dostali do státních služeb pod křídla TSA.“ „Dnes jsem dělal rozhovor se dvěma vědci a ti mi jasně řekli, že nebudou létat a nebudou se podrobovat těmto nebezpečným kontrolám na našich letištích.“ (Source: Freedom Watch, 23.11.2010.) 

 

·        Politická komentátorka Leslie Marshallová (http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_Marshall): „Na letištích mne nikdo osahávat nebude.“ (Source: Freedom Watch, 23.11.2010.) 

 

·        Novinář, politický komentátor Geraldo Rivera (http://en.wikipedia.org/wiki/Geraldo_rivera): „Na žádném letišti ještě nechytili žádného teroristu ani po zavedení tělesných skenerů a přísnějších osobních prohlídek.“ Pak tedy ovšem: „Byl zbytečný každý haléř, který jsme jako daňoví poplatníci vynaložili na tak přísná bezpečnostní opatření:.“ Musíme změnit svůj přístup v posuzování otázek spojených s národní bezpečností, „jinak se to nikdy nezmění“. „Nesmíme dávat naše dolary kdejakému šarlatánovi“, který nám bude tvrdit, že je „Usáma bin Ládin schovaný v každé americké garáži.“ (Source: Freedom Watch, 3.12.2010.)

 

·        Ředitel TSA John Pistole (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pistole) se nakonec odhodlal vyslyšet stížnosti Američanů a publikoval svůj plán na zmírnění osobních prohlídek na letištích, které před tím sám inicioval, nicméně to vše zřejmě za cenu rozšíření kontrol také na další části doposud svobodného života v USA. (Source: http://www.infowars.com/tsa-caves-on-pat-downs-but-mandates-government-permission-for-all-fliers/.)

       In response to the national outcry surrounding invasive pat down measures, the TSA has been forced to refine its airport security procedures, but has simultaneously entrenched its policy that requires government permission for all Americans who wish to fly, creating what critics have labeled a Communist-style system of internal checkpoints. After a public revolt against naked body scanners and TSA groping that was primarily spearheaded by the Drudge Report website, TSA chief John Pistole announced yesterday was looking at refining pat down procedures to make them “less intrusive.” “Pistole said that the TSA will work “quickly” to determine whether there is a viable alternative but that he has no timetable,” reports the Washington Post today. However, until such a time that the policy is changed, cases of rampant TSA abuse continue to occur, including a recent example where a young mother who was subjected to enhanced groping was subsequently locked inside a screening box for almost an hour by agents after she refused to allow them to put her breast milk through an x-ray device, a legitimate request that is even written into the TSA’s own guidelines. Despite appearing to back down on hugely unpopular pat down measures, Pistole confirmed that every single passenger who flies in American skies is now checked against a government watch list before they are allowed to board a plane, meaning that every US citizen now requires de facto government permission to travel.“ „“The TSA began matching passengers against a watch list maintained by the FBI last year. By June, all passengers on domestic flights were being prescreened, and with Tuesday’s announcement, all international passengers headed to or from the United States are as well,” reports the Post. Under the Secure Flight program, the TSA demands that passengers submit personal information 72 hours before being cleared to fly. While on the surface, this is justified by invoking the threat of terror, as we have seen from the MIAC report and others, the federal government now considers politically active Americans as potential terrorists, meaning that innocent travelers could find themselves on a watch list and barred from flying. “By combining the requirement for government photo IDs in order to fly with checking government watchlists including potentially every passenger, “Secure Flight” puts the federal government into the business of licensing travel,” warns Michael Ostrolenk. “What the government can allow one day, it can forbid the next. All things considered, isn’t this a higher-tech and later-day version of South African domestic passports or eastern European checkpoints? In fact, because of the high technological capacity of the U.S. version, aren’t its implications for travel control of plane, train, bus and subway travel much more far reaching? It’s incredible that something like this is happening relatively unrecognized in America.” Indeed, the 9/11 Commission demanded that the dubious “no fly list” be extended to trains, boats and basically every form of travel, handing the feds the power to control the mobility of millions of Americans. Rahm Emanuel and Mayor Michael Bloomberg have also demanded that people on the no fly list be prevented from purchasing firearms. The no fly list is merely one component of a 500,000-750,000 strong government “watch list” that has ensnared people like the late former Senator Ted Kennedy, former presidential candidate John Anderson, and many others including a Vermont college student, a retired Presbyterian minister and an ACLU employee. People with similar names to aliases used by alleged terrorists are automatically put on no fly lists and federal watch lists. Unfortunately, government watchlists seem to have been more successful at causing problems for innocent people than they are at catching terrorists. Despite the fact that underwear bomber Umar Farouk Abdulmutallab was on a watch list, the US State Department refused to revoke his visa and allowed him to board Delta Flight 253, with the aid of a well-dressed Indian man who convinced airline officials to let Abdulmutallab on the Christmas Day flight. (Source: http://www.infowars.com/tsa-caves-on-pat-downs-but-mandates-government-permission-for-all-fliers/.)

·        Od ledna 2011 platí pod taktovkou TSA nové globální předpisy pro kontrolu cestujících v letecké přepravě. Národní státy se tak dobrovolně vzdaly další části své suverenity a ochrany soukromí svých občanů cestujících do ciziny. (Source: http://www.infowars.com/canada-surrenders-sovereignty-and-privacy-to-u-s-secure-flight-program/; http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx? Language=E&Parl=40&Ses=3&Mode=1&Pub=Bill&Doc=C-42_1&File=30.)

       As a result of the war on terrorism, the U.S. government now has more power to restrict air travel and is not only dictating North American, but also international security measures. /.../ Bill C-42 complies with the Transportation Security Administration’s (TSA) Security Flight Program which would take effect globally at the beginning of next year. (Source: http://www.infowars.com/canada-surrenders-sovereignty-and-privacy-to-u-s-secure-flight-program/; http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Parl=40&Ses=3&Mode=1&Pub=Bill&Doc=C-42_1&File=30.)

·        Itálie zastavila zavádění bio-skenerů na svých letištích. Skenery byly prý příliš pomalé a neefektivní. Daleko lepší jsou údajně klasické fyzické prohlídky. (Source: http://www.myfoxny.com/dpp/news/international/italy-to-abandon-airport-body-scanner-project.)

       Italy To Abandon Airport Body Scanner Project. 23 Sep 2010. AFP - After a six-month test, Italy's government will drop the use of full-body scanners for security checks in airports, judging them slow and ineffective, Italian daily Corriere della Sera reported Thursday. The scanners in the airports of Rome, Venice and the southern city of Palermo are no longer in use, and Milan's airport is likely to stop using the machines in the near future. "We didn't get good results from body scanners during testing, it takes a long time to examine a person, more than with a manual inspection," said Vito Riggio, the president of Italy's aviation authority. Officials also believe measures taken to address privacy concerns over the use of the scanners have dampened the machines' effectiveness at locating arms and explosives, Corriere della Sera reported. A final decision on the use of the machines will be taken by a government commission. Passengers checked with body scanners are asked to pass through a regular metal detector and then walk into the scanner cabin, which is 10 feet (three meters) tall and six feet wide. They are asked to stand with raised hands while the machine locates objects on their body through low-frequency electromagnetic waves.“ (Source: http://www.myfoxny.com/dpp/news/international/italy-to-abandon-airport-body-scanner-project.)

·        Izrael vyzval vládu USA ústy svých bezpečnostních a leteckých expertů k zastavení používání bio-skenerů na letištích a k ukončení nepřiměřených osobních prohlídek cestujících: Jako daleko lepší bezpečnostní řešení pak navrhli zavedení osobnostně-psychologického profilingu s mnoha checkpointy a propracovaným systémem otázek, který úspěšně používají izraelské bezpečnostní služby již desítky let v neustávajícím boji s teroristy. Tedy žádné sexuální obtěžování, žádné prohrabávání mužských a ženských přirození, žádné ozařování nebezpečnou radiací ze skenerů, která doslova trhá lidskou DNA na kousky. Obamova administrativa však na tento návrh zatím odmítala přistoupit. (Source: Glenn Beck Show, 17.11.2010; http://www.libertynewsonline.com/article_301_29706.php; http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/ forget_the_porn_machines_NQAJ5DOzf187gdRQnLURlO.)

 

    Někdejší dlouholetý šéf bezpečnosti izraelských aerolinií El Al (http://en.wikipedia.org/wiki/El_Al; roku 2008 byla El Alu udělena cena nejbezpečnějších aerolinek na světě) Isaac Yeffet (http://www.aeispeakers.com/ speakerbio.php?SpeakerID=1107): Musíme si všichni zapamatovat, že 99,9% pasažérů nejsou teroristé. My musíme na našich letištích zajistit výborně vycvičený a kvalifikovaný personál tak, aby cestující nebyli při kontrolách ponižováni.“ Samozřejmě „nikdo nemá rád výslechy“ a tím tuplem ne teroristé. El Al přepraví ročně zhruba 1.900.000 cestujících. Žádné naše letadlo, které opustilo Ben Gurionovo mezinárodní letiště (http://en.wikipedia.org/wiki/ Ben_Gurion_International_Airport): ještě nebylo uneseno (23.7.1968 unesli teroristé přímo letadlo El Alu č. 426 - http://en.wikipedia.org/wiki/El_Al_Flight_426 - na cestě z Británie do Izraele: je to dodnes jediný známý případ, kdy se něco takového teroristům v případě El Alu podařilo; El Al zaznamenal ještě mnoho incidentů jako např. 6.9.1970 http://en.wikipedia.org/wiki/Leila_Khaled#The_hijackings, jenže už nikdy ne úspěšný únos svého vlastního letadla). Základem našich bezpečnostních opatření je to, že se ujistíme: „ani jeden cestující nepředstavuje žádnou hrozbu“. „Musíme stoprocentně vědět: daný pasažér letadlo nevyhodí do vzduchu nebo jej neunese.“ „Jak toho docílíme?“ „Když přijdeme k cestujícímu a ujistíme ho: jsme tady proto, abychom vám pomohli.“ Pak následuje osobní pohovor s každým člověkem, který může trvat i tři hodiny na několikati kontrolních místech. Cestující se tedy musí dostavit na letiště s dostatečným předstihem. Glenna Becka jsme takto kdysi vyslýchali několik hodin. Tato metoda stoprocentně funguje. „Psal jsem už TSA a do amerického Kongresu a měl jsem tu čest také třikrát vypovídat před Kongresem“, „jednou po únosu letadla nad Lockerbee (http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103) a podruhé po 11/9“. Američtí senátoři tedy „přesně vědí“: „jak náš systém funguje“. Beck (ironicky): „No jo, jenže kdybychom váš systém zavedli tady u nás: tak by na tom nikdo nemohl vydělat“ tak, jako v případě skenerů. Proč také nevyužijeme jako Izraelci „dobře vycvičené vojenské veterány“, proč je nezaměstnáme v TSA a pravidelně pak s nimi neopakujeme „etické kodexy“? Zacházení s cestujícími by se raketově zlepšilo a nemuseli bychom naše občany hnát do radioaktivních skenerů nebo lidem prohrabávat genitálie. (Source: Glenn Beck Show, 17.11.2010.)

       In 2008, the airline was named by Global Traveler magazine as the world's most secure airline.“ „Passengers are asked to report three hours before departure. All El Al terminals around the world are closely monitored for security. There are plain-clothes agents and fully armed police or military personnel who patrol the premises for explosives, suspicious behavior, and other threats. Inside the terminal, passengers and their baggage are checked by a trained team. El Al security procedures require that all passengers be interviewed individually prior to boarding, allowing El Al staff to identify possible security threats. Passengers will be asked questions about where they are coming from, the reason for their trip, their job or occupation, and whether they have packed their bags themselves. The likelihood of potential terrorists remaining calm under such questioning is believed to be low (see microexpression). At the check-in counter, passengers' passports and tickets are closely examined. A ticket without a sticker from the security checkers will not be accepted. At passport control passengers' names are checked against information from the FBI, Canadian Security Intelligence Service (CSIS), Scotland Yard, Shin Bet, and Interpol databases. Luggage is screened and sometimes hand searched. In addition, bags are put through a decompression chamber simulating pressures during flight that could trigger explosives. El Al is the only airline in the world that passes all luggage through such a chamber. Even at overseas airports, El Al security agents conduct all luggage searches personally, even if they are supervised by government or private security firms.“ „Undercover agents (sometimes referred to as sky marshals) carrying concealed firearms sit among the passengers on every international El Al flight. All El Al pilots are former Israeli Air Force pilots. The cockpits in all El Al aircraft have double doors to prevent entry by unauthorized persons. A code is required to access the doors, and the second door will only be opened after the first has closed and the person has been identified by the captain or first officer. Furthermore, there are reinforced steel floors separating the passenger cabin from the baggage hold. Following an attempt to shoot down an Israeli airliner in 2002, all aircraft in the fleet have been equipped with an infrared countermeasures system called Flight Guard, developed by Israeli Aerospace Industries to defend them against anti-aircraft missiles. Although comparable systems such as CAMPS are now available for civilian aircraft, there is no information to date about any other airlines deploying such a system. Switzerland and other European countries have expressed concern that flares dropped by the Israeli system could cause fires in the vicinity of an airport.“ (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/El_Al.) 

    IT'S TIME FOR THE U.S. TO START PROFILING FOR OUR PROTECTION - John W. Wallace, shared by Mimosa Cain, Facebook, listopad 2010. „As controversy swirls over the use of full-body scanners at U.S. airports, the former security director for Israel’s national airline says airline security in America is an “illusion” and the U.S. should profile passengers to ensure safety. It's time to admit that our common security requires a clear understanding of where the terrorist threat is coming from. It is coming from the followers of Radical Islam. We must throw out the phoney political correct proceedures that require every air traveler to be searched so we don't offend anyone. It's time to remove the blinders of political correctness that weakens our efforts in providing security for air travelers and concentrate our efforts on those followers of Radical Islam who, by their own words and actions, want to kill us. It's time for America to "Profile for Our Protection." Isaac Yeffet was security chief for El Al Israel Airlines, which requires every passenger to be interviewed by a well-trained agent before check-in. Agents then perform electronic body scans or searches only on those who arouse suspicions during the interview. El Al is considered the most secure airline in the world, and has experienced only one hijacking in its history. Yeffet told CNSNews that American airlines should use “exactly the same system” as El Al. “Yes, profiling,” he said. “Every passenger has to be interviewed by security. We have to be polite. We know how to ask questions.” The U.S. Transportation Safety Administration “wants to tell me we now have security in this country — this is an illusion,” Yeffet said. “Technology in general can never replace a qualified and well-trained human being.” The El Al approach is in sharp contrast to procedures in America, which call for body scanning every passenger, and patting them down if they opt out of the scan or if something suspicious shows up on the images. Yeffet said it is unnecessary to search “innocent people,” and security should instead focus on determining if a passenger is suspicious by intensively interviewing them. “We at El Al have used the hand/body search for so many years, but we did it only to suspicious passengers that were interviewed by us.” Opponents of adopting El Al’s security approach in the United States say it would violate passengers’ civil rights by allowing some to be more intensely scrutinized than others, CNSNews reported. But Yeffet says the pre-flight interviews have enabled El Al to identify “the right people that are trying to blow up an aircraft or commit suicide.” Yes, my fellow Americans, it's time to rid ourselves of the chains of Political Correctness that only hampers and restricts our security efforts, as well as violated the 4th Amendment rights of free Americans, and start using common sense to protect our air passengers. It's time to admit that the enemy are the followers of RADICAL ISLAM, not 80 year old nuns and three year old children. The time has come for America to "PROFILE FOR OUR PROTECTION."(Source: http://www.libertynewsonline.com/article_301_29706.php.) 

       „And Israeli officials profile. They don't profile racially, but they profile. Israeli Arabs breeze through rather quickly, but thanks to the dozens of dubious-looking stamps in my passport -- almost half are from Lebanon and Iraq -- I get pulled off to the side for more questioning every time. And I'm a white, nominally Christian American. If they pull you aside, you had better tell them the truth. They'll ask you so many wildly unpredictable questions so quickly, you couldn't possibly invent a fake story and keep it all straight. Don't even try. They're highly trained and experienced, and they catch everyone who tries to pull something over on them. Because I fit one of their profiles, it takes me 15 or 20 minutes longer to get through the first wave of security than it does for most people. The agents make up for it, though, by escorting me to the front of the line at the metal detector. They don't put anyone into a "porn machine." There's no point. Terrorists can't penetrate that deeply into the airport. The Israeli experience isn't pleasant, exactly, and there's a lot not to like about it. It can be exasperating for those of us who are interrogated more thoroughly. The system has its advantages, though, aside from the fact that no one looks or reaches into anyone's pants. Israelis don't use security theater to make passengers feel like they're safe. They use real security measures to ensure that travelers actually are safe. Even when suicide bombers exploded themselves almost daily in Israeli cities, not a single one managed to get through that airport.“ (Source: http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/forget_the_porn_machines_NQAJ5DOzf187gdRQnLURlO.) 

·        Janet Napolitanová rozšiřuje programy kontrol všech lidí pohybujících se v USA: nyní také na hotely, nákupní centra, autobusové a vlakové zastávky a další tzv. měkké cíle (http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_target). (Source: http://www.infowars.com/napolitano-announces-expansion-of-gestapo-zones-from-airports-to-malls-and-hotels/; http://www.infowars.com/tsa-now-setting-up-nazi-style-viper-security-checkpoints-at-bus-terminals/.)

         “We look at so-called soft targets — the hotels, shopping malls, for example — all of which we have reached out to in the past year and have done a fair amount of training for their own employees,” DHS boss Janet Napolitano said.“ (Source: http://www.infowars.com/napolitano-announces-expansion-of-gestapo-zones-from-airports-to-malls-and-hotels/.) 

     Terrorizing innocent travelers at airports is simply not enough for the U.S. Department of Homeland Security (DHS). The agency recently tested a new program known as VIPER (Visual Intermodal Protection and Response) which involved placing Transportation Security Administration (TSA) officials at Greyhound bus stations in Tampa to pat down and grope ground travelers. The agency even brought in local police with sniff dogs to allegedly help improve overall security.“ (Source: http://www.infowars.com/tsa-now-setting-up-nazi-style-viper-security-checkpoints-at-bus-terminals/.) 

·        Janet Napolitanová navíc přikročila k vytvoření obávaných amerických jednotek enviromentální spravedlnosti. Zatím má být jejich úkolem lepší koordinace státní správy ve věci změny klimatu, nicméně lze očekávat rapidní zásahy do občanských svobod v souvislosti s dalším rozšiřováním pravomocí těchto útvarů. (Source: http://www.cnsnews.com/news/article/napolitano-says-dhs-begin-battling-clima.) 

        Napolitano Says DHS to Begin Battling Climate Change as Homeland Security Issue Friday, December 17, 2010, By J. Brady Howell. Homeland Security Secretary Janet Napolitano (CNSNews.com/Penny Starr). (CNSNews.com) --  At an all-day White House conference on "environmental justice," Homeland Security Secretary Janet Napolitano announced that her department is creating a new task force to battle the effects of climate change on domestic security operations. Speaking at the first White House Forum on Environmental Justice on Thursday, Napolitano discussed the initial findings of the department’s recently created "Climate Change and Adaptation Task Force." Napolitano explained that the task force was charged with “identifying and assessing the impact that climate change could have on the missions and operations of the Department of Homeland Security.” According to the former Arizona governor, the task force would address specific questions, including: “How will FEMA work with state and local partners to plan for increased flooding or wildfire or hurricane activity that is more serious than we’ve seen before? What assistance can the Coast Guard bring to bear to assist remote villages in, for example, Alaska which already have been negatively affected by changes up in the Arctic?” The findings from the Homeland Security Department (DHS) also asked: “(H)ow can we focus on how climate change is going to affect our rural citizenry including those who live along our boarders both northern and southern?” Napolitano did not elaborate on the new task force and the Department of Homeland Security has yet to respond to requests by CNSNews.com for additional information on the task force. The conference did not define “environmental justice,” and the only reference to the task force that can be found is on the DHS Web site. The June 2010 Department of Homeland Security Strategic Sustainability Performance Plan states “climate change has the potential to accelerate and intensify extreme weather events which threaten the nation’s sustainability and security.” This plan also noted: “Many USCG [Coast Guard] and Customs and Border Protection facilities, by their mission, are located in the coastal zone which will be adversely impacted by sea level rise.  Costs will increase for protecting existing facilities from the impacts of sea level rise and some facilities might have to be abandoned in the longer term.” The all day White House Forum on Environmental Justice also included talks by White House Council on Environmental Quality Chair Nancy Sutley, EPA Administrator Lisa P. Jackson, Attorney General Eric Holder, Secretary of the Interior Ken Salazar, Secretary of Labor Hilda Solis, and Secretary of Health and Human Services Kathleen Sebelius.“ (Source: http://www.cnsnews.com/news/article/napolitano-says-dhs-begin-battling-clima.) 

·        Vrchní poradce americké Poštovní regulační komise (http://en.wikipedia.org/wiki/Postal_Regulatory_Commission; http://www.prc.gov/prc-pages/default.aspx) Michael Ravnitzky (http://www.nytimes.com/2010/12/18/opinion/18ravnitzky.html?_r=3) doporučil využití všech poštovních vozů k monitorování lidí a lokálního životního prostředí. Podle jeho tezí uveřejněných v názorové rubrice ´The New York Times´ (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times) by se tak dal lépe využít veškerý potenciál amerických poštovních automobilů. (Source: http://www.infowars.com/plan-to-turn-post-office-trucks-into-stasi-data-collection-nodes/; http://www.nytimes.com/2010/12/18/opinion/18ravnitzky.html?_r=3.) 

        “The service’s thousands of delivery vehicles have only one purpose now: to transport mail,” Michael Ravnitzky, chief counsel to the chairman of the Postal Regulatory Commission, wrote for the New York Times last week. “But what if they were fitted with sensors to collect and transmit information about weather or air pollutants? The trucks would go from being bulky tools of industrial-age communication to being on the cutting edge of 21st-century information-gathering and forecasting.” “Data collection wouldn’t require much additional staff or resources; all it would take would be a small, cheap and unobtrusive sensor package mounted on each truck,” writes Ravnitzky. He said outfitting the trucks would make “it significantly easier to spot a problem or anomaly” and the system “could assess road quality, catalog potholes and provide early warning of unsafe road conditions like black ice.” /.../ “The government is creating a vast domestic spying network to collect information about Americans in the wake of the September 11, 2001 attacks and subsequent terror plots,” Reuters reported. “The government is using for this purpose the FBI, local police, state homeland security offices and military criminal investigators,” and may soon use the Post Office if Mr. Ravnitzky’s proposal is adopted. “The government’s goal is to have every state and local law enforcement agency in the country feed information to Washington to buttress the work of the FBI, which is in charge of terrorism investigations in the United States,” explains CBS News.“ (Source:http://www.infowars.com/plan-to-turn-post-office-trucks-into-stasi-data-collection-nodes/; http://www.nytimes.com/2010/12/18/opinion/18ravnitzky.html?_r=3.) 

·        Americké bezpečnostní síly nyní trénují popeláře (http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_collector) v rámci programu „Waste Watch“ k tomu, aby špehovali své spoluobčany a hlásili na policii jakoukoliv podezřelou aktivitu. Z minulosti jsou již také známy podobné pokusy o vytvoření občanských dálničních hlídek (Highway Watch) složených z řidičů kamionů, nákladních vozidel nebo autobusů. Programy (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_TIPS) na sledování občanů díky činnosti instalatérů, klempířů, elektrikářů, dělníků, techniků, opravářů, kominíků aj. s přístupem do obydlí každého z nás se naštěstí již podařilo v minulosti zastavit ještě za dob Bushovy éry (http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_era) roku 2002 (http://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_Security_Act - section 880 - http://www.villagevoice.com/2002-12-17/news/the-death-of-operation-tips/1/). (Source: http://www.infowars.com/fbi-agents-train-garbage-collectors-to-report-suspicious-activity/; http://www.infowars.com/trash-collectors-to-serve-as-eyes-and-ears-in-the-street-for-police/; http://www.msnbc.msn.com/id/40707906.) 

     Paul Joseph Watson, Infowars.com, December 17, 2010. Former FBI agents are helping local authorities train thousands of garbage collectors across the country as a nationwide internal spy force to report “suspicious activity” to police in yet another example of how America is turning into an East German-style informant society as the country decays from within.“ „Your local trash man will “help prevent crime” by “reporting anything suspicious they observe along the route,” reports Fox News 23. Although the program is camouflaged in civic-minded virtues of reporting crashes, fires or emergencies, it also includes “anything out of ordinary,” as well as “suspicious situations,” which, given the fact that the Department of Defense now considers any form of protest to be a suspicious sign of “low-level terrorism,” could amount to almost anything. Waste Watch is already active in 100 communities across the country. Given the fact that the Albany program alone has trained a hundred employees to watch for suspicious activity, the total figure of informants could already number at least 10,000 nationwide. The program bears similarities to the Highway Watch initiative, which before it lost government funding, used ex-CIA and FBI agents to train bus drivers, truckers and van operators to become “terrorist hunters” . The Highway Watch website now states that the program has been superseded by “another trucking security program” run by Homeland Security, and encourages truckers to call the TSA National Operations Center if they want to “report a suspicious security event”.“  „It also harks back to Operation TIPS, a program which encouraged people who had access to Americans’ homes, such as cable installers and telephone repair workers, to report back to the authorities if they saw anything deemed “suspicious”. TIPS was ironically disbanded when it was expressly prohibited with the passage of the 2003 Homeland Security Act at the behest of then majority leader Dick Armey, “Who was angered by the Justice Department’s plan to enlist millions of Americans to report any suspicious signs that might link some of the rest of us to terrorism. Armey, a conservative Republican libertarian, said he would not allow a law enabling “Americans to spy on one another.” (Source: http://www.infowars.com/fbi-agents-train-garbage-collectors-to-report-suspicious-activity/; http://www.infowars.com/trash-collectors-to-serve-as-eyes-and-ears-in-the-street-for-police/; http://www.msnbc.msn.com/id/40707906.) 

·        Spisovatel a konspirační analytik Brad Meltzer (http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Meltzer) popsal své zkušenosti s náborem a prací pro americké bezpečnostní služby. Díky svým textům a stylu myšlení tzv. „out of the box“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box) byl vybrán do týmu lidí, kteří připravovali možné vývojové scénáře a pomáhali tak vytvořit adekvátní bezpečnostní reakce. Na svém případě pak dokumentoval v médiích fakt, že si vláda může konspirační analytiky v mnoha případech dokonce vážit a spolupracovat s nimi na řešení konkrétních situací. (Source:http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/01/11/2011-01-11_author_brad_meltzer_was_recruited_in_government_agency_horrified_at_how_easy_it_.html.) 

     I was a real-life secret agent. I didn't have the hand-grenade cuff links or the poison-dart pen, but in 2004 I was recruited by the Department of Homeland Security for its Red Cell program. As they described it - and as The Washington Post later reported - Red Cell was the government's way of trying to anticipate how terrorists would next attack the United States. To do that, the government brought together what they called "out-of-the-box thinkers." As a novelist who writes thrillers with scenes that take place in the underground tunnel below the White House, I was somehow identified as one of those thinkers. Sometimes I was paired with a psychologist or a philosopher. Sometimes I was contacted alone, via email, and given a target to attack. I'm not allowed to tell you what the targets were. Or where they were. But I can say that we'd destroy major cities like my hometown, New York. In minutes. And when I went home at night, I felt horrified, because I saw how easy it was to kill us. But what inspired me more than anything else were the other people sitting next to me in that room. Sure, there were "real" heroes, members of the FBI and CIA, who helped us with vital facts. But there were far more professors and transportation employees, musicians and software programmers - regular people whose names will never be known and whom you'll never hear about.“ (Source:http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/01/11/2011-01-11_author_brad_meltzer_was_recruited_in_government_agency_horrified_at_how_easy_it_.html.) 

·        Ve státě New Jersey (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey) si úřady pořídily na monitorování svých občanů mobilní vysunovací strážní věže na hydraulický pohon s moderními kamerovými systémy, komunikačním zařízením a s tmavými skly pro zachování soukromí hlídajících státních úředníků. (Source: http://www.infowars.com/tyranny-response-team-exposes-mobile-guard-tower/.) 

        With tinted windows hiding the “authorities” from the public, a hydraulic lift system and cameras on each side, the tower was an intimidating structure. This is a small town with low crime and the tower was placed next to a clean and well maintained city park. What could the reason behind this be? Conditioning? Perhaps a trial run to see reaction of the people? As we watched, we saw others slow down and stare in wonderment. No one approached the Guard Tower. It seems no one complained either because the Prison Guard Tower was later brought back again for a few days. We thought that it could be for the train station. But then why wouldn’t they just put an officer in the station? Why the blacked out windows? Why is it positioned in the middle of the park and not closer to the train station? This is clearly meant to condition all the local citizens to accept the police state that is now America. Our nation is supposed to be based on liberty and freedom, now it has been turned into a virtual prison with literal guard towers on small streets, cameras at intersections and body scanners at our airports. This is all meant to show you that you are no better to those with the power than any common criminal. It is about conditioning, not safety.“ (Source: http://www.infowars.com/tyranny-response-team-exposes-mobile-guard-tower/.) 

·        Washington, D.C. (http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.) začal s prohlídkami pasažérů metra (http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Metro). Zatím ještě probíhala celá operace v režimu namátkových kontrol. Ovšem při znalostech toho, co se dělo na amerických letištích kolem TSA (http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration): nikdo si nedokázal představit do jakých monstrózních rozměrů by se tyto „nevinné“ prohlídky ještě mohly zvrhnout. Měsíčně projede Washingtonskou podzemní dráhou přibližně 20 miliónů pasažérů. Většina cestujících ovšem proti jakýmkoliv kontrolám protestovala. (Source: http://www.infowars.com/bag-searches-on-metro-start/; http://www.infowars.com/passengers-aclu-near-revolt-over-metro-baggage-checks/; http://www.wusa9.com/news/local/story.aspx?storyid=126175&catid=188.) 

·        Americké federální úřady a předně armáda přivítaly nový výzkumný projekt zaměřený na rychlou hlasovou a textovou detekci potenciálních teroristických hrozeb. Sofistikované zařízení by mělo nyní umět rychle odposlouchávat, analyzovat dostupnou hlasovou, textovou komunikaci a např. podle tónu řeči a konkrétního obsahu telefonátu: ihned alarmovat patřičné státní bezpečnostní složky. Zásadní problém ovšem opět představuje situace, kdy bude nutné tímto způsobem monitorovat bez soudního příkazu obrovské množství běžných občanských rozhovorů i textových zpráv. Zděšení pak vyvolala informace, že sami vědci chtějí celý systém přímo zaměřit na vyhledávání a postihování těch lidí, kteří nějakým způsobem kritizují vládu. (Source: http://www.bhpalmbeach.com/events/2010-international-first-responder-military-symposium; http://www.buffalonews.com/city/article201702.ece.) 

        Do you resent the government for enforcing Obamacare or raising your taxes? Write about it in an email or talk about it on the phone and you could be placed under surveillance as a potential terrorist, if frightening new technology being shopped to law enforcement agencies is implemented. Forget pre-crime and get ready for face-crime, Big Brother is set to unleash a new wave of shockingly invasive and Orwellian technology on the American people if a recent symposium in Hamburg New York is anything to go by. Federal agencies, police departments and others were all in attendance to see a demonstration of a system that trawls phone conversations, emails and instant messages to detect “resentment toward government,” alerting authorities to potential “terrorists” who are then placed under surveillance. The technology was demonstrated to law enforcement officials, mental health professionals, and military representatives at a recent International First Responder-Military Symposium held at Hilbert College. “A Swiss professor working with a Massachusetts Institute of Technology scientist who heads the Mind Machine Project there outlined how this program operates through computerized scanning of phone calls and electronic messages sent through e-mail and social networking mechanisms,” reports the Buffalo News. The system works by detecting “resentment in conversations through measurements in decibels and other voice biometrics,” more specifically the emotional spikes that characterize “hatred and deep resentment toward government.”As for written transmissions scrutinized by the computer program, it can detect the same patterns of fixation on specified subjects,” states the report. Once an individual has been identified as harboring “resentment toward government,” the information can be “passed along to authorities so surveillance can begin.” Besides law enforcement applications, the program is also designed to aid mental health professionals to help “war veterans” become emotionally stable, chillingly implying that distrust or hatred of government, which was hailed by the founding fathers as a vital virtue, is now considered a mental illness. Of course, this technology completely violates the 4th amendment, but by introducing it as a tool to fight terrorism, authorities hope to skirt around the issue – the problem being that, as we have exhaustively documented, the federal government now sees any political activity whatsoever, be it anti-war protesters on the left, or anti-big government activists on the right, as potential domestic terrorists. The technology is rationalized by its adherents, who claim that it will help stop terrorists in their tracks, while also being used against ‘troubled veterans and first responders’. However, the introduction of a program that closely resembles George Orwell’s “facecrime” in 1984 has little to do with fighting extremist Muslims hiding in caves in central Asia, this is all about targeting the American people with total panopticon-style surveillance, while also creating a chilling atmosphere and reminding people that their every conversation, instant message or email is being scanned by super-computers for any sign of extremism or “resentment toward government”. (Source: http://www.infowars.com/authorities-plan-to-trawl-phone-calls-and-e-mails-for-signs-of-resentment-toward-government/.) 

·        Pentagon (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon) úspěšně pokračuje v naplňování cílů svého programu ADAMS (Anomaly Detection at Multiple Scales) pro včasné odhalování kriminality - PRECRIME (http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime). Bleskovým skenováním a vyhodnocováním miliard soukromých i služebních E-mailů, textových zpráv a dalších zdrojů elektronické komunikace má být včas zabráněno jakémukoliv teroristickému činu. Bohužel otázky ústavních práv zde nejsou brány příliš vážně. Samotné metody „Precrime“ mohou vést k mylným nebo záměrně falsifikovaným závěrům, které potom hrozí zničit životy nejednoho civilisty nebo též celého národa. (Source: http://edition.cnn.com/2010/US/10/27/pentagon.e.mail.profiling/.) 

        Now a Pentagon research arm is asking scientists to create a way to scan billions of e-mails to identify suspects in advance so that crimes can be stopped before they are committed. That's the goal of the latest $35 million project announced by DARPA, the Defense Advanced Research Projects Agency, which is credited with breakthroughs like the internet, GPS and stealth technology. /.../ The agency calls the project ADAMS, for "Anomaly Detection at Multiple Scales." Simply tracking messages to and from people around a single location like Fort Hood would be a vast task. There are 65,000 people at Fort Hood and in a single year they may create 4.68 billion electronic messages between almost 15 million people. The challenge is to cope with and get accurate results from all this data. /.../ "The focus is on malevolent insiders that started out as 'good guys.' The specific goal of ADAMS is to detect anomalous behaviors before or shortly after they turn," the agency says. "Operators in the counterintelligence community are the target end-users for ADAMS insider threat detection technology." Even more than the technological challenges, the project raises both policy and legal implications, according to James Lewis of the Center for Strategic and International Studies. He says DARPA and the U.S. government have been struggling for a while with how to use computer software to screen millions of transactions, something credit card companies already do. "But credit card companies can screen your transactions because you've entered into a contract with them and because it is in your interest to keep your account safe. The same isn't necessarily true for e-mail," Lewis said in an e-mail. "If you are sending e-mail from your work account, your company has the right to screen it. But if you are sending it from your personal account, no one has the right to screen it unless they get a court order, and getting the court order requires some sort of advance knowledge of malicious intent, which defeats the purpose of screening, Lewis said. Bruce Schneier, author of "Secrets and Lies" and other books on security technology, criticized the DARPA idea as "un-American" and a police state ploy. "This is what a police state does -- everyone watching what everyone does and the police watching your every move," Schneier told CNN in a telephone interview. "And what we learn from history is that police states never work. It never is safer." He added, "We are American. We don't spy on everybody else. And as a security guy, it works great in the movies but in real life you aren't going to be any safer. ... The false claims are going to kill you." /.../ Government Security News, which first reported on the project, compares it to the Tom Cruise movie "Minority Report." That science fiction film from Steven Spielberg was based on the premise that computers had kept the city of Washington murder-free for six years by using "astounding technology" to predict crimes and discover about-to-be criminals. An earlier DARPA plan, called Total Information Awareness, run by a former national security adviser, Adm. John Poindexter, was developed months after the 9/11 attacks to identify terrorists by combing through huge amounts of credit card, financial, travel and other electronic information. After a uproar over privacy and before it was implemented, the project was scrapped by Congress in 2003. Similar data mining projects are used by U.S. intelligence agencies to monitor international threats. “ (Source: http://edition.cnn.com/2010/US/10/27/pentagon.e.mail.profiling/.)  

·        Významná skupina amerických vědců, vojáků, politiků, bezpečnostních analytiků a důstojníků atd. se postavila za nutnost opětovného prozkoumání oficiálních verzí o teroristických útocích z 11. září 2001 (http://en.wikipedia.org/wiki/9-11): pro vážné vady, omyly, nejasnosti a opomenutí vládou předloženého vysvětlení. (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/225-patrioti-zpochybnuji-oficialni-verzi-udalosti-11-zari-2001.aspx.) 

     Podplukovník americké armády a zároveň bezpečnostní analytik Anthony Shaffer (http://en.wikipedia.org/wiki/ Anthony_Shaffer_(intelligence_officer)), kterému zcenzurovalo americké Ministerstvo obrany (http://en.wikipedia.org/wiki/ Defense_Department) knihu „Operation Dark Heart“(http://en.wikipedia.org/ wiki/Operation_Dark_Heart; 10.000 těchto publikací nechali lidé z Obamovy administrativy zničit) a jehož hlášení a informace byly vyřazeny z konečné zprávy (http://en.wikipedia.org/wiki/ 9/11_Commission_Report) komise vyšetřující události kolem 9/11 (http://en.wikipedia.org/wiki/ 9/11_Commission), řekl soudci Napolitanovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano), že finální zpráva zmiňované komise byla bohužel neúplná: některé věci z ní byly opravdu „záměrně vynechány“. (Source: Freedom Watch, 9.10.2010.)

     Michael Scheuer (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Scheuer) má za sebou 22 let úspěšné kariéry zpravodajského důstojníka v CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA). Roky vedl (1996-1999) jednotku sledující Usámu Bin Ládina (http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden), posléze byl speciálním poradcem (2001-2004) nového vedení tohoto oddílu a z bezpečnostní služby odešel teprve roku 2004. Spolupracoval s komisí vyšetřující 9/11. Jak říká: „To, že by CIA nesdílela informace s armádou nebo s FBI: je naprostý nesmysl.“ Za řadu let své zpravodajské činnosti to zažil mnohokrát. Vždyť „například důstojníci Pentagonu mají přístup ke všemu“, co přichází zvenčí. My jsme „měli vždycky u sebe 2-3 zástupce Pentagonu, sedící s námi v jedné kanceláři, kteří četli totéž, co k nám přicházelo.“ „Jejich práce byla: sdílet tyto informace s Ministerstvem obrany.“ „Myšlenka, že by tedy CIA záměrně nesdělovala nějaké informace: je naprosto absurdní.“ No a „důstojníci FBI si od nás kopírovali tisíce stran tajných informací naprosto bez jakéhokoliv omezení a dokonce často ´ilegálně´.“ „Celá zpráva komise 9/11 je prostě odpad od vrchu až dolů.“ Scheuer: Nedali tam stohy důležitých informací, které jsem jim poskytoval. Oni ti komisaři totiž „vždycky vypadali velmi zainteresovaně, ale pak to tam stejně nezahrnuli.“ (Source: Freedom Watch, 9.10.2010.) 

     Zvláštní zpravodaj OSN pro oblast Palestiny (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur; http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council) profesor Richard Falk (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Falk) vyjádřil své pochybnosti o správnosti oficiální verze událostí z 9/11. (Source: http://www.infowars.com/un-human-rights-official-under-fire-for-describing-911-as-a-cover-up/; http://richardfalk.wordpress.com/2011/01/11/interrogating-the-arizona-killings-from-a-safe-distance/; http://www.msnbc.msn.com/id/39997331/ns/world_news/.) 

        An official working within the recently established UN Human Rights Council is under fire from an NGO closely affiliated with Israel for suggesting that the official explanation of the 9/11 attacks is a cover up. Richard Falk, a former professor of international law emeritus at Princeton University, and an expert on human rights made the comments in a blog post last week, noting that the mainstream media is “unwilling to acknowledge the well-evidenced doubts about the official version of the events: an al Qaeda operation with no foreknowledge by government officials.” Falk described this version of the 9/11 story as an “apparent cover up” containing “gaps and contradictions”.“ (Source: http://www.infowars.com/un-human-rights-official-under-fire-for-describing-911-as-a-cover-up/; http://richardfalk.wordpress.com/2011/01/11/interrogating-the-arizona-killings-from-a-safe-distance/; http://www.msnbc.msn.com/id/39997331/ns/world_news/.) 

     Jesse Ventura shromáždil množství nových svědectví mj. k otázce útoku na Pentagon(http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_attacks_on_the_World_Trade_Center_and_the_Pentagon): 

o       Profesionální piloti potvrdili mj. také pomocí detailních trenažérů, že strefit se s letadlem do Pentagonu tak, jak k tomu mělo dojít podle oficiální verze: není možné díky omezeným manévrovacím schopnostem letounu.

o       Svědci a vojenští specialisté pobývající v době útoku uvnitř Pentagonu potvrdili, že výbuch měl spíše atributy exploze bomby a navíc nikdo nikdy žádné letadlo ani mrtvé pasažéry v Pentagonu po výbuchu nenašel. 

o       Janice Kephartová, spolupracovnice komise pro vyšetřování událostí 9/11, sdělila, že Bílý dům s komisí skoro vůbec nespolupracoval a spíše existovaly tlaky na co nejrychlejší zakončení vyšetřování.

o       ´Čistě náhodou´ oznámil v televizi americký ministr obrany pan Donald Rumsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld) jeden den před 11. zářím 2001, že se z vojenského rozpočtu ztratilo „2,3 bilionů dolarů“. Následný výbuch z 9/11 kompletně zdemoloval zrovna účetní oddělení v Pentagonu a zabil z velké části zde sloužící civilní ekonomické zaměstnance. Většina daných finančních částek tak šla na odpis. (Source: VENTURA, Jesse: Pentagon, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 8, USA, 2010, 44 minut.)

·        V souvislosti s neustávajícími zprávami o činnosti islamistických teroristů překvapila následující zpráva: Tisíce egyptských muslimů hájilo vlastními těly své spoluobčany - koptské křesťany (http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Orthodox_Church_of_Alexandria; http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Orthodox_Church_of_Alexandria; http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Catholic_Church; http://en.wikipedia.org/wiki/Melkite_Greek_Catholic_Church) - proti útokům islamistických radikálů a to přímo před kostely na počátku ledna 2011 v době oslav vánoc (http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Christmas#Date_of_Christmas). Muslimové se modlili, přišli s transparenty a jako výraz podpory svým křesťanským bratřím zapalovali svíčky. Tato senzační zpráva obletěla celý svět. (Source: http://english.ahram.org.eg/News/3365.aspx.) 

     "Egypt’s majority Muslim population stuck to its word Thursday night. What had been a promise of solidarity to the weary Coptic community was honoured, when thousands of Muslims showed up at Coptic Christmas eve mass services in churches around the country and at candle light vigils held outside. From the well-known to the unknown, Muslims had offered their bodies as “human shields” for last night’s mass, making a pledge to collectively fight the threat of Islamic militants and towards an Egypt free from sectarian strife. “We either live together, or we die together,” was the sloganeering genius of Mohamed El-Sawy, a Muslim arts tycoon whose cultural centre distributed flyers at churches in Cairo Thursday night, and who has been credited with first floating the “human shield” idea. Among those shields were movie stars Adel Imam and Yousra, popular Muslim televangelist and preacher Amr Khaled, the two sons of President Hosni Mubarak, and thousands of citizens who have said they consider the attack one on Egypt as a whole. “This is not about us and them,” said Dalia Mustafa, a student who attended mass at Virgin Mary Church on Maraashly Street. “We are one. This was an attack on Egypt as a whole, and I am standing with the Copts because the only way things will change in this country is if we come together.”" (Source: http://english.ahram.org.eg/News/3365.aspx.) 

·        Americká Federální komise pro telekomunikace - FCC (http://en.wikipedia.org/wiki/FCC) mínila dále prohlubovat regulaci svobodných médií. Chtěla se zaměřit na kontrolu trhu Set-top boxů (http://en.wikipedia.org/wiki/Set-top_box), které umožňovaly přísun digitálního signálu pro televizi, internet, telefony a další zařízení. FCC se údajně pokusí zavést speciální „Connectivity box“ schválený vládou a ten se stane v každém státě jediným povoleným zařízením pro přístup k datovému signálu s již dopředu nastavenými službami. Takový nový typ digitálních „boxů“ si občan koupí v obchodě a pak se za paušální poplatek připojí k datovému toku. Vláda tak bude mít kontrolu nad vším, co lze pomocí transferu dat v konkrétním „Connectivity boxu“ sledovat, od televizních a rozhlasových programů, až po vybrané internetové domény. Žádné jiné zařízení nebude na trhu povoleno. Vládní úředníci tak získají účinný nástroj tiché cenzury doposud svobodných médií. (Source: http://www.infowars.com/fccs-stealth-plan-to-censor-internet-content/.)

        „/.../ mandating that your cable box (known as a set-top box) become a ‘broadband gateway device’ controlling access to your Internet, TV, and phone. The FCC has already started looking at set-top box regulations in their National Broadband Plan.” On top of this, it would open the door for the FCC to begin monitoring or censoring content on the Internet (in addition to your TV), something Free Press and other progressives, as well as the White House regulatory czar advocate. The Songwriters Guild of America has a great op-ed on why government censorship is entirely possible if the Internet becomes regulated. (Emphasis added.) Under the FCC’s regulatory control consumers would be forced to buy an Internet/TV/Phone connectivity box that the government approves. “Everyone will pay rates for service that the government sets. And everything passing through your Internet, TV, or phone would become subject to the FCC’s consistent regulatory whim,” writes Cobb. The FCC has controlled television content for decades. If you want to know what the heavy hand of government will do to internet content think of the absurd Janet Jackson nipple incident and the government’s response. The government wants to make sure the flow of information is safe for consumption by the plebs. Broadcast and cable television do not offer an alternative to news and information provided by the corporate media. The FCC plan and government oversight of content would effectively kill off alternative news, information, and commentary. If the FCC gets its way Obama will not need a “kill switch” installed in the Oval Office. The internet will ultimately become a pale reflection of corporate-dominated television where there are hundreds of channels and nothing on — that is nothing that challenges the government and offers an alternative to the corporate media.“ (Source: http://www.infowars.com/fccs-stealth-plan-to-censor-internet-content/.)

·        Představitelé vládní FCC vyzvali k „testům veřejné hodnoty“ soukromých médií. Státní úředníci se tak pokusí zlikvidovat politickou opozici vůči Obamovu režimu (http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Barack_Obama), reprezentovanou předně svobodnými, konzervativními a libertariánskými rozhlasovými stanicemi nebo televizními kanály. Má dojít ke zpřísnění udělování licencí pro televizní, rozhlasové sdělovacích prostředky a k navýšení státní podpory veřejnoprávním médiím. (Source: http://www.cnsnews.com/news/article/fcc-commissioner-wants-test-public-value.)

        „(CNSNews.com) - American journalism is in "grave peril," FCC Commissioner Michael Copps says, and to bolster "traditional media," he said the Federal Communications Commission should conduct a "public value test" of every commercial broadcast station at relicensing time.“ „Copps said the FCC and Congress in the future will need to examine the rules governing the structure of media ownership. And he advocated increasing support for public broadcasting, which he described as "the jewel of our media landscape."“ (Source: http://www.cnsnews.com/news/article/fcc-commissioner-wants-test-public-value.)

·        OSN chtěla zastavit rozvoj svobodného internetu a jako záminka ji k tomu mělo posloužit zveřejňování světovým vládám nepohodlných dokumentů (http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks_cables; http://en.wikipedia.org/wiki/Frago_242; http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_War_documents_leak) mj. na serveru http://wikileaks.ch (http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks). Do čela tohoto snažení se výrazně postavila Brazílie, Čína, Indie. (Source: http://www.itnews.com.au/News/242051,un-mulls-internet-regulation-options.aspx; http://www.freeglobe.cz/Articles/392-wikileaks-megaunik-na-objednavku-.aspx.)

 

   Soudce Napolitano: „Lidé z WikiLeaks odhalili to, co se o vládcích naší planety po léta tradovalo, že nám světové vlády neříkají pravdu, vytvářejí komploty lží, využívají jiné státy, zabíjejí lidi bez zákonného důvodu, předstírají před veřejností, že jsou všichni velcí přátelé a pak se navzájem v tichosti likvidují“ a „pak využívají vládních mocenských pozic: aby to všechno skryly“. No a už také americký Kongres „chce nechat zavřít hochy z WikiLeaks“. Víte: „Pravda je ovšem taková, že když někdo ukradne tajný dokument“, tak „tato osoba je samozřejmě zlodějem a spáchala zločin“, „jenže pokud je ten dokument informačně hodnotný a dostane se do rukou novinářům“, tak „novináři mají svobodu jej analyzovat a zveřejnit“, přeci my občané „máme morální a ústavní právo vědět pravdu“. (Source: Freedom Watch, 29.11.2010.) Ptám se vás tedy pánové politici: „Co je horší ve svobodné společnosti? To, když vláda lže, vraždí a podvádí lidi, nebo ten, kdo tyto její zločiny odhaluje a zveřejňuje?“ (Source: Freedom Watch, 1.12.2010.) Víte, že například senátor Joe Lieberman (http://en.wikipedia.org/wiki/ Joe_Liebermann) vyzval k tomu, abychom jako Američané vyslali na WikiLeaks naši „armádu, aby zneškodnila počítače“, které zajišťují zveřejňování tajných dokumentů? (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.) A co takový politický komentátor Newton Gingrich (http://en.wikipedia.org/wiki/ Newt_Gingrich), jenž dokonce vyhlásil WikiLeaks válku a dle jeho mínění by měly celý ´problém´ zlikvidovat tajné služby. (Source: Freedom Watch, 3.12.2010.) „Jsou ti lidé šílení nebo co?“ „Pokud vládní představitelé nazývají někoho teroristou, protože uveřejňuje pravdu a navrhují, že majetek takového člověka nebo rovnou celá jeho organizace by měla být zničena: zavádějí celou naši svobodnou zemi do velkého nebezpečí.“ Uvažujte: „Vláda, která může umlčet WikiLeaks: může pak zničit jakýkoliv sdělovací prostředek, kterého se bojí, nebo který nenávidí. Proto máme naštěstí I. dodatek Ústavy (http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution).“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.) Nejvyšší soud řekl jasně své stanovisko: Assange (http://en.wikipedia.org/wiki/Assange) je pod ochranou 1. dodatku k naší Ústavě“, jelikož zatím jsou všechny jím zveřejněné dokumenty „ve veřejném zájmu“. (Source: Freedom Watch, 3.12.2010.) „Svoboda slova musí zůstat zachována a nezáleží na tom, jaká je právě u moci vláda“ a nebo jak se „cítí dotčena“ vašim vyjádřením. „Když nás sleduje vláda, tak tady v USA nám často říkají: No, když neděláte nic špatného, tak se přeci nemáte čeho bát, jenže jakmile se to začne týkat vlády (viz. WikiLeaks, pozn. autora), tak se vláda začne hrozně obávat, že by zase naopak mohli něco zjistit občané.“ „Všichni si jistě pamatujete na velký případ z roku 1971, když získaly New York Times kopii ukradeného dokumentu z amerického Ministerstva obrany (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._United_States); tehdy šlo o studii rozsahu americké angažovanosti ve Vietnamu.“ „Když to noviny poprvé otiskly, tak je vláda chtěla nechat zcenzurovat, aby zabránila zveřejnění dalších tajných dokumentů.“ „Nejvyšší soud hlasoval naštěstí v poměru 6:3, že 1. dodatek k Ústavě chrání také tento případ špionáže a tedy: svoboda tisku je absolutně nutná pro správnou kontrolu vlády. Tak tedy soud rozhodl: s čímkoliv média přijdou ve vztahu k vládě, nezáleží vůbec na tom, jak moc to bude tajné nebo jak se k tomu kdo dostal, tak zde nesmí následovat za zveřejnění takových informací žádný postih ať již v úrovni občanské nebo trestní.“ „Pokud dovolíme označit za teroristu takového člověka jako je Assange“, pak půjde „o velký krok k nastávající tyranii“ Nového světového řádu NWO. (Source: Freedom Watch, 6.12.2010.)

     Michelle Bachmannová (http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachmann): „Není na tom přeci nic špatného přivést naši vládu do rozpaků na základě zveřejnění nějakých informací /.../.“ Soudce Napolitano: Tedy zloděj těch informací má být postižen, ale nikoliv novináři. Bachmannová: Ano, souhlasím s Vámi pane soudce: „Je to správná interpretace naší Ústavy.“ (Source: Freedom Watch, 30.11.2010.)

    

    Ron Paul: „Když se ve svobodné společnosti stává pravda zradou, tak to jsme ve velkých problémech.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

 

     Connie Mack (http://mack.house.gov/index.cfm?p=Biography; http://en.wikipedia.org/wiki/Connie_Mack_IV): „Pokud se pouze soustřeďujeme na to, co dělá WikiLeaks a už ne na to, co odhalily zveřejněné dokumenty, tak je to hrozné.“ „Je to chyba slabého zabezpečení vládních dat a nikoliv WikiLeaks.“ Vláda se snaží postihovat vše, co není ošetřeno zákonem: „nelíbí se jí to“ a tak začne takového člověka jako je Assange „zastrašovat“ a „týrat“. „Myslím si, že to už začalo dávno v době schválení Patriot Actu“, a že „je již federální vláda příliš zbytnělá“, no a „snaží se nám vnutit svou vůli násilím a zničit naše svobody“. „Lidé by se měli opravdu bát toho, co je vláda schopna udělat“, když „chce potrestat obchodní společnosti nebo občany za to, že dělají to: co se vládě nelíbí.“ (Source: Freedom Watch, 6.12.2010.) Přeci Obamovi hoši z americké exekutivy již vyvinuli nátlak na obchodní partnery a dárce WikiLeaks jako je Amazon (http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com), PayPal (http://en.wikipedia.org/wiki/PayPal), MasterCard (http://en.wikipedia.org/wiki/MasterCard) aj. Soudce Napolitano: No, tak to už nám snad i hrozí, že naše vláda zakáže dodávat „inkoust“ pro „The New York Times“ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times) nebo „The Wall Street Journal“ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal). (Source: Freedom Watch, 6.12.2010.)

 

     Politický komentátor a spisovatel Charles Goyette (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Goyette): Ten nátlak americké exekutivy na soukromé firmy ve stylu -´Nespolupracujte s WikiLeaks!´- pak pouze ukazuje, jak „je naše vláda hluboce zatažena do života každého občana a předně do jakéhokoliv businessu; vždyť všechny tyhle firmy žijí v neustálém strachu co si o nich vláda myslí, co asi udělá“ a jaké to bude mít celé následky. (Source: Freedom Watch, 8.12.2010.)

     Novinářka Katherine Manguová-Wardová (http://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Mangu-Ward): „Pokud je Assange kriminálník, no tak to jsme asi také kriminálníci my všichni z Fox News nebo z Reason Magazine (http://en.wikipedia.org/wiki/Reason_(magazine)).“ „To, co dělá Assange v oblasti zveřejňování dokumentů: je přesně to, co by měl dělat dobrý investigativní žurnalista v celoplošné národní televizní stanici“ a nejen v rámci webu WikiLeaks. (Source: Glenn Beck Show, 16.12.2010.)

 

         Některé nejvíce diskutované případy zveřejněné na webu WikiLeaks: 

o         Rozkazy FRAGO 242 a FRAGO 039 určené pro koaliční okupační jednotky v Iráku (http://en.wikipedia.org/wiki/Irak): Nezasahujte a netrestejte porušování zákonů, pokud se taková situace nedotýká přímo koaličních vojáků. Jenže přesně tohle pak umožnilo ´bezproblémové´ mučení zajatců ze strany iráckých bezpečnostních složek nebo koaličních soukromých bezpečnostních agentur a způsobilo to vyřizování osobních účtů mezi lokálními obyvateli. Někteří vysocí američtí velitelé jako např. generál Peter Pace (http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Pace) proti takovým rozkazům a jakémukoliv mučení důrazně protestovali, dokonce veřejně odporovali před televizními kamerami americké politické reprezentaci dané doby, to vše zcela v nejlepších křesťanských a konzervativních tradicích amerických ozbrojených sil. (Source: http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-detainee-abuse-torture-saddam; http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/29/AR2005112901405.html.)

    „A prisoner was kneeling on the ground, blindfolded and handcuffed, when an Iraqi soldier walked over to him and kicked him in the neck. A US marine sergeant was watching and reported the incident, which was duly recorded and judged to be valid. The outcome: "No investigation required." That was a relatively minor assault. Another of the leaked Iraqi war logs records the case of a man who was arrested by police on suspicion of preparing a suicide bomb. In the station, an officer shot him in the leg and then, the log continues, this detainee "suffered abuse which amounted to cracked ribs, multiple lacerations and welts and bruises from being whipped with a large rod and hose across his back". This was all recorded and judged to amount to "reasonable suspicion of abuse". The outcome: "No further investigation." Other logs record not merely assaults but systematic torture. A man who was detained by Iraqi soldiers in an underground bunker reported that he had been subjected to the notoriously painful strappado position: with his hands tied behind his back, he was suspended from the ceiling by his wrists. The soldiers had then whipped him with plastic piping and used electric drills on him. The log records that the man was treated by US medics; the paperwork was sent through the necessary channels; but yet again, no investigation was required. A frago is a "fragmentary order" which summarises a complex requirement. This one, issued in June 2004, about a year after the invasion of Iraq, orders coalition troops not to investigate any breach of the laws of armed conflict, such as the abuse of detainees, unless it directly involves members of the coalition. Where the alleged abuse is committed by Iraqi on Iraqi, "only an initial report will be made … No further investigation will be required unless directed by HQ" „Most of the victims are young men, but there are also logs which record serious and sexual assaults on women; on young people, including a boy of 16 who was hung from the ceiling and beaten; the old and vulnerable, including a disabled man whose damaged leg was deliberately attacked. The logs identify perpetrators from every corner of the Iraqi security apparatus – soldiers, police officers, prison guards, border enforcement patrols.“ (Source: http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-detainee-abuse-torture-saddam.)

       „But Pace had a different view. "It is the absolute responsibility of every U.S. service member, if they see inhumane treatment being conducted, to intervene, to stop it," the general said. Rumsfeld interjected: "I don't think you mean they have an obligation to physically stop it; it's to report it." But Pace meant what he said. "If they are physically present when inhumane treatment is taking place, sir, they have an obligation to try to stop it," he said, firmly. (Source: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/29/AR2005112901405.html.)

o       Bombardování civilních pozic v Jemenu pod záminkou likvidace Al-Káidy a s tím související matení veřejnosti. (Source: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11918037; http://www.salon.com/news/politics/war_room/2010/11/29/wikileaks_yemen_revelations; http://www.infowars.com/wikileaks-al-qaeda-narrative-feeds-war-in-yemen-africa/.) 

    Mr. Saleh told the then head of US central command, General David Petraeus: ´We'll continue saying the bombs are ours, not yours.´“ (Source: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11918037; http://www.salon.com/news/politics/war_room/2010/11/29/wikileaks_yemen_revelations; http://www.infowars.com/wikileaks-al-qaeda-narrative-feeds-war-in-yemen-africa/.)

 

o       Americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová (http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) se omluvila za to, že úkolovala své podřízené ke sběru biometrických a dalších osobních i finančních dat mj. z okruhu spřátelených zahraničních diplomatů včetně šéfa OSN Ban Ki-moona (http://en.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon). (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton; http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-spying-un; http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/wikileaks-cables-cia-united-nations.) 

    A few of the cables released by WikiLeaks concerned Clinton directly: they revealed that directions to members of the foreign service, written by the CIA, had gone out in 2009 under her (systematically attached) name to gather biometric and other personal details on foreign diplomats, including officials of the United Nations and U.S. allies.“ (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton; http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-spying-un; http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/wikileaks-cables-cia-united-nations.)

 

o       Vláda USA „podporovala podvod a úplatky: aby prosadila podpis dohody v Kodani“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_treaty) o nutnosti boje proti globálnímu oteplování a tím docílila vytvoření ´Nového světového ekologického řádu´. (Source: Glenn Beck Show, 13.12.2010.)

·        Afghánský president Hamíd Karzaí (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai) zveřejnil na konci října 2010 informace, že za velkým množstvím teroristických útoků v jeho zemi stojí soukromé americké bezpečnostní agentury (Xe Services LLC - někdejší Blackwater - http://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_Worldwide) úzce napojené na Obamovu administrativu (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration). (Source: http://www.infowars.com/karzai-blackwater-behind-terrorism/; http://www.presstv.com/detail/148217.html.)

        PressTV, October 26, 2020, Afghan President Hamid Karzai has said US private security firms, including Xe Services LLC, formerly known as Blackwater, are being behind terrorism in the country. At a press conference in Kabul, Karzai said that US security companies have been behind explosions that have claimed the lives of women and children. The Afghan president added that they have caused “blasts and terrorism” in different parts of Afghanistan over the past months. The Afghan president said his administration cannot even distinguish between the bomb blasts carried out by US security firms and those of the Taliban militants. “In fact we don’t yet know how many of these blasts are by Taliban and how many are carried out by them (US security companies).” Blackwater has been involved in the murder of several Afghan citizens over the past years. The company has also been struggling with a trail of legal cases and civil lawsuits, including one for killing 17 Iraqi civilians during a Baghdad shootout in 2007. Earlier in June, the CIA reportedly admitted that Blackwater had been loading bombs on US drones that target suspected militants in neighboring Pakistan. The Afghan president has also pointed out that American private security firms are corrupt and have fueled nine years of war. “Deals under the name of private security companies are cut in the hallways of American government buildings. It involves 1.5 billion dollars,” he said. Karzai has accused security companies of running what he called an economic mafia based on crooked contracts. “The money, 1.5 billion dollars, is being distributed there (in the United States) on Blackwater [sic] and this and that.” The developments come as the notorious Blackwater has been awarded a five-year State Department contract worth up to USD 10 billion for operations in Afghanistan. In August, Karzai ordered all security firms to disband before the end of the year. Some diplomats and military officials say Karzai has been under intense pressure to reconsider his decision. However, Karzai says he is steadfast in his decision to dissolve foreign security firms in the country despite US pressure to reconsider the decision. The private companies are said to be in charge of providing security for foreign officials and embassies as well as development projects in Afghanistan. Karzai has blamed mercenaries for civilian deaths and corruption in the troubled region.“ (Source: http://www.infowars.com/karzai-blackwater-behind-terrorism/; http://www.presstv.com/detail/148217.html.)

·        Microsoft chce ve spolupráci s vládami odpojovat od internetu jednotlivé uživatele a to rovnou na globální úrovni. Půjde o systém detekující online v daném počítači jakýkoliv virus nebo potenciálně nebezpečný program s následným krokem: zablokování přístupu na web nebo do sítě. Microsoft pak takovému uživateli nabídne údajně nejlevnější řešení této situace. (Source: Radiožurnál, 6.10.2010; http://computerworld.cz/bezpecnost/microsoft-by-chtel-nakazene-pocitace-odpojovat-od-internetu-7833.)

·        Microsoft (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft už zase vyzval ústy jednoho ze svých vicepresidentů (Scott Charney  - http://www.microsoft.com/presspass/exec/charney/) k omezení svobodného internetu. Tentokrát již prý nejde primárně o zdanění, nýbrž o státem řízené a kontrolované přidělování řidičských průkazů pro internet a také rovnou o vládou organizované blokování osobních počítačů v přístupu na vybrané online webové stránky. (Source: http://www.infowars.com/microsoft-proposes-government-licensing-internet-access/.)

        „Paul Joseph Watson, Infowars.com, Thursday, October 7, 2010. A new proposal by a top Microsoft executive would open the door for government licensing to access the Internet, with authorities being empowered to block individual computers from connecting to the world wide web under the pretext of preventing malware attacks. Speaking to the ISSE 2010 computer security conference in Berlin yesterday, Scott Charney, Microsoft vice president of Trustworthy Computing, said that cybersecurity should mirror public health safety laws, with infected PC’s being “quarantined” by government decree and prevented from accessing the Internet.“ (Source: http://www.infowars.com/microsoft-proposes-government-licensing-internet-access/.)

·        Americké ministerstvo vnitra vedené Janet Napolitanovou zastavilo na konci listopadu 2010 provoz sedmdesáti šesti soukromých domén v rámci tzv. hrozby porušování autorských práv. Řada z webových stránek a aplikací umístěných pod danými doménovými jmény přitom pouze zajišťovala online prodej legálních značkových výrobků a v jednom případě šlo dokonce o webový vyhledávač podobného typu jako Seznam.cz. Zbytek zablokovaných domén se ovšem opravdu zabýval sdílením materiálů chráněných autorskými právy. Inu jak pravilo jedno neslavně známé totalitní heslo: Když se kácí les, létají třísky. (Source: http://www.rawstory.com/rs/2010/11/homeland-security-shuts-dozens-sites/; http://www.rawstory.com/rs/2010/12/rushkoff-internet-never-free/.)

        Friday, November 26th, 2010. The Homeland Security Department's customs enforcement division has gone on a Web site shutdown spree, closing down at least 76 domains this week, according to online reports. While many of the web domains were sites that trafficked in counterfeit brand name goods, and some others linked to copyright-infringing file-sharing materials, at least one site was a Google-like search engine, causing alarm among web freedom advocates who worry the move steps over the line into censorship.“ (Source: http://www.rawstory.com/rs/2010/11/homeland-security-shuts-dozens-sites/; http://www.rawstory.com/rs/2010/12/rushkoff-internet-never-free/.)

·        Skupiny webových nadšenců vymyslely praktické řešení: jak zachovat svobodu internetu a zabránit vládám v zabavování celých soukromých domén (http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System). (Source: http://www.infowars.com/bittorrent-based-dns-to-counter-us-domain-seizures/.)

·        Čtečky (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_readers) elektronických knih (http://en.wikipedia.org/wiki/E-book) představují nejenom kvalitní spotřebitelský nástroj, nýbrž umožňují sledování občanů pomocí zpětného odesílání informací. Tohoto způsobu monitorování svých zákazníků využívají jak výrobci čteček, tak poskytovatelé E-knih, časopisů, brožur, prezentačních materiálů apod. Uživatel zařízení pro čtení elektronických knih s přístupem na internet tak musí počítat s tím, že o něm někdo jiný bude vědět jak dlouho, co, jak rychle něco čte, kterak s textem knihy pracuje, kde se právě nachází díky lokalizaci pomocí GPS (http://en.wikipedia.org/wiki/GPS), dále třeba jeho věk, pohlaví čtenáře aj. údaje. (Source: http://www.npr.org/2010/12/15/132058735/is-your-e-book-reading-up-on-you.)

        „Most e-readers, like Amazon's Kindle, have an antenna that lets users instantly download new books. But the technology also makes it possible for the device to transmit information back to the manufacturer. "They know how fast you read because you have to click to turn the page," says Cindy Cohn, legal director at the nonprofit Electronic Frontier Foundation. "It knows if you skip to the end to read how it turns out." Checking Someone's Alibi, Tracking A Device Cohn says this kind of page-view tracking may seem innocuous, but if the company keeps the data long-term, the information could be subpoenaed to check someone's alibi, or as evidence in a lawsuit. And it's not just what pages you read; it may also monitor where you read them. Kindles, iPads and other e-readers have geo-location abilities; using GPS or data from Wi-Fi and cell phone towers, it wouldn't be difficult for the devices to track their own locations in the physical world. But it's hard to find out what kind of data the e-readers are sending. Most e-book companies refer all questions about this to their posted privacy policies. The policies can be hard to interpret, so Cohn and the EFF created a side-by-side comparison. It's just been updated to include Apple's iPad. The privacy policies also leave important questions unanswered. For instance, how long do the companies store page-view data? E-Reader Data Collection Amazon, Barnes & Noble and Sony declined NPR's request for an interview about e-reader data. But some other companies, including Google and Apple, agreed to take a few questions by e-mail. Here are some of the responses NPR received regarding data that's being collected by e-readers: — Google Books: Google recently started selling e-books that can be read on computers and third-party handheld devices. The company's system appears to save only the last five pages viewed to help the reader keep his place. But Google actually stores more pages than that behind the scenes for what it calls "security monitoring" — to prevent the "abusive sharing" of books. A Google representative says these page views may be stored with a user's account for "several weeks" before being erased. Apple's iBooks: The system used on iPads and iPhones sends information back to the company. But an Apple representative calls it "functional data." The spokesman says the data is "unidentifiable," and is used only to help Apple "understand customers and customer behavior." —The FBReader: This free reader from Russia works on a variety of computers and also any handheld device running the Android operating system. It never captures any user data. The open-source programming code means "this fact is easy to check — anybody can inspect [it]," says Nikolay Pultsin, one of its creators. Amazon's Dominant Role Amazon now dominates the e-book market, thanks to its popular Kindle e-readers. And many in the publishing business believe the company has built a vast database about the reading public, using information from the online store and reading data from the Kindle. "[The Kindle] is just one more string in their bow," says author Scott Turow, president of the Authors Guild. "They could tell you with precision the age, the zip codes, gender and other interests of the people who bought my books. Now you can throw on top of that the fact that a certain number of them quit reading at Page 45." Many in the publishing industry believe Amazon has a vast database about the reading public, using information from the online store and reading data from the Kindle. Turow believes Amazon is guarding the database closely and not selling or sharing it with other companies. Publishing consultant Brian O'Leary, the founder of Magellan Media, says that's a lost opportunity. He wishes Amazon were more open about its reading data, which could benefit the rest of the publishing industry. "If people are buying books but not reading them, or they're quitting after a relatively short period of time reading the book, that ultimately tells you that the customer in this case is dissatisfied," O'Leary says. "Better understanding when people stop reading or stop engaging with your content would help you create better products." A Future Of 'Social Reading' Some in the publishing industry look forward to a new age of "social reading," in which devices allow readers to share their reactions with each other. And the author might be interested in seeing a graph of the page-turns of thousands of people as they read his latest novel. "I wouldn't have a problem with looking, but I would probably ignore what I saw," says author Stephen King. "There's a thing about certain pitchers who all of a sudden can't find the strike zone and are walking a lot of hitters and giving up a lot of hits, and you'll hear the announcer say, 'He's steering the ball.' And writers can do that, too." But King expects the data will continue to be collected, as book-lovers switch to networked devices. "Ultimately, this sort of thing scares the hell out of me," King says. "But it is the way that things are."“ (Source: http://www.npr.org/2010/12/15/132058735/is-your-e-book-reading-up-on-you.)

·        Britský progresivní (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism) Think Tank (http://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank) DEMOS (http://en.wikipedia.org/wiki/Demos_(UK_think_tank)) navrhl koncept boje státní exekutivy se svobodnými bloggery, kteří šířili různé tzv. „konspirační teorie“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory) a ´podrývali tak důvěru ve stát´. Zničení ´konspiračních bloggerů´ mělo být dosaženo pomocí infiltrace, diskreditace, zesměšnění, označování každého kdo uvažuje o vládou předkládaných jediných pravdách za extrémistu a pomocníka teroristů. (Source: http://www.prisonplanet.com/government-think-tank-calls-for-infiltrating-conspiracy-websites.html; http://www.freeglobe.cz/Articles/223-britsky-vladni-think-tank-vola-po-infiltraci-webovych-stranek.aspx; http://www.prisonplanet.com/government-think-tank-calls-for-infiltrating-conspiracy-websites.html.)

     Demos is a front for the insidious Common Purpose network, a group that Lt Cdr Brian Gerrish has exposed as playing a fundamental role in the advancement of Britain’s role in the new world order. Julia Middleton, Chief Executive of Common Purpose, sits on Demos’ advisory council. Demos was founded in 1993 by marxists Martin Jacques and Geoff Mulgan, and was seen as being closely affiliated with Tony Blair’s Labour government. Mulgan went on to work inside Downing Street in 1997. Current British Prime Minister David Cameron also works closely with Demos and has given speeches at the group’s events. Demos has routinely acted as a platform for elitists who wish to drastically alter society, eliminate freedoms, and sacrifice British sovereignty in pursuit of global government. (Source: http://www.prisonplanet.com/government-think-tank-calls-for-infiltrating-conspiracy-websites.html.)

   Glenn Beck: „Pokud si lidé uvědomí svou sílu jako samostatné lidské bytosti, tak to je přesně to, co rozloží Progresivismus.“ (Source: Glenn Beck Show, 1.11.2010.)

·        Britský soud poslal do vězení dvanáctiletého chlapce za to, že nechtěl prozradit heslo k souborům na svém počítači. (Source: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/213439-mladik-nechtel-rict-policii-heslo-do-pocitace-a-musi-do-vezeni.html.)

·        Nová konzervativně-liberální vláda britského premiéra Davida Camerona (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Cameron; http://en.wikipedia.org/wiki/Cameron_government) bohužel pokračuje v neradostných praktikách Agendy NWO, které se táhnou již z dob labouristických vlád (http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Government_2007-2010; http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Government_1997-2007). Cameronův kabinet chce dokončit plány předchozích administrativ na povinnou archivaci veškeré mobilní, E-mailové aj. komunikace včetně osobních údajů každého britského občana. Podle informací online vydání britského listu ´The Telegraph´ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Telegraph) se to zatím týká poskytovatelů připojení k internetu a mobilních operátorů a to nejméně po dobu jednoho roku např. od data vytvoření E-mailu, textové zprávy aj. Samozřejmě k těmto informacím budou mít přístup státní exekutivní orgány. (Source: http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8075563/Every-email-and-website-to-be-stored.html.)

        It will allow security services and the police to spy on the activities of every Briton who uses a phone or the internet. Moves to make every communications provider store details for at least a year will be unveiled later this year sparking fresh fears over a return of the surveillance state. The plans were shelved by the Labour Government last December but the Home Office is now ready to revive them. It comes despite the Coalition Agreement promised to "end the storage of internet and email records without good reason". Any suggestion of a central "super database" has been ruled out but the plans are expected to involve service providers storing all users details for a set period of time.“ (Source: http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8075563/Every-email-and-website-to-be-stored.html.)

·        Britská vláda vytvořila gigantickou databázi všech svých dětí tzv. ContactPoint a to na základě jednoho mediálně velmi citovaného případu vraždy Victorie Climbieové z roku 2000. Zvláštní výjimku ovšem dostaly desítky tisíc elitářů, celebrit, významných osobnosti atd.: ty nikam své potomky zapisovat nemusí. Jasný případ toho, jak může jedna tragická kauza zapříčinit zničení svobodného života miliónů mladých lidí a jejich rodičů. (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1217793/Politicians-celebrities-granted-permission-names-child-database.html.)

     Tens of thousands of politicians and celebrities will be allowed to keep their names off a new Government children's database, ministers said yesterday. Their identities will be 'shielded' on the list which will carry details of 11million children in England and their parents. The £224million ContactPoint database was designed in the aftermath of the Victoria Climbie murder in 2000 with the aim of ensuring that children in trouble can be identified by doctors, social workers or police officers. Labour had already granted selected individuals the right to heavily restrict the information about their children. Children's Minister Delyth Morgan said the change would merely extend practice as it applies currently with paper records. However, no current records match the scale or ambition of ContactPoint. Patricia Morgan, an author who writes about the family and abuse, said: 'This is very Soviet - the elite get entirely different treatment from everybody else.' Tory children's spokesman Tim Loughton said the move showed the database was insecure and promised to scrap it if the party wins the election.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1217793/Politicians-celebrities-granted-permission-names-child-database.html.)

·        Představitelé „The Los Angeles Unified School District“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Unified_School_District) - druhého největšího státního školního obvodu v rámci celých USA s více než sedmi sty tisíci studentů (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_school_districts_in_the_United_States_by_enrollment) - chtěli zavést povinnou identifikaci všech osob přihlášených zde ke studiu a to pomocí zařízení snímajících biometrické údaje (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics_in_schools). Nejprve mělo jít o automatické čtečky otisků prstů, později již o další digitálně a strojově čitelné údaje, které by vyžadovaly vytvoření a správu obrovských databází s osobními údaji mladých lidí. (Source: http://www.infowars.com/los-angeles-pushes-mandatory-biometric-identification-on-students-to-condition-children/.)

        Anthony Gucciardi, Infowars.com, October 7, 2010. The Los Angeles Unified School District is attempting to push mandatory fingerprinting on students. In order to receive their lunches, students will be required to submit to the compulsory biometric identification system put in place by the district. This comes only a few short months after it was revealed that a city in Mexico was being equipped with expensive biometric systems, such as iris scanners and thumb scanners. The program is currently in the test phase. Superintendent Ramon Cortines claims that it can create jobs, make schools safer, and help students who are struggling economically from feeling embarrassed when using their free lunch tickets.“ (Source:http://www.infowars.com/los-angeles-pushes-mandatory-biometric-identification-on-students-to-condition-children/.)

·        Americký soud rozhodl, že také free E-mailové služby (http://en.wikipedia.org/wiki/Free_email_service) jsou chráněny IV. dodatkem Ústavy (http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution) a nesmí být monitorovány bez soudního příkazu ani státem, ani nikým jiným. (Source:http://www.diit.cz/clanek/otevreny-e-mail-je-tez-chranen-ctvrtym-dodatkem-ustavy-rozhodl-odvolaci-soud-v-usa/37522/; Freedom Watch, 14.12.2010.) 

        V USA opět došlo k zajímavému rozhodnutí, které s přihlédnutím na precedentní soudní systém nabírá na vážnosti. V jednom případu totiž americká prokuratura použila jako důkazní materiály e-maily, které si nechala sledovat od poskytovatele služby. Soud rozhodl, že toto sledování bylo nezákonné, čímž efektivně učinil takové důkazy neplatnými…“ (Source: http://www.diit.cz/clanek/otevreny-e-mail-je-tez-chranen-ctvrtym-dodatkem-ustavy-rozhodl-odvolaci-soud-v-usa/37522/.)  

·        Americkým řidičům motorových vozidel hrozí opět násilné odběry krve v případě, že odmítnou dechovou zkoušku na obsah alkoholu ve svém těle. Týká se to Floridy (http://en.wikipedia.org/wiki/Florida), Texasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas), Idaha (http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho) a nyní také podle vyjádření NHTSA (http://en.wikipedia.org/wiki/National_Highway_Traffic_Safety_Administration) celých Spojených států. Opatření bylo již několikrát pozastaveno rozhodnutím nižších soudních instancí s odkazem na porušování IV. dodatku k Ústavě USA (http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution). (Source:http://www.infowars.com/mandatory-dui-checkpoint-blood-tests-coming-to-florida/; http://www.infowars.com/feds-police-enforce-mandatory-blood-tests-at-florida-checkpoints/.)

     “Florida is among several states now holding what are called ‘no refusal’ checkpoints,” reports WTSP in Tampa Bay. “It means if you refuse a breath test during a traffic stop, a judge is on site, and issues a warrant that allows police to perform a mandatory blood test.” In other words, if you believe this sort of thing is illegal and you refuse, the cops will force a needle in your arm. The state will use violence in order to violate the Fourth Amendment. In 1990, the Michigan Supreme Court ruled that the Fourth Amendment does not permit DUI checkpoints and overturned a DUI case, but when the case went to the United States Supreme Court it was decided there is something called the “DUI Exception,” a legal excuse to violate the Bill of Rights. In addition, it was decided by the Supremes that if you are arrested for DUI, the cops don’t have to recite your Miranda rights. DUI is a legal no-man’s land. Florida has the Supreme Court on its side. In 2005, the hand-picked “justices” ruled that it is not unconstitutional for the state to hold you down and forcefully withdraw blood. Most states do not use violence to compel drivers to submit their blood, however. They just take away your license, even if you are found not guilty of drunk driving. Other states add prison time to DUI convictions for the crime of refusing to allow the state to violate the Fourth Amendment. This abrogation of the Constitution is being pushed on the states by the federal government. Section 163 of the Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21) created incentive grants for states enacting and enforcing unconstitutional DUI laws. In addition to swelling prisons, DUI laws are designed to fleece victims. “Sobriety checkpoints in California are increasingly turning into profitable operations for local police departments that are far more likely to seize cars from unlicensed motorists than catch drunken drivers,” Ryan Gabrielson wrote in February. In 2009 in California, impounds at checkpoints generated an estimated $40 million in towing fees and police fines. Additionally, police officers received about $30 million in overtime pay for the DUI crackdowns, funded by the California Office of Traffic Safety. Florida and 43 other states are not above violating the Constitution in order to fill their coffers. Unfortunately, the Supreme Court stands behind them. It is all part of the ongoing effort to strip us of our natural rights and trash the Constitution and the Bill of Rights.“ (Source: http://www.infowars.com/mandatory-dui-checkpoint-blood-tests-coming-to-florida/.)

     „The program is gathering pace and has already been instituted in other States. As we have previously highlighted, police in Texas and Idaho are already forcibly jabbing needles into people’s arms and taking their blood at DUI checkpoints, even if they are merely “suspected” of being drunk. The Associated Press reported last year that officers in Texas and Idaho are training to withdraw blood from “suspects” as a replacement for the standard breathalyzer test, primarily because police can’t make anyone breathe into a tube but apparently, in the “land of the free,” they can forcibly hold someone down and jab a needle into their arm and take their blood, “a practice that’s been upheld by Idaho’s Supreme Court and the U.S. Supreme Court,”. Nicole Watson, the College of Western Idaho phlebotomy instructor teaching the Idaho officers, described how the process would unfold. “Once they’re back on patrol, they will draw blood of any suspected drunk driver who refuses a breath test. They’ll use force if they need to, such as getting help from another officer to pin down a suspect and potentially strap them down, Watson said.” The practice of cops drawing blood at the side of the road has been in place in some areas since 1995 but the National Highway Traffic Safety Administration has indicated that the program is ultimately intended to be introduced nationwide.“ (Source: http://www.infowars.com/feds-police-enforce-mandatory-blood-tests-at-florida-checkpoints/.)

·        Japonsko dlouhodobě testuje personalizované billboardy, které jsou schopny dálkově detekovat blížícího se člověka např. podle databází spotřebitelských biometricko-marketingových údajů a za použití moderních technologií rozpoznání obrazu nebo zvuku. Posléze dojde ke spuštění té nejvhodnější zákaznické reklamy: přímo na míru dané lidské bytosti nebo celé skupiny lidí. (Source: http://www.ct24.cz/blogy/101702-nebojte-se-facebooku/.)

·        Globální společnost Google (http://en.wikipedia.org/wiki/Google) podrobně skenovala pro svůj online mapový a fotografický systém celé ulice britských a dalších světových měst. Dle listu Daily Mail (http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Mail) při tom použila automobily vybavené „invazivní technologii“: v průběhu skenování ulic došlo ke stahování celých obsahů dat z pevných disků jednotlivých osobních počítačů. Týkalo se to sice pouze disků a bezdrátových sítí nezabezpečených hesly, jenže i tak se podařilo získat osobní data milionů uživatelů, které pak Google dokonce využil ke svým marketingovým účelům. Nutno však říci: představitelé Google se za toto své počínání omluvili - tedy minimálně v Británii. (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1323310/Google-admits-Street-View-cars-DID-emails-passwords-computers.html#ixzz13JgLLMTy.)

·        Výrobce počítačových komponent Intel (http://en.wikipedia.org/wiki/Intel) uvedl na trh nový procesor (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit), který umožňuje vyřadit počítač na dálku bez připojení k síti, k internetu nebo dokonce bez nainstalovaného pevného disku (http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive). Oficiálně má jít o zabezpečení uživatelů proti krádežím PC (http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer). Tento zdánlivě užitečný nástroj však může být také později zneužit při znalosti patřičných protokolů k zastavení internetových bloggerů nebo kritiků vlády, disidentů aj. (Source: http://www.infowars.com/remote-kill-switch-added-to-intels-newest-processor/.)

        „Lauded as a security feature, Intel’s new Sandy Bridge processor can be remotely disabled by a hardware/software combination known at Anti-Theft 3.0. Systems can be disabled over 3G networks, even while the OS is not running. Even when the hard drive is replaced, the critical systems will still be terminated. At first this sounds great: if an owner loses a laptop it can be remotely disabled to ensure no sensitive data is compromised. But essentially we are giving up control of our computers and putting that control in another’s hands. With the Patriot Act in place and and legislation like the ‘kill switch’ bill, many of the rights we took for granted are threatened. It is well within reason to fear this type of technology as it could be used as a means of control and censorship.“ (Source: http://www.infowars.com/remote-kill-switch-added-to-intels-newest-processor/.)

·        Na žádost FBI byl údajně již před deseti lety záměrně implementován do operačního systému OpenBSD (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenBSD) backdoor (http://en.wikipedia.org/wiki/Backdoor_(computing)), který umožňoval stahovat citlivá data a manipulovat dálkově s celým počítačem bez vědomí oprávněného uživatele. Faktem ovšem také je: zatím se danou bezpečnostní mezeru nepodařilo nikomu objevit. (Source: http://www.itnews.com.au/News/241876,openbsd-has-fbi-backdoor-claims-contractor.aspx.)

        The cryptography of open source operating system OpenBSD was rigged with FBI-sponsored backdoors a decade ago, a former government contractor has told OpenBSD founder Theo De Raadt. A ‘backdoor‘ is an algorithm or rootkit written to allow a third party to bypass usual security controls and gain access to a system. “I wanted to make you aware of the fact that the FBI implemented a number of backdoors,” Gregory Perry, former chief technology officer at former government contractor, Netsec, told De Raadt in an email.“ (Source: http://www.itnews.com.au/News/241876,openbsd-has-fbi-backdoor-claims-contractor.aspx.)

·        Brazilští (http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilia) řidiči musí mít svá nová vozidla povinně vybavena od února 2011 státem schváleným zařízením s identifikačním RFID čipem (http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_chip) a GPS lokalizátorem. Úředníci tak budou v Brazílii centrálně monitorovat pohyb jakéhokoliv vozidla registrovaného v kterémkoliv státě na Zemi a dokonce budou mít možnost každý takový automobil dálkově zastavit pomocí pokynu centrálního operátora. (Source: http://www.infowars.com/brazilians-will-be-forced-to-use-rfid-chips-and-gps-trackers-in-their-cars/.)

        „Brazilian population will be forced very soon to have in their cars identification chips (RFID), besides GPS locators and blockers. According to several news, the Brazilian government hurries to show until November of 2010 the GPS tracker that will be legally required to be in all new cars from February of 2011. It is unclear how this will work but in this article of the Folha de Sao Paulo says the Denatran (Transit National Department) will oversee the center, and that it will be operated by Serpro (organ of government for data processing). This means that the Brazilian government can access the location of any car registered in any country! The article in the Folha de Sao Paulo also says: To circumvent the criticisms of those who claim lack of privacy, which has led the discussion to the judicial arena, the Minister Marcio Fortes says there will be two options: the tracker and blocker. This will make the car stop in a given situation, for example if the thief stops at traffic lights, and will be mandatory. In the other hand, the GPS tracker will be contracted or not by the user. The implications of this? Imagine this in the hands of a corrupt and totalitarian government, which decides to label as terrorists those who disagree with its actions? Brazilian should unite and reject this law, modeled on the American war on terror, using security as pretext for the removal of our freedoms and privacy.“ (Source: http://www.infowars.com/brazilians-will-be-forced-to-use-rfid-chips-and-gps-trackers-in-their-cars/.)

     Bohužel podobné vize Nového světového řádu nejsou vlastní jen USA (Freedom Watch, 22.11.2010) nebo Brazílii, nýbrž jsou připravovány hlavně zde u nás doma v České republice (http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/ITS-a-Dopravni-telematika/ITS_dopravni_telematika.htm) za vydatné podpory Evropské Unie na bázi systému Galileo (http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_(satellite_navigation)). Například česká Společnost pro dopravní telematiku si představuje budoucnost dopravy na pozemních komunikacích takto: Na okruhu jsou ve vozovce zabudované detektory, které zaznamenávají průjezdy vozidel. Když doprava nebezpečně zhoustne a zmenší se bezpečné rozestupy mezi vozidly, systém pomocí proměnných značek sníží povolenou rychlost na okruhu. Stejně inteligentní jsou i bezpečnostní kamery, kterých je po celém okruhu rozmístěno 250. Na práci inteligentní dálnice dohlíží dispečeři v Rudné u Prahy. Dalším krokem má být propojení automobilů navzájem i se systémy, které řídí provoz. Všechny strany si potom budou neustále vyměňovat dopravní informace. Všechny potřebné informace dostanou řidiči okamžitě – o nehodě se dozvědí vzápětí poté, co se stane. "Vozidlo pojede a bude průběžně komunikovat s inteligentní infrastrukturou pomocí bezdrátových komunikačních technologií, stejně jako bude v kontaktu s okolními vozidly v těsné blízkosti. Tedy bude možné používat tyto aplikace k řízení dopravy a snížení nehodovosti," nabídl vizi budoucnosti Roman Srp ze Společnosti pro dopravní telematiku. Do chytré sítě se nejspíš zapojí i semafory a dopravní značky. Možná není daleko doba, kdy auto řidiče samo upozorní, že je poblíž zatím neviditelný cyklista nebo že se u krajnice pohybuje podnapilý chodec. Někteří lidé se obávají, že tyto systémy znamenají nebezpečné ohrožení soukromí. Vývojáři ale tvrdí, že k obavám prý není důvod. Současně ale upozorňují, že nové technologie pomohou silniční represi. Například rychlá jízda bude rozpoznána ihned a pokuta za ni se řidiči z účtu strhne možná ještě dřív, než dojede do cíle.(Source:http://www.ct24.cz/doprava/109400-auta-si-budou-povidat-se-silnici-provoz-se-zklidni/.)

     Zmocněnec české vlády pro navigační systém Galileo (http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_system; nově centrála v Praze) pan Karel Dobeš připustil, že Galileo bude využito v nejrůznějších technologiích a zařízeních ke sledování občanů. Podle něj může sytém „měřit váš stav“ a „automaticky hlásit na centrálu“, ženěco není normální“. Lze jej využít třeba ke „hlídání dětí“ nebo „starých občanů“: tedy také každého člověka. Samozřejmě evropský úředník tak bude moci nejen definovat tzv. ´nenormálnost´ a adekvátně na to reagovat třeba vysláním zásahové jednotky (např. při slovní kritice vlády), bude také moci odposlouchávat kompletní hovory v automobilech nebo v domácnostech, bude sledovat fyzický i psychický stav jednotlivých občanů a vůbec dále přispěje k rozšíření všeobecného monitoringu populace. Galileo také nabídne „certifikovaný“ a „chráněný signál“, určený přímo pro papaláše z Evropské unie, který se zatím nedá žádnými známými prostředky rušit. Oficiální zdůvodnění zavádění Galilea bude ve smyslu: poskytnutí pomoci např. pro řidiče při navigaci nebo k okamžité lékařské pomoci. Otázku ochrany ústavních svobod bohužel opět nikdo dostatečně neřešil. (Source: Radiožurnál, 14.1.2011.)

     Český pan ministr dopravy Vít Bárta (http://en.wikipedia.org/wiki/Vít_Bárta) už také připravil nové mýtné tak, aby mohly být zdaněny všechny pozemní komunikace druhé a třetí třídy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice#T.C5.99.C3.ADdy_silnic), i když zatím mu prý postačovaly jen „některé vybrané trojky“. (Source: ČT24, 28.11.2010.) Lze tedy také očekávat zdanění chůze? Již brzy se zřejmě blíží doby, kdy bude občanovi chodit měsíční faktura za to: kolik kilometrů ušel po chodnících, lesních pěšinkách a nebo dokonce po polích. Pomocí detekce občanů to již nemusí být vůbec žádný problém. Máme přeci Galileo přátelé.

·        Ředitel české dopravní policie pan plukovník Leoš Tržil (http://www.policie.cz/clanek/kontakty-192716.aspx) by rád v budoucnu viděl každého chodce označkovaného speciálními reflexními prvky. Navíc od prvního ledna 2011 musí být každý automobil vybaven novými lékárničkami i s příslušenstvím. (Source: http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=684822&sym-ok=9551#anketa-9551; http://www.prestupkyvdoprave.cz/lekarnicka.html.)

·        Americká vláda se snaží podpořit výzkum nové metody určené k zablokování signálu mobilních telefonů v konkrétních osobních vozidlech. (Source: http://www.infowars.com/dot-exploring-technology-that-would-disable-cell-phones-in-cars-2/.)

     The Transportation Department is looking into technology to disable cell phones in vehicles, according to Transportation Secretary Ray LaHood. “There’s a lot of technology out there that can disable phones and we’re looking at that,” LaHood said on MSNBC’s “Morning Joe.” (Source: http://www.infowars.com/dot-exploring-technology-that-would-disable-cell-phones-in-cars-2/.)

·        Policejní jednotky v americkém státě Delaware (http://en.wikipedia.org/wiki/Delaware) budou muset skončit s monitorováním podezřelých vozidel pomocí systému GPS. Dělo se tak totiž doposud bez soudního příkazu. Soudce Jan R. Jurden dospěl dokonce k závěru, že praktická realizace totalitního Orwellova státu (http://en.wikipedia.org/wiki/Orwellian_system) je již nyní proveditelná v praxi a tedy bez náležité právní ochrany soukromí každého občana není nic, co by státu zabránilo špehovat čtyřiadvacet hodin denně doposud svobodné lidi. (Source: http://www.rawstory.com/rs/2010/12/judge-warns-orwellian-state-gps/.) 

     Police in Delaware may soon be unable to use global positioning systems (GPS) to keep tabs on a suspect unless they have a court-signed warrant, thanks to a recent ruling by a superior court judge who cited famed author George Orwell in her decision. In striking down evidence obtained through warrantless GPS tracking, Delaware Judge Jan R. Jurden wrote that "an Orwellian state is now technologically feasible," adding that "without adequate judicial preservation of privacy, there is nothing to protect our citizens from being tracked 24/7." (Source: http://www.rawstory.com/rs/2010/12/judge-warns-orwellian-state-gps/.)

·        V americkém městě Philadelphia (http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia) ve státě Pennsylvania (http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania) konali příslušníci policie pravidelné prohlídky jakéhokoliv občana ´jen tak´ a bez vážného důvodu. Prohledali již stovky tisíc lidí a z toho zatkli pře dvě desítky tisíc. (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.) 

     Soudce Napolitano: „Policisté říkají, že se musí těmto prohlídkám podrobit každý, kdo vypadá podezřele.“ „Policie vás ale přeci nesmí na ulici zastavovat jen proto, že se jí někdo vzhledově nelíbí.“ Je to neuvěřitelné, ale do začátku prosince 2010 již bylo takhle prohledáno „253.333“ osob a z toho bylo „20.267“ lidí zatčeno. Můžete být podrobeni osobní prohlídce jen za to, že „jste si nechal ruce zastrčené v kapsách kabátu“. Tohle je už přeci šílené. „Ústava vyžaduje jasné podezření.“ „Policejní důstojník musí mít nějaký důkaz“ a to „nějakého konkrétního zločinu.“ Rozhodně přeci „nemůže stačit to, že někdo vypadá podezřele“, to už se vážně měníme v „Severní Koreu“ nebo ve „východní Německo“ (http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany)? „Čtvrtý dodatek k Ústavě stále platí!“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

 

·        Policisté a úředníci z města Ogden v americkém státě Utah (http://en.wikipedia.org/wiki/Ogden,_Utah) chtěli monitorovat své občany prostřednictvím vzducholodí vybavených špičkovou vojenskou kamerovou technologií. (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE70F1DJ20110116?feedType=RSS&feedName=domesticNews&rpc=76.)

     “We anticipate using it mainly at night. The cameras have incredible night vision to see with tremendous clarity daytime and nighttime. It will be used like a patrol car. It will be used to go and check things out and keep things safe,” said Godfrey.“ „The blimp is 52 feet long, will be outfitted with two cameras, and is capable of flying up to 40 miles per hour at 400 feet above the city.“ „Officials say the cigar-shaped blimp, powered by electric batteries, can fly for four to six hours before needing to be recharged. "Once you understand the capability of the technology as well, not only the cameras but the ability to relay that data from the camera down to ground it's amazing," said Godfrey. The blimp is long but narrow and moves quickly and quietly, meaning it should be fairly undetectable, he said. (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE70F1DJ20110116?feedType=RSS&feedName=domesticNews&rpc=76.)

·        Členové policejního sboru ze Západního Tawakoni (http://en.wikipedia.org/wiki/West_Tawakoni,_Texas) v Texasu
byli vyhozeni z práce za své politické přesvědčení: stali se totiž členy hnutí místní Tea Party
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement). (Source: http://www.infowars.com/police-officers-fired-for-being-tea-party-members/.)

·        V Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/California), v okrsku Santa Barbara (http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Barbara_County,_California), mají policisté právo vstoupit od prosince 2010 na soukromý pozemek, do domů a bytů bez soudního příkazu: pokud bude existovat podezření, že se zde nacházejí nezletilé osoby konzumující alkohol. (Source: http://www.dailynexus.com/2010-11-24/santa-barbara-county-applies-alcohol-law/.)

        To cut down on underage drinking, county officials will begin enforcement of a new ordinance next month that allows officers entry into residencies if they suspect minors are drinking on the premises. The Social Host Liability Ordinance grants law enforcement the ability to issue citations to hosts knowingly permitting the consumption of alcohol by minors on their property. Although officers are scheduled to begin enforcing the ordinance Dec. 1, officials may postpone enforcement until administrative measures are ready. “ (Source: http://www.dailynexus.com/2010-11-24/santa-barbara-county-applies-alcohol-law/.)

·        New Yorské policejní jednotky (http://en.wikipedia.org/wiki/NYPD) experimentují v praxi se systémem rozpoznávání lidských očních duhovek (http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_recognition). Detekční zařízení napojené na podrobné databáze biometrických údajů (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) tak budou schopny určit velice přesně a rychle totožnost každého člověka. Zástupci firmy Hoyos Group (http://www.globalrainmakersinc.com/about.aspx) - nazývané také Global Rainmakers Inc. podle slavného filmu Minority Report (http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Report_(film)) - jsou přesvědčeni, že do deseti let bude většina lidí na naší planetě používat tuto identifikační metodu místo osobních průkazů např. typu řidičského oprávnění, pasu aj. Systém ovšem bohužel vyžaduje zavedení povinného předávání osobních biometrických dat státní správě. Firma Hoyos již realizuje své záměry v praxi v Mexiku: spolupracuje s vedením města León (http://en.wikipedia.org/wiki/León,_Mexico) na vybudování „nejbezpečnější“ lidské aglomerace v rámci celé planety. (Source: http://www.infowars.com/minority-report-nypd-implements-iris-scan-technology/; http://truthsquad.tv/?p=150.)

     The NYPD has begun to implement iris scanners to create a bio-metric database of criminal suspects as they are processed through central booking. NYPD says this new identification program is a fail-safe measure to prevent escapes as suspects move through the court system and that this technology is in response to two suspects escaping police custody by impersonating lesser offenders. Jeff Carter, CDO of Global Rainmakers Inc. a leader in the biometrics field says, “In the future, whether it’s entering your home, opening your car, entering your workspace, getting a pharmacy prescription refilled, or having your medical records pulled up, everything will come off that unique key that is your iris. Every person, place, and thing on this planet will be connected [to the iris system] within the next 10 years.” „Global Rainmakers Inc. has partnered with the city of Leon, Mexico to build “the most secure city in the world.” by installing iris scanners. The eye scanners will be implemented in law enforcement facilities, security check-points, police stations, detention areas, jails and prisons, and will eventually make their way into mass transit, medical centers, banks and other public and private locations will also join the program.“ (Source: http://www.infowars.com/minority-report-nypd-implements-iris-scan-technology/; http://truthsquad.tv/?p=150.)

·        Policie v Memphisu (http://en.wikipedia.org/wiki/Memphis,_Tennessee) používá k predikci kriminality (Precrime - http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime) speciální systém: Jde o detekování nahromaděného tepla v jednotlivých městských částech s automatickým zanášením zjištěných dat do centrální mapy. Za tři týdny zkušebního provozu již díky tomu policisté zatkli kolem 1.500 osob. (Source: http://www.abc24.com/news/local/story/MPDs-Heat-Mapping-Aims-to-Predict-Where-Crime/VVr3PMkX0EWDaAEgbmU6DQ.cspx?rss=59.)

·        Americká vláda a její bezpečnostní složky (Department of Homeland Security - DHS; Transportation Security Administration's - TSA) si neustále pohrávají s myšlenkou na povinné zavedení pracovních průkazů (Arbeitsbuch - http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsbuch) ve všech důležitých profesích. Stát by chtěl tímto způsobem prověřovat spolehlivost, loajalitu a schopnosti zaměstnanců v soukromém i ve veřejném sektoru. Odpůrci současné Agendy NWO, demonstranti, disidenti a svobodomyslní lidé tak budou mít zřejmě velký problém se sháněním zaměstnání, jelikož úředníci budou moci efektivně rozhodnout o lidském životě: kdo dostane práci a bude moci uživit rodinu a kdo nikoliv. Američané již k tomu využívají existující systém „The Secure Worker Access Consortium - SWAC“ (http://www.secureworker.com/). Obamova administrativa tím ´s úspěchem´ kopíruje praxi z dob nacistických nebo komunistických pracovních knížek - nyní samozřejmě za pomoci nejmodernějších technologických a vědeckých metod. (Source: http://www.infowars.com/dhs-implementing-no-work-list/.)

     TWIC is short for Transportation Worker Identification Credential and SWAC stands for Secure Worker Access Consortium.TWIC “is a biometric credential that ensures only vetted workers are eligible to enter a secure construction site, unescorted,” Ironworkers Local 361 in Ozone Park, New York, explains. “Before issuing a TWIC, TSA must conduct a security threat assessment on the TWIC applicant. An applicant who, as a result of the assessment, is determined to not pose a security threat, will be issued a TWIC card.” In other words, construction workers in New York will need permission from the TSA and DHS in order to practice their profession and earn a living. It was much the same in the former Soviet Union and authoritarian states such as China where the government determines all aspects of an individual’s life and where even the mildly rebellious are severely punished. SWAC is even more draconian. It is “a large-scale collaborative effort among public and private authorities, facility owners, contractors, and labor organizations who are partnering to prevent terrorist activity by creating a trusted contractor community. Over 500 organizations, including the Port Authority of NY and NJ, which manages and maintains the bridges, tunnels, bus terminals, airports, PATH, and seaports that are essential to the bi-state region’s trade and transportation capabilities, have joined this effort,” according to the union website. SWAC also requires a background investigation by the government, so if construction, port workers, longshoremen, and truck drivers are involved in political activity frowned upon by the feds – for instance, 9/11 truth, considered dangerous and subversive by the State Department – it is likely they will have to find another line of work. A SWAC PDF specifically mentions “treason” in an exhaustive list of crimes and misdeeds that will result in the federal government denying a person the right to earn a living. The TWIC Disclosure and Certification form states the following: “I acknowledge that if TSA or other law enforcement agencies determine that I pose an imminent threat to national security or transportation security, my employer may be notified.” The TSA no-fly list contains thousands of names, including journalists and political activists. If the government determines you hold the wrong political beliefs, according to the TWIC document, your employer will be told and you may lose your job and the ability to provide for your family. The TWIC application also mentions “treason” and “sedition” as a criteria to put an end to an individual’s employment. Sedition is defined as overt conduct, such as speech and organization, that is deemed by officialdom to tend toward insurrection against the establishment. The Sedition Act of 1918 forbids the use of “disloyal, profane, scurrilous, or abusive language” about the United States government, its flag, or its armed forces. The Sedition Act was updated on October 26, 2001, when Congress signed the USA Patriot Act into law. In the mid 70s, the Church Committee discovered that the government had carried out an aggressive campaign for decades to neutralize – as FBI director Hoover characterized it – political activity the establishment considered a threat to its monopoly on power. As noted above, TWIC plans to force an expensive biometric ID on workers. This idea is hardly new. In 2002, the Electronic Privacy Information Center sued the Department of Homeland Security in order to get details on then director Tom Ridge’s plan to introduce a biometric national ID card. Ridge and the government have stated repeatdly that “national security requirements would ultimately make such cards a reality.” /.../ Earlier this year, Democrats pushed the idea making a biometric national ID card mandatory for all Americans. “Everyone would have to produce the card to get a job, or keep a job,” the UPI reported on May 9. “On a five-year timetable the biometric cards would replace Social Security cards and would be used to prove eligibility for employment. Card scanners would be issued to all U.S. employers. The cards would at least have the capability of being linked to a central data system. TWIC and SWAC represent an incremental effort by the national security state to introduce biometric ID as a prerequisite for employment. In the months ahead, we can expect more intrusions by the government on our rights as spelled out by the Declaration of Independence. “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness,” that document states. Life, Liberty, and the pursuit of Happiness, however, according to the government, will soon be predicated on a national biometric ID card and inclusion of our most private information in sprawling databases. In the coming Brave New World Order, only citizens vetted by a totalitarian government will be allowed to work and feed their families. All others will be locked out of the system like the mutants in Total Recall, the dystopian movie based on a story by Phillip K. Dick. (Source: http://www.infowars.com/dhs-implementing-no-work-list/.)

·        Česká republika se řadí k zemím, kde ještě stále existuje tzv. občanský průkaz (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_national_identity_card). Tuto povinnou (nikoliv dobrovolnou) kartu s uvedením základních identifikačních údajů tzv. „řádného občana“ zavedli historicky v českých zemích nacisté (http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism) roku 1939. Stát navíc vybírá za vydání občanek poplatky, které mohou postupně v součtu dosahovat až jedné miliardy korun. Nyní se zdá, že tato částka připadá některým lidem z výkonné státní moci stále velmi malá. Z občanek mají v budoucnu zmizet pod tzv. záminkou ochrany osobních údajů některá vybraná data (namísto úplného zrušení těchto identifikačních karet) a světe div se: lidé si budou ony najednou chybějící údaje dokupovávat!? Větší manipulaci a hraní si na tzv. ochránce lidských práv již naleznete jen stěží. V listopadu 2010 byla v Česku také schválena tzv. elektronická občanka s čipem a digitálním podpisem. Stát navíc hodlá spustit centrální registry občanských informací, které budou propojeny v jednolitý celek. Český i cizí státní úředník (EU) tak bude mít k dispozici online a na jednom místě přímo ze své kanceláře nepřeberné množství informací o každém obyvateli České republiky a pouze Bůh ví, k jakým situacím bude docházet. (Source: http://www.novinky.cz/domaci/214872-z-obcanek-zmizi-data-lide-si-je-pak-budou-muset-koupit.html; http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/sid=a340eeff8ee4d59408f948a91e3c1666/zpravy/z-vlady/obcanky-bez-trvaleho-bydliste-ci-rodinnem-stavu/.)

·        Část soukromého sektoru a úředníků, ve shodě se záměry Agendy Nového světového řádu (NWO): podporují občany, kteří rádi udávají své bližní. Týká se to nyní např. mj. řidičů. Pomocí moderních aplikací v iPhonech (http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone) si tak budují občané jednotlivých států sami proti sobě rozsáhlé špionážní sítě po vzoru někdejších totalitních režimů. Nyní již stačí zadat do Vašeho iPhonu státní poznávací značku vozidla, zvolit patřičné státem předdefinované kategorie nevhodného chování a odeslat. Danému majiteli vozu pak vzniknout problémy s podáváním vysvětlení na patřičných úřadech. (Source: http://www.infowars.com/yet-another-iphone-snitch-app-released/.)

        „Smart phones really are the perfect tool to turn normal citizens into a gigantic snitch network. Here we have yet another addition to the arsenal. DriveMeCrazy, developed by Shazam co-founder Philip Inghelbrech, is yet another snitch oriented iPhone app used to transform its users into the fictional Bewitched busybody ‘Gladys Kravitz’. The app allows users to flag bad drivers through voice-activated commands by reciting the perps license plate number directly into the phone. Once flagged by one of the app’s users, a virtual ticket is issued. This might seem like a novelty but information generated from the virtual ticket (including date, time and location) is actually transmitted to insurance companies and authorities. Inghelbrecht proudly announces the opportunity to build a database of driver information but he sees no foreseeable privacy issues with the app. No one can opt out of this app. Whether you use it or not, as long as you have a license plate anyone with the app can flag you. The potential for abuse is obvious. There is no way to verify if any of the submitted information is valid or even if the offense occurred. An app user with a grudge could do some serious damage to your insurance rates. That’s not even mentioning the hazard the app will create from angry users frantically trying to maneuver through the app menus while driving. (Source: http://www.infowars.com/yet-another-iphone-snitch-app-released/.)

     Na podobných iPhone aplikacích se podílí americké ministerstvo vnitra (DHS). Říká jim „PatriotApp“ (Patriotické aplikace). Lidé mohou státu reportovat jakoukoliv aktivitu svých sousedů, známých nebo cizích lidí. Pomáhají tím v podrývání dobrých vztahů mezi svými bližními a přitom si myslí, že chrání svou vlast. Agendě NWO však ve skutečnosti jde o rozeštvání lidí, o vytvoření atmosféry nedůvěry, strachu mezi občany. Jedinou institucí hodnou lidské důvěry má totiž být pouze stát, úřad, politik, úředník. Vzájemně si loajálně pomáhající společenství lidí např. v rodině nebo v církvi představuje pro Agendu Nového světového řádu velké nebezpečí: lidé by si snad přeci jen mohli pomoci sami a stát by pak snad již ani nepotřebovali. (Source: http://www.infowars.com/iphone-snitch-network-launched/.)

     A new iPhone App with the misleading name ‘PatriotApp’ attempts to draw on the power of the patriot movement, turning smartphone users into a gigantic snitch network. You might think an app with such a patriotic name might have useful functions like a pocket constitution or quotes from our forefathers. But contrary to the services one might expect, this app allows users to report any ‘suspicious’ behavior directly linking them with top government agencies. Much like the new DHS program ‘If you see something, say something’ this app is meant to turn average citizens into a network of spies feeding information back to the federal government. Citizen Concepts, a company formed by insiders from DHS, defines the use of such an app on their homepage: Citizen Concepts announces the launch of PatriotAppTM, the world’s first iPhone application that empowers citizens to assist government agencies in creating safer, cleaner, and more efficient communities via social networking and mobile technology. This app was founded on the belief that citizens can provide the most sophisticated and broad network of eyes and ears necessary to prevent terrorism, crime, environmental negligence, or other malicious behavior. Simply download, report (including pictures) and submit information to relevant government agencies, employers, or publish incident data to social network tools. Key Features: Integrated into Federal Agencies points of contacts FBI, EPA, GAO, CDC, Custom integration with user employers, Fully integrated with Social Media (Facebook, Twitter), Multiple menus and data fields, View FBI Most Wanted, Simple graphical user interface, Uses: Enable citizens to record and communicate: National Security, Suspicious activities, Crime Government Waste, Environmental Crime or possible violations, White collar crime, Workplace harassment, discrimination, or other violations, Public Health concerns. PatriotApp encourages active citizen participation in the War on Terror and in protecting their families and surrounding communities. An app like this is meant to solidify the climate of fear in which our leaders want us to exist. The threat of terrorism must be palpable in order for the ‘War on Terror’ to be justified and to validate all the extreme measures instituted in its name.“ (Source: http://www.infowars.com/iphone-snitch-network-launched/.)

·        Američtí vědci pokročili ve vývoji přístroje určeného ke čtení a zaznamenávání lidských snů. Zařízení bude mít netušené dopady do lidského soukromí, na oblast marketingu, pro bezpečnostní, etické, náboženské aj. otázky. (Source: http://www.novinky.cz/veda-skoly/215288-americti-vedci-chteji-nahravat-a-cist-lidske-sny.html.)

·        Společnost NeuroSky (http://en.wikipedia.org/wiki/NeuroSky) ze San José v Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California) vyvinula technologii pro čtení lidských myšlenek. Dnes již dokonce existují aplikace pro iPhony, které člověk ovládá svým pouhým přáním pomocí elektronické čelenky se snímačem mozkových vln. Zařízení tak umí z části přečíst to, co si myslíte a vaše přání pak převede na displej počítače, iPhonu aj. Problém samozřejmě nastane v případě, když bude chtít tento vynález využít a dále rozpracovat třeba vláda, bezpečnostní služby nebo např. zaměstnavatelé: předně pomocí dálkových čteček k predikci „Precrime“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime) a k totální kontrole svobodné lidské mysli. To by byl konec svobodného světa. (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1346900/The-app-read-mind-iPhone-brainwave-detector-matter-time.html.)

        „But an iPhone application has been developed that can read minds. The XWave allows users to control on-screen objects with their minds as well as train their brains to control attention spans and relaxation levels.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1346900/The-app-read-mind-iPhone-brainwave-detector-matter-time.html.)

     Soudce Napolitano: „Myslet na zločin ještě neznamená, že je někdo zločinec. My v této zemi ještě stále naštěstí většinou netrestáme lidi za jejich myšlenky.“ (Source: Freedom Watch, 1.12.2010.)

     Dřívější kongresman a federální žalobce Bob Barr (http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): „Myšlenka ještě není zločin.“ (Source: Freedom Watch, 1.12.2010.)

·        Pokud bohužel patříte k těm uživatelům internetu, kteří se v sociálních sítích, na chatech (http://en.wikipedia.org/wiki/Chat_room) aj. rádi z legrace vytahují, nebo si vymýšlí či hovoří o zbraních a terorismu, pak byste s touto svou aktivitou měli rychle skončit, pokud se tedy nechcete stát terčem bleskové policejní prohlídky. Vaše chování je totiž nyní v Americe považováno za potenciální hrozbu národní bezpečnosti. (Source: http://www.infowars.com/foolish-facebook-chat-gets-man-arrested-as-possible-terrorist/.)

        Kurt Nimmo, Infowars.com, December 14, 2010. Before everything changed (according to the government) after September 11, if a person made idle, fantastic, and improbable threats in a chatroom or on an internet fourm, he was usually dismissed as a crank or somebody seeking attention. Now he is considered a threat to national security and is reported in short order to the FBI, especially if his idle threats concern the train system in the district of criminals. “Awais Younis, also identified as Sundullah Ghilzai, told an FBI complainant through Facebook how how to build a pipe bomb ‘and what type of shrapnel would cause the greatest amount of damage,’ according to an affidavit from an FBI special agent. The threatened targets included the Washington Metro transit system,” reports CNN. CNN characterizes his absurd chest-beating idiocy as a terrorist plot.“ (Source: http://www.infowars.com/foolish-facebook-chat-gets-man-arrested-as-possible-terrorist/.)

·        Americké pojišťovny budou hodnotit chování svých klientů mj. prostřednictvím Facebooku a dalších sociálních sítí. (Source: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/pojistovny-v-usa-chteji-hodnotit-klienty-i-pomoci-dat-z-facebooku_186627.html.)

·        Pořad kanadské televize CBC (http://en.wikipedia.org/wiki/CBC_News_Network) s názvem ‘the Passionate eye’ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Passionate_Eye) dokázal, že tzv. Christmas bomber Umar Farouk Abdul Mutallab (http://en.wikipedia.org/wiki/Umar_Farouk_Abdul_Mutallab) nemohl  25. prosince 2009 vážněji poškodit letadlo Northwest Airlines (Flight 253) na cestě z Amsterdamu do Detroitu. Pokud by se Mutallabovi vůbec podařilo bombu odpálit - o čemž lze dle laboratorních experimentů reálně pochybovat - tak následná exploze by zabila samotného mladého teroristu a s největší pravděpodobností ještě jednoho cestujícího. Trup letadla by nebyl vůbec proražen. Občané se proto ptají: proč byl Mutallabův případ využit jako precedens k zavedení masivních bezpečnostních opatření pro lety do USA včetně již pověstných bio-skenerů (http://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner). (Sources:http://www.cbc.ca/documentaries/passionateeyeshowcase/2010/detroitplanebomber/, stopáž 1:50, 10:15, 14:00, 27:00 and 33:33; http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2009/12/flight_253_passenger_says_at_l.html; http://www.infowars.com/experiment-finds-‘underwear-bomber’-could-not-have-taken-down-flight-253/.)

        A recreation on the CBC program ‘the Passionate eye’ attempted to determine what would have happened if Umar Farouk Abdul Mutallab had been successful in detonating his pentaerythritol trinitrate (PETN) bomb on Christmas day of last year.  The supposed al-Qaida operative had aspired to breach the Detroit-bound plane’s fuselage, ignite the fuel tanks and cause a catastrophic crash. However, the blast, if successful, would not have been powerful enough to penetrate the 5 mm thick aluminum alloy skin and the structural integrity of Northwest Airlines flight 253 would have remained in tact.  The documentary also admitted even in laboratory conditions, the attempted detonation method of igniting the PETN by ways of a chemical reaction is difficult. Curiously absent from the documentary was the eyewitness account of Kurt Haskell, who as reported on the Michigan Live news website, indicated Mutallab was escorted past Amsterdam’s security with the aid of a ‘sharp dressed Indian man’… “His friend was dressed in an expensive suit. The suited man asked ticket agents whether Mutallab could board without a passport. The guy said, ‘He’s from Sudan and we do this all the time.’” Security Analyst Chris Yates states in the documentary, “he (Mutallab) was a very ‘ordinary looking’ guy, very ‘student looking’”. Conversely, Mr. Haskell has stated, “Mutallab was poorly dressed.” This incident has been used to sell costly millimeter-wave and ‘backscatter’ X-ray scanners, although as this experiment concludes only Mutallab and the unfortunate passenger sitting beside him would have suffered fatal injuries. Albeit one innocent death would be a tragedy, the reasonable person would not advocate the increased implementation of ‘police state’ style tyranny by the TSA (Transportation Security Administration). In light of this new evidence, perhaps the TSA will reexamine their procedures with aid from an outraged, resistant public to return USA to a free state with the right to mobility and liberty. In the timeless words of Benjamin Franklin, “They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety”. (Sources: http://www.cbc.ca/documentaries/passionateeyeshowcase/2010/detroitplanebomber/, stopáž 1:50, 10:15, 14:00, 27:00 and 33:33 http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2009/12/flight_253_passenger_says_at_l.html; http://www.infowars.com/experiment-finds-‘underwear-bomber’-could-not-have-taken-down-flight-253/.)

·        V Texasu byly neoprávněně prodávány vzorky krve čerstvě narozených dětí farmaceutickým firmám a armádě mj. za účelem genetických experimentů. Odběr krve totiž původně povinně požadoval stát v rámci svých preventivních a výzkumných projektů. Zatím byly k dispozici údaje o více než devíti tisícovkách takových podvodných prodejů. (Source: http://www.infowars.com/texas-sells-babies-blood-second-lawsuit-filed/.)

     „/.../ samples that were allegedly sold to pharmaceutical companies and/or used by Armed Forces for genetic research. Compensation of $1,000 per blood sample sold is also sought from Health Commissioner David Lakey. The lawsuit is filed on behalf of two parents who believe their child may have been a victim of the state sponsored blood theft. Jim Harrington, Civil Rights Project director, estimates almost 9000 samples were improperly sold but cautions that may be a conservative number. Harrington also believes the revenue collected from the sales total more than $300, 000. Parents are rightly outraged by this deliberate deception with more than 38,000 demanding the immediate destruction of samples. One parent asserted concerns over a national DNA database could be the endgame for this type of nefarious data collection effort. (Source: http://www.infowars.com/texas-sells-babies-blood-second-lawsuit-filed/.)

·        Americká společnost SkyRfid Inc. (http://www.skyrfid.com/RFID_Weapons_Management.php) dodává pro trh se střelnými zbraněmi digitální RFID čipy. Každá zbraň je pak vybavená vlastním vysoce odolným čipem a díky tomu může být také vysledovatelná na dálku. Lze očekávat povinné zavedení těchto zbraňových čipů na globálním trhu tak, aby měla každá vláda a její bezpečnostní složky dokonalý přehled o výzbroji svých občanů. Bohužel se tak zase o trochu více pootevírají dveře ke vzniku globálního Nového světového řádu. (Source: http://www.infowars.com/rfid-for-guns/.)

        “The tag measures 12.2 mm x 7.3 mm x 1.7 mm thick which allows it to fit inside the handgrip on either side of the magazine on handguns that have limited space for an RFID tag. The tag itself is ceramic with a silver antenna so it can handle gun cleaning solvents and also the shock of a weapons being fired repeatedly.” Based on the company’s webpage, the tags are being marketed to the military and law enforcement to keep track of weapons within complex arsenals. (Source: http://www.infowars.com/rfid-for-guns/.)

·        Doslova zděšení vyvolaly zprávy agentury Reuters (http://en.wikipedia.org/wiki/Reuters) a Natural News (http://www.naturalnews.com/About.html) o plánovaném zavádění mikročipů do lidských léčiv, do jednotlivých tabletek, pilulek, mastí, čajů atd. Velkým farmaceutickým firmám a lidem kolem Agendy Nového světového řádu (NWO) tato metoda umožní online sledování pacientů a ještě cílenější zaměření nejrůznějších preparátů: tím větší výdělky. Kdo bude znát vysílací frekvence čipů uvnitř léků a případné kódování, tak ten zjistí podrobnosti o Vašich zdravotních potížích, bude moci dokonce celou řadu Vašich problémů uměle vyvolat a také vás kontrolovat, zda přesně užíváte všechny tabletky. Pokud národní vlády schválí využití léků s čipy, nebo si to nechají nařídit od nějaké nadnárodní instituce či organizace: dojde doslova k revoluci v kontrole svobodného a intimního života každého pacienta; zvětší se neuvěřitelným způsobem možnosti k manipulaci s celými národy. (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A754720101108;http://www.naturalnews.com/ 030341_microchips_drugs.html.)

        The age of pharmaceutical microchipping is now upon us. Novartis AG, one of the largest drug companies in the world, has announced a plan to begin embedding microchips in medications to create "smart pill" technology. The microchip technology is being licensed from Proteus Biomedical of Redwood City, California. Once activated by stomach acid, the embedded microchip begins sensing its environment and broadcasting data to a receiver warn by the patient. This receiver is also a transmitter that can send the data over the internet to a doctor. The idea behind all this is to create "smart pills" that can sense what's happening in the body and deliver that information to the patient's doctor. Novartis plans to start microchipping its organ transplant anti-rejection drugs and then potentially expand microchipping to other pharmaceuticals in its product lineup. This same technology could soon end up in pills made by other drug companies, too. The best laid plans...It all sounds good on the surface, but NaturalNews readers no doubt have lots of skeptical questions about this technology. For starters, Novartis apparently isn't planning on conducting any clinical trials that might take into account the safety issues of swallowing microchips. "Novartis does not expect to have to conduct full-scale clinical trials to prove the new products work," reports Reuters. "Instead, it aims to do so-called bioequivalence tests to show they are the same as the original." But I have a question: What chemicals or heavy metals are contained in the microchip itself? A microchip that transmits data obviously must have a power source, meaning it needs to have a very small battery or capacitor of some sort. The materials used in capacitors and batteries, to my knowledge, are toxic to the human body and should never be eaten. Microchips are not food, and to swallow them seems risky to your health, especially if you're swallowing several microchips per day. Another huge concern with microchips that transmit data is data privacy. If these microchips are broadcasting information, then obviously that information can be picked up by anything nearby, including potentially unscrupulous individuals or organizations who might put it to a nefarious use. For example, suppose a local pharmacy store installs a microchip signal detector in their main door entrance in order to track people who are broadcasting medication data. They could then theoretically decode that data and use it to determine what health condition that customer might be suffering and then push competing generic pharmaceuticals as a replacement. Government agents could carry "pharma microchip scanners" that determine what pills you're taking right now. This could be used to violate your privacy by sharing that data with other government agencies or it could even be sold off to third-party marketing companies. I very much doubt the data being broadcast by the microchips in these pills will be encrypted because encryption requires real processing power, and there isn't room for much of a CPU or power source inside these tiny microchips. Most likely, they are going to broadcast raw signal data that can be detected and decoded quite easily. But the really scary part about these microchipped medications is that this technology will be used to make sure people are taking their medication. Drug companies lose billions of dollars a year (in their minds) from patients not remembering to take their pills. Of course, half the reason they can't remember to take their pills is because many pharmaceuticals damage cognitive function, but that's another story. So this smart-pill microchip technology will likely be used to track what pills patients have taken so that they can be "gently reminded" to take more pills they may have forgotten. In the marketing business, this is called a "continuity program." It's a way to make sure repeat sales happen on a regular basis. In this context, microchipping the pills benefits the drug companies, not necessarily the patients. This is especially true when considering those pharmaceuticals that are harmful to human health -- and we all know the pharmaceutical market is full of pills that have later been found to be extremely dangerous or even deadly (Vioxx, anyone?). Now, there may be one interesting side effect to all this: Employers who are interviewing potential job candidates might be able to buy (or make) simple drug scanning devices that detect the presence of a pharmaceutical microchip broadcast signal. (You could probably make one in your garage from electronic parts purchased at Radio Shack.) This might be very useful for employers who don't want to hire people taking medications. They invite you in for an interview and quietly scan for drug broadcast data. A red light tells them you're broadcasting medication data, and they calmly tell you the interview is over and "we'll get back to you." With employers right now drowning in health insurance costs, this could provide a simple, easy way for corporations to avoid taking on anyone who might create a cost burden on their health insurance plans (from their point of view). I don't necessarily agree with this use of the technology; I'm just saying this is one way in which it is likely to be used by employers to screen out employees who are on medications. Cops, too, could use a similar scanning device to determine if a driver at the scene of an accident might be medication impaired. Now this is a use I actually do agree with. Today's roadways are filled with mentally impaired drivers who are doped up on medications. The problem is actually far worse than drunk drivers, by the way, and yet virtually nothing is being done to combat this problem of "medicated drivers." (Most people don't even know the problem exists.) If people taking medications are broadcasting that fact through all the little microchips they swallow, then scanning for the presence of medications is simple. It's even easier than a breathalyzer test because it requires no action on the part of the test subject. The cop just presses a button, waits two seconds, and can then determine whether you're broadcasting medication data. At that point, you might be arrested under suspicion of "driving while medicated." There are clearly a lot of unanswered questions and even some potential risks involved in taking microchipped pharmaceuticals. For some people, privacy issues may be the biggest factor of all, because who wants to broadcast the fact that they're taking meds in the first place? I don't take any pharmaceuticals, obviously, and most NaturalNews readers avoid them, too. The fact that drugs will soon be microchipped is yet another good reason to find more holistic ways to take care of your health. Don't bet your life (and your privacy) on Big Pharma's pills. Choose a healthy, holistic lifestyle based on nutritious, organic foods, regular exercise and the avoidance of all man-made (synthetic) chemicals, and you most likely won't ever need pharmaceuticals for your entire life. The age of microchipping people and microchipping medications is now upon us. Given what the TSA is doing right now with naked body scanners, you can only imagine what Big Brother will do with any medication data you might be broadcasting from inside your body. In fact, the very idea that there is a microchip inside your body that's broadcasting data might get you flagged as a possible terrorist by the TSA, which would then proceed to finger your genitals and palm your breasts as part of their new "enhanced pat-down" groping technique. The best way to avoid all this risk is to simply eat your veggies and drink your superfoods. Don't become a trackable, traceable, microchipped subject of the medical industry that wants to turn your body into a chemical profit center.  (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A754720101108; http://www.naturalnews.com/030341_microchips_drugs.html.)

·        Čeští vědci z Ostravy (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrava) chtěli podat žádost o grant z fondů Evropské unie, který měl řešit detekci genetických částic prachu. Existuje reálná hrozba toho, že pak bude tento vynález zneužit státem k monitoringu občanů z hlediska ekologické zátěže jednotlivých bytů, domů, lokálních topenišť a to s výsledkem: například větší zdanění „nesprávně“ zaprášených ulic. (Source: Radiožurnál, 13.11.2010.)

·        Americká vláda a její bezpečnostní složky mohou na základě své žádosti získat a sledovat kompletní údaje o klientech společností nabízejících kreditní, slevové, telefonní aj. karty. Podle zavedené praxe pošle federální agent žádost například do společnosti Master Card (http://en.wikipedia.org/wiki/Master_Card) a dostane okamžitě k dispozici kompletní historii všech minulých i plánovaných klientových transakcí. Soudní příkaz k takovému kroku není nutný, jestliže podezřelá osoba spadá do oblasti již dříve soudem schváleného vyšetřování v důvěrném režimu. Soudce pouze později celou operaci pouze potvrdí. Federální agent může ovšem také zvolit klasickou cestu a jít přímo za soudcem, předložit mu již shromážděné údaje o podezřelé osobě a pak čekat na soudní příkaz, na jehož základě by mohl teprve získat požadovaná data. (Source: http://www.wired.com/threatlevel/2010/12/realtime/.)

        „Federal law enforcement agencies have been tracking Americans in real-time using credit cards, loyalty cards and travel reservations without getting a court order, a new document released under a government sunshine request shows. The document, obtained by security researcher Christopher Soghoian, explains how so-called “Hotwatch” orders allow for real-time tracking of individuals in a criminal investigation via credit card companies, rental car agencies, calling cards, and even grocery store loyalty programs. The revelation sheds a little more light on the Justice Department’s increasing power and willingness to surveil Americans with little to no judicial or Congressional oversight. For credit cards, agents can get real-time information on a person’s purchases by writing their own subpoena, followed up by a order from a judge that the surveillance not be disclosed. Agents can also go the traditional route — going to a judge, proving probable cause and getting a search warrant — which means the target will eventually be notified they were spied on. The document suggests that the normal practice is to ask for all historical records on an account or individual from a credit card company, since getting stored records is generally legally easy. Then the agent sends a request for “Any and all records and information relating directly or indirectly to any and all ongoing and future transactions or events relating to any and all of the following person(s), entitities, account numbers, addresses and other matters…” That gets them a live feed of transaction data.“ (Source: http://www.wired.com/threatlevel/2010/12/realtime/.)

·        Český Ústavní soud (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_constitutional_court) přitvrzuje. Policisté mohou díky jeho rozhodnutí odebírat podezřelým osobám vzorky vlasů a slin i proti jejich vůli. Zdá se, že Bohem garantovaná občanská přirozená (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) a ústavní práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_základních_práv_a_svobod) již nehrají takovou roli jako v minulosti po Sametové revoluci (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution). Jde o znatelný posun směrem k Agendě Nového světového řádu (NWO)? (Source: http://www.novinky.cz/domaci/218840-policiste-mohou-podezrelym-odebirat-vzorky-vlasu-a-slin-i-proti-jejich-vuli.html; http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=4459.)

·        Jednotky Armády České republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Army) se účastnily v létě 2010 v americkém Texasu operace „Lone Star“, při které byla nacvičována pomoc lokálním úřadům pro případ nenadálých katastrof nebo též občanských nepokojů. České jednotky tak mohou v budoucnu například potlačovat v rámci NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) snahu amerických patriotů o zachování ústavních svobod vůči záměrům Agendy Nového světového řádu. (Source: http://www.ng.mil/news/archives/2010/08/080610-Texas.aspx.) 

        "What we do and what we're training for is a mass casualty," said Texas State Guard Capt. James R. Owens, a registered nurse with the DFW Medical Group. "It's about taking care of the population." /.../ „"We need to practice for any kind of mass casualty occasion, too," said Capt. Petra Matulkova /.../.“ (Source: http://www.ng.mil/news/archives/2010/08/080610-Texas.aspx.)

 

·        Evropská unie připravila plány na nové masivní zdanění všech svých členů. Peníze pro Agendu Nového světového řádu se tak zajisté opět najdou. (Source: http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/206228.)

     European Union Budget Commissioner Janusz Lewandowski is set to revive plans for a taxation system across all 27 member nations /.../.“ „UK Independence Party Euro MP Marta Andreasen said: “This tax will be an extra burden, however it is levied. “If it is slapped on banks, they will pass the cost to the customer. The taxpayer will always be the loser. The Commission is outrageous and deceitful.” EU bureaucrats, already braced for a massive backlash, have advised officials to avoid using the word “tax” because it would be “politically explosive”.“ (Source: http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/206228.)

·        EU spustila na začátku prosince 2010 Evropskou službu pro vnější činnost (EEAS - http://en.wikipedia.org/wiki/EEAS) - tzv. ministerstvo zahraničí EU. Na Českou republiku již nezbyl ani jeden velvyslanecký post nebo nějaká opravdu významná funkce. Pan Jiří Šedivý (http://www.jirisedivy.cz/cz/zivotopis) však bude alespoň Ředitelem pro civilní a vojenské plánování EEAS. (Source: http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/nova-diplomaticka-sluzba-bude-skoro-vyhradne-muzskou-zalezitosti-008264.)

·        Evropská unie se rozčilovala a hrozila zastavením dotací ze svých tzv. fondů, když se dozvěděla, že „svobodné Česko“ propustilo některé své k Unii až příliš vstřícné a loajální státní úředníky, placené právě ze zdrojů EU. (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=2509&s=newsletter.)

·        Evropská unie zničí svobodný trh s přírodními bylinkami. Od 1.4.2011 musí z obchodů zmizet všechny bylinky, jejich směsi aj. přírodní výrobky, které mají povahu léčiv a neprošly patřičnými testy státem garantovaných laboratoří. Toto opatření zlikviduje po tisíce let tradované a prospěšné lidové léčitelství. Drahé testy si normální apatykář nemůže dovolit. „Velké farmafirmy téměř dosáhly cílové pásky své desítky let trvající války ve snaze zlikvidovat konkurenci. Od 1. dubna 2011 /.../ se prakticky všechny léčebné byliny stanou v Evropské unii ilegálními.“ „Jako nejodpornější aprílový vtip všech dob byla 31. března 2004 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:en:PDF) zavedena Evropská směrnice o produktech tradiční herbální medicíny (THMPD). Ustavila pravidla a regulace pro používání bylinných produktů, které se předtím prodávaly volně. Tato direktiva požaduje, aby všechny bylinné přípravky povinně prošly stejnou procedurou, jak farmaka. Nečiní rozdílu, jestli byla daná bylinka běžně používána tisíce let. Náklady na ni jsou mnohem vyšší, než si většina výrobců, mimo velkých farmafirem, může dovolit, kdy se náklady u jedné bylinky odhadují na 80,000 až 120,000 liber, a kdy každá bylinka směsi musí být prověřena odděleně. Nezáleží na tom, jestli se bylinka bezpečně a účinně používala tisíce let. Bude považována za lék/drogu. Samozřejmě, že do toho mají bylinky daleko. Jde o přípravky vyrobené z biologických zdrojů. Nemusí být nutně vyčištěné, protože to může změnit jejich vlastnosti a účinnost, stejně jako u potravin. Jde o pokřivení jejich povahy a podstaty bylinkářství, aby se s nimi zacházelo jako s drogami.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/178-farmafirmy-zaznamenaly-velke-vitezstvi-byliny-a-doplnky-podle-direktivy-eu-zmizi-z-trhu.aspx.)

·        Evropský president pan Herman Van Rompuy (http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy) oznámil jasně, že nastal konec svobodných národů a nikdo nepřežije jen tak sám o sobě. Každý euroskeptik představuje nebezpečí pro světový mír. (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nation-states-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html.) 

        Nation states are dead: EU chief says the belief that countries can stand alone is a 'lie and an illusion'.“ „Mr Van Rompuy’s speech in the German capital told his audience that ‘the time of the homogenous nation state is over’. He added that the ‘danger’ of Euroscepticism was spreading beyond the confines of countries such as Britain and was becoming a stronger force across the whole continent. ‘We have together to fight the danger of a new Euroscepticism,’ he declared. ‘This is no longer the monopoly of a few countries.“ „‘In every member state, there are people who believe their country can survive alone in the globalised world. It is more than an illusion – it is a lie.’“ „‘The biggest enemy of Europe today is fear,’ he said. ‘Fear leads to egoism, egoism leads to nationalism, and nationalism leads to war. ‘Today’s nationalism is often not a positive feeling of pride in one’s own identity, but a negative feeling of apprehension of the others.’“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nation-states-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html.) 

·        Americký president Obama vyzval k boji s lidmi odporujícími globalizaci. (Source: http://www.infowars.com/barack-obama-we-must-embrace-globalism-and-the-emerging-one-world-economy/.) 

        Barack Obama showed very clearly how he feels about globalism when he made the following statement during his speech in Mumbai…. “This will keep America on its toes. America is going to have to compete. There is going to be a tug-of-war within the US between those who see globalization as a threat and those who accept we live in a open integrated world, which has challenges and opportunities.” (Source: http://www.infowars.com/barack-obama-we-must-embrace-globalism-and-the-emerging-one-world-economy/.) 

·        Jedno z oddělení městské policie (http://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_police) v Ostravě (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrava) údajně nesmělo vyvěšovat vlajku své vlasti - České republiky. Mohlo však bez problémů vyvěsit prapor Evropské unie. Někde bylo něco špatně přátelé. Že by už cizí státy platily i naše vlastní policisty? (Source: http://tomaskupec.blog.idnes.cz/c/156747/Mestska-policie-v-Ostrave-nesmi-vyvesovat-vlajku-CR-ovsem-EU-musi.html.)

·        Svobodní občané a všichni rozumně uvažující lidé si uvědomují obrovské nárůsty cen energií, vody, jídla atd. Záchranou se zdá být návrat k úspornému způsobu života našich předků, k používání dřeva, uhlí, výpěstků z vlastní zahrady, vody z vlastní studny atd. Neustálé zdražování cen plynu, tepla, nájmu, elektrické energie, zvyšování daní: to vše nutí veřejnost k vypovídání účastnických smluv jednotlivých dodávek a služeb, k přechodu na tisíciletími ověřené metody vytápění a obživy, k osvobození se z jha nikdy nekončících měsíčních poplatků. A jestliže tak získané úspory dosahují až desítek tisíc korun ročně - za cenu omezení komfortu a návratu k fyzické práci, nicméně také za cenu zachování osobní svobody, vyrovnaných nebo přebytkových rodinných rozpočtů: Není se co divit, že se Evropská unie rozhodla zdražit (regulovat) také tuto zatím poslední naději občanů na přežití a úspory. EU již chystá např. přísná omezení těžby: dřevní hmoty, uhlí, využívání vlastní vody, jídla atd. (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/269-zelena-totalita-kvuli-oteplovani-ma-byt-jidlo-na-pridely-kdyby-byl-hitler-jeste-na-zivu-tak-by-slzel-dojetim.aspx; http://www.euro.cz/detail.jsp?id=3855&s=newsletter; http://www.infowars.com/michael-braverman-worldwide-water-conspiracy/; http://www.novinky.cz/ekonomika/216271-z-palivoveho-drivi-se-pred-zimou-stava-nedostatkove-zbozi.html; http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4301&s=newsletter; http://www.novinky.cz/domaci/215762-snemovna-schvalila-skrty-v-socialni-oblasti-a-zvyseni-dani.html; Ostravská radnice, prosinec 2010, s. 2; http://www.euro.cz/detail.jsp?id=3855&s=newsletter.)

     Ve spolupráci s některými českými i zahraničními vědci (Český hydrologický ústav - pan Zdeněk Venera - viz. Radiožurnál, 9.12.2010) chce též unie podrobně zmapovat zbývající zásoby pitné vody v Česku tak, aby pak mohla zavést nové regulace a daně. Ceny tedy porostou. Například v případě vody existuje střednědobý cíl: dostat se na 150,-Kč za kubík této životadárné tekutiny (Jen v Ostravě - http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrava - stouply od ledna 2011 ceny za vodné a stočné o 10%) při oficiálním zdůvodnění: nutnost tzv. „obnovy zastaralého potrubí“. Obecně lze opět očekávat v každém směru - jak typické - nové daně v souvislosti s tzv. ekologickou zátěží. Občan již alespoň nyní ví: k čemu vedou ty tzv. globální „prospěšné regulace“: ke ZDRAŽOVÁNÍ a ke zničení přebytkových rozpočtů každého člověka, každé rodiny. (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=3855&s=newsletter; http://www.infowars.com/michael-braverman-worldwide-water-conspiracy/; http://www.novinky.cz/ekonomika/216271-z-palivoveho-drivi-se-pred-zimou-stava-nedostatkove-zbozi.html; http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4301&s=newsletter; http://www.novinky.cz/domaci/215762-snemovna-schvalila-skrty-v-socialni-oblasti-a-zvyseni-dani.html; Ostravská radnice, prosinec 2010, s. 2.)

        Unie chce kontrolu obchodů se dřevem. Evropská unie zpřísní dohled nad obchodováním se dřevem, aby zabránila nelegální těžbě. Počítá s tím nové nařízení unie, které bude účinné od 3. března 2013, a do té doby musí Česko přijmout příslušná prováděcí opatření. „Nařízení o dřevu je zaměřeno na hospodářské subjekty, které chtějí na trh unie poprvé uvést dřevo nebo výrobky ze dřeva. Nijak se nedotkne spotřebitelů. Pro ty naopak představuje ujištění, že kupují pouze produkty, které byly vytěženy zákonným způsobem, založeným na principu trvale udržitelného obhospodařování lesů,“ uvedla mluvčí ministerstva zemědělství Tereza Dvořáčková. Podle Dvořáčkové se nařízení vztahuje také na obchodníky, kterým stanoví povinnost na požádání doložit informaci o tom, od koho výrobek ze dřeva nakoupili nebo komu jej prodali.“ (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=3855&s=newsletter.)

·        Ostrov Svatého Bartoloměje (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barthélemy) opustí Evropskou Unii k 1.1.2012. (Source: http://mach.blog.ihned.cz/c1-48710850-prvni-zeme-opousti-eu.)

     Glenn Beck: „Experiment Evropské unie se ukázal být obrovskou katastrofou.“ „Vystupte ze systému Evropské Unie ještě dokud je čas: nebo vás to potopí společně s ní.“ (Source: Glenn Beck Show, 29.11.2010.)

     „Je to poprvé, kdy nějaká země opouští Evropskou unii. Tou zemí je Ostrov svatého Bartoloměje, zámořské území Francie. Evropská rada v tichosti, aniž by to zahrnula do zápisu z jednání, přijala rozhodnutí o tom, že karibský ostrov Svatý Bartoloměj přestane být součástí EU k 1. lednu 2012.“ „Svatobartolomějský parlament hlasoval o vystoupení z EU 8. října 2009 poměrem 17:1 po té, co v posledních volbách získala 16 z 19 křesel strana Saint-Barth d’abord! (“Svatý Bartoloměj na prvním místě!”) V  rezoluci svatobartolomějského parlamentu se mj. uvádí: „Evropská unie směřuje k jednotné regulaci všech členských států a přidružených území, ať již jde o nařízení či daně. Svatý Bartoloměj tak bude moci těžko být nadále autonomní v oblasti daní, tak jak to odpovídá jeho vlastní historii. Abychom zachránili svůj status bezcelní zóny zděděný z doby, kdy jsme patřili pod Švédy, musíme získat zpět jurisdikci v oblasti cel. I všelijaké jiné regulace lze na tak malém ostrově, jako je ten náš, stěží uplatňovat. Vezměme si jako příklad evropské nařízení, které vyžaduje snížit obsah benzenu v motorovém benzínu na 1 %. Abychom dokázali toto nařízení splnit, stálo by nás to 22 centimů (5 Kč) na litr, a o tolik by vzrostly ceny u pump…“ K tomu poslanci místního parlamentu dodali: „Samozřejmě, že náš požadavek na změnu postavení vůči Evropské unii nikterak neznamená, že bychom usilovali o nezávislost ostrova na Francii, pakliže se budeme moci sami rozhodovat, jaká nařízení v oblasti ochrany spotřebitele, zdraví, hygieně a potravinové bezpečnosti budeme považovat za potřebná a za prioritní.“ Svatý Bartoloměj tak dal Francii docela jasně na vědomí, že by mohl vyhlásit nezávislost, pokud mu Francie nedojedná vyvázání z Evropské unie. Francie nechtěla přijít o své imperiální „zámořské území“, tak požádala 29. října 2010 Evropskou radu o vyvázání Svatého Bartoloměje z EU. Obraz prezidenta Sarkozyho tak bude nadále viset ve školních třídách, legislativně ale bude mít ostrov plnou autonomii. Proces vystoupení z EU. Francie požádala Evropskou radu v souladu s článkem 355, odst. 6 Smlouvy o fungování EU o změnu statusu ostrova na „přidružené území“. Tento článek říká, že „Evropská rada může z podnětu dotyčného členského státu přijmout rozhodnutí, kterým se vůči Unii mění status dánské, francouzské nebo nizozemské země nebo území … Evropská rada rozhoduje jednomyslně.“ Již před říjnovým zasedáním Evropské rady dala Evropská komise souhlasné stanovisko a sekretariát rady připravil návrh usnesení, kterým se Svatý Bartoloměj vyváže z EU. Svatý Bartoloměj tak získá stejný status jako Nizozemské Antily či Britské Bermudy, které sice formálně uznávají nizozemskou resp. britskou královskou moc, ale de facto mají legislativní nezávislost. Svatý Bartoloměj tak má šanci být dalším daňovým rájem v Karibiku, územím, které nebude podléhat svazujícím pravidlům EU. Ostrov má již dnes vyšší HDP na obyvatele než kontinentální Francie.“ (Source: http://mach.blog.ihned.cz/c1-48710850-prvni-zeme-opousti-eu.)

·        Němečtí občané si většinou přejí návrat k marce (http://en.wikipedia.org/wiki/German_Mark). (Source: http://www.ct24.cz/ekonomika/110260-nemci-volaji-po-navratu-marky-politici-to-ale-odmitaji/.)

·        Podobně uvažovali také Slováci (http://en.wikipedia.org/wiki/Slovaks). Slovensko (http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_Republic) by nemělo podle předsedy slovenského parlamentu (http://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_the_Slovak_Republic) pana Richarda Sulíka (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Sulík) slepě důvěřovat lídrům Eurozóny (http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone): Je v našem životním zájmu mít připraven plán na zrušení eura a na znovuzavedení slovenské koruny (http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_koruna). (Source: http://www.novinky.cz/ekonomika/219487-zvazme-zruseni-eura-rekl-predseda-slovenskeho-parlamentu.html.)

·        Analytik-kazatel Lindsey Williams (http://www.reformation.org/energy-non-crisis.html), jenž pravidelně s velkou přesností predikuje nárůst světových cen nejrůznějších komodit, potvrzuje: euro se neudrží a padne ještě dříve než dolar. Navíc ceny ropy a plynu dramaticky vzrostou. Současné ceny 3-5 dolarů za galon „černého zlata“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Oil) budou do dvou let dávno minulostí. Uvědomuje si dnes někdo: co nastane? Elitáři z NWO mají naštěstí svůj etický kód, který jim nařizuje, že musí nějakým způsobem povědět světu své záměry ještě před jejich vlastní realizací (média, knihy, filmy, články atd.). Základní poučka zní: jděte pryč od papírových peněz a budujte si svou nezávislost na dodávkách energií, služeb, potravin, vody. (Source: http://www.infowars.com/lindsey-williams-crude-oil-price-targeted-for-150-200-per-barrel/.)

·        Britská regulační agentura pro oblast zdravotní péče MHRA (http://en.wikipedia.org/wiki/Medicines_and_Healthcare_products_Regulatory_Agency) vydala prohlášení, ve kterém potvrzuje velmi pravděpodobný vliv na rozšíření Guillain-Barreho syndromu (http://en.wikipedia.org/wiki/Guillain-Barré_syndrome) mezi lidmi právě díky očkování proti chřipkovým typům onemocnění. (Source: http://www.infowars.com/health-chiefs-confirm-link-between-flu-vaccine-and-killer-nerve-disease/.)

    The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) issued a statement regarding the link between Guillain-Barre and the swine flu vaccine. “Given the uncer tainties in the available information and as with seasonal flu vaccines, a slightly elevated risk of GBS following H1N1 vaccines cannot be ruled out. Epidemiological studies are ongoing to further assess this possible association.” Unfortunately, this announcement has come far too late. Thousands of vaccines have been given worldwide, with 14,000 children in Oklahoma as test subjects for the experimental first wave of the swine flu vaccines in 2009. There was no shortage of warnings regarding the vaccine, however, with about 50% of doctors refusing to be injected. Citizens and doctors alike were also warned numerous times that the swine flu vaccine had a direct link with Guillain-Barre Syndrome. Even mainstream media was forced to pick up on the link, with the Times Online offering warning that the vaccine had a “death link”. Neurologists around the world were even warned about the safety of the vaccine by Professor Elizabeth Miller, head of the immunization department for UK’s Health Protection Agency. “The vaccines used to combat an expected swine influenza pandemic in 1976 were shown to be associated with GBS and were withdrawn from use,” she wrote in a letter to neurologists.” (Source: http://www.infowars.com/health-chiefs-confirm-link-between-flu-vaccine-and-killer-nerve-disease/.)

·        Indie a USA hlásily desítky mrtvých v souvislosti s podáním vakcín Gardasil (http://en.wikipedia.org/wiki/Gardasil) a Cervarix (http://en.wikipedia.org/wiki/Cervarix). Austrálie a Nový Zéland zastavili očkování vakcínou Fluvax (http://www.racgp.org.au/cmi/cscfluva.pdf). (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/192-gardasil-silgard-cervarix-chrante-proti-nim-sve-dcery-.aspx; http://www.dailymail.co.uk/health/article-1321203/Experts-admit-swine-flu-jab-cause-deadly-nerve-disease.html; http://www.infowars.com/fed-hints-it-will-print-and-inflate-dollars-as-gold-hits-new-record/; http://www.nzherald.co.nz/health/news/article.cfm?c_id=204&objectid=10640892.)

        Indie zastavila zkoušky vakcíny proti HPV po smrti 6 dívek. V USA jich zemřelo 67, vláda nedělá nic. Hrůzy způsobené vakcínou Gardasil vyráběnou společností Merx and Comp., a vakcínou Cervarix od výrobce GlaxoSmithCline (GSK) pokračují - v Indii během pokusného očkování nedávno zemřelo na jeho následky šest mladých dívek. Tyto dvě vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) měly v USA podíl na úmrtí nejméně 67 dívek, avšak u amerických úřadů to nevyvolalo žádnou jinou reakci než tajit to před veřejností. Ale v Indii 6 úmrtí donutilo vládu, aby okamžitě zastavila pokusy s vakcínami.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/192-gardasil-silgard-cervarix-chrante-proti-nim-sve-dcery-.aspx.)

        „After The Mail on Sunday revealed in August 2009 that doctors were being asked to monitor cases of GBS during the swine flu pandemic, a letter from the Health Protection Agency’s chief executive Justin McCracken stated: ‘There is no evidence to suggest an increased risk of GBS from the vaccines being developed to fight the current pandemic.’ Now the MHRA’s newly published report suggests the Government’s position has changed. It says: ‘Given the uncertainties in the available information and as with seasonal flu vaccines, a slightly elevated risk of GBS following H1N1 vaccines cannot be ruled out. Epidemiological studies are ongoing to further assess this possible association.’“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1321203/Experts-admit-swine-flu-jab-cause-deadly-nerve-disease.html.)

        „As the northern hemisphere braces itself for the flu season, and for the first time the US recommends flu vaccination for everyone over 6 months of age, Australia has confirmed that its main seasonal flu vaccine, Fluvax, caused convulsions in 99 children, all of whom recovered. Fluvax is made by the Australian firm CSL. Epidemiologists insist that the benefits of flu vaccines outweigh the risks, however, and are calling for better surveillance to pick up occasional problems faster. Last March, Australia started vaccinating ahead of the southern hemisphere's flu season. All the drug firms' vaccines contained three killed strains of flu, one of which was last year's pandemic strain, which persists as the dominant seasonal virus in Australia, North America and elsewhere. In early April, reports came in of children with fever and convulsions following vaccination. On 22 April Australia suspended flu vaccination for children under 5. In late July, vaccination resumed with other makers' vaccines, but not CSL's Fluvax.“ (Source: http://www.infowars.com/fed-hints-it-will-print-and-inflate-dollars-as-gold-hits-new-record/.)

        „New Zealand's Health Ministry has told doctors not to give the Fluvax brand of vaccine to children under 5, after the Australian government ordered a halt in that age group because of an unexpectedly high number of cases of fever-related seizures in Western Australia.“ (Source: http://www.nzherald.co.nz/health/news/article.cfm?c_id=204&objectid=10640892.)

·        Vědecká studie (http://www.cochranejournalclub.com/vaccines-for-preventing-influenza-clinical/pdf/CD001269_full.pdf) prestižní Cochranovy knihovny (http://en.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Library) představila výsledky svého podrobného výzkumu: vakcíny proti každoročnímu chřipkovému onemocnění jsou pro pacienty z velké části bez jakéhokoliv účinku, mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a vědci již vůbec nedoporučují každoroční masové očkovací kampaně celé populace (když už tak jen pečlivě vybrané jednotlivce). Studie také poukázala na četné nešvary a manipulace s reportováním vedlejších účinků vakcín tak, aby se nejevily tak nápadně. (Source: http://www.infowars.com/myths-and-facts-study-verifies-that-there-is-no-value-in-any-flu-vaccine/.)

        „A remarkable study (http://www.cochranejournalclub.com/vaccines-for-preventing-influenza-clinical/pdf/CD001269_full.pdf) published in the Cochrane Libary found no evidence of benefit for influenza vaccinations and also noted that the vast majority of trials were inadequate. The authors stated that the only ones showing benefit were industry-funded. They also pointed out that the industry-funded studies were more likely to be published in the most prestigious journals…and one more thing: They found cases of severe harm caused by the vaccines, in spite of inadequate reporting of adverse effects. The study, “Vaccines for preventing influenza in healthy adults”, is damning of the entire pharmaceutical industry and its minions, the drug testing industry and the medical system that relies on them. In the usual manner of understatement, the authors concluded: The results of this review seem to discourage the utilisation of vaccination against influenza in healthy adults as a routine public health measure. As healthy adults have a low risk of complications due to respiratory disease, the use of the vaccine may be only advised as an individual protection measure against symptoms in specific cases.“ (Source: http://www.infowars.com/myths-and-facts-study-verifies-that-there-is-no-value-in-any-flu-vaccine/.)

·        Na celém světě výrazně pokleslo množství pravidelně očkovaných lidí. Stalo se tak poprvé za mnoho let. Obecně je tento fakt připisován skandálu kolem tzv. prasečí chřipky (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009) a hlavně velkému zájmu občanů o své zdraví, o načerpání co největšího množství medicínských vědomostí, které dnes již běžně poukazují především na neúčinnost až škodlivost pravidelného očkování proti sezónní chřipce a některým jiným nemocem. (Source: http://www.infowars.com/educated-families-increasingly-refusing-vaccinations/.)

·        Americký soud prokázal na jednom konkrétním případě u pacientky Hannah Polingové souvislost mezi vznikem autismu (http://en.wikipedia.org/wiki/Autism) a hromadným očkováním provedeným v jeden den proti:

o       spalničkám (http://en.wikipedia.org/wiki/Measles)

o       příušnicím (http://en.wikipedia.org/wiki/Mumps)

o       zarděnkám (http://en.wikipedia.org/wiki/Rubella)

o       dětské obrně (http://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis)

o       planým neštovicím (http://en.wikipedia.org/wiki/Chickenpox)

o       záškrtu (http://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria)

o       tetanu (http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus)

o       černému kašli (http://en.wikipedia.org/wiki/Pertussis)

o       Haemophilus influenzae (http://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae).

    Poškozené rodině bylo přiznáno jednorázové odškodnění ve výši 1,5 milionu dolarů a dalších 500.000 dolarů za každý další rok života nemocné Hannah Polingové. Soud tak poskytl naději miliónům nemocných lidí na celém světě, že se přeci jen domůžou spravedlnosti a materiální pomoci při péči o své nemocné děti. (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/254-rodina-dostane-vyse-1-5-miliona-dolarov-vo-vobec-prvom-sudnom-odskodneni-za-autizmus-sposobeny-ockovanim.aspx.)

     Všechny případy vakcínami poškozených lidí se samozřejmě nedostanou až k soudu. V USA mají lidé možnost podávat své stížnosti na federální úřady. A třeba v případě tzv. kumulovaných vakcín DTP (http://en.wikipedia.org/wiki/DTP_vaccine), které údajně obsahují několik různých očkovacích látek a mají navodit imunitní reakci organismu vůči třem a více nemocem: pak jde o tisíce případů, které byly americkou vládou kompenzovány řádově skoro dvěma miliardami dolarů. Další desítky tisíc žalob řeší soudy po celém světě, takže tady nejde o něco ojedinělého. Na této webové stránce britské vlády http://www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/FinancialSupport/OtherBenefitsAndSupport/DG_10026664 mohl každý zájemce podat stížnost na poškození očkováním. Šlo o kompenzace až do max. "£120,000, tax free". Jen do roku 2005 bylo uznáno skoro 1.000 případů zničených lidských životů právě díky očkování (odškodné 3,5 mil. liber). (Source: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4356027.stm.)

     "According to a September 2010 statistics report from the U.S. Health Resources and Services Administration, since fiscal year 1999, a total of 2,503 vaccine claims were awarded $1.9 billion. That averages out to more than $774,000 per claim." (Source: http://www.post-gazette.com/pg/10284/1093671-499.stm.)

·        Američtí vojáci dostali opět rozkazem povinné očkování. V Česku snad již nic takového po kauze s prasečí chřipkou (http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/07/16/Major-Expose-on-Swine-Flu-by-60-Minutes.aspx) nehrozí. (Source: http://www.infowars.com/active-and-reserve-marines-ordered-to-get-flu-shot/.)

·        Český soud rozhodl ve věci trestu za neuposlechnutí povinné vakcinace a osvobodil matku, která odmítla očkovat své ratolesti. Kéž by takových dobrých zpráv bylo více a více. České ministerstvo zdravotnictví již však bohužel údajně plánuje úpravu zákona a jasnější definici povinného očkování. Občané se tedy mají opět „na co těšit“. (Source: http://www.lidovky.cz/odmitla-ockovat-sve-deti-soud-ji-nakonec-viny-zprostil-novela-ale-vse-zmeni-1bj-/ln_domov.asp?c=A110113_162135_ln_domov_ter.)

·        Bill Gates vyzval již poněkolikáté k redukci světové populace díky lepší zdravotní péči a novým typům vakcín. Očekávané snížení počtu lidí pak predikoval v rozmezí 10-15 procent. Gatesova podivná rovnice CO2 (http://en.wikipedia.org/wiki/CO2) = L (lidé na Zemi) x S (poskytované služby na žijící osobu) x E (energie vynaložená na tyto služby) x C (vyprodukované CO2 díky výrobě energie na zabezpečení služeb pro lidi) snad hovoří za vše. Podle ´slavného Billa´ se bude muset v budoucnosti určitě „některé z těchto čísel velmi blížit nule“ (tedy třeba také veličina L: počet lidí na Zemi). (Source: http://www.infowars.com/bill-gates-says-vaccines-can-help-reduce-world-population/.) Gates také požadoval zavedení globálních elektronických databází nově narozených dětí pro účely správného očkování populace. Strašně rád by navíc nějakým způsobem zařadil do celého registračního procesu mobilní telefony. (Source: http://www.infowars.com/bill-gates-wants-to-register-all-new-babies-on-the-planet-for-vaccines/; http://www.infowars.com/bill-gates-says-vaccines-can-help-reduce-world-population/.)

        „“The world today has 6.8 billion people… that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.” „Then he adds that in order to get CO2 to zero, “probably one of these numbers is going to have to get pretty close to zero.” „Thus, if vaccines are to be used as an effective population reduction effort, there are really only three ways in which they might theoretically be “effective” from the point of view of those who wish to reduce world population: #1) They might kill people slowly in a way that’s unnoticeable, taking effect over perhaps 10 – 30 years by accelerating degenerative diseases. #2) They might reduce fertility and therefore dramatically lower birth rates around the world, thereby reducing the world population over successive generations. This “soft kill” method might seem more acceptable to scientists who want to see the world population fall but don’t quite have the stomach to outright kill people with conventional medicine. There is already evidence that vaccines may promote miscarriages (http://www.naturalnews.com/027512_vaccines_miscarriage.html). #3) They might increase the death rate from a future pandemic. Theoretically, widespread vaccination efforts could be followed by a deliberate release of a highly virulent flu strain with a high fatality rate. This “bioweapon” approach could kill millions of people whose immune systems have been weakened by previous vaccine injections. This is a known side effect of some vaccines, by the way. A study documenting this was published in PLoS. Read the story here: http://www.naturalnews.com/028538_seasonal_flu_shot_vaccines.html. Here’s the study title and citation: Does Seasonal Influenza Vaccination Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus? Viboud C, Simonsen L (2010) Does Seasonal Influenza Vaccination Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus? PLoS Med 7(4): e1000259. doi:10.1371/journal.pmed.1000259. (Source: http://www.infowars.com/bill-gates-says-vaccines-can-help-reduce-world-population/.)

        „Bill Gates is promoting a plan to use wireless technology to register every newborn on the planet in a vaccine database. In a keynote address to the mHealth Summit, which focuses on using mobile technology to improve health care, Gates said that improving survival rates among children under the age of 5 would benefit not just individual families, but societies and the planet as a whole. “The key thing, the most important fact that people should know and make sure other people know: As you save children under 5, that is the thing that reduces population growth,” he said. “That sounds paradoxical. The fact is that within a decade of improving health outcomes, parents decide to have less children.”“ (Source: http://www.infowars.com/bill-gates-wants-to-register-all-new-babies-on-the-planet-for-vaccines/.)

·        Americké federální Centrum pro kontrolu nakažlivých onemocnění (http://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control) potvrdilo nebezpečí nadměrné fluoridizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoridation) jednotlivých průmyslových výrobků (zubní pasty) a předně pitné vody. (Source: http://www.infowars.com/cdc-adjusts-fluoride-poisoning-of-america’s-water-supply-to-a-lower-level/; http://www.infowars.com/bombshell-government-admits-fluoride-hurting-children/.)

        Mike Adams, Natural News, Jan 8, 2011. The U.S. Centers for Disease Control (CDC) today issued a startling report that admits2 in 5 children in America show signs of fluoride poisoning (streaking, spotting or pitting of teeth due to dental fluorosis). The agency concluded thatfluoride levels need to be loweredin municipal water supplies, reducing fluoride to 0.7 milligrams per liter (the previous recommended upper limit was 1.2 milligrams per liter). This ends over five decades of the U.S. government recommending up to 1.2 milligrams of mercury in every liter of water. But even the new lower levels are still more than enough to cause serious harm to children, and when mothers makeinfant formulausing fluoridated tap water, they inadvertently poison their infants with hundreds of times the level of fluoride that would normally be found in healthy human breast milk.“ (Source: http://www.infowars.com/cdc-adjusts-fluoride-poisoning-of-america’s-water-supply-to-a-lower-level/; http://www.infowars.com/bombshell-government-admits-fluoride-hurting-children/.)

·        Americká matka čelila se svým potomkem ve státě Georgia (http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(U.S._state)) ´vážnému obvinění´ z distribuce omamných prostředků: její dcerka měla u sebe ve škole několik tablet Aspirinu (http://en.wikipedia.org/wiki/Aspirin). (Source: Freedom Watch, 16.12.2010.)

·        Čeští ministři Radek John (http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John) za vnitro (http://www.mvcr.cz/mvcren/) a Alexandr Vondra (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vondra) za obranu (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5723) chtěli rozšířit pravomoci vojenské policie (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6264) tak, aby mohli její příslušníci odposlouchávat české občany v rozsahu klasické české národní policie (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Police). Oficiální záminkou jsou k tomuto kroku časté manipulace se státními zakázkami právě v resortu ministra obrany. Realita: ve výsledku pouze ta, že všichni čeští občané budou muset čelit další státní bezpečnostní složce, která je bude moci sledovat na každém kroku. Pokud si lidé například vzpomenou na českou kauzu CircleTech (http://zpravy.idnes.cz/lide-z-bis-tlacili-na-podnikatele-ten-si-je-nahral-na-kameru-pnq-/domaci.asp?c=A100912_210704_domaci_mad), pak doufejme, že podobné snahy pánů ministrů nenaleznou v parlamentu podporu. (Source: http://www.novinky.cz/domaci/212086-john-a-vondra-chteji-vojenske-policii-umoznit-odposlechy.html.)

·        Člen americké Sněmovny reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) Joe Barton (http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Barton), zvolený za stát Texas (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas), se rozhodl připravit návrh zákona „H.R. 6144: Better Use of Light Bulbs Act“ (http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-6144) o zrušení zákazu výroby tzv. ´žárovek Edisonek´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb). Továrny produkující tyto žárovky zaměstnávaly velké množství dělníků a neustálá regulační politika americké vlády tak připravila o živobytí tisíce lidí. Doufejme, že bude tento Bartonův počin úspěšný. (Source: http://www.redstate.com/rep_joe_barton/2010/09/16/repealing-the-ban-on-the-common-light-bulb/; http://www.infowars.com/congress-introduces-bill-to-stop-upcoming-ban-of-incandescent-light-bulbs/.)

        But a law passed by Democrats in 2007 – the Pelosi non-energy energy bill – banned nearly all use of the incandescent light bulb by 2014.“ „Fortunately, we were already working on legislation to repeal the ban (rep. R Joe Barton from Texas and others -). Today we’ve introduced H.R. 6144, the Better Use of Light Bulbs Act, which repeals the ban on the incandescent bulb that has been turning back the night ever since Thomas Edison ended the era of a world lit only by fire in 1879. It’s as simple as that, though technically it repeals Subtitle B of Title III of the Energy Independence and Security Act of 2007. The unanticipated consequence of the ’07 act – Washington-mandated layoffs in the middle of a desperate recession – is one of many examples of what happens when politicians and activists think they know better than consumers and workers. From the health insurance you’re allowed to have, to the car you can drive, to the light bulbs you can buy, Washington is making too many decisions that are better left to people who work for their own paychecks and earn their own living. We believe that the consumer, not Washington, is capable of deciding which light bulb works best. Democrats, however, believe that you just can’t be trusted to make the right decision. If Democrats want to show the folks back home that they understand the pent-up frustration in this country, they’ll start by supporting our bill. (Source: http://www.redstate.com/rep_joe_barton/2010/09/16/repealing-the-ban-on-the-common-light-bulb/.)

·        Dvacet amerických států zažalovalo neústavní Obamovu reformu zdravotnictví (http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States). Ve druhé polovině ledna 2011 jich již bylo 26 - přes polovina všech států v USA. (Source: http://www.foxnews.com/politics/2011/01/18/states-join-obama-health-care-lawsuit-fla/; http://www.repealhealthcareact.org/; http://www.foxnews.com/politics/2010/09/13/states-prepare-day-court-health-care-law/.)

 

        PENSACOLA, Florida -- The Obama administration will try to persuade a federal judge Tuesday to throw out a lawsuit by 20 states that claim the president's health care overhaul is unconstitutional. The fight will primarily be over sections of the law that will require individuals to have health insurance or face tax penalties and require states to pay additional costs for the Medicaid health insurance program for the indigent that are not covered by the federal government. Attorneys defending the law will argue that the section requiring health insurance doesn't take effect until 2015 and it's up to an individual taxpayer -- not the states -- to challenge the law then. The government has said it has the right to create the insurance mandate under the commerce and general welfare clauses of the Constitution.“ (Source: http://www.foxnews.com/politics/2010/09/13/states-prepare-day-court-health-care-law/.) 

     Generální prokurátor ze státu Virginie (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia) Ken Cuccinelli  (http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Cuccinelli): „V Ústavě nenajdete nic o tom, že by si lidé museli povinně kupovat zdravotní pojištění nebo jakýkoliv jiný produkt“ a „pokud by tomu tak bylo: pak by vám mohli přikázat: abyste si kupovali cokoliv jiného“. Vláda by tak využila vašich peněz „k řešení jakéhokoliv ekonomického problému“, který jste vy nezpůsobili. Pan Cuccinelli tím jasně vyslovil naději také pro Česko, kde existují již po desítky let nejrůznější povinné odvody a skryté zdanění, které zde stát svým občanům stále nařizuje kupovat. (Source: Freedom Watch 13.12.2010.)

 

·        Federální soudce Henry Hudson (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_E._Hudson) z amerického státu Virginie (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia) potvrdil naděje desítek miliónů amerických občanů: zdravotní reforma presidenta Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States) není v souladu s Ústavou. Podle Hudsona američtí zákonodárci zapomínají na mantinely vymezené právě federální Konstitucí. (Source: http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/12/13/health.care/?hpt=T1.) 

     U.S. District Judge Henry Hudson struck down the "individual mandate" requiring most Americans to purchase health insurance by 2014. The Justice Department is expected to challenge the judge's findings in a federal appeals court.“ „"An individual's personal decision to purchase -- or decline purchase -- (of) health insurance from a private provider is beyond the historical reach of the U.S. Constitution," Hudson wrote, also stating that "no specifically articulated constitutional authority exists to mandate the purchase of health insurance." "Despite the laudable intentions of Congress in enacting a comprehensive and transformative health care regime, the legislative process must still operate within constitutional bounds," Hudson added. "Salutatory goals and creative drafting have never been sufficient to offset an absence of enumerated powers."“ (Source: http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/12/13/health.care/?hpt=T1.)

 

·        Americká sněmovna reprezentantů odhlasovala 19. ledna 2011 zrušení Obamovy reformy zdravotnictví. Senátoři však zřejmě takový krok nepodpoří. V případě potřeby by pak ještě navíc vystoupil president Obama se svým vetem. (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE70H83H20110120.) 

     The House voted 245-189 to approve the Republican bill that would scrap the law, which was passed by Congress last year after a bitter debate and signed by Obama when his fellow Democrats still controlled both the House and Senate.“ (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE70H83H20110120.)

 

·        Český ´konzervativní´ ministr zdravotnictví pan Leoš Heger (http://cs.wikipedia.org/wiki/Leoš_Heger) nechtěl připustit to, aby zaměstnanci ve zdravotnictví svobodně ukončili své pracovní smlouvy. Zvažoval kvůli tomu vyhlášení Stavu nebezpečí (http://cs.wikipedia.org/wiki/Stav_nebezpečí). Asi si neuvědomil, že by tak potlačil Ústavou garantované občanské svobody a ukázal by tak zřejmě v Česku pravou tvář některých lidí napojených na Agendu Nového světového řádu. Dokážete si představit: co by podobní vedoucí představitelé dokázali ještě proti vlastním občanům spustit, kdyby třeba došlo ke generální stávce (http://en.wikipedia.org/wiki/General_strike), když ´lze uvažovat´ o vyhlášení Stavu nebezpečí jen proto, aby se někomu zabránilo podat výpověď? (Source: http://www.novinky.cz/domaci/220891-ministr-planuje-donutit-lekare-k-praci-vyhlasenim-krizoveho-stavu.html.)

·        Manželka presidenta Obamy Michelle (http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama) nedůvěřuje ve schopnosti amerických rodičů správně stravovat své děti a proto podpořila svého manžela v jeho snaze přenést tuto zodpovědnost na stát. V USA tak začal platit 13. prosince 2010 zákon „Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Healthy,_Hunger-Free_Kids_Act_of_2010), který mj. předepisuje správné stravovací návyky ve školách. Nastal konec svačinkám a obědům, které s láskou připravovaly svým dětem a vnoučkům maminky, babičky, tetičky. Zde již totiž vládne státní úředník se svými amarouny (http://www.youtube.com/watch?v=SqlAP8Sit00). (Source: http://www.breitbart.tv/michelle-obama-on-child-nutrition-we-cant-just-leave-it-up-to-the-parents/; http://en.wikipedia.org/wiki/Healthy,_Hunger-Free_Kids_Act_of_2010.) 

         Michelle Obamová: „Nemůžeme to nechat pouze na rodičích.“ To, jak se stravují děti: je také vládní zodpovědnost. (Source: Freedom Watch, 13.12.2010.)  

        Soudce Napolitano: „Domnívám se, že tohle je jeden z těch nejnebezpečnějších nápadů“, protože „pokud otevřeme vládě takto dokořán dveře k našim dětem, aby jim úředníci přikazovali co mají jíst, tak to je cesta k tomu, aby již brzy vláda monitorovala také naše intimní chvíle.“ (Source: Freedom Watch, 13.12.2010.) 

·        Obamova administrativa hledá peníze i u mrtvých. Ani těm nedá pokoj. Chtěla totiž zavést od ledna 2011 federální daň ze smrti (Death Tax - http://en.wikipedia.org/wiki/Death_tax) na majetek vyšší než 1 milión dolarů. Státu by tak měla připadnout větší nebo menší polovina jmění zemřelého občana. Tento navýsost neetický krok poškozuje rodinu jako základ národního státu. Soudce Napolitano tedy v žertu doporučil raději zemřít ještě roku 2010. (Source: Freedom Watch, 30.11.2010.)

     Soudce Napolitano: „Demokraté (http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) chtějí vytřískat peníze ještě i z mrtvých“, to jest z těch, kteří již „byli několikrát zdaněni“. Tak mi řekněte „jaké mají právo zdanit ty chudáky ještě jednou i po smrti“. „Mluvíme zde o taťkovi a mamce, kteří žijí v malém domku se svými dětmi“ a nyní by měli polovičku ze svého skromného jmění po předcích odevzdat státu. Je to hnus! (Source: Freedom Watch, 16.12.2010.)

·        V Americe byly zase po nějaké době obnoveny nápady na zavedení federální DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/VAT) ve výši „6,7%. USA nemají s touto daní podobnou tradici jako třeba Evropa a proto se zvedla proti takovým idejím mohutná vlna odporu. Soudce Napolitano: „No to snad ne. Co kdybychom nyní zrušili daňové úřady?“ (Source: Freedom Watch, 17.11.2010.) „Pamatujme si základní ekonomické pravidlo“, že „soukromý sektor produkuje bohatství, vláda ho spotřebovává. Když se zvětšuje státní aparát: soukromý sektor strádá.“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)

 

·        Moc Číny (http://en.wikipedia.org/wiki/China) raketově rostla spolu s tím, jak se zvětšovaly její zásoby devizových rezerv, státních dluhopisů USA a EU, obecně ´digitálně-papírových´ peněz, zlata, vody, ropy, dalších komodit a hlavně díky mohutné modernizaci armády a přípravám na budoucí velkou válku. (Source: http://www.infowars.com/barack-obama-we-must-embrace-globalism-and-the-emerging-one-world-economy/;  http://www.infowars.com/china-preparing-for-armed-conflict-in-every-direction/; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8229789/China-preparing-for-armed-conflict-in-every-direction.html; http://www.infowars.com/eerie-chinese-ghost-cities/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-1341110/Fresh-humiliation-euro-zone-China-says-bail-debt-ridden-nations.html; http://www.infowars.com/wayne-madsen-china-fired-missile-seen-in-southern-california/; http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=230425.)

     “In the coming five years, our military will push forward preparations for military conflict in every strategic direction,” said Liang Guanglie in an interview published by several state-backed newspapers in China. “We may be living in peaceful times, but we can never forget war, never send the horses south or put the bayonets and guns away,” Mr Liang added. China repeatedly says it is planning a “peaceful rise” but the recent pace and scale of its military modernisation has alarmed many of its neighbours in the Asia-Pacific, including Japan which described China’s military build-up as a “global concern” this month.“ (Source: http://www.infowars.com/china-preparing-for-armed-conflict-in-every-direction/; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8229789/China-preparing-for-armed-conflict-in-every-direction.html.)

 

     Pro mnoho lidí se Čína bohužel stala vzorem tzv. státního kapitalismu (http://en.wikipedia.org/wiki/State_capitalism), který by mocní elitáři rádi rozprostřeli předně nad zbytkem Západní civilizace s vidinou likvidace svobodného trhu. Jak řekla zaměstnankyně Světové banky Hana Brixi (http://www.absolventi.muni.cz/anketa2010/hana-brixi): „Dá se použít příklad Číny“, která dokáže vynutit odpovědnost politiků. (Source: ČT24, 11.1.2011.) Čína totiž nakumulovala tolik peněz, že si staví gigantická prázdná ´města duchů´ bez obyvatel, aby nějak své finance vůbec zainvestovala. (Source: http://www.infowars.com/eerie-chinese-ghost-cities/.). Čína dokonce ohlásila, že vykoupí celý evropský dluh! (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1341110/Fresh-humiliation-euro-zone-China-says-bail-debt-ridden-nations.html.) Již k tomu nemusí být vůbec daleko, když také francouzský president vyzval k zavedení jednotné globální měny SDR. (Source: http://www.infowars.com/french-president-says-must-consider-sdr-role/.) Každý rozumný člověk si uvědomuje: co taková situace znamená. A to již snad ani není nutné připomínat: světovými médii proběhly obrázky mezikontinentální rakety vypálené nejspíše z čínské ponorky v mezinárodních vodách u pobřeží Kalifornie: šlo o demonstraci vojenské síly (Source: http://www.infowars.com/wayne-madsen-china-fired-missile-seen-in-southern-california/; http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=230425.) v době snížení kvality amerických dluhopisů z kategorie „AA“ s vysokým stupněm spolehlivosti na střední úroveň „A+“ (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_bonds): to vše v čase konání americko-čínské konference. Obchodníci s Čínou dobře vědí, jak jsou pro Číňany důležité symbolické akce.

     Pro všechny nadšence z čínského státního kapitalismu: Cheng Jianpingová (46 let) byla zatčena a převezena do pracovního tábora na roční převýchovu za jeden tweet (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter), posouzený jako narušování sociálního pořádku. Provinění? Několik slov, která se nelíbila lokálnímu úředníkovi (Source: http://www.examiner.com/online-marketing-in-roanoke/chinese-woman-sentenced-to-year-prison-for-sending-tweet.). Inu: ´máme se na co těšit´.

·        Čína se rozhodla pohánět své automobily v blízké budoucnosti již jen převážně metanem (http://en.wikipedia.org/wiki/Metan). Burzy zaznamenaly masivní nakupování ´metanových´ Futures (http://en.wikipedia.org/wiki/Futures_exchange). Rozsáhlá ložiska tohoto zlatého plynu budoucnosti se nalézají např. v Moravsko-slezském kraji (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezský_kraj). (Source: Glenn Beck Show, 23.11.2010.)

·        Zpravodajské informace o možném vzniku nového konfliktu mezi Severní (http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea) a Jižní Koreou (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea) byly potvrzeny v listopadu 2010. Svět se v té době ocitl na pokraji nové války, když došlo k dělostřelecké přestřelce mezi vojenskými silami obou zemí. Výsledkem bylo několik mrtvých a desítky zraněných včetně zničeného civilního majetku. Událost vyvolala mezinárodní diplomatické reakce + přesun mohutných vojensko-námořních sil USA a Číny do oblasti Japonského (http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Japan) a Východočínského (http://en.wikipedia.org/wiki/East_China_Sea) moře. (Source: http://www.foxnews.com/world/2010/11/23/skorea-nkorea-fires-artillery-island/; http://www.infowars.com/south-korea-admits-firing-first-shells-in-row-with-north-korea/; http://www.infowars.com/north-korea-declares-sacred-war/.)

·        Byl schválen nový gigantický rozpočet amerických ozbrojených sil. Pentagon (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) dostane 725 miliard dolarů: nejvíce od konce druhé světové války. Obama však již také slíbil některé menší škrty. (Source: http://www.infowars.com/pentagons-christmas-present-largest-military-budget-since-world-war-ii-2/.) 

        The $725 billion figure, although $17 billion more than the White House had requested, is not the final word on the subject, however, as supplements could be demanded as early as the beginning of next year, especially in regard to the Afghan war that will then be in its eleventh calendar year. Even as it currently is, the amount is the highest in constant dollars (pegged at any given year’s dollar and adjusted for inflation) since 1945, the final year of the Second World War. With recent U.S. census figures at 308 million, next year the Pentagon will spend $2,354 for every citizen of the country at the $725 billion price tag alone. Last year’s Pentagon budget, by way of comparison, was $680 billion, a base budget of $533.8 billion and the remainder for operations in Afghanistan and Iraq. In July of this year Congress approved the 2010 Supplemental Appropriations Act which contained an additional $37 billion for the wars in Afghanistan and Iraq. Next year’s defense authorization of $725 billion compares to, according to the Center for Defense Information, a Pentagon budget of $444.6 billion in 1946; $460.4 billion in 1968, the highest yearly amount during the Vietnam War; and $443.4 billion in 1988, the highest during the eight years of the Ronald Reagan administration’s massive military buildup. (Numbers in 2004 constant dollars.) The Stockholm International Peace Research Institute estimates American military spending for 2009 to have accounted for 43 percent of the world total. Carl Conetta, co-director of the Project on Defense Alternatives, earlier this year estimated the 2010 U.S. defense budget to constitute 47 percent of total worldwide military expenditures and to amount to 19 percent of all American federal spending.“ (Source: http://www.infowars.com/pentagons-christmas-present-largest-military-budget-since-world-war-ii-2/.)

·        Česká vláda velmi správně odložila rozhodnutí o zavedení eura. (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4297&s=newsletter.)

    „Eurem se v České republice zatím platit nebude, rozhodl v souladu se společným doporučením ČNB a ministerstva financí Nečasův kabinet. „Nestanovovat cílové datum pro vstup do eurozóny je doporučením, za kterým vláda stojí,“ řekl premiér. Podle vyjádření centrální banky a MF není současná situace, doma ani v eurozóně, pro budoucí přijetí společné evropské měny příznivá. Problémem je příliš velký rozpočtový deficit ČR, který nevyhovuje maastrichtským kritériím. „To bude pravděpodobně přetrvávat až do roku 2013,“ uvedla zpráva ČNB a MF. Naopak podmínky cenové stability a podílu vládního dluhu na HDP Česko splňuje. Podle reportu je ale konsolidace veřejných financí pro českou ekonomiku důležitá bez ohledu na přijetí eura. ČNB s ministerstvem dále navrhují zvýšení pružnosti na trhu práce. Dalším významným rozhodnutím pro tuzemské hospodářství je ponechání nezměněných úrokových sazeb, které poměrem šest ku jedné odhlasovala bankovní rada ČNB. Základní sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstala na historickém minimu 0,75 %, diskontní sazba na 0,25 % a lombardní sazba na 1,75 %. Analytici tento krok očekávali. „Cokoli jiného by bylo šokem,“ prohlásil Michal Brožka z Raiffeisenbank. Nicméně odhady vývoje sazeb na příští rok se liší. „My předpokládáme počátek jejich zvyšování až ve čtvrtém čtvrtletí,“ nabídl výhled do budoucna Brožka. „Domácí ekonomika z důvodu fiskálních úspor a zpomalení ekonomiky eurozóny poroste v příštím roce velmi pomalu a inflace se bude držet poblíž dvouprocentního cíle ČNB,“ dodal.“ (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4297&s=newsletter.)

·        Pan president Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus), pan novinář Adam B. Bartoš (http://abbartos.wordpress.com/zivotopis-strucny/), pan kancléř Petr Hájek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Hájek_(novinář)), pan novinář Michal Semín (http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Semín), pan předseda Petr Mach (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach), pan předseda Pavel Bělobrádek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Bělobrádek), pan aktivista Vítek Jedlička (http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf): v první linii úspěšného ideového boje s Novým světovým řádem (NWO). Jejich akce, články a přednášky dokázaly ve druhé polovině roku 2010 obzvláště pozoruhodně rozčeřit hladinu veřejného mínění a dostat do popředí českých sdělovacích prostředků otázky kolem nebezpečné Agendy Nového světového řádu. 

     V. Klaus: „Avšak druhý – ještě závažnější – důvod, proč v souvislosti s úvahou o další existenci a mezinárodním postavení českého státu dnes nehovořit o Evropské unii, je jiný. Chci upozornit na problém, kterého si naše politika, média, ale ani občané zatím příliš nevšímají, ač má – pro naši národní a státní budoucnost a pro svobodu a demokracii v celém západním civilizačním prostoru – význam zásadní. Není možné si nevšimnout, že se „integrační“ snahy politických elit největších zemí světa stále více a rychleji přesouvají ze sociálně inženýrského projektování v rámci států a kontinentů na rozměr interkontinentální, vlastně celosvětový. I v tomto ohledu jsou současné, na mnoha místech světa se vyskytující ekonomické problémy katalyzátorem a urychlovačem vývoje velmi problematického. Jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se neformálním předstupněm globální světové vlády. Vlády zcela odtržené od demokratické legitimace občanů. Vlády, která – ať již bude mít formální rámec jakýkoli – bude fakticky rozhodovat o našich životech bez naší účasti a možnosti ovlivnění. V takovém uspořádání bude pojem občanství rychle zanikat. Demokracie bez občana je však protimluv a lehkomyslně navrhované světoobčanství je pouhou mystifikací, matením pojmů a manipulací. Příkladů, že národ může být bez svého státu, zná historie nepočítaně. Nemůže však být stát bez národa. Nemůže být stát bez občanů. Nemůže být stát bez politického lidu, který demokratickým procesem – prostřednictvím svých volených zástupců – mění či koriguje svou současnost a budoucnost. Právě tam, do světa bez občany stále znovu obnovované demokratické politické legitimace vlád, směřuje ambice rozhodujících politických, hospodářských a mediálních elit dnešního světa. Právě tam se již velmi konkrétně a prakticky rýsuje nové, značně pozměněné uspořádání budoucího světa. Pokud si těchto tendencí včas nevšimneme, pokud nevstoupíme do diskuse o jejich nebezpečích, rizicích a nákladech, budeme brzy postaveni před hotovou věc. Pak už bude jakákoli úvaha o české státnosti jen historickou reminiscencí. Začít tuto vážnou debatu je naší historickou odpovědností vůči tisíciletým dějinám naší země, vůči předcházejícím generacím, které jí přinesly často ty nejvyšší oběti a které nám jako dědictví zanechaly výsledky svého umu, nadání, práce svých rukou a bohatství svých myšlenek. Je to naší povinností vůči generacím současným, ale i budoucím, které štafetu české státnosti postupně převezmou od nás. Věřím, že navzdory nejednoduchému světu, v němž žijeme, český stát a jeho občané budoucnost mají. Budoucnost v demokratické zemi, která, vědoma si své ne příliš rozsáhlé velikosti a svého jen velmi omezeného vlivu na evropské a světové procesy, nepřeceňuje své síly, ale má svou hrdost a sebevědomí. Která má ve svých demokraticky zvolených zástupcích, ve svých politických, kulturních, hospodářských a společenských elitách dost sil a odhodlání hájit prostor a odkaz, který pro nás naši předkové vybudovali. Je to naší povinností vůči sobě samým i vůči těm, kteří přijdou po nás. Právě vědomí této povinnosti by mělo být smyslem státního svátku České republiky. Kdy jindy se nad těmito vážnými otázkami zamýšlet, než právě v tento slavnostní den.“ (Source: ČT24, 28.10.2010.) 

     „Klaus se také svěřil, že není příznivcem globální nadnárodní vlády. "Samozřejmě každý ví, že já nejsem přívržencem globálního vládnutí. Já si myslím, že každá země si musí dát hlavně do pořádku své věci a nedá se to suplovat tím, že jim bude někdo shora nařizovat," řekl Klaus českým novinářům. Pozastavil se i nad tím, jestli je vůbec třeba nějaké efektivnější vládnutí, kterému se bude věnovat i panel, v němž český prezident vystoupí. "Já za prvé nemyslím, že je třeba efektivnější vládnutí. Vládnutí už implikuje, že někdo to chce odkudsi organizovat. Já myslím, že substance toho mého přístupu je v tom, jak jsem si to vystoupení nazval Global Governance, tedy globální vládnutí, or International Cooperation, nebo mezinárodní spolupráce?" řekl Klaus. "Já jsem samozřejmě přívržencem mezinárodní spolupráce. Čím lepší, čím hlubší, čím přátelštější, samozřejmě tím lépe," uvedl.“ (Source:http://www.novinky.cz/ekonomika/213177-klaus-posileni-financniho-dohledu-v-eu-je-cesta-k-zahube.html.) 

     V. Klaus: „V současném světě je několik nebezpečných myšlenek. Jednou z nich je globální oteplování. Nebezpečné jsou také některé -ismy. Ale jednou z nejvíce nebezpečných myšlenek poslední doby je myšlenka globální vlády. Je to totální nesmysl a já se tuto myšlenku pokusím zneškodnit," řekl český prezident v debatě se studenty Univerzity Johnse Hopkinse. "Je to totální levicový kosmopolitní nesmysl, který nikdy nemohu přijmout," dodal.“ (Source: http://zahranicni.ihned.cz/c1-46535100-my-nastesti-mame-korunu-euro-selhalo-stejne-tak-unie-rekl-klaus-v-usa.) 

     V. Klaus: „In the year 2010 both the swine flu and global warming have receded but a new virus has emerged. I see it in the increasingly more and more promoted idea of global governance, which is an over-ambitious, arrogant, unhumble attempt on the side of the anointed  to create a new world order, to which those of us who have lived in communism are very distrustful. It would be sufficient if the good old international cooperation functioned better than it does now. The global governance is not necessary. In any variant it would be highly undemocratic.“ (Source: Václav Klaus, The Rothmayer Hall, Prague Castle, 28th October 2010.) 

     Václav Klaus: http://www.freeglobe.cz/Articles/173-czech-president-klaus-we-don-t-need-global-governance.aspx; http://www.freeglobe.cz/Articles/174-klaus-nepotrebujeme-svetovou-vladu.aspx; http://www.euportal.cz/Articles/7105-novorocni-projev-prezidenta-republiky-neopoustejme-svou-vlast.aspx

     A. Bartoš: http://www.freeglobe.cz/Articles/286-klausova-kritika-svetovlady-poslance-rozdelila.aspx; http://www.freeglobe.cz/Articles/175-klausuv-dalsi-level-boj-proti-nwo-.aspx; http://www.freeglobe.cz/Articles/201-proti-novemu-svetovemu-radu-aneb-budoucnost-ceskeho-konzervatismu.aspx

     P. Hájek: http://www.euportal.cz/Articles/6631-klaus-nas-jeste-prekvapi-rekl-tajuplne-hajek.aspx; http://www.euportal.cz/Articles/7070-hajek-bedoval-nad-pravici-vidi-jen-pravicove-socany.aspx

     V. Jedlička: Projev v Praze 11.9.2010: http://www.youtube.com/watch?v=9iOVGohQJtg; http://www.youtube.com/watch?v=9xhrRsDfBrc.

    M. Semín: „Europoslanec za ČSSD Jiří Havel o Václavu Klausovi prohlásil, že má pro naši zemi hodnotu trnové koruny. Učinil tak z toho důvodu, že na nedávném summitu EU v Bruselu se náš prezident kriticky vyjádřil o snaze finančních a politických elit vytvořit systém tzv. globální vlády, vykonávající přímý regulativní dohled nad hospodářskými i politickými procesy na úrovni národních států. A jak už se v jistých kruzích stalo neblahým zvykem, neopomněl přitom zdůraznit, že se v této pozici český prezident vyjímal jako onen příslovečný kůl v plotě. Zápas o státní suverenitu Když už měl Jiří Havel tu potřebu hodnotit Václava Klause formou zcela nemístného a v kontextu jeho výroku i smysl postrádajícího srovnání s jednou z pro křesťany nejcennějších relikvií, tak si také dovolím na chvíli opustit striktně sekulární slovník - Pán Bůh zaplať za Václava Klause! Neříkám to proto, že bych souhlasil se vším, co kdy pan prezident naší či cizí veřejnosti sdělí. Na příčiny finanční a hospodářské krize i její řešení možná nemáme vždy stejný názor, ale jeho téměř osamělý zápas o naši státní suverenitu si zasluhuje obdiv. Prezident Klaus při nedávném vystoupení v OSN či o pár dnů později v Bruselu nevolal po nějaké formě izolacionismu či autarkie. Naopak vyzdvihl potřebu spolupráce mezi jednotlivými státy, což ovšem předpokládá, že se jedni automaticky nepodřizují diktátu či většinovému mínění druhých. Princip globální vlády je v přímém rozporu s principem subsidiarity, o kterém tak rádi hovoří eurokrati. Globální vládnutí je také v praxi neslučitelné s demokracií. Je sice technicky možné nasadit světovládě demokratickou masku, ale to, co se za ní bude skrývat, bude mít s autentickou samosprávou jen pramálo společného. To jistě Václav Klaus ví. Proto to jeho soustavné tažení proti nikým nedelegované moci nevládního sektoru či oklešťování reálných pravomocí vlád na úrovni materiálně suverénních států. Tak jako je náš stát dnes „občanskou společností“ a politiku určujícím byznysem oklešťován zevnitř, tak je ohrožován zvenčí nadnárodně smýšlejícími snílky se stále méně skrývanými mocenskými ambicemi. Ale to, co ví Václav Klaus, vědí i jeho oponenti. A proto jim tak leží v žaludku. Je povinností prezidenta republiky hájit její nezávislost. Úřad, v němž v této věci selhal Václav Havel, když na půdě OSN již v roce 1995 navrhoval přeměnu Valného shromáždění na „parlament světa“ či zřízení celosvětových policejních jednotek a globální daně, je z hlediska naší státní suverenity nyní v dobrých rukou. Václav Klaus požívá mezi našimi občany o poznání vyšší důvěry než ostatní politici. Je na čase, aby se tato mlčící většina probudila a dala i v nadcházejících volbách najevo, že strany, jejichž politika vede k oslabování české státní suverenity, dostaly tentokrát červenou.“ (Source: Lidové Noviny, 13.10.2010; http://www.euportal.cz/Articles/6687-proc-je-klaus-opravdovy-statnik.aspx.) 

     Petr Mach: http://www.reformy.cz/zpravy/petr-mach-odejdeme-z-mezinarodniho-menoveho-fondu/

     Lukáš Petřík (http://cs.wikipedia.org/wiki/EUPortál): „Nepřipadá vám, že Evropská unie zasahuje již příliš do pravomocí národních států a porušuje subsidiaritu? Například neustále vyzývá Litvu, aby legalizovala manželství párů stejného pohlaví. Či se snaží pronikat i do oblasti školství a kultury.Pavel Bělobrádek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Bělobrádek): „Myslím si, že tyto věci by měly zůstat v kompetenci národních států. Domnívám se, že Evropská unie by se měla vrátit k elementárním principů svých otců zakladatelů, křesťanských demokratů, a skutečně se domnívám, že struktury Evropské unie již zasahují tam, kde by zasahovat neměly. Velice výstražným příkladem je i kauza Buttiglione (http://en.wikipedia.org/wiki/Buttiglione#Controversy) či zasahování do národních záležitostí, jestli je někde umístěn kříž, nebo není. To by nám pak mohlo skončit tím, že budeme muset v Evropě předělávat národní symboly. Aby nebyl například kříž na švédské vlajce, to už by mi přišlo absurdní.“ (Source:http://www.euportal.cz/Articles/6949-sef-kdu-belobradek-orlik-uz-neposloucham-islam-je-ale-hrozba-eu-uz-mluvi-do-veci-do-kterych-nema.aspx.) 

·        Monarchisté z Koruny české - Slezsko (http://en.wikipedia.org/wiki/Koruna_česká) vzali velmi vážně ideový boj proti Novému světovému řádu (NWO):  

     „Jsme si vědomi, že tzv. Nový světový řád je ohrožením nejen lidí v ČR, ale celé Evropy, potažmo světa. Tudíž boj proti této hydře považujeme za prioritní. Ochotně budeme spolupracovat se všemi, kteří jsou si obludnosti této ideje vědomi a dochází jim, že skutečně může jít o další pokus vybudovat tzv. antikristovskou říši, tentokrát nikoliv lokálně, ale globálně.“ „Budeme se snažit na své úrovni a v rámci vlastních možností vést boj proti perverzní agendě NWO. Určitě jsme schopni varovat a volat k veřejnosti, aby se díky své lhostejnosti a konzumní zaslepenosti nenechala vlákat do pasti pseudo-mesiášů či mesiáše.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/323-zdravice-ucastnikum-konference-hovory-na-pravici-koruna-ceska-slezsko-proti-nwo-a-havlistum.aspx.) 

·        Pan premiér Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas) bohužel podpořil evropskou ekonomickou vládu a nepřímo také pro občany ČR nevýhodné změny Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). (Source: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/215398-unie-vytvori-trvaly-protikrizovy-system-cr-dle-necase-na-summitu-uspela.html.) 

     „Svobodní (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) nesouhlasí s novelizací Lisabonské smlouvy v podobě doplnění článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, který má legalizovat pomoc z kapes daňových poplatníků krachujícím státům eurozóny (tak jak vyplývá ze závěrů Evropské rady 17.12.2010). „Z české i evropské politiky by měli odejít ti, kdo před rokem tvrdili, že přijetím smlouvy budou na desítky let vyřešeny všechny problémy. Je nepřípustné, aby novelizace udělila Evropské unii kompetenci zasahovat do svrchovanosti členských států,“ uvedl místopředseda Svobodných Jiří Payne. Za nepravdivá považují Svobodní ta tvrzení představitelů EU, že návrh má umožnit zapojení soukromých věřitelů do financování státních bankrotů. „Je to přesně naopak: Při současném znění smluv jsou to pouze věřitelé, kdo má doplatit na špatné investice, a navrhovaná změna má pouze legalizovat zapojení daňových poplatníků. Současná pomoc v rámci EFSM a EFSF nemá totiž oporu ve smlouvách, proto evropští politici chtějí smlouvy změnit,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach. Není pravda, že změna nemění pravomoci EU, jak tvrdí předsedy Evropské rady Van Rompuy. Do smluv se totiž přidává významná pravomoc EU kvalifikovanou většinou zástupců v Radě, tedy s možností přehlasování České republiky, rozhodovat o obrovských finančních částkách členských států ve prospěch krachujících států eurozóny. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá (na rozdíl od Velké Británie nebo Dánska) vyjednanou výjimku na zavedení eura, může se toto ustanovení v budoucnu velmi negativně dotknout České republiky. Není proto přípustné, jak tvrdí pan Rompuy, že změnu je možné přijmout tzv. zjednodušenou procedurou přijímání změn smluv dle čl. 48, odst. 6 Smlouvy o EU. Tato změna vyžaduje řádnou ratifikaci v ČR, ústavní většinou dle článku 10a Ústavy ČR. Souhlas premiéra Petra Nečase s touto změnou na jednání Evropské rady 16.12.2010 považují Svobodní za velké selhání českého premiéra a za pokračování v neblahé tradici podřízeného souhlasu českých představitelů se vším, co EU navrhne. Za Republikové předsednictvo Svobodných Petr Mach, předseda. www.svobodni.cz.“ (Source:http://www.euportal.cz/Articles/6994-necas-odkyve-v-bruselu-co-se-mu-rekne.aspx.) 

·        Česká vláda nedodržela předvolební sliby a tristně zvýšila daně. (Source: http://www.svobodni.cz/media/clanky/1058-matejka-clanek-pro-ty-kdo-se-blahove-domnivaji-e-letos-volili-pravici/; http://ekonomika.idnes.cz/firmy-by-mely-rucit-za-to-ze-jejich-dodavatel-odvede-dph-pip-/ekonomika.aspx?c=A101103_161936_ekonomika_vem; http://www.nasepenize.cz/zmeny-od-1-ledna-2011-rostou-dane-vsem-vcetne-penzistu-klesa-podpora-8175; http://ekonomika.ihned.cz/c1-46736050-proud-by-mohly-dotovat-plyn-a-uhli; http://www.svobodni.cz/media/clanky/1126-mach-analyza-rozhovoru-s-premierem/.) 

         Pan premiér Nečas bohužel také prohlásil, že když nějaké předvolební sliby „nezapadají do reality vývoje veřejných rozpočtů“, pak takové sliby politik již z povahy věci nemusí respektovat a ani se za to voličům omlouvat. (Source: ČT24, 17.10.2010.)  

         Ron Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul): „Zvýšení daní by mělo devastující účinek na celou ekonomiku.“ (Source: Freedom Watch, 8.12.2010.) 

         Profesor ekonomie Steven Horwitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Horwitz): „Snižte daně a snažte se je posunout ještě níž: umožněte tak zaměstnavatelům, aby se rozhýbali a nabrali nové zaměstnance.“ (Source: Freedom Watch, 14.12.2010.)

 

         Vydavatel a obchodník Steve Forbes (http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Forbes): „Snižte daně a tím udržte ekonomiku nad vodou“, no a „když udržíme nízké daně, tak umožníme přežití malým podnikům a živnostníkům.“ (Source: Freedom Watch, 13.12.2010.)

         Soudce Napolitano: „Pokud nám vláda může sebrat všechno, co chce“, pak se nabízí otázka: „vlastníme ještě vůbec něco?“ Odpovídá novinář a politický komentátor John Stossel (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stossel): „No, když o tom takto uvažujeme, pak zní odpověď: NE.“ Soudce Napolitano: Nakonec nám s takovou nezbude nic jiného, než abychom iniciovali nový „dodatek k Ústavě“, který by jasně deklaroval: „Občanům náleží po právu celé jejich výdělky“ a „nesmí být zdaňovány“, protože „zdaňování trestá lidi za to, že pracují.“ „Je to nemorální a ekonomicky zničující.“ (Source: Freedom Watch, 16.12.2010.)

·        Na Ukrajině demonstrovaly koncem listopadu 2010 stovky tisíc živnostníků proti záměru vlády na neúměrné zvýšení daní a rozšíření pravomocí zdejších finančních úřadů. Nový zákon dává nejasné a obrovské pravomoci daňové kontrole, která bude moci až do vyřešení případu obstavit majetek, což se ve většině případů rovná likvidaci.“ Zavádějí se také registrační pokladny, jenže ty nevydrží pracovat ve 30-ti stupňových mrazech. „Člověk, který si sám svobodně vydělává, svobodně také myslí a to jim asi vadí nejvíc.“ a „Jestliže lidi přiskřípnou, přestanou svobodně myslet. Zruinovaní malí podnikatelé rozšíří řady nezaměstnaných, dostanou se na burzu práce, kde velcí oligarchové nabírají levnou pracovní sílu, aby snížili své náklady.“, řekla jedna z účastnic demonstrace. (Source: Radiožurnál, 30.11.2010; http://www.rozhlas.cz/_audio/protesty-proti-koalici-ods-a-cssd-pri-jednani-prazskeho-magistratu-zmeny-duchodu-v-pristich-letech-rozruch-zpusobeny-internetovy--02200112.mp3.)

·        Profesor Lawrence Cathles (http://www.eas.cornell.edu/cals/eas/people/profile.cfm?netId=lmc19) - vědecká kapacita v oboru geologie (http://en.wikipedia.org/wiki/Geology) - důrazně zklidnil všechny ekologické alarmisty a ekonomické spekulanty. Zásoby nerostných surovin jsou na dně oceánů tak obrovské, že pokryjí ještě mnoho staletí intenzivní těžby. (Source: http://www.novinky.cz/veda-skoly/213601-neni-nutne-bojovat-o-zdroje-surovin-vseho-je-dost-dokazuje-geolog.html.)

·        Důležitý, mocný, velice bohatý a velmi dobře viditelný propagátor a finančník Nového světového řádu (NWO) pan George Soros (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros) veřejně a s hrdostí připustil, že spolupracoval za války s nacisty a pomáhal v Maďarsku zabavovat majetky svých židovských spolubratří. Žádnou lítost ani vinu necítí. Pro něj znamenaly poslední válečné roky „velmi pozitivní zkušenost“ a obzvláště konec války byl pro něj „nejšťastnější rok“ jeho života, „rok německé okupace“. Pan Soros oznámil v médiích, že ač sám Žid (http://en.wikipedia.org/wiki/Jews), netají se tím, že je otevřeným antisemitou (http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism; interview z roku 2004), podporuje anti-izraelské skupiny a to vše financuje předně z operací svého 5. největšího hedgového fondu (http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund) na světě jménem Quantum (http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Group_of_Funds) v tržní ceně 27 miliard dolarů (stav v listopadu 2010). Pro dokreslení: činnost pana Sorose vyvolala mj. kompletní chaos v Keni v době voleb (http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya) roku 2007. (Source: Glenn Beck Show, 11.11.2010; http://sweetness-light.com/archive/george-soros-on-helping-the-nazis-during-the-holocaust.)

 

     In 1992, the lead fund, Soros's Quantum Fund became famous for "breaking" the Bank of England, forcing it to devalue the pound. Soros had bet his entire fund in a short sale on the ultimately fulfilled prediction that the British currency would drop in value, a coup that netted him a profit of $1 billion (see Black Wednesday). In 1997, Soros was blamed for forcing sharp devaluations in Southeast Asian currencies.“ (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Group_of_Funds.) 

        „When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. 

„(Vintage footage of Jews walking in line; man dragging little boy in line) 

KROFT: (Voiceover) These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. 

(Vintage footage of women and men with bags over their shoulders walking; crowd by a train) 

KROFT: (Voiceover) You're a Hungarian Jew… 

Mr. SOROS: (Voiceover) Mm-hmm. 

KROFT: (Voiceover) …who escaped the Holocaust… 

(Vintage footage of women walking by train) 

Mr. SOROS: (Voiceover) Mm-hmm. 

(Vintage footage of people getting on train) 

KROFT: (Voiceover) …by–by posing as a Christian. 

Mr. SOROS: (Voiceover) Right. 

(Vintage footage of women helping each other get on train; train door closing with people in boxcar) 

KROFT: (Voiceover) And you watched lots of people get shipped off to the death camps. 

Mr. SOROS: Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. 

KROFT: In what way? 

Mr. SOROS: That one should think ahead. One should understand and–and anticipate events and when–when one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a–a very personal experience of evil. 

KROFT: My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. 

Mr. SOROS: Yes. Yes. 

KROFT: Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. 

Mr. SOROS: Yes. That's right. Yes. 

KROFT: I mean, that's–that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? 

Mr. SOROS: Not–not at all. Not at all. Maybe as a child you don't–you don't see the connection. But it was–it created no–no problem at all. 

KROFT: No feeling of guilt? 

Mr. SOROS: No. 

KROFT: For example that, 'I'm Jewish and here I am, watching these people go. I could just as easily be there. I should be there.' None of that? 

Mr. SOROS: Well, of course I c–I could be on the other side or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was–well, actually, in a funny way, it's just like in markets–that if I weren't there–of course, I wasn't doing it, but somebody else would–would–would be taking it away anyhow. And it was the–whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So the–I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt.“ (Source: http://sweetness-light.com/archive/george-soros-on-helping-the-nazis-during-the-holocaust.) 

     Pan Soros se ve svých knihách s oblibou přirovnával k Bohu (Soros: „Představoval jsem si sám sebe jako nějakého Boha.“ - v knize ´Alchemy of Finance´), hovořil o svých „silných mesiášských fantasiích“ (v knize ´Underwriting Democracy´), mluvil o sobě po Božím vzoru jako o „benevolentním“, „vševidoucím“, no a podle toho také jednal v praxi. Financoval např. pád mnoha vlád, měn a celých států: Thajsko, Malajsie, Indonesie, Japonsko, Rusko, Velká Británie (16.9.1992 - http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Wednesday), Československo (listopad 1989), Ukrajina, Gruzie, Slovensko, Chorvatsko, Jugoslávie a nejnověji USA. V říjnu 2010 vyvinuli Sorosovi podřízení tlak na vedení Fox News: chtěli ukončit vysílání celého pořadu Glenna Becka. Když neuspěli: požadovali alespoň zastavení zveřejňování dalších informací o panu Sorosovi. Tudy však cesta nevedla. Jeden z ředitelů Fox News takový nátlak na společné schůzce odmítl a postavil se tak na Beckovu stranu. Zástupce pana Sorose poukázal na skutečnost: jestli si Glenn Beck myslí, že snad zastaví nástup Nového světového řádu, tak to se plete, jelikož „tahle loď už dávno vyplula“ a pokud se pan Beck nepřidá, tak „jej prostě nechají někde napospas osudu“. Sorosův zástupce dokonce poslal Beckovi malý dárek: film „A Face in the Crowd“ (http://en.wikipedia.org/wiki/A_Face_in_the_Crowd_(film)) z roku 1957 o stoupající rozhlasové a televizní hvězdě, která nakonec tragicky skončila v kompletním opuštění a na pokraji šílenství. „Ujistěte se, že pan Beck ten dárek od pana Sorose opravdu dostane.“, vzkázal ještě Sorosův muž. (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.) 

     Finančník Soros: „Hlavní překážkou k vytvoření spravedlivého a stabilního Nového světového řádu jsou USA.“ „Spojené státy by si měly najít své správné místo v Novém světovém řádu a vzdát se některých svých dosavadních výhod.“ (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.) 

     Do konce roku 2010 byly známy nejméně 4 osobní návštěvy pana Sorose u presidenta Obamy v Bílém domě (http://en.wikipedia.org/wiki/White_House). Beck: Soros „opakovaně vyzýval k devalvaci amerického dolaru“. „Rozpoutal válku proti kapitalismu“, na kterém tolik vydělal, a ve kterém uměl tak dobře chodit. „Nechce již vidět samostatné a svobodné národní státy.“ Chce „jednu globální společnost.“ (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.) Pan „Soros moc dobře ví: co dělá.“ „On má hedgové fondy.“ „On zná východiska“ a „dělá to pořád a pořád dokola“. „Získá bohatství a moc a vy o to vše naopak přijdete.“ „Hraje si na Boha.“ Přitom sám „je ateista.“ „Pro tohoto člověka je lidský život pouze hrou.“ „Experimentování s lidskými životy: to se přesně stane, když se někdo začne považovat za elitáře, nebo se sám pasuje do role vládce, nebo se cítí být jistým druhem Boha.“ Soros „hraje tyhlety hry velmi dlouho“ a má na ně velké množství finančních prostředků. „Každý rok dává prostřednictvím svého Open Society Institute (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Institute) na tzv. veřejně prospěšné aktivity po celém světě“ ohromné sumy peněz. Jenže ptejme se na jaké. Financuje tak své spřízněné tiskové agentury, novináře, odbory, přednášky, vede kampaně proti konzervativcům, proti Fox News, Beckovi, podporuje Nový světový řád i enviromentalismus. Jde o tisíce organizací a příjemců dotací na Zemi. (Source: Glenn Beck Show, 10.11.2010.) 

     Sorosův postup zní: „infiltrovat politické strany“ a vytvořit své vlastní mediální impérium + šířit své názory tak, aby byly politicky a ekonomicky využitelné; investujte cíleně miliony dolaru a zdiskreditujte vaši opozici:

1.     Vytvoření stínové vlády“ - například konglomerát humanitárních organizací, podpůrných fondů, aktivistů, občanských sdružení, mediálních agentur, korporací atd.

2.     Kontrolujte sdělovací prostředky“ (již existující nebo založte vlastní).

3.     Destabilizujte stát“ (podporujte masové utrácení peněz daňových poplatníků; vybudujte celospolečenské hnutí proti národní vládě).

4.     Převezměte moc“ (demonstrace, stávky, vládní krize). (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.) Beck: A „také do Ameriky přijdou pouliční nepokoje“ a budou financovány mj. Sorosovými penězi. (Source: Glenn Beck Show, 10.11.2010.) 

     Další Sorosova taktika politické destabilizace daného národního státu, která je inspirována případem Československa z února 1948 (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d'état_of_1948):

 • Vytvořte mediální tlak a krizi ve vládě.

 • Zároveň také rozviňte dostatečný protitlak formou stávek, manifestací aj. aktivit v ulicích.

 • Uprostřed tohoto všeho se ocitne střední třída, firmy atd.: budou požadovat po vládě zavedení pořádku.

 • Lidé se v obavě z chaosu vzdají svých svobod a dojde ke změně režimu.

 • Když totiž občané ztratí naději, „když se cítí osamoceni“ a „obklíčeni“, tak to je přesně ta pravá chvíle pro převzetí moci. (Source: Glenn Beck Show, 10.11.2010.)

     Glenn Beck: jenže my už dnes víme, že na celém světě se staví na odpor vůči Novému světovému řádu desítky miliónů lidí: tedy „my nejsme sami“ a přátelé: „oni vás neobklíčili“, vzkazuje obyvatelům Česka Glenn a dodává: „Pane Sorosi, my dnes neskončíme jako českoslovenští občané v roce 1948, my jsme ještě stále svobodní Američané.“ Tady u nás se vám to nepovede, i když víme, že už jste dokázal položit na lopatky nejméně čtyři státy a čtyři světové měny. „Víra, naděje a dobročinnost“, to jsou síly, které nás zachrání a „k tomu nepotřebujeme žádného miliardáře, tyhle dobré síly v nás si zaktivizujeme sami.“ (Source: Glenn Beck Show, 10.11.2010.) 

     No a nehodíte-li se již panu Sorosovi tzv. do krámu, tak vás hodí přes palubu. Podobně jako to již udělal s presidentem Obamou po prohraných amerických volbách na počátku listopadu 2010. Obama už prý dostatečně nebojuje s konzervativci a chce hledat kompromisy (viz. nenadálé Obamovo nadšení pro úspory, patriotismus, dohodu s Republikány a ani slovo o globální vládě - C-Span, 29.11.2010). Potvrzuje to také progresivní ekonom Paul Krugman (http://www.nytimes.com/ref/opinion/KRUGMAN-BIO.html): „Všichni, kteří ještě věří na zářící hvězdu presidenta Obamy: se oddávají neuvěřitelné sebe iluzi“, „protože Obama již z velké části akceptuje konzervativní výklad naší politiky.“ (Source: Glenn Beck Show, 22.11.2010.) 

·        V amerických listopadových volbách roku 2010 zvítězili naštěstí Republikáni (http://en.wikipedia.org/wiki/GOP) díky masivní podpoře konzervativně-libertariánského (http://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_libertarianism) lidového hnutí Tea Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement).

     Tea Party - hlavní názory na politiku a na osobní život člověka:

1/ „Malá vláda“, která neničí lidem životy a dává lidem svobodu, nikoliv záplavu zákonů.

2/ „Nízké daně“.

3/ „Vládní úspory“ a omezování velkých státních zakázek.

4/ „Větší možnosti osobní volby“ - lidé vědí věci lépe než vláda.

5/ „Staňme se všichni více čestnými a slušnými lidmi“. (Source: Glenn Beck Show, 20.9.2010.)

         Glenn Beck: „Není to o tom jestli je někdo Republikán (v Česku pravičák, pozn. autora) nebo demokrat (v Česku levičák, pozn. autora), pro pána krále o nic se tak málo nestarám jako zrovna o tohle. Vždyť je to o hodnotách a principech.“ „Je to jako David a Goliáš a my vyhráváme, protože si stojíme za tím, čemu věříme.“ I proti nejmocnějším elitářům a těm nejsilnějším politickým sekretariátům. (Source: Glenn Beck Show, 15.9.2010.) „Uvědomujete si, co jsme společně všechno dokázali? Pamatujete si, jak jsme se museli ještě před dvěma roky navzájem povzbuzovat a teprve postupně jsme se přesvědčili, že nejsme sami.“ A podívejte se dnes na „naše velké vítězství“. „Teď začíná tvrdá práce.“ Teď „už lidé znovu neusnou.“ No a pokud Republikáni opět zklamou, jestliže ani tentokrát „nepochopí o co jde, tak to již bude jejich definitivní konec.“ (Source: Glenn Beck Show, 3.11.2010.)

         Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)): „Věřím tomu, že celospolečenské Hnutí Tea Party je doposud největší opozice vůči vládě za posledních 75 let a to opozice velmi přínosná a autentická. To samozřejmě neznamená, že není toto hnutí infiltrováno, a že se tento stav nezhoršuje.“ Tak např. šéf televizní stanice Fox News pan Rupert Murdoch (http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch) „říkal ještě před několika lety o lidech přemýšlejících nahlas o Novém světovém řádu, že jsou to konspirační teoretici a najednou /.../, aby mu zůstal správný názorový proud, tak musel přiznat, že to vše kolem Nového světového řádu je zkrátka relevantní.“ Po vítězství Tea Party „začal počátek konce globalistů.“ Vždyť už i ten Brzezinski (http://en.wikipedia.org/wiki/Brzezinski,_Zbigniew) „také přiznal, že lidé nyní konečně ukazují prstem na elitáře a nikoliv tak jako doposud na jimi nastrčené prostředníky (např. president Obama, pozn. autora).“ „Politika byla posledních 60-70 let o souboji bohatých mezi sebou o moc.“ „Nyní je to poprvé, kdy jsou jasně nastolená opravdová témata a opravdové problémy lidí, ukazuje se agenda stínové vlády (http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_government) a zákulisních zájmových skupin.“ „Lidé jsou naštvaní a nenechají se oklamat ani dosavadním hlavním proudem v Republikánské straně (podobně je to již také v českém prostředí, pozn. autora).“ „Je to počátek jednoho z největších národních probuzení v moderních dějinách. Tomu já věřím.“ „Je to začátek 2. americké revoluce.“ Dále nezapomeňme, že na letošní vítěznou konzervativně-libertariánskou volební kampaň šla většina prostředků „z malých darů prostých lidí“. Kumulace malých částek „20-50 dolarů“ tak dokázaly udělat divy. Tyto občanské „dary svým množstvím překonaly všechny rekordy“, no „a to je také to, čeho se systém zalekl.“ (Source: RT, 3.11.2010; http://www.youtube.com/watch?v=PPcqoc0qtlw.)

 

         Americký senátor  zvolený s podporou Tea Party za stát Florida (http://en.wikipedia.org/wiki/Florida) Marco Rubio (http://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Rubio): „Všichni jsme dětmi všemohoucího Boha.“ Vítězství Tea Party představuje „druhou šanci pro Republikány, aby byli znovu tím, čím slíbili před volbami být.“ Velká politika je místo, které „doslova mění lidi“. „Odcházejí tam, ale vracejí se jako úplně jiní lidé.“ „Proto vás prosím o vaše modlitby za mne a za mou rodinu, abychom vydrželi všechny ty tlaky.“ (Source: C-Span, 3.11.2010.)

 

         Americký senátor zvolený za stát Kentucky s podporou Tea Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky) Rand Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul): „Mám pro vás zprávu, zprávu od lidí z Kentucky, která zní mohutným a jasným hlasem, a která si nehraje se slovy: přišli jsme si vzít zpět naši vládu!“ (Source: http://www.ft.com/cms/s/0/cbaceae4-e6ef-11df-8894-00144feab49a.html#axzz1BfXUAsMX.)

         Pozdější předseda americké Sněmovny reprezentantů pan John Boehner (http://en.wikipedia.org/wiki/Boehner) nakonec potvrdil, že si uvědomuje: díky vítězství Tea Party jde o druhou šanci pro Republikány a tato šance může být opět na dlouhé desítky let tou poslední. (Source: C-Span, 18.11.2010.) „Je důležité slyšet hlas lidu.“ „Viděl jsem tolik rozhněvaných lidí na naši vládu: jako ještě nikdy předtím ve svém životě.“ (Source: C-Span, 3.11.2010.)

     Lze tedy očekávat velmi pozitivní dílčí omezení Agendy NWO a větší příklon budoucí americké politiky k tolik potřebným tradicím otců zakladatelů (http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States) a presidentů Eisenhowera (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenhower), Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan). Rozhodující budou v tomto smyslu presidentské volby 6. listopadu 2012 (http://en.wikipedia.org/wiki/Us_presidential_election_2012).

 

        (Source: „Bachmann is being challenged in 2010 by Democratic-Farmer-Labor nominee Tarryl Clark and Independent Candidate Bob Anderson. The race was the most expensive race in U.S. history. On November 2, 2010, Bachmann defeated Tarryl Clark by 52% to 40% of the vote. http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann#2010; http://www.myfoxatlanta.com/dpps/news/politics/Rep-Bachmann-Re-Elected-6th-District-Over-Clark-nov-2-2010_10429354; „Democrats lost the most seats of any midterm since 1938 when the Republicans gained 81 seats in the House of Representatives. http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives_elections,_2010; „In exit polls, four in 10 voters expressed support for the Tea Party Movement. And Mr. Paul called his win part of “a tea party tidal wave” in his victory speech.““ „But other races showed the clear limits of the Tea Party’s appeal. The movement cost the Republicans a chance to pick up Vice President Joseph R. Biden’s old Senate seat in Delaware when Christine O’Donnell, a Tea Party favorite who was put on the defensive by her colorful past, lost as expected to Christopher Coons, the Democrat. And in the Colorado governor’s race Dan Maes, the Tea Party-backed candidate who won the Republican nomination, finished third in a three-way race. Republicans feared that they might be among several outspoken, highly conservative Tea Party candidates who could cost them other races they had thought they could win.“ „Still, the early victories in Kentucky and Florida — along with the victory of Nikki Haley, a Tea Party-backed candidate, as the governor of South Carolina — showed a strength to the movement that seemed unlikely just a year ago.“  http://www.nytimes.com/2010/11/03/us/politics/03tea.html; http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A201Y20101103; http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/215709-obamovi-demokrate-ztratili-vetsinu-ve-snemovne-ale-zachranili-senat.html; http://www.infowars.com/judge-andrew-napolitano-a-return-to-our-goldwater-roots/; http://www.ct24.cz/ekonomika/110308-v-usa-zavladl-kompromis-danove-ulevy-zustanou-jeste-dva-roky/; http://www.euportal.cz/Articles/6538-akce-d-o-s-t-reaganovska-nova-pravice-a-tea-party.aspx; http://www.euportal.cz/Articles/6987-regeneruji-usa-diky-tea-party-je-to-zarodek-americkeho-fasismu-a-rasismu-.aspx; http://www.reformy.cz/zpravy/ron-paul-znovu-zvolen-do-kongres/;.)

·        V mexickém Cancúnu proběhla na přelomu listopadu a prosince 2010 velmi nebezpečná světová klimatická konference (http://en.wikipedia.org/wiki/Cancún_climate_summit), která měla za cíl zastavit rozvoj západního svobodného světa a zotročit všechny další země tzv. globálními ekologickými předpisy: přesně ve shodě s Agendou Nového světového řádu. Vědecké kapacity zde předkládaly dokonce návrhy typu násilného vysídlování celých států nebo zavedení přídělového hospodářství v zemích třetího světa (http://en.wikipedia.org/wiki/3rd_world) aj. (Source: http://www.infowars.com/climate-alarmists-push-forced-relocation-at-cancun-summit/; http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-change-confe/8165769/Cancun-climate-change-summit-scientists-call-for-rationing-in-developed-world.html.) Bohužel na dané konferenci se opravdu podařilo dosáhnout (byť nezávazné) dohody o vytvoření speciálního globálního fondu pod správou Světové banky. Výsledkem bude řada ekologických směrnic a dohod o přerozdělování financí na základě státního nařízení, tedy bez opravdové snahy pomoci dle zásad dobrovolnosti a změny srdce člověka. To všechno bude nutit národní vlády: aby opět přesunovaly své pravomoci na globální úroveň za účelem vytvoření Nového světového řádu. (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/362-lond-monckton-vysledek-klimaticke-konference-v-cancunu-abdikace-zapadu-formalni-svetova-vlada.aspx.)

     „Kjótský protokol o snižování emisí vyprší v roce 2012. Mexický kompromis konstatuje, že po něm je potřeba emise omezit ještě víc, ale nepředepisuje pro to žádný povinný mechanismus. Chudé země si zase získal fond, který jim bude pomáhat s následky klimatických změn, s ochranou přírody a s rozvojem ekologicky čistého průmyslu. Tzv. Zelený klimatický fond do roku 2020 ročně vybere a rozdělí 100 miliard dolarů. Spory byly o to, kdo ho má spravovat. Nakonec to bude první tři roky Světová banka, pak zástupci bohatých i chudých států. "Máme za to, že výsledek spravedlivě odráží vůli různých stran, a i když má nedostatky, je dobře že jednání nevybočilo z rámce vytyčeného na Bali," konstatoval čínský zástupce Sie Čen-chua. Problém je v tom, že dohoda je ještě mnohem méně závazná, než si přál loňský kodaňský summit. Zdá se, že žádná navržená opatření nebudou mít právní váhu. Dosáhnout jejich závaznosti, to delegáti z Cancúnu opět přehráli na další kurt: tentokrát do Jihoafrické republiky, kam se jednání OSN o klimatu přesunou napřesrok.“ (Source: http://www.ct24.cz/svet/109674-kjotsky-protokol-dostane-nastupce/.)

·        Server Infowars.com přinesl podrobný seznam oficiálních patentů využitelných mj. pro Chemtrails (http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrails). Zájemcům o tuto problematiku se tak dostal do rukou vědecky potvrzený klíč k vysvětlení mnoha nejasností spojených s tímto fenoménem (Source: http://www.infowars.com/spraying-the-skies-1975-u-s-patent-for-powder-contrail-generation/.). Česká televizní stanice Nova (http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Nova_(Czech_Republic)) pak připustila ve svém programu Střepiny (http://cs.wikipedia.org/wiki/Střepiny) možnost existence Chemtrails a potvrdila pokusy s ovládáním počasí v rámci Geoengineeringu (http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering). (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/369-ze-by-meli-spiklenci-pravdu-tv-nova-o-chemtrails.aspx).

     „Následuje pasáž, kvůli které se Radim Tolasz rozhodl redakci na starou tiskovou zprávu odkázat: "Jako jedním z ´důkazů chemtrails´, majících souvislost s meteorologií, je často argumentováno i různými pokusy o umělé zásahy do počasí, které probíhají v některých oblastech světa. Podobné akce či experimenty však využívají jiné technické prostředky než civilní dopravní letadla a s kondenzačními stopami za letadly je nelze v žádném případě zaměňovat. Navíc oblasti, kde se tak děje, jsou mimo území ČR, které je pro podobné experimenty klimatologicky zcela nevhodné.“ „"Cloud seeding se ve světě (Kavkaz, Středomoří, Balkán, severní Afrika a jistě i jinde) dělá se záměrem ochrany zemědělské produkce, jedná se o programy hail suppression, které se však v ČR nikde neprovádělo," vysvětlil pak Tolasz.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/222-existuji-materialy-o-umelem-rizeni-pocasi-urady-mlci.aspx.)

·        Červený kříž (http://en.wikipedia.org/wiki/Red_cross) zakázal užívání veškeré vánoční symboliky a tedy také křesťanských křížů. (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-152361/The-Red-Cross-bans-Christmas.html.)  

        Christmas has been banned by the Red Cross from its 430 fund-raising shops.“ „Christine Banks, a volunteer at a Red Cross shop in New Romney, Kent, said: 'We put up a nativity scene in the window and were told to take it out. It seems we can't have anything that means Christmas. We're allowed to have some tinsel but that's it. 'When we send cards they have to say season's greetings or best wishes. They must not be linked directly to Christmas.“ „Mrs Banks added: ' We have been instructed that we can't say anything about Christmas and we certainly can't have a Christmas tree.“ „Labour peer Lord Ahmed, one of the country's most prominent Moslem politicians, said: 'It is stupid to think Moslems would be offended. 'The Moslem community has been talking to Christians for the past 1,400 years. The teachings from Islam are that you should respect other faiths.' He added: 'In my business all my staff celebrate Christmas and I celebrate with them. It is absolutely not the case that Christmas could damage the Red Cross reputation for neutrality - I think their people have gone a little bit over the top.' (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-152361/The-Red-Cross-bans-Christmas.html.)  

·        Íránský president (http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad) vyzval lidstvo k vytvoření společného Nového světového řádu (NWO). (Source: http://www.infowars.com/ahmadinejad-calls-for-new-world-order-at-un/.)

      Ahmadinejad called for a new world order, proposing the coming decade be one of “joint global governance.” “Now that the discriminatory order of capitalism and the hegemonic approaches are facing defeat and are getting close to their end, all-out participation in upholding justice and prosperous interrelations is essential,” said Ahmadinejad. “All should participate in a coordinated effort for putting in place the competent governance in the centers of the world power and for security serenity, welfare, friendship, and sustainable peace and security.” (Source: http://www.infowars.com/ahmadinejad-calls-for-new-world-order-at-un/.)

·        Po odstoupení českého policejního presidenta pana Oldřicha Martinů (http://cs.wikipedia.org/wiki/Oldřich_Martinů) a ministra životního prostředí pana Pavla Drobila (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Drobil) hrozilo, že by se na jejich místa dostali lidé blízcí Agendě Nového světového řádu (NWO). Drobil i Martinů neváhali projevovat veřejně své postoje tak, že byly často v rozporu se záměry NWO: Např. odstupující ministr životního prostředí odporoval porušování Ústavy při navrhovaných enviromentálních kontrolách domácností (např. polovina obyvatel Ostravy neviděla životní prostředí a znečištění ovzduší jako vážný problém viz. ČT24, 21.9.2010) nebo pan policejní president nebyl nadšen z plánů na zavádění tělesných skenerů na českých letištích atd. Jakým způsobem budou nyní jednat noví páni ministři není zatím ještě zcela jasné.

Vážení přátelé, nyní můžeme rozhodnout o naší budoucnosti, budeme-li se k sobě chovat vstřícněji a solidárněji, dokážeme-li pomoci jeden druhému a nehodíme-li například přes palubu své přátele v nouzi, neboť i tenhle smutný vývoj je přáním lidí napojených na Agendu Nového světového řádu. A přiznejme si: mají z něj radost. Masa nedůvěřivých občanů bez naděje a bez ochoty si pomoci: tak ta je totiž daleko lépe ovladatelná a manipulovatelná. Daleko více pak poslouchá ty, kteří chtějí zničit samostatnou Českou republiku a její svobodné obyvatele. Najděme k sobě prosím opět cestu a pokusme se pomocí vzájemné solidarity a víry v našeho Stvořitele překonat všechny těžké zkoušky. Společně to dokážeme. S přáním Božího Požehnání Vám děkuje a srdečně Vás zdraví RAdo Skydancer.

 

 

   

    

   

   

      

  © by RAdo Skydancer 2002 - 2015. All Rights Reserved. Click for Use of Content from Skydancer´s Web Sites.