Články a free tvorba Skydancerův web Oblíbené kapely

Poesie a příběhy

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010 Rok 2011

Videotéka

Filmotéka

 Skydancerovy webové stránky - rok 2009

Dobové komentáře v původní podobě z roku 2009, fotografie, videa a vzpomínky na životy lidí z tohoto období. Všechno však má v Božím plánu na tomto světě svůj jedinečný smysl a ten se často ukazuje až mnohem později. 

Profil RAdo Skydancer na Facebooku

Kontakt : Skydancer@seznam.cz

Fotky se zobrazují po kliknutí na texty níže.

Prosinec 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 23. prosince 2009 - Rád bych poděkoval všem svým přátelům a příznivcům za podporu. Přeji Vám šťastné vánoce a požehnaný rok 2010. RAdo Skydancer :).

I would like to thank all my friends and fans for their support. I wish you a Merry Christmas and God Bless the new year 2010. Rado Skydancer, December 23, 2009.

 

 

 6. prosince 2009 - Šedesát devět procent českých praktických lékařů se nechce nechat očkovat proti prasečí chřipce a varuje tak českou veřejnost před nežádoucími účinky vakcín.

             Ministryně zdravotnictví ČR (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) Dana Jurásková (http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) a Václav Moravec (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Moravec) v pořadu Otázky Václava Moravce, ČT24,  6. prosince 2009 (http://www.ct24.cz/vysilani/2009/12/06/1126672097-209411030501206-12:00-otazky-vaclava-moravce/): Rozporuplná prohlášení, nicméně pozitivní obrat vůči předcházející mediální masáži tzv. pro-vakcinaci.

             Pan Moravec dle provedeného výzkumu: „69%“ českých praktických lékařů se „nechce nechat očkovat“ proti prasečí chřipce. „Většina dotázaných lékařů si myslí, že prasečí chřipka je mediální bublina.“ Vakcíny jsou „nedostatečně otestované“ a jsou zde „obavy z vedlejších účinků“. Prasečí chřipka „je svou závažností“ srovnatelná s běžnou chřipkou. Má chřipková epidemie „agresivnější“ průběh, než tomu bylo v předchozích letech ?

             Paní Jurásková: „Pokud se podíváme na celková čísla, tak ne.“ Organizujeme po celé ČR „semináře“ ve spolupráci s „firmou“, která vakcíny vyrábí a snažíme se přesvědčit lékaře o prospěšnosti očkování.

             Ministryně na druhé straně ale šokovala svým přístupem, když o praktických lékařích prohlásila: „Oni tvrdí naprosto nesmyslné informace.“

             Ministryně zdravotnictví ČR totiž bezmezně věří závěrům zahraničních odborných institucí, které spolupracují s NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). „Vakcína má všechny atesty evropských autorit.“, uvedla. Evropská léková agentura, nebo-li Evropský úřad pro kontrolu léčiv (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Medicines_Agency) a také Evropská rada (http://en.wikipedia.org/wiki/European_council) „nepustila“ tu „vakcínu k očkování“ bez náležitých kontrol a zkoušek. V ČR se tím také řídí náš Státní ústav pro kontrolu léčiv (http://www.sukl.cz). Proto se podle ní začalo s očkováním dětí až nyní, jelikož „byly dokončeny klinické studie, které prokazovaly, že to očkování je vpořádku“.

             Pan Moravec: Evropský úřad pro kontrolu léčiv ale „upozorňuje“ že vakcíny nejsou zcela bezpečné (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/praseci-chripka/vakcina-proti-chripce-muze-u-deti-vyvolat-horecku_150668.html). Rizikové skupiny jsou děti od „šesti měsíců do 3 let“. Týká se to vakcíny „Pandemrix“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemrix), kterou se „očkuje i v ČR“. Tato vakcína „ne zcela prospívá“ právě výše zmíněné skupině malých dětí.

             Paní Jurásková: „ČR zatím tyto kategorie dětí neočkuje.“

             Pan Moravec: „Nebude nakonec vakcín v ČR přebytek?“

             Paní Jurásková: „Vláda ČR podle mého názoru velmi pragmaticky zhodnotila to riziko.“

             Proti chřipce se podle ní dá jednoduše „ochránit svým způsobem života“ a není nutné se očkovat! A dále uvedla velmi důležité info: Zatím je hlášeno „27“ případů mrtvých na prasečí chřipku a „všichni z těchto zemřelých měli nějaké chronické onemocnění“. Část těchto osob byla ve velmi vážném stavu a  „měla již své onemocnění v takovém stádiu, kdy bylo otázkou času, kdy dojde ke smrti a touto chřipkou se to zkomplikovalo nebo urychlilo.“ Ministryně uvedla, že ostatní státy mají hlavní vlnu prasečí chřipky „ten peak“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Flu_season) již za sebou, nicméně „očkují nepřetržitě“. „Očkování bude samozřejmě pacienty chránit i proti té další vlně.“

             Což je ovšem řadou vědeckých autorit zpochybňováno vzhledem k mutaci viru. Musely by totiž proběhnout další vlny nového očkování. Není zatím jasné, proč tedy vlády na celém světě pokračují v očkování, když už je tzv. „pandemie“ v jejich státech minulostí. Ptejme se. Uvažujme.

                                                                                                                                                                                                                                                S přáním Božího Požehnání Váš RAdo Skydancer.

            Short in English: December 6, 2009. Czech TV: Sixty-nine percent of Czech GPs do not want to be immunized against swine flu and warned the public against adverse effects of vaccines. Czech Minister of Health does not endorse aggressive course swine flu. Most of the swine flu deaths was mainly due to other diseases. Czech Minister of Health confirmed: Before Swine flu also protects healthy life: vaccination is not necessary.       

 

                         

Listopad 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

19. listopad 2009 - „Oranžová válka“: svět na cestě k ratifikaci smlouvy o vzniku celoplanetární vlády NWO, listopad 2009 jako začátek konce svobody každého člověka.

        Motto 1: „Chci Vám poděkovat za to, že upozorňujete na toto veliké téma. Bez lidí jako jste Vy, by společnost možná ani nepostřehla, že ztrácí podstatnou část své svobody.“(Zdroj: senátor Jiří Oberfalzer - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Oberfalzer - 28. října 2009 v Praze na setkání bojovníků za svobodu D.O.S.T. - http://www.akce-dost.cz.)

 

         „I want to thank you for that, you alerting us on this great subject. Without people like you would human society not be able to notice that is losing a substantial part of their freedom.“ (volný překlad)

          Motto 2: „If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.

         (Zdroj: George Washington - http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington - http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/georgewash146824.html.)

         Motto 3: „That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.“ (Zdroj: IN CONGRESS, JULY 4, 1776 The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm.)

 

         „Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

(Zdroj: http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=6.)

 

         Motto 4: „Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš /.../ více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, /.../ Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste – nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a dá vám vítězství.“ (Zdroj: Bible: překlad 21. století, Deuteronomium, 20:1-4, Biblion, Praha, 2009, s. 222.)

 

         „When you go to war against your enemies and see /.../ an army greater than yours, do not be afraid of them, because the LORD your God /.../ will be with you. /.../ today you are going into battle against your enemies. Do not be fainthearted or afraid; do not be terrified or give way to panic before them. For the LORD your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. (Zdroj: www.biblegateway.com, Deuteronomy 20:1-4.)

 

         Motto 5: „Je naší povinností probouzet lidi z apatie; ikdyby zde již byl konec světa.“ (Zdroj: Alex Jones - http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host) - Alex Jones Show, 13. října 2009.)

 

         Listopad 2009 se stal po dvaceti letech tragickým začátkem konce svobody v České republice (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_republic) a byl ve znamení totálního vítězství NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) na celém světě. Lisabonská smlouva (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) v Evropě prošla. Nyní se již čeká na její triumfální uvedení v život 1. prosince 2009 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ratification_of_the_Treaty_of_Lisbon). Kandidát na nového evropského presidenta (http://en.wikipedia.org/wiki/European_president) Herman Van Rompuy (http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy) ohlašuje ve spolupráci s kruhy kolem Sorose (http://en.wikipedia.org/wiki/Soros), Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama), Kissingera (http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger), Bilderbergu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group), celoevropské zvýšení daní, likvidaci občanských svobod, posílení nadnárodní moci.

         „The man tipped to be Europe’s first president is already considering new EU taxes to fund the rising cost of Brussels and the welfare state. Herman Van Rompuy, the Belgian Prime Minister, broke his silence before Thursday’s summit to choose the president — but only at a meeting of the secretive Bilderberg group of top politicians, bankers and businessmen. Mr Van Rompuy’s contentious remarks were aired privately amid the grand surroundings of the Castle of the Valley of the Duchess near Brussels. The château hosted the talks on the Treaty of Rome in 1957 that launched the European Union. His office released parts of his speech in which he talked of funding social welfare from new green taxes and went on to discuss “financing levies at European level”, which his spokesman said later was similar to Gordon Brown’s call for an international tax on financial transactions. The funding of the EU was discussed further after his speech, according to Flemish newspapers, but his office refused to give more details. Mr Van Rompuy remains the favourite for the position of president of the European Council — other contenders include Tony Blair — to be chosen when the 27 EU leaders meet in Brussels in two days’ time. Mr Van Rompuy’s Bilderberg intervention will alarm non-federalist countries such as Britain and Denmark, which have long opposed giving the EU tax-raising powers and breaking the link with national funding. Newer member states, already angry at the opaque process of choosing a president, are unlikely to be impressed at the secretive forum used by Mr Van Rompuy to talk about his European vision. “The financing of the welfare state, irrespective of the social reform we implement, will require new resources,” Mr Van Rompuy told European and American guests, who included Henry Kissinger. The former US Secretary of State is cited as the inspiration for an EU president following his reported remark: “Who do I call when I want to call Europe?” Mr Van Rompuy added: “The green fiscal instrument is one possibility although an ambiguous one: this type of regulatory tax should eventually become redundant. But the possibility of financial levies at European level needs to be seriously reviewed and for the first times ever, the big countries in the Union are open to this.” (Zdroj: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6919380.ece.)

         “In a shocking Op-Ed piece published Thursday on project-syndicate.org, globalist financier George Soros calls for a “New World Architecture”. In his essay, he states how international capitalism, led by the United States has “broken down” and how “A new multilateral system based on sounder principals must be invented” through the use of the IMF (International Monetary Fund). Soros goes on to recommend SDR’s (Special Drawing Rights), created by the IMF, as a replacement for the declining US Dollar, “The dollar no longer enjoys the trust and confidence that it once did… The US ought not to shy away from wider use of IMF Special Drawing Rights. Because SDRs are denominated in several national currencies, no single currency would enjoy an unfair advantage.” The issuance of SDR’s among the world economies would place all currencies on a level playing field, whose value would be determined by the international SDR. Soros also calls for the United Nations and its Security Council, currently led by President Barack Obama, in direct violation of the U.S, Constitution, to serve as the overseeing enforcement body for this new financial system, “Reorganizing the world order will need to extend beyond the financial system and involve the United Nations, especially membership of the Security Council. That process needs to be initiated by the US, but China and other developing countries ought to participate as equals…The system cannot survive in its present form, and the US has more to lose by not being in the forefront of reforming it.” In the most troubling part of this his article, Soros calls public outcry over the declining economy and outrage against globalism, “populist demagogy” and eludes to a new U.S. led war overseas stating, “In fact, democracy is in deep trouble in America. The financial crisis has inflicted hardship on a population that does not like to face harsh reality…If Obama fails, the next administration will be sorely tempted to create some diversion from troubles at home – at great peril to the world.”” (Zdroj: http://www.infowars.com/soros-calls-for-world-currency-and-new-world-architecture/, http://www.project-syndicate.org/commentary/soros52.)

         To však není vše. Sedmého až osmnáctého prosince 2009 má být kevšemu schválena smlouva, vytvářející pod záminkou globálního enviromentalismu (http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism) celoplanetární vládu NWO. Tzv. Kodaňský protokol (http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_protocol; http://en.wikipedia.org/wiki/COP_15) se tak stane - pokud projde - posledním velkým hřebem zatlučeným v roce 2009 do rakve lidské svobody. Vytvoří hlavně důležitý pilíř nové světové vlády, podobně jako byly v minulosti připraveny základí kameny EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union).

    Významný kritik Kodaňského protokolu (light verze zde: http://assets.wwf.org.uk/downloads/final_treaty_legal_text_with_cover_2.pdf, http://assets.panda.org/downloads/treaty_vol2_web_compl.pdf), člen britského parlamentu a dlouholetý poradce premíérky Margarety Thatcherové (http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher) Lord Christopher Monckton (http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Christopher_Monckton) hovoří jasně: Podpisem Kodaňského protokolu vznikne „celosvětová vláda” s mocí „zasahovat přímo do ekonomiky a do záležitostí života jednotlivých národů“. „Vyjednával jsem mnoho mezinárodních smluv a ještě nikdy před tím jsem neviděl v žádné jiné smlouvě tak rozsáhlá práva, udělená nové mezinárodní vládě.“ „Oni prostě zničí svobodný trh.“ „Dává jim to sílu ovládnout finanční trhy na celém světě.“ „Dokonce budou zdaňovat 2% ze všech globálních finančních transakcí.“ Británie (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain) již „ztratila svou demokracii“ díky nevoleným úředníkům z EU, neboť nyní musí přijímat zákony, které jsou ji vnuceny. „90% zákonů“ je takových. Monckton tedy vyzývá k aktivitě, k tomu, abychom neseděli se založenýma rukama, ale protestovali. Zvýšení daní a cen v obchodech se totiž dotkne každého občana!

          Cituje dále Ronalda Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan), jenž odmítl podobný protokol podepsat. Clinton (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton) bohužel svůj podpis posléze připojil. Nicméně ratifikaci protokolu je nutno ještě dokončit v americkém senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Senate), který tak představuje poslední záchranu pro svobodný svět. Vždyť „abychom snížili teplotu na zemi jen o jeden stupeň Fahrenheita: zabere to 33 let.“  Proto je jasné: „nemůže to fungovat“, je to „marný pokus“. Vzpomeňme: jak nynější úzký spolupracovník amerického presidenta pan Holdren (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren) a další prohlašovali roku 1975, že nastává nová doba ledová (http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age), a že ledové kry budou tak veliké: zničí mnoho dosavadních států, civilizací. Musíme mít stále na zřeteli omezenost našeho vědeckého poznání. Lord Christopher Monckton též vyzýval opakovaně známého enviromentalistu jménem Albert Gore (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Gore) k veřejné debatě. Nicméně Monckton je proslulý svými mediálními schopnostmi a Gore nikdy na tuto výzvu zřejmě ze strachu neodpověděl. Monckton dokonce zcela popřel energetickou úspornost, prospěšnost zdraví nových typů žárovek - viz zákaz tzv. „Edisonek“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Edison_Bulb_Sizes) v EU (http://www.nytimes.com/2009/09/01/business/energy-environment/01iht-bulb.html?_r=1). Dále připustil slovy: „je to možné“: OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) spolupracuje na vytvoření NWO! (Zdroj: Glenn Beck Show, 30. října 2009.)

         Američtí novináři informovali nedávno o tom, jaký je Al Gore ve skutečnosti ekolog, když poukázali na skutečnost, že Gore není vegetarián i při znalosti enviromentálních studií o „těžkém dopadu“ masného průmyslu na životní prostředí. Gorův dům spotřebovává tolik elektrické energie, jako několik amerických rodin dohromady. Je zde tedy opět vidět pokrytectví, pouze touha po moci, po mediálním zájmu při propagaci ekologie, nicméně bez osobního příkladu a činů. Presidentka organizace na ochranu zvířat PETA (http://en.wikipedia.org/wiki/PETA) Ingrid Newkirková (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Newkirk) se již dlouho snaží Gora přimět, aby přestal jíst maso, jestliže o sobě říká, že je enviromentalista: „Měl by se stát vegetariánem.“ Ikdyby se na hlavu stavěl, tak: „Je to všechno málo, pokud bude pokračovat v konzumaci masa“; „Měl by přestat být dítětem a rozhodnout se.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. listopadu 2009.)

   Lorda Christophera Moncktona podpořili také australští novináři Janet Albrechtsenová (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Albrechtsen), Andrew Bolt (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bolt), Alan Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Jones_(radio_broadcaster)) nebo například americká celebrita Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris), včetně dalších významných konzervativců a libertariánů z USA, Británie aj. zemí. Česká republika by proto neměla zůstat pozadu. Jde o naši svobodu a peníze nás všech!

         „In October 2009, conservative commentators reacted critically to the draft Copenhagen treaty. Lord Christopher Monckton, a British parliamentarian, has alleged that a proposed Copenhagen agreement will create a World government, under the auspices of the United Nations, which will have "the power to directly intervene in the financial, economic, tax and environmental affairs of all the nations that sign the Copenhagen treaty." He warned that wealthy nations may be obliged under the treaty to pay an "adaptation debt" to developing nations and to surrender their sovereignty. Conservative journalists in Australia, including Janet Albrechtsen, Andrew Bolt and Alan Jones, have accused the Australian Government of intentionally concealing details of the proposed Copenhagen treaty from the Australian public because of its potential unpopularity with the electorate.” (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/COP_15.) 

          Chuck Norris: “I really think he is going over there to try to create a one world order.” Norris said of president Obama during an appearance on the Fox News show Your World with Neil Cavuto.” (Zdroj: http://www.eyeblast.tv/public/checker.aspx?v=GdqGnzIr6U.)

         Další ranou celosvětovému hnutí za svobodu proti NWO byl již zmiňovaný podpis presidenta Klause (http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus) na Lisabonské smlouvě. Tento tvrdý a pragmatický políček udělený všem idealistickým bojovníkům za svobodu se tak natrvalo zapsal do dějin a to i přes některá zajímavě-pozitivní prohlášení plynoucí v listopadu 2009 z Pražského hradu (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Castle) (připravované referendum o Lisabonu a o vystoupení z EU) ve snaze nějakým způsobem tento presidentův krok marketingově zmírnit. Nicméně president Klaus ještě stále zůstává alespoň v některých svých veřejných vyjádřeních důležitou postavou v ideovém boji proti NWO. Nelze jej již však považovat za vůdčí osobnost bojovníků za svobodu na území ČR, respektive do doby jeho konkrétních kroků vedoucích ke zrušení Lisabonské smlouvy nebo k vystoupení Česka z EU: nelze již pouze obdivně tleskat politickým proklamcím, ikdyž jsou ještě stále zajisté vždy velkým povzbuzením.

 

         Vstupuje tak plně v platnost výrok pana senátora Oberfalzera, že si velké evropské státy: „/.../ nyní upravují Evropu ke své potřebě.“ a jestliže „I. republiku (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia_(1918%E2%80%931938)) ukončila Mnichovská smlouva (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_treaty) /.../“, pak „Lisabonská smlouva“ prostě „ukončí“ tu naší současnou a svobodnou republiku; „Národů se nikdo nezeptal.“; „Jediný národ řekl ne. Musel se tedy opravit. Pojďme jim navrhnout, ať si udělají referendum ještě potřetí, protože zatím je to 1:1. Co z toho tedy platí.“; „Demokracie pomalu umírá na úbytě.“ (Zdroj: Jiří Oberfalzer - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Oberfalzer - 28. 10. 2009 v Praze na setkání bojovníků za svobodu D.O.S.T. - http://www.akce-dost.cz.)

          Stejně tak prošel americkou sněmovnou reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) 7. listopadu 2009 o pouhých pět hlasů další záměr NWO. Jde o eugenickou (http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics), totalitní (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) a zlotřilou reformu zdravotnictví (http://en.wikipedia.org/wiki/Affordable_Health_Care_for_America_Act) s tvrdými dopady na každého občana USA. Celý zákon ještě musí naštěstí projít druhou komorou senátu, kde se jej snad podaří zrušit.

 

         Populární americký soudce a politický komentátor Andrew P. Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) hlasitě sděluje desítkám miliónů nadšených televizních diváků FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news): Vláda nemá co dělat ve vztazích mezi pacientem a lékařem. Jde o „privilegium pacienta a jeho lékaře“, „jde o to, že tento vztah by měl být co nejvíce důvěrný a nedotknutelný“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 4. listopadu 2009.)

 

         Tato Obamova reforma zdravotnictví v sobě dokonce nese např. hrozbu povinného mikročipování (http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human)) každého pacienta pomocí tzv. nanotechnologií (http://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology). Tento sen každého totalitáře je velmi nebezpečný z hlediska kontroly nad svobodou a informacemi o zdravotním stavu každého voliče v daném mikročipu. Pokud si představíme, že jednotlivá data tak budou moci být získávána např. na dálku, bez souhlasu pacienta čtena a předávaná dále, již asi chápeme dopad celé věci.

          "Buried deep within the over 1,000 pages of the massive US Health Care Bill in a “non-discussed” section titled: Subtitle C-11 Sec. 2521— National Medical Device Registry, and which states its purpose as: “The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that—‘‘(A) is or has been used in or on a patient; and ‘‘(B) is a class III device; or ‘‘(ii) a class II device that is implantable.” In “real world speak”, according to this report, this new law, when fully implemented, provides the framework for making the United States the first Nation in the World to require each and every one of its citizens to have implanted in them a radio-frequency identification (RFID) microchip for the purpose of controlling who is, or isn’t, allowed medical care in their country.“ (Zdroj: http://www.dailypaul.com/node/105079.)

          Patriotka a stále krásná členka americké sněmovny reprezentantů Michele Bachmannová (http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachman) Obamovu reformu zdravotnictví rozhodně nepodporuje. Podle ní to bude: „katastrofa“, „je to neústavní“,  „je to korunní klenot socialismu“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 4. listopadu 2009.)

          Soudce Napolitano dále vysvětluje, že reforma zdravotnictví: „Zvedne daně, ukradne vaši svobodu, znesvětí vaše soukromí, a zavede přídělový systém zdravotní péče.“ S politováním pak prohlašuje: V USA již nemáme systém dvou stran, které si navzájem kontrují, nýbrž systém „jedné strany“, která se nazývá stranou „silné vlády“; „všechny strany mají rády moc a vůbec je nezajímají svobody občanů.“; „Vláda je negací svobody.“; „Vláda chce, abyste poslouchali příkazy beztvářných byrokratů.“ Když se pak Napolitano zeptal významného demokratického člena sněmovny reprezentantů Jamese Clyburna (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Clyburn): „Kde je v americké ústavě napsáno, že vláda může regulovat zdravotní péči?“ Clyburn odpověděl: „Většina toho, co vláda dělá, není autorizováno ústavou, ale oni to přesto dělají.“ Soudce Napolitano pokračuje: „Kongres již dnes neuznává žádné limity ve své moci a ústava jej ve skutečnosti vůbec nezajímá; nezajímají jej vaše základní práva, ani práva zaručená listinou svobod /.../.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 6. listopadu 2009.)

         Historik a úspěšný publicista Thomas E. Woods (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_E._Woods) také neskrývá své roztrpčení nad kroky Obamovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration): my nesmíme mít jednotný a totalitní systém „pro 300 miliónů lidí“; to byl přesně jeden z důvodů, proč vznikly Spojené státy a proti čemu byla mj. naše první „revoluce“ (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolution). (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.)

 

         Mladí to finančně odnesou „nejvíce“. Ti budou platit na zdravotnictví povinně „největší pojištění“, dodává Michael Cannon (http://www.cato.org/people/michael-cannon) z The Cato Institute (http://en.wikipedia.org/wiki/CATO_Institute). (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.)

 

        Soudce Napolitano dále upozorňuje, že pokud definitivně projde Obamova zdravotnická reforma, tak vás federální vláda poprvé v americké historii „může přinutit k povinnému zdravotnímu pojištění, které nechcete, nepotřebujete nebo které si nemůžete dovolit“. (Viz. již dlouhé roky stále funkční stav v ČR.) Vláda vás bude od nynějška nutit k tomu, co si máte kupovat (např. vakcíny). „Pokud si nekoupíte to, co vám řeknou, že je pro vás správné, tak si vás najdou, budou vás trestat, a nebo vás rovnou zavřou.“ (Viz. situace se zdravotními zákony již existujícími v ČR.) „Svoboda volby a především kontrola nad vlastním tělem bude ztracena.“ „Soukromý a důvěrný vztah vzniklý mezi lékařem a vámi zmizí.“ „My, voliči jsme si zvolili naši vládu; vždyť ona má pracovat pro nás a ne my pro ni.“ „Jak můžou být tak arogantní, že nám přikazují: jak máme žít naše soukromé životy?“ Jak jsme se jen dostali od skromné vlády, která byla zapotřebí k zabezpečení mezinárodní politiky, nebo pošty, armády, námořnictva, obchodu, k takovým šílenostem jako je 4.000 nejrůznějších kriminálních zákonů nebo 40.000 stran daňových předpisů a nařízení. Příliš jsme důvěřovali federální vládě (Stejně tak jako my v ČR podobně EU.). Dneska vidíme, kam to spěje. Ještě za Reaganových dob platilo: když jste nebyli spokojeni s jedním zákonem, v jednom státě, tak jste prostě „odešli“ na území jiného státu, ale nyní se začíná všechno a všude standardizovat. Vše musí být „stejné“: to je „nebezpečné“. Vidíme to také „v EU“. Vidíme tyto pokusy na „celém světe“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.)

 

         Americká ústava (http://en.wikipedia.org/wiki/American_constitution) zná naštěstí řešení. Spočívá mj. v jejím článku č. V a v X. dodatku, který umožňuje, aby si státy samy upravily zákony a odepřely poslušnost v tom, co chce dělat federální vláda a není to v souladu s ústavou. Tak je možné zabránit vládě NWO tvořit zákony: poškozující lidi.

          „Amendment X. The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.“ (Zdroj: http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendmentx.)

          Článek V: Americké státy mohou zabránit federální vládě v aplikaci zákona díky vytvoření nového dodatku k ústavě. Každý takový dodatek může navrhnout konvent svolaný dvěma třetinami států. Ten pak vstoupí v platnost díky jeho schválení alespoň třemi čtvrtinami dosavadních zástupců v kongresu nebo třemi čtvrtinami všech států. Tak lze konečně zastavit nástup NWO k moci a vyhlásit stop stav katastrofální politice „Obavlády“.

          „Article V. The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for proposing amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution, when ratified by the legislatures of three fourths of the several states, or by conventions in three fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the ninth section of the first article; and that no state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the Senate.“ (Zdroj: http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articlev.html.)

 

         Abychom lépe pochopili pokračující neblahý vývoj v USA, v EU a na celém světě z hlediska snah NWO, bylo by vhodné si nyní připomenout některé základní metody, které totalitáři s oblibou používají. Inspirací jsou jim v tom přirozeně nejen např. historická díla Marxe (http://en.wikipedia.org/wiki/Marx), Maa (http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse_Tung), Stalina (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin) nebo Hitlera (http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler), nýbrž také přímo funkční postupy z jednotlivých totalit v novém, hezkém a „voňavě-marketingovém“ hávu. V minulých dílech „Oranžové války“ jsme již na tuto skutečnost nejednou upozorňovali (viz. třeba http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward-Piven_Strategy aj.)

          Mnoho lidí si jistě vzpomene na Karla Marxe. Všichni známe jeho nejproslulejší dílo Kapitál (http://en.wikipedia.org/wiki/Kapital), jehož první díl vyšel již roku 1867. Marx nastínil ve své knize mj. cestu likvidace svobodné společnosti. Pokud si dnes přečteme jeho texty znovu a porovnáme některé teze se současným vývojem, trendy, dostáváme se k nápadné podobnosti mezi postupy Marxe a elitářů z NWO při vytváření tzv. ekonomické krize (http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_theory).

          Všichni, kteří studovali alespoň rámcově metody KGB (http://en.wikipedia.org/wiki/KGB) v tzv. psychologické válce v 60. a 70. letech minulého století, jejímž cílem bylo zničit svobodný svět, si také musí všimnout následujících podobností při vytváření nejrůznějších umělých krizí a jejich dostávání do podvědomí lidí:

 

PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA - IDEOLOGICKÁ SUBVEZRE - (AKTIVNÍ OPATŘENÍ)

         Cíl totalitářů:  zničení svobodné společnosti za pomocí změny vnímání reality

         1/ DEMORALIZACE SPOLEČNOSTI - NÁRODA - tato fáze operace zpravidla trvá 15 - 20 let (viz. 20 let v České republice - listopad 1989 až listopad 2009); má za cíl ovlivnit novou a mladou generaci; velkým pomocníkem je k tomu všeobecná propagace a akceptace volné morálky (např. odpor k patriotismu a k radaru - http://en.wikipedia.org/wiki/US_missile_defense_complex_in_Poland, podpora drog, užívání si bez zábran - pohrdání mateřstvím, nenávist k víře v Boha, k hezkému manželství, k trvalým svazkům apod. - viz. např. vyjádření Obamy z 29. března 2008: nechci trestat své vlastní dcery: „Nechci je trestat tím, že by měly mít dítě.“ Zdroj: Glenn Beck Show, 26. října 2009; New York, Detroit, Ohio, zaplavily v říjnu 2009 falešné pověsti o penězích, kterými si chtěl Obama koupit své voliče a měly být přidělovány zdarma: shromáždily se obrovské davy lidí, kterých se reportéři ptali: kde ty peníze Obama vzal, nicméně všem to bylo jedno, neboť oni přeci volili Obamu právě pro ty peníze, proto: „Co mi Obama dá.“ Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009), neexistence etických standardů chování, vytváření umělých mediálních krizí, likvidace patriotismu. Ke konci dané fáze se její úspěch pozná tak, že demoralizovaným lidem již nic neříkají fakta (např. o NWO, EU, OSN, WHO http://en.wikipedia.org/wiki/WHO apod.) a teprve až na ně udeří tvrdá ruka nové totality fyzicky: pochopí svůj omyl.

         2/ DESTABILIZACE - fáze trvající 2 - 5 let (viz. např. rozšíření platnosti celoplanetární pandemie tzv. prasečí chřipky na dva roky). Jejím základním působištěm jsou mezinárodní vztahy, ekonomika, obranné systémy. Jako pilíř jsou využívány různé skupiny hájící lidská práva (nově enviromentalisté). Tato fáze začne v ČR nejspíše v prosinci 2009, když vstoupí v platnost Lisabonská smlouva.

         3/ KRIZE - jde o reálnou krizi (nikoliv tedy o mediální bubliny tzv. ekonomické krize v letech 2008 - 2009, kterou EU oficiálně ukončila ve spolupráci s Bilderbergem, Obamou, v den přijetí LS v ČR - viz. minulé díly „Oranžové války“ - „Česko patří mezi dvanáct států, které finanční krize nepostihla vůbec.“, Zdroj: Radiožurnál, 22. října 2009) se všemi důsledky. Trvá zpravidla 6 týdnů a může v sobě kumulovat jak ekonomické sankce, tak nátlakové operace až válečný konflikt nebo invazi cizích, respektive „spřátelených“ vojsk. Výsledkem bývá kapitulace dosavadní vlády a nastolení nového režimu.

         4/ NORMALIZACE - známé období ze 70. a 80. let 20. století z ČR. Vítězství totality. Paradoxně největšími nepřáteli se nyní stávají zmiňované skupiny bojující za lidská práva (moderně: enviromentalisté). Jelikož již nejsou zapotřebí: jsou bez milosti zlikvidováni nebo přecházejí do odbojové činnosti.

 

         Američtí patrioti, konzervativci, libertariáni (http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) a křesťané odhalují neustále vazby Obamovy administrativy na nejrůznější totalitní kruhy. Mj. díky činnosti politického komentátora Glenna Becka (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) musel rezignovat v září 2009 Obamův „rudý enviromentální poradce“ - tzv. „car“ Anthony Van Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Jones), když se prokázala jeho radikálně-komunistická minulost. Skupiny napojené na již zmiňovaného a velmi bohatého pana Sorose jsme si již popisovali v minulých dílech „Oranžové války“, včetně socialistů z bývalé Carterovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Carter_administration). Samozřejmě k nim přibývají desítky nových tváří, které jsou v dennodenním kontaktu s Obamou a přímo ovlivňují jeho kroky. Mezi takové lidi patří např. Andy Stern (http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Stern). Tento radikál, požadující likvidaci současné americké demokracie a sjednocení dělnické třídy na celém světě za účelem změny společenského pořádku, patří k nejčastějším hostům amerického presidenta se svými zatím dva a dvaceti návštěvami v Bílém Domě (http://en.wikipedia.org/wiki/White_House) v průběhu sledovaných devíti měsíců letošního roku. Jeho mohutná odborová organizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Employees_International_Union) totiž věnovala na demokratickou (http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) kampaň již přes 60.000.000 dolarů. (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. listopadu 2009.)

 

         Novináři z týmu FOX News a komentátora Glenna Becka již dlouhou dobu poukazují ve spolupráci s americkými patrioty na to, že se Obama „obklopil mnoha marxisty, kteří obdivují Maa, Chaveze (http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez) a Castra (http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro)“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 2009.) „Barack Obama a jeho kamarádíčci prostě nemají rádi svobodný trh.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. října 2009.)

          Ron Bloom (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Bloom) - poradce amerického presidenta pro výrobu - tzv. „manufacturing czar“ - popřel v únoru 2008 svobodný trh. Podle Blooma je to již přežitek a musí být nahrazen silným státem. Tento člověk si pochvaluje Maovu politiku: politická  moc musí být rázná, silná. (Zdroj: Glenn Beck Show, 22. října 2009.)

 

         Mark Llloyd (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lloyd) - člen Federální komunikační komise jmenované americkým presidentem (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission) nadšeně oslavuje Chaveze, jeho režim, politiku, přístup k médiím (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 2009.)

 

         Anita Dunn (http://en.wikipedia.org/wiki/Anita_Dunn) - ředitelka komunikace Bílého domu (http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Communications_Director) - projevila veřejně svou lásku k masovému vrahovi Maovi, když mj. řekla: já ho „/.../ nejvíce obdivuji“. Stalo se tak nikoliv někde v soukromí, nýbrž před studenty střední školy 5. června 2009 v Potomacu, Maryland (http://en.wikipedia.org/wiki/Potomac,_Maryland). Toto zjištění ji zřejmě bude stát místo na konci listopadu 2009. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 2009.)

          Problém je opravdu v tom, že lidé z Obamovy administrativy obdivují totalitní vůdce, jejich principy, masové vrahy, radikály, kteří se neštítí v zájmu naplnění svého boje vraždit oponenty, prokazují svůj obdiv lidem, pro něž neexistuje něco jako gentlemanství nebo čest, Slovo Boží. Ptejme se: jak je něco takového možné přátelé. Proč je tedy pan Obama stále tak obdivován právě např. v Česku ?

Monetarizace státního dluhu (http://en.wikipedia.org/wiki/Monetization#Monetizing_debt)

          Pro každého rozumného člověka je dluh velkou výzvou a nebezpečím. Jsou však období v životě lidském, kdy je prostě zadlužení nutné, kdy není jiné východisko. Ekonomičtí experti vědí, že rozumná výše státního dluhu se dá vždycky zlikvidovat a to jednoduše pomocí metod, které jsou známy již stovky let. Bohužel běžný občan k nim nemá přístup. Ten musí poctivě splácet. To je ta velká nespravedlnost! Jak se tedy hodlá současná Obamova administrativa zbavit svého dluhu? Využívají podobné metody, které zavedlo např. Německo ve 20. a 30. letech minulého století. Říká se jim monetarizace. Vláda potřebuje peníze na svůj provoz. Proto vydává cenné papíry, které si pak kupují občané nebo banky aj. instituce v důvěře ve stát a ve zhodnocení své investice, ale předně sám stát jakožto vlastník licence tiskne peníze. Jaj - potřebujete-li několik miliard, prostě si je natisknete a je vystaráno. Papír snese všechno, jak se kdysi říkalo. Můžete také zvýšit daně, což je ovšem značně nepopulární krok. Další možností jsou manipulace s bankovními úroky a inflací (http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation) vznikající při tištění peněz a pumpování finančních prostředků do ekonomiky, což se právě nyní děje na celém světě. Vlády se již poučily, že nemohou tento proces nechat bez kontroly. Proto instruují banky, aby neposkytovaly půjčky v tak velkém rozsahu jako dříve, nýbrž co nejdéle kumulovaly peníze a zvyšovaly úroky. Bankám přitom naopak za tuto službu centrální banky (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank) sníží jejich vlastní úroky tak, aby ony samy získaly levné úvěry a masivně vydělaly. Pokud se tedy někdo radoval, že tzv. krize sníží úroky pro běžného občana z jeho půjček: musel být na omylu. To se týká pouze elit, nikoliv normálního voliče. Elitáři si můžou natisknout nebo vygenerovat peněz tolik, kolik chtějí a to je vlastně ta celá finta. Pro ně vlastně dluh neexistuje. Nicméně inflace stejně jednou přijde. Zhruba to trvá 2 roky, než se projeví naplno i po jejím umělém zpomalování bankami. Ty drží peníze, které nyní mají a nechtějí moc půjčovat, když už, tak za vysoké úroky, čímž zase likvidují svoje dluhy, vydělávají a likvidují inflační peníze. Právě onen rozdíl mezi úroky před inflací a v jejím průběhu umožňuje „zničit“ inflační peníze, státní dluhy apod. Příklad: vláda si natiskla a pustila do oběhu 14% nových bankovek. Po započítání nákladů, zisku bank aj. musely být zvednuty úroky z poskytovaných úvěrů na 20%. Tady se schoval jak zisk bank, tak likvidace inflačních peněz. Je to všechno velmi dobře vymyšlené a jednoduché. Tiskneš, splácíš, financuješ a likviduješ svůj dluh - tedy pokud jsi elitář :). Problém představuje, když inflační peníze jsou již například na úrovni 30-40% původních hodnot. Pak musí být nastaveny opravdu vysoké úroky: jinak propukne inflace naplno. Ale opět, aby to všechno fungovalo, banky musí nabízet úvěry a o ty musí být ze strany lidí zájem. Nesmí proto vzniknout panika. Nicméně: když by vypukla opravdová hyperinflace (http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation), tak to pro vládu opět není žádný problém. Zase to odnese pouze běžný občan. Inflace Vám totiž umožní velmi jednoduše splatit staré dluhy. Příklad: státní organizace má půjčku 2.000.000 korun, nicméně její inflační příjem se ve sledovaném období „zvýšil“ z 1.000.000 na 3.000.000. Splacení starých dluhů, měsíční splátky, se tak stávají záležitostí vyřešenou tzv. „za jeden víkend“. Proto může být každý stát naprosto „vysmátý“ a „v pohodě“ především v době hyperinflace. Navíc vždycky existuje možnost znárodnění dané banky (http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalisation), které stát dluží (z hlediska státu to však není již tak jednoduché v případě mezinárodních bank), nebo vytvoření a opět natištění nové měny s hodnotou, pomocí níž jsou prostě staré dluhy splaceny. Například 8 miliard staré měny je nahrazeno novým platidlem v kurzu 1:8. Tedy jedna miliarda nové měny splatí 8 miliard staré. Jak jednoduché :). Tak co občane, nechceš nyní také tisknout? Nikoliv: ty to musíš zaplatit, jelikož tebe tato politika vždycky zasáhne nejvíce. Podle profesora Davida Bucknera (http://education.academickeys.com/whoswho.php?dothis=display&folk[IDX]=330298) z Kolumbijské university (http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Columbia) je právě státní dluh a následná inflace skvělým nástrojem k ovládání občanů. Americký FED (http://en.wikipedia.org/wiki/Fed) zatím tlačí banky ke kumulaci peněz, k omezení půjček (viz. výše), nicméně to nemůže trvat věčně. Inflace se jednou projeví. Stát pak bude triumfálně zachráněn. Jenže to má nejednu podstatnou chybu: lidé budou zdrceni, budou se muset vydat na milost a nemilost státu: přijdou o své majetky, svobody, výměnou za almužny od státu. To se ale zase líbí totalitářům v Obamově administrativě. Buckner říká: proto pořád zvyšují počty natištěných peněz, vytvářejí nové podpůrné programy, režírují nové krize. Dá se na tom pohádkově vydělat pokud jste členy jejich „Obama klubu“. Zachrání se stát. Vyřeší se jeho dluhy, ale zruinuje to občany: konec svobod, konec nízkého zdanění běžných obyvatel. „Proč si myslíte, že tak utrácejí ? Vytvoří inflaci a dluh je pryč.“ „Nic sice nezůstane pro spotřebitele, ale vláda je bez dluhu.“ Díky vysokým úrokovým sazbám a zdanění se z občanů stanou do konce života „otroci systému“. Jediné zabezpečení představuje v současnosti investice do zlata, platiny, do nemovitostí, tedy do komodit nepodléhajících inflaci. „Vláda splatí své dluhy jednoduše díky inflaci, ale nikoliv lidé.“ Je to velmi „kruté k lidem“, likviduje to také doposud prosperující soukromé firmy, a vytváří mohutný „silný stát“ - „socialistický stát“ s novými regulacemi, omezením svobody. (Zdroj: Glenn Beck Show, 6. října 2009.)

          Ekonom Jeffrey Miron (http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Miron) z Harvardské univerzity (http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University): „Více regulací nezmění situaci, pouze přeorganizuje místa na potápějícím se Titaniku.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.)

 

         Také v Česku bychom si již konečně měli uvědomit: nepotřebujeme silný stát s jeho úředníky k tomu, aby přerozdělovali naše peníze. Pomoci si můžeme sami v rámci etiky, přátelství, tak, jak to vždycky fungovalo v minulosti. Kolega má firmu a může vás zaměstnat nebo doporučit vám job. Další vám může finančně vypomoci apod. Tím se dají snížit výdaje státu. Hlavně jak říká Glenn Beck: „Sami si rozhodujeme, komu pomůžeme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 27. října 2009.) Příteli, potřebnému, bližnímu poradíš, pomůžeš a k tomu nepotřebuješ zbytnělý stát nebo státního úředníka, ale etiku, výchovu, křesťanství. Můžeme si tak pomoci navzájem: zároveň ušetříme obrovské prostředky, které si bere stát za své služby a ještě omezuje naši svobodu. Beck dále velmi trefně cituje nejrůznější ruské noviny „Pravda“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda): USA nyní dělají „stejné chyby“ jako my za dob SSSR (http://en.wikipedia.org/wiki/SSSR). (Zdroj: Glenn Beck Show, 28. října 2009.)

 

         Zajímavým faktem je také skutečnost: „Nebezpečí korupce a slušné chování jsou pro Američany více důležitějšími faktory než ekonomika.“; „Kapitalismus byl u nás bohužel zdiskreditován lidmi, kteří milují chamtivost, moc a jen sami sebe.“; „Přesto pevně věřím v americký sen  (http://en.wikipedia.org/wiki/American_dream). Můžeme překonat všechny krize vždy, když budeme k sobě navzájem čestní, budeme si jeden druhému pomáhat.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 5. října 2009.)

 

         „Thomas Jefferson once described his idea of good government this way: "A wise and frugal government, which shall restrain men from injuring one another, which shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement, shall not take from the mouth of labor the bread it has earned.  This," Jefferson said, "is the sum of good government." (Zdroj: http://theconservatives.com/taxes-spending/2009/11/13/free-market-democracy-at-risk---and-what-we-must-do-to-save-it.html.)

          Populární ekonom z Reaganovy éry Arthur Betz Laffer (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Laffer) nadšeně hlásí: „Mohu napravit všechno zlo, co tihle Obamovi lidé udělali v rámci jednoho prodlouženého víkendu.“; „Všechny daně, které zvýšili, mohu snížit /.../.“; „Všechno se dá napravit, pokud změníme politiku a je třeba, aby to lidé věděli.“; vždyť s takovou by byl i demokrat „Jack Kennedy“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kennedy) dnes považován díky své politice snižování daní a prosazování svobody za tvrdého pravičáka (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. října 2009.)

          Profesor Jan Švejnar (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vejnar): Zdaňování lidí: „není zrovna nejšťastnější řešení“; „Lidé s nižšími příjmy spotřebovávají více ze svého příjmu a tím podporují lokální ekonomiku.“ (Zdroj: Radiožurnál, 22. září 2009.)

FALEŠNÁ SNAHA TOTALITÁŘŮ O INTERNETOVOU SVOBODU, KTEROU VŠAK POUŽÍVAJÍ JEN JAKO PROKLAMACI, KDYŽ VE SKUTEČNOSTI ZAKRÝVAJÍ SVOU SNAHU O KONTROLU SPOLEČNOSTI, ZÍSKÁNÍ CO NEJVĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OSOBNÍCH DAT

 

         President Obama, Čína, 16. listopadu 2009 v obklopení mladých studentů: „Vždycky jsem prosazoval svobodné využívání internetu.“; „nechci cenzuru“; „Jeden z důvodů, díky kterým jsme vyhráli volby, bylo to, že jsme dokázali mobilizovat mladé lidi na internetu.“; „Jsem velký nadšenec pro svobodný internet.“ (Zdroj: FOX News, 16. listopad 2009.)

 

         Je to ale pravda? V USA jsou nyní nebývalým způsobem posilována práva federálních úředníků vpadat do soukromí jednotlivých uživatelů internetu. „In 2008 and again in 2009, Linda Sanchez introduced the "Megan Meier Cyberbullying Prevention Act," H.R. 1966, a bill which would criminalize the use of electronic communications if "the intent is to coerce, intimidate, harass, or cause substantial emotional distress to a person." /.../ The bill has drawn criticism from members of the on-line community, legal scholars, and others who have contended that the bill would infringe the constitutional right of freedom of speech. (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Linda_S%C3%A1nchez#Cyber-bullying_prevention.) „Obamovi hoši a slečny“ chtějí regulovat svobodu slova na síti, korigovat bloggery, odpojovat weby, blokovat IP adresy (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_adress), které již mají být dokonce podle plánů NWO přidělovány každému globálně (viz. kroky EU, OSN, Británie aj.). Pomocí koncepce tzv. „neutrality internetu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_neutrality) má být regulován veškerý obsah na webu. Jakýkoliv diskutabilní výrok na osobním blogu nebo na sociálních sítích jako je např. Facebook (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) může být důvodem k odpojení uživatele od internetu a k trestnímu postihu. Svoboda slova? Ale kdeže. To se přeci líbí všem totalitářům. Jaká to lahodná hudba pro tyto lidi a obzvláště pro „marxisty, kteří pracují na tzv. neutralitě internetu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009.) Pod pláštíkem „svobodného přístupu“ masivně prosazují zavádění internetu zdarma do všech míst naší planety. Na první pohled to vypadá velmi chvályhodně. Nicméně již na ten druhý pohled chtějí tímto způsobem lépe kontrolovat lidi. A je to tady přátelé. Totalita do každé rodiny. Van Jones, Anita Dunn,  Mark Lloyd, Robert McChausney (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._McChesney), Susan P. Crawford (http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_P._Crawford) aj. Kde je zakopaný pes? Finta je v tom: více zdaníte, omezíte, zregulujete např. licencemi, předpisy nejrůznějších telekomunikačních rad apod. poskytovatele internetu, ale státu a jeho úředníkům dáte samozřejmě volné pole působnosti ve všech službách spojených s internetem. Internet je pak sice zdarma, ovšem jeho obsah již není svobodný. Je omezený, kontrolovaný státem, NWO. Je to klasický model přechodu k totalitě. Politický analytik Phil Kerpen (http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Kerpen) tento model ve své kritice ještě dále rozvinul: Když už bude „všechno vlastnit vláda“, pak řeknou, že jsou to „peníze daňových poplatníků“ a dané médium musí zastupovat „všechny názory“, také minority, nicméně neopomenou dodat, že nelze dovolit „nevyvážené názory“. „Pak začnou regulovat obsah“; nastane tichá „cenzura“ zaobalena do tzv. „férového rámce“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009.) „Domnívám se, že současná administrativa chce ovládnout všechny aspekty našeho života.“ „Nemůžete to udělat, pokud neovládne média.“ „Všechna média, internet, TV, rádio, a to je přesně to, co chtějí udělat.“ „/.../ nejvíce znepokojující není to, jak se snaží manipulovat s fakty díky svým mediálním schopnostem, nýbrž to, co nazývají „strukturální reforma“, tedy permanentní kontrola nad všemi médii.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 19. října 2009.)

 

         Tzv. „strukturální reformu v médiích“ bohužel realizují také někteří konzervativci jako např. Rupert Murdoch (http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch). V minulých dílech „Oranžové války“ jsme již o tomto faktu hovořili. Říjnové zrušení svobodného vysílání FOX News na internetu je toho příkladem. Pan Murdoch ohlásil rezolutně konec agenturních aj. informací zdarma. Postupně jsou odpojovány sesterské kanály FOXu např. na YouTube (http://en.wikipedia.org/wiki/You_Tube) a vše je centralizováno na hlavním webu FOX News s cílem postupného přechodu na placenou verzi veškerého zpravodajství. Tento model mají v blízké budoucnosti aplikovat také další zpravodajské stanice, agentury. Nepsaným cílem je posílení prodeje klasických papírových novin a časopisů, které dnes díky svobodným informacím z internetu „živoří“. Samozřejmě tato strategie nebude nejspíše úspěšná, neboť profesionální pracovníci-patrioti v médiích - jako např. Alex Jones - si zakoupí členství v těchto nejrůznějších placených zpravodajských agenturách, získají z nich informace, tyto pak dají zdarma (funguje zde klasický model internetové, televizní a rozhlasové reklamy) a přepracované k dispozici na své vlastní zpravodajské weby. Bude to znamenat nesmírný boom právě pro stále free a patriotické informační zdroje, které navíc vytvoří nová pracovní místa pro řadu redaktorů, fanoušků. Murdochův business model tak nejenže připraví klasická média o příznivce, o příjmy z prokliků na internetu, nýbrž ještě paradoxně posílí odbojové hnutí za svobodu proti NWO na celé Zemi. Papírové tiskoviny to rozhodně nezachrání a tzv. seriozní žurnalistiku už vůbec ne. Vzpomeňme jen na případ Londýnského Evening Standardu (http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Standard), který musel být přeměněn po sto osmdesáti letech z původně placené tiskoviny do října 2009 na noviny rozdávané lidem zdarma.

          Doktor Tobe Berkovitz (http://www.bu.edu/com/about/faculty/tobe_berkovitz.shtml) z Bostonské university (http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University): „Dnes jsou pány čtenáři. /../ Oni si rozhodují, jaký druh informací chtějí a jak je získají. /.../ Je to jejich svobodná volba. /.../ Je to ale přirozeně velice těžké pro starý business, aby to celé kontroloval. /.../ Člověk je svým vlastním pánem, svým šéfem, programátorem, ředitelem zpravodajství a to vše několikati kliknutími myši.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18. září 2009.)

  MÉNĚ MEDIÁLNÍ VYUMĚLKOVANOSTI, MARKETINGU A NAOPAK VÍCE SRDCAŘINY

          Všimli jste si někdy: jak funguje politický marketing amerického presidenta? Mrkněte: kterak jsou režírovány jeho tiskovky a veřejná vystoupení. Kamery mají přímo přidělená místa, kde jsou pak přesně rozvrženi jednotliví lidé (statisté) podle své barvy pleti, nebo tělesného postižení. Černoch vedle bělocha, vozíčkář vedle zdravého, Hispánec vedle blondýnky apod. Otázky jsou pečlivě vybírány. Je to všechno velmi vyumělkované. Jako bychom my občané nebyli ani lidské bytosti, ale jen propagační plakáty pro pány politiky: z toho je nám už „vážně špatně“; „Politici nás neustále jen využívají“ a „je mi z toho už vážně na blití. Předně, když se to týká armády, /.../.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 12. listopadu 2009.)

          V mediích, v politice: nepotřebujeme vnějškovou dokonalost stylu, nýbrž dokonalost témat, která půjdou od srdce: do nichž budeme vidět. Glenn Beck: „Nezajímej se o vyumělkovaný dojem; přikládej velkou váhu tomu, co je reálné.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. října 2009.) Pak je jasné, že nestačí mít onen luxusní dům nebo automobil s temnými skly, která budou tzv. odrážet naši slavnou minulost, nicméně my neuvidíme ani naši současnost sedící uvnitř, natožpak naši budoucnost. Ta pověstná čirá skla: „Být čestný k voličům.“; „Být mužem říkajícím přesně to, co si myslím.“ se již nenosí. Potřebujeme lidi, kteří jdou sloužit lidu, nikoliv ty s touhou po moci, po penězích, po mediální slávě. Kde jsou lidé volící dobrá řešení: nikoliv pouze ta mediálně zajímavá. (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 22. října 2009.)

          Jako odstrašující případ politického marketingu bych uvedl rozhovor pana Pavla Teličky (http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Teli%C4%8Dka) na Radiožurnálu z 5. října 2009. Náruživě tehdy vysvětloval nesmírnou důležitost práce českého komisaře (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner) v EU pro ČR a proč tohoto komisaře tolik potřebujeme - slovy: je důležitý k tomu, aby byla „reklama“ a „jak dokáže být zajímavý“; může přeci alespoň „tu a tam vypíchnout otázku“ nebo „nepřímo ovlivnit diskusi“; je tam od toho: „aby s ním komunikovali“.

          Sám pan Vladimír Špidla (http://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0pidla) však charakterizoval svou roli na postu komisaře EU takto: Mým úkolem bylo „Pomáhat rozvíjet Evropu jako takovou /.../. Nemusíte nikoho poslouchat. /.../ Přísaháte, že budete zastávat evropský zájem a nic než evropský zájem, že nebudete přijímat žádné instrukce od žádné národní vlády, ani je nebudete vyžadovat. Tak já jsem nikdy žádné instrukce od nikoho nepřijímal. Já jsem jednal vždycky v souvislosti se svou přísahou /.../ a to je v zájmu České republiky (?). /.../ Vaše úloha není preferovat, podporovat svou vlastní zemi (?), /.../.“ (Zdroj: Radiožurnál, 12. listopadu 2009.)

          Vidíte sami milí čtenáři. Zatímco první pán to má marketingově „zmáklé“, druhý pán jaksi již vůbec nemohl znát svou vlastní zemi a dokonce přísahal, že ji nebude podporovat a to je prý pro naši zemi vůbec to nejlepší !?. Inu: to jsou čeští patrioti v té EU, kterou někteří možná právem nazývají správněji Evropský svaz po vzoru Sovětského svazu, pomineme-li tedy nepříjemné konotace již jen se slovem „komisař“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Comissar), není-liž pravda. Naopak: my potřebujeme lidi s opravdovou vírou v to, co dělají a to nikoliv tzv. schopné úředníky nebo kádry vybrané podle stranického klíče - ten je z té nebo z jiné strany. My potřebujeme svobodné občany a patrioty oddané hodnotám, kterým věříme. Pak již nepůjde o „marketingové finty“, nýbrž bude se jednat o „srdcařinu“ zastupující vůli českých voličů. Není důvod přehnaně se bát těch několikati mocných stovek elitářů podporujících NWO. Patriotů jsou na celém světě stovky miliónů: „Můžeme se rozhodnout, zda budeme sedět na gauči a krčit se strachem, nebo se postavíme a řekneme hej, co se to děje, tohle je přece jenom jeden chlápek a nás je více než si on vůbec kdy dokáže představit.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 23. října 2009.)

 

         Ptejme se tedy a hledejme inspiraci též pro nás doma v ČR:

          Glenn Beck: „Co se to děje s naší zemí?“, „Jak to všechno přečkáme?

         Mary Bakerová (http://www.facebook.com/people/Mary-Baker/584814492) - matka sedmi dětí - odpovídá: „Chtěla bych zde říci: musíme se více učit našim národním dějinám. Napsala jsem článek "Proč už nejsem afroameričanka" a je to proto, že v těchto časech je to zapotřebí pro náš národ, kdy bychom měli být všichni jednotní. Měli bychom být všichni Američané. Nicméně vypadá to, jakoby nás stále rozdělovaly příliš velké bariéry.

         Glenn Beck: „Kdo nás tedy tak rozděluje ?

         Účastník diskuse: „Je to vláda. Jsou to určitě média.

         Stephani Scruggs (http://www.meetup.com/lakeland912/members/9795441) - dobrovolnice z projektu 9-12 (http://en.wikipedia.org/wiki/9-12_Project) - Florida: „Teď už se nedívám vůbec na běžné televizní zprávy /.../ když mne nazvali rasistkou jen proto, že žiji na jihu USA a nevolila jsem Baracka Obamu. Tak to jistě musím být podle nich rasistka. Už je vůbec nesleduji.

         Účastník diskuse: „Pokud neukážeme našim dětem, co s námi nyní naše vláda dělá, pak už nebudou mít naši potomci žádnou budoucnost: uvědomujete si to? Naše děti jsou naší budoucností, tak jak se to zpívá v našich národních písních, a jak naši předci bojovali a umírali za svobodu - za naší svobodu. Nyní je řada na nás udělat to samé pro naše děti tak, aby mohly vyrůstat v lepším světě než nám zde nyní zůstal.

       Glenn Beck: „Kolik z Vás si myslí, že můžeme v současnosti náš boj vyhrát?

       Frank Luntz (http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Luntz): „Ti hoši z Washingtonu tě znají Glenne. A pěkně jsi je vystrašil. A to co jsme nyní zjistili je to, že dle našeho výzkumu chodilo diskutovat na setkání městských zastupitelstev v průměru 150 lidí a nyní se tam chodí ukázat 1.200 lidí. Poprvé se tady občané cítí být silní. Jsou nabiti pozitivní energií.“ (Přesně tohle potřebujeme v ČR - moderátory typu Glenn Beck a lidskou aktivitu.)

      Dr. Keith Ablow (http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Ablow): „A Glenne, já se na to dívám z pohledu psychiatra. Lidé se stávají samostatnými osobnostmi a silnými jedinci v momentě, když poznají dějiny svého národa.“ „Většina lidí ke mně chodí protože nezná své osobní dějiny. A je to velmi nebezpečná věc zbavit někoho jeho dějin a duchovna.“ „Protože co s námi dělají naše dějiny a duchovno? Dávají nám pocit nezávislosti. Dávají nám naše sebevědomí a smysl naší budoucnosti, že jsme schopni přijímat vlastní rozhodnutí. Vezměte to lidem a co dostanete? Získáte úzkostné lidské bytosti, které přicházejí do mé ordinace. Mají pocit své slabosti. Pak potřebují podporu, že ano, dočasně ode mne, nicméně já se pak z nich opět snažím vytvořit nezávislé osobnosti. Nejsem si jistý, zda naše vláda chápe, do jaké míry se na ní lidé mohou stát závislými - závislými právě na vládě. Může to ovšem být také vládní záměr.

      Barbara Curtisová (http://barbaracurtis.com) - matka dvanácti dětí: „Domnívám se, že zde existovala po celé roky tendence vsugerovávat našim dětem, že za ně vláda vyřeší všechny jejich problémy. Nyní se to soustředilo na jednoho muže (Obamu). Myslím si, že mnoho z nás má z takového vývoje velké obavy.“ „Naše děti již nemohou mít svou víru. Nemohou mít své duchovno a jsou cvičeny k tomu, jak se stát vzornými spotřebiteli. A nyní, s posilováním globalizačních trendů, jsme nuceni podepisovat smlouvy s OSN, které nám berou naše rodičovská práva /.../.

     Účastník diskuse: „Nikita Chruščov (http://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev) řekl /.../, nemusíme zničit Američany vojensky. Uděláme to skrze jejich děti. Sebereme jim Boha. Uděláme z nich komunisty /.../.

      Glenn Beck: „Kolik z vás je připraveno obětovat vše a začít úplně od začátku, úplně znovu, pokud by to vyžadovalo zachování svobody vašich dětí.

      Účastníci diskuse: (obrovský potlesk, všeobecný souhlas)

      Glenn Beck: „Kolik z vás si myslí, že řešením (krize) jsou vládní opatření.

      Účastníci diskuse: (ticho, nikdo)

      Glenn Beck: „Kolik z vás si myslí, že řešením (krize) je práce v nejbližším okolí, v lepších vztazích s lidmi, se sousedy apod.

      Účastníci diskuse: (obrovský potlesk, všeobecný souhlas)

      Glenn Beck: Musíme najít opravdové americké hrdiny, ne ty supermany z televizních filmů, nýbrž ty v každodenním životě, kteří řeknou: takhle tedy ne a dokáží si pak stát za svým názorem.

      Účastníci diskuse: (souhlas)

      Glenn Beck: „Měl bych dovolit vládě, aby mi povinně očkovala děti?

      Účastníci diskuse: (ne, všeobecný nesouhlas)

      Glenn Beck: „Kdo z vás to vládě dovolí?

      Účastníci diskuse: (mlčení, nikdo - všeobecný nesouhlas)

      Glenn Beck: „Co uděláte, pokud vám řeknou: je to povinnost, musíte?

      Účastníci diskuse: („Vezmeme děti ze školy, nedáme se.“)

      (Zdroj: Glenn Beck Show, 25. září 2009.)


 

         Ptejme se nejenom tedy: kolik mrtvých si tzv. prasečí chřipka (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu) vyžádala, ale také: kolik mrtvých zapříčinilo očkování proti chřipce (smrtelné případy jsou hlášeny z celého světa) a kolik lidí se uzdravilo bez očkování (minimálně jde o desítky tisíc lidí na celém světě). Budeme jistě zajímavě překvapeni (http://www.doktoriprolidi.cz/index.php?itemid=240). Všímejme si televizních pořadů typu Otázky Václava Moravce, které neustále pouze propagují očkování a smrtelné případy, nikoliv již výše nastíněné „nové otázky“. Ptejme se: proč to pan doktor Moravec (http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Moravec), též ostatní dělají a jaké další masáže nás ještě ve spolupráci s vládou, EU, jejími úředníky čekají? Kdy se už také v ČR objeví komentátorská osobnost podobná Beckovi, Napolitanovi nebo Jonesovi?

 

         Soudce Napolitano: „Co bychom měli dělat s vládou, která neuznává žádné limity své moci, která si myslí, že může regulovat veškeré lidské chování, zdaňovat všechno a kontrolovat všechny soukromé činnosti /.../?“ Historik Matthew Spalding (http://www.heritage.org/about/staff/matthewSpalding.cfm) z „The Heritage Foundation“ (http://www.heritage.org) odpovídá: „To, co potřebujeme, je nová americká revoluce. /.../ Musíme znovu obnovit limity vlády.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 4. listopadu 2009.)

 

         Američanka Lisa Fritschová (http://www.lisafritsch.com): „Domnívám se, že dnes bojujeme za naše právo být sami sebou. To, co s námi dělá socialismus, je to, že zabíjí ducha osobní svobody a naše právo na sny.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. listopadu 2009.)

          Temné síly NWO slavily tedy v pochmurném, deštivém a depresivním listopadu 2009 své drtivé vítězství. Bude pokračovat ? V České republice se blíží další důležité události díky listopadovému kongresu ODS (http://www.ods.cz/kongres) o víkendu 21. a 22. listopadu v Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany, http://www.cchp.cz), který bude pravděpodobně možné opět sledovat online. Tento velmi pozitivní krok ukáže, v jakém stavu jsou konzervativně-liberální síly v ČR, o které by se dalo opřít v pokračujícím boji za svobodu proti totalitářům z NWO. Inu - uvidíme.

          Ptejme se:

          1/ Odvážně a čestně

         2/ Držme se pravdy bez ohledu na to, co najdeme

         3/ Mluvme beze strachu

 

         Legální recept na zastavení NWO podle Glenna Becka: „Politici Vás ignorovali. Nyní se Vás bojí. /.../ Přesně tak, jak to řekl George Washington. /.../ Ano, politici by se měli bát voličů, je to totiž zdravé pro naši republiku. My vás odvoláme pánové politici - tento druh strachu. Probouzíme se a sledujeme každý váš krok /.../. Odvoláme ty politiky, kteří nehájí ústavu. /.../ Potřebujeme nové otce zakladatele. Potřebujeme, abychom opět masově vyšli do ulic a demonstrovali.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 17. září 2009.) Vždyť: „Není to o straně, je to o naší zemi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 2009.) S přáním všeho dobrého a Božího požehnání Váš RAdo Skydancer :o).

 

 

 

 

 11. listopad 2009 - Jindřich Václav Richter: Moravan a „Boží muž“ ve službách křesťanské civilizace.

           Úvodní slovo autora:

           Tento článek vznikl roku 1998 jakožto několik seminárních tezí a posléze také jako krátká přednáška na Ostravské universitě (http://www.osu.eu). Roku 2009 jej autor přepracoval do nynější podoby. Obzvláště může být vnímán právě dnes jako potřebný příspěvek k diskusi mj. o pozitivním působení křesťanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Good_news_(Christianity)) a celé naší civilizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian_civilisation) na výchovu jiných kultur a předně domorodého indiánského obyvatelstva (http://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_(Americas)), neboť některé dobové zvyky, způsoby chování Indiánů, byly i dle dobových měřítek považovány za genocidní (http://en.wikipedia.org/wiki/Genocidal), vražedné a zavrženíhodné. Autor samozřejmě nehodlá nikterak omlouvat rozšíření smrtelných nemocí a hrůzné excesy, které mají na svědomí také křesťané při tzv. dobývání Ameriky (http://en.wikipedia.org/wiki/Conquistador) a mj. za něž se např. hluboce omluvil papež Jan Pavel II. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II), nebo snad podporovat dobývání nových koloniálních držav násilím ve jménu západní civilizace a pacifikace domorodého obyvatelstva. Tuto neblahou cestu již snad křesťanství navždy opustilo, nikdy se k ní nevrátí. Moderní metody misijní činnosti samozřejmě nesmí používat jakékoliv násilí, jsou předmětem jiného autorova článku a nebudou zde nyní rozebírány. Nicméně musí být v rámci historické pravdy vyslyšena též dobová svědectví o neetickém jednání tehdejších původních obyvatel Americky. Navíc: obdiv k lidem s láskou k Bohu a jeho slovu, s odhodláním vzdát se svého osobního štěstí ve prospěch bližních, cestovat tisíce mil do neznáma: inspiruje obzvláště v současnosti, kdy vidíme v mnoha oblastech života společnosti rostoucí a bezbřehé sobectví, neomezované již svobodně trhem díky někdejšímu pozitivnímu působení obecně vžitě křesťanské etiky, avšak rozhodující důležitosti vše nabývá předně v časech nebezpečného vítězství NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) na všech frontách naší Země (http://en.wikipedia.org/wiki/Earth). RAdo Skydancer, L.P. 2009.

             Osobnost moravského rodáka z Prostě­jova jménem Jindřich Václav Richter vypovídá fascinující příběh lásky k Bohu a k lidem. Nebudu zde podávat suchý přehled fa­kt o tomto sympatickému muži a jeho životě, nýbrž se pokusím odpovědět na několik důležitých výzev pro naši současnost.

          Předně uvažte, co vedlo člověka, středozemce z malé provincie, jak sám Richter nazývá Čechy (http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia) a Moravu (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravia), ke vstupu do Tovaryšstva Ježíšova (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuits). Proč tento inteligentní muž - ženy by asi též řekly fyzicky krásný mladík - zahořel touhou po misijní činnosti (http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_work) a rozhodl se odplout do Jižní Ameriky, aby zde šířil Slovo Boží (http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_biblical_canons) mezi domorodými obyvateli. Kdo by dnes do­kázal opustit domov, práci, rodinu, přátele a vydat se dobrovolně, bez donucení, do cizí země nikoliv za vidinou peněžní odměny, nýbrž s vědomím nutnosti pomáhat druhým, a s přesvědčením, že se již nejspíše nikdy do své vlasti nevrátí a může kdykoliv položit svůj život na oltář západní civilizace. Co to bylo za sílu, která dokázala učinit z tohoto Moravana člověka ochot­ného podstoupit i to největší utrpení, strádání, jen proto: aby přivedl k víře v Boha cizí národy v neznámé zemi.

          Tyto otázky jsou totiž důležité nejen pro pochopení Richterovy osobnosti a každého z nás, nýbrž též k nalezení klíče k dědictví předků, ke směřování naší nynější civilizace. Richterův život sám dokazuje: pobělohorská katolická církev (http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_church) neměla pouze tzv. rozkladný a nená­vistný vliv na český národ (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechs), že dokonce ani členy Tovaryšstva nelze veskrze ztotožňovat pouze s koniášstvím (http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Koni%C3%A1%C5%A1) nebo hrabivostí. Našli bychom zde spousty lidí ryzího charakteru. Jejich hlavní chybou ovšem byla snaha vnutit bez větší míry vhodných metod práce své etické principy druhým, v horším případě také s použitím tzv. "nutného násilí".

          Jindřich Václav Richter (http://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Fritz#.C5.BDivotn.C3.AD_osudy) se narodil 7. září 1653 v Prostějově (http://en.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov). Jak rostl, stával se z něj inteligentní hoch se zájmem o knihy. Měl vysokou a štíhlou postavu, modré oči a plavé vlasy. Dnes bychom asi řekli mužský protějšek panenky Barbie (http://en.wikipedia.org/wiki/Barbie). Zpočátku otec i matka schvalovali Jindřichovy studijní ambice. Povolili mu docházku na jezuitskou školu v Olomouci (http://en.wikipedia.org/wiki/Olomouc). Tady se Jindřichovi otevřel nový svět, nové obzory. Obdivoval zdejší řád, vyrovnanost života, potřebnou dávku mírnosti, tolerance, porozumění jeho zájmům a problémům. Toto doma plně nenalézal. Především si myslel, že objevil smysl svého života ve službě Bohu.

          Tak uběhly tři roky. Jindřich byl nyní pevně rozhodnut vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Při jedné návštěvě domova si dodal odvahy a vše přednesl otci. Následovala prudká roztržka, kdy byly chlapcovy mírné argumenty smeteny ze stolu hrubou silou otcova řemene. Jindrův táta se nehodlal o něčem takovém s klukem vůbec bavit, vždyť on, jako starý voják, prostějov­ský měšťan a rychtář, věrný služebník knížete Karla Eusebia z Liechtensteinu (http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Eusebius,_Prince_of_Liechtenstein), už připravil synovi jinou životní dráhu: svou dráhu v knížecích službách.

          Není bez zajímavosti, že Jindřichův otec byl evangelík (http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelism) a matka katolička, což je velmi zajímavý fakt z hlediska fungování celé rodiny.

          Ale vraťme se k onomu dni, kdy došlo k hádce. Situace se pro pat­náctiletého hocha stávala doma neudržitelnou a on se jí rozhodl řešit útěkem do Olomouce, kde zažádal o přijetí do Jezuitského řádu. Byl odmítnut. Pravděpodobně zde sehrály úlohu styky Jindřichova otce, který přes kní­žete Karla ovlivnil negativní rozhodnutí Jezuitů. Jindřich se však nevzdal. Pot­vrdil svou houževnatost. Vydal se pěšky z Olomouce do brněnského sídla Tovaryšstva, kde byl také konečně vyslyšen: 14.října 1668 jej přijali do noviciátu (http://en.wikipedia.org/wiki/Noviciate). Potom následova­ly dlouhé roky studií v Brně (http://en.wikipedia.org/wiki/Brno), Březnici, Jičíně a v Praze, kde byl r.1683 vysvěcen na kněze (http://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Catholic_Church)).

          Jindřichovy důvody ke vstupu k Jezuitům bychom tedy mohli interpretovat takto: Chlapec z moravského města, kde se necítil šťastně díky nepochopení svého otce, byl nyní konfrontován se širokým rozhledem a porozuměním na jezuitské škole v Olomouci. Nové pozitiv­ní zkušenosti, hlubší vnímání smyslu života, řád a jasný cíl v jezuitské výchově, to všechno působilo na Richterovu mysl. Nepochybně se cítil lé­pe v jezuitské škole než doma v Prostějově. Nalezl vyrovnanost duše i těla.

          Tedy jezuitské společenství představovalo pro chlapce druhou rodinu, která byla navíc "věčná", domyslíme-li si dobové chápání církve a jejich řádů. Richterovým novým otcem byl od nynějška Bůh.

          Druhá fáze Jindřichova života začala s jeho záměrem být misionářem. Proč se tak rozhodl je těžké vydedukovat přímo, ale z jeho poz­dějších dopisů, které psal už z Jižní Ameriky, vyplývá jeho vnitřní přes­vědčení, že svými činy zachraňuje lidské duše: k čemuž ho povolal Bůh. Z hlediska církevní nauky se snažil zachránit do­morodce pomocí křtu (http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism) před věčným zatracením (http://en.wikipedia.org/wiki/Damnation), z civilizačního pohledu pak mj. před vzájemným vyvražďováním v rámci indiánských kmenů, rodin atd. Richter chtěl dát domorodcům kvalitní, etické, civilizační zvyklosti, které by jim pomohly na cestě životem a zmenšily by indiánské barbarství, utrpení. Považoval svou činnost za velké štěstí. Litoval: není takových jako on více, protože část řádových bratři zvolila raději službu v Evropě, než by obětovala pohod­lí, výhody, za tu nejryzejší službu Bohu, čili získávání nových a pravověrných křesťanů v těch nejtěžších podmínkách. Jindřich dokonce podle jed­noho svého dopisu toužil po mučednické smrti (http://en.wikipedia.org/wiki/Martyr), kterou považoval za to vůbec největší štěstí. Ostatně dejme mu slovo. Ve svém listu ze srpna 1685 píše:

          „Abyste si učinili poněkud jasnější obraz o práci i potěšení, které čeká misionáře v těchto končinách, připojuji /.../: příjemnosti, které zde máme, spočívají pouze v tom, že jsme si jisti, že jsme zachránili mnohé z oněch divochů, o nichž patrně pravil královský žalmista : "Lidi a doby­tek spasíš Pane !" Neboť tito indiáni jsou pošetilá zvířata nikým neovládaná, poněvadž nikdy nepoznala žádného knížete. Synové vládnou tu rodičům, ztrpčují jim život a trýzní je a naproti tomu rodiče zabíjejí děti, rodí­-li se jim děvčata a ne chlapci /.../. Děti zabíjejí takto: Udělají díry, ve kterých je zahrabou, díry ty pak klidně posypou popelem, a to považují za projev mateřské lásky." (Kalista, Zdeněk: Cesty  ve  znamení  kříže, Praha, 1947, s. 48, dále jen Kalista.)

          A dále Richter pokračuje:

          „Někteří nechtějí pohřbívati svoje drahé ani při kostele, ani doma, nebo i by prý jim musilo působit bolest, kdyby země měla snísti jejich příbuzné, a proto považují za svoji zbožnou povinnost roztrhat svoje drahé jako skopce a se všemi svými přáteli je snědí. Kosti jejich pak, dobře je dříve opekše, spálí a popel, smísený s jakýmsi vínem, za náramného nářku vypijí. Konečně pořádají po plných 8 dní pitky, ožerou se, pomažou tváře černou barvou, kterou jmenují XAGUA, a tak s velkým kví­lením oplakávají svoje mrtvé.“ (Kalista, s. 48.)

          V dalším dopise čteme:

         „Jeden indián mi přinesl svého vlastního syna a pravil: "Zde máš mého syna, dej mi zaň sekeru. P. provinciál mu vysvětlil, že ty věci nemají stejnou hodnotu, ale nepřesvědčil jej. Indián nakonec prohlásil: "Ty mi nerozumíš, proč si více cením sekery než syna; což pak synů si zplodím, kolik budu chtít, sekeru však neudělám za celý život ani jedinou."“(Kalista, s. 67.)

          Tolik citace z Jindřichových textů. Zvyky domorodců můžeme snad pochopit v dnešní době v rámci studia kulturních dějin (http://en.wikipedia.org/wiki/Kulturgeschichte), po zkušenostech se světovými válkami a snahami některých současných eugenizujících vědeckých kruhů (http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics) o skrytě-rafinované snížení počtu populace, případně v souvislosti s „tichým mlčením“ nad praktikami v Číně (http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy) aj., jenže jak asi působily na člověka pevně zakotveného v křesťanské víře, vychovaného v seminářích a na theologických fakul­tách Evropy druhé poloviny 17. století. Jak pak musel Richter aplikovat své představy o výchově, o spořádaném životě atd. na vražedné životní zvyklosti Indiánů. Jak se pokoušel naroubovat křesťanské ideály na domorodou společnost. Jak vnímali Richtera samotní domorodci. Uvažujme.

          Na jedné straně tu stojí Richter, doslova strádající přírodními aj. podmínkami Jižní Ameriky, nedostatkem šatů, léků, obvyklého jídla, minimem kontaktů s přáteli a Evropany. Jeho misie bývá líčena jako ostrov civilizace v moři barbarství (http://en.wikipedia.org/wiki/Barbarian). Na druhé straně stojí domorodé obyvatelstvo získáváno dárky a dobrotou kněžího, avšak všichni jsou po čase zklamáváni neúctou ke svým zvykům a k vštěpovaným ideálům. Docházelo k častým tragédiím, jelikož domorodci viděli, že to, čemu je Richter a ostatní američtí misionáři učí, zpravidla další Evropané nedodržují. Zabíjejí, drancují, odvážejí zcivilizované a v Krista věřící Indiány na nucené práce, jednají jen v zájmu svém, popř. v zájmu svých vlád. Ať už to byli Španělé, Angličané, Portugalci, Francouzi nebo Nizozemci, v mnoha případech to bylo stejné. Jak se měli Indiáni proti této krutosti bránit. Vždyť Jindřich Richter je učil lásce, porozumě­ní, křesťanské etice, svobodě a mírnosti. Jak ovšem čelit s těmito ideály mušketám, me­čům a síle dobyvatelů. Lhal jim snad Richter? Učil je schválně mírnosti vůči síle, aby si je potom mohli Evropané pobít, nebo odvést jako ovce na porážku. Proč se tak chovali křesťané ke křesťanům.

          Nicméně podívejme se na další aspekt. Domorodci byli navýsost svobodní, když ovšem slovíčko svoboda nelze chápat v současném velmi pozitivním smyslu slova, kdy naopak většina lidí na Zemi je dnes již přespříliš zotročována skutky a záměry NWO. Dobově podmíněný význam indiánské volnosti lze spíše interpretovat: „životu nebezpečná a divoká nevázanost“. Richter o tom v srpnu 1685 píše:

          „U tohoto lidu nad jiné divokého má ovšem největší cenu svoboda, takže jí dává přednost přede vším jiným, byť by to bylo i lepší, jsa při všech svých bědách plně spokojen, může-li jen žíti volně a bez záko­na.“ (Kalista, s. 57.)

          Jindřich Václav Richter se zmiňuje v souvislosti s indiánskou divokostí, ne-etickou svobodomyslností v dopise z dubna 1691 o postupu uplatňovaném při pokusech o zcivilizování domorodců:

          „Vezme se několik vojáků spolu s indiánskými lučištníky a ti, přiblíživše se k nepřátelskému kmeni, hledí několik /z nich, pozn. autora/ zajmouti. Zajatce odvedou s sebou a vyučí je v jazyku /.../, aby jim mohli dělat tlumočníky. Ti pak se s knězem vrátí ke svým soukmenovcům a vyloží jim, s jak mírumilovnými úmysly Otcové k nim přicházejí. A tak se stává, že, získáni drobnými dary, odkládají svojí divokost a pojednou dob­rovolně přicházejí ke knězi, přinášejíce mu zase navzájem dary svoje, /.../. A zpozoroval jsem, že tito indiánští divoši jsou zatvrzelí, pokud se bojí, že se jim sáhne na jejich život, svobodu a majetek, jakmile vidí, že žádné takové nebezpečí jim nehrozí, krotnou tak, že sami ze sebe nabízejí knězi velmi štědře svoje práce a co jim urodi­la země /.../, neboť vědí-li, že budou žíti, aniž by musili platit daně, při­bývá jich vždy více. Kdyby misionáři měli dost dárků, je věc hotova. Dáš kazikovi sekyru, a získals celý kmen." (Kalista, s. 67.)

          Někdy musel misionář nejen vyučovat, pomáhat, ale také trestat. Zde docházelo často k přehmatům, neboť byl kněz odkázán na světskou výkonnou moc a tzv. tresty pro výstrahu, když tento pojem v sobě skrýval rozsudky smrti, které měly sloužit jako odstrašující příklady pro často žádné meze nerespektující a své bližní vraždící Indiány. Do této situace se dostal i Richter l.P.1686.

          „Tu zavedeno vyšetřování o vraždě nebožtíka mého tlumočníka a z viníků, kteří byli napřed vyučeni u víře a pokřtěni, dva vraženi na vidlice, jeden na kůl a jeden poslán do vyhnanství. Ostatní jsem zachránil, maje za to, že tento příkladný trest postačí.“ (Kalista, s. 72.)

          Na druhé straně však píše:

          Spíše láskou než tresty dobyl jsem si mysli indiánů, ač bude se to snad zdát neuvěřitelným, slouží mi jako čeští sedláci. Někteří se dívají na mne jako na svého pána, jiní jako na svého otce…Ještě podivuhodnějším snad se bude zdáti, že divoši, ještě před nedávnem divocí jako tygři, nyní se zdají krotcí jako ovečky a podrobují se i trestu, zaslouží-li si nějaký, ba po každém tom trestu poděkují. Ovšem k trestům třeba se uchylovati jen jako léku a se svrchovanou opatrností. Větší provinění, jako jsou, s odpuštěním, cizoložství, potraty apod., trestají se i vězením a ostříháním vlasů, při menších osvědčuje se na hodinu či na dvě uvázat ke kůlu. (Kulhánek, Jiří: Čeští jezuitští misionáři v Jižní Americe v XVII. a XVIII. století, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2006, s. 29 - http://is.muni.cz/th/105937/prif_b/bakalarkasobr.doc.

          Mnohde docházelo k nevídané erupci indiánského násilí a krutosti, k sadistickému vraždění evropských kolonizátorů. To je bohužel také pravdivá ukázka chování amerických domorodců. (viz. např. slavné dílo PENHALLOW, Samuel: History of the War of New England with the Eastern Indians, or a Narrative of their Continued Perfidy and Cruelty“, Cincinnati, USA, 1859.)    

          Nedivme se: nenávist Indiánů se mnohokráte obracela pod vlivem chování samotných Evropanů proti svému kdysi obdivovanému, respektovanému misionáři. Indiáni se cítili být podvedeni tím, kterého milovali, idolem, který jim ukázal novou a lepší životní cestu. Bohužel Boží Slovo nebývá vždy respektováno. To, co funguje v jedné komunitě, nemusí již platit při konfrontaci s lidmi z jiné komunity, byť by si zde všichni říkali křesťané. Zpočátku mírnost, laskavost, byly častokrát nahrazeny z důvodů pomalého postupu civilizačního procesu tvrdostí, mučením a do nebe volající krutostí ze strany civilní křesťanské správy a samotných misionářů (viz. např. http://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan_missions_to_the_Maya).

          Bohužel to vidíme také dnes: vlády světa vedené mnohdy cíli, záměry NWO, ve snaze zlikvidovat (tentokráte) křesťanskou etiku, v tomto smyslu svobodné lidi, zapomněly na Boha a řídí se již jen ekonomickými nebo mocenskými zájmy, aniž by se snažily dát své činy do souladu s Božím slovem. Takové vlády však již nejsou od Boha a ony se k tomu také bohužel hrdě hlásí.

          Nicméně faktem zůstává: evropští misionáři byli v Americe nakonec úspěšní. Dokonce stáli u zrodu vítězství víry a svobody původních obyvatel nad krutostí části evropských dobyvatelů, když se s odhodláním jali mnohde bránit vlastními těly, inteligencí, své farníky. Vysloužili si zato nehynoucí obdiv Indiánů.

          „První varování přišlo roku 1769, kdy byli zakázáni, zatčeni a deportováni jezuité. Davy rozzlobených indiánů se ve snaze jezuity vysvobodit pokusily vtrhnout do kasáren, kde byli drženi; /.../ Katedrální kapitula v Pueble roku 1799 králi napsala o „fanatické oddanosti“ Indiánů vůči duchovním, jejichž ruce „vždy na kolenou líbají“ a jejichž rady „slepě následují“. (JOHNSON, Paul: DĚJINY KŘESŤANSTVÍ, CDK, Brno, 1999, s. 379.)

          Křesťanská civilizace a etika v Jižní Americe zvítězily. Lze to zde vidět stále na obrovském vzestupu víry v Boha, na růstu dobrovolných členů zdejších církví a v prostoupení aktivní křesťanské víry všemi vrstvami společnosti.  

          „Misionáři z českých zemí dosáhli za svého působeni v Americe řadu úspěchů, podle Markéty Křížové (http://sias.ff.cuni.cz/cz/staff/krizova.php) spočívají už v tom, že se na ně mezi indiány zachovaly vzpomínky a někteří z nich si dokázali získat úctu a uznání domorodců. Misionáři zaznamenali také některé domorodé jazyky, které se tak díky tomu zachovaly a zmiňovali jsme i úspěchy na poli kartografie.“ (Zdroj: http://www.radio.cz/cz/clanek/120173.)

          Jindřich Václav Richter se snažil, jak nejlépe mohl, činit to nejlepší, čemu ho naučili, co uznával, a co znal. Jenže si neuvědomoval: to tzv. jeho v dobré víře vnucované dobro, napá­chalo často ve vnímání druhého člověka obrovské škody. Historické zkuše­nosti ukazují, že nejlepší cestou k prosazení a dlouhodobému udržení určitého duchovního cíle jest postupná, každodenní práce, pozitivní příklady, maximální ochota komunikovat a pomáhat lidem, neustálé opakování, masivní informační působení v rámci daného ovlivňování mezi kulturami a předně neustupování z dobytých pozic. Myšlenka, která bý­vá prosazována „krví a železem“, končí zpravidla stejným, podobným způsobem, zlikvidována novou: nastupující ideou. V případě šíření křesťanství v Jižní Ame­rice vystřídal původní čistou, naivní, oddanou víru domorodců, rodící se nacionalismus, touha vyrovnat se Evropanům, snaha vydobýt si svou pozici třebas i ná­silím a vládnout si sami. Je to vlastně neustálá historická zkušenost pro každého dobyvatele, totalitáře a předně dnes velké varování pro NWO.

          Obětí tohoto násilí byl ovšem také Jindřich Richter. Zemřel násilnou smrtí v listopadu 1696 v Peru (http://en.wikipedia.org/wiki/Peru), po dlouhých letech svého působení mezi kmenem Cunivů, který se mu podařilo vyučit dobrým mravům. Bohužel pak došlo díky krutostem a nekřesťanskému chování Španělů k indiánskému povstání proti civilní správě, jemuž padl za oběť také Richter.

          „V listopadu 1696, během cesty do nové misie kmene Pirů, byli Jindřich Václav Richter a dva jeho průvodci Salvador de Hoyos a Nicolas z Limy přepadeni a zabiti indiány kmene Conibos, které vedl dřívější Richterův sluha.“ (Kulhánek, Jiří: Čeští jezuitští misionáři v Jižní Americe v XVII. a XVIII. století, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2006, s. 32 -http://is.muni.cz/th/105937/prif_b/bakalarkasobr.doc.) 

          „/.../ Jindřich Václav Richter z Prostějova, byl zabit při vzpouře indiánů. Je to vlastně po středověkých světcích a po Janu Nepomuckém jediný český mučedník, který jako takový figuroval v různých oslavných spisech, které byly publikovány na evropském kontinentu i v Americe." (http://www.radio.cz/cz/clanek/120173)

Doporučená literatura: 

SHORT IN ENGLISH:

Jindřich Václav Richter: "Man of God" from Moravia in the service of Christian Civilization

    RAdo Skydancer originally wrote this article in 1998 and added some more words in 2009. He tries to show via life story of the Moravian missionaries (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravia; http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_work) on behalf of Jindřich Václav Richter: positive role of Christianity (http://en.wikipedia.org/wiki/Good_news_(Christianity)) in shaping ethics, civilized society and national freedom in South America. He also notes, and he strongly warns against the tragedies, which brings violent spread of God's word (http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_biblical_canons). RAdo´s not forgotten the stress still relevant parallels between historic events and the current temporary victory of NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).

 

 

 

 5. listopad 2009 - Desítky tisíc bojovníků za svobodu protestovaly ve Washingtonu, D.C. proti Obamovým reformám a totalitářům z NWO.

    5. listopad 2009, Washington, D.C. Desítky tisíc lidí se opět sešly za velkého zájmu světových médií před budovou senátu v americkém hlavním městě, aby protestovaly proti doslova smrtící reformě zdravotnictví Obamovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration#Personnel), která je součástí celosvětového pokusu NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) o globální převzetí moci v jednotlivých zemích. A tak zatímco v České republice slaví NWO s podpisem Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) své drtivé vítězství, v Americe naopak boj za svobodu a zdravý život běžných lidí pokračuje s neztenčenou silou. Desítky kongresmanů, slavných lidí, celebrit a především docela obyčejní lidé vyslali z řečnické tribuny jasný signál: „Takové zákony nechceme“. Bojovníci za svobodu vyzývali k ideovému sjednocení všech podobně smýšlejících lidí na celém světě, modlili se a provolávali hesla, která musela jistě provokovat nejednoho totalitáře.

             Proti Obamovu: „Yes we can.“, „No You can’t.“ a „Yes We will.“, „Truth will march on.", „Health care bill will not pass.“, “Tear down this bill.", „We are one nation under God /.../ and this drive all liberals crazy.", „Vote them out.“ apod.

             Patriotičtí, sympatizující, svobodomyslní senátoři přinesli a vystavili demonstrantům na odiv doslova fyzicky Obamovu reformu zdravotnictví v podobě obrovského stohu papírů s tisíci stránkami textu (podobnost s LS), které pak za zpěvu národních písní volně vyhazovali nad hlavy nadšených občanů. Vyzývali dle myšlenek presidenta Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) k obnovení víry lidu v tradiční hodnoty otců zakladatelů USA, v americký sen (http://en.wikipedia.org/wiki/American_dream). Snažili se aktivizovat demonstranty návrhem, aby si každý z nich vzal jednu stránku z Obamovy reformy a nechal si ji vysvětlit panem americkým presidentem, každým, kdo tuto reformu podporuje. Senátoři především zdůraznili, že americký lid je vždy vítán před budovou senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Senate) a má zde nyní také silné stoupence, kteří nenechají nezdravé reformy projít. Nedovolí, aby stát vstupoval do soukromí, posílal lidi na smrt v rámci změn ve zdravotnictví, platil potraty z peněz daňových poplatníků, přiděloval zdravotní péči po dávkách, nebo omezoval osobní svobody. Jednotliví mluvčí vyjadřovali svůj odpor k těm členům americké administrativy, kteří zradili staletími prověřené americké hodnoty (http://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States), prodali je za funkce, prebendy, podpořili silnou roli vlády v každodenním životě společnosti na úkor osobní svobody, křesťanské pomoci bližnímu a umožnili rozkvět totalitních manýr. Vždyť velké problémy vždy vytvářejí velké vlády, nikoliv běžní lidé. Kongres je zkrátka nyní na křižovatce. Musí se rozhodnout, zda popře vše, o co v USA šlo od doby jejich vzniku.

             Není bez zajímavosti: pan president Obama měl přibližně ve stejnou chvíli projev v Bílém domě (http://en.wikipedia.org/wiki/White_house) a po vyřčení svých slov doslova utekl před smrští mediálních dotazů. Nechal namístě pouze svého mluvčího, který musel odpovídat na nepříjemné otázky shromážděných novinářů. A tak zatímco se též někteří členové kongresu schovávali před svými voliči, byli tzv. na kafíčku nebo někde ve „sklepích“, ostatní zastupitelé otevřeně a bez vytáček podpořili bojovníky za svobodu.

             Akce se účastnil také oblíbený černošský kazatel a náboženský komentátor televize FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Stephen Broden (http://www.facebook.com/people/Stephen-Broden/1021665563), jenž jasně vyzval v případě pokračování nastoleného kurzu Obamovy administrativy, která nerespektuje zájmy, přání voličů, k odvolání takových zástupců lidu: „If they do not represent people.“, „Get rid of them.

             Doufejme: také my tady doma v Česku si konečně uvědomíme, o co jde, a přestaneme se vzájemně pomlouvat, nálepkovat, a soustředíme se konečně na opravdu důležitou ideu pro budoucí generace, kterou nepochybně je boj proti totalitářům z NWO. S úctou a přáním všeho dobrého Váš RAdo Skydancer :o).

SHORT IN ENGLISH

November 5, 2009 - Tens of Thousands freedom fighters in Washington, D.C. demonstrated against bad ideas of Mr. Obama and his Health Care "Death Bill“.

    Patriots, conservatives, Christians and all good people have gathered in the capital of the United States to express their disagreement with Obama´s reforms (http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel). They called for a return to the ideas of America's founding fathers (http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States). They declared one wish: the unity of all freedom’s forces against totalitarianism (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism). The demonstration was supported by tens of U.S. senators, who had pronounced a fiery speech. It is interesting: at the same time was held the press conference of Mr. President Obama, who then fled from literally a tornado of questions.  So while in the Czech Republic (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) are celebrating overwhelming victory of bad people from NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory) ): our U.S. brothers and sisters do not stop fight for freedom. It must be write that: strong part of people from Czech Republic with the similar feelings and who are admiring freedom, liberty, honor, God, are strongly supporting our U.S. colleagues, the freedom fighters. On our planet must stay at least one country with love for God, with hunger for freedom, with strong Christian values.

 

 

 3. listopad 2009 - 15:00hod. SEČ - Vítězství NWO v České republice - konec české národní samostatnosti - plynulý přechod do IV. (myšlenkového) odboje

    Motto 1: „/.../ vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, navzdory politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být suverénním státem. Tato změna – pro dnešek i pro budoucnost – legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší národní a státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem nechce smiřovat.“ (Zdroj: pan president Václav Klaus - www.ct24.cz.)

    Motto 2: „The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his Anointed One.“ (Zdroj: www.thebiblegateway.org, Acts 4:26.)

    Motto 3: „A v jeho jménu bude naděje národů.“ (Zdroj: Bible : překlad 21. století: Matouš 12:21, Biblion, Praha, 2009, s. 1269, dále jen Bible.)

    Motto 4: „Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.“ (Zdroj: Bible, Matouš 25:32, s. 1288.)

    Dnešního pamětihodného dne 3. listopadu 2009 - ratifikací Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) - fakticky skončily dvacetileté dějiny svobody Čechů, Moravanů a Slezanů (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia). Byl to vlastně snadno predikovatelný vývoj, když si opět uvědomíme ona historická data: 1918, 1919, 1938, 1939, 1948, 1968, 1969, 1989, 2009. Zase jsme se nezmohli na nic jiného, než na „úspěšné pokračování“ v tradicích roku 1939 a 1969. Letošní listopad 2009 tedy vstoupí do dějin nikoliv jako výročí dvacetiletého výročí získání svobody, ale jako začátek nové, rafinované a plíživé totality. Biblické proroctví (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology) o vytvoření zlého evropského superstátu se tak zcela naplnilo a to podobně jako celá řada dalších, která nás ještě čekají. V historických knihách příštích desítek let bude náležet tragické místo (zpočátku nejspíše naopak oslavované) nejenom českému Ústavnímu soudu (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_constitutional_court), nýbrž též bohužel Václavu Klausovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus).

    Ústavní soud a český president společně - byť zřejmě ze zcela opačných důvodů - otevřeli cestu k plné „super nadvládě“ globálních elit a cizích sil z mocného, zdánlivě neporazitelného, tábora NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) v ČR. Zatímco první zmíněná instituce to učinila na základě svého „zdůvodnění“ o nutnosti tzv. „přizpůsobení se“ ostatní Evropě, nicméně bez důkladného a opravdu podrobného přezkumu dané problematiky (viz. vyjádření pana Rychetského - http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rychetský -, že Ti, kteří si snad mysleli, že když všechny státy Evropy rozhodly ano ve věci nutné ratifikace Lisabonské smlouvy, pak přeci nemůžeme najednou my tady v Česku: zamítnout LS pro rozpor s českou ústavou - to by se přeci nehodilo; zdroj: 3. listopadu 2009, Radiožurnál), tak president Klaus ustoupil pod nátlakem ze strany evropských elit především proto, že si uvědomoval potenciální katastrofu v ekonomice a obrovské utrpení, jež by NWO způsobil občanům ČR - viz. Island nebo Estonsko aj. Český president měl na vybranou jako jeho předchůdci pánové presidenti:

            Beneš (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Benes),

            Hácha (http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Hacha),

            Svoboda (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Svoboda).

    Tedy: Podepiš, nebo zničíme lid Tvé země! Jelikož moderními zbraněmi již nejsou tanky, nýbrž peníze, pak tedy „musel“ pan Klaus údajně opět kapitulovat. Musel ale opravdu kapitulovat? Beneš si alespoň zachoval tvář a odstoupil (ikdyž pak bohužel uprchl ze své vlasti a nesdílel těžký osud svých spoluobčanů). Hácha zůstal a z něj si pak vzaly vzor další generace podobně uvažujících vrcholových představitelů jako např. již zmíněný Svoboda nebo Dubček (http://en.wikipedia.org/wiki/Dubček), kteří také tzv. „zůstali“. Jejich podpisy na důležitých dokumentech bohužel vstoupily do síně tradic neblahých dějin ČR. Tito pánové dokonce pokračovali po nějakou dobu ve svých funkcích a pomáhali naplňovat nejen literu, ale také ducha totalitních sil. Jakým způsobem se nyní bude vyvíjet osobnost a politická strategie pana presidenta Klause?  Jak nyní zdůvodníme před celým svobodným světem jeho podání ruky silám NWO? Jak budou nyní vypadat jeho projevy? Pro presidentovy nejbližší poradce, politology aj. to nejspíše není žádné překvapení, nicméně pro běžné lidi se špetkou idealismu, férovosti, to zatím zklamání je. Pokud je tedy politika umění možného, pak rozhodně ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti. Pak se ovšem nelze divit tomu, když lidé ztrácejí iluze o jakémkoliv politikovi, kterému ještě byli ochotni v současném marasmu věřit. Inu je to opět velké, tragické, přehořké zklamání plynoucí přímo z vlastních řad. Jak to mírně vyjádřil pan senátor Obelfalzer (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Oberfalzer): pan president „překvapil“. (Zdroj: 3. listopad 2009, Radiožurnál.) Jsou chvíle, kdy pragmatismus nesmí zvítězit, neboť pak zasazujeme drsnou ránu všemu, čemu jsme předtím věřili a hlavně lidem, kteří NÁM VĚŘILI. Bohužel opět jsme se jako národ připojili k oné neblahé tradici našich dějin: slabost našich vlastních lídrů. Česká republika tak přišla o „opravdového“, tolik obdivovaného bojovníka, kterým pan Klaus byl. Bohužel jsme též ztratili poslední kousky cti jako národ, které jsme měli vybudovány napříč celosvětovým hnutím stovek miliónů lidí ze svobodomyslných sil bojujících proti NWO, včetně amerických, irských, britských, indických, polských, italských, německých, španělských aj. patriotů, konzervativců, křesťanů. Nyní se nezbývá než modlit, aby se pan president Klaus dále nezaplétal do dalších kroků na podporu NWO tak, jako to posléze udělal Hácha. Inu - uvidíme :(.

    Není vůbec náhodou: 3. listopadu 2009 - zcela jedinečná časová shoda že :) - vyhlásila Evropská komise - (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Comission):

   OFICIÁLNÍ KONEC EKONOMICKÉ KRIZE a najednou už hned vyšla najevo pozitivní a dokonce velmi růstová čísla v predikcích ekonomického vývoje ČR, celé EU pro rok 2010, další rok apod. Nyní musí již vidět i slepý, k čemu slouží uměle vytvářené krize, marketingové manipulace s veřejným míněním, nátlakové operace elit. (Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/652985) Jejich tristní výsledky, k čemu to vede, vidíme každý den právě na běžných lidech.

   Biblické proroctví o zvolení nového vůdce NWO - evropského presidenta - (http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Union, „In turn, this "prince" will stand up "against the Prince of princes" and destroy many "by peace" (Dan 8:25); and will be responsible for the false "peace and safety" that will precede the destructive day of the Lord (1 Thess 5:2–3).“ - Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism#World_politics) - tak tedy bude již brzy naplněno. Jakmile se tak stane, měli by sledovat všichni svobodomyslní, hodní lidé, s maximální silou situaci v Izraeli, v Jeruzalémě a znovu si projít biblická proroctví, která jsou již dnes přeložena do běžnému občanovi srozumitelné řeči s mnoha vysvětlujícími komentáři. Dojde-li následně k podpisu nové mírové smlouvy mezi Izraelem a celým muslimským světem, včetně obnovení třetího Božího chrámu (http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple): máme se na co těšit - je to tady přátelé.

  „Many Evangelical Christians believe that New Testament prophecies associated with the Jewish Temple, such as Matthew 24-25 and 2 Thessalonians 2:1-12, were not completely fulfilled during the Roman destruction of Jerusalem in 70 A.D. and that these prophecies refer to a future temple. This view is a core part of Dispensationalism, an interpretative framework of the Bible that stresses Biblical literalism and asserts that the Jews remain God's chosen people. According to Dispensationalist theologians, such as Hal Lindsey and Tim LaHaye, the Third Temple will be rebuilt when the Anti-Christ, often identified as the political leader of a trans-national alliance such as the European Union or the United Nations, secures a peace treaty between the modern nation of Israel and its Muslim neighbors following a war in which Russia and the United States are destroyed or crippled as the result of a nuclear war and/or the Rapture. The Anti-Christ later uses the temple as a venue for proclaiming himself as God and the long-awaited Messiah, demanding worship from humanity.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple.)

    Naděje a plynulý přechod do IV. odboje: na celém světě se každý den probouzejí tisíce lidí, kteří si uvědomují potenciální nebezpečí spojené s nárůstem a koncentrací moci:

NWO,

EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union),

WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization),

OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) atd.

    Vítězství NWO je naštěstí pouze dočasným jevem, který nebude trvat dlouho a žádná tisíciletá IV. říše opravdu nehrozí - od zvolení evropského presidenta a podpisu mírové smlouvy mezi Izraelem, celým muslimským světem - to nebude trvat déle než „7 let“. (Zdroj: WIERSBE, Warren: THE BIBLE EXPOSITION COMMENTARY, NEW TESTAMENT, díl 2, Cook Communications Minisries, Colorado Springs, Colorado, USA, 2001, s. 198.) Je velmi důležité zůstat stát pevně i v těchto těžkých dobách, které se budou zdánlivě jevit jako ty nejúžasnější časy, které kdy vůbec lidstvo potkalo. Skutečnost bude však jiná. Osobní touha po moci, prestiži, bohatství, opět přivedou Zemi na pokraj takového zničení a tak strašné války, jakou jsme ještě doposud nezažili. Dojde k finálnímu střetu, kdy ti, kteří vytrvají ve svém odporu vůči NWO, nakonec zvítězí, neboť na jejich straně bude bojovat ta nejmocnější síla - síla Boží. Elity jsou - zdá se - nepoučitelné. Nuže tedy dobrá: přechod do IV. (myšlenkového) odboje se stal nutností a dle presidenta Klause je zcela legitimní (viz. motto č.1). Nuže tedy vpřed přátelé :). S přáním všeho dobrého a Božího požehnání Váš RAdo Skydancer.

Short in english:

November 3, 2009 - 15:00 CET - NWO victory in the Czech Republic - End of Czech national independence - a smooth transition into IV. (Intellectual) Czech resistance

    RAdo Skydancer points out in his article that now start bitter end of Czech national independence. Freedom of Czech country was born twenty years ago. It is very sad, because 17th November 2009 should be month of national and personal liberty - 20 years from Velvet Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution).

    But contrary to that, NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) reached his win thru the Lisbon Treaty (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). President Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus) today signed Lisbon Treaty and together with Czech Constitutional Court gave all powers in the Czech Republic to the hands of NWO. RAdo is writing in his article also about predecessors of Mr. Klaus: Mr. Benes (1938 - http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Benes), Mr. Hacha (1939 - http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Hacha) and Mr. Svoboda (1968-1969 - http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Svoboda). Those presidents from dark history created a bad stigma to the whole Czech nation. This bad spirit is still very active in the national history of Czechs.  But RAdo still hopes that president Klaus will be not a new Mr. Hacha. After all those battles against NWO represents now the signature of the Czech president on the Lisbon treaty great disillusion. RAdo also highlighting famous biblical prophecies which are now very close to their fulfillment: for example birth of the super European country or creation of new global peace treaty with Israel and 3rd rebuilding of the God’s temple, start of the global fight for freedom against forces of the NWO all over the world etc. Victory of NWO is only temporary - stated RAdo - ultimate triumph will be given to those all good people on the side of God at the end of the times, but they must stay strong right now!. 

 

Říjen 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 Světové hnutí za svobodu proti silám NWO. Sjednocování postupu amerických a českých konzervativců, patriotů, křesťanů a obecně všech hodných, dobrých lidí :o).

-- DOWNLOAD --

 

Září 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 Fotografie přímo z řad statisíců účastníků pochodu na Washington, D.C. z 12. září 2009. Amazing :o). GOD BLESS YOU FRIENDS :o).

 

 Konzervativní revoluce: 12. září 2009, Washington, D.C., dále Texas aj. Desetitisíce lidí (podle některých policejních aj. odhadů až 1-2 milióny) přišly aktivně protestovat proti OBAmovým reformám, likvidaci tradičních hodnot euro-atlantické civilizace a vůči omezování svobod, nerespektování ústavy. Další desítky miliónů televizních diváků jim vyjadřovaly nadšeně svou podporu. Konzervativci, patrioti, křesťané a hodní lidé tak vyslali přímo z první linie jasně nesouhlasný signál do celého světa vůči všem "oranžově-rudo-zeleným" a dalším NWO totalitářům. Zaplněný Capitol Hill hovořil jednoznačně: "Obamovci" - už toho bylo  dost!

 

 

 „Oranžová válka“ - 9. září 2009: léto finišuje; nebezpečná situace kolem OBA-chřipky a povinného očkování; hrozby ztráty svobod v důsledku nárůstu moci NWO; IV. odboj; Svobodní opět nastupují.

             Motto 1: o důležitosti svobody: „A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale té svobodné. Stůjte ve svobodě. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.“ (Zdroj: Bible: překlad 21. století, Galatským, 4:31, 5:1, Biblion, Praha, 2009, s. 1474, dále jen BIBLE.) „Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.“ (Zdroj: Bible, Jakuba, 1:25, s. 1522.) „Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci.“ (Zdroj: Bible, Petrův I, 2:16, s. 1528.)

             Motto 2: o nemocech a starost o zdraví těla: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“ (Zdroj: Bible, Exodus, 15:26, s. 81.) „Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev.“ (Zdroj: Bible, Efeským, 5:29, s. 1481.)

             Motto 3: o zlých lidech ve světě a v politice: „Nenech se vést zlými lidmi a neměj v oblibě jejich společnost. Neustále totiž uvažují a mluví jen o násilí a krutostech.“ (moderní překlad podle: Zdroj: BiblÍ SVATÁ: Přísloví, 24:1-2, Synodní rada českobratrské církve evangelické, Praha, 1942, s. 593; http://www.biblegateway.com.)

             Motto 4: vláda musí sloužit Bohu a lidu; má konat dobro; nestrašit občany negativními zprávami, krizemi; má chválit dobré občany; pilně pracovat; nemá nechat ovládat sebe a občany různými bohatými aj. elitáři, kteří si nechají říkat tzv. dobrodinci (filantropové); nemá komunikovat s občany prostřednictvím politického marketingu: jedině tak je zaručeno, že činy takové vlády jsou opravdu od Boha a jsou správné: „Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.“ (Zdroj: Bible, Římanům, 13:3-6, s. 1442.) „Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší a vedoucí ať je jako sloužící.“ (Zdroj: Bible, Lukáš, 22:25-26, s. 1355-1356.) „Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“ (Zdroj: Bible, Korintským II, 4:2, s. 1463.)

             Motto 5: o nutnosti duchovně-ideového boje se silami Zla ve světě, v politice a vůbec všude: „Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Zdroj: Bible, Římanům, 12:21, s. 1441.) „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“ (Zdroj: Bible, Jakuba, 4:7-8, s. 1524.) „Nedávejte místo ďáblu.“ (Zdroj: Bible, Efeským, 4:27, s. 1480.) „Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“ (Zdroj: Bible, Petrův I, 5:8-9, s. 1530.) „Ano i k vládám a králům půjdete pro Ježíšovo učení, budete vypovídat proti vládcům i národům.“ (moderní překlad podle: Zdroj: BiblÍ SVATÁ: Matouš, 10:18, Synodní rada českobratrské církve evangelické, Praha, 1942, s. 12; http://www.biblegateway.com.) Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.“ (Zdroj: Bible, Timoteovi II, 4:7, s. 1504.)

            Krásné léto finišuje. Prosluněné paseky, nádherná příroda, rybníky, říčky, potůčky, Odra, Ostravice, lesní zvěř, staleté duby, to vše nyní pozvolna přejde do podzimního stádia. A tak zatímco nevědomý svět, fauna, flóra, směřují pomaloučku ke klidnějším zimním dobám, v lidské říši nadchází čas velkého neklidu, manipulací a střetů. Čeká nás mnoho důležitých milníků, ideových i faktografických diskusí. Pojďme se trochu blíže podívat na některé z nich prizmatem nedávných událostí.

 

Povodně

             Již v minulých dílech „Oranžové války“ jsme si řekli, povodně (http://cs.wikipedia.org/wiki/Povodně) to zcela jasně ukázaly: vzájemná lidská pospolitost a pomoc byly velmi důležité. Překvapivě opět vzrostl počet soukromých finančních dárců, dobrovolných pomocníků z řad občanů, kteří nezištně přispívali svým bližním. Tato míra solidarity byla - v době tzv. „ekonomické krize“ - vysoce a pozitivně překvapivá. Vybralo se opět více miliónu korun. Potřební dostali také další formy pomoci zcela nezávisle na státní byrokracii. Poněkud trapným pokusem se však staly snahy některých našich médii vysvětlit občanům, proč vlastně opět povodně přišly; z jakého důvodu zase ten stát udělal jen tak málo apod. Na fenomén povodní bychom se přitom měli naučit dívat trochu jinýma očima. Opakující se živelná katastrofa byla typickou ukázkou toho, že ani velké daně uvalené na obyvatelstvo pod pláštíkem tzv. protipovodňové ochrany: by situaci nezlepšily. Lidé by stejně lépe zaopatřeni nebyli. Jediná možnost solidního zabezpečení před povodněmi funguje skrze vzájemnou lidskou sounáležitost, rozumnost, etiku a organizaci na úrovni obcí, včetně občanské výpomoci. Pokud se lidé dají dohromady třeba po americkém vzoru: svými vlastními silami a schopnostmi budou pravidelně, společně, byť po částech pracovat na ochraně svých vlastních obydlí, přestanou jen pasivně čekat na zázračné milióny z EU fondů (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fondy_Evropské_unie), z krajů, na nesplněné sliby prohýřených miliard v rámci tzv. protipovodňových opatření, pak je zde šance na trvalé, hlavně kvalitní řešení. Čekat na stát, na jeho pomoc, na složité byrokratické postupy, to se prostě nevyplácí. Je to vzhledem k novým hrozícím povodním také nebezpečné. Stát může velmi kvalitně splnit svou povinnost zabezpečit ochranu zdraví obyvatelstva v momentě, když již daná katastrofa vypukne. Tam je jeho úloha stále nezastupitelná díky rychlé mobilizaci patřičných profesionálních složek. Lidé si však musí v otázce dlouhodobé prevence pomoci přímo v obcích navzájem sami: předně díky staletími prověřeným zkušenostem s místními podmínkami, svým chováním k přírodě, jeden k druhému, nebo též např. díky systému včasného varování na lokální a okresní úrovni před nejrůznějšími výkyvy počasí. Příroda volá po lepší komunikaci, spolupráci mezi lidmi. Věřme, že její volání vyslyšíme.

 OBA-chřipka, povinné očkování a nebezpečí ztráty svobody pro každého z nás

             Otázka povodní také velmi úzce souvisela s tzv. OBA-chřipkou (tzv. „Prasečí chřipka“ -  http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu; OBA-chřipka je pojmenována podle svého hlavního propagátora: amerického presidenta Obamy - http://cs.wikipedia.org/wiki/Obama) a  s hrozbou povinně-plošného očkování populace (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine; http://en.wikipedia.org/wiki/Flu_shots). Pojďme nyní otevřít celou řadu eticko-společenských otázek, nad nimiž by se měl zamýšlet každý občan ČR již jen z toho důvodu, že vlivem hrozících nebezpečí v souvislosti s OBA-chřipkou: se již brzy mohou začít velmi nepříjemně vlamovat úřady, stát, další patřičné nadnárodní orgány apod. do soukromí každého svobodného voliče v Česku. Celá záležitost by navíc mohla být v budoucnu zneužita podle zpravodajských indicií k dalším velmi nemilým záležitostem.

             Obecně platí: rozumný člověk by si měl nejprve před aplikací jakékoliv tzv. léčivé látky prostudovat příbalový leták (viz. např. výrobek pandemické vakcíny od společnosti Novartis - http://en.wikipedia.org/wiki/Novartis: https://www.lekarna.cz/focetria-15-mcg-ml-ims-10x0-5ml-monodose-injekcni-suspenze/); bylo by vhodné zjistit si informace o všech možných rizicích spojených s vakcínami (např.: http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_injury; http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversy) včetně zkušeností známých, přátel a včas konzultovat s odborníky všechny názory na danou problematiku. Ovšem měli bychom vybírat pouze takové vědce, lékaře apod., kteří mají vysoký morálně-etický kredit. Každý čtenář pak narazí při svém výzkumu v otázce očkování na obrovské množství pro i proti argumentů. Třeba Dr. Mayer Eisenstein (http://www.homefirst.com) má v tomto ohledu skvělé heslo: „Napřed informace, potom vakcinace. Na základě svého dlouholetého výzkumu uvádí: Vím, že vakcíny mohou být nebezpečné /.../ Všechny vakcíny mohou poškodit mozek.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 25. srpna 2009.). Posléze by měla následovat fáze svobodné volby toho nejlepšího řešení pro váš zdravý život. Stále jste tedy přesvědčeni, že si něco takového můžete v ČR dovolit? Omyl přátelé. Jak si dále ukážeme: tohle již v Česku desítky let neplatí. Prostě to není možné ani z hlediska platných zákonů, pokud tedy nechcete být pokutováni, nemají být perzekuovány Vaše děti, pokud se nemá stát celá Vaše rodina vyvrheli společnosti (viz. dále). Přirozeně o zákonně-spravedlivé odškodnění voličů postižených povinným očkováním se stejně naši politici nezajímají. Vždyť lidé u nás snesou všechno.

             „V České republice neexistuje speciální zákon o odškodňování dětí poškozených v důsledku očkování, jako je tomu například v Itálii či USA. Odškodnění by bylo možné se domáhat pouze v občanskoprávním řízení, ale není úplně jednoduché určit, kdo by byl subjekt povinný nahradit škodu, která v důsledku aplikace vakcíny vznikla. Řízení by pravděpodobně bylo rovněž spojeno se složitou důkazní situací, finanční zátěží pro rodinu a výsledek by byl nejistý. Není nám známo, že by soudy podobný případ v ČR řešily. Výjimkou ze zásady, že zákrok může být proveden pouze s informovaným souhlasem je podle Úmluvy (Úmluva o lidských právech a biomedicíně: http://juristic.zcu.cz/dostal/docs/UB_cj.htm, pozn. autora) ochrana veřejného zájmu. Povinnost očkování je podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (28. února 2006, č.j. 5 As 17/2005-66) zařazena pod tuto výjimku. Soud se však vůbec nezabýval dalšími argumenty, obsaženými například ve Vysvětlující zprávě k Úmluvě. Ta jako omezení práva na informovaný souhlas dává za příklad konkrétní situaci jedince, který bezprostředně infekcí ohrožuje své okolí, a kdy je zásah do jeho práv nezbytný, nikoli plošnou preventivní péči určenou zdravým jedincům. /.../ Pokud byla rodičům udělena pokuta formou příkazu, musí podat do 15 dní od doručení odpor. Pokud byla udělena pokuta v samotném přestupkovém řízení, mají 15 dnů na podání odvolání. Odvolání či odpor se podávají vždy k hygienické stanici, která je vydala, odvolání pak hygienická stanice s celým spisem odešle ministerstvu zdravotnictví, které jej posoudí a rozhodne. Odvolání má odkladný účinek a rodiče tedy až do rozhodnutí ministerstva nemusí pokutu platit. Pokud ministerstvo odvolání rodičů nevyhoví a potvrdí rozhodnutí hygienické stanice, zbývá rodičům možnost podat správní žalobu k soudu. Ta ale již nemá odkladný účinek a pokuta je tak doručením rozhodnutí ministerstva splatná. Rodiče se mohou se svými podněty obracet také na Veřejného ochránce práv, který ve svých zprávách (např. z roku 2003 a z roku 2004)  několikrát kritizoval fakt, že rodičům jsou pokuty udělovány, aniž by se přihlédlo k často závažným důvodům, které rodiče k neočkování vedly (např. předchozí špatná zkušenost s očkováním). /.../ Dítě, které nemá splněna všechna očkování a nemá zároveň kontraindikaci nebo není proti nákaze imunní, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání. Nemůže se účastnit ani zotavovacích akcí na základní škole například lyžařského výcviku, školy v přírodě apod. Zotavovací akcí se podle zákona rozumí více než pětidenní pobyt třiceti a více dětí ve věku do patnácti let. Pokud by škola takové dítě přijala, vystavuje se riziku vysoké pokuty. Někteří rodiče chápou tuto sankci jako diskriminační a domnívají se, že jejich dítě, kterému zpravidla chybí pouze některá očkování, neohrožuje veřejné zdraví. Obracejí se proto na soudy. Zatím však v této věci není známé žádné rozhodnutí. (Zdroj: http://www.ferovanemocnice.cz/povinne-ockovani-27/casto-kladene-otazky.html.)

             Předně moderní věda již bohužel ve své většině neuznává ani společenskou potřebnost křesťanské etiky, víry v Boha nebo existence jedinečné duše, z čehož pak tristně vyplývá obrovské množství kulturně-etických aj. morálních dilemat, neřku-li přímo ohrožení života každého z nás:  

       Lidské tělo však není pouze spleť hmoty, jak se nás snažili přesvědčit materialisté (http://en.wikipedia.org/wiki/Materialists), nejrůznější ekonomové apod., nýbrž má též svou duši (http://en.wikipedia.org/wiki/Soul).

             „Ti přírodní vědci, kteří na základě empirických věd tvrdí, že člověk je pouze materiální bytost, zároveň nevědomky implikují, že není důvod tomuto názoru věřit: Jestliže mé duševní pochody určuje výhradně pohyb atomů v mozku, pak nemám důvod se domnívat, že moje názory jsou správné... a tudíž nemám důvod se domnívat, že můj mozek se skládá z atomů. /.../ Aby člověk mohl poznávat realitu, musí být volní bytostí, tj. duchem vtěleným v hmotě. Z toho plyne existence duchovní reality nezávislé od hmoty, např. objektivního a univerzálního morálního zákona.“ (Zdroj: Roman Joch: http://www.obcinst.cz/cs/Buh-existuje-To-da-rozum-c1509/.)

             A tak zatímco si naši rodiče dobře pamatují na celosvětové panické výkřiky kolem chřipkových pandemií v padesátých, šedesátých, sedmdesátých letech minulého století v tehdejším Československu, Německu, Kanadě, Sovětském svazu, podobně v USA (1976; http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak) aj., vzpomínají na rozsáhlé povinné očkovací kampaně, které zapříčinily v mnoha státech tisíce nemocných, stovky mrtvých, tak dnešní generace jakoby zcela podléhala masové mediální masáži mainstreamových sdělovacích prostředků o jednoznačné prospěšnosti očkování populace. Nechci zde zpochybňovat systém očkování jako takový, neboť v minulosti jistě přispěl k vymizení strašlivých chorob, nicméně faktem je také to, že minimálně od konce první světové války (http://spktruth2power.wordpress.com/2009/07/11/the-1918-influenza-epidemic-was-a-vaccine-caused-disease/) a předně v 21. století již nemusí vakcinace nutně sloužit jen k potírání nemocí. S ústupem víry v Boha v euro-atlantické civilizaci (http://en.wikipedia.org/wiki/Western_civilization), obecně ruku v ruce s opomínáním etiky, posvátnosti lidského života, a s radostným cílením již jen na peníze pro peníze pak vystupují do popředí mnohem vážnější a nové „lákavé“  výzvy (bohužel nikoliv čestné, dobré): pokušení pro výrobce, propagátory, lékaře, prodejce, státní aparát, spotřebitele, vládce, politiky, pro celý ekonomický systém Země. „These people mean business, establishment mean business.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 25. srpna 2009.)

             Vakcíny (obecně farmaceutický průmysl), jak si ještě dále ukážeme, se mohou stát v rukou elit (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitism) velmi nebezpečným nástrojem pro ovládání svobodomyslných a hodných lidí. Mohou být zneužity k nenápadně-řízené kontrole množství populace (např. známá činnost Dr. Bassona a jeho kolegů z mnoha zemí světa při vývoji sterilizační vakcíny určené pro černochy, která vychází ze znalosti specifického složení enzymu v mužském spermatu; http://en.wikipedia.org/wiki/Wouter_Basson), k tichému testování nových chemických zbraní, ke zkouškám dosud lékařské obci neznámých látek, k politicko-vojenským-marketingovým účelům, předně k dosažení zisku na úkor zachování života nevinných lidí, k omezení občanských svobod, soukromí; vakcíny jsou v kombinaci s nejrůznějšími umělými mediálními hrozbami potenciálně jednoduchým nástrojem pro legální převzetí moci v daném státě totalitními silami (vyhlášení pandemií, navazujících krizových stavů: kde jsou přirozeně občanské svobody ze zákona potlačeny) apod. Z dějin známe případy očkovacích kampaní, které byly zneužity k výše zmiňovaným účelům a napáchaly zlo. Zanechaly po sobě mnoho mrtvých voličů, vážně nemocných lidí, zničené životy celých generací (např. http://snardfarker.ning.com/video/2649739:Video:92284; (http://www.vaccinationnews.org/CongHearingSites/congressional_hearings_sites.htm). 

            Existuje tiše diskutované - vážné - podezření v nejvyšších vědeckých kruzích vzhledem k nepřirozenému vzniku a abnormální mutaci OBA-chřipky z tolikati různých jiných virů (viz. minulé díly „Oranžové války“): že jde o uměle vyvinutou laboratorní chřipku se schopností zakrývat daleko horší plány elitářů, pro které jsou vždy na prvním místě peníze, jejich moc a inteligence (většina lidí jsou totiž podle nich přemnožení „dumbové“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Stupidity - a veřejnost „lze“ prý libovolně zneužívat: pokud jste inteligentnější než ostatní) před etikou nebo Ježíšovým poselstvím. Například předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula (http://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep?id=455) říká mj. o chřipkové vlně v USA roku 1976 a dobových snahách o povinnou masovou vakcinaci: „Byl to obdobný typ viru (jako tzv. OBA-chřipka z roku 2009, pozn. autora), ale epidemie zahubila nakonec méně lidí než nedokonalá vakcína proti ní. /.../ je nutné vakcínu pečlivě otestovat na dobrovolnících, aby se tehdejší omyl ve vývoji vakcíny neopakoval.“ (Zdroj: 28. července 2009: http://zpravy.idnes.cz/druhy-uder-praseci-chripky-na-podzim-rozhodne-rika-odbornik-plz-/domaci.asp?c=A090727_223315_domaci_anv.) Inu otestovat na dobrovolnících: to je věc; živý lidský materiál v akci; jako ty laboratorní krysy, když navíc v ČR je očkování ze zákona POVINNÉ (viz. dále kritika tohoto neskutečného pozůstatku totalitního zákonodárství a uvažování, které je dodnes součástí celého balíků zákonů o zdraví populace v Česku): „Ve většině zemí je očkování dobrovolné, pouze v Itálii a Francii jsou povinná čtyři očkování, v Belgii pak jediné. U nás je rozsah povinného očkování značně širší. Také veřejný ochránce práv (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ombudsman, pozn. autora) upozorňuje na fakt, že očkování v našem státě je povinné, v jiných vyspělých demokratických zemích však povinné není. Podle veřejného ochránce práv přitom nelze tvrdit, že ve státech, kde je očkování nepovinné, jako například v Rakousku nebo Německu, by z tohoto důvodu byl standard ochrany práv dětí nižší než v České republice. Tyto příklady ze zahraničí by mohly být argumentačně použity proti nezbytnosti povinného očkování.“(Zdroj:http://www.ferovanemocnice.cz/povinne-ockovani-27/casto-kladene-otazky.html.) 

            Naštěstí čeští lékaři jsou v mnohých ohledech více čestnější než někteří jejich evropští kolegové. Proto například některé zahraniční farmaceutické firmy včetně jistých evropských zdravotníků pohrdají českými „příliš eticky založenými“ medicínskými odborníky. Raději „láskyplně pečují o bezdomovce“ ve svých zemích, aby pak na nich testovali (přirozeně za směšný finanční obnos) nové nebezpečné látky. Několik desítek smrtelných případů testování vakcín na polských bezdomovcích je již z minulosti velmi dobře známo (např. http://tn.nova.cz/zpravy/doporucujeme/polsti-lekari-testovali-vakcinu-na-bezdomovcich-20-jich-zemrelo.html; http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/polsko-po-zkousce-vakciny-zahynuly-desitky-bezdomovcu_132454.html). Podobné informace jsou k dispozici třeba z Británie, USA, Ruska aj.

             S pochybnostmi o etických záměrech farmaceutických firem však nepřicházejí pouze novináři věrní svému svědomí, nýbrž také lékaři, vojáci, pracovníci zpravodajských služeb, odborná veřejnost aj. patrioti. Respektovaná americká doktorka Sherri Tenpenny (http://drtenpenny.com/about_drTenpenny.aspx) pak právem hovoří o praktikách, kdy vývojáři vakcín proti chřipce vědí, že jejich očkování nefunguje, ale díky probíhajícím „lidským testům“ se teprve z krevních aj. odběrů zjišťuje, jestli dané očkovací látky nezpůsobí naopak nějaké rychle viditelné nemoci, na které by se hned přišlo a farmaceutickým firmám by tak hrozily velké finanční ztráty způsobené soudními procesy. Podle ní je zapotřebí „bojovat s indoktrinací“, že vakcíny fungují vždy a všude. Ony prostě „vždy a všude nefungují“. (Zdroj: Alex Jones Show, 26. srpna 2009.). Dle vyjádření někdejšího generála z Reaganovy éry (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) jménem Albert "Bert" Stubblebine (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Stubblebine), jenž řídil v letech 1981-1984 zpravodajské a bezpečnostní velitelství amerických ozbrojených sil (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Intelligence_and_Security_Command), bychom se měli jako občané-voliči spíše nyní na podzim 2009 více obávat „vakcín“ než chřipky samotné. (Zdroj: Alex Jones Show, 16. července 2009; http://www.metacafe.com/watch/3066073/alex_jones_and_major_general_albert_stubblebine_iii/.) Generálova žena a lékařka jménem Rima Laibowová (http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=300) tuto informaci potvrdila. Varovala vůči vakcinaci malých dětí, těhotných žen, starých lidí atd. Podle ní jde o „masovou depopulaci“, „vědecký podvod“ s cílem „vydělat obrovské množství peněz“. Bohužel celou věc významně organizuje právě „WHO“. (Zdroj: Alex Jones Show, 16. července 2009; http://www.metacafe.com/watch/3066073/alex_jones_and_major_general_albert_stubblebine_iii/.) V červenci 2009 se vyjádřil jeden z vedoucích představitelů WHO - pan Keiji Fukuda (http://www.who.int/dg/adg/fukuda/en/index.html) - zřejmě v návalu hlasu svého svědomí o nebezpečnosti záměrů farmaceutických firem a některých politiků stavět profit nad lidské životy, dále vzhledem k potenciální nebezpečnosti nových anti-OBA-chřipkových vakcín: „In an interview with The Associated Press, Dr. Keiji Fukuda, the World Health Organization's flu chief, warned about the potential dangers of untested vaccines, although he stopped short of criticizing Europe's approach outright.“ "One of the things which cannot be compromised is the safety of vaccines,"  /.../. "There are certain areas where you can make economies, perhaps, but certain areas where you simply do not try to make any economies." (Zdroj:http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?subjectid=298&articleid=20090726_298_0_LONDON529216.)  

            O etické motivaci lidí, kteří si neváží lidského života, raději vezmou peníze, píchnou druhému nevyzkoušené látky v rámci marketingového ujištění: o nic nejde, vše je úplně bezpečné: si jistě udělá obrázek každý sám. Těm posléze mrtvým lidem již kromě Boha život nikdo nevrátí. Navíc to vzbuzuje neskutečné množství otázek o fungování euro-atlantické zdravotní péče jako takové. Někdy nám s kolegy připadá celý ten komplex jako gigantický mlýnek na maso a na peníze. Politici spolupracují s farmaceutickými firmami, s masmédii, z čehož plyne velmi finančně výnosné zmanipulování občana. Politici získávají pozornost, „vděčnost“ lidu, díky nakupování vakcín (my vás ochráníme), farmaceutické firmy mají obrovské státní zakázky (my vám to vyrobíme), ze kterých něco „pustí“ všem zainteresovaným. Média se těší zájmu veřejnosti: předně mají peníze z prodaných reklam skrze své hrůzostrašné reportáže (my vám to vysvětlíme). Je to celé hezky udělané. Stále to funguje. Pak se ovšem nelze divit: jistá část společnosti je již tak zblblá, že připomíná zombies (http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_zombie), feťáky nebo zhypnotizované chudáky, kteří neustále opakují v obrovské hrůze, posilováni katastrofickými mediálními zprávami, že: musí dostat vakcínu, musí už dostat tu vakcínu, dejte mu to, chce to, nejlépe dvakrát, ještě více, zaplatí cokoliv budete chtít :o). To se to posléze farmaceutickým firmám žije, když jsou lidé většinou pouze strašeni OBA-chřipkou (viz. např. nedávné prohlášení německého europoslance Jo Leinena - http://en.wikipedia.org/wiki/Jo_Leinen - v Radiožurnálu 9. září 2009.), nicméně již jim nikdo nepředloží rozumné protiargumenty např. o nebezpečnosti samotných vakcín, o uměle vytvářených krizích, o režírování mediálních tlaků na politiky, aby se podřizovali a mj. tzv. nakupovali co největší množství vakcín z peněz daňových poplatníků, když vědí, že očkovací látky jsou však samy o sobě smrtelně nebezpečné apod. Inu: vždyť pokud to nejde po dobrém - pomocí reklamy nebo díky uplácení (viz. poukázky na 40, 50 a též 500 dolarů pro malé děti i dospělé v USA; v Polsku zhruba 50,-Kč; rodiče posílají své potomky na dobrovolnou testovací vakcinaci, čili z toho pak plynou obrovské miliardové státní zakázky farmaceutickým firmám ze státního rozpočtu a lidem zdravotní komplikace, nemoci, někdy i smrt) - tak nastoupí nátlak. V první linii se již tradičně ocitají státní zaměstnanci a rizikové profese (nevezmeš vakcínu: tak to se rovná vyhazovu z práce na základě neplnění smluvních podmínek o tzv. nutnosti respektovat „jiné pokyny“ zaměstnavatele; http://www.dailymail.com/News/200908250802?page=1&build=cache; http://www.timesunion.com/AspStories/story.asp?storyID=836256), posléze přichází na řadu veřejnost; jsou vytvořeny nové zákony omezující lidskou svobodu.  

            „With Massachusetts being a virtual socialist enclave and a confirmed love of Big Brother, the Bay State will place a $1,000 per-day fine and 30 days in jail for people who refuse to take vaccines in a public health emergency like a major outbreak of swine flu, which at present time is no worse than normal seasonal flu.“ (Zdroj:http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-op/;dálehttp://www.infowars.com/forced-vaccinations-quarantine-camps-health-care-interrogations-and-mandatory-decontaminations/; http://naturalnews.com/026934_health_public_health_quarantine.html; http://www.infowars.com/mass-health-bill-would-allow-warrantless-arrests-quarantines/ aj.).

            Nakonec přichází fyzické násilí. Musíš se podrobit: ikdyž jsi zdravý! Nezájem, že máš informace od odborníků, které popírají nutnost, účelnost povinného očkování. „Máte 40 krát větší pravděpodobnost, že vás zasáhne blesk, než že váš život zachrání současné vakcíny proti OBA-chřipce. (Source: National Weather Service statistics.)“ (Zdroj: http://www.infowars.com/fuzzy-math-why-swine-flu-vaccines-dont-add-up/.) Tak to funguje přátelé. Svobodně, zodpovědně, aktivně, zdravě sebevědomý občan tvořící pospolitost v rámci své komunity, zajímající se o svou budoucnost a daného státu, vyhodnocující informace, tak něco takového prostě nesmí existovat. Člověk přeci musí mít pouze zdání - přelud - že je svobodný. Ve skutečnosti ať raději drží pusu, krok, otročí v práci, poslouchá příkazy, nechá se balamutit pouze novými pravdami a za to si může užívat něco málo rozkoší ze své mzdy, kterou mu povolíme. Občas mu necháme nějaký ten svobodný blog, ale jen do té doby, než již bude pro systém neproduktivní, nebo začne chtít reálnou svobodu, či bude příliš nahlas uvažovat, poutat na sebe mnoho lidí tak, aby mohl něco změnit. V tom případě zkusíme ještě přihodit pár kostek cukru (povýšení, přidání něco málo peněz, nějaké to falešně-marketingové hezké slovo). Když ani to nepomůže, tak nastupuje „dobrovolná volba“ izolace (vyhazov z práce) od okolních zatím „skvěle fungujících otroků systému“. Neskutečné? Bohužel takto uvažuje velká část elitářů a tzv. moderních manažerů: vždyť vše je podle nich jen o penězích, manipulaci, číslech (většinou jen do té doby, než jsou sami vyhozeni ze svých míst). Kdo se však zamýšlí nad tím, co se stane, když přijde opravdová krize? Opravdové Boží rány? Jak bude veřejnost připravena na reálné hrůzy, které část obyvatel naší planety skutečně čekají? Na tuto otázku nyní nikdo nedokáže dát uspokojivou odpověď. 

            Stále ovšem existuje na celém světě řada rozumných vědců, křesťanů, lékařů dodržujících Hippokratovu přísahu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratova_přísaha) a zásady etiky: „Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta.“ (Zdroj: http://www.klinikazdravi.cz/eticky-kodex-lekare.) Tito lidé naštěstí varují své pacienty, širokou veřejnost, před ukvapenými kroky, před bezhlavým nakupováním antivirotik, před hromadným očkováním apod. Čeští lékaři k těmto čestným lidem ve své většině patří. Zabránili dokonce katastrofě z hlediska činnosti pobočky firmy Baxter (http://en.wikipedia.org/wiki/Baxter_International) v České Republice, když včas upozornili na smrtící dávky viru v očkovacích vakcínách proti běžné chřipce, které tato společnost vyvinula. „One of the companies that has been working with WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization, pozn. autora) to create a pandemic vaccine is Baxter Pharmaceuticals which earlier this year sent seasonal flu vaccine mixed with deadly avian flu virus to countries in Europe. There has never been any thorough explanation how this mistake happened and there are no reports that Baxter, with American offices in Illinois, was reprimanded or fined for this potentially deadly mistake. Fortunately, scientists in Czech Republic discovered this problem before it was sent out any further. (Zdroj: http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-op/.)

             Neznám ze svého okolí jediného lékaře, který by přísahal před Bohem a veřejností s odvoláním na svou profesní čest: vakcíny proti OBA-chřipce jsou stoprocentně bezpečné. Obecně o špatných zkušenostech s vakcínami existuje spousta vědecké, též  popularizační literatury (jeden ze seznamů lze nalézt zde: http://www.infowars.com/voluminous-research-proves-vaccines-are-deadly/), ale nedělám si vůbec iluze, že se k těmto knihám některý český občan - laik - vůbec kdy dostane (základní informace lze nalézt zde: http://childhoodshots.com/uploads/SwineFLuVaccineFactSheet.pdf). Mezi nejzávažnější onemocnění související mj. s očkováním patří např.:  

             Proto bychom měli být opravdu v tomto ohledu hrdí na většinu českého lékařského stavu, že nepodává lidem záměrně pouze jednostranné informace o prospěšnosti nebo nebezpečnosti očkování - dalších léčiv - tak, jak se to často děje v USA, jinde v EU (http://en.wikipedia.org/wiki/Eu). Občas však též sami čeští doktoři říkají: potřebujeme někdy znovu (např. od autorit mimo jejich profesi) připomenout - po všech těch hrůzách co vidíme každý den u svých pacientů - v rámci obrany proti svému cynismu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynik): člověk má přeci jen duši; není to jen uzlíček hmoty. Když má člověk možnost hovořit s českými lékaři ve vzácné době jejich volna, tak jsou vděční za opět trochu více idealistický pohled na svou profesi a ten opravdový zájem o ně samotné, jejich problémy, duši.

             Méně již pak ovšem lze být „hrdý“ na naše politiky. Zmiňovaní nejprve objednají - asi z neznalosti - obrovské zásoby vakcín pro celou českou populaci (ještě minulá vláda), načež - pod vlivem těch rozumnějších a čestnějších lékařů - celou dodávku postupně snižují (což vypadalo velmi positivně - viz. vysvětlení dále). Farmaceutické firmy jsou samozřejmě díky tomu značně naštvány, přitvrzují podmínky jednání na nebývalou mez s typickým odůvodněním: takto se chováme v celé Evropě. Český premiér Jan Fišer (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer) klidně prohlašuje: „Jednání probíhalo pod tlakem ze strany farmaceutických firem.“ (Zdroj: Radiožurnál, 21. srpna 2009.) A naše úřednická vláda to tak prostě nechá (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-nakoupi-vakcinu-proti-praseci-chripce-pro-pul-milionu-lidi/393816?id=393829), ikdyž ještě předtím docela tvrdě vyjednávala. Chtěla znát podrobnosti o složení vakcín, o nežádoucích účincích apod. Vždyť každý právník Vám řekne: smlouva uzavřená pod nátlakem je neplatná. Česká vláda vyřadila dokonce velmi správně několik uchazečů o mohutnou státní zakázku na dodávku očkovacích látek pro milióny českých spoluobčanů. Šlo mj. též o zmiňovanou firmu Baxter, která je celosvětově známá opakujícími se chybami ve svých vyrobených medikamentech s následkem vážného onemocnění nebo smrti. Viz. například žaloby novinářky Jany Bürgermeisterové (http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Burgermeister) a někdejšího amerického zpravodajského důstojníka jménem Wayne Madsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Madsen) jak na firmu Baxter aj., tak na WHO, EU apod. organizace, které obvinili ze záměrného šíření a organizace distribuce smrtonosných látek ve vakcínách (http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html) s cílem snížit celosvětový počet populace (když si uvědomíme některé známé konsekvence - viz. dále - musíme se nad touto zajímavou myšlenkou nejméně hluboce zamyslet). Posléze již však naše vláda najednou nevystupuje jako rovnoprávný partner, ale nechá se farmaceutickými firmami manipulovat přesto, že odborníci vědí o dosavadní neúčinnosti nových vakcín proti OBA-chřipce, ikdyž vědí: dané očkovací nebezpečné látky se musí nejprve otestovat na nevinných lidech (tzv. „dobrovolníci“), ikdyž vědí o rychlé mutaci každé verze daného chřipkového viru, takže očkování je již pak k ničemu a nepomůže ani tzv. metoda postupné aktualizace dané očkovací látky, jelikož virus mutuje příliš rychle. Vždyť jen v americkém státě Texas (hraničí s Mexikem) bylo např. na konci července 2009 hlášeno mj. několik tisíc známých mutací OBA-chřipky. Vědci si díky tomu nemohou být nikdy jisti efektivností vakcín a dokonce ani jejich funkčností. „If the swine flu mutates, scientists aren't sure how effective a vaccine made now from the current strain will remain. Rather than wait on the WHO decision, however, some countries in Europe have decided to go ahead with early vaccine orders.” (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_vaccine.) Účinnost vakcíny závisí na antigenní podobnosti kmene ve vakcíně s aktuálně cirkulujícími kmeny, /.../ Při mírné diskrepanci mezi kmenem vakcinálním a prevalujícím může dojít k rozvoji onemocnění, /.../ Je nutné si uvědomit, že vakcína /.../ chrání pouze proti kmenům, které jsou v ní aktuálně obsaženy.“ (Zdroj:http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.) Epidemiolog Tom Jefferson z Cochrane Vaccines Field (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15121319), Itálie: „My nikdy nevíme, jestli tzv. pandemické vakcíny zaberou, protože nikdy nemáme k dispozici cílově-konečný virus, proti kterému bychom mohli zaměřit náš výzkum. Je třeba si uvědomit, že pandemické aj. vakcíny je třeba registrovat ještě před tím, než jsou patřičné viry všude kolem nás. Je to tedy vždycky velký krok do neznáma, zda vůbec budou nové vakcíny proti chřipce fungovat. Na základě výzkumu stovek vědeckých studií, které máme k dispozici, se ukazuje, že výkonnost vakcín proti chřipce není příliš dobrá, nicméně z toho co víme, tak fungují nejlépe na zcela zdravých dospělých osobách, které mají obvykle velmi dobrou imunitu a pro než není obvykle očkování doporučováno.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/scientist-tells-swedish-tv-who-pandemic-criteria-lowered-to-benefit-big-pharma.) A otázky pokračují: proč, když to WHO (stanovuje složení vakcíny), vlády EU, USA, Číny, Ruska aj. vědí, tedy pokračují v masové propagaci nefunkčních vakcín? Nedávno zveřejněný plán francouzské vlády na doslova totální vakcinaci všech občanů tak, aby neunikla ani myš, šokoval celý svobodný svět. Inu není se co divit, když si francouzští „hoši“ objednali 91 miliónů dávek očkovacích látek proti OBA-chřipce. Půjde to po dobrém, říkají, nebo po zlém: dle interních dokumentů francouzské vlády. Speciální centra, čipové karty, donucovací taktika, „násilí“, všeobecné databáze sdílených osobních zdravotních údajů atd. Prostě NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory); http://cs.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(spiknut%C3%AD)), v akci: „However, a leaked  internal government document signed by Batchelot and Minister of the Interior Brice Hortefeux (http://en.wikipedia.org/wiki/Brice_Hortefeux, pozn. autora) describes a systematic procedure for vaccinating the entire population via specially secured vaccination centersthat will be set up across the country and staffed by vaccine teams working in four hour bloc shifts. According to the document, schoolchildren will also be vaccinated by mobile injection squads who will travel from school to school, covering the entire country. Babies from 6 months old will also be given the shot. /.../ While avoiding volatile rhetoric about forced injections, the document does state that the entire population will be vaccinated without exception, thereby implying that the shots will be mandatory, contradicting public statements made by Health Minister Batchelot (http://en.wikipedia.org/wiki/Roselyne_Bachelot-Narquin, pozn. autora). Another vital aspect to the document is that it describes tracking procedures for keeping tabs on who has and who has not taken the vaccine, which will be done through microchipped state medical ID cards that all French residents hold by law. Data will be centralized to identify those citizens who have not taken the vaccine. According to an analysis of the document posted on theflucase.com,Data from the health insurance bodies are to be used to ensure that everyone receives the toxicswine flujab. The need to implement measures to track every single person in France to determine whether they have been vaccinated or not is stressed.” (Zdroj:http://www.infowars.com/french-government-plans-mass-swine-flu-vaccination-program/.) Podobně je na tom Čína, která chce povinně očkovat milióny lidí (http://www.infowars.com/china-orders-mandatory-h1n1-vaccinations/) Přitom Dr. Mayer Eisenstein (http://www.homefirst.com) říká: „Farmaceutické firmy vědí, že vakcíny proti chřipce nefungují. /.../ Ani proti sezónní chřipce.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 25. srpna 2009.) Že by za vším byly peníze a podíly z prodejů, jelikož chřipka se objevuje pravidelně každý rok, tedy když se podaří lidi zblbnout, tak posléze opakovaně nakupují očkovací látky? Klasický „marketingově-oficiální“ argument: když „zachráníme“ 70% očkovaných, tak je to stále úspěch. Lépe 30 mrtvých ze sta než 100:100. Nebo je v tom jiný zákeřný důvod viz. Francie, Čína a USA? Proč jsou vakcíny proti OBA-chřipce tak urputně tlačeny horem i dolem, ikdyž jejich propagátoři vědí o všech zdravotních rizicích: smrtelných případech v důsledku masového očkování populace (viz. např. http://www.theage.com.au/national/infectious-disease-risk-in-swine-flu-jabs-20090820-es2a.html;http://blogs.healthfreedomalliance.org/blog/2009/08/21/the-vaccines-are-far-more-deadly-than-the-flu/;http://www.infowars.com/does-virus-vaccine-increase-the-risk-of-cancer/;http://www.infowars.com/australian-flu-program-in-jeopardy/;http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-op/;http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/3418-pri-ockovani-proti-praseci-chripce-hrozi-nebezpeci-rakoviny/;http://zdravi.centrum.cz/novinky/2009/8/20/clanky/vackina-proti-praseci-chripce-je-nevyzkousena-skodi/;http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/6038460/Doctors-told-to-watch-for-Guillain-Barre-syndrome-during-Swine-flu-vaccination-programme.html;http://www.infowars.com/it’s-the-vaccines-stupid/). Proč nejsou třeba podobně propagována jako účinný nástroj boje proti chřipce např. přírodní léčiva, zdravá výživa, hygiena apod.? Protože z toho nejsou takové peníze? Rozumní medicínští výzkumníci dokonce vznesli dotazy na WHO, z jakého důvodu byly změněny na jaře 2009 podmínky pro vyhlášení pandemie, když doposud platné předpisy WHO z roku 2003 byly v tomto ohledu značně přísnější. Podle těchto nových směrnic je totiž možné vyhlašovat (neustále strašit lidi) pandemie kdykoliv vypukne běžná chřipková sezóna a objeví se nové mutace chřipkového viru (což je každý rok): z čehož vyplývají větší zisky výrobců očkovacích látek. Vše vypadá na promyšlenou dohodu WHO s výrobci vakcín a s politiky (http://www.infowars.com/scientist-tells-swedish-tv-who-pandemic-criteria-lowered-to-benefit-big-pharma/). Proč jsou tedy tak tlačeny nefunkční vakcíny proti OBA-chřipce horem i dolem? K dispozici jsou např. hrozivá vyjádření někdejších předních světových vývojářů očkovacích látek o záměrné politické manipulaci s množstvím celkové planetární populace. To vše díky státem nařízenému povinnému očkování, umísťování neaktivních i aktivních (zpravidla působení v dlouhých časových intervalech) nebezpečných virů (SV40), antigenů, aj. látek do očkovacích dávek s možností jejich pozdější aktivace (např. v případě přemnožení lidí nebo jiných problémů; http://www.youtube.com/watch?v=vgBBwOnmy3w). Široce byly mezi zahraničními novináři ještě nedávno komunikovány aktivity již zmíněného jihoafrického Dr. Bassona nebo hrozivé kauzy někdejších světových imunologických špiček jakými byli například doktor Maurice Hilleman (http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Hilleman), doktor Sabin (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sabin) a mnoha dalších: „He also played a role in the discovery of the cold-producing adenoviruses, the hepatitis viruses, and the cancer-causing virus SV40.” (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Hilleman; další info http://en.wikipedia.org/wiki/SV40;http://abcnews.go.com/Health/CancerPreventionAndTreatment/story?id=8356717;http://www.scribd.com/doc/14777766/Swine-Flu-and-Coverups; http://www.youtube.com/watch?v=vgBBwOnmy3w.) „In 1955, Salk's "killed" vaccine was released for use. /.../ Sabin vehemently opposed the use of the Salk inactivated vaccine and attempted to block its use and later publicly begged forgiveness for his actions.” (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sabin.).

             Dle vyjádření doktora Leonarda Horowitze (http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Horowitz.), kterému mj. v minulosti zabila imunologická reakce na vakcíny matku: „Všechny vakcíny jsou kontaminovány.“; každý očkovaný člověk dostává do svého těla toxickou směs tzv. „antigenový komplex“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Antigen); „je to taková toxická polévka“, která posléze v těle očkovaného koluje mj. v krevním oběhu a má mobilizovat obranné látky těla k tomu, aby se replikovaly, násobily a útočily na antigen; problém je v tom, že nikdo neví přesně, co to vlastně s člověkem udělá. Současná hrůza z OBA-chřipky je podle Horowitze hlavně „psychologická záležitost“ a „je to kompletně eugenická operace“, jelikož „pacientovy obranné látky pak vlastně ničí jeho tělo.“ Lidé, kteří produkují vakcíny a ve spolupráci s politiky pak nařizují povinné očkování, již bohužel neznají „lásku, empatii“. Chtějí pouze využít situace a „vystupňovat pandemii v tyranii.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 4. září 2009.). „In his 2001 book entitled, Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare, Dr. Horowitz concludes that the predilection of HIV/AIDS for Black Americans and Africans is the likeliest result of successful national security policies ordered during the administrations of Richard M. Nixon and Jimmy Carter, leaving very little room for argument that there is no intentional movement to eliminate the Black population globally. Dr. Horowitz said national security documents reveal the intentional targeting of Blacks in America and Africa for population control, including depopulation, as is being accomplished by the AIDS epidemic today. He said every sociopolitical and economic outcome secretly planned for Blacks in the Diaspora and on the African continent by intelligence agencies during those two administrations has come to pass. During the early 1970s, Dr. Horowitz writes that National Security Memorandum 200, advanced by Mr. Nixon's National Security Adviser (sic) Dr. Henry Kissinger (http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger, pozn. autora), called for massive "Third World" depopulation efforts in order to maintain the economic alignment of the superpowers. "Zbigniew Brezinski (sic) (http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski, pozn. autora), who replaced Dr. Kissinger in the Carter administration, secretly advanced National Security Memo #46 to cabinet chiefs only, this document authorized the FBI and CIA to initiate genocidal policies," Dr. Horowitz writes. He said that Dr. Kissinger's security policy specifically stated the need to dramatically reduce African populations, and Mr. Brzezinski's memo explained that Black nationalism "posed" economic and security threats to America.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Horowitz.)

             No a výsledek u nás doma? Česká „úřednická“ vláda se - dámy a pánové - nakonec smluvně zavázala, že ne farmaceutické firmy, nýbrž Česká republika ponese všechny náklady spojené s případnými soudními procesy za poškozené zdraví příjemců vakcín; to vše při vědomí skutečností:

             1/ např. polovina odborné lékařské obce v USA, Británii, Hong Kongu aj. - včetně sester - odmítá povinné očkování samých sebe neprověřenými vakcínami proti OBA-chřipce nebo i jen proti běžným chřipkovým nákazám. Vždyť již dokonce i zmiňovaný předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula (http://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep?id=455) uvádí jednoznačná fakta o názorech českého medicínského personálu na nebezpečnost vakcín: „Proočkování mezi sestrami je nejnižší na světě.“ (Zdroj: Radiožurnál, 7. září 2009.) Co již může být více průkaznějšího, že... (http://www.prisonplanet.com/polls-half-of-doctors-will-refuse-to-take-swine-flu-shot.html;http://info-wars.org/?p=5578;http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/6087782/Swine-flu-Doctors-who-refuse-vaccine-putting-patients-at-risk.html; http://www.sbs.com.au/news/article/1077837/Health-workers-refuse-H1N1-vaccine;http://www.prlog.org/10323881-healthcare-professionals-in-us-hong-kong-are-refusing-to-get-vaccinated-for-the-swine-flu.html). Podobně dokonce část vědců, kteří vakcíny vyrábějí, varují své vlastní rodinné příslušníky: nenechejte se očkovat proti OBA-chřipce ani vůči běžným typům chřipky (http://www.infowars.com/madsen-on-rt-vaccine-creators-refuse-to-take-h1n1-vaccine/). 

            2/ existují také vědecké studie dokazující mírný průběh OBA-chřipky v následujícím období (http://health.usnews.com/articles/health/healthday/2009/08/11/swine-flu-may-not-be-any-deadlier-this-fall-experts.html) s poukazem na historické zkušenosti; podobně jako „zážitky“ našich českých spoluobčanů, kteří si již OBA-chřipku prostonali, jimž stačil k uzdravení klasický léčivý čaj, klid na lůžku, dostatek tekutin (http://www.novinky.cz/domaci/175204-z-praseci-chripky-me-vylecil-spanek-a-caj-rika-zena-z-prahy.html).

             3/ některé etičtěji uvažující vlády pravdivě informují veřejnost o pravděpodobně lehkém průběhu OBA-chřipky - viz. např. australská ministryně zdravotnictví Nicola Roxonová (http://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Roxon): “In Australia, where the winter season has begun, Federal Health Minister Nicola Roxon is reassuring parents the swine flu is no more dangerous than regular seasonal flu. Most people, including children, will experience very mild symptoms and recover without any medical intervention,” she said. The article goes on to discuss that the Swine Flu is no more dangerous than any other seasonal flu, and will likely be responsible for possibly 100 death in the United States. Meanwhile, we will be mass-injecting over 75 million people with a vaccine that has been proven to be dangerous to our nerve systems. This Article discusses Squalene, an ingredient in the Swine Flu that has been linked to very adverse symptoms which are probably worse than the Swine Flu. (Zdroj: http://www.infowars.com/swine-flu-biggest-scam-of-2009-begins/.)

             4/ samotní vysocí představitelé WHO a farmaceutických firem připouštějí, že vakcíny proti OBA-chřipce nejsou dostatečně prověřené a musí se teprve dodatečně - po vypuštění na trh - otestovat: According to the WHO website:  Ways were sought to shorten the time between the emergence of a pandemic virus and the availability of safe and effective vaccines./.../ Vaccine manufacturer GlaxoSmithKline (http://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline, pozn. autora) has actually stated: Clinical trials will be limited, due to the need to provide the vaccine to governments as quickly as possible. Additional studies will therefore be required and conducted after the vaccine is made available.And WHO likewise says: Time constraints mean that clinical data at the time when pandemic vaccines are first administered will inevitably be limited. Further testing of safety and effectiveness will need to take place after administration of the vaccine has begun. Why would anyone who knows the facts sign up for a vaccine that really needs further safety studies …”(Zdroj: http://www.infowars.com/who-admits-to-releasing-pandemic-virus-into-population-via-mock-up-vaccines/.)

             Jistě, soudit se s několikati tisícovkami občanů ve věci poškození jejich zdraví neprověřenými vakcínami, tak to je podle české „úřednické“ vlády vždy jednodušší, než mít za soupeře nesmírně bohaté farmaceutické firmy, spolupracující s řadou zahraničních vrcholových politiků a s jejich štáby pekelně inteligentních právníků: ty si samozřejmě většina lidí nemůže dovolit zaplatit. Opravdu neskutečné. Jsme prý malí. Oficiálně jsme museli vzít alespoň něco z těch nabízených vakcín. Vždyť by nás „celá Evropa utloukla deštníky“ v případě neochoty ke spolupráci, když si to všichni tak masově kupují. Hlavní tíži nebezpečnosti nových očkovacích látek tak nyní ponesou státní zaměstnanci (naši vlastní lidé) - například bezpečnostní složky (http://www.infowars.com/u-s-military-receives-order-for-mandatory-vaccination/): aby to nepřišlo tzv. nazmar. To, že přitom může někdo zemřít nebo vážně onemocnět, pokud nebude chtít přijít o práci díky odmítnutí vakcinace: to již nikoho nezajímá. „Of course, we noted that dangerous ingredients including squalene (an oil-based adjuvant) and thimerosal (mercury) will be in each dose. This, despite many reports over the years regarding the horrific side effects both ingredients can lead to. A story linked at Red Dirt Report called Vaccine may be more dangerous than swine flu,featured at Newsmax.com in July and written by Dr. Russell Blaylock (http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Blaylock/, pozn. autora), notes that the mysterious virus is an enigma for virologists.Quoting a scientist as written in Nature magazine, Where the hell it got all these genes from, we don’t know.What does that mean? Well, virologists have discovered the H1N1, aka swine flu, has avian flu virus, 1918 H1N1 virus and two new H3N2 virus genes from Eurasia. Sounds like somebody has been having a little too much fun in a biolab somewhere. And we don’t say that lightly. /.../ the aforementioned squalene and it is definitely in these experimental vaccines being used on children and adults here in Oklahoma and throughout the United States. This squalene has been reported to have led to debilitating and deadly effects on soldiers in the Gulf War who were injected with vaccines containing squalene./.../ Because squalen, the main ingredient in MF-59, can induce hyperimmune reponses and induce autoimmunity, a real danger exists for prolonged activation has been strong associated with such diseases as multiple sclerosis, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, ALS (http://en.wikipedia.org/wiki/ALS_(disease), pozn. autora) and possibly vaccine-related encephalitis./.../ ““One must keep in mind that once the vaccine is injected, there is little you can do to protect yourself – at least by conventional medicine. It will mean a lifetime of crippling illness and early death.(Zdroj: http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-op/.) A to si to človíčci necháte jen tak líbit při znalosti všeho výše řečeného? Co je pro vás důležitější: Vaše svoboda, zdraví nebo ty penízky? Zamyslete se dobře.

             Z celkového pohledu jsme však na tom ještě stále v Česku výborně přátelé, když si uvědomíme, jak všude kolem nás okolní vlády blázní z OBA-chřipky a mění se najednou v zavilého nepřítele lidu, v účinný nástroj totality a elitářů z NWO (viz. Francie). U nás však jsou ještě stále čestní lidé. Ještě stále to není tak hrozné. Pro většinu českých lékařů je pořád naštěstí silnější jejich svědomí, záchrana lidského života než peníze nebo podíly z prodaných léčiv. Vždyť zlikvidovat člověka, nebo vytvořit při znalosti medicíny závisláka na nejrůznějších medikamentech: je tak jednoduché, peněžní odměna tak lákavá.

             V minulých dílech „Oranžové války“ jsme si již též popisovali: jak se chránit před možnou nákazou OBA-chřipkou. Překvapivě jasné, správné a vakcíny neprotěžující informace poskytovalo v tomto směru Ministerstvo zdravotnictví ČR viz.:  

·   http://www.mzcr.cz/Verejne/file.aspx?id=273&name=Jak proti hrozící pandemii - informační leták.pdf 

             Chřipkové viry většinou řádí v době omezené sluneční aktivity (podzim, zima, jaro). Lékaři proto také doporučují přes léto rozumný pobyt na sluníčku, tedy načerpání vitamínu D pro zimní období, vitamínu C. Dále samozřejmě pomáhá kvalitní výživa, dostatek tekutin, hygiena, klid, málo stresu atd. Již jsme o tom hovořili v minulých dílech „Oranžové války“. Když by se však již někomu stalo, že bude přinucen vzít si nebezpečnou vakcínu proti OBA-chřipce, tak podle Dr. Blaylocka (http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Blaylock), jenž říká, že „všechny vakcíny jsou kontaminovány“ (Zdroj: Alex Jones Show, 4. září 2009.), je první pomoc následující:

  

What To Do If the Government Force Vaccinates You

             This report provides practical information on how to protect yourself if you are unlucky enough to be forced to take an A/H1N1 vaccine. 

            Ideally, you should avoid the toxic H1N1 vaccine at all costs. /.../  

            Dr. Blaylock’s List of suggestions on How to Reduce the Toxic Effects of the A/H1N1 Vaccine is as follows: 

             Black people and those in colder climates are particularly deficient, so they will almost certainly require supplementation. Dr. Blaylock recommends that following vaccination it will help to keep the immune reaction under control if:

·        All children get 5,000 units a day for two weeks after the vaccine and then 2,000 a units a day thereafter;

·        ii) Adults get 20,000 units a day after the vaccine for two weeks, then 10,000 units a day thereafter;

·        iii) And with that  adults should take 500-1000 mg of calcium a day and children under the age of 12 years should take 250 mg a day, as vitamin D works more efficiently in the presence of calcium.

·        Ensure you avoid all mercury-containing seafood or any other sources of mercury, as the heavy metal is a very powerful inducer of autoimmunity, is known to make people more susceptible to viral infections and will be in H1N1 vaccines.

 ·        12. Avoid the oils that significantly suppress immunity and increase inflammation -  such as corn,  safflower,  sunflower,  soybean, canola and peanut oils.

·        13. Drink very concentrated white tea at least four times a day.  It helps to prevent abnormal immune reactions.

·        14. Pop parsley and celery in a blender and drink 8 ounces of this mixture twice a day.   Dr. Blaylock says the parsley is very high in a flavonoid called apigenin and that celery is high in luteolin. Both are very potent in inhibiting autoimmune diseases, particularly the apigenin, so go and plant some parsley in your garden now. (Zdroj: http://www.infowars.com/what-to-do-if-the-government-force-vaccinates-you/print/.)

             Některá vyjádření našich vrcholových orgánů však při znalosti věci, větším důrazu na svobodu jedince, vyznívají jako z dávných dob těžce totalitních. Mnoho lidí jistě zaznamenalo podivné prohlášení Hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta v souvislosti s povinným očkováním dětí, mladistvých, hasičů, vojáků, policistů, lékařů aj. proti žloutence v povodněmi postižených oblastech (Radiožurnál, 26. června 2009; ČT, 5. července 2009 aj.). Problém spočíval v tom, že podle pana Víta bylo prý totiž nutné začít s povinnou vakcinací, když rodiče údajně neměli čas (SIC!) sledovat „hygienické návyky“ svých malých ratolestí při péči o poničené majetky. Proto bylo naplánováno povinné očkování. Neuvěřitelné, že...! Vyznívá to jako opravdový výsměch veškeré svobodě, kterou jsme od roku 1989 získali. Stát opět rozhoduje: co je a není dobré pro Vaše děti. K tomu ještě přidá manipulativní větičky o neschopných rodičích. Nic proti moderním vakcínám chránícím vůči žloutence, které jistě mohou fungovat, nicméně pan Hlavní hygienik si ve svých pozdějších vyjádřeních uvědomil, že jaksi přestřelil a svou rétoriku zmírnil. Problém totiž tkví v platné legislativě, která dává státním úředníkům v otázce zdraví každého občana pořád neúměrně vysoké pravomoci. Někdy je těžké pro daného člověka - vybaveného takovou mocí nad životy lidí - domyslet všechny konsekvence. Jindy to ovšem vypovídá o uvažování našich vrcholových představitelů: a to je dobré znát, kdyby přišla ještě větší katastrofa, která by dala patřičným úředníkům dle platné české zákonné úpravy mohutnější vládu nad životem každého voliče v ČR. Zajisté: pokud je již někdo nemocen, tak je třeba chránit zdravou populaci. Zde to každý rozumný člověk pochopí, ale obyvatelé Česka by měli být v pozoru vůči tzv. preventivně-pandemickým opatřením, tedy v době, kdy hovoříme o zdravých lidech, kterým stát hodlá omezit svobodu pohybu, shromažďování, vyjadřování, nakládání s majetkem apod. (viz. platná legislativa níže); navíc státem přikázaná vakcinace může zdravotně poškodit každého občana na celý život. Pro úředníka jste jen číslo v jeho dotazníku nebo „nepříjemný hmyz“, co ho otravuje s nějakými požadavky, nicméně tady jde již přímo o životy lidí. To ale jen dokazuje nutnost: občané by se měli více zajímat o svá práva, povinnosti, které vyplývají z patřičných zákonů. Jestliže se blíží předpokládané pandemické hrůzy OBA-chřipky, pak je velmi důležité vědět, jak s námi může stát nebo jakýkoliv úředník nakládat. Obzvláště předvolební časy představují ideální možnost k získání politického slibu změny bývalých i současných zákonů. Skvělá příležitost pro všechny svobodomyslné lidi k oslovení svých politických zástupců s jasnou myšlenkou na odstranění toho, co nám tady po sobě „rudí kamarádi“ zanechali v tzv. zákoně č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění (který se i přes mnohé snahy nepodařilo pořádně novelizovat); dále jaké násilné donucovací prostředky může ještě pořád proti Vám stát použít např. podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, velmi problematického zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví atd. Měli bychom vědět, že jsou také v ČR připraveny možné shromažďovací „lékařsko-pracovně-koncentrační“ místa - tábory, budovy aj. - (obdoba amerických „Federal Emergency Management Agency Camps“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency_of_the_United_States; http://www.infowars.com/congress-seeks-to-authorize-legalize-fema-camp-facilities/), kam jste povinni se odebrat mj. v případě např. vyhlášení krizového (http://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzový_stav) stavu (ikdyž jste úplně zdraví, načež jste prohlášeni za potenciálně možné nosiče nemocí a prohlášeni za pacienty) v rámci evakuace (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evakuace), podrobit se zde veškerému vyšetření, očkování Vám neznámými látkami, užívání léků, jinému „zvláštnímu a vhodnému zacházení“ („sonderbehandlung“ - http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderbehandlung) a musíte zde setrvat po dobu celého „léčebně-bezpečnostního procesu“ v zájmu tzv. ochrany veřejného zdraví např. v době trvání epidemie, ba dokonce máte povinnost v těchto místech - „táborech“ („léčebně-shromažďovacích zařízeních“; podobnost s jistým typem německých táborů z doby druhé světové války - tzv. český „Arbeit Macht Frei“ - /http://en.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei/ je „čistě náhodná“) - pracovat zdarma pro dobro „vašich hostitelů“ (zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu). Podle vládou schváleného obecného pandemického plánu má jít mj. o: „/.../ (využití lůžkových zařízení regionu – internáty, lázeňská zařízení, hotely, penzióny apod.) provizorní lůžková zařízení se budou využívat pro pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou zdravotní péči. /.../ 9.1.9. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY /.../ připraví kapacity internátů a školských ubytoven, sportovních zařízení na využití pro umístění a léčení nemocných. Stavebně-technický stav těchto objektů musí odpovídat účelu využití. (Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.) To vše: ikdyž jste zdraví a pouze se nacházíte v dané „potenciálně nebezpečné oblasti“, kterou úředníci za takovou označí. Vše je tak hezky v těchto zákonech schováno (podobně jako v těch německých za doby III. říše), že bez znalosti podrobných (neveřejných) pandemických směrnic, krizových plánů a možného výkladu terminologie: Vás tato spojitost ani nenapadne. V ČR by si však lidé měli již konečně uvědomit, že to, proti čemu konzervativci, patrioti a křesťané v USA bojují z hlediska neústavních a nezákonných snah presidenta Obamy, jeho administrativy, o povinné očkování celé populace, zavedení podobných shromažďovacích míst - táborů - , tak to již u nás existuje ve stále platné legislativě. „While some have argued that the federal or state governments could force people to be vaccinated in a pandemic, there are no constitutional authorities that permits the government to vaccinate competent adults. The only populations likely to face compelled vaccination are deployed military personnel (who can be given routine vaccinations as part of their service obligations), health care personnel (whose employer can require vaccinations to protect patients), and grade school and day care students, who could be required to be vaccinated as a condition of attending school --at least if public health authorities make this recommendation based on the increased risk to this population.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_vaccine.)

             Podívejme se dále na konkrétní paragrafy, nad některýmiž zůstali s otevřenou pusou stát i mnozí konzervativně-republikánští američtí právníci. Tyto věci v Česku stále existují ještě dvacet let po Sametové revoluci (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution) a občan má jen malou možnost obrany.

             Zmiňovaný zákon  č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu je „lahodnou hudbou“ pro každého totalitáře (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarian) a může být velmi lehce zneužitelný vůči občanům našeho státu z hlediska blížících se snah elitářů kolem NWO (http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung) o převzetí moci v ČR. To, že o tom naše média jako obvykle mlčí: je vážné! Podívejte se sami na kýžené paragrafy z výše uvedeného zákona:

 ·        § 9 „(2) Občanům /.../ se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § 18a a zdravotnických zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví stanovena k provedení protiepidemických opatření. /.../

o       (4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen

o       a) podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým prohlídkám a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí společensky zvlášť závažných, asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením na ochranu před nákazou, /.../.

·        § 22 (2) Každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic Ministerstva zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví. 

·        § 23 „(4) Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče

o       a) jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení,

o       b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo

o       c) není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví,

o       d) jde-li o nosiče.

·        § 25 tzv. Léčba prací („Arbeit macht frei“ - neuvěřitelné: že ?, pozn. autora) Léčbu prací organizují a vedou zdravotnická zařízení, která mohou k tomu účelu zřizovat vlastní dílny a jiná zařízení, popřípadě používat příležitostí poskytovaných průmyslovými a zemědělskými závody nebo jinými organizacemi. Výkonem práce při léčbě prací nevzniká pracovní poměr. Příjmů přitom docílených použije zdravotnické zařízení na úhradu zvýšených nákladů, zlepšení kulturní péče o nemocné a na úhradu odměn, a to podle směrnic vydaných Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. (Zdroj: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-20-1966-sb-o-peci-o-zdravi-lidu/plne-zneni/.)

 

            Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení:

 ·        § 5 Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit

o       a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

o       b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,

o       c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

o       d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací, /.../

·        § 6 (1) Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za podmínek uvedených v   § 5

o       a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,

o       b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,

o       c) rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,

o       d) rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

o       (2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna

o       a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována /.../

o       e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, /.../

·        Vláda v době trvání stavu ohrožení státu podle tohoto zákona je vedle opatření uvedených v § 6 odst. 1 a 2 oprávněna nařídit /.../

o       b) povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje,

o       c) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva, /.../

·        § 31Fyzické osoby /.../

o       (3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

o       a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

o       b) hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území bude pobývat, pokud jí tato povinnost vyplyne z krizových opatření nařízených orgánem krizového řízení,

o       c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,

o       d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,

o       e) poskytnout požadované věcné prostředky.

o       (4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

o       (5) Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona stanoví fyzické osobě hejtman pracovním příkazem. Pracovní příkaz obsahuje zejména osobní údaje fyzické osoby, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal. /.../

·        § 32 Výjimky /.../

o       (2) Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci osvobozeny ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

o       (3) Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem. (Zdroj:http://www.krizove-rizeni.cz/portal/page/portal/ISKR/PORTLET_DOKUMENTACE/LEGISLATIVA/240_2000.pdf.)

 

            Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky:

 ·        Čl. 6 (1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.

o       (2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. (Zdroj: http://tandit.ecn.cz/UIC/legisl/1998-110.HTM.)

 

            Povinné očkování (bez odkladného účinku a ohledu na zdravotní následky v čase) pro každého občana ČR dle platného zákona o ochraně veřejného zdraví  č. 258/2000 Sb.:

 ·        § 46(1) Fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na území České republiky, a cizinec, jemuž byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, jsou povinni podrobit se v prováděcím právním předpise upravených případech a termínech stanovenému druhu pravidelného očkování. Prováděcím právním předpisem stanovené skupiny fyzických osob a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

o       (2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech zdravotnické zařízení vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

o       (3) Zjistí-li orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa, kde se zdržuje nezletilá fyzická osoba, že se tato nezletilá fyzická osoba nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, stanoví jí rozhodnutím zdravotnické zařízení, které očkování, popřípadě vyšetření provede. Odvolání proti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.

o       (4) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce.

o       (5) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, požádá určené zdravotnické zařízení, aby očkování nebo vyšetření provedlo. Určené zdravotnické zařízení je povinno žádosti vyhovět.

o       (6) Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky provedení očkování, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění. /.../

·        § 47 (1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látku, kterou zajistí zařízení ochrany veřejného zdraví (§ 86 odst. 4); to neplatí, jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulin. Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený výrobcem.

o       (2) Každé provedené očkování zapíše zdravotnické zařízení v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem do očkovacího průkazu, který vydá při prvním očkování, a do zdravotnické dokumentace očkovaného. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit očkovací průkaz k provedení záznamu. /.../

·        § 64 /.../ Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je  podle povahy infekčního onemocnění povinna

o       a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo chemoprofylaktik, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,

o       b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy,

o       c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

o       d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo,

o       e) sdělit orgánu ochrany veřejného zdraví nebo lékaři na jejich výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického vyšetřování. /.../

·        § 65 /.../ (1) V případě onemocnění podléhajícího mezinárodnímu zdravotnickému řádu (mor, cholera, žlutá zimnice) a dalších infekčních onemocnění stanovených doporučením Světové zdravotnické organizace, je fyzická osoba podezřelá z nákazy, které byla nařízena karanténa, izolována v zařízení léčebně preventivní péče vyčleněném pro případ výskytu těchto onemocnění. U ostatních infekčních onemocnění jsou, s ohledem na charakter infekčního onemocnění, způsob kontaktu a dobu jeho trvání, částečně omezena místa pobytu a aktivity fyzické osoby podezřelé z nákazy. /.../

·        § 69 /.../ (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

o       a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

o       b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření lůžkových zařízení léčebně preventivní péče, zařízení sociální péče, škol, předškolních zařízení, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,

o       c) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou a vodami užívanými k účelům podle § 6, zákaz používání vod ze studní, pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek,

o       d) příkaz k vyčlenění lůžek v zařízeních léčebně preventivní péče,

o       e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území,

o       f) příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu onemocnění, a text tohoto označení,

o       g) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),

o       h) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

o       (2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit. /.../

·        § 70 /.../ (1) K ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu jsou fyzické osoby povinny podrobit se léčení infekčního onemocnění stanoveného v prováděcím právním předpise.

o       (2) Zjistí-li orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila léčení infekčního onemocnění podle odstavce 1, stanoví jí rozhodnutím zdravotnické zařízení, které toto léčení zajistí. Příslušným k rozhodnutí je orgán ochrany veřejného zdraví v místě, kde se fyzická osoba zdržuje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

o       (3) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností podle odstavců 1 a 2 její zákonný zástupce.

o       (4) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 2, požádá určené zdravotnické zařízení o zajištění léčby. Určené zdravotnické zařízení je povinno žádosti vyhovět. (Zdroj: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00258&cd=76&typ=r.)

 Seznam citovaných a dalších souvisejících právních předpisů:

 o       Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

o       Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

o       Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

o       Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

o       Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

o       Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

o       Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

o       Zákon č. 2/1966 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

o       Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

o       Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

o       Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

o       Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách

o       Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR

o       Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

o       Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

             Inu v Česku již prostě není nutné složitě lidi tlačit k omezování svobod, neboť platná legislativa s tímto vývojem počítá. Zdá se Vám to celé těžko uvěřitelné? Nikoliv. Uvedené paragrafy platí a to v době, kdy WHO vyhlásila platný VI. nejvyšší stupeň pandemického ohrožení, tedy v časech, kdy opět roste moc nejrůznějších totalitních sil, bažících po zavedení socialismu, NWO, IV. říše apod. Lidi nebuďte naivní a důrazně se zajímejte, co to pro Vás v praxi znamená. Kam Vám může být uloženo se povinně dostavit? Jak Vás mohou zbavit patřičné donucovací orgány Vašich svobod? Jak je možné, že pak musíte v takovém „léčebně-shromažďovacím zařízení“ např. vykonávat tzv. „Léčbu prací“ („Arbeit macht frei“), kterou přispíváte zdarma ve prospěch svých „hostitelů“ do určené doby tzv. „vyléčení“ nebo pominutí nebezpečí. Všichni víme, že jen lékaři, nadřízený orgán nebo soud mohou zrušit daná opatření (v případě těžce dokazatelného „vynuceného“ písemného souhlasu „internovaného pacienta“ již ani soud ne tak lehce). Navíc v dobách uměle vyvolávaných krizí (http://www.infowars.com/barack-obama-accused-of-making-depression-mistakes/) ze strany elitářů kolem Bilderbergu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg), nevolených úředníků EU, pana Obamy a spol., díky stále užší spolupráci všech složek našeho státu s nadnárodními strukturami bez ohledu na domácí voliče a demokratické principy: tak pak si podle těchto stále výše uvedených platných zákonů nemůže být nikdo jist ničím. Naši izraelští přátelé by asi také po přečtení české legislativy začali varovně zvedat prst se vzpomínkou na své historické zkušenosti. Jak je možné, že část ze zmíněných paragrafů ještě stále v této podobě zapleveluje náš právní řád bez možnosti řádné obrany pro české občany: tak to je opravdovou záhadou (nebo záměrem?). V době hluboké normalizační totality statečně vystoupil například můj otec proti povinnému nebezpečnému anti-chřipkovému očkování se všemi patřičnými politickými následky, které to tehdy neslo. Budeme dnes v době svobody, nicméně v časech uměle režírovaných krizí nejrůznějšími elitáři a mocnými skupinami, také tak stateční, nebo se necháme zmanipulovat, zotročit, svolíme k posuzování našich životů jen podle ekonomické výkonnosti: jako ty stroje, až nakonec skončíme ve speciálních lékařských táborech, zařízeních, kde nás naši „hostitelé“ budou po německém vzoru ze 40. let minulého století „léčit prací“? To vše 20 let od pádu totalitního režimu? Všichni víme, že v případě opravdové pandemie existují jiné cesty, které třeba navrhují konzervativní a křesťanští američtí lékaři (např. domácí izolace). Doufejme, že naše patřičné orgány se nikdy neodhodlají plně rozvinout kompletní totalitní potenciál, který v sobě uvedené zákony a připravené podrobné (neveřejné) pandemické plány skrývají (obecně zveřejněné části těchto plánů jsou veřejnosti dostupné např. zde: http://www.pandemie.cz/pandemicke-plany; http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf). Věřme také, že naši vlastní lidé (např. policie, hygienici, armáda, hasiči, politici) nepůjdou proti občanům a zájmům vlastního národa na příkaz elitářů, třetích sil, cizích mocností (snad též nikoliv na příkaz našich „insiderů“ /http://en.wikipedia.org/wiki/Insider/, kterých je všude jako máku). Někteří z nich již zcela veřejně prohlašují, že se musíme podrobit nátlaku ze zahraničí. Jiří Havel (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_HavelHavel): „Evropa se musí měnit tak, jak to diktuje svět kolem nás. /.../ Evropa je především ekonomický stroj.“ (Zdroj: ČT2, 2. června 2009.) Sám Velký oranžový Vůdce (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek) musel nakonec přiznat: jde o jistý „způsob tlaku“. (Zdroj: ČT24, 6. září 2009.) Jiří Oberfalzer (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Oberfalzer) dokonce hovoří o tom, že zahraniční mocnosti používají vůči nám nepřiměřený nátlak a je to: „taktika vydírání“. (Zdroj: ČT24, 6. září 2009.)

            Je však zapotřebí celou věc pozorně monitorovat právě v souvislosti s blížícími se volbami v ČR, Německu. Klíčovým obdobím bude: září - prosinec 2009, jaro 2010.

            Mezi hlavními možnými potenciálními hrozbami tak neustále figuruje pro každého svobodomyslného občana z hlediska:

o       jeho budoucnosti,

o       celosvětových aktivit elitářů,

o       NWO a jeho nadnárodních organizací,

o       plánovaných uměle vytvářených krizí, díky kterým mohou elitáři rychle ovlivnit doslova fyzicky život kohokoliv z nás a to prostřednictvím - bohužel - velmi pohodlně našich vlastních lidí v patřičných národních složkách, poslouchajících bezmyšlenkovitě rozkazy ze zahraničí,

 především:

 o       Pokračování v rozšiřování přenášení zodpovědnosti, řízení, velení aj. na nadnárodní úroveň - WHO, EU, OSN (http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN) apod.

o       Automatické respektování pokynů z nadnárodní úrovně bez kontroly voličů v době tzv. krizové situace (často vytvářeno uměle) a nefunkčnosti parlamentu, senátu, vlády, apod.

o       Jako jeden z hlavních prostředků k tomu slouží na oficiální úrovni např. nejrůznější pandemie chřipky, jiných nemocí, nedostatky potravin, energií, daňové aj. předpisy, regulace přístupu k vodě, internetu, globální enviromentální politika a energetické krize, hrozby teroristických útoků, válek apod. (samozřejmě nejsou vyloučeny akce cizích tajných služeb prostřednictvím nejrůznějších „insiderů“): tyto veřejně nebo skrytě propagované operace organizuje, doporučuje a řídí WHO, EU, OSN aj. Jako velmi nebezpečný nástroj jim k tomu mj. např. může sloužit povinné očkování novými neprověřenými vakcínami (viz. výše např. plány francouzské vlády).

o       V případě masovějšího odporu populace vůči očkování, omezování svobod, předávaní pravomocí na nadnárodní úroveň apod. nastupuje:

o       kompletní zapojení všech bezpečnostních složek ČR, pravděpodobně též účast cizích armád (viz. nedávná cvičení na území USA) a to i vůči jen potenciálně nemocným, tzv. „problémovým občanům“ (převozy zdravých lidí násilím proti jejich vůli z vytipovaných tzv. potenciálně postižených oblastí),

o       vytvoření speciálních izolovaných center (nejlépe izolované tábory, budovy apod.) pro nemocné, nebo jen tzv. „ohrožené chřipkou“ (zdraví lidé, kteří třeba odmítnou očkování) tak, aby se zabránilo styku opravdově nemocných s „ostatními pacienty“, tzv. „poslušně-bezproblémovými“ lidmi:

o       a) vyčlenit prostory, ve kterých je vyloučen kontakt osob hospitalizovaných pro chřipku s osobami hospitalizovanými z jiných příčin,

o       b) zdravotnický personál ošetřující pacienty hospitalizované pro chřipku by neměl přicházet do kontaktu s pacienty hospitalizovanými z jiných příčin,

o       c) na pomocných vyšetřovacích složkách se zabezpečí přísné dodržování bariérové ošetřovatelské techniky, /.../.“ (Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.)

o       Dlouhodobé omezení občanských svobod za účelem převýchovy svobodomyslných jedinců ve funkčně-poslušné pracovní nástroje NWO.

o       Postupně faktické rozpuštění parlamentu, vlády, zrušení ČR, demokratického zřízení a převedení patřičných pravomocí do Bruselu (tzv. neschopnost řídit stát samostatně z důvodů režírované krize), případně do jiného sídla NWO.

o       Vytvoření nového totalitního - celoplanetárního řádu NWO. Vše je kontrolováno, řízeno, organizováno. Svoboda fakticky neexistuje (virtuálně a zdánlivě ano). Část odporujících lidí přechází do IV. odboje podle poslední známé platné verze Listiny základních práv a svobod ČR.

             Zatím se vždycky naše vlády po listopadu 1989 ve výše zmíněném ohledu jaksi umoudřily, začaly myslet na lidi, kteří je zvolili, nikoliv na plnění pokynů třetích mocností a kapsu plnou zlaťáků. Třeba tak opět k výše popsanému budoucímu scénáři naštěstí nikdy nedojde. Jednou však takovou „kliku“ mít nemusíme. Časy se rychle mění pro všechny občany. Vždyť i sám Pavel Rychetský (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rychetský), slovutný to předseda všeobecně váženého Ústavního soudu České republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_the_Czech_Republic), jednoznačně konstatoval smutný fakt: „Žijeme v zemi, která - jak se ukazuje - ještě není ustálenou a fungující demokracií.“ (Zdroj: ČT24, 6. září 2009.) Navíc s podpisem LS (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabonská_smlouva) pozbýváme stále většího množství svých práv také v oblasti osobních svobod - viz. tzv. „doložka flexibility“, dle které vydávají závazná rozhodnutí úředníci Evropské komise (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_komise) například o zdravotních, vědeckých, bezpečnostních, obchodních aj. normách, načež my voliči nemáme možnost to ovlivnit svým hlasováním v demokratických volbách, přičemž musíme daný úřednický příkaz povinně zavést do našich domácích zákonů. Pokud Vám tedy evropský úředník předepíše povinnou nebezpečnou očkovací látku (byť by byl přesvědčen o její nezávadnosti, kterážto se samozřejmě neprokáže hned, nýbrž až v průběhu času), nebo Vám rozkáže transporty do speciálních „karanténních pracovních táborů“ pod záminkou ochrany zdraví populace vůči režírované pandemii a kdoví čemu dalšímu, tak musíme tyto šílenosti zavést do našich zákonů (ikdyž ony tam již většinou jsou), začít je plnit (zpočátku jistě v dobrém úmyslu). Měli bychom se nad těmito věcmi daleko více zamýšlet. Totalitářům nepohodlní lidé tak mohou postupně zmizet v těchto táborech stejně, jako kdysi za Hitlera nebo za Stalina. Jak říkají havíři: dokud nejde o život, tak jde o ..., ale když už jde o život, tak je situace velmi vážná. A Jaroslav Kubera (http://www.kubera.cz/index.php?p=2) dodává: „Bude dobře, když rozpad (EU - pozn. autora) skončí mírovou cestou.“ (Zdroj: Radiožurnál, 30. června 2009.) „Ta lidská svoboda je omezována neuvěřitelným způsobem.“ (Zdroj: Radiožurnál, 23. července 2009.)

             Konzervativci, patrioti a křesťané z celého světa nás v ČR neustále varují, abychom si dali pozor na pozvolnou likvidaci našich národních svobod díky postupům veřejností nevolených „federálních“ úředníků aj. představitelů v Bruselu, ve WHO, v OSN aj. Brzy bychom totiž mohli mít díky tomuto celosvětovému nástupu NWO velké problémy též v ČR. Stačí se jen podívat do Ameriky, co tam nyní provádí pan Obama, jeho „boys“ a zjistíme masivní pošlapávání tradičních euro-atlantických hodnot, svobod, etiky, Božího slova. USA postupují bohužel nyní velmi rychle pod vedením současné administrativy směrem k vytvoření podivné směsice socialisticko-fašisticko autoritářského režimu (http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism). Samozřejmě voliči to tak nechtějí, neboť jde o porušení americkou ústavou zaručených svobod: organizují tedy celospolečenské pokojné demonstrace (viz. dále). Obamovci jim zatím nadávají do teroristů, rasistů, lunatiků, extrémistů, podnikají proti nim fyzické útoky (mj. členové amerických odborů), zamezují svobodě slova. Sám Velký „OBA-Vůdce“ vyzývá své oponenty - občany USA - k tomu, aby se mu „nepletli do cesty“, jelikož chce už ten opoziční „svinčík“ zlikvidovat. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. srpna 2009.).

             V Česku bychom již brzy mohli poznat také podobné celonárodní hnutí za svobodu, za obnovení etických principů, spravedlnosti a opravdové demokracie. To vše nám garantuje stále platná ústava (ikdyž: kdo ví, jak dlouho ještě). Chtějí tedy čeští politici II. Sametovou revoluci podobně, jako se tomu nyní děje napříč všemi politickými stranami v USA? Vždyť vláda je zde obecně zřízena - dámy a pánové - jakožto služebník lidu a nikoliv naopak. Pokud se vláda bojí lidu, je to stále demokracie, jak říkají američtí otcové zakladatelé. Pokud je tomu však opačně, je to již tyranie. Úředníci musí pracovat pro nás, nikoliv my pro ně.

             A přesně v tomto duchu působil jeden z nejvýznamnějších otců zakladatelů USA a pozdější slavný americký president jménem Thomas Jefferson (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson). Vždy oponoval na základě biblického principu boje mezi dobrem a zlem příliš silné federální, v tomto ohledu nadnárodní vládě. Takto byl též proti bezbřehé moci peněz nad idejemi, nad všemi etickými hodnotami ve společnosti. Nemohl tak souhlasit s vládou nevolených úředníků a lidí bez citu, bez vztahu k rodné zemi. V jeho očích byla prostoupena duchem zla každá vláda technokratů, ne-etických průmyslníků, finančníků, manažerů atd., pro něž jsou důležitější jejich čísla, tabulky, řídící struktury, procesy: nikoliv však člověk samotný, nikoliv především etika, již vůbec ne Boží slovo. Jefferson se nakonec naučil nenávidět politiku kvůli neustálým nekřesťanským sporům. Stáhl se na svou usedlost, kde zahradničil, psal, obdivoval přírodu své nádherné rodné země: Virginie (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia). Vždy se přitom považoval za vědce, farmáře a posléze teprve za politika. Přesto nakonec vyslyšel volání občanů a vrátil se zpět do aktivního politického života, aby převzal plně odpovědnost za svou zem. Dle jeho názoru: „Malé státy musí být nezávislé na federální vládě a mají právo napadnout jakýkoliv zákon, který shledají neústavním.“ - viz. české schvalování LS. (Zdroj: Burns, Ken: THOMAS JEFFERSON, II. díl, Florentine Films, USA, 1997, 89 minut.) V případě vzniku totality pak Jefferson prohlašoval: „Přísahal jsem na Božím oltáři věčné nepřátelství jakékoliv formě tyranie uplatňované vůči svobodné lidské mysli. (Zdroj: JONES, Alex: Reflections And Warnings - An Interview With Aaron Russo, Alex Jones Production, USA, 2009, 96 minut; http://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ.)

             Proto je lepší: mít vždy připraven plán pro případ jakéhokoliv neblahého vývoje, který by šel proti ústavním svobodám českých občanů, proti demokratickému zřízení, proti samostatnosti a rozkvětu české státnosti. Václav Klaus to ví jistě moc dobře, když považuje v této souvislosti Lisabonskou smlouvu za „/.../ obrovský krok k vymazání (českého - pozn. autora) státu z mapy.“ /.../ Rozhodování má být blízko občanům a nikoliv někde daleko v Bruselu.“ (Zdroj: Radiožurnál, 23. června 2009.)

             V Británii je to podobné. Zdejší konzervativec - slavný herec John Rhys Davies (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rhys_Davies), jenž je mj. známý např. jako představitel role Gimliho (http://en.wikipedia.org/wiki/Gimli_(Middle-earth)) z Pána prstenů (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings_film_trilogy), se veřejně hlásí k „opozičním“ konzervativním názorům. Konzervativní „Amerika“ je pro něj stále velkou nadějí pro lidstvo“. O Lisabonské smlouvě tvrdí, že je veřejným tajemstvím, jaké tlaky jsou vedeny na irskou vládu směrem k prosazení voličského ANO v dalším referendu o LS. Pokud to Irové neudělají, tak nechá EU „zbankrotovat“ celé Irsko. „Jde o korupci a zradu na těch nejvyšších místech.“ Bohužel to jde i od lidí zdola, protože „někteří nechtějí svobodu, někteří chtějí, aby jiní rozhodovali za ně“. No a to je podle něj celý problém a výhoda pro NWO. (Zdroj: Alex Jones Show, 26. srpna 2009.)

             Pokud tedy opakovaně zklamou všechny konstituční možnosti zachování principů české národní ústavy, samostatnosti, svobody, demokracie, pak je cesta IV. odboje stále otevřená a legální:

             Ústavní zákon ČR č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:

o       Článek 23. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ (Zdroj: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.)

  

Vznik IV. odboje

             V důsledku stále větší míry porušování výše uvedeného článku 23 Ústavního zákona ČR č. 2/1993 Sb. a nemožnosti lidu kontrolovat pomocí řádných demokratických voleb své zastupitele, protože dochází častěji k předávání pravomocí národního parlamentu elitářům mimo území našeho státu a k jiným závažným krokům bez souhlasu občanů: lze opravdu časem předpokládat vznik legálního (myšlenkově-kulturního) IV. odbojového hnutí. Vzorem se mohou stát USA, kde je již podobný proces nastartován napříč politickým spektrem vlivem nerespektování ústavy ze strany Obamovy administrativy. V tomto americkém myšlenkovém odboji, protestních akcích, veřejných vystoupeních patriotů napříč celou společností, jsou nyní angažovány milióny voličů. Existuje předpoklad dalšího rozšíření tohoto hnutí do celého světa vzhledem ke globální povaze nebezpečí NWO. Prostor pro vznik takového odboje - zatím na myšlenkově-kulturní bázi - je již dnes jednoznačně připraven též v ČR. Jeho podstata vychází zatím z několikati důležitých tezí a možného blízkého vývoje:

 ·        Celkové zklamání z politiky, které je v občanech dlouhodobě pěstováno neetickým chováním zvolených zastupitelů, nedodržováním dohod, slibů (zvláště těch předvolebních), obcházením ústavy apod.

·        Role klasických politických stran bohužel zklamává i přes urputnou snahu čestných řadových členů jednotlivých partají po desítky let tzv. neustále bez výsledku: „něco změnit“.

·        Zvolení zastupitelé, členové vlády atd. velmi rádi předávají své demokraticky delegované pravomoci zahraničním mocnostem, státům a institucím, které pak bez kontroly lidu nedemokraticky rozhodují.

·        Roste neúcta k osobním svobodám občanů.

·        Zvětšuje se role státního aparátu v každodenním životě občana.

·        Elitní skupiny skrytě a též veřejně protlačují vznik celoplanetárního NWO.

·        Bůh, Bible, etika, láska, věrnost, slušnost, dodržování dohod, kvalitní mezilidské vztahy, konzervativní názory, patriotismus, svobodomyslnost na základě tradice a zodpovědnosti atd. jsou trvale nahrazováni čísly, ekonomickými ukazateli, výkonností, falešností, marketingovou zručností, neúctou k lidskému životu, pohrdání lidmi bez velkých finančních prostředků apod.

·        Elity se snaží sledovat a kontrolovat každý krok svobodného občana již od kolébky (čipy, kamery, nárůst počtu povinných identifikačních údajů v nejrůznějších databázích, veřejností neschválené skenery např. na letištích, „check pointech“ apod.).

·        Dochází ke zvyšování daňové zátěže obyvatel, často pod velmi rafinovanými záminkami (povodně, ekologie, pomoc zemím 3. světa, boj s terorismem, uměle režírované ekonomické aj. krize apod.).

·        Je masivně omezována svoboda vyjadřování názoru především na internetu.

·        Neobvykle se každým rokem zpřísňují podmínky pro legální držení střelných zbraní. Jednou dojde s tímto přístupem nakonec k úplnému zákazu vlastnění střelných zbraní mimo státní organizace.

·        Jsou neustále vytvářeny umělé krize nejrůznějšího druhu, které pomáhají při omezování svobod člověka, hýbají mj. s cenami na trhu a tím vytvářejí pohádkové výdělky pro tvůrce krizí, zatímco běžní lidé jsou balamuceni nutností zvyšování daní a přehnaného spoření.

·        Masivně-dlouhodobé produkování negativních zpráv, jejichž účelem je kromě výdělku daných médií bohužel také otupení zájmu občanů o věci veřejné (je to pořád horší: nic s tím nenaděláme).

·        Nové vědecké teorie, které často bývají zbaveny jakýchkoliv etických zábran: jsou předkládány lidu jakožto jediná, nezpochybnitelná pravda, které se musí všichni podřídit. Naopak například role křesťanské etiky je vysmívána jako nereálná, nehodící se do běžného života a politiky. Zapomíná se na tisíce let fungování právě křesťanské etiky v reálném životě, v politice. Diskuse se o tom nepřipouští. Vše je prý ve společnosti jen o penězích a obzvláště církve se nemají vůbec k politice co vyjadřovat.

 o       Velký oranžový Vůdce (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek): „Církevní preláti /.../ by do politiky zasahovat neměli. /.../ Měli by si být vědomi své pozice v této zemi. /.../ Já vás ujišťuji, že uděláme všechno, abychom dosáhli vítězství.“ (Zdroj: TV Prima, 14. června 2009.)

 o       Roman Joch (http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Joch): „Křesťanství je základem západní civilizace a původcem omezení státní moci, které je podmínkou všech našich svobod. Přišlo s koncepcí rovnosti lidí a důstojnosti každého člověka.“ (Zdroj: Roman Joch: http://www.obcinst.cz/cs/Buh-existuje-To-da-rozum-c1509/.)

 o       Kardinál Miroslav Vlk (http://en.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk): My rozhodně do politiky mluvit budeme: „/.../ do politiky, která je obecnou záležitostí.“ Pro „dobro společnosti“, „do toho tedy mluvit budeme.“ (Zdroj: Radiožurnál, 20. července 2009.)

 ·        Velmi nebezpečnými se pro elitáře, představitele NWO, stávají samostatně politicky aktivní občané, kteří se nepodřizují převládajícím mainstreamovým mediálním názorům, produkují např. vlastní nízko-rozpočtové dokumentární snímky, píší svobodné blogy, knihy, pořádají diskuse a jsou navíc z velké části finančně aj. soběstační, čímž jsou samozřejmě méně manipulovatelní. Ještě větší hrozbou jsou pak pro NWO ti z nich, kteří mohou nějakým způsobem utvářet pravidelně veřejné mínění např. v konzervativní části médií (TV, rozhlas, tisk, internet), jsou tak veřejně dobře známí, mají vysoký morálně-profesní kredit. Právě tito jedinci v sobě nesou do budoucna hlavní pozitivní potenciál IV. odboje nebo eventuálně opětovného pokusu o vznik nového politického non-NWO subjektu, který by zvrátil současný neblahý vývoj na politické scéně (např. Václav Klaus - http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus; Jaroslav Kubera - http://www.kubera.cz/index.php?p=2; Roman Joch - http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Joch;  Jiří Payne - http://www.payne.cz/ aj.).

  

JAK SE ZAPOJIT DO VZNIKAJÍCÍHO celosvětového ODBOJE proti povinným a nebezpečným vakcínám; jak ZÍSKAT NOVÉ INFORMACE:

             Pro všechny aktivní lidi s otevřenou myslí, srdcem a chutí podílet se na velkém celosvětovém hnutí za svobodu: nyní již jistě chápete nebezpečí, které představuje státem nařízená povinná vakcinace, dále též to, k čemu mohou být vakcíny zneužity v rámci činnosti elit a NWO. Právě pro Vás jsou určeny následující informační zdroje, odborné posudky, odbojové skupiny a především celosvětová petice za zrušení povinného očkování. Prosím připojte se v rámci svého zdraví, obhajoby zdravého rozumu a svobody. Děkuji:

             For more information about vaccines, health information, and current events... please visit these websites:

             Also, watch these videos:

            The Truth about Vaccines:
            http://www.youtube.com/watch?v=JbNRdx1_7aU
           
http://www.youtube.com/watch?v=ELx2eX_kM-w

            Flu Vaccine Exposed: Think Twice!:
            http://www.youtube.com/watch?v=zCBlxqmOMKM

            Merck Vaccine Chief Brings HIV/AIDS to America:
            http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU

            Gardasil HPV Vaccine Hoax Exposed:
            http://www.youtube.com/watch?v=XK97CHQZhq0
           
http://www.youtube.com/watch?v=mnTvAneWBZs

  

celosvětová DEKLARACE ODBOJE VŮČI POVINNÉMU OČKOVÁNÍ


We the undersigned, as Freemen & Freewomen, do not recognize the authority of The World Health Organization (WHO) to mandate general forced vaccinations. Our bodies are sovereign territory and subject to our exclusive self-determination. Any attempted violation of this trust must be construed as a breach of said basic right. We are thus holding our elected Governments accountable in this defense with an issuance of notice: a preemptive Class Action Lawsuit to be served in the event our inalienable rights to choose are forsaken.

WORLD HEALTH ORGANIZATION checklist for influenza pandemic preparedness planning: Section 1.5.1 Legal and ethical issues -

'During a pandemic, it may be necessary to overrule existing legislation or
(individual) human rights. Examples are the enforcement of quarantine
(overruling individual freedom of movement), use of privately owned buildings for hospitals, off-license use of drugs, compulsory vaccination or implementation of emergency shifts in essential services. These decisions need a legal framework to ensure transparent assessment and justification of the measures that are being considered, and to ensure coherence with international legislation (International Health Regulations).
http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck6web.pdf

There is no forensic evidence showing the H1N1 virus as the direct cause of death in those who have died after contracting the virus (144 to date). The majority of deaths are caused by pre-existing complications and auto-immune deficiencies. Countries with low quality of health have the greatest number of fatal cases. Based on the Center for Disease Control's own guidelines H1N1 related symptoms are virtually indistinguishable from those of the common seasonal flu, and severity is comparable to mild seasonal flu,


'The symptoms of this new H1N1 flu virus in people are similar to the symptoms of seasonal flu and include fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, body aches, headache, chills and fatigue. A significant number of people who have been infected with this new H1N1 virus also have reported diarrhea and vomiting. The high risk groups for novel H1N1 flu are not known at this time but it's possible that they may be the same as for seasonal influenza. People at higher risk of serious complications from seasonal flu include people age 65 years and older, children younger than 5 years old, pregnant women, people of any age with chronic medical conditions (such as asthma, diabetes, or heart disease), and people who are immunosuppressed (e.g., taking immunosuppressive medications, infected with HIV).'
http://www.cdc.gov/h1n1flu/sick.htm

GlaxoSmithKline are the major Pharmaceutical developers behind the H5N1 Avian Flu vaccine. Given the fact the new H1N1 strain is an Avian/Swine/Human hybrid it is likely this component will be used as part of the 3 shot regime,

 'GSK's proprietary adjuvant is called ASO4. It contains alum and MPL. MPL stands for monophosphoryl lipid A. The U.S. Army's proprietary (unlicensed) adjuvant developed prior to the first Gulf War for use in a second generation anthrax vaccine was called Tri-Mix or Triple Mix. Tri-Mix contained MPL (monophosphoryl lipid A) and squalene. After the war, Army scientists considered MPL to be too toxic, so they began working with Chiron Corporation of Emeryville, CA to develop an adjuvant that contained squalene and water only ... on the assumption that adjuvant toxicity with Tri-Mix was due to MPL. This assumption also proved incorrect. There are more than two dozen animal studies that generated data demonstrating squalene's ability to induce autoimmunity; and there is disputed evidence that nanodoses of squalene in anthrax vaccine sickened countless military personnel who received squalene-tainted vaccine during AVIP.  MPL was also a component of the Ribi Adjuvant System. The Ribi Adjuvant System, or RAS, is a derivative of Tri-Mix, which is approved for use in animals only. There is no existing data showing whether MPL elicits an immune response specific to it. If MPL is immunogenic, it raises the possibility of a dangerous "cross reaction." The human body is full of lipids. Antibodies and immune cells responding to MPL might also respond to other lipids in the body, thus breaking tolerance for endogenous lipids (those native to the human body) and initiating autoimmunity.'  Gary Matsumoto - Journalist/Author of Vaccine A http://www.whale.to/vaccine/secret_adjuvant.html

The risk of a widespread outbreak of Gulf War Syndrome amongst the general population is inevitable - assuming the same H5N1 squaline adjuvant is utilized on H1N1 (Adjuvants are pharmacological or immunological agents that modify the effect of other agents). Further the vaccine administered produces little antibody response. Therefore it requires 12 times the normal dose in order to be 'effective'. Such a gamble where our lives are concerned is non-negotiable.

Pharmaceutical Companies (Baxter International, Novartis among others) stand to reap a huge windfall during such a crisis. We are not willing to wager our safety for Industry profits under any conditions,

'The swine flu outbreak is going to benefit one of the most prolific and successful venture capital firms in the United States: Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Share prices have already risen for two of eight public traded companies in the firm's portfolio of Pandemic and Bio Defense investments. BioCryst, up more than 26 percent, to $2.21 per share, and Novavax, maker of viral vaccines, escalated 75 percent to $1.42 per share on the first announcement of the swine flu outbreak in Mexico.'
http://drtenpenny.com/swine_flu.aspx

The lack of sufficient testing on this experimental vaccine raises many concerns. There is no criteria on its efficacy or valid statistics to speak of,

'Novavax uses genetic information and "recombinant, virus-like particle technology" to rapidly engineer a vaccine. Its technology has only been through Phase II clinical trials but might be released prematurely. Novavax's CEO, Rahul Singhvi announced Friday, "There is an emergency authorization avenue that is available that would allow us to use the vaccine in an emergency without further testing." The Division-E provisions would protect the company from all liability.' http://drtenpenny.com/swine_flu.aspx

H1N1 is an entirely unique strain, never seen before with all the hallmarks of a laboratory-produced designer virus,

'Author of Emerging Viruses: AIDS And Ebola: Nature, Accident or Intentional?, Horowitz says the swine-bird-human flu strain, reported to be found first in Mexico in late-March 2009, could have only come from Dr James S. Robertson and his colleagues in association with the US Centre for Disease Control and vaccine manufacturer Novavax, Inc, which was ready to profit from the release he says. Nobody else takes H5N1 Asian-flu infected chickens, takes them to Europe, extracts their DNA, combines their proteins with H1N1 viruses from the 1918 Spanish flu isolate, additionally mixes in some swine-flu genes from pigs, then reverse engineers them to infect humans, he said.
http://uncensored.co.nz/2009/04/30/dr-horowitz-mexicanswine-flu-made-in-lab/

During the 1976 Swine scare the Swine Flu vaccine itself killed hundreds & sickened countless others,

'Only young Lewis (19-year-old Pvt. David Lewis of Ashley Falls, Mass) died from the swine flu itself in 1976. But as the critics are quick to point out, hundreds of Americans were killed or seriously injured by the inoculation the government gave them to stave off the virus.'
http://www.capitalcentury.com/1976.html

The United Nations which overseas the WHO has been implicated in the promotion of live viruses & eugenics-type sterilization programs throughout the past, based on verifiable data. We will not be their guinea-pigs any more. We unanimously uphold this decision. The onus then is on the WHO to prove its own safety record. Any reports or rebuttals issued by them are subject to an independent investigation by council of our choosing,

National Security Council Document 20506: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests -
This 1974 memorandum drafted by Henry Kissinger led directly to the unleashing of experimental vaccines on the unsuspecting public. It sighted countries as targets for "initial population reduction experimentation to be implemented around the year 2000". They identified India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, Philippines, Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia & Columbia for study. 3 million Filipinos ages 12-48 were given a test vaccine that ruined their health. North American Black & Native American Women were each given the same vaccine resulting in sterility rates of 25% & 35% respectively. The directive came from the WHO and was directly tied to Kissinger's report.
http://www.scribd.com/doc/6474391/Henry-Kissinger-Population-Control-Document
http://www.danielestulin.com/ver.php?id=160
http://www.danielestulin.com/ver.php?id=161


It followed a 1972 report (Bulletin #47) issued by the World Health Organization which referred to an immune virus requested which would selectively destroy the Human T Cell System, to be distributed in conjunction with a Nationwide vaccination program "to observe the results". This coincided precisely with the extensive Small Pox vaccination program in central Africa - shortly preceding the outbreak of Aids in Africa, America & elsewhere. The determining factor most common in Aids victims is the breakdown of the T Cell System in the body. Another coincidence.

In the event that mandatory vaccinations are legislated under conditions of a supposed/genuine Pandemic we are calling for independent research of the vaccines - by a team of licensed health care professionals of our choosing, before delivering them to the distribution centers. All vaccines will be tested for contamination & safety. Ongoing monitoring of those vaccinated will be kept in an up-to-date data system. If the WHO or their distributors are discovered to be willfully spreading a toxic product they will be prosecuted to the fullest extent of the Law. We will mandate a public investigation to root out those responsible & justice will be served. In this respect we will also hold our own Governments fully accountable.


We, the undersigned, stand united in support of this Petition.


 

LIST OF VACCINE FILLERS: Officially administered by design with every vaccine provided to the public -

In addition to the viral and bacterial RNA or DNA that is part of the vaccines, here are the fillers:
aluminum hydroxide
aluminum phosphate
ammonium sulfate
amphotericin B
animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit brain,
dog kidney, monkey kidney,
chick embryo, chicken egg, duck egg
calf (bovine) serum
betapropiolactone
fetal bovine serum
formaldehyde
formalin
gelatin
glycerol
human diploid cells (originating from human aborted fetal tissue)
hydrolized gelatin
monosodium glutamate (MSG)
neomycin
neomycin sulfate
phenol red indicator
phenoxyethanol (antifreeze)
potassium diphosphate
potassium monophosphate
polymyxin B
polysorbate 20
polysorbate 80
porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein
residual MRC5 proteins
sorbitol
sucrose
thimerosal (mercury)
tri(n)butylphosphate,
VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells
washed sheep red blood cells

*This data is available via: www.mercola.com
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/03/07/vaccine-ingredients.aspx

These additives are given without public knowledge or consent. Merck, the monster pharmaceutical giant in the
US produces the vast majority of vaccine supplies & are protected from prosecution by Federal Statutes imposed under the former Bush administration.

Analysis of vaccine fillers:

1) ALUMINUM (two variants) - directly linked to Alzheimer's Disease

2) AMMONIUM SULFATE - an inorganic chemical compound used a fertilizer and "protein purifier"; known to cause kidney & liver damage, gastrointestinal disfunctions

3) AMPHOTERICIN B - an "antifungal disinfectant", damages the urinary tract, bowels, heart functions

4) RE-CYCLED ANIMAL TISSUE (multiple) - the building blocks of Mad Cow Disease

5) FORMALDEHYDE - used as "a preservative & disinfectant", known to cause cancer, chronic bronchitis, eye irritation when exposed to the body's immune system

6) MSG - now known to cause cancer in humans, also linked to obesity

7) PHENOL - a highly toxic disinfectant dye, attributed to liver, kidney, heart & respiratory damage

8) PHENOXYETHANOL (ANTIFREEZE) - proven to have extreme neurotoxic side effects

9) THIMEROSAL (MERCURY) - a neurotoxin linked to psychological, neurological & immunological problems. Nervous system damage, kidney disease, birth defects, dental problems, mood swings, mental changes, hallucinations, memory loss, nerve damage and inability to concentrate can occur. Symptoms also include tremors, loss of dermal sensitivity, slurred speech and, in rare cases, even death and paralysis. This additive alone was the catalyst for another recent Class Action Lawsuit organized by mothers of children born with Autism & the many related behavioral disorders associated with it. Autism is now occurring at levels never seen before in history, 1 in 67. The average used to be 1 in 20,000.


Safe Alternatives to Vaccines

Colloidal Silver - super natural antibiotic, aids in prevention of Morgellans Disease, counters barium damage from chem-trails
http://www.rense.com/CS/cs1.htm

Organic Oil of Oregano - counters harmful bacteria
http://www.rense.com/general38/fight.htm

Organic Coconut Oil - natural detoxifier, anti fungal agent
http://www.naturalnews.com/z026433_coconut_oil_health_moisturizer.html

Noni Juice - amazing product, life giver, restores the Pineal Gland neutralized by exposure to Fluoride: http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=19990303205600

Elderberry Juice - similar benefits to Noni juice
http://www.raysahelian.com/elderberry.html

Amlodipine - anti-viral, anti-Anthrax
http://www.pharmacy-and-drugs.com/reviews/Amlodipine.html

Colostrom - counters Hermoragic Fever/Flu
http://www.lifescript.com/Health/Alternative-Therapies/Supplements/Colostrum_Supplement.aspx

Organic Apple Cider Vinegar - reduces high blood pressure, restores  alkaline balance in body: http://www.rense.com/1.mpicons/acidalka.htm

Organic Probiotic Yogurt - rebuilds bacteria lost in process of cleansing

Organic Garlic - anti fungal agent

Comfry - nature's best restorative for cuts, liesons, rashes & sub cutaneous infections

Tea Tree Oil - topical, add drop to your Tom's Fluoride free toothpaste to eradicate bacterial build-up in mouth, also good for the hair

Star Anise - natural anti viral protection
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1128_051128_star_anise.html

Culevit - cancer fighter/natural treatment alternative to chemotherapy, best used in conjunction with Noni Juice
http://healing.fit-leader.com/catalogue/drugs_1.shtml#3
http://www.cancerprev.org/Meetings/2004/Symposia/991/410

Astaxanthin - miracle antioxidant and anti-inflammatory nutrient/
king of the carotenoids
http://www.naturalnews.com/026325.html
http://www.naturalnews.com/023177.html
http://www.naturalnews.com/book_Natural_Astaxanthin_King_of_the_Carotenoids.html


4 THIEVES VINEGAR: home remedy (Natural antiseptic/anti-fungal/anti-bacterial topical)

COMBINE INGREDIENTS- Lavender, Rosemary, Sage, Thyme, Rue & Peppermint
ADD- Organic Apple Cider Vinegar
Marinate mixture in glass jar for 6 weeks, then strain contents. Voila.

CAYENNE PEPPER OINTMENT: Natural Pain Reliever

ADD- pinch Cayenne Pepper 1 ounce Bees Wax or lard
BLEND in hot water, apply contents on sore area topically

Water Filter Info
http://www.nutrimedical.com/products.jhtml?method=productlist&vendors.id=46
http://infowars-shop.stores.yahoo.net/belithclwa.html
http://www.rense.com/general79/lex.htm


The Vaccine Resistance Campaign has received a strong endorsement from Professionals throughout the Medical Industry. Some of our supporters:

Dr. William R.Deagle MD, ABFP, AAPM, SSPM, ACOEM, CIME, ACO - www.nutrimedical.com, www.clayandiron.com
Injunction Against Forced Vaccinations
http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=121da8941cfb26c2&attid=0.1&disp=vah&zw

Dr. Andrew Moulden PhD, B.A, M.A. Creator of Brainguardmd.com, Leader of Class Action Suit Against Vaccine Manufacturers

Dr. Mayer Eisenstein MD, JD, MPH, Author of 'Don't Vaccinate Before You Educate!'

Dr. Barbara Minton, Natural Health Editor of 'Natural
News'
http://www.naturalnews.com/z026496_NaturalNews_vaccination_the_WHO.html

Joyce Riley, host of The Power Hour/Genesis Network
http://www.thepowerhour.com/news.htm#

David Icke/David Icke.com
http://www.davidicke.com/content/blogcategory/30/82/

Dr. Daniel Ellis - Minnesota

Paula Jackson - Registered Nurse

Cindy Czocher - Registered Nurse

Mary R. Brown - Pediatric Nurse


We also proudly carry the signatures of current & former Armed Service Members and countless other patriots throughout the world community who have joined together in support of this campaign.

This petition is a rally cry to all those in favor of exercising our inherent right to self-determination. Please join our brave campaign which will ultimately enable us to challenge our elected Governments to defend our inherent right to choose. Thank you all!!!

UPDATE: The evidence is mounting to suggest we have on our hands a mutating virus in Swine that was specifically designed to resist any vaccine put on the market. Further the catalyst to spur on the infection may very well be the new vaccine about to be distributed & forced on the general public. What does this mean for us? A very short time frame in which to get our resistance campaign in high gear.

TAG TEAM APPROACH: We can't expect the World Health Organization to recognize the validity of this Petition alone. Similarly our elected Governments & Courts routinely refute online Petitions. That is why I believe we have to adopt an alternate approach to ensure our voices are heard - Traditional hand-to-hand signed Petitions verifiable in any Court of Law. We need to work collectively to achieve our goal on schedule. Is this asking too much? I hope not. Can everyone paste a clean copy (copies) of the Petition and get it out there. You'll also require a tally sheet for multiple signatures. Just copy & paste via the links provided below. It should be pretty straightforward. There are many locations in which to get this Petition seen & signed: coffee rooms, cafeterias, bulletin boards, events, all around the office, libraries, churches, synagogues, school campuses, hospitals, gyms, bookstores, fence posts. Please make certain you are present during the signings to discourage pranksters and be consistent by keeping track of the numbers tallied. We'll have to decide on a central depot to receive all these forms once we have the numbers accumulated. Totals will be re-circulated back to you to serve to your respective Representatives. In the end we can answer all the typical naysayers, cynics & inevitable Government bureaucracy with an overwhelming resounding response from every country around the world. An event to rival the climax of 'Mr.Smith Goes To
Washington' in which Petitions flooding in from ordinary citizens changed history. I do believe we can truly change history with an historic show of proactive peaceful force.

PLEASE PRINT OUT THESE DOCUMENTS AND HELP US GET ENOUGH SIGNATURES TO CONVINCE OUR GOVERNMENTS TO DO THE RIGHT THING. THEY WILL ALSO HOLD CREDENCE IN ANY COURT OF LAW. WE HAVE TO MAKE THIS OUR REVOLUTION FOLKS & SHOW THE WORLD WE ARE UNITED. MIGHT I ASK YOU TO GO THAT EXTRA MILE AND BEGIN CIRCULATING THE FORMS WHEREVER YOU CAN AND SHARING THEM WITH FAMILY, FRIENDS, NEIGHBORS, COHORTS AT WORK & STRANGERS?


THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU ALL!!!   Joel/founder VRM


PETITION PRINTOUT: A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATIONS
http://www.mediafire.com/file/2modgnzezud/A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATION5 - final.pdf

SIGNATURE TALLY SHEETS
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=tkqd2tmrtja


"We can do this the easy way or we can this the hard way but it's going to have to get done." - Glenn Ivey/Prince George's County State's Attorney/Maryland,USA on new mandatory Vaccination Legislation imposed on Gr.5 - Gr.10 students to have Chicken Pox & Hep B Vaccines

"When we give government the power to make medical decisions for us, we, in essence, accept that the state owns our bodies." U.S. Representative Ron Paul

'There is no pandemic potential unless mass vaccinations are carried out to weaponize the flu under the guise of protecting the population. There are reasonable grounds for believing that the mandatory vaccines will be purposely contaminated with diseases that are specifically designed to cause death.' Natural News/Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder

http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

Interview with Jane Burgermeister - Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder
http://www.youtube.com/watch?v=PhGoubc2ygg
http://www.youtube.com/watch?v=FcwNp2ejJLk
http://www.youtube.com/watch?v=nVc2vtWgAus
http://www.youtube.com/watch?v=cXi1EFSUIiU


NUREMBERG CODE: LAW #10 - VOLUNTARY CONSENT

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.

This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision.

This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.

NUREMBERG CODE: LAW #10 excerpts

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.
http://www.know-vaccines.org/nuremberg.html


VACCINE RESISTANCE MOVEMENT
http://www.facebook.com/reqs.php#/group.php?gid=100535026404

 

http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-mandatory-vaccinations

  

Temné postavy kolem presidenta Obamy

             Konzervativce, křesťany, patrioty, všechny eticky uvažující, obecně slušné lidi na celém světě též velmi v souvislosti s povinným očkování proti OBA-chřipce, dalšími OBA-reformami, znepokojují informace o lidech z okolí presidenta Obamy, kteří tolik pomáhají tlačit povinné vakcíny, všechny marketingově-donucovací kampaně v souvislosti s OBA-chřipkou přes WHO, celosvětová média, EU, OSN, apod. Již jsme si výše popsali možnou nebezpečnost daných očkovacích látek. Obamovci se totiž s oblibou rádi inspirují v evropské legislativě, která zde - mj. v ČR - zůstala po „rudých bratrech“ a v celé řadě zemí na západ od nás po „brown boys“. Je mezi nimi bohužel mnoho: 

             Pro svobodné Američany je to však naprostý šok, když si nyní uvědomují, s čím na ně jejich vlastní president Obama jde. Obrovskou vlnu odporu zaznamenala předně Obamova reforma zdravotnictví, která přichází s naprostými šílenostmi. Pod maskou zajištění „všeobecné zdravotní péče tzv. zdarma“ (podobný argument jako v ČR) si již bohužel lidé neuvědomí ztrátu své svobody rozhodování a nutně vysokého zdanění, které tento systém přináší: přitom tato reforma vůbec nezaručí záchranu životů nebo zkvalitnění zdravotní péče. Daleko horší než hrozba vysokého zdanění jsou však tzv. Obamovy „Poroty smrti“, které mají rozhodovat o životě každého Američana podle jeho přínosu pro společnost: např. podle „přestárlosti“ apod. Pokud již tito „presidentovi úředníci smrti“ shledají neužitečnost další lékařské léčby (rozuměj: „plýtvání prostředky daňových poplatníků“), budou pak moci doporučit odepření medikamentace, zavedení marketingových přesvědčovacích metod s cílem dobrovolného odchodu daného „neužitečného“ člověka z tohoto světa a pravidelné prověřování „přestárlých nebo neužitečných členů“ společnosti. Historici správně poukazují v této souvislosti na podobnost s nacistickým programem „Akce T-4“. (http://en.wikipedia.org/wiki/T4_Action)

             „/.../ death panels. I regret to inform the readers that these panels do in fact exist both within this bill as well as other legislation. Section 1233 of the healthcare bill is rife with clauses that establish government control over the health care procedures you undergo particularly at the end of life. This section asserts that a government approved list of end of life resources will be established (Section 1233, p. 425) as well as the requiredend of life counselingevery five years or if his/her health takes a sudden turn for the worst (Section 1233, P.425). It goes even further to say that a government board will determine what level of treatment you will receive, if any, at the end of your life (Section 1233, P.430). Section 1162 indicates that the government will mandate what it callsoutcome based measures,which is a polite way of saying rationing (Section 1162, P.335). Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-eugenics-program/.)

             „Former Senator Tom Daschle (http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Daschle, pozn. autora), also a former Obama nominee for the position of Health and Human Services Secretary, actually wrote many of these provisions (McCaughey). Daschle is quoted in his book as saying that Americans expect too much from their healthcare system and that Europeans should be commended for being more willing to accepting hopeless diagnosesand foregoing experimental treatments (McCaughey). He also goes on to say that seniors should be more accepting of these hopeless diagnoses and illnesses that come with age instead of treating them (McCaughey).” (Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-eugenics-program/.)

            The healthcare bill also contains other frightening clauses such as Subpart XII, Section 340L which establishes a Corpsthat will conduct Home Healthcare visitsas explained in Section 1713 to assess the designated families’economic self-sufficiency, employment, school readiness, and educational achievementand to coach them on how to raise their children(Section 1713, P.768). This bill does in fact contain provisions that would set the wages of doctors (Section 225 and Section 223), possibilities of a draft to a National Health Service Corps (as mention also in the stimulus bill; section 1713), creation of a National Medical Device Registry(Section 2521), and potential to mandate even the food we eat (Section 3121).(Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-eugenics-program/.)

             Např. populární Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin) - někdejší guvernérka Aljašky - se vůči takovému postupu Obamovy administrativy vehementně postavila. V nedávných měsících získala přes 700.000 nadšených podporovatelů: „/.../ my baby with Down Syndrome will have to stand in front of Obama’s ‘death panel’ so his bureaucrats can decide, based on a subjective judgment of their ‘level of productivity in society,’ whether they are worthy of health care," the former Republican vice presidential candidate wrote. "Such a system is downright evil," Palin wrote on her page, which has nearly 700,000 supporters.“ (Zdroj: http://www.exposeobama.com/2009/08/10/palin-says-obamas-health-care-plan-is-evil/.)

             Podobně také Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris) - známá TV a filmová hvězda - rozhořčeně kritizuje totalitní metody státních úředníků, kteří by nyní měli přímo v domech svobodných občanů kontrolovat využití medikamentů, organizovat zde rodinný život, výuku malých dětí a jejich rodičů apod. dle socialistického vzoru státního dirigismu. „TV star and political commentator Chuck Norris points out in an editorial today that under the Obamacare legislation currently being vociferously opposed in town halls across the country, the government would empower itself to carry out home intrusions and state re-education of children under a Stalinist indoctrination program. Obamacare is about the government’s coming into homes and usurping parental rights over child care and development,writes Norris. It’s outlined in sections 440 and 1904 of the House bill (Page 838), under the heading home visitation programs for families with young children and families expecting children. The programs (provided via grants to states) would educate parents on child behavior and parenting skills. The bill says that the government agents, well-trained and competent staff, would provide parents with knowledge of age-appropriate child development in cognitive, language, social, emotional, and motor domains … modeling, consulting, and coaching on parenting practices, and skills to interact with their child to enhance age-appropriate development.” “Are you kidding me?! With whose parental principles and values? Their own? Certain experts’? From what field and theory of childhood development? As if there are one-size-fits-all parenting techniques! Do we really believe they would contextualize and personalize every form of parenting in their education, or would they merely universally indoctrinate with their own?, writes Norris, questioning what the government would teach children about religion, morals and basic values, as well as issues like abortion.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/under-obamacare-the-government-would-indoctrinate-your-kids/.)

             Prostě lidé z nejbližšího okolí současného amerického presidenta uvažují velmi cynicky (http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynik) a ďábelsky. Obama přitom sám prohlašuje, že si své přátele, rádce, velmi pečlivě vybírá. Přiznává: mezi jeho oblíbenci figurují mj. „marxisté, radikální feministky“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_feminism) apod. (Zdroj: Glenn Beck Show, 21. srpna 2009.) Jsou napojeni na nejmocnější zájmové skupiny několikati set (666 - http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast) super-top managerů, jejichž cílem je ovládnout svět. Myslí si o sobě, že jsou bohové: mohou vše (bohužel je tento styl uvažování často k vidění také u českých politiků). Pomocí vytvoření jednotné globální vlády NWO plánují zajištění doživotních - lidmi nevolených - výhod pro sebe, své blízké. Peníze, posty, kontrola moci kdekoliv na světě. Vědí: jak skvěle manipulovat s lidmi již od kolébky a skrývat své pravé záměry za promyšlený marketing, pomocí něhož dělají z lidí „hloupé ovečky“, nebo lépe řečeno dlouhé zástupy ze strany na stranu se klátících zombies (http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_zombie), které však neposlouchají Boží pravidla z Bible, neřídí se etikou, jak by snad ono přirovnání k ovcím mohlo vypadat, nýbrž poslouchají jen nové elitářské pokyny, jdoucí přímo proti Božímu slovu. Hlavním prostředkem k ovládání těchto zombies je všeobecná touha po zbohatnutí, peníze a strach (režírované krize). Finance se tedy již bohužel nestávají prostředkem ke svobodě - jak bychom si jistě všichni přáli - nýbrž cestou do otroctví. Obamovci chtějí změnu všech tradičních hodnot naší euro-atlantické civilizace, celého společenského uspořádání. Bůh pro ně neexistuje. „Uctívání Země a enviromentalismus představují pro progresivce náhražku Boha.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. září 2009.) Shlížejí se mj. v socialistických státech, dále v někdejších fašistických režimech; touží po silné roli státu v životě každého občana v kombinaci s tím největším globálním businessem. Komentátor listu Wall Street Journal (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_street_journal) a ekonom Stephen Moore (http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Moore_(economist)): „President vůbec nevěří v kapitalismus. /.../ Lidé, kteří jej obklopují, sdílejí stejné hodnoty. /.../ Jde jim o radikální přerozdělování. /.../ Pokud dojde k úzkému propojení silné role vlády a velkého businessu, pak se začnou dít špatné věci.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 25. srpna 2009.) Rush Limbaugh (http://en.wikipedia.org/wiki/Rush_Limbaugh),konzervativně-liberální rozhlasový komentátor, jehož pořad (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rush_Limbaugh_Show) poslouchají desítky miliónů posluchačů, říká: „Žijeme ve velmi nebezpečných časech pro svobodu a demokracii. /.../ Je to o silné roli státu, totalitním způsobu uvažování proti svobodě. /.../ Bohužel provládní mainstreamová média se stávají jen opakovacími papoušky. /.../ Politici chtějí více krizí. (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. srpna 2009.) Dle Obamových slov chce nechat jeho administrativa cíleně „zbankrotovat“ uhelný průmysl, který prý příliš poškozuje „matku Zemi“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. září 2009.) Nejdůležitějšími nepřáteli super-top managerů jsou pak mj. tzv. primitivové s neochotou k přizpůsobení se novému OBA-pořádku: vyznávají totiž staré hodnotové vzorce - např. křesťanskou etiku. Podobně všichni ti, kteří jsou soběstační („self sufficient“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Self-sufficiency), tedy nezávislí na vládě, na zaměstnaneckém poměru a jsou tak velmi svobodní (živnostníci, zemědělci, malí podnikatelé atd.): představují obrovskou hrozbu pro globální elitáře. Elity si to uvědomují a mj. proto se snaží zlikvidovat např. zemědělce, které stále více tlačí díky regulovanému trhu do přijímání dotací, přídělů ze státního rozpočtu. Podle Jana Veleby z Agrární komory ČR (http://www.agrocr.cz/predstavenstvo.php) jde tak v současném zemědělství již spíše o souboj státních rozpočtů, dotací než cen a „svobodného trhu“. (Zdroj: ČT24, 23. srpna 2009.) Mj. proto jsou vytvářeny také různé umělé ekonomické krize (Ron Paul -  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul - : „The Federal Reserve in collaboration with the giant banks has created the greatest financial crisis the world has ever seen.” Zdroj: http://www.infowars.com/the-federal-reserve-instigating-crisis-since-1913/.), aby se elitáři zbavili těchto na státu nezávislých lidí. Když už posléze zemědělci nevědí kudy kam, tak žijí z dotací a jejich nezávislost je pryč. Podobně to samozřejmě funguje také na občanské, dokonce předně na státní úrovni.

            Pro super-top managery (666) je tedy Bible pouze kulturně-historická kniha, na níž je třeba co nejdříve zapomenout a hlavně ji netahat do tzv. reálného života, kam prý nepatří. Tam náleží pouze peníze, inteligence, moc, čísla, manipulace a výkonnost. Pokud jakýmkoliv způsobem poukazujete v diskusi na ne-etické ideály např. ve vládních návrzích zákonů apod., tak jste ihned podle Obamovců rasisti. Nicméně když oni sami pak začnou propagovat ve svých studiích tzv. „vědecké vraždění“ např. černošské populace pomoci sterilizace žen, mužů, z důvodů tzv. „vědeckých argumentů“ o zabránění přelidnění Země, tak to již jim nevadí. Samozřejmě to je v jejich pojetí již jen „pouze věda“, nikoliv rasismus. Do řízení politiky, do práce s lidmi, pak tahají pouze marketing, business a jen čísla. Pak se již zcela vytrácí vlastní ideová práce s voliči. Jedním z pomocníků je pro ně mj. moderní psychiatrie (http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Psychiatry;http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-psychiatry), pomocí níž maskují moderní eugeniku. Vše je sice zaobaleno do tzv. líbivé „pomoci lidem“, ale ve skutečnosti to slouží hlavně ke kontrole a zjišťování společenských procesů. Eugenisté, technokrati, lidé s tzv. novými ne-etickými metodami vědy bohužel ovládli většinu moderních universit a vedou válku proti všem jiným názorům. Stávají se neskutečně nebezpeční v momentu, když proniknou do blízkosti mocných politiků, jejichž činy mají pak šanci ovlivňovat bez voličské kontroly.

            Jedním z těchto nebezpečných „moderních vědců“ je známý Obamův podporovatel jménem Ezekiel "Zeke" J. Emanuel  (http://en.wikipedia.org/wiki/Ezekiel_Emanuel), oficiálně jeden z lidí, který sofisticky (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ethics) a marketingově velmi chytře, falešně, pokládá sám sebe za „bojovníka proti euthanasii“ (nechává konec života vždy otevřený a tzv. pouze doporučuje vést člověka ke „konečnému řešení“; původní historický význam viz.:http://en.wikipedia.org/wiki/Endlosung). Nicméně na druhé straně vysvětluje svůj „boj“ tak, že stát a jeho úředníci by měl měli umět v rámci bioetiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics) správně přerozdělovat své prostředky. Přednost musí tedy podle něj mít dle Obamovy reformy zdravotnictví především tzv. ti „produktivní“ (pracující). Úředníci by měli dle jeho názorů vysvětlit „neproduktivním“ (malé děti, studenti, těhotné ženy, matky v domácnosti, ženy na mateřské, postižení, důchodci apod.), že mají počkat na zdravotní péči, a když už, tak mají raději odejít (ze světa sami). Obama to ještě dále dovysvětlil svým typickým příměrem s babičkou, kterou budou státní úředníci navštěvovat v pravidelných časových intervalech s otázkami, jestli si již konečně uvědomuje, jak již není ve svém věku přínosná pro mladou, zdravou společnost. Proto by měla zvážit, kdy „bude připravená“ odejít ze světa podle „svého uvážení“ a přesně k tomu jí pan Obama velmi rád pomůže. (Zdroj: Glenn Beck Show, 11. srpna 2009.) Zdravotnictví má podle Emanuela především na prvním místě maximálně vycházet vstříc aktivním, zdravým, pracujícím členům společnosti a tzv. „non-disabled persons“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Disabled). "Zeke" vyzývá tzv. „moderní lékaře“, aby nebyli tak přísní v oblasti dodržování dosavadních etických zásad.

            Ezekiel Emanuel, health policy adviser at the Office of Management and Budget as well as a sitting member of Federal Coordinating Council on Comparative Effectiveness Research is quoted as saying that doctors take the Hippocratic oath too seriously, as an imperative to do everything for the patient regardless of the cost or effects on others(JAMA June 18, 2008,). Indeed, that is generally what patients want from their doctors. In an article written for the Hastings Center Emanuel says, Services provided to individuals who are irreversibly prevented from being or becoming participating citizens are not basic and should not be guaranteed. An obvious example is not guaranteeing health services to patients with dementia(Hastings Center Report Nov.-Dec. 1996, p.13). Emanuel is clearly advocating a eugenics-based rationing system. (Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-eugenics-program/.)

             V Emanuelově pojetí představuje stát tu nejlepší cestu pro přidělování zdravotní péče „na základě vědeckých poznatků“. Lidský život je dle něj pro přírodu při „přemnožení lidí“ nebezpečný. To již není ono biblické: „Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží zem, takto se na ní rozmnožte!“ (Zdroj: BIBLE, Genesis, 9:7, s. 9.) Klasický model rodiny se již podle "Zekeho" přežil a nelze jej dále akceptovat. Přitom tento člověk s úsměvem vykládá všude v médiích jak je oficiálně proti euthanasii. Velmi chytře takto převrací veškeré zásady tisícileté etiky naší civilizace, slušné výchovy apod. Je vynikající řečník. Dokáže inteligentně překroutit Hippokratovu přísahu ve prospěch Obamovy reformy zdravotnictví. Nicméně to nezabránilo tomu, aby si již i tak vysloužil přezdívku „doktor smrťák“.

             Dalšími z Obamových oblíbených „smrťáků“ jsou např. již zmiňovaný Tom Daschle (http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Daschle) nebo Cass Sunstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein).

             „Cass Sunstein, President Barack Obama’s nominee to head the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA, viz. odkaz v internetové encyklopedii Wiki:   http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Information_and_Regulatory_Affairs, pozn. autora), has advocated a policy under which the government would presume someone has consented to having his or her organs removed for transplantation into someone else when they die unless that person has explicitly indicated that his or her organs should not be taken. Under such a policy, hospitals would harvest organs from people who never gave permission for this to be done.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/obama-regulation-czar-advocated-removing-organs-without-explicit-consent/.)

             Jedním z nejhorších Obamových „smrťáků“ je bohužel přímo šéf jeho vědecko-technických poradců: John P. Holdren (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren). Zastává také mimo jiné post ředitele významného Úřadu vědecko-technické politiky Bílého domu (http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Office_of_Science_and_Technology_Policy; http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Advisors_on_Science_and_Technology). Stačí se podívat na někdejší Holdrenovy vědecké práce (např. „Ecoscience“ z roku 1977), aby se každému slušnému člověku udělalo úzko. Pan Holdren má panickou hrůzu z dětí, hezkého rodinného života, z Bible, Božího slova. Jeho hlavním cílem je zamezit přelidnění Země jakýmikoliv prostředky. Americkému presidentovi radí, aby postupoval a využíval v politice např.:

 ·        sociální inženýrství,

·        řízenou kontrolu porodnosti,

·        usmrcování nenarozených dětí,

·        násilné potraty prováděné vládou na těch ženách, které překročí státem plánované počty dětí,

·        sterilizaci pomocí mj. utajené vakcinace populace,

·        nenápadné přidávání sterilizantů do jídla, vody,

·        povinné implantáty k zabránění těhotenství,

·        stát „zabavuje“ děti narozené mimo manželství,

·        licencování nových dětí,

·        přidělování narozených dětí tzv. „nad plán“ bezdětným nebo osamělým párům,

·        realizace povinných manželství pro ženy s dítětem v rámci uživení rodiny,

·        Geoengineering (http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering),

·        zavedení celoplanetární vlády a policie (NWO) za pomocí existujících nadnárodních organizací,

·        likvidace národních států, jejich zájmů apod.

                Nevěříte? Podívejme se níže na některé citace přímo z Holdrenových textů.

             „John P. Holdren’s advocacy for a global planetary regime to enforce forced abortion, government `seizure of children born out of wedlock, and mandatory bodily implants designed to prevent pregnancy, Obama’s top advisor also called for,Adding a sterilant to drinking water or staple foods.Holdren added that the sterilant must meet stiff requirements in that it must only affect humans and not livestock. It must be uniformly effective, despite widely varying doses received by individuals, and despite varying degrees of fertility and sensitivity among individuals; it must be free of dangerous or unpleasant side effects; and it must have no effect on members of the opposite sex, children, old people, pets, or livestock,wrote Holdren with co-authors Paul Ehrlich and Anne Ehrlich. Holdren notes that the proposal to forcibly mass sterilize the public against their will seems to horrify people and yet it doesn’t seem to bother him too much, amidst the myriad of other totalitarian Dr. Strangelove style ideas that are put forward in the book as a way to carry out an aggressive agenda of population reduction.“ (Zdroj: http://www.prisonplanet.com/obama-science-czars-plan-to-sterilize-population-through-water-supply-already-happening.html.)

             „This issue is more prescient than ever because Holdren and his colleagues are now at the forefront of efforts to combat climate change through similarly insane programs focused around geoengineering the planet. As we reported in April, Holdren recently advocated Large-scale geoengineering projects designed to cool the Earth,such asshooting pollution particles into the upper atmosphere to reflect the sun’s rays, which many have pointed out is already occurring via chemtrails. Ecoscience discusses a number of ways in which the global population could be reduced to combat what the authors see as mankind’s greatest threat – overpopulation. In each case, the proposals are couched in sober academic rhetoric, but the horrifying foundation of what Holdren and his co-authors are advocating is clear. These proposals include; - Forcibly and unknowingly sterilizing the entire population by adding infertility drugs to the nation’s water and food supply. - Legalizing compulsory abortions,ie forced abortions carried out against the will of the pregnant women, as is common place in Communist China where women who have already had one child and refuse to abort the second are kidnapped off the street by the authorities before a procedure is carried out to forcibly abort the baby. - Babies who are born out of wedlock or to teenage mothers to be forcibly taken away from their mother by the government and put up for adoption. Another proposed measure would force single mothers to demonstrate to the government that they can care for the child, effectively introducing licensing to have children. - Implementing a system of involuntary birth control,where both men and women would be mandated to have an infertility device implanted into their body at puberty and only have it removed temporarily if they received permission from the government to have a baby. - Permanently sterilizing people who the authorities deem have already had too many children or who have contributed to general social deterioration”. - Formally passing a law that criminalizes having more than two children, similar to the one child policy in Communist China. - This would all be overseen by a transnational and centralized planetary regimethat would utilize a global police forceto enforce the measures outlined above. Theplanetary regimewould also have the power to determine population levels for every country in the world. The quotes from the book are included below. /.../ Page 786: Single mothers should have their babies taken away by the government; or they could be forced to have abortions. “One way to carry out this disapproval might be to insist that all illegitimate babies be put up for adoption—especially those born to minors, who generally are not capable of caring properly for a child alone. If a single mother really wished to keep her baby, she might be obliged to go through adoption proceedings and demonstrate her ability to support and care for it. Adoption proceedings probably should remain more difficult for single people than for married couples, in recognition of the relative difficulty of raising children alone. It would even be possible to require pregnant single women to marry or have abortions, perhaps as an alternative to placement for adoption, depending on the society./.../ Page 787-8: Mass sterilization of humans though drugs in the water supply is OK as long as it doesn’t harm livestock. “Adding a sterilant to drinking water or staple foods is a suggestion that seems to horrify people more than most proposals for involuntary fertility control. Indeed, this would pose some very difficult political, legal, and social questions, to say nothing of the technical problems. No such sterilant exists today, nor does one appear to be under development. To be acceptable, such a substance would have to meet some rather stiff requirements: it must be uniformly effective, despite widely varying doses received by individuals, and despite varying degrees of fertility and sensitivity among individuals; it must be free of dangerous or unpleasant side effects; and it must have no effect on members of the opposite sex, children, old people, pets, or livestock.Page 786-7: The government could control women’s reproduction by either sterilizing them or implanting mandatory long-term birth control. Involuntary fertility control. A program of sterilizing women after their second or third child, despite the relatively greater difficulty of the operation than vasectomy, might be easier to implement than trying to sterilize men. The development of a long-term sterilizing capsule that could be implanted under the skin and removed when pregnancy is desired opens additional possibilities for coercive fertility control. The capsule could be implanted at puberty and might be removable, with official permission, for a limited number of births./.../ Page 838: The kind of people who cause social deteriorationcan be compelled to not have children.If some individuals contribute to general social deterioration by overproducing children, and if the need is compelling, they can be required by law to exercise reproductive responsibility—just as they can be required to exercise responsibility in their resource-consumption patterns—providing they are not denied equal protection./.../ Page 838: Nothing is wrong or illegal about the government dictating family size.In today’s world, however, the number of children in a family is a matter of profound public concern. The law regulates other highly personal matters. For example, no one may lawfully have more than one spouse at a time. Why should the law not be able to prevent a person from having more than two children? /.../ Page 942-3: APlanetary Regimeshould control the global economy and dictate by force the number of children allowed to be born. Toward a Planetary Regime. Perhaps those agencies, combined with UNEP and the United Nations population agencies, might eventually be developed into a Planetary Regime—sort of an international superagency for population, resources, and environment. Such a comprehensive Planetary Regime could control the development, administration, conservation, and distribution of all natural resources, renewable or nonrenewable, at least insofar as international implications exist. Thus the Regime could have the power to control pollution not only in the atmosphere and oceans, but also in such freshwater bodies as rivers and lakes that cross international boundaries or that discharge into the oceans. The Regime might also be a logical central agency for regulating all international trade, perhaps including assistance from DCs to LDCs, and including all food on the international market.” “The Planetary Regime might be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries’ shares within their regional limits. Control of population size might remain the responsibility of each government, but the Regime would have some power to enforce the agreed limits./.../ Page 917: We will need to surrender national sovereignty to an armed international police force.If this could be accomplished, security might be provided by an armed international organization, a global analogue of a police force. Many people have recognized this as a goal, but the way to reach it remains obscure in a world where factionalism seems, if anything, to be increasing. The first step necessarily involves partial surrender of sovereignty to an international organization./.../ Page 749: Pro-family and pro-birth attitudes are caused by ethnic chauvinism. Another related issue that seems to encourage a pronatalist attitude in many people is the question of the differential reproduction of social or ethnic groups. Many people seem to be possessed by fear that their group may be outbred by other groups. White Americans and South Africans are worried there will be too many blacks, and vice versa. The Jews in Israel are disturbed by the high birth rates of Israeli Arabs, Protestants are worried about Catholics, and lbos about Hausas. Obviously, if everyone tries to outbreed everyone else, the result will be catastrophe for all. This is another case of the tragedy of the commons,wherein thecommonsis the planet Earth. Fortunately, it appears that, at least in the DCs, virtually all groups are exercising reproductive restraint./.../ Page 944: As of 1977, we are facing a global overpopulation catastrophe that must be resolved at all costs by the year 2000.Humanity cannot afford to muddle through the rest of the twentieth century; the risks are too great, and the stakes are too high. This may be the last opportunity to choose our own and our descendants’ destiny. Failing to choose or making the wrong choices may lead to catastrophe. But it must never be forgotten that the right choices could lead to a much better world.” (Zdroj: EHRLICH, R. Paul; EHRLICH, H., Anne; Holdren, P., John: Ecoscience: Population, Resources, Environment, W. H. Freeman and Company, San Francisco, USA, 1977; http://www.prisonplanet.com/obama-science-advisor-called-for-planetary-regime-to-enforce-totalitarian-population-control-measures.html.)

             Samozřejmě Holdren není jediným (viz. též minulé díly „Oranžové války“). Mocní lidé tohoto světa jako: 

             a stovky dalších ovlivňují každý den presidenta Obamu směrem k daleko „odvážnějším“ opatřením. Chceme-li zůstat i nadále svobodnými lidmi, měli bychom sledovat nebezpečné operace těchto pánů, kteří v úzkém napojení na elitářské kluby Bilderberg, Bohemian Grove (http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove), WHO, OSN (viz. snahy OSN o redukci počtu lidstva na Zemi: http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-planet/) aj. mají v úmyslu snížit až o 95% populaci jednotlivých států: jakýmikoliv prostředky, uměle vyvolanou a nespravedlivou válku, zákeřné nemoci aj. způsoby v to počítaje.

             Consider the fact that people like David Rockefeller, Ted Turner, and Bill Gates, three men who have integral ties to the eugenicist movement, recently met with other billionaire philanthropists in New York to discusshow their wealth could be used to slow the growth of the world’s population,according to a London Times report. Ted Turner has publicly advocated shocking population reduction programs that would cull the human population by a staggering 95%. He has also called for a Communist-style one child policy to be mandated by governments in the west. Of course, Turner completely fails to follow his own rules on how everyone else should live their lives, having five children and owning no less than 2 million acres of land. In the third world, Turner has contributed literally billions to population reduction, namely through United Nations programs, leading the way for the likes of Bill & Melinda Gates and Warren Buffet (Gates’ father has long been a leading board member of Planned Parenthood and a top eugenicist). (Zdroj: http://www.prisonplanet.com/obama-science-advisor-called-for-planetary-regime-to-enforce-totalitarian-population-control-measures.html.)

  

Americký odboj proti silám zla v   NWO.

             Naštěstí v současné Americe existuje velmi silné opoziční křídlo konzervativců, patriotů, křesťanů, slušných lidí, kteří cítí ohrožení samotné lidské existence ze strany Obamovců a pomocí konzervativních médií jako třeba: 

             mobilizují rozhořčenou veřejnost. Nedávná účast statisíců lidí na „Čajových protestních párty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_protests) byla důkazem velkého zájmu veřejnosti. Amerika se probouzí ze snů o „Obamovské“ změně, kterou si takto rozhodně nepředstavovala. Panu Obamovi průběžně neustále klesají voličské preference, takže na konci srpna je již přes 50% občanů USA přesvědčeno, že jejich president nevykonává svou práci dobře: zklamal (http://www.gallup.com/poll/113980/Gallup-Daily-Obama-Job-Approval.aspx). Pouze 25% amerických voličů si přeje zachovat současné složení kongresu. Padesát sedm procent pak vyloženě požaduje kompletní výměnu zákonodárců (http://www.infowars.com/57-would-like-to-replace-entire-congress/). Svobodní občané rozkrývají doslova ďábelskou podstatu zákonů, činů a ideálů svých nových OBA-vládců.

             Signifikantní je v tomto smyslu slavný výrok plukovníka Hannibala Smithe (http://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Smith), pronesený za Reaganovy Bohem požehnané éry v celosvětově proslulém TV seriálu A-Team (http://en.wikipedia.org/wiki/The_A-Team): „Myslel jsem si, že Amerika byla odpovědí na můj sen. Mé sny se však staly noční můrou (Gino Giani, pozn. autora). /.../ To není Amerikou Gino. Mluvíme zde o tyranech. Tyranie je stavem mysli a nikoliv národnosti. Nicméně pokud se nevzepřeme tyranii, porazí nás pokaždé.“ (Plukovník Hannibal Smith IN: Laven, Arnold: The Big Squeeze, IN: The A-Team, III, 15, Stephen J. Cannell Productions, USA, 1985, 45 minut.).

             Hodní lidé z celé Ameriky se spojují napříč politickými stranami v rámci tzv. „Konzervativní americké revoluce“ (II. revoluce z amerického hlediska) za záchranu svobody, tradičních hodnot, klasické etiky atd. Další protestní akce nyní konzervativci, křesťané, patrioti aj. připravují mj. na sobotu 12. září 2009. Půjde přímo o tzv. „POCHOD NA WASHINGTON“(http://www.the912project.com/;http://912dc.org;http://www.youtube.com/watch?v=31BQwEpvY3E), vysílaný online v mnoha amerických TV stanicích (včetně zmiňovaného kanálu FOX-News s více než stem miliónů diváků). Držme tedy těm miliónům lidí v první linii pěsti, neboť jejich vítězství znamená záchranu také pro nás: tady doma v ČR.

 

Jak odporovat zlým ideálům NWO v ČR ?

            Předně je zapotřebí se politicky angažovat v každodenním životě. Po schválení LS, Antidiskriminačního zákona a díky pokračujícím ústupkům nevoleným úředníkům v Bruselu, tlakům na zvyšování daní, propagování uměle režírovaných krizí po levicovém vzoru (mj. zde slouží jako dodnes markantní a odstrašující vzor stratégové: Richard Cloward - http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cloward - ; socioložka Frances Fox Piven - http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Fox_Piven - ; „The strategy of forcing political change through orchestrated crisis. /.../ thus pushing society into crisis and economic collapse.“ Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cloward.): již nelze stoprocentně spoléhat na národní politickou reprezentaci, klasické národní politické strany. Stále zde sice ještě existuje poměrně slušná naděje např. ve straně Svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens; http://www.svobodni.cz), mj. o níž bohužel president Klaus prohlásil, že v minulosti nebyla vidět a nedokázala se zapsat do povědomí voličů (Malé strany „nebyly vidět, nebyly slyšet“ a „volič je nenašel v tom svém hledáčku.“ Zdroj: Radiožurnál, 23. června 2009.), nebo v konzervativních členech ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party), ikdyž zde jsou konzervativci odsunuti spíše na vedlejší kolej a ideové odpoutání od současné příliš liberální tváře ODS. Distanc presidenta ČR od ODS loni v prosinci 2008 je dostatečně známou záležitostí. Nicméně stále si myslím, že je zapotřebí podpořit konzervativce ve straně Svobodných a v ODS také na občanské úrovni. Voliči by se neměli bát své vlády, svých politických zástupců, neboť pak již to hrozí nástupem tyranie. Nicméně to vyžaduje od každého občana zásadové postoje doslova v Jiráskovském (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jirásek) stylu „sami proti všem“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Proti_všem).

            Každý občan by si měl uvědomit svou vlastní rozhodující roli, důležitost současného období pro svou osobní budoucnost, pro budoucnost svých dětí, všech blízkých a měl by se začít angažovat dle svých možností. Předně je nutné sbírat, vyhodnocovat, předávat dále informace, které nepramení pouze z mainstreamových médií. Každý se tak může angažovat, stát se hrdinou. Nemusí hlavně vůbec čekat na politiky nebo na milióny určené na politické kampaně. Vždyť v době převládající obliby internetu a poklesu sledovanosti TV je tolik možností, jak se zapojit jako jedinec, a přitom mít daleko větší vliv, než tomu bylo kdykoliv dříve. Jen je třeba na sobě zapracovat, najít si čas. Jak říká pastor Stephen Broden (http://www.youtube.com/watch?v=ZIeXrW3iclU) z Dallasu v Texasu: „Information, Education, Activation. /.../ je zapotřebí se zapojit do hnutí za ochranu našich tradičních práv, svobod a angažovat se v politickém procesu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 31. srpna 2009.) Situace se pak začne výrazně zlepšovat nejprve v nejbližším okolí každého z nás. Postupně si uvědomíme naši sílu díky informování těch nejbližších přátel, postupně stovek sympatizantů například na Facebooku aj. Ono to prostě funguje a navíc každý volič tak může přímo utvářet realitu jako jedinec, bez neustálých negací ze strany mainstreamu. Všichni občané tak mohou dávat lidem ducha poznání, naděje, smyslu, aktivity v politice: nikoliv jen peníze, posty, prázdné sliby, které po volbách již neplatí kvůli tzv. nemožnosti realizovat koaliční potenciál. Toto poznání současných možností svobodných občanů roste nebývalým způsobem hlavně ve studentských kruzích. Spousta mladých i zralých lidí, kteří již rozumí politickému marketingu, manipulacím, umělým krizím, pak s tímto poznáním přistupuje se značným odporem k současné práci celosvětových politiků. Svobodní lidé jsou pak schopni díky své lidskosti vystupovat na ideové bázi proti duchu zla v činech superelitářských technokratů. Stačí jim k tomu počítač, internet a vlastní inteligence.

            Pro každého voliče to ovšem chce již zmiňovanou práci, kterou by měl dělat sám u sebe každý den z hlediska sledování zahraničních zpráv, mj. non-mainstreamových zdrojů na internetu a při budování svých vlastních komunikačních sítí. Ideální je k tomu již zmiňovaný (zatím) svobodný internet, Facebook, Twitter, ICQ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Icq), apod. Mj. proto chtějí mocní elitáři (ikdyž vlastní poměrně signifikantní podíly v některých konzervativních a křesťanských médiích), přátelé NWO jako je například známý magnát Rupert Murdoch (http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_murdoch), omezit, licencovat a zdanit svobodný internet, zpoplatnit emaily, blogy, informace ze zpravodajských serverů; chtějí vytvořit globální centrum pro přidělování IP adres (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address) všem národním státům, uživatelům internetu. Tento krok budou zdůvodňovat nutností kontroly a zabezpečením proti pirátsko-hackerským útokům na vládní weby, bankovní aj. sektor, ikdyž to s tím nesouvisí: jde pouze o mediální zástěrku pro omezení svobody slova. Chtějí tím samozřejmě zvednout sledovanost mainstreamových médií, omezit ostatní svobodné informace, zastavit již rozšířené hnutí proti NWO, odstřihnout svobodné komentátory z internetu.

            Cesta je předně též v šíření Ježíšova učení ve smysluplném, srozumitelném, pro každý den použitelném a nefanatickém hávu: „Vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho;“. (Zdroj: BiblÍ SVATÁ: Přísloví, 22:6, Synodní rada českobratrské církve evangelické, Praha, 1942, s. 592.) Vždyť nedávný Výzkum evropských hodnot uvádí „43%“ občanů ČR jako věřících v nějakou formu transcendentna (http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendence_(religion)), v duchovní hledání apod., ikdyž opravdu nábožensky aktivních je jen „6-9%“ obyvatel Česka, přitom pokřtěných katolíků je v ČR „6,5“ miliónů. (Zdroj: Radiožurnál, 30. července 2009.). Velice též pomáhá sledování vývoje politiků v historické perspektivě, jejich konexí v širším hledisku, v porovnávání, proč ten daný člověk otočil o 180 stupňů, když ještě včera říkal něco jiného.

            Důsledně je nutné vystupovat proti tzv. moderní formě „reálné politiky“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Realpolitik; http://en.wikipedia.org/wiki/Real_politic), jejíž původně správný smyl - obrana před totalitními ideologiemi - je dnes již redukován jen na: uctívání peněz, čísel, výkonnosti, politického marketingu, manipulace s veřejným míněním, vytváření umělých krizí apod. Když politici lidem lžou: to je pak vydáváno za správnou, nutnou variantu reálné politiky. Jenže to je také cesta k rozpadu etických hodnot ve společnosti a cesta k diktatuře, k bez hodnotové civilizaci, ke korupci apod. Pokud bude dělat každý z nás voličů ty každodenní malé kroky (viz. výše) a to jinak než chce politický marketing, obecně reklama ve sdělovacích prostředcích, zástupci NWO: dokážeme pohnout i „horou“, dokážeme změnit svůj kus reality k lepšímu ve svém bezprostředním okolí. Dojde též k totálnímu zmatení nejrůznějších marketingových predikcí v chování každého z nás :o). Přestanou totiž fungovat moderní metody ovládání občanů pomocí mainstreamových médií s výsledkem: lidé se konečně stanou sami sebou, stanou se svobodnými lidmi s obrovským potenciálem návratu ke křesťanské etice a šťastnějšímu životu bez stresu.

            Je to všechno naprosto jednoduché, jen je třeba začít hned a teď. Dávejte si proto pozor na ta média, na ty politiky, vědce a obecně všechny lidi, kteří se vám snaží namluvit, jak jste na tom vy a stát špatně, když něco poklesne o pár procent: jaká je to hrozná krize. Hledejte politiky, kteří budou umět bojovat s tímto uvažováním, že vše je pouze o číslech a o penězích, a kteří ve vás probudí naději založenou nikoliv na cifrách, nýbrž na životních hodnotách. V opačném případě vše hrozí probuzením spícího obra: svobodného lidu v České republice. Politici by měli konečně pochopit, že reprezentují voliče, nikoliv zájmy svých partajních bosů, médií, elitářů nebo svého pytlíčku se zlaťáky. Jsou tady od toho, aby sloužili veřejnosti, nikoliv aby společnost sloužila jim. Česká republika patří stále ještě nám Svobodným občanům. Ještě stále jsme tu doma a naše země je krásná, úspěšná a díky svobodným lidem se opět může stát zemí splněných snů pro každého z nás! Vztyčme tedy společně tuto vlajku svobody přátelé s opravdovými hodnotami, na kterých záleží, za něž bojovali zakladatelé Československa: „naše rodiny, ženy, děti, náš Bůh a víra, naše vlast, svoboda, neboť to je to, o co jde na prvním místě; nezajímá nás politická moc a na první místo nedáváme vždy jen peníze; chceme svobodu pro nás, pro naše děti.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 24. srpna 2009.)

            Abychom byli opět silným, spravedlivým, etickým národem a svobodnými lidmi: potřebujeme politiky ve stylu: Ježíše (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus), Mojžíše (http://en.wikipedia.org/wiki/Moses), Abraháma (http://en.wikipedia.org/wiki/Abram), Ronalda Reagana, Václava Klause, kteří vždycky vystoupili v těžkých dobách, pozvedli lidskou naději na základě židovsko-křesťanské etiky. Bude zase dobře. Lidi neblázněte: nenechte se manipulovat těmi krizovými scénáři, umělými krizemi. Víme přeci velmi dobře, že:

·        v minulém čtvrtletí český průmysl zpomalil propad;

·        průměrné mzdy rostly;

·        zvětšil se počet stavebních zakázek;

·        banky již konečně poskytovaly více prostředků k rozjezdu podnikání;

·        předpovědi o celkové ekonomické situaci ČR byly stále lepší a lepší (http://www.novinky.cz/ekonomika/178257-ceska-ekonomika-poroste-vice-nez-se-predpokladalo.html);

·        zvyšovala se výroba ve strojírenských firmách,

·        ve službách,

·        sklářském průmyslu,

·        došlo k velmi pozitivnímu dorovnání průmyslové nadvýroby z let 2007-2008 na reálnou úroveň a hlavně,

·        zastavil se nárůst propouštění z práce - hlavně na Ostravsku (srpen 2009),

·        inflace neustále klesala (http://www.novinky.cz/ekonomika/178517-zlevnovani-potravin-nebere-konce-inflace-je-nejnizsi-od-zari-2003.html),

·        General Motors (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors) zaznamenal rekordní prodeje nových vozů o pohádkových 38%,

·        v USA též rostly prodeje nemovitostí o 10%; k dispozici byly desítky dalších pozitivních zpráv.

            Až totiž milí přátelé přijde opravdová krize, rány Boží, tak to lidi poznáte. Krizové řeči slouží ku prospěchu „oranžově-rudým“ totalitářům apod. jedincům k tomu, aby ještě více vydělali, dostali se rychleji k moci a lépe Vás ovládali pomocí strachu. Pravice se bojí vyjít ze svého zakletí čísel, ekonomického uvažování a obává se dát voličům naději, vizi, konzervativní ideál. Levice - obecně totalitáři - zase potřebují umělé krize, aby mohli lidi více zdanit, zotročit. A zatím se elitáři z NWO radují na úkor většiny našich spoluobčanů: vydělávají neskutečné miliardy. Inu jsme jako ti „zombíci“. Krize je naše potrava a bez ní bychom si už nic nedokázali představit.

            Nicméně v ČR nemůžeme očekávat nějaký průlom k lepšímu z roku na rok, jelikož bohužel pro českého voliče je stále důležitější při hodnocení politiků síla, vůdcovství, odolnost vůči stresu: nikoliv etika. Přesto stále existuje v naší zemi touha po mýtickém ideálním politikovi. Po tom spravedlivým, opravdu respektovaném člověku. Jenže politik totiž vypadá tak, jaká je většina voličů, kteří chodí v Česku k volbám. Když máme problémy sami se sebou v našich vztazích, rodinách, ve škole, v práci a tam to všechno začíná: tvorbou nesprávných hodnotových vzorců, jak pak ovšem chceme toho ideálu dosáhnout v politice? Jedna třetina dětí z Česka se rodí mimo kompletní a šťastné rodiny. Polovina manželství se hádá, rozvádí. Češi mají „nechuť“ k trvale-věrným vztahům, jelikož si chtějí užít co nejvíce, dokud jsou tzv. mladí. Lásku již pak nevnímají jako „navždy“ a pro jednoho, jednu, nýbrž jako: na chvíli. (Zdroj: Radiožurnál, 7. srpna 2009.). Jsou doslova vyděšeni z instituce manželství, díky častým zklamáním, vzájemným podvodům. Jak pak chceme mít lepší politiky, když nezačneme s tou seriózností sami u sebe? Jak chceme ještě někdy rozeznat dobro od zla při nástupu velkých totalitních pánů z NWO? Pokud už to nedokážeme: pak ale bohužel platí, že „/.../ chyba je v nás všech, protože jsme příliš nevšímaví, příliš zaneprázdnění všedními starostmi, příliš zahledění do sebe samých a pohlceni nedůležitými věcmi kolem nás v rámci naší slavné civilizace, než abychom si uvědomili, že musíme zastavit rozběh těchnezničitelných švábů.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 26. srpna 2009.)

 

PLATFORMA SVOBODY - NADĚJE PRO BUDOUCÍ VOLBY

            S nadějí jsem sledoval naprosto vynikající kroky, se kterými přišlo v červu 2009 vedení ODS po vyhraných volbách do EP. Chápal jsem je jako: vytvoření ideové spolupráce konzervativních, liberálně-konzervativních, konzervativně-liberálních, křesťanských aj. spřízněných sil, s cílem vzájemně se nenapadat, nijak se neomezovat v suverenitě svých stran, sdružení apod., nýbrž naopak vytvořit volné společenství na ideové bázi za pomoci vzájemného sdílení společných hodnot a některých přijatelných strategií v předvolební kampani. Tato hráz proti všem „oranžově-rudo-zeleným“ silám má ještě stále naději na úspěch, ikdyž zatím po ní není ani vidu, ani slechu. Škoda. Doposud to stále vypadá, že zvítězí nejrůznější staré roztržky, nenávist, ješitnost. Jistě: nutným předpokladem by byla pokora některých současných vedoucích představitelů ODS vzhledem k panu presidentovi. Někteří lidé by museli prostě na oficiální bázi a veřejně sdělit omluvu panu Klausovi za všechny minulé kroky; následně by vznikla též „Deklarace svobody“, kterou by následně podepsali všichni předsedové stran, sdružení atd., kteří by se účastnili celého projektu. Stále se domnívám: ta trocha pokory, upřímnosti, následné mohutné kampaně, by zapůsobila na celou řadu nerozhodnutých voličů, kteří v době dvacátého výročí od „Sametové revoluce“ budou opět cítit onu dějinnou šanci podílet se na společném vítězství svobodomyslných sil (viz. možný termín voleb v listopadu 2009, kterého se tolik bojí „oranžově-rudí hoši“). Třeba se opravdu k tomu nakonec patřičná místa odhodlají. Inu uvidíme :o). Dobrá rada nad zlato, jak se říká a tady leží přímo na webu: stačí ji jen a jen zvednout :o).

            Platforma svobody má poměrně velký potenciál. Když se jen podíváme níže na vybrané pozitivní teze z programů mých dvou oblíbených stran pro budoucí volby: je to naprosto zřejmé. Rozdíly jsou zde samozřejmě také, nicméně na těch se dá dále pracovat.

            Pojďme se nejprve podívat na naše nejoblíbenější „Beránky Boží“: Stranu svobodných občanů. Mají mé jednoznačné doporučení z hlediska nadcházejících voleb. S devadesáti procenty jejich programu se dá naprosto souhlasit. Je to skoro úplně ono. Z hlediska ODS již člověk bohužel po přečtení daného předvolebního programu není tak nadšen, nicméně pořád je zde taková spousta pozitiv, že „modří hoši“ a jejich konzervativní část mají mé doporučení pro nadcházející volební klání hned na druhém místě za Svobodnými.

  

VYBRANÉ A VELMI POZITIVNÍ TEZE Z PROGRAMU SVOBODNÝCH PRO VOLBY DO PS V ROCE 2009.

(Čtenář může porovnat některé níže uvedené teze Svobodných se shodnými idejemi v předcházejících dílech „Oranžové války“):

 ·        Politika bez filosofického obsahu se stává pouhým mechanickým bojem o moc a zákonitě vede k úpadku svobody.

·        Řád reprezentovaný státem musí být spravedlivý. Pokud stát nenaplňuje své poslání nebo používá nepřiměřené prostředky k dosažení svých cílů, je jeho legitimita zpochybněna.

·        Stát není protikladem občanské společnosti, obojí stejným způsobem odvozuje svůj původ od lidu - svobodných občanů. Politický řád a jeho instituce jsou neoddělitelnou součástí občanské společnosti. Politické struktury nemohou, nemají a nesmí být nahrazovány žádnými alternativami.

·        Opakované selhávání politiků způsobuje, že stát vykazuje trvalou tendenci usurpovat si svobodný prostor svých občanů, ačkoliv vlastním posláním politického společenství je chránit svobodu jednotlivce včetně jeho práv, zejména majetkových.

·        V praktické politice vždy, když by měla být moc státu posílena, musí být zároveň posílena kontrola moci. Svobodní jsou proti zneužívání státu.

·        Stát a svrchovanost od sebe nelze oddělit, stát vzniká díky své svrchovanosti a stát, který není svrchovaný, není státem. Svrchovanost je nepopiratelné právo samostatně jednat efektivně podle vlastních pravidel jak v normální tak v extrémní situaci k tomu určeným úřadem. Stát není podřízen jiným institucím.

·        Respekt k svrchovanosti druhého státu však končí, jakmile sám začne porušovat či ohrožovat svrchovanost jiného státu. V takovém případě a jen v takovém případě je namístě vnější intervence.

·        Zahraniční politika každého státu je povinna učinit veškeré kroky pro zachování nezávislosti, musí hájit vlastní svrchovanost a územní celistvost (integritu).

·        Právě proto, že důsledný respekt k svrchovanosti je součástí politické filosofie NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO, pozn. autora), dávají této alternativě Svobodní přednost. Svobodní považují filosofii NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy.

·        Svobodní trvají na hluboké reformě OSN a redukci doprovodných aktivit a jejich oddělení od vlastního jádra Rady bezpečnosti OSN.

·        Svobodní odmítají požadavek zřídit funkci zástupce Evropské unie jako nového stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Takovým krokem by se v Radě bezpečnosti vzhledem k nedemokratické institucionální povaze EU jen posílilo zastoupení nedemokratických, nebo po demokratické stránce problematických členů.

·        Evropě nikdy neprospělo, pokud se jí někdo pokoušel, ať už pod jakoukoli ideologií, sjednotit do jediné říše či státu. Evropa má svůj smysl a svou sílu právě ve své mnohotvárnosti. Svobodní si přejí evropský kontinent jako dobrovolnou, flexibilní spolupráci svrchovaných, rovnoprávných demokratických států.

·        Evropa potřebuje obrat k demokracii spočívající v návratu moci národním státům, národním parlamentům, se kterými se občané mohou identifikovat.

·        Postupným předáváním kompetencí na úroveň EU nastala situace, že téměř všechny okruhy veřejné správy a politické odpovědnosti jsou regulovány na evropské úrovni za cenu nepřiměřeného rozsahu regulací (desítky tisíc právních norem, které by jinak nebyly nutné).

·        Svobodní jsou pro liberalizaci obchodu uvnitř EU. Za zvláště problematické odvětví je třeba označit zemědělství, kde se nyní uplatňuje složitý systém dotací a s ním spojených výrobních kvót. Svobodní jsou pro úplné odstranění kvót i dotací.

·        Svobodní chtějí bojovat proti trvajícím snahám zavádět v Evropě centrální plánování a proti nadměrné regulaci.

·        Svobodní považují za zásadní prohlubovat alianční vztah s USA, s Británií na bilaterální rovině, jak to umožňuje Severoatlantická smlouva.

·        Po rozpadu komunistického režimu nemělo Československo a později Česká republika kvalifikované právníky, kteří by byli schopni navrhnout základy reformy právní filosofie, přistoupilo se na systém záplatování socialistického práva. Navzdory heroické legislativní činnosti se na tomto přístupu doposud mnoho nezměnilo. Některé zákony jsou sice rekodifikované, ale v podstatě se jedná o jazykovou úpravu a vylepšení systematiky, na teoretických základech právního řádu se nic nemění a to ani po přijetí nové Ústavy. Svobodní zahájí přípravu reformy právní filosofie, pokusí se navrhnout alespoň základní zásady a vyzvou ostatní politické strany a odbornou veřejnost k podrobné diskusi.

·        Úcta k druhému člověku se odvozuje od morálních principů, nikoli politických, a proto na ni nelze uplatňovat politická kriteria.

·        Základní individuální občanská práva nelze oslabovat, porušovat, potlačovat a nahrazovat právy kolektivními. V současné době je naléhavou prioritou ochrana jednotlivce před zásahy státu do jeho života a před shromaždováním informací ve státních datových systémech. Státy si pod různými záminkami osobují stále ve větším rozsahu pravomoc sledovat a evidovat rozhodování, chování a jednání občanů, ačkoli se takovým jednáním nedopouštějí žádných trestných skutků.

·        Pokud má mít svobodná společnost šanci na přetrvání, musejí občané nejprve uznat a přijmout za své, že jakýkoliv zásah proti svobodě a majetku jednotlivce je nepřípustným násilím, a že jedinou racionální funkcí státu je takovému násilí bránit a zasahovat proti němu. Především vláda se nesmí takového násilí dopouštět. V demokratickém státě musí být považováno za zlo, jestliže je někdo nucen k obětování svých hodnot ve prospěch druhého.

·        Svobodní odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému ‚lidové veto‘, ve kterém Parlament nesmí žádné lidové hlasování iniciovat svévolně, jeho povinností je přijmout ve věci rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí mají mít občané možnost iniciovat lidové hlasování, které parlamentní rozhodnutí buď potvrdí, nebo zamítne. V případě zamítnutí by mělo zpravidla následovat rozpuštění Parlamentu. Svobodní navrhují přesnou regulaci spravedlivých podmínek při kampani k jakémukoli lidovému hlasování. Stát (vláda) nesmí žádným způsobem ovlivňovat průběh kampaně stejně, jako při volbách. Použití státních peněz a jakékoli ovlivňování občanů od státních úředníků by měla být trestána stejně, jako maření voleb. To se týká i veřejnoprávních médií.

·        Zrušení daně z příjmu fyzických osob pro zaměstnance i živnostníky je nejzásadnějším daňovým návrhem Svobodných.

·        Součástí plánu Svobodných je také zrušení čtyř daní, které vynášejí minimum prostředků do státního rozpočtu a vzhledem k administrativním nákladům se je nevyplatí vybírat. Jedná se o tyto daně: Daň dědická (0,1 mld Kč); Daň darovací (0,7 mld Kč); Daň z převodu nemovitostí (8,2 mld Kč);      Daň silniční (5,7 mld Kč); /.../ Daň z plynu (1,6 mld); Daň z elektřiny (1,2 mld Kč); Daň z uhlí (0,8 mld Kč).

·        Svobodní odmítají ideologické pojetí ochrany životního prostředí, pro které jsou typické upřednostňování přírody bez ohledu na člověka a předsudky vůči kysličníku uhličitému, plynu, který vydechujeme a který rostliny absorbují. Svobodní vidí ochranu prostředí, ve kterém žijeme opačně: Příroda se chrání pro člověka, který je její součástí. Důležité je zabraňovat bezprostřednímu znečišťování škodlivinami a odpadem, nikoliv soustředit se na boj s emisemi kysličníku uhličitého, který je přirozenou součástí přírody. Ochrana přírody a hospodářský rozvoj nejsou v protikladu. Modernější technologie, které jsou produktem nepokřivené tržní soutěže, přirozeně šetří energii. Svobodní odmítají ideologie, podle kterých je hospodářský rozvoj a ochrana přírody v protikladu a podle kterých je třeba růst bohatství lidí omezovat. V tomto smyslu se ideologie environmentalistů neliší od marxistického nároku na neomylnost. Svobodní jsou pro zastavení dotací tzv. environmentalistickým spolkům. /.../ Ekologická politika prováděná ve jménu environmentalistické ideologie často přírodě – a lidem zejména – škodí, právě proto, že je poplatná ideologii. /.../ Ochrana přírody je především věcí lokálního působení.

·        Dnešní státem regulované a organizované zdravotnictví je neslučitelné s principy svobody, odpovědnosti a spravedlnosti, na nichž stojí politická filosofie Svobodných.“ (Zdroj: http://www.svobodni.cz/sekce.aspx?id=64.)

  

VYBRANÉ A VELMI POZITIVNÍ TEZE Z PROGRAMU ODS PRO VOLBY DO PS V ROCE 2009.

(Čtenář může taktéž porovnat některé níže uvedené teze ODS se shodnými idejemi v předcházejících dílech „Oranžové války“):

 ·        Levice nabízí pouze staré recepty vedoucí k nezodpovědnosti, rozhazování a státnímu bankrotu. My nabízíme schopnosti i svou politickou sílu a váhu /.../.

·        Nebudeme-li mít vůli svobodu a demokracii chránit a bránit, můžeme je znovu ztratit.

·        Zřejmě nikoho by nenapadlo v době, kdy řada z nás stála na náměstí a zvonila klíči, že po dvaceti letech bude stále hrozit návrat starých pořádků“, byť v modifikované podobě. /.../ naprosto reálný je návrat nereformovaných komunistů k moci. Paroubkova sociální demokracie již po krajských volbách prokázala, že se s komunisty umí dohodnout. Přibližuje se k nim i programově, a to nejen svojí předlistopadovou rétorikou třídního boje. Nezapomínejme, že základním programovým cílem komunistů je stále budování státu totalitního typu. Zlehčování jejich návratu k moci na celostátní úrovni v jakékoli podobě je proto nezodpovědné a zcela jistě není na místě.

·        Česká republika je součástí západní civilizace. Občanská demokratická strana se znepokojením sleduje, že mezi mnoha průsečíky společných zájmů ČSSD (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Social_Democratic_Party, pozn. autora) a KSČM (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Bohemia_and_Moravia, pozn. autora) je i jejich zřetelné nadbíhání zájmům Ruska. /.../ ODS je pro korektní vztahy se všemi evropskými státy, Rusko nevyjímaje. Hodlá však prosazovat svébytnou politiku vázanou na příslušnost k tradiční západní civilizaci.

·        Socialisté za osm let své vlády vybudovali nákladný a byrokratický stát. Prokázali, že umí dosahovat růstu ekonomiky jen za cenu dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti a vysokého tempa zadlužování budoucích generací.

·        Od srpna 2002 do srpna 2006 dosahovala průměrná měsíční nezaměstnanost 515 tisíc lidí. V únoru 2004, v době hospodářského růstu, činila rekordních 572 tisíc, tedy podstatně více než dnes, /.../. Zatímco dnes je Česká republika zemí s šestou nejnižší nezaměstnaností v EU, ještě koncem roku 2006 se pohybovala kolem 15. místa. Podnikání se přestávalo vyplácet. Počet malých podniků do 50 zaměstnanců klesl koncem roku 2005 meziročně o 26 tisíc. Počet samostatně podnikajících osob klesl mezi červnem 2003 a červnem 2006 o 88 tisíc. Podnikatelé byli byrokraticky zatíženi mimo jiné minimální daní a registračními pokladnami.

·        ODS prosazuje nízké daně, proto chce zabránit jejich zvyšování. Menší daňové zatížení snižuje motivaci k daňovým únikům, lidem zůstane více peněz pro vlastní využití a firmám pro vlastní rozvoj. Prioritou je zjednodušení daňového systému.

·        Podporu rodin s dětmi ODS přenesla do daňové oblasti. Adresnější vyplácení sociálních dávek kompenzujeme snížením daní. Chceme rozšířit svobodu volby při sladění péče o děti a práce a prosadit nové pro rodinné služby, které u nás téměř neexistují.

·        Pozitivní jev prodlužování střední délky života v České republice vyvolává potřebu intenzivnějšího rozvoje služeb pro seniory. Preferujeme péči v domácím prostředí a přirozené komunitě.

·        ODS prosazuje štíhlejší a efektivnější stát. Chceme výrazněji pokročit ve snižování byrokracie. Provedeme modernizaci státní správy tak, aby se k lidem přiblížila a byla k nim přívětivá.

·        Stát nesmí svobodu člověka nadbytečně omezovat, ale musí stanovit jednoduchá, jasná a srozumitelná pravidla lidského chování, zajistit důslednou ochranu těchto pravidel a jejich porušování trestat.

·        ODS považuje z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. V kontextu šířících se bezpečnostních hrozeb a rizik (mezinárodní terorismus, zbraně hromadného ničení) považujeme posilování transatlantického jádra demokratické civilizace za nezbytné.

·        „/.../ se osvědčilo nepodléhat v situaci sílících dopadů světové hospodářské recese panice, populismu a módě nákladných teatrálních opatření.

·        Česká republika patří spolu se Slovenskem a Mexikem mezi jediné tři země ve společenství třiceti vyspělých států OECD (http://en.wikipedia.org/wiki/OECD, pozn. autora), které naplno nezasáhla světová finanční krize. Stalo se tak díky dobré kondici našeho bankovního systému. Nicméně i náš finanční systém postihla krize důvěry, která způsobuje problémy ve financování podnikatelských aktivit.

·        Zabráníme trvalému zvýšení daní a zásadně zjednodušíme daňový systém. Do 8 let vyrovnáme veřejné rozpočty. Do 4 let zastavíme růst státního dluhu a následně ho snížíme na úroveň z roku 2009. /.../ Podpoříme garance úvěrů malým a středním podnikům.“

·        Recept ODS: Na budoucnost bychom si měli vydělat, nikoliv na ni jen ušetřit, přičemž nízké daně a rozumné veřejné výdaje jsou dlouhodobým řešením.

·        ODS je přesvědčena o správnosti postupného snižování daní. Lidem tak zůstane více peněz pro vlastní využití. Nízké daně umožňují podnikům vytvářet vlastní kapitál a rozvíjet se. Nízké daně jsou trvalou ekonomickou pobídkou pro zahraniční firmy, aby zde umístily svoje výrobní kapacity. Proto /.../ zabráníme trvalému zvýšení daní a naším cílem je především výrazné zjednodušení daňového systému.

·        Budeme pokračovat v reformě administrativy (zpružnění fungování rejstříků, modernizace kodexů a jejich další elektronizace) a v dalším zmenšování byrokracie.

·        ODS si váží všech poctivě pracujících lidí. Zároveň však má úctu k těm, kteří pracovní příležitosti vytvářejí. Jsme přesvědčeni, že pouze svobodné a liberalizované trhy jsou zásadním předpokladem zdravého a rychlého růstu ekonomiky. Jejich základem jsou podniky, podnikatelé a jejich aktivity. Vycházíme z toho, že podnikatelské prostředí ovlivňují hlavně daně a byrokracie.

·        Byrokracie a administrativa musí obsluhovat, nikoliv obtěžovat. Opětovně zahájíme proces důkladné revize právních předpisů za účelem jejich zjednodušení, zpřehlednění a srozumitelnosti. Budeme dbát o aktivní, důsledné a kvalifikované posuzování navrhovaných opatření a regulací v Evropské unii (v orgánech EU) s tím, že nedopustíme žádný rozšiřující výklad regulující české podnikatelské subjekty.

·        Budeme pokračovat ve snižování administrativní zátěže podnikání. Toto úsilí nikdy nemůže skončit, nicméně výsledky vlády ODS jasně ukázaly, že s byrokracií lze úspěšně bojovat.

·        Výrazně podpoříme péči o seniory v jejich domácím prostředí a přirozené komunitě, rozšíříme chybějící a nedostatečné služby. /.../ Pokud bude rodina v domácí péči pečovat o seniora závislého na pomoci jiných osob ve vyšším stupni, umožníme pečujícím daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o dítě.

·        Česká republika nemůže být doširoka otevřenou branou pro každého. Přístup k nám by měli mít pouze ti, pro které je práce. Každý se přitom musí ztotožnit s místními kulturními a společenskými pravidly a musí znát český jazyk.

·        Chceme dokončit reformu policie. V jejím rámci prosazujeme posílení počtu policistů ve výkonu služby a zveřejnění jmen a tváří v místě sloužících policistů.

·        Stát i úředník pod kontrolou. /.../ Cílem těchto změn je konec úředních hodin, konec obcházení úřadů. Vše potřebné bude možné zařídit z domova elektronicky. Šetříme čas, nervy a peníze. Každý bude vědět, kdo kdy vstoupil do našeho soukromí, k našim osobním údajům. Kdykoli bude možné mít přehled o stavu podání a vyřízení žádosti na úřadu.

·        Nestačí však jen rychlá a efektivní justice – justice musí občanům poskytovat komfortní služby, musí být vůči nim lidská a přátelská.

·        Při řešení bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich eliminaci dáváme přednost politickým prostředkům a mírovému řešení. Zahraničně-bezpečnostní politika a obranná politika musí být založeny na aktivitě, angažovanosti a plnění spojeneckých závazků. /.../ NATO zůstane základem naší obrany. /.../ V závislosti na výsledcích revize americké zahraniční bezpečnostní politiky budeme v případě pokračování amerického zájmu na umístění radarové stanice protiraketové obrany usilovat o ratifikaci již přijatých příslušných dohod.

·        Česká republika je pevnou součástí Západu. ODS považuje pád komunistického režimu před dvaceti lety za návrat zpět na Západ, kam naše země tradičně patří. Jakékoli snahy Ruska o větší vliv na bývalé státy sovětského bloku včetně České republiky za pomoci ČSSD a KSČM jsou pro nás nepřijatelné. ODS je pro korektní vztahy se všemi evropskými státy, Rusko nevyjímaje, hodlá však prosazovat svébytnou politiku vázanou na příslušnost k západní civilizaci.

·        Evropská bezpečnost a vnější vztahy EU. /.../ avšak bez nadbytečného omezování osobních svobod občanů či růstu byrokracie. Klíčové otázky národní bezpečnosti musí zůstat v pravomoci členských států. Chceme také, aby si EU a USA v bezpečnostní a politické oblasti nekonkurovaly, ale úzce spolupracovaly. NATO musí i nadále zůstat páteří bezpečnostní transatlantické vazby. Jakékoliv snahy o oslabení transatlantického partnerství či o vytváření paralelních vojenských struktur konkurujících NATO nebudeme podporovat. /.../ Daně si nenecháme nařizovat. Protože ODS podporuje konkurenci daňových systémů, zcela odmítá jakékoli pokusy harmonizovat na evropské úrovni přímé daně a na harmonizaci daní nepřímých pohlíží velmi zdrženlivě. Chceme zachovat nejen daňovou, ale i fiskální politiku včetně zdravotních, sociálních a penzijních systémů ve výlučné pravomoci národní vlády a parlamentu. Její předání na evropskou úroveň není pro ČR výhodné.

·        ODS vnímá ochranu lidských práv a odpor proti totalitním režimům jako přirozenou a samozřejmou součást své politiky /.../.“

·        Odložíme státní maturity pro vážné pochybnosti o jejich připravenosti.“

·        Internet je symbol svobody.

·        Zabráníme návratu KSČM k moci, nedopustíme zrušení lustračního zákona. ODS nepřipustila vládu ČSSD s KSČM a několika přeběhlíky, o kterou po volbách 2006 intenzivně usiloval Jiří Paroubek. Podíl komunistických aparátčíků na moci na úrovni krajů umožnilo až vítězství ČSSD v minulých krajských volbách. Odmítáme snahy levice zrušit lustrační zákon. Naopak byl zřízen Ústav pro studium totalitních režimů a došlo ke zveřejnění materiálů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. /.../ Jelikož nepodporujeme další převádění kompetencí do Bruselu, musíme zajistit efektivní kontrolu připravované evropské legislativy a její oponenturu už v době jejího zrodu.

·        Nikde a v žádném směru nebudeme podporovat tzv. pozitivní diskriminaci, tedy umělé zvýhodňování menšin, prosazované především levicí.

·        Ctíme soukromé vlastnictví. Každé odvolání na veřejný zájem a jeho přednost před zájmem soukromým musí být odůvodněno ochranou jiných soukromých zájmů, které se jen v dané věci nemohou bránit efektivně samostatně. Jinak má vždy právo na ochranu soukromí včetně ochrany vlastnictví přednost.

·        Trváme na pravdivém pojmenování zločinů minulosti včetně odsouzení jejich pachatelů. Stejně tak jsme si vědomi, že problematika extremismu má dvě tváře: levicový (třídní) extremismus je stejně nebezpečný jako pravicový (rasistický). Odmítáme zjednodušené vidění světa, kdy naší hrozbou jsou (právem) nacionalistické bojůvky a nejsou jí (neprávem) obdivovatelé komunistických idejí. Proces vyrovnání s minulostí musí být dokončen jejím pravdivým zařazením do školských osnov všech stupňů.

·        Proto navrhneme reformu volebního systému tak, aby umožnil vytváření většinových vlád a posílil jejich odpovědnost.

·        Vláda má mít možnost prosazovat svůj program anebo rychle dospět k předčasným volbám. /.../ Chceme štíhlejší a efektivnější stát. Provedeme restrukturalizaci státní správy, snížíme počet státních úřadů /.../.

·        Chránit životní prostředí znamená chránit ho pro člověka, nikoliv před člověkem. /.../ ODS krajinu nevnímá pouze jako výrobní prostor, ale přistupujeme k její obnově a využití z širšího pohledu. S ochranou životního prostředí a přírody musíme začít u sebe a ve svém bezprostředním okolí.

·        ODS proto bude usilovat o maximální sblížení programů ministerstev zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí s cílem netříštit, ale naopak vzájemně propojit působnost zákonů i finančních podpor pro venkov. Praktickým důsledkem musí být snížení počtu vyhlášek a zákonů a pokles zaměstnanců ve státní správě. To také znamená pokles výdajů daňových poplatníků. Základními principy zemědělské politiky ODS bude vždy obhajoba a ochrana vlastnictví, podpora férového podnikání a posilování odpovědnosti všech podnikatelů a obyvatel venkova k obci a krajině. Věříme, že tyto tradiční konzervativní hodnoty mají na našem venkově mnoho příznivců, a slibujeme, že je budeme v maximálně možné míře hájit. /.../ Proto je pro ODS zásadní dořešit evidenci pozemků a narovnat práva vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí tohoto kroku je i spravedlivé majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi a oprávněnými a povinnými osobami. Uděláme vše pro dokončení procesu zemědělských a církevních restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova považujeme zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizaci zbylé půdy v majetku státu. /.../ V oblasti produkčního zemědělství chceme zrušením nebo zásadními změnami dosavadních regulací, zákonů a vyhlášek výrazně snížit vliv úředníků na podnikání. /.../ Součástí změn společné zemědělské politiky, které ODS podporuje, je zákaz všech specifických úlev, výjimek a opatření zvýhodňujících původní členské země oproti novým členům Unie. ODS se hodlá v maximálně možné míře podílet na zrušení všech nadbytečných povinností, které ohrožují existenci evropského i českého zemědělství v porovnání se světem. /.../ Také na půdě Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO) hodlá ODS usilovat o politiku s minimem omezení a regulací a podporovat další liberalizaci světového agrárního obchodu. ODS je pro zrušení exportních dotací prohlubujících problémy rozvojového světa.“ (Zdroj: http://www.ods.cz/volby2009/docs/program/volebni-program.pdf.)

             Na závěr bych byl rád, kdyby s Božím požehnání všichni slušní a svobodomyslní lidé nakonec překonali své osobní nevraživosti, ješitnost, pomstychtivost a zkusili se k celé otázce vyjádřit takto:

             „Panu Topolánkovi jsme nakonec po velkém váhání odepsali. Ano, budeme spolupracovat, zkusíme to, sejděme se. A uvidíme.“ (Zdroj: http://www.obcinst.cz/cs/Psanicko-od-Topolanka-c1510/.)

             S přáním všeho dobrého a volebního vítězství svobodomyslných sil Váš RAdo Skydancer :o).

             P.S.: 12. září 2009 se nejspíše uvidíme ve Washingtonu, D.C. :o).

 

Červenec a srpen 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 Trip to almighty God in the middle of the Summer 2009 :o).

Tribute to almighty GOD videoclip: DOWNLOAD

 

Červen 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

     Blýskání na lepší časy; několik vět z deštivého začátku léta „Oranžové války“.

    Dvacátého prvního června začalo astronomické léto. Venku byla sice již několik dní pěkná zima, pršelo, nicméně lidé se stejně již těšili na báječné sluneční paprsky. V dlouhodobě zamračených a propršených dnech je alespoň opět čas na bilancování. Myšlenky letí tam nahoru k nebesům. Vracejí se zpět obohaceny o spoustu nových nápadů, inspirace, optimismu, radosti. Někdy to sice trvá dlouho, nicméně pozitivní odpověď nakonec vždycky nějakým způsobem přijde :o).

    V poslední době jsem se opět ponořil do hlubokých meditací a rozhovorů s Bohem nad budoucností téhle naší malé, ale velmi úspěšné země: České republiky. Obklopen krásou prostě dokonalé přírody, květinami, znamením Boží smlouvy duhou, hledá člověk odpovědi na všechny otázky naší doby, svého života a svých bližních. S nadějí a optimismem se pak opět vrhá do práce pro zdar lidské pospolitosti s vědomím: jedinou jistotu představuje nejen dnes již pouze Bůh.


    Nyní je jasné jediné: případné vítězství „oranžových hochů“ v říjnových volbách by znamenalo novou cestu do otroctví. Každému občanovi již také nyní stoupá tlak z hlediska spravedlivého rozhořčení, když slyší o plánovaném socialistickém zvyšování daní (právě v té jejich tzv. „krizi“, že...), omezování svobody projevu a shromažďování, o likvidaci nových nápadů, lidské kreativity především v ekonomice atd. Více se snažíte, více investujete a pokud Bůh dá: více vyděláte? Ale kdeže: stát vám má podle „oranžových“ vše sebrat na daních. Čím více budete pracovat, více vyděláte, tím více vám stát vezme. Inu: „mají rádi svou práci a občany ČR“, ti naši „kluci oranžoví“. Jaký to paradox: krize nekrize. Vždyť tam, kde kdysi žila naděje, víra v budoucnost, má nyní nastoupit přísný regulátor, plánovač, biřic. V kombinaci s děsivými mediálními zprávami by tedy měly čekat Českou republiku hrůzyplné časy. Je tomu ale opravdu tak? Přeci Češi, Moravané a Slezané mají takový obrovský potenciál. Že by se fakt nechali zdrtit všemi těmi negativitami? Nemyslím si to. Skoro by se znovu chtělo zvolat v rozhořčení nad takovou připravovanou nespravedlností právě řečí, které „oranžově-rudí“ porozumí: Lidé bděte!

    První polovina června byla ovšem též plná nových útoků „Velkého oranžového Vůdce“ na církev, potažmo na všechny křesťanské autority: např. v průběhu vysílání TV Prima 14. června 2009 a dokonce již daleko dříve před volbami do EP (viz. třeba „Akce kardinál Vlk“). Následující marketingově falešný, prázdný pokus socialistů (SIC!) o vytvoření tzv. „křesťansko-sociální“ diskusní platformy pod hlavičkou „oranžových hochů“ z 23. června 2009 představuje opět pouze čistou a smutnou ukázku onoho jejich „skutečného pojetí“ víry. Solidarita neznamená socialismus. Křesťanství nelze nikdy ztotožňovat se socialismem nebo komunismem (viz. starší autorovy teze z průběhu „Oranžové války“). Nezaměňujme vzájemnou lidskou pomoc s regulacemi a novou tyranií státních plánovačů. Pokud budou lidé svobodní a budou mít víru v Boha, ve šťastnou budoucnost, ve své schopnosti, ve své bližní, pak žádný socialismus ani komunismus nemá šanci. Nicméně právě tohoto scénáře se naši „oranžoví a rudí hoši“ obávají: nepochybně právem.

    Jasné také je: v nadcházejícím období bude velmi důležitá občanská pospolitost, pomoc, optimismus, dobré zprávy, předně podpora víry v Boha, v úspěch, v ty dobré schopnosti, ve štěstí. Bude zapotřebí politiků, kteří vystoupí opakovaně s jasnou vizí o lepší, svobodnější budoucnosti, kteří přijdou s optimistickou nadějí, neboť: „Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody.“ (Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Biblion, Praha, 2009, 1. Korintským, kapitola 9, s. 1452.). Bude též důležité nenechat dále deptat občany negativními zprávami. Vize, kreativita, naděje, úspěch, pospolitost, pomoc, svoboda a víra v Boha. Staré to známé pravdy, nicméně je třeba je neustále opakovat.    Máme za sebou tedy první polovinu velice úspěšného roku 2009 přátelé. Celou řadu věcí se podařilo skvěle dokončit. Na všech frontách „Oranžové války“ svobodomyslní a hodní lidé vítězí: ovšem za cenu tvrdých protiútoků oponentů např. z hlediska diskriminačního zákona atd. Přesto: příznivé zprávy, vzájemná lidská pospolitost, fungují na plné obrátky. Dokonce též „modří hoši“ velmi správně vyzývají ke společnému postupu vůči všem totalitářům, jiným silám jdoucím vůči svobodě a štěstí lidu. Sám „Velký modrý Vůdce“ - jakkoliv to zrovna z jeho úst může znít podivně vzhledem ke všem minulým událostem - se pokorně odvolával při svém vystoupení ve Vídni 19. června 2009 na křesťansko-konzervativní a etické ideály v životě, obchodě, dále mj. při další příležitosti vzpomínal na důležitost křesťanských konzervativců v politice apod. Zajímavé: předně jak pozitivní. Také roztříštěná politická pravice a pravý střed se pokoušejí najít cestu k volebnímu úspěchu díky úzké spolupráci - světe div se - opět na základě skvělé výzvy tzv. Fóra svobody „Velkého modrého Vůdce“. Vše se tedy zdá být na velmi dobré cestě přátelé :o). Že by opět společně po modré ala 2006? Inu uvidíme :o). S optimistickým přáním Božího požehnání Váš RAdo Skydancer :o).

 

             Citáty úvodem:

          Dnešní předvolební komentář druhého měsíce „Oranžové války“ bych z velké části rád věnoval - krom jiného - slavnému americkému konzervativnímu politikovi, který byl proslulý svou optimisticky-křesťanskou vírou v Boha a jejím aktivním prosazováním v  každodenní politice (Mám zde na mysli křesťanské ideály, tisíciletími prověřené a pro společnost dobré zvyklosti, nikoliv tedy světskou vládu církve nad lidmi; toto prosím vždy rozlišujme.), ve svém životě, ač sám rozhodně nepatřil k žádným „svatouškům“ a mnohdy rád užíval plnými doušky radostí života. Česká republika by mohla nad takovýmto mužem jistě mávnout rukou, neboť konzervativně-křesťanský politický přístup se u nás jaksi ještě stále nenosí, ba co víc: považuje se za tzv. nehodící se do „běžného“ života; nemá to údajně nic společného s tzv. „realitou“. Víra v Boha má prý zůstat pouze v kostele a nemá být používána jako politický kompas, vodítko k tomu, aby člověk nesešel ze správné cesty především v politice, kde daný jedinec postupně získává moc nad životy miliónů lidí a eur (peníze jsou prý daleko důležitější než ideje nebo vůle Stvořitele). Bohužel tento názor zastávají též někteří jinak vynikající čeští konzervativci a opírají svá tvrzení např. mj. o osobnost amerického „republikánsko-liberálního“ (z dnešního pohledu) senátora Barryho Morrise Goldwatera (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldwater) nebo filosofa-politika Edmunda Burka (http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke) aj. Jelikož nemohu s tímto přístupem svých jinak velmi vážených kolegů souhlasit, obzvláště v době současných „halasných“ předvolebních kampaní, považuji za nutné ukázat zde na tak významném příkladu jejich omyl, že budou nuceni minimálně zvážit své někdejší teze a začít více studovat danou oblast politických dějin.

             Jakouže to tedy historickou osobnost mám na mysli? Můj obdiv a velké sympatie patří člověku, který formoval konzervativně-republikánsko-politicko-náboženské smýšlení, celosvětovou politiku v 80. letech minulého století, osobnosti s jasně přátelsko-politickými dohodami s katolíky, papežem, protestanty a dalšími církvemi; mé uznání patří nositeli nejvyššího českého vyznamenání (Řád bílého lva I. třídy) a podobně mj. nejvyšších amerických civilních státních ocenění (Presidentská medaile svobody; Zlatá medaile Kongresu), muži, který dokázal vyhrát americké presidentské volby z roku 1984 s tak drtivou převahou, jako ještě nikdo jiný před ním ani potom (525 hlasů volitelů ku třinácti oponentovým), státníkovi, jemuž se podařilo snížit celkovou daňovou zátěž občanů ze sedmdesáti až na 25%; dále vytvořil od roku 1981 do 11. lednu 1989 podmínky pro vznik devatenácti miliónů nových pracovních míst díky osvobozování trhu od přemíry byrokracie; slavné místo v dějinách patří tomuto velkému komunikátorovi, jenž dohodl mj. se sovětským lídrem Michailem Sergejevičem Gorbačovem (http://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejevič_Gorbačov) ve spolupráci s papežem Janem Pavlem II. (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II), britskou premiérkou Margaretou Hildou Thatcherovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_thatcher) a celosvětovými svobodomyslnými silami mírově-nekrvavé vítězství křesťanského Západu v tzv. Studené válce: s výsledkem vytvoření tolik potřebné svobodné Evropy. To vše s obrovským charismatem, pochopením pro střední třídu, dělnické profese, s úctou ke schopnostem a možnostem každého jedince, jelikož podle jeho slavného výroku: „V demokracii může jeden člověk změnit všechno.“. Byl to člověk s hlubokým pochopením, že: „svobodný trh je daleko lepší než vládní byrokracie a plánovaná ekonomika.“ Vlastní mu bylo bytostné přesvědčení o správnosti systému demokracie, pro kterou jsou „největší světovou silou svobodní a sebejistí lidé. (ve významu nezotročení totalitními aj. neetickými ideologiemi - pozn. autora)“ (Zdroj: Knoblock, Kevin: Reagan - Randezvous with destiny, Citizens United Produstions, Peace River Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut, dále jen RWD.). Neboť demokracie je podle něj:pouze politické čtení Bible.“ (Zdroj: Smith, Scott, Gary: Faith and the presidency: from George Washington to George W. Bush, Oxford University Press, USA, 2006, s. 338, dále jen FAP.) Mám na mysli politika, který neohroženě vyzval Gorbačova v době Studené války, Vůdce nukleární mocnosti, vládce sovětského impéria: ke stržení Berlínské zdi nesvobody (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_wall). Píši o politikovi, pro něhož byl vždy důležitý „optimismus“. Vháněl jej do žil všem americkým voličům obzvláště v těžkých chvílích krizí. Působil jako světlo v temnotách pro trpící svobodomyslnou veřejnost ve státech postižených totalitními vládami mj. sovětského bloku. Tento výjimečný politik se rozhodl věnovat svůj další život Bohu po svém zázračném uzdravení z atentátu v dubnu roku 1981. (Zdroj: RWD.) Možná to bude pro některé překvapující zjištění přátelé, ale celou dobu takto hovořím o 40. americkém presidentovi jménem Ronald Wilson Reagan (žil v letech 1911-2004; president v letech 1981-1989; 33. guvernér Kalifornie v letech 1967-1975; http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan). 

            Ronald  Reagan (dále též: Ron, Ronnie) se narodil 6. února 1911 v Tampicu ve státě Illinois. Měl velmi těžké dětství. Jeho otec byl irský katolík, který řešil životní a finanční problémy alkoholem. Reaganova rodina se často stěhovala z místa na místo, žila ve velmi nuzných podmínkách. Mladý Ron nikdy svého otce nekritizoval. Nemohl mu však zapomenout to, že nebyl schopen se svým životem bojovat. Ronald „hovořil o svém bolestném dětství“ (Zdroj: „The American Experience" - Reagan: Part I, WGBH, USA, 1998, 114 minut; dále jen AER-I.). Toužil po změně svého beznadějného života, po dosažení štěstí, radosti a pohody: proto se rozhodl na sobě pracovat, studovat, sportovat a byl veden svou matkou - „oddanou křesťankou“ - k opravdovému, hlubokému, osobnímu i veřejnému optimistickému křesťanství. (Zdroj: AER-I.) Americké církevní sbory totiž většinou skýtaly velkou úlevu a povzbuzení pro lidi s životními problémy. Nabízely naději, sílu, porozumění, myšlenky na realizaci amerického snu o štěstí a proto tolik rostla jejich popularita právě v těžkých dobách nejrůznějších krizí. Reagan se stal velmi přemýšlivým chlapcem, toužícím po úspěchu. V mládí jej v tomto smyslu vysoce ovlivnila pozoruhodná kniha se vztahem k jeho tehdejšímu osudu pod názvem: „That Printer of Udell´s“ (http://en.wikipedia.org/wiki/That_Printer_of_Udell's) od autora jménem Harold Bell Wright (http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Bell_Wright). Ron se obdivně shlédl v ději zmíněné publikace. Ta vyprávěla o životním příběhu mladého muže, jehož deptal vlastní otec: alkoholik. Wrightův hrdina Dick Falkner se ovšem snažil se svým životem něco udělat i přes nuzné podmínky a týrání ze strany vlastní rodiny, až v sobě nakonec objevil díky pomoci křesťanské komunity velký řečnický talent. Zformuloval myšlenky, ideály, které pak přetvořil v občanské hnutí nejprve na lokální a posléze přímo na federální politické úrovni ve Washingtonu. Ronald si vzal tuto knihu za svůj vzor chování. Rozhodl: dostanu se podobně ze svízelně-beznadějné životní situace. Budu přitom v politice, v každodenním životě, slušným a milým člověkem; mým celoživotním průvodcem bude Bůh. Ronův budoucí syn Ronald Prescott Reagan (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Prescott_Reagan) tak mohl posléze o svém otci říci: byl to „/.../ jeden z nejvíce vřelých, laskavých, gentlemanských, hodných lidí, které jste kdy mohli potkat a to přitom neměl skoro žádné opravdové přátele.“ (Zdroj: AER-I.)

Ronova dcera Patti Davis (http://en.wikipedia.org/wiki/Patti_Davis), která byla dlouhé roky se svým otcem ve sporu z hlediska politických otázek americké obrany, Studené války, ale nakonec se díky své víře v Boha se svým tátou udobřila, jej dokonce popsala jako: „emocionálně velmi plachého“ člověka. (Zdroj: „The American Experience" Reagan: Part II, WGBH, USA, 1998, 143 minut, dále jen AER-II.) Budoucí americký president (bylo mu 11 let) své matce sdělil po přečtení „That Printer of Udell´s“: „Chtěl bych být jako ten muž. (Dick Falkner - pozn. autora.)“ (Zdroj: AER-I.) Ve svých šedesáti šesti letech pak Reagan považoval stále Wrightovu knížku za natolik důležitou pro svůj život, že vyjádřil přesvědčení: díky ní jsem získal „nehynoucí víru v triumf dobra nad zlem.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/That_Printer_of_Udell's.) Upřímně-optimistická víra v Boha pak měla být Reaganovým „morálním kompasem“ v jeho dalším životě. (Zdroj: AER-I.) Ve svých jedenácti (podle jiných údajů ve dvanácti) letech přijal plně Boha: byl pokřtěn v jednom z největších severoamericko-protestantských sborů v Kristově církvi, známé také mj. pod názvem Kristovi učedníci nebo jen zkráceně Učedníci (The Christian Church; Disciples of Christ; Disciples; http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Church_(Disciples_of_Christ)). Reagan žil vírou a zároveň v sobě rozvíjel talent sportovce. Navštěvoval pravidelně bohoslužby, nedělní církevní školy, setkání. Měl: „hlubokou fundamentální víru“ a „církev se stala centrem jeho života“; prosazoval myšlenku, kdy doslova: „Boží ruka provází náš každodenní život“. (Zdroj: AER-I.) „According to Paul Kengor, author of God and Ronald Reagan, Reagan had a particularly strong faith in the goodness of people, which stemmed from the optimistic faith of his mother, Nelle, and the Disciples of Christ faith, /.../.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan.) Ron byl odhodlaným křesťanem až do konce svých dní na této Zemi v roce 2004, kdy mu již pravda jeho těžká nemoc (Alzheimerova choroba) dlouhodobě znemožňovala aktivní podíl na veřejném  politickém životě.

 

            Díky svému nadání a přesvědčení: neboj se, již bude jen lépe (což mu údajně sdělil Bohem seslaný tajemný hlas), se mladý Reagan odhodlaně pouštěl do realizace svých snů. Vždy s úsměvem, přívětivý a milý člověk, nadějný sportovec, který mj. zachránil jako plavčík (Ronova první práce v jeho životě) na „Rock River“ v „Lowell Park“ poblíž Dixonu roku 1926 sedmdesát sedm lidských životů, nastoupil po úspěšném zakončení místní střední školy na křesťanskou universitu „Eureka“. Zabýval se zde mj. sociologií, ekonomikou a sportem (plavání, fotbal, baseball etc.). Vysokou školu zakončil roku 1932 a zatímco se celý svět potýkal s opravdovou ekonomickou krizí, Ron v sobě díky svému optimismu a víře navíc objevil řečnický talent - jasný, příjemný, charismatický hlas - tedy nadání přesně jako vystřižené z již zmiňované Wrightovy knížky. Dostával dobře placená místa sportovního komentátora v lokálních rozhlasových stanicích. Cestoval po USA. Žil spokojený život nižší střední třídy. Roku 1937 uskutečnil první kamerové zkoušky a dostal nabídky na filmové role. Ronaldův americký sen se začal naplno realizovat. Do konce roku 1939 měl již za sebou 19 filmových rolí. Největší Reaganův hit byl natočen roku 1942. Drama neslo název „Kings Row“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_Row). Ronald byl však již zakrátko povolán do armády, takže nemohl svou začínající velkou filmovou slávu náležitě využít v podobných úspěšných trhácích. Trpěl krátkozrakostí: nebyl tedy zařazen do aktivní vojenské služby v zámoří. Místo toho bylo vyhověno jeho žádosti o přeřazení k dokumentaristicko-propagandisticko-cvičebně-filmové jednotce amerického letectva. Do konce války se jeho útvar podílel na vytvoření kolem čtyř set výcvikových snímků. V prosinci 1945 opouštěl Reagan americké ozbrojené síly v hodnosti kapitána.

 

            Ronald Reagan měl velmi rád armádu, ale hlavně miloval krásné důstojnické uniformy a salutování. Již jako president „si nic tak neužíval jako salutování. /.../ opravdu měl ve velké oblibě nošení uniformy. /.../ rád se vžíval do role vojáka.“ (Zdroj: AER-I.) Ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil používal svůj specifický „švihácký“ styl salutování, který se naučil v Hollywoodu.

 

            Ron se stal teprve po válce roku 1946 přesvědčeným antikomunistou (předtím mu nevadili), jelikož byl svědkem krvavé bitky, kterou podle něj jednoznačně naschvál rozpoutali právě komunisté, když se rozhodli podkopávat americko-křesťanské hodnoty. Samozřejmě dobově byl Reaganův postoj ovlivněn začínající Studenou válkou: včetně antikomunistické hysterie, kdy FBI hledala a vyšetřovala potenciální pro-sovětské špiony. Bohužel se ale na tzv. „černé seznamy“ dostala též celá řada nevinných lidí.

             Každopádně: svou první životní lásku - Janu Wymanovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Wyman) - potkal budoucí americký president roku 1937. Šlo o zkušenou herečku, již dvakrát rozvedenou paní, která mladému Ronovi nesmírně imponovala (hráli společně mj. ve filmu Brother Rat - http://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Rat). Vypadalo to na další úžasné štěstí. Byl to románek jako z pohádky. Vzali se roku 1940 a starali se společně postupně o tři děti. Reagan byl do své ženy mnoho let bláznivě zamilovaný a myslel si, že našel konečně životní partnerku, s níž bude moci vytvořit šťastnou rodinu. Považoval Janu za natolik silnou osobnost, aby jej dokázala podpořit i v těžkých chvílích. Přitom se domníval: má stejné politické názory; je prostě tou pravou ženou pro život dle křesťanských zásad manželské věrnosti, hezkého rodinného života. Jak už to tak ale bývá: zamilovaný člověk nevidí a neslyší. Ronald si neuvědomil: má co dočinění s neuvěřitelně zkušenou a nezávislou paní. Silný Ronův antikomunismus také nebyl jeho ženě po chuti. Byly zde zřejmě ještě další důvody, které vedly k Janině žádosti o rozvod z roku 1948. Jednoho dne se prostě Jana tzv. „vypařila“ a Ronaldovi přistály na stole rozvodové papíry. Jen málokterý opravdu zamilovaný člověk by takovou věc přešel bez psychických následků. Reaganovi se doslova zhroutil život. Zlomil se: „byl v hluboké depresi“ a nemohla mu hned pomoci ani jeho víra v Boha (Zdroj: AER-I.). Tento stav trval mnoho měsíců. Ronovi se nedařilo. Zlomil si navíc při sportu nohu, díky čemuž strávil skoro celý rok 1949 v nemocnici. Často se modlil k Bohu. Nakonec byly jeho prosby vyslyšeny, když potkal v listopadu 1949 svou budoucí opravdovou životní lásku: Nancy Davisovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Reagan). Reagan k ní poté vždy vzhlížel a nadšeně prohlašoval: „Zachránila mou duši.“ (Zdroj: AER-I.) Nancy se snažila svého manžela opravdu neustále ochraňovat. Měli spolu vroucí a hluboký vztah až do konce Ronova života. (Ikdyž pravděpodobně ne zcela věrný, když Reagan zřejmě podvedl svou ženu nejméně s herečkou Christine Larsonovou - http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Larson - v době, kdy Nancy rodila dceru Patti a jsou známy také další jeho pozdější aférky; Nancy pak měla údajně poměr se samotným Frankem Sinatrou - http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_sinatra.). V roce 1949 a 1950 byla tedy díky setkání s Nancy Ronaldova víra v Boha nesmírně posílena. Někteří by asi řekli, že si svou ženu doslova vymodlil. Vzali se roku 1952; měli spolu dvě děti.

 

            Reagan se pokusil o svůj návrat na stříbrné plátno. Dostával však bohužel ne příliš kvalitní role; byl nucen hrát z finančních důvodů v nejednom „béčkovém“ filmu. Dá se říci: Ronaldovi vytrhl trn z paty až kontrakt se společností General Electric (GE; http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric) z roku 1954. Navíc tato událost byla rozhodující v jeho budoucí politické kariéře. Šlo o jeho účinkování v pořadu „General Electric Theater“ (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_Theater), který byl vysílán v radiové a televizní síti CBS (http://en.wikipedia.org/wiki/Cbs). Ron byl nyní na devět let finančně zajištěn. Dosáhl navíc značného věhlasu. Cestoval a pronášel mnoho projevů. Byl sice ještě stále členem americké demokratické strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), nicméně zcela jasně se ukazoval spíše jeho konzervativní příklon více vpravo. Veřejně podpořil dvakrát republikánskou Eisenhowerovu presidentskou kandidaturu (http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) a poté i tu Nixonovu (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon). Pro GE se však staly Reaganovy proslovy již natolik kontroverzní, že se jej rozhodla roku 1962 propustit. Tehdejší dobové vazby GE na americkou demokratickou stranu zde byly zcela evidentní. Reagan se velmi rychle vzpamatoval a prostě na tento útok odpověděl přestoupením k republikánské straně (http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)), načež to později komentoval: „Já jsem neopustil demokratickou stranu. Strana opustila mne.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan.) Budoucí americký president se nyní mohl dále živit díky svému věhlasu jako host nejrůznějších dalších rozhlasových a televizních show; natočil např. film „The Killers“ (1964). Pak přišel v jeho politické kariéře opravdový zvrat. Dvacátého sedmého října 1964 pronesl rozhodující projev podpory již zmíněnému republikánskému kandidátovi Barrymu Goldwaterovi. Nejenže sklidil velký potlesk, ale také nadchl svým vystoupením voliče: republikáni získali jen po tomto jednom Reaganově projevu kolem jednoho milionu dolarů jako příspěvek na Goldwaterovu kampaň. Ronald začal být považován za opravdu charismatického politika. Ještě tehdy viděl v Barrym čestného člověka, který velmi ctí Boha a víra je pro něj spojena s praktickým prosazováním Božího slova v politice. Reagan dokonce zmínil jeden typický příběh, kterak si představoval citlivě-křesťanského Goldwatera v politické akci, věnujícího svůj čas v předvolební kampani na rozhovory s těžce rakovinou nemocnými lidmi ve stylu: „On je ten muž, který řekl svému devatenáctiletému synovi: "Na tomto světě nenajdeš žádné tak pevné základy, jako jsou ty z kamene čestnosti, spravedlnosti a když na nich začneš budovat svůj život a použiješ jako cement víru v Boha, pak dostaneš ten opravdu reálný start.“ (Zdroj: http://www.reagan.utexas.edu/archives/reference/timechoosing.html) Goldwater však postupně více a více přecházel na liberální notu, až nakonec prohlašoval: věroučné záležitosti „nemají žádné místo v politice.“ (Zdroj: ANDERSON, Julie: Mr. Conservative - Goldwater on Goldwater, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 minut.) Šel tak daleko, že byl pro podporu manželství mezi homosexuálními páry (jeho vnuk byl gay), pro plnou svobodu potratů apod. Ne nadarmo byla Golwaterovou velkou obdivovatelkou Hillary Clintonová (http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) a dodnes se k němu nadšeně hlásí. Goldwater sám nazval svou politiku již roku 1963: „Konzervativismus mého ražení se nazývá liberální.“ (Zdroj: ANDERSON, Julie: Mr. Conservative - Goldwater on Goldwater, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 minut.) V 80. a 90. letech minulého století se již sám Barry rád označoval slovem „liberál“.

 

            Ronald ještě nedokázal jako nezkušený politik z roku 1964 plně pochopit Goldwaterovy názory, neřku-li uvědomit si a rozpoznat jeho další směřování. Reagan byl tedy nominován roku 1966 díky svým řečnickým schopnostem republikánským kandidátem na guvernéra Kalifornie. Volby vyhrál roku 1967 a posléze opět roku 1970. V úřadu působil až do roku 1975.  Byla to pro něj opravdu tvrdá škola praktické politiky. Nicméně se naučil všem důležitým politicko-administrativním znalostem, které posléze zužitkoval v úřadu presidenta USA. Udělal také několik nepříjemných kixů, jakými byl např. dlouho oddalovaný podpis zákona o tzv. „potratech v lékařském hygienickém prostředí“, za který se později omluvil a postavil se jednoznačně na stranu „pro-life“. Demokraté, kteří tento zákon původně protlačili, argumentovali klasicky tím, že povolení potratů v nemocnicích zabrání amatérským pokusům o aborci s trvalými zdravotními následky pro každou danou ženu, aniž by již ovšem tak vehementně argumentovali stejnými zdravotními riziky potratů obecně, neřku-li brali v potaz desítky tisíc zmařených nových lidských životů. Reagan si v 80. letech již plně uvědomil, že: „Pro něj byla náboženská víra, která prostoupila jeho život, jednoznačnou informací o nutné opozici vůči potratům.“ Stavěl se opakovaně na stranu organizací pečujících o zájmy „trpících“ „nenarozených dětí“ a měl velký zájem na pokračování v tomto „dobrém boji“ o záchranu lidských životů. „Nemůžeme zmenšovat hodnotu jedné kategorie lidského života  - nenarozených - bez zmenšování hodnoty veškerého lidského života.“ (Zdroj: Kengor, Paul; Schweizer, Peter: The Reagan presidency: assessing the man and his legacy, Rowman & Littlefield, USA, 2005, s. 80, 83.)

                        Roku 1976 Reagan oznámil svou kandidaturu na úřad amerického presidenta. Byl to také rok, kdy označil podstatu Rooseveltova „New Dealu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/New_deal) jako jasně fašistickou: „Fascism was really the basis for the New Deal.“ (Zdroj: The Time, 17. květen 1976.) V primárkách však neuspěl a oficiálním republikánským kandidátem byl zvolen opět dosavadní president Gerald Rudolff Ford (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_ford), jenž ovšem svůj boj nakonec stejně prohrál s demokratem Jimmym Carterem (http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_carter). Ron se opět pokusil kandidovat na úřad presidenta roku 1980 a 1984: tentokráte již vítězně. Stal se v letech 1981-1989 jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších americkým presidentů. Dokázal mj. ve svých sovětských protivnících mistrně vzbudit dojem „tvrdého chlapa“ (ikdyž opak byl pravdou) i za pomoci tzv. „PR projektu hvězdných válek - SDI“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative; existoval ve skutečnosti pouze na papíře) a tento nápad byl posléze mistrně využit v politickém boji s „komunistickou říší zla“, takže sovětští papaláši pak raději sedli za jednací stůl. Reagan pomohl ulehčit lidem život v opravdové ekonomické krizi (ikdyž to bylo ze začátku pro mnoho občanů velmi tvrdé). Tato těžká hospodářská situace nastala ještě za vlády Jimmyho Cartera a vygradovala roku 1982. Šlo o reálně nejtěžší hospodářskou situaci od dob 30. let 20. století: obrovské fronty na úřadech práce, neskutečný nedostatek benzínu, nafty, zoufale hladoví lidé v ulicích; tedy nikoliv jako ty uměle vyvolávané krize z roku 2008-2009. Ronaldův recept zněl: snížení daňové a zákonné zátěže. Bylo to sice zpočátku drsné, nicméně povedlo se. Došlo k: ideovému nastartování a pomocí větší míry svobody (nevměšování státu) k vytvoření devíti zlatých roků amerického ekonomického růstu.

    Byla obnovena víra Američanů v Boha, ve svou vlastní důstojnost, schopnosti, v americký sen. Podařilo se předně domluvil mírový konec tzv. „totalitní říše zla“: sovětské říše a zabránit vzniku celosvětové atomové války, která by jistě skončila vyhubením většiny lidstva. Sami sověti charakterizovali Reagana právem, že byl „gentleman“ a přitom „romantik“; Gorbačov posléze o Ronovi řekl: „Byl to velký politický Vůdce.“ (Zdroj: AER-II.)

            Ronalda vedla při jeho politickém rozhodování v presidentském úřadu vždy víra v Boha. Nesmrtelný je jeho výrok: „Víra a politika jsou spolu bezpodmínečně spojeny.“ (Zdroj: Church and State, říjen 1984, podle: Brown-Calhoun, Allison; Wald,  Kenneth: Religion and Politics in the United States, Rowman & Littlefield, USA, 2006, s. 1.) A právě víra mu byla jedinečným kompasem, „průvodcem“, který ukazoval správnou cestu pro vedení stovek miliónů jím ovlivňovaných lidí. (Zdroj: FAP, s. 348.) „Víra je nedílnou součástí mého veřejného i soukromého života.“ (Zdroj: FAP, s. 329.) Děkoval Američanům ve stovkách svých vystoupení za desítky tisíc modliteb, které mu byly určeny. Velmi důvěřoval v „sílu modlitby“ a proto se mj. rozhodl podporovat opětovné zavedení modlení do škol, když: „Modlitba pomáhala našim lidem překonat krize, posilovala nás v časech výzev a vedla /.../ naše každodenní životy již od dob prvních osadníků na tomto kontinentu.“ (Zdroj: FAP, s. 329.) Poukazoval na slavné historické osobnosti a otce zakladatele Ameriky, kteří se nechali v životě a v politice vést Bohem:  

            Vždyť i samotný Kongres si kdysi natolik vážil modlitby, že s ní začínal každé své zasedání. Sekularizace pak vede podle Reagana k „odstranění víry z jejího čestného místa“ ve společnosti. (Zdroj: FAP, s. 329.) Nadšeně např. tleskal projevu texaského reverenda Jamese Robinsona na evangelikální konferenci roku 1980: „Teď již nastal ten správný čas, aby Boží lid vyšel z /.../ kostelů a změnil Ameriku.“ (Zdroj: ANDERSON, Julie: Mr. Conservative - Goldwater on Goldwater, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 minut.) Rozhodně však nebyl žádný náboženský „fanatik“. (Zdroj: FAP, s. 337.) Amerika může podle něj vzkvétat jen tehdy, pokud „lidé jednají morálně“, vždyť víra otců zakladatelů v Boha hrála „klíčovou roli v našem bytí dobrými lidmi a v tom, že jsme se stali velkým národem“; „západní ideje svobody a demokracie /.../ vzešly přímo z židovsko-křesťanské náboženské zkušenosti.“ (Zdroj: FAP, s. 337.) Ron zdůrazňoval: „/.../ úspěch Ameriky záleží na jejím vztahu s Bohem.“ (Zdroj: FAP, s. 337.) Na druhou stranu si uvědomoval: Amerika nesmí nikdy zavést státní „víru v Boha“; „Tohle nikdy neuděláme.“; „Nebudeme nikdy přikazovat co má kdo uctívat. Nebudeme nařizovat nikomu v co má věřit. Ale musíme si uvědomit, že doslova zabíjíme naši společnost, pokud odstraňujeme její theologické základy. /.../ Křesťanům musí být zaručena svoboda slova a jednání podle jejich náboženství tak, aby mohli aplikovat své morální učení ve společenských otázkách.“ (Zdroj: FAP, s. 338.) Reagan argumentoval historickými příklady, kdy velká impéria vždy padla především díky svému vlastnímu morálnímu rozkladu a skrze opuštění své víry: „Nechci, abychom byli další civilizací, která začala se svým úpadkem díky opuštění svého Boha.“ (Zdroj: FAP, s.338.) Odmítl též např. odstranit slovo Bůh z textu přísahy věrnosti americké vlajce, z bankovek, nechtěl připustit zdaňování církví a omezování víry v Boha díky zrušení prvního dodatku k americké ústavě nebo vměšování státu do církevních záležitostí. Podle něj byl první dodatek napsán právě proto, aby: „ochraňoval víru před zásahy vlády a aby garantoval její svobodné vyznání.“ (Zdroj: FAP, s. 338.) Mnohokrát volal po „duchovní obnově“ celé americké společnosti na základě křesťanské etiky. (Zdroj: FAP, s. 338.) Nejrůznější pastoři, komentátoři a Reaganovi spolupracovníci také jednoznačně hovořili o presidentově politice a víře např. takto: 

            Ronald však nebyl nikdy úplně „čistým“ konzervativcem, ačkoliv podle politického komentátora Williama Kristola (http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kristol) byl „na prvním místě konzervativec a teprve na druhém místě republikán; svým přístupem k politice provokoval republikánský establishment; představoval velmi neobvyklý typ politika“ a historik Douglas Brinkley (http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Brinkley) - zpracovávající presidentovy deníky - o Ronovi hovořil: operoval spíše „zprava do středu“. (Zdroj: RWD.)

 

            Reaganova praktická víra v Boží vůli nesmírně opět posílila po jeho zázračném uzdravení z atentátu. Musíme si uvědomit: president unikl smrti jen o vlásek, když výstřel maniakálního vraha Johna Warnocka Hinckleyho mladšího (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hinckley,_Jr.) - nadšeného fanouška Jodie Fosterové (http://en.wikipedia.org/wiki/Jodie_Foster) - skončil v Reaganově plíci jen zhruba 2,54 cm od srdce. Přitom nezapomínejme, že přímo na místě atentátu z 30. března 1981 ve Washingtonu, D. C. byli postřeleni další tři lidé, včetně tiskového mluvčího Bílého domu Jamese Bradyho (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Brady). Reagana tato událost velmi změnila. Na veřejnosti to sice nebylo moc poznat, ale presidentovi nejbližší spolupracovníci si toho byli jednoznačně vědomi. Zpomalil, začal ještě více přemýšlet. Modlil se za svou záchranu a do svého deníku si zapsal: „Cokoliv se od nynějška stane, tak já věnuji svůj život Bohu a budu se snažit mu sloužit jakýmkoliv způsobem, kterým budu moci.“ (Zdroj: FAP, s. 328.) Oficiální Ronův životopisec Edmund Morris (http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Morris_(writer)): „Rozhodl se věnovat od nynějška svůj život službě Bohu, který ho zachránil. Začal být od tohoto momentu daleko více oddaný víře v Boha a evangelikalismu.“ (Zdroj: AER-I.).

 

            V době drsné ekonomické krize roku 1982 se Ronald často modlil za všechny trpící lidi: „Modlil jsem se velmi často v průběhu tohoto období /.../ nejenom za naši zemi a lidi, kteří ztratili svou práci, nýbrž o pomoc a radu /.../.“ (Zdroj: AER-I.) A pomoc přišla v podobě zotavení a zlatých devíti let americké ekonomiky. Tato cesta se ukázala být nakonec jako velmi úspěšná vzhledem k dalším osudům všech Američanů. Byl to onen Reaganův „Boží dálniční most“ ke svobodě, který stál i v těch nejtěžších dobách ekonomické krize roku 1982 pevně na základních pilířích: obnova ekonomiky díky snížení daní, odstranění regulací a vlivu státu, pokusy (pravda neúspěšné) o sestavování vyrovnaného rozpočtu atd.; propagace vlastenectví, svobody, amerického snu, každodenní naděje a úcty lidí samých k sobě, ke svým sousedům, k národu, ke svým schopnostem; obnova amerického ducha a každodenní víry ve Stvořitele, který nakonec ve spolupráci s naslouchajícími lidmi vyvede Ameriku z jakékoliv krize; klasické hezké rodinné hodnoty; přirozeně-vzájemně-sousedská podpora, pomoc, práce v rámci dané lokality na základě víry a etiky bez vměšování státu, jeho sociální politiky, vysokého zdaňování, příkazů apod.

 

            Známá je též Ronaldova dohoda s papežem Janem Pavlem II. z června 1982 (setkali se oficiálně v průběhu dalších let nejméně třikrát), kdy si oba dva duchovně velcí muži naprosto porozuměli a postupovali ve shodě mj. např. při likvidaci komunistického režimu v Polsku (hnutí Solidarita, Lech Walensa http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Walensa atd.). Ron dokonce schválil v lednu 1984 (Kongres vše potvrdil v březnu téhož roku) prvního oficiálního amerického vatikánského vyslance a to i přes protesty evangelikálů, což byl jasný signál pokračujícího sbližování mezi svatým stolcem a USA. Církev totiž „poznala, že politika presidenta Reagana vychází z fundamentálních morálních a čestných myšlenek.“ (Zdroj: RWD.) Ve vztazích mezi papežem, církví, svobodným světem, Amerikou a Británii, byl Ronald podle konzervativního komentátora Johna O´Sullivana (http://en.wikipedia.org/wiki/John_O'Sullivan_(columnist)): „stěžejní osobností.“ (Zdroj: RWD.) Díky těmto vynikajícím vztahům se podařilo „začít s koncem sovětského impéria.“ (Zdroj: RWD.) Papež Reagana radostně označoval za „muže míru“. (Zdroj: RWD.) Podobně slavná matka Tereza (http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Theresa) se s Ronem mnohokrát setkala a dostala od něj mj. v roce 1985 Presidentskou medaili svobody. Prohlásila podle historika, komentátora a někdejšího ředitele Reaganovy knihovny Richarda Nortona Smithe (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Norton_Smith): „Bůh má pro něj (Ronalda - pozn. autora) připravený svůj plán a určil mu také aby trpěl (viz. pozdější vítězství nad komunistickým impériem a vážná Alzheimerova nemoc - pozn. autora).“ (Zdroj: AER-I.) A Reagan „opravdu věřil, že ho Bůh vybral pro specifickou misi. Věřil, že zlé impérium (komunistický režim - pozn. autora) bylo opravdu zlé a že USA jsou zde pověřeny Bohem k tomu, aby bojovaly s impériem zla a zvítězily. (Zdroj: AER-II.) Například současný katolický arcibiskup José Horacio Gómez (http://en.wikipedia.org/wiki/José_Horacio_Gómez) ze San Antonia ve státě Texas velmi sympaticky navazuje na Reaganovu politiku svými veřejnými projevy: „[Believing that truth is relative] sounds like a very fair and reasonable way to live in a free society where there are many different religions, lifestyles, and points of view. But in practice: when nothing is true, everything is permitted." /.../ "My friends, part of what God is calling you to do with your higher education is to restore the sense of truth to our society—especially the truth about the sanctity and dignity of human life." He continued, "You have to help our society see that truths and moral absolutes do exist. That the truth is always true, no matter whether any one believes it or not. That we need to conform our lives—and our laws—to these truths." /.../ "Our world needs you, and God has things that he wants you to do. I pray that you will always remember that your life is far more than a career track. It is a journey with Jesus to see God." (Zdroj: CNA - 19. května 2009.)

 

            Reagan byl nesporně velký idealista, ale přitom v jistých chvílích také skvělý pragmatik. Mít v dnešní České republice muže jeho formátu s patřičnou mocí prosazovat politické kroky: lidem by se zde jistě lépe, svobodněji žilo, dýchalo. Václav Klaus (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) je již dnes takovým našim českým Reaganem; snaží se konečně po Ronaldově vzoru o excelentní vztahy s papežem; doufejme: jeho kroky bude alespoň ještě o trochu více řídit víra v Boha. Plánovaná papežova návštěva České republiky, jeho připravované setkání s presidentem ČR na konci září 2009 (26. až 28. září), tak snad konečně přinese onen kýžený ideový „open-mind“, na který tolik věřících lidí stále směrem „z hradu“ čeká. Václav Klaus již 30. května 2009 na setkání s papežem ve Vatikánu slibně uvedl: „Debatovali jsme o celé řadě věcí dnešní Evropy, naší země, o situaci v církvi i mimo ni. Mám pocit, že papežovým názorům na mnoho věcí soudobého světa docela rozumím. Nejsou moc vzdálené od názorů, které mám já.. (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/papez-benedikt-xvi-prijal-klause-a-potvrdil-navstevu-v-cesku-p5a-/zahranicni.asp?c=A090530_120814_zahranicni_lf.)

 

            Zářijová doba roku 2009 bude totiž další čas předvolební, kdy „naši oranžoví hoši“ opět plánují utužení mnoha nesvobod, zvyšování daní, potlačování svobody projevu po vzoru Obamovy administrativy atd. Svoboda a radost z práce půjde opět k šípku na úkor otročení. Jak říkají „oranžoví hoši“: nastane „obnovení přísnější dědické daně, nové odvody z výnosů z akcií či vyšší daně z příjmů. /.../ („Velký oranžový Vůdce“ - pozn. autora) se chystá po vzoru Baracka Obamy a Gordona Browna využít hospodářskou krizi /.../.“ (Zdroj: http://domaci.ihned.cz/c1-37148230-dane-odvody-platy-paroubek-chysta-po-volbach-utok-na-bohate-a-uspesne.) „Oranžoví hoši“ zatočí s každým pokojně-inteligentně protestujícím recesistou nebo s občanem s jiným názorem než má jejich „Velký Vůdce“: viz. drsný útok na pokojně demonstrující „marťany“ v Litoměřicích. (Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/169630-martan-byl-z-paroubkova-mitinku-vyveden-nezakonne.html.) Nebo zatčení demonstrujícího odpůrce s letákem „v Domažlicích“. (Zdroj: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/paroubekzatykani20090526.html.) Mohutná vlna odporu vůči takovému nedemokratickému postupu pobouřila desetitisíce převážně mladých voličů, které pak „oranžoví hoši“ pro „oranžovou jistotu“ ještě onálepkovali slovy: fašisté a nacisté. Nicméně sami „oranžoví hoši“ používají na svých mítincích pro „obranu“ svého „Velkého Vůdce“ hrubou sílu k potlačení jiných politických názorů. „Příznivci ČSSD, kteří byli k nerozeznání od pořadatelů, se útočně vrhali na protestující protivníky.“ (Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/170220-na-mitinku-cssd-v-brne-opet-letala-vejce-doslo-i-na-facky-a-rany-pesti.html) Z jejich strany tedy jde zřejmě o „bolševismus“?

    Tomuto stylu „bolševizace“ předvolebních meetingů je třeba říci jasné ne, podobně jako násilným útokům ať již z kterékoliv strany politického spektra. Chtělo by to již konečně muže, který by s vírou vystoupil a zopakoval by onen proslavený Reaganův výrok určený pro presidenta Cartera v odpověď na jeho neustálé využívání ekonomické krize k politickým účelům a strašení hodných lidí: „Recese (ekonomická - pozn. autora) je to, když váš soused ztratí svou práci, ale deprese (ekonomická - pozn. autora) je to, když vy ztratíte tu svou. Obnova (ekonomická - pozn. autora) je to, když již konečně Jimmy Carter („Velký oranžový Vůdce“ - pozn. autora) přijde o svou práci.“ (Zdroj: AER-I). Kde je onen velký politik, který by se podle Reaganova poselství „nikdy neuchyloval k aroganci“, jehož styl komunikace by odpovídal názoru šéfa Ronaldova štábu a pozdějšího amerického ministra financí Jamese Bakera (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Baker_III): „Mnoho novinářů nemělo rádo Reaganovu politiku, ale nemohli nemít Reagana rádi jako člověka. Byl prostě neobyčejně oblíbenou lidskou bytostí.“ (Zdroj: RWD.) V diskusi měl skvělou vlastnost „odzbrojovat“ své oponenty humorem, přitom se snažil „stále myslet na druhé, nikoliv jen sám na sebe.“. „Obnovil americkou morálku. /.../ nejen, že obnovil americkou ideu, nýbrž také reálnou Ameriku jakožto zemi snů pro lidi, kteří začínali z ničeho a dostali se velmi vysoko.“ (Zdroj: RWD.) Kéž by tedy naše báječná, klidná, skvělá a krásná Česká republika dokázala vyprodukovat muže Reaganovy duchovní velikosti, odvahy, oblíbenosti, víry v Boha, ideálů, aby již konečně mohli mít naši občané důvěru ve své vrcholové představitele, věřili jim a zároveň je ke svému životu vlastně nepotřebovali, neboť by měli dostatek svobody, odvahy, odhodlání, víry, společenské pospolitosti, etiky, osobní důvěry v úspěch svůj a svých bližních, celé České republiky. Úlohou politiků by totiž nemělo být jedině a pouze shánění peněz, doslova „chrlení“ nových zákonů, nařízení, vyhlášek, zvyšování daní (paradoxně to nyní připravují „noví křesťané“ pod svým staro-novým vedením z KDU-ČSL -  http://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanská_a_demokratická_unie_-_Československá_strana_lidová, kteří již kují pikle a těší se na svůj vstup do vlády po boku „Orangeboys“.), nýbrž vytváření takových následováníhodných ideálů inspirovaných Bohem, které by nejen dokázaly nadchnout občany, nýbrž by v lidech probudily ty nejlepší vlastnosti, které by pak měly daleko větší cenu, než ten pověstný balík peněz. Tyto ideály dokázaly vyvést vždy Ameriku z jakékoliv krize. Ale takováto politika se v Česku prostě nedělá.

    Někteří před tím naopak varují, jelikož to samozřejmě vyžaduje velké nároky na osobní, čestný a příkladný život každého politika. Inu jistě: mnoho papalášů by muselo sbalit kufry. Na druhou stranu by to vytvořilo opravdovou důvěru mezi lidem, vedoucími představiteli, dařilo by se tak probouzet důvěru občanů v demokracii, etický kapitalismus, zlikvidovaly by se tak přirozeně v diskusi a na osobních, kvalitních, životních příkladech nejvyšších představitelů ČR jakékoliv násilné, demagogické, nebezpečné, společensky-rozkladné ideologie, elementy. Když pak ale např. nejpřednější politici nechávají „sešrotovat“ matky svých dětí, které jim pomohly na cestě k jejich úspěchu, když jsou neustále vyráběny podivuhodné aféry: inu pak se nelze divit, že tímto způsobem je drcena důvěra v podstatu slušného života a demokratického zřízení euro-atlantické civilizace. Lidé pak hledají někoho, komu by věřili a vždy sklouznou k totalitarizující socialistům, „hnědým, zeleným nebo rudým hochům“. Bohužel pro naši ČR je asi opravdu nemožné vyprodukovat charismatického, důvěryhodného, čestného, politického lídra Reaganova stylu. Tady je naopak dosavadnímu establishmentu jasné, že tzv. uměle vyvolaná a propagovaná krize je zlatý důl, vynikající cesta k moci - viz. Jiří Havel (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Havel) a jeho reakce ve věci proč nemůže Evropa fungovat bez Lisabonské smlouvy: No přeci „/.../ teď je krize“ jako hrom přátelé. (Zdroj: TV Prima - 31. května 2009.) Naopak např. pan Železný (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Železný) správně poukazuje na to, že neustálé „řeči o krizi“ jen straší lidi a pomáhají k moci „oranžovým hochům“, celoevropským socialistům aj. (Zdroj: TV Prima - 24. května 2009.) Jaká to škoda pro naši zemi, že jsou naši skvělí lidé pořád takhle deptáni nejrůznějšími depresemi, aniž by se alespoň jeden politik vzmohl na pořádně-positivní prohlášení v Reaganově stylu: společně dokážeme překonat jakoukoliv krizi; věřím ve vás a v naší zemi. Namísto toho všichni tuší (dle marketingových pravidel), že je politicky výhodnější podporovat strach z krize. Američtí voliči totiž oceňovali na Ronovi právě mj. to, že: „ho viděli jako čestného politika, který k nim hovoří jejich řečí. /.../ Byl neobyčejný „hardworker“. “ (Zdroj: AER-I) Ronald se osobně angažoval v práci s lidmi a členy strany, které potřeboval nadchnout pro své myšlenky. Za jeden den tak např. v dlouhých přesvědčovacích telefonátech obvolal na dvacet devět senátorů, zpracoval osobními poznámkami desítky až stovky stran dokumentů. Podařilo se mu většinou své oponenty přesvědčit v desítkách osobních rozhovorů. Tedy žádné příkazy a rozkazy stranických sekretariátů, nýbrž dennodenní práce s lidmi, reakce na jejich podněty apod. dokázala přinést Reaganovi úspěch (Na druhou stranu se také ještě tehdy dohodnutá věc - byť telefonicky - dodržovala.). Ronald dokázal: „pojmenovat problémy, frustrace a strach lidí a dát jim naději a vizi. /.../ Byl schopen s lidmi hovořit takovým způsobem, že mu Američané věřili a takovou řečí, které rozuměli.“ (Zdroj: vyjádření někdejšího zástupce šéfa štábu Bílého domu: Deaver, Keith, Michael, IN: AER-I.) Tedy žádné strašení krizí, nekonečným omíláním hrůz v médiích, nýbrž poskytování naděje, víry v lepší budoucnost. To ale čeští politici nedělají. Oni totiž dobře vědí, že takový přístup lidi osvobozuje a občané pak již politiky nepotřebují.

 

            Ronalda navíc neustále někdo podceňoval. Jednou za tím stála jeho údajná nezkušenost, poté přílišný idealismus a víra v Boha (Například jeho důvěra v proroctví o konci světa, když prohlašoval, že je tento čas již blízko atd.), což se prý do praktické politiky nehodí. Pak to zase byla jeho herecká profese apod. Reagan však razil své heslo: „Nikdy se nevzdávej.“ (Zdroj: AER-I.) V případě porážky (třeba primárky) se stáhnul na svůj Nebeský ranč („Sky's or Heaven's Rancho“, „Rancho del Cielo“; http://en.wikipedia.org/wiki/Rancho_del_Cielo), kde fyzicky pracoval, nabíral sílu a pak opět vyrazil do férového protiútoku. Přitom právě podceňování ze strany Ronových oponentů nakonec Reaganovi v konečném součtu pomohlo, neboť je pak mohl znenadání překvapit.

 

            Důležitým bylo Reaganovo stanovisko: politika se nedá komunikovat jako získávání peněz pro občany a už vůbec ne jako nějaké uplácení voliče. Tuto neblahou současnou vlastnost a metodu českých politiků by on rozhodně odsunul na smetiště dějin. Je to velmi nebezpečné, neboť se tak z voličů vychovávají nenasytové, kteří jdou vždy tam, kde jim kdo dá tzv. více a již se neohlížejí na principy, ideály, správné a špatné. Pak se opravdu stává politika jen oním pověstným strojem na peníze. Kolik peněz jste získali z EU? Kolik peněz jste nám dali? Tak vychovávají strany své voliče v radostném uvažování nad tzv. „vše řešící horou zlata“. „Systém Only Money“ (http://www.sky-tech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf) triumfuje. Potom si jen po volbách všichni lidé stěžují, že je zase ta nebo ona strana podvedla, zklamala jejich očekávání, vznikly nové aféry, úplatky, defraudace apod. Jirka Payne (http://www.payne.cz; www.svobodni.cz) velmi správně pojmenoval tento deficit české politiky, jehož jedním z projevů byly mj. vajíčkové útoky: „/.../ je symptomem toho, že lidé jsou zklamaní jak z domácí, tak evropské politiky. Hledají nějaké východisko, a protože žádné není, není kam se dovolat, není možné ovlivnit tu politickou situaci, tak se to ventiluje do těchto úrovní, do házení vajíček namísto politiky /.../." (Zdroj: ČRo Plzeň - 28. května 2009.) Přitom Ronald jasně doporučoval namísto rozdávání peněz a vychovávání voličských otesánků ono aktivní zapojení voličů do každodenní práce pro daný ideál, vytvoření velké nosné myšlenky, která by pak poutala lidi, kteří by se mohli sami zapojit do díla dle svých schopnosti, dovedností, kreativity a měli by tak pocit, že se mohou podílet (ač nestraníci) na historickém volebním boji (nikoliv v tzv. „česko-oranžově-vajíčkové válce“, která již místy přerostla na konci května 2009 meze rozumné recese). V Americe to standardně funguje na systému nadšených dobrovolníků v rámci presidentských kampaní a v ČR k tomu konečně také sáhli „modří hoši“ díky velmi sympatickému projektu http://www.modrytym.cz. Reagan: „V předcházejících měsících se mnoho z vás ptalo, co mohou udělat, aby pomohli opět vybudovat silnou Ameriku. Navrhoval jsem: kontaktujte své senátory a kongresmany; řekněte jim o vaší podpoře /.../. Řekněte jim, že věříte: tohle je ta správná šance jak vrátit Ameriku zpět k prosperitě a jak udělat z vlády opět služebníka lidu.“ (Zdroj: AER-I.) Ukázalo se to jako nadmíru účinné. Lidé Ronovi věřili nikoliv proto, že by jim dal přímo větší sociální dávky, zrušil by jim daný poplatek, nebo by jim slíbil novou dálnici apod. Oni se zapojili bez nároku na honorář do rozsáhlé kampaně, protože chtěli pomoci dobré věci, jelikož mohli být užiteční. Díky svému přispění ke společnému úspěchu se cítili být součástí velké a nosné myšlenky (viz. mediální kampaně). Dokázali se tak vymanit ze své každodenní všednosti a šli podle svého názoru za důvěryhodným, čestným politikem. Stovky tisíc Američanů telefonovaly, psaly dopisy (dnes E-maily) a tlačily tak na své politické zástupce, aby vyšli vstříc „přání lidu“. Tato metoda byla podle Jamese Bakera: „velmi efektní.“ (Zdroj: AER-I.)

 

            Politická strana, která uzavře nějakou smlouvu s voliči, nebo jim danou věc slíbí ještě před volbami, má pak vždycky tendence vlivem nejrůznějších zájmů a tlaků daný slib nedodržet. Zpravidla je to v Česku argumentováno nedostatkem „koaličního potenciálu“ a nutností dělat kompromisy s ostatními vládními partnery. Ron se snažil naopak neustupovat i v těch nejtěžších chvílích tvrdé hospodářské krize roku 1982. Tlačily na něj 2/3 jeho vlastní vlády, veřejnost, média: on se však - jako správný konzervativec - nedal a zůstal věren svému programu, svým původním slibům, aby posléze naplno zvítězil roku 1983 po překonání mnoha tvrdých měsíců drsného protivenství.

             Podívejme se nyní na některé zcela zásadní Reaganovy myšlenky z jeho slavných projevů. Stále přitom mějme na paměti Ronaldovu silnou víru v Boha. Všimněme si velmi dobře pozitivních hodnotových vzorců, které nesou křesťanství spolu s konzervativizmem v praktické politice a inspirujme se z toho pro náš vlastní život, správu věcí veřejných v České republice aj.  

            Mnohé výše uvedené Reaganovy ideály jsou velmi blízké českým Svobodným - www.svobodni.cz - (zatím tedy: alespoň co se týče filosoficko-ekonomické podstaty). Jelikož jde o velmi mladou politickou stranu, nelze od nich očekávat hned v prvních třech měsících jejich existence nějaké zázraky. Staré a zaběhané politické cestičky jsou stále ještě příliš zřetelné. Nicméně pražské vedení ví evidentně velmi dobře, že politiku je třeba dělat na ideovém základě a nikoliv ji prvoplánově stavět a komunikovat na tom finančním. Zatím to s těmito „politickými beránky“ vypadá v tomto ohledu nesmírně positivně. A s jakými voliči by mohli třeba Svobodní konečně začít pracovat? V České republice máme podle vyjádření ředitele STEMu (http://cs.wikipedia.org/wiki/STEM) Jana Hartla „5-7%“ aktivně praktikujících věřících. „Naše společnost je značně sekulární.“ Opravdových atheistů „je asi čtvrtina“ (mimochodem jde zřejmě o největší podíl těchto lidí v nějaké populaci daného státu na světě), nicméně zde existuje obrovská skupina dvaceti pěti až dvaceti sedmi procent tzv. hledajících lidí, kteří věří nejrůznějšími způsoby v existenci Boha. (Zdroj: Radiožurnál - 16. května 2009.) Nikdo se o ně bohužel ovšem politicky nezajímá. Při kvalitní a aktivní práci by mohla vzniknout značná politická síla, zastupující až 30% populace ČR. Hodnoty těchto lidí se v mnohém blíží těm Reaganovým. Inu velká výzva třeba právě pro Svobodné, kteří o sobě tvrdí, že je jim víra v Boha velmi sympatická a vycházejí z ní základy euro-atlantické kultury a civilizace. Inu uvidíme :o).

             Nedávné události kolem „česko-oranžově-vajíčkové války“ ukázaly jednoznačně, že lidé se chtějí na politice nějakým způsobem osobně podílet. Musí to být ideově „dobře zmáklé“ a pak se jsou schopny angažovat během několikati dnů desítky tisíc lidí zcela spontánně, bez peněz a zapojit vlastní kreativitu k prosazování dané myšlenky. Americké politické strany dokáží tato lidová hnutí vstřebat a dát jim řádný stranický rámec. Viz. nedávné „Tea Parties“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_party_(conservative_protest)). U nás se o to snad úspěšně pokusil zmiňovaný Modrý tým ODS (http://cs.wikipedia.org/wiki/ODS). Samozřejmě nikoliv za použití násilí. V Česku se bohužel nechali vyprovokovat k agresivním útokům jak „oranžoví hoši“ a jejich „oranžové útvary pomocné stráže VB“ při „revolučních atacích“ na recesisticky a pokojně demonstrující osoby (byť z jiných planet), na druhé straně též při přehnaném „vrhačství“ sami „Eggboys“. Každopádně politici se mohli skvěle poučit, že vynikající nápad může pomocí Facebooku (http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook) zapojit masu lidí a přispět tak k volebnímu úspěchu. Ale o tom to je - nemusíte mít milióny, stačí excelentní nápad: není to jen o penězích přátelé. Lidé chtějí pomáhat, mít svou aktivní úlohu v „politickém boji“: nikoliv být jen automaty na vhazování lístků do volebních uren a bezduchými „zombies“ následujícími pokyny stranických sekretariátů. Vymýšlení těch správných ideových témat je otázkou partajních „think tanků“, které mají nyní úžasnou příležitost před říjnovými volbami: jak konečně s tímto fenoménem pracovat tak, aby zase nedošlo k deziluzi veřejnosti.

             Nespokojení lidé jsou totiž nejen v Česku, nýbrž zajisté též v Americe. Mnoho lidí zde uvažuje podobně jako tady u nás. Moderátorská hvězda konzervativní stanice FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news) Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) popsal mínění desítek miliónů Američanů velmi trefně: „Pokaždé chodím k volbám a snažím se angažovat. /.../ Volíte, snažíte se a pak se cítíte pokaždé zrazeni. Jaký to tedy má smysl chodit k volbám?“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 15. května 2009.) V ČR si podobné otázky kladou milióny lidí také. Politik, který dosáhne úspěchu a pak se začne vymlouvat na nedostatek koaličního potenciálu k prosazení původních slibů: vždy své někdejší voliče přivede do drsné deziluze. Podkopávají se tím samotné základy demokratického systému, slušnosti a víry v úspěšnou budoucnost naší republiky. Snižuje se volební účast. Podobně, když jsou dosazovány nepolitické vládní kabinety bez možnosti kontroly ze strany voličů. Komu má pak občan skládat účty po uplynutí vládního mandátu? Politika se stává lidem cizí a je již jen o marketingu, penězích, počtech natištěných plakátů, miliónových příspěvcích na kampaně, o „vysmátých papaláších“. „Systém Only Money“ opět triumfuje. Autor zde v Česku upozorňuje na tento neblahý fenomén již řadu let (http://www.sky-tech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf). Konzervativní část USA je stejného názoru. Podle Glenna Becka představuje současná dlouhodobě tristní politika smutný důkaz ideové prázdnoty. Lépe řečeno: díky vychovávání lidí k tomu, že hlavním hybatelem společenských vztahů jsou peníze, nikoliv třeba kreativita, sen a touha něco dokázat, uplatnit se, vykonat něco potřebného pro svůj národ, své bližní, víra v Boha, pak: jde již bohužel v politice a v životě jen o business a nejen tam. „Naše země je trh a ty milý voliči nejsi nic jiného než spotřebitel. A to je přesně ten důvod, proč se cítíte tak mizerně. /.../ Politici se nám pořád snaží falešně vnucovat, ale z dlouhodobé perspektivy to volič pozná. /.../ Vidí ten rozdíl, když mluví s profesionálním politikem a když mluví s někým, komu věří. Jestliže totiž mluvíme s přítelem, tak víme, že ikdyž s námi náš přítel nesouhlasí, jedná podle toho, věří tomu, a řekne nám to. (Zdroj: Glenn Beck Show - 5. května 2009.) Pak se nelze divit, když Wall Street Journal prohlašuje ústy Obamovy blízké spolupracovnice Desirée Glapion Rogersové (http://en.wikipedia.org/wiki/Desirée_Rogers): „Máme ten nejlepší prodejní ´Brand´ na zemi. /.../ ´The Obama Brand´ /.../ naše možnosti jsou díky tomu neomezené.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 5. května 2009.) A právě tento pro demokracii nezdravě-nelidský styl myšlení tvrdě kritizuje Glenn Beck: „Barack Obama je vlastně pouze tržní ´Brand´ k prodeji svého poselství spotřebiteli. /.../ Nemám rád, když se všechno dělá marketingově.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 5. května 2009.) Černošský autor a úspěšný podnikatel Christopher Paul Gardner (http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_gardner), jenž se vypracoval opravdu dle amerického snu z ničeho, který oslovuje Glenna Becka „bratře“, popsal „Systém Only Money“ ve společnosti na základě svých osobních těžkých zkušeností z amerických firem: „Společnost, kde pracujete, se ve skutečnosti o vás opravdově nezajímá. /.../ Oni mají na prvním místě pouze vlastní zájmy a vy jste jen pucflek, který může být kdykoliv vyměněn. /.../ (Abych byl svobodný a vážil si opět sám sebe - pozn. autora) potřebuji být daleko více pánem svého času a života.“ Podle Gardnera je ekonomická krize příležitostí pro uvědomění si toho, co je v životě opravdu důležité. Je to čas položit si základní otázku: „Kde již nemohu dělat kompromisy a znají mne ještě vůbec jako člověka moje vlastní děti?“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 12. května 2009.) Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) dokonce popisuje v tomto ohledu neetické lidi žijící s velkou mocí v politice (globalisté) a obecně ve společnosti „dle příkazů“ „Systému Only Money“ jakožto ty, kteří: „mají rádi smrt a nenávidí Boha. /.../ Nejsem tady proto, abych vydělával peníze, nýbrž proto, abych mluvil pravdu.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 11. května 2009.) Politici jsou bohužel ještě stále vedeni marketingovými specialisty k tomu, aby se tzv. prodávali. Politika je podle nich pouze o penězích, obchodu a manipulaci s veřejným míněním. Všichni tito tzv. „školitelé“ pak považují za svou „bibli“ stěžejní dílo Edwarda Bernayse (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays), synovce Sigmunda Freuda (http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud), z roku 1928 s názvem „Propaganda“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(book)). O významu Bernaysova manipulativního díla svědčí ten fakt, že z něj čerpal sám Goebbels (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels), dále byl Bernays konzultantem mnoha amerických presidentů, armádních představitelů, politiků, předně amerických průmyslových gigantů jako např.: GE, GM (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors), Procter and Gamble (http://en.wikipedia.org/wiki/Procter_and_gamble), CBS, American Tobacco (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Tobacco) atd. A právě Bernays měl lví podíl na propagaci „Systému Only Money“ a likvidaci křesťanských hodnot ve společnosti. Jeho kniha „Propaganda“ nekompromisně vykládá jak manipulovat s lidmi k dosažení co největšího zisku a moci. Podle něj se mocní tohoto světa musí naučit: „prodávat lidem jejich vlastní otroctví tak, aby se do něj sami lidé zamilovali. /.../ Úmyslná a inteligentní manipulace s organizovanými návyky a názory mas představuje totiž v demokratické společnosti důležitý element. /.../ Ti, kteří manipulují s neviditelným společenským mechanismem, utvářejí skrytou vládu, která je ovšem tou pravou a skutečnou vládnoucí mocí naší vlády. /.../ Jsme ovládáni, naše mysl je drcena, naše ideály jsou nám podsouvány, a to vše lidmi, o kterých jsme předtím nikdy v životě neslyšeli.“ (Zdroj: JONES, Alex: TERROR STORM - FINAL CUT, Alex Jones Productions, USA, 2007, 135 minut.)    

 

            V České republice jsme si mohli nedávno ukázat podobné chování při schvalování Lisabonské smlouvy, kdy předvolební sliby šly opět zcela stranou. Dokonce lidé dlouhodobě kritizující Lisabon najednou zapomněli na jednoznačné pravidlo: podepsaná smlouva pod nátlakem neplatí; nikdy nepodepisuj nevýhodné smlouvy, pokud Ti tedy nic jiného nezbývá. Byl mezi nimi též jeden „rudý senátor“. Smutný to pak obrázek oslavného tleskání českých „Main Streamových“ politiků ve stylu: „Společně jsme přehlasovali Jižany.“ (Zdroj: TV Prima - 3. května 2009.) Jsme prý příliš malí a nic jiného nám nezbývá. Naopak hrdinně-křesťanský rytíř Václav Klaus vystoupil velmi razantně proti takové manipulaci: „Je to velmi smutný doklad selhání našich politických elit. /.../ Jde o zbabělé zdůvodnění.“ (Zdroj: ČT24 - 6. května 2009.) Evžen Tošenovský (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evžen_Tošenovský) o Lisabonské smlouvě: „Já bych pro ni nehlasoval.“ (Zdroj: TV Prima - 17. května 2009.) Přitom např. pan Ransdorf (http://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Ransdorf) označil Lisabonskou smlouvu za: „výtvor byrokratů a jako taková dopadne.“ (Zdroj: TV Prima 31. května 2009.) Podle presidentova tajemníka Ladislava Jakla (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Jakl): „Lisabonská smlouva je nástrojem mocenských elit a zájmových skupin. (Velmi zajímavé vyjádření např. vzhledem k aktivitám pro-Lisabonsko-mocenské skupiny Bilderberg Group: http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group. - pozn. autora.)“ (Zdroj: TV Prima - 17. května 2009.) Vladimír Železný souhlasí a považuje Lisabon, nejrůznější strašení krizemi, za „spiknutí elit“. (Zdroj: TV Prima - 24. května 2009.) Jan Zahradil (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradil) přitakává: „Lisabonskou smlouvu rád nemám, nikdy jsem ji rád neměl.“ (Zdroj: TV Prima 31. května 2009.) Evropa totiž dokázala již mnohokrát, že zvládne kvalitně fungovat i bez Lisabonu. Jednou z ukázek toho byla solidarita mezi členskými státy EU z hlediska koordinace opatření vůči tzv. „Prasečí chřipce“. Vlastimil Tlustý (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlustý) to okomentoval: „Lisabonský diktát k tomu nepotřebují.“ (Zdroj: TV Prima - 3. května 2009.) Petr Pithart (http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pithart) přirovnal dokonce situaci kolem schvalování Lisabonské smlouvy k „nové komunistické“ ústavě z května roku 1948“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústava_Československé_republiky). (Zdroj: ČT24 - 31. května 2009.) To pan Alexandr Vondra (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Vondra) se přiřadil mermomocí se svou vizí k onomu Reaganem tolik neoblíbenému „Main Streamu“: „Nepochybuji, že přijde čas pro podpis pana presidenta.“ (Zdroj: ČT24 - 6. května 2009.) Ihned se připojil pan Vladimír Sobotka (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Sobotka), jenž neuvěřitelně podivně argumentoval nedůležitostí podepsané smlouvy slovy: „Lisabon ne-Lisabon, smlouva ne-smlouva“ a nezapomněl dodat, že sice kritizuje Lisabonskou smlouvu, ale ve skutečnosti to vlastně „neznamená, že s ní nesouhlasí.“ (Zdroj: ČT24 - 6. května 2009.) Inu jak sdělil veřejnosti pan Ransdorf: „Politici často mění svá stanoviska.“ (Zdroj: TV Prima 31. května 2009.) Rozumní lidé věří, že takový čas pro podpisy nevýhodných smluv nikdy nenastane. President by se tím postavil vůči všemu, co celý život zastával. V čele naší země nestojí naštěstí nemocný a pod nátlakem ustupující pan Hácha (http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Hácha). Tímto presidentovým krokem - ratifikací Lisabonu - by došlo k totálnímu konci důvěry v našeho českého Reagana: Václava Klause. Jaroslav Kuba (http://kapr.vse.cz/view.php?cisloclanku=2005091503#Kuba) z Katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze pak zcela správně hájí zájmy českého lidu, když stojí na straně našeho presidenta, který nepochybně zatím vždy: „dostál svému slibu být věren svrchovanosti ČR /.../. President zohledňuje svůj ústavní slib.“ (Zdroj: ČT24 - 17. května 2009.) Proto třeba Jiří Payne z SSO (http://www.payne.cz; www.svobodni.cz) říká, že ratifikace Lisabonu by byla jen „slepá ulička“ a „úředníci“ by si mohli „dělat cokoliv“, neboť „v EU vládnou úředníci“ a my jsme bohužel „závislí na tom, co se v Bruselu připraví“; Lisabonská smlouva jde proti demokracii, neboť „ruší střídání politických stran“ u moci; „když někdo ruší tento princip, pak mají občané právo na odpor všemi prostředky.“  (Zdroj: TVZ1 - 6. května 2009.) Nicméně podobná situace již existuje v ČR díky tzv. úřednické vládě. Volby totiž vyhrála roku 2006 ODS, přesto nyní již u nás úředníci v klidu vládnou. Jsou sice pracovití a jistě odborně zdatní, jenže bez odpovědnosti k lidu vlastní země. Přitom každý den vidíme nové a nové náznaky utužování poměrů ze strany EU vůči naší národní suverenitě, za kterou naši předkové v čele s presidentem Masarykem (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Garrigue_Masaryk) tolik bojovali. Co by asi odpověděl takový Rašín (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Rašín), Beneš (http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Beneš), Engliš (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Engliš) na neuvěřitelnou aroganci EU, která již nyní chce přímo řídit naší národní měnovou politiku (to ještě prosím nebyl ani ratifikován Lisabon) a zasahovat přímými příkazy do kroků ČNB? (http://cs.wikipedia.org/wiki/ČNB) Když i ti největší podpůrci současné podoby EU připouštějí realitu regulování národních bank: „je možné, že by byly regulovány ze zahraničí.“ (Zdroj: Radiožurnál - 27. května 2009.) To je ona evropská tvář nesvobody EU. Bez odpovědnosti k voličům chtějí úředníci a „Velcí bratři“, „Největší oranžově-zelení Vůdcové“, rozhodovat o životě lidu: nové a větší daně, zákony, povinnosti, příkazy, omezování svobod, „bolševicko-násilnické manýry“, policejní složky drtící recesistické „marťany“, špehování. Inu „nástřel k tyranii“ přátelé jako hrom. Koledují si hoši o pěknou společenskou erupci všech svobodomyslných lidí, kteří se nechtějí nechávat zotročovat. Pak třeba Gary Marbut (president „Montana Shooting Sports Association“ a spoluautor „Montana Firearms Freedom Act“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Montana_Firearms_Freedom_Act) vystoupil v obraně občanských svobod na největším konzervativním americkém televizním kanále FOX News a mj. jasně inspiroval Českou republiku: „Chceme si zavádět vlastní zákony. /.../ Nechceme federální standardy (paralela: ty z EU - pozn. autora). /.../ Pokud budeme chtít nějaké zavést, tak by měly odpovídat naší kultuře a našim lidem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 15. května 2009.) Republikán, člen sněmovny reprezentantů z Texasu, Leo Berman (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Legislature_elections,_2008) dodává: „Mám za sebou 22 let v armádě, protože miluji svou zemi, /.../. Bojovali jsme proti fašismu, komunismu, /.../ tenhle president (Obama - pozn. autora) a administrativa nás sice nevedou až tak daleko (k fašismu nebo komunismu - pozn. autora), ale vedou nás k socialismu. Nechceme tam s nimi jít. /.../ (máme naštěstí naše vlastní ... - pozn. autora) zákony, které zajišťují naši svrchovanost podle 9. a 10. dodatku k americké ústavě. /.../ Pokud se někdy federální vláda (paralela: EU - pozn. autora) pokusí prosadit něco, co není plně podle americké ústavy (paralela: dle české ústavy - pozn. autora), my proti tomu vystoupíme a neuděláme to. /.../ Nechceme být socialistickým státem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 15. května 2009.) Glenn Beck: „Musíme se tomu postavit. Pokud to neuděláme, tak prohrajeme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 15. května 2009.) Budiž zde připomenuto, že američtí otcové zakladatelé již museli v jednu dobu také říci: dost! Již není kam ustupovat. Následovala Deklarace nezávislosti (http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nezávislosti_Spojených_států) a vznik nového, nejsvobodnějšího státu na světě. Možná přátelé, že nastal čas na vyhlášení Deklarace nezávislosti České republiky v duchu roku 1776, jak říkají naši krajané z USA.

 

Deklarace nezávislosti Spojených států ze 4. července 1776, aneb každodenní inspirace pro svobodomyslné občany České republiky

             „Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným rozvázat politické svazky, které jej poutaly k jinému národu, a zaujmout mezi mocnostmi světa oddělené a rovnocenné postavení, k jakému jej opravňují zákony přírody a Boha přírody, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásil příčiny, které jej vedou k odtržení. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se vlády již ustanovené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé, je-li zlo snesitelné, jsou spíše nakloněni je snášet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je naprostou krutovládou, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti. Takové bylo trpělivé utrpení těchto /.../ (paralela: národních států v EU - pozn. autora); a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny opakovaných bezpráví a uchvacování mají všechny za přímý cíl ustavení absolutní nadvlády tyrana nad těmito státy. Na důkaz toho nechť jsou upřímnému světu předloženy skutečnosti. Odmítal schválit zákony nejprospěšnější a nejnutnější pro obecné blaho. Zakazoval svým guvernérům schválit zákony neodkladného a naléhavého významu, nebo když bylo jejich provádění pozastaveno, pokud nebude získán jeho souhlas, úplně opomíjel se jim věnovat. Odmítl schválit jiné zákony pro zaopatření velkých lidmi obývaných oblastí, pokud by se tito lidé nevzdali práva na zastoupení v zákonodárných sborech, což je právo pro lid neocenitelné a nebezpečné jenom pro tyrany. Svolával zákonodárná tělesa na neobvyklých, nepohodlných místech, vzdálených od veřejných archívů, jenom proto, aby je unavil a učinil povolnými ke svým opatřením. (ikdyž troška pohybu zákonodárcům nikdy nemůže škodit :o) - pozn. autora) Opětovně rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně stavěly proti jeho zásahům do práv lidu (kéž by se takto „mužně“ choval český parlament a senát - pozn. autora). Po takových rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny jiné a aby se tak zákonodárná moc, jíž nelze zničit, vrátila k lidu a mohla být jím svobodně vykonávána. Stát zůstával mezitím vystaven nebezpečím zásahů zvenčí a zvratů zevnitř. /.../ Překážel výkonu spravedlnosti tím, že odpíral svůj souhlas zákonům pro zřízení soudních orgánů. Vytvořil závislost soudců pouze na své vůli pokud jde o držení jejich úřadů a výši placení jejich platů. Zřídil množství nových úřadů a poslal sem houfy úředníků, aby sekýrovali náš lid a ujídali z jeho majetku. Udržoval mezi námi v době míru stálá vojska bez souhlasu naší legislativy. Učinil vojenskou moc nezávislou na občanské moci a jí nadřazenou. /.../ Vyvolal mezi námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je ničení všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení. V každé etapě těchto útisků jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu: naše opětované prosby měly za následek jenom opětované křivdy. Panovník, jehož charakter je tak poznamenaný činy, jimiž se vyznačuje tyran, je nezpůsobilý býti vládcem svobodného lidu. Ani vůči našim britským bratřím jsme nebyli nepozornými (paralela vzhledem k situaci v Evropském parlamentu po možné celoevropské ratifikaci Lisabonské smlouvy - pozn. autora). Upozorňovali jsme je (paralela: jak by se asi též snažili naši „oranžově-pro-lisabonští hoši“ posléze upozorňovat své kolegy poslance z velkých států v Evropském parlamentu - pozn. autora) čas od času na pokusy jejich legislativy postihovat nás nespravedlivou jurisdikcí. Připomínali jsme jim okolnosti /.../ našeho společného příbuzenství, aby odmítli tyto neoprávněné zásahy, které by nevyhnutelně přervaly naše svazky a styky. Proto se musíme podřídit nutnosti, jež vyžaduje naše odtržení, a musíme je považovat, tak jako ostatní část lidstva, za nepřátele ve válce a za přátele v míru. Proto my, představitelé /.../ (paralela: České republiky - pozn. autora), shromáždění ve Všeobecném Kongresu (paralela: českém Ústavodárném shromáždění - pozn. autora), dovolávajíce se u nejvyššího Soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a z moci dobrého lidu těchto /.../ (paralela: svobodných evropských národních států - pozn. autora), slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto /.../ (paralela: svobodné evropské národní státy) jsou a po právu mají býti svobodnými a nezávislými státy, že jsou zproštěny veškeré poddanosti /.../ (paralela: vůči EU - pozn. autora), a že politické svazky mezi nimi a /.../ (paralela: EU - pozn. autora) jsou a mají býti úplně rozvázány. A že jako svobodné a nezávislé státy mají plnou moc vypovídat válku, uzavírat mír, sjednávat spojenectví, zřizovat obchod a provádět všechny ostatní úkony a věci, jež nezávislé státy mohou po právu činit. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, navzájem a jeden druhému zaručujeme své životy, své statky a svou nedotknutelnou čest.“ (Zdroj: http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=6.)

  

Washingtonská deklarace z 18.října 1918, aneb pravděpodobná inspirace pro Českou republiku v případě celoevropského schválení Lisabonské smlouvy?

             „V této vážné chvíli, kdy /.../ slibují federalizaci říše a autonomii nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá Národní rada, uznaná vládami spojeneckými a vládou americkou za prozatímní vládu československého státu a národa, v plném souhlasu s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 6.ledna 1918, a vědomi si toho, že federalizace a tím více autonomie neznamenají ničeho /.../, činíme a prohlašujeme toto naše prohlášení nezávislosti. Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které neuznává, a poněvadž máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ nemůže se volně vyvíjet v /.../ lži-federaci, která není než novou formou odnárodňujícího se útisku, pod nímž jsme trpěli minulá tři století. Máme za to, že svoboda jest prvním požadavkem federalizace, a jsme přesvědčeni, že svobodní národové střední a východní Evropy snadno utvoří federaci, jestliže to shledají nutným. Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme samostatným státem již od sedmého století a r.1526 jako samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se v této konfederaci nevzdali dobrovolně svých práv jako samostatný stát. /.../ porušili svou smlouvu s naším národem (paralela: evropští a čeští zákonodárci porušili smlouvu z Nice - http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva_z_Nice - svou snahou o ratifikaci Lisabonské smlouvy bez referenda - pozn. autora), nezákonně překročujíce naše práva a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovávat, a my proto odpíráme zůstat déle součástkou /.../ (nabízí se zde paralela: EU - pozn. autora) v jakékoli formě. /.../ Nemůžeme a nechceme nadále žit pod přímou nebo nepřímou vládou těch, kdo znásilnili Belgii, Francii a Srbsko, /.../. Nechceme zůstat součástkou státu, který nemá existenčního oprávnění a který odpíraje přijmout základní zásady moderní světové organizace (svobodných národních států - pozn. autora), zůstává toliko umělým, nemorálním politickým útvarem, /.../ (opět zajímavá paralela s EU - pozn. autora). Prohlašujeme tímto /.../ (přeneseně EU - pozn. autora) za nehodnou, aby vedla náš národ, a upíráme jí veškerá práva vládnout československé zemi, která, to zde nyní prohlašujeme, bude od nynějška svobodným a nezávislým lidem a národem. Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim lnout, poněvadž to byly ideály našeho národa po staletí. Přijímáme americké zásady, /.../: zásady o osvobozeném lidstvu, skutečné rovnosti národů a vládách, odvozujících všecku svou spravedlivou moc ze souhlasu ovládaných. My, národ Komenského, nemůžeme než přijmout tyto zásady, vyjádřené v americké deklaraci nezávislosti, v zásadách Lincolnových a v prohlášení lidských a občanských práv. /.../ Věříme v demokracii - věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší. Dáno v Paříži, dne 18. října 1918.“ (Zdroj: http://www.svedomi.cz/dokdoby/181018_wash_deklarace.htm.)

             Přesto buďme rádi, že žijeme v Česku, neboť Jirka Payne (http://www.payne.cz; www.svobodni.cz) by byl za své výše prezentované výroky o právu na odpor již dávno vyhodnocen současným americkým „Obaministerstvem“ vnitřní bezpečnosti jako potenciální nebezpečný terorista. „Obaboys“ by jej určili jako možný zlý element a začal by zvýšený monitoring jeho aktivit ze strany bezpečnostních služeb: omezení svobodného práva na nákup zbraní, zvýšená sledovačka jeho projevů mj. na internetu s výsledkem blokování jeho webu, textů, projevu, kdykoliv by na něj mohli bez soudního příkazu uvalit vazbu atd. V oblasti svobody projevu na internetu tomu v USA říkají tzv. „Cyber-bullying Act“.

 

            „"The bill defines it as 'using electronic means to support severe, repeated and hostile behavior,' but what does 'severe, hostile and repeated behavior' mean?" he asked. "I've written articles opposing the bill that have appeared online. That's electronic and -- because I've written a few of them -- repeated. I was also severe and hostile in my criticisms. Under her law, I can now go to jail." And so could many political commentators and Web bloggers who earn their keep by being confrontational and inflammatory. A TV host like MSNBC's Keith Olbermann, who's been openly and repeatedly hostile to former Vice President Dick Cheney on his Web site, would not be safe from prosecution, the analysts say. Even advocates of child safety on the Internet say the bill is impractical, at best. "Even if you wanted to, you can't legislate against meanness," said Larry Magid, co-director of ConnectSafely.org. "It's contextual. If I call you fat, maybe I was bullying, or maybe I was concerned about your health, or maybe it was a relatively innocuous slight." The bill's critics also note that the law is intended to protect minors from minors, but that doesn't show up in its language.“ (Zdroj: http://www.foxnews.com/politics/2009/05/14/cyberbullying-ensnare-free-speech-rights.)

       Americký „Attorney General“ (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney_General), který většinou vykonává též funkci ministra spravedlnosti, je nyní v situaci, kdy by mohl dokonce bez soudního příkazu určovat: kdo je potenciální terorista a uvalovat na takového občana bez řádného obvinění vazbu. V souvislosti s ochranou svobod jednotlivých občanů, kteří pouze vyjadřují svůj nesouhlas s americkou federální politikou třeba na základě své víry atd.: je to jednoznačná hrozba. Podle „Cyber-bullying Actu“ stačí již jen ostřejší nesouhlas, osobité vyjadřování nebo to, že váš výrok může tzv. „ranit city“ některých osob a už se takto obviněný ocitá na speciálním černém seznamu extrémistů a potenciálních teroristů. Podobně jsou známy případy, kdy byl zneužit tzv. „Patriot Act“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_act) vůči americkým občanům, ikdyž měl být původně namířen pouze proti opravdovým teroristům mimo USA (zneužití v Indianě, Coloradu aj. v souvislosti s tzv. spoofingem: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_spoofing). Inu moc některým lidem chutná přesladce přátelé. Prohledávání e-mailů, webů, sledování GSM telefonů, SMS, monitoring veškeré elektronické komunikace, biometrické čtečky na letištích, dálničních kontrolních bodech, všudypřítomnost kamer napojených na centrální databáze osobních údajů amerických bezpečnostních složek apod. Čeští policejní specialisté již dávno říkají, že mobilní telefon a na internet napojený počítač představují vlastně dokořán otevřené dveře ke všem vašim osobním údajům. Nic nezůstane skryto před slídily Velkého bratra ať již to chcete nebo ne. Vaše poloha, monitoringy rozhovorů, SMS, MMS, mikrofon ve vašem mobilu a fotoaparát, do všeho se umí telekomunikačně-bezpečnostně-američtí specialisté dostat bez vašeho souhlasu a zjistit třeba vaši polohu, ikdyž máte zrovna vyplý váš mobilní telefon. Hoši z NSA (http://en.wikipedia.org/wiki/NSA) jsou prostě borci. O jejich vybavení se může našim specialistům zatím jen zdát.

             „During a speech today on “cybersecurity,” Obama told a whopper. He said the government’s effort to protect us from cyber bad guys “will not include monitoring private sector networks or Internet traffic. We will preserve and protect the personal privacy and civil liberties that we cherish as Americans.” Is it possible Obama has never heard of Mark Klein, the retired AT&T communications technician who said years ago that the company shunted all Internet traffic — including traffic from peering links connecting to other Internet backbone providers — to semantic traffic analyzers, installed in a secret room inside the AT&T central office on Folsom Street in San Francisco? There are similar rooms in Seattle, San Jose, Los Angeles and San Diego, all sucking up internet data. Klein explained that the multinational corporation is doing this at the behest of the NSA. It is “vacuum-cleaner surveillance” approach that grabs everything. “Despite what we are hearing, and considering the public track record of [the Bush] administration, I simply do not believe their claims that the NSA’s spying program is really limited to foreign communications or is otherwise consistent with the NSA’s charter or with FISA [the Foreign Intelligence Surveillance Act],” said Klein in 2006. /.../ No other president so far has had the power to shut down the internet. The Rockefeller-Snowe bill, S 778, would grant Obama dictatorial power declare a so-called “cyber emergency” and pull the plug, or at least cripple networks deemed a threat. The U.S. government is not seriously worried about Chinese hackers or mischievous kids in Latvia (as Rockefeller cited as a danger) but rather fear free and unfettered speech and activism on the part of its own citizens. Obama’s promise is merely an effort to string you along with a big fat lie. He has absolutely no respect for you or the Bill of Rights.“ (Zdroj: Nimmo, Kurt: Cybersecurity: Obama’s Promise to Trash the Constitution, IN: Infowars, 29. května 2009.)

 

            Přitom to, co se původně jevilo jako rozumná míra ochrany před teroristy, je nyní využíváno ke kontrole svobody vlastních občanů. Jiří Payne (http://www.payne.cz) přirozeně také jakožto představitel českých Svobodných (www.svobodni.cz) odhodlaně říká, že bude bojovat proti špehování vlastních občanů a shromažďování informací: „ /.../ které já bych si nepřál.“ (Zdroj: TV Prima - 24. května 2009.) Například politicky aktivní křesťané věřící, že žijeme v současnosti v posledních dnech před příchodem Krista Spasitele na tuto Zemi, jednoznačně spadají podle „Obaboys“ do kategorie potenciálních teroristů. Naopak pasivní lidé, kteří se nijak neprojevují: jsou vítanými pomocníky „Obavlády“. To je ta „nová a správná“ kategorie amerických občanů, které president Obama potřebuje. Mlčící většina - podobně jako za doby totality u nás doma před rokem 1989 - je nyní vítaným pomocníkem „Obavlády“. Rozumní křesťané však tento přístup zcela správně kritizují. Loňský americký kandidát za Konstitucionalisty (http://en.wikipedia.org/wiki/USTP) na úřad presidenta USA a kazatel Chuck Baldwin (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin) s pasivitou nesouhlasí: Někteří „křesťané využívají biblická proroctví k tomu, aby argumentovali ve prospěch své pasivity. /.../ Bojí se, sedí a bojí se zelektrizovat v boji za svobodu. /.../ Tím ale uvolňujeme cestu zlu.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 18. května 2009.) Alex Jones vyjádřil Baldwinovi svou podporu a zeptal se jej: „Proč (globalisté - pozn. autora) tak moc nenávidí opravdové křesťany?“ Baldwin: „Protože Ježíš je opravdová svoboda.“ a jistí lidé vedení Obamou z nás chtějí udělat jen loutky „v rukou zlých lidí“ bez možnosti sebeobrany - mj. proto chtějí „odzbrojit americký národ.“  (Zdroj: Alex Jones Show - 18. května 2009.)

             Frustrace z Obamy se v amerických konzervativních kruzích dále prohlubuje. Opravdoví extrémisté a násilníci jsou přitom často omlouváni. Jistý občan USA, příslušník minority, byl tak vyučen ve škole o důležitosti multikulturních teorií, že si začal zvýšeně všímat všude kolem sebe patřičných odlišností, že jednoho dne viděl oknem svého spoluobčana, který měl za sebou na zdi bojovou vlajku americké Konfederace (http://en.wikipedia.org/wiki/Flags_of_the_Confederate_States_of_America). Vyhodnotil si to jako rasistický útok a nebohého Američana zastřelil. Inu i k tomu vede „multi-kulti“ výchova. A zase další případ se odehrál se zatýkáním pokojně demonstrujících občanů vůči udělení čestného doktorátu Obamovi (prosazuje potraty, testy na lidských embryích atd.) na tradičně katolické universitě Notre Dame (http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Notre_Dame). V americkém průmyslu to není o nic lepší. „Obaboys“ evidentně nadržují odborům, které se v USA přeci jen snažily historicky hrát politickou roli více, než chránit vlastní členy před nespravedlností zaměstnavatelů. Jay Sekulow (http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Sekulow) říká: „Obavláda“ již není spravedlivým arbitrem, nýbrž straní odborovým bossům. „Socializuje veškerý velký průmysl jak jen může. /.../ Dostaňte někde silné odbory a výsledkem bude, že všichni v okolí se stanou závislí na federální vládě. Je to velmi v protikladu s tradičními základy Ameriky. Je to velmi nebezpečné.“  (Zdroj: Glenn Beck Show - 5. května 2009.) Odbory mají přímo vlastnit podíly v ozdravěném Chrysleru (http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler) a řídit velkou část firmy bez patřičných zkušeností.

    Na tento socialistický systém vedení podniku vehementně tlačí - zřejmě pod vlivem svých marxistických učitelů - sám president Obama. Další podíly mají mít kromě hlavního kupce především americká a kanadská vláda. Kam tento konglomerát vlastníků firmu zavede: není jasné. Jisté je jen to, že to bude stát bilióny daňových poplatníků. Chrysler již jednou byl v podobné situaci roku 1979 a Jimmy Carter pomohl uvolněním 1,5 biliónů dolarů a státními zakázkami např. z oblasti vojenských vozidel. Reagan pak tlačil po svém zvolení do presidentského úřadu na vrácení všech peněz daňovým poplatníkům. Povedlo se. Chrysler poslal do federální pokladny USA roku 1983 veškeré půjčené peníze a přidal k tomu navíc 350 milionů dolarů. Nedávný bankrot GM zřejmě přivede silné odbory do řízení další obrovské firmy, která vznikne na jeho troskách.

 

            Aby měla „Obavláda“ na financování tištění nových peněz a mohla zároveň zabránit znehodnocování měny: musí zvyšovat daně. Mnoho amerických států má stále ještě naštěstí velmi nízké daně z příjmů: „jen“ kolem deseti procent. Mezi ty s nejnižšími daněmi patří stále i ekonomicky velmi silný Texas. Jsou však jiné státy, které mají celkovou výši zdanění přes 50% + se zde snaží angažovat federální „Obavláda“ s novými daněmi. Je to již mnohde neúnosné.

    Černošská matka se dvěma dětmi jménem Nechole Whitlock z Texasu si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat. Problém však tkví s jejím strachem z „Obaboys“ a nových vyšších daní. Říká: „Musím pracovat ve dvou zaměstnáních, abych se uživila, a pokaždé /.../ když vydělám více peněz, abych zaopatřila své děti, tak mi vláda vždycky z mého výdělku o to více vezme. /.../ Myslím si, že pokud nás konečně přestane vláda zdaňovat a umožní soukromému sektoru dělat to, co umí nejlépe (zaměstnávat lidi a vytvářet nové šance - pozn. autora), tak se v této zemi budeme mít čím dále tím lépe.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 1. května 2009.) K Nechole se přidává Heather z New Jersey: „Je to hrozné. Platím přes padesáti procentní daň z příjmu. Nejsme přitom vůbec bohatí. /.../ Máme děti. /.../ S touhle politikou federální vlády nám již brzy nezbude nic jiného, než si sbalit svých pět švestek a přesunout se do jiného státu, kde mají ještě zatím nižší daně. (Heather dostala ihned vřelé nabídky z Texasu, kde mají „ještě stále prostor a svobodu“.).“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 15. května 2009.) Carl Wimmer, republikán, člen sněmovny reprezentantů z Utahu: „Občané jsou frustrovaní. Jsou naštvaní a znechucení tím, jak jsou ničeny jejich svobody a to prosím dělá naše vláda. /.../ Bojujme s touto tyranskou federální vládou.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 15. května 2009.) 

 

            Nízké daně, redukce vlády, víra v Boha, kreativita, občanská pospolitost a vlastní schopnosti, to je přesně ona Reaganova cesta z krize přátelé. V tomto stylu receptů na řešení ekonomických problémů jdou směle vpřed též mí oblíbení čeští Svobodní (www.svobodni.cz). Plánují zde v ČR kompletní zrušení daně z příjmu pro všechny zaměstnance. To by byl naprosto skvělý krok! A tak zatímco v Česku poklesne někomu zisk nebo HDP o 0,2% a média hned vytrubují do světa: jaká že to je obrovská krize, tak daleko více na jihu v Africe: je již desítky let opravdová krize. Lidé zde umírají hlady nebo na zákeřné nemoci, roje žravých sarančat spásají poslední zbytky plodin: tito lidé jsou bez pomoci. Někdy se musím před svými americkými přáteli stydět za naše některá média a hlavně „oranžové hochy“, jak vytrubují do světa, že jsme v hrozné ekonomické krizi a jak se tady máme špatně. Jak někteří nadávají, že to kuře zase nebylo propečené, nebo že jsme si opět koupili jen ten Mercedes nižší střední třídy a neměli jsme na tu luxusní verzi. Pak si stačí projet zajímavé agenturní zprávy, podívat se na fotky těch vyhladovělých nebožáků z Afriky, Pákistánu a porovnat je s těmi našimi doslova vypaseně-vysmátými „oranžovými papaláši“, jak vykřikují: krize, tady je krize, hrozná krize. Vidím, jak straší lidi, jak se derou k moci a dělá se mi doslova špatně z takové falešnosti. Proto přátelé: pořád opakujme těm mocipánům nahoře v souladu s presidentem Reaganem a svobodomyslnými lidmi: „/.../ jste naši služebníci a nikoliv naši pánové.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 1. května 2009.) Někdejší soudce nejvyššího soudu z New Jersey jménem Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): „Potřebujeme změnu v našem přístupu a ve vztahu k vládě. Jefferson to řekl nejlépe: když se lid bojí vlády, tak to je tyranie. Když se vláda bojí lidu, tak to je svoboda.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 1. května 2009.) „Neposlouchejte ty, kteří Vám říkají, že nemáte šanci nic s tím udělat. ´Stand up!´ /.../ (Jděme k volbám a pamatujte: všechny současné tzv. krize totiž slouží velkým papalášům a globalistům jen... - pozn. autora) k jejich osobnímu prospěchu.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 15. května 2009.)

 

            Někteří lidé též argumentují tím, že tzv. zelená pracovní místa vytvořena našimi někdejšími vládními „Greenboys“ zachrání situaci s růstem nezaměstnanosti. Je to opět velký omyl. Jestliže se podíváme na příklad Španělska, které se již řadu let snaží s tímto přístupem uspět, tak výsledek je katastrofální. Španělský profesor Gabriel Calzada Alvarez z university krále Juana Carlose ve své studii určil velký omyl při vytváření tzv. zelených pracovních míst. Jen ve Španělsku totiž každé zelené pracovní místo zničí 2,2 běžně-normálních pracovních míst. Španělsko trpí dlouhodobě vysokou nezaměstnaností již od konce 90. let 20. století. V březnu 2009 tam bylo 17,4% obyvatel bez práce: to aby si  naši „oranžoví hoši“ uvědomili, jaká je tady v Česku „obrovská krize“, tak u nás se pohybovala nezaměstnanost za stejné období kolem 7,7% a v dubnu to bylo 7,9%. Za „hrozných let a oranžových vlád“ jsme měli v ČR v letech 2003 až 2004 dokonce až 10,9%-tní nezaměstnanost (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_do_062004/vyvojnezamestod1995). Kde je tedy ta krize přátelé? Nechte už toho strašení a dávejte lidem víru úspěch. Už těch negativních zpráv bylo dost a občanům se z vás dělá vážně špatně! Vraťme se ale zpět na Pyrenejský poloostrov. EU do Španělska pumpuje neustále již řadu let obrovské finanční prostředky na nejrůznější zelené projekty a výsledek: přirozený úbytek nezaměstnanosti se stále nedostavuje. Tento příklad je natolik ukázkový, že by měl minimálně přimět naše „Greenboys“ k zamyšlení. Španělé si navíc stěžují na vysokou míru zdanění. Pan Obama přitom stále plánuje vznik 2 - 5 miliónů nových zelených pracovních míst, což by zřejmě znamenalo skutečnou ztrátu 6,6 - 11 miliónů běžně-normálních pracovních příležitostí produkovaných svobodným trhem. Zelená pracovní místa samozřejmě nesou obrovský nárůst zdanění obyvatelstva. Inu to je ona odvrácená tvář plánování ekonomiky a umělé vměšování vlády přátelé. Glenn Beck se v této souvislosti dokonce domnívá: „Vláda nevytváří pracovní místa, nýbrž zotročuje lidi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - 1. května 2009.)

             „In the first 100 days of President Barack Obama’s administration, we’ve heard time and again about how so-called ‘green jobs’ are the solution to our nation’s economic woes. In his State of the State Address, Missouri Governor Jay Nixon called green jobs the “next-generation” of Missouri’s economy.  Across the board, Democratic politicians have been quick to stake our economic recovery on the creation of a new ‘green economy.’ Yet in Spain, the economy suffered when efforts to create green jobs destroyed nearly 110,000 jobs in other industries according to a study released last month from Spain’s King Juan Carlos University.  It suggests that the Democrats’ plan for economic renewal through ‘green collar’ jobs may hurt the economy far more than it helps. Gabriel Calzada Alvarez, a professor of applied environmental economics, explains that Spanish citizens currently suffer from higher taxes, more public deficit and ever-increasing energy prices—all the result of the government’s efforts to create a green economy. This study found that consumers paid much higher prices for home electricity due to government-mandated use of premium priced green energy.  In turn this caused many employers to leave the country in search of cheaper energy elsewhere.  After accounting for the increased cost of electricity and the government expenditure used to create the new green jobs, Alvarez estimates that the Spanish spent $774,000 for each job created. Alvarez warns that if the U.S. were to follow the same path as Spain, we should expect the same economic woes.  Specifically, Alvarez said every green collar job created in the U.S. would result in the loss of 2.2 existing jobs. In addition to job loss, Alvarez explained that only one in ten green jobs would be permanent.  Alvarez points out that Microsoft and Google have already moved their servers across the Canadian border to take advantage of cheaper Canadian energy. President Obama’s 2010 budget proposal includes about $20 billion dollars in tax incentives for clean-energy programs.  Professor Alvarez estimates that if the Administration fulfills its promise to create between 3 and 5 million green jobs, the program would result in the direct loss of 6.6 to 11 million existing jobs.“ (Zdroj: http://www.missourirecord.com/news/index.asp?article=10008.)

 

            Neustálé strašení krizí a nekonečné omílání negativních predikcí je v souladu s přáním jistých sil, o kterých jsme si již povídali v předcházejících týdnech „Oranžové války“. O tom, jak funguje manipulace s informacemi a kterak vydělávají vlády, mocné finančně-super-inteligentní skupiny, na burze a nejrůznějších umělých krizích, doporučuji k prostudování tento článek: http://www.infowars.com/manipulation-how-financial-markets-really-work. Všem rozumným lidem by tak již konečně měly spadnou klapky z očí. Rád bych ovšem v této souvislosti opět upozornil na již zmiňované aktivity tzv. Bilderberg Group. Tento elitní spolek bohatých a vlivných lidí z celé planety bohužel není veden právě těmi nejlepšími konzervativně-křesťanskými idejemi. Níže přiložená vyjádření a videa mj. z květnového setkání Bilderbergu v Řecku mohou v lecčems napovědět, jak se vlastně dělá ta největší politika a kdo vlastně tahá ve skutečnosti za nitky politických marionet: zda je to lid, nebo elitářské skupiny, kterým se již ovšem jejich vlastní zrežírované manipulace s ekonomikou začínají nyní doslova vymykat z rukou.  

            „“Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to decades of stagnation, decline and poverty … or an intense-but-shorter depression that paves the way for a new sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.” Other items on the agenda included a plan to “continue to deceive millions of savers and investors who believe the hype about the supposed up-turn in the economy. They are about to be set up for massive losses and searing financial pain in the months ahead,” and “There will be a final push for the enactment of Lisbon Treaty, pending on Irish voting YES on the treaty in Sept or October,” which would give the European Union massive powers over its member nations, essentially making it a supranational regional government, with each country relegated to more of a provincial status." "After the meetings finished, Daniel Estulin reported that, “One of Bilderberg’s primary concerns according to Estulin is the danger that their zeal to reshape the world by engineering chaos in order to implement their long term agenda could cause the situation to spiral out of control and eventually lead to a scenario where Bilderberg and the global elite in general are overwhelmed by events and end up losing their control over the planet.” "Bilderberg investigative reporter Daniel Estulin reportedly received from his inside sources a 73-page Bilderberg Group meeting wrap-up for participants, which revealed that there were some serious disagreements among the participants. “The hardliners are for dramatic decline and a severe, short-term depression, but there are those who think that things have gone too far and that the fallout from the global economic cataclysm cannot be accurately calculated if Henry Kissinger’s model is chosen. Among them is Richard Holbrooke. What is unknown at this point: if Holbrooke’s point of view is, in fact, Obama’s.” The consensus view was that the recession would get worse, and that recovery would be “relatively slow and protracted,” and to look for these terms in the press over the next weeks and months. Estulin reported, “that some leading European bankers faced with the specter of their own financial mortality are extremely concerned, calling this high wire act "unsustainable," and saying that US budget and trade deficits could result in the demise of the dollar.” One Bilderberger said that, “the banks themselves don’t know the answer to when (the bottom will be hit).” Everyone appeared to agree, “that the level of capital needed for the American banks may be considerably higher than the US government suggested through their recent stress tests.” Further, “someone from the IMF pointed out that its own study on historical recessions suggests that the US is only a third of the way through this current one; therefore economies expecting to recover with resurgence in demand from the US will have a long wait.” One attendee stated that, “Equity losses in 2008 were worse than those of 1929,” and that, “The next phase of the economic decline will also be worse than the ’30s, mostly because the US economy carries about $20 trillion of excess debt. Until that debt is eliminated, the idea of a healthy boom is a mirage.” "According to Jim Tucker, Bilderberg is working on setting up a summit in Israel from June 8-11, where “the world’s leading regulatory experts” can “address the current economic situation in one forum.” In regards to the proposals put forward by Carl Bildt to create a world treasury department and world department of health under the United Nations, the IMF is said to become the World Treasury, while the World Health Organization is to become the world department of health. Bildt also reaffirmed using “climate change” as a key challenge to pursue Bilderberg goals, referring to the economic crisis as a “once-in-a-generation crisis while global warming is a once-in-a-millennium challenge.” Bildt also advocated expanding NAFTA through the Western hemisphere to create an American Union, using the EU as a “model of integration.”" "Following the G20 meeting at the beginning of April, 2009, it was reported that, “The world is a step closer to a global currency, backed by a global central bank, running monetary policy for all humanity,” as the Communiqué released by the G20 leaders stated that, “We have agreed to support a general SDR allocation which will inject $250bn (£170bn) into the world economy and increase global liquidity,” and that, “SDRs are Special Drawing Rights, a synthetic paper currency issued by the International Monetary Fund that has lain dormant for half a century.” Essentially, “they are putting a de facto world currency into play. It is outside the control of any sovereign body.”“ (Zdroj: Marshall, Andrew: The Bilderberg Plan for 2009: Remaking the Global Political Economy, IN: Global Research, 27. květen 2009, kráceno.) 

            Přicházejí však také velmi positivní zprávy. Pod vlivem mediální kampaně konzervativců se daří prosadit auditovaní amerického FEDu a zamezit tak jeho dalším neprůhledným transakcím s penězi daňových poplatníků, které si „Obaboys“ neomezeně „tisknou“, načež pak zvyšují lidem daně na zajištění krytí poskytnutých prostředků. Musíme si uvědomit, že nikdo neví kam ty trilióny z Obamou a dalšími jeho lidmi uměle vytvořené krize vlastně odtekly. A to je prosím oficiální vyjádření Obamovy administrativy. Tohle naprosto neskutečné sdělení vyšlo najevo při květnovém (5. 5. 2009) slyšení Finančního výboru v americkém Kongresu. Samotní demokratičtí senátoři byli v naprostém šoku. Teď již snad i slepý musí vidět, jak si „Obaboys“ a jejich kámoši mistrně vyrobili ekonomickou krizi, aby pak mohli pohádkově zbohatnout mj. prostřednictvím státních subvencí, záchranných balíčků, ale hlavně díky šíření paniky na burze, na trhu s nemovitostmi apod. A tak se vytváří umělá krize přátelé. Rodí se noví miliardáři a vysmátě-socialističtí „Obaboys“: „/.../ Alan Grayson (http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Grayson) asks the Federal Reserve Inspector General about the trillions of dollars lent or spent by the Federal Reserve and where it went, and the trillions of off balance sheet obligations. Inspector General Elizabeth Coleman responds that the IG does not know and is not tracking where this money is.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/fed-inspector-general-claims-she-does-not-know-where-trillions-went.) Mj. díky předpokládanému schválení zákona (HR 1207 - http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Transparency_Act) senátora Rona Paula  (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul), ke kterému se připojila obrovská část dalších jeho kolegů, se tak konečně pravděpodobně povede zastavit „black hole“ americké ekonomiky, konečně dojde ke zničení uměle režírované ekonomické krize a k zastavení neuvěřitelného obohacování kruhů spřízněných s „Obaboys“. Mrkněte na záznam z 5. května 2009 a navíc taky na zajímavé komické video, jak o finanční dotace od "Obaboys" žádá již taky sám Santa :o):

    "HR 1207 was sponsored and introduced by Rep. Ron Paul. On February 26, 2009, it was referred to the House Committee on Financial Services. It now has 179 co-sponsors (see the list of sponsors below). If passed, the bill will force the Fed to give a public accounting of the trillions of taxpayer “loans” handed over to the banksters. It will force Congress to audit the Fed and this will force out into the light of day the Fed practice of inflating the currency for the gain of a small number of international bankers. It will reveal the bankster practice of engineering financial crises and depressions — or scientifically created, as Congressman Charles A. Lindberg Sr. said after the Federal Reserve Act was passed in the dead of night — in order to consolidate illicit gains and eliminate competition (as the bankers are monopoly men). On March 25, 2009, H.R. 1207 had 44 co-sponsors. “We’re making great progress because a lot of you have helped encourage your member of Congress to co-sponsor the bill,” Ron Paul said. “And to me, this is very, very important that we do this. The atmosphere in the Congress has definitely changed. It’s changed with their attitude about the Federal Reserve System, but overall there’s a tremendous push by the American people for the Congress to wake up and have more transparency… I have argued, of course, that we don’t need the Federal Reserve. It’s not part of our constitution and we should get rid of it, but it doesn’t happen that way. But if we get the audit and get the books open, make them answer the questions, I am convinced that the American people will be so outraged that then we will have reform of the monetary system.” Imagine Ben Bernanke, shorn of his arrogance, dragged before Congress and compelled to answer questions. In the not too distant past, this prospect was a remote dream, but now, thanks to Ron Paul and all the people who have insisted their representatives support this bill, it may become law. Ron Paul gives an update on HR 1207 on April 27, 2009 /.../ Bill to Audit Fed Gains Serious Momentum“ (Zdroj: Infowars - 22. května 2009.) 

             Mezi velmi zajímavé květnové zprávy, svědčící o rostoucí nesvobodě a totalitarizaci společnosti také ve Velké Británii, lze zařadit informaci o masové špehovací kampani, do které rekrutují někteří britští představitelé malé sedmileté děti v rámci tzv. „zelené enviromentální politiky“. To, co známe např. od nás z doby před rokem 1989, kdy chodili kontrolovat po jednotlivých domech „pomocníci VB“ a nejrůznější další partajní „typosové“ např. vyvěšené vlaječky na prvního máje apod., tak to se nyní naplno a masově rozjíždí kromě jiných šíleností v Británii. Ano přátelé, v té klasické konzervativní Británii. Malé děti jsou naváděny k tomu, aby sledovaly své sousedy a vše pak hlásily svým nadřízeným. Podobně si současná britská socialistická vláda vymyslela, že všichni úspěšní lidé, kteří se v tzv. „krizi“ ukazují na veřejnosti v drahých automobilech nebo nosí zlato apod., by měli být nahlášeni patřičným policejním orgánům, aby se „to“ prošetřilo a byla dojednána náprava. Že by se opět vynořoval totalitní přízrak Pavlíka Morozova z dávných dob? Inu tak využívají přátelé socialisté tzv. „krizi“ ke svým totalitním tendencím.

             Children as young as seven are being recruited by councils to act as ‘citizen snoopers’, the Daily Mail can reveal. The ‘environment volunteers’ will report on litter louts, noisy neighbours - and even families putting their rubbish out on the wrong day. There are currently almost 9,000 people signed up to the schemes. More are likely to be recruited in the coming months. Controversially, some councils are running ‘junior’ schemes which are recruiting children. After basic training, volunteers are expected to be the ‘eyes and the ears’ of the town hall. They are given information packs about how to collect evidence, including tips about writing down numberplates, which could later be used in criminal prosecutions. Luton Borough Council’s Street Seen scheme encourages its 650 volunteers to report ‘environmental concerns’. It is also recruiting ‘Junior Street Champions’, aged between seven and 11. Primary schools could also be involved within two years. Similarly, Islington Council in north London has recruited 1,200 ‘Islington Eyes’ to report crime hotspots, fly-tipping and excess noise from DIY. Volunteers are given a list of things to do when confronted with fly-tippers, including taking photos ‘without being seen’.“ (Zdroj: Ballinger, Lucy: British Councils Hire Snoops as Young as Seven to Spy on Neighbors, IN: Mail Online, 18. května 2009.)

             „In the latest example of innovative policing in Britain, the Gloucestershire force is encouraging members of the public to report people wearing too much 'bling' during the recession. They are also urging people to shop anyone who drives flash cars or buys expensive items without the apparent means to afford them during the credit crunch.“ (Zdroj: WILKES, David: Police's latest brainwave: Report people who wear too much 'bling' to Crimestoppers, IN: Mail Online, 12. května 2009.)

             Na úplný závěr bychom se mohli před nadcházejícími volbami trochu podívat na biblickou symboliku Beránka v případě mých oblíbených českých Svobodných (www.svobodni.cz). Jde totiž z křesťanského hlediska o velmi vhodně zvolené znamení. Samotný  Beránek bývá v Novo-Zákonní tradici ztotožňován se samotným Ježíšem Kristem. Mezi námi: která aktuální politická strana má tedy takto samotného Ježíše Krista ve svém znaku?  Žádná. Tzv. „Agnus Dei“ (Beránek Boží) představuje pro křesťany naprosto stěžejní symbol již v prvním století po Kristu. V katolické tradici dokonce existuje min. od 7. stol. po Kristu modlitba stejného jména. Politická strana s tímto slavným křesťanským symbolem na svých praporcích, spojující všechny svobodomyslné a křesťansky orientované konzervativce: no to by byla paráda. Samotná Bible hovoří o tomto Beránkovi mnohokrát.

           

Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!“ (Zdroj: Bible: Jan I, s. 1362.)

 

            „Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.“ (Zdroj: Bible: I. list Petrův, s.1526.)

             „Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!“ (Zdroj: Bible: Zjevení Sv. Jana, s. 1547.)

             „Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“ (Zdroj: Bible: Zjevení Sv. Jana, s.1549.)       

            Svobodným se tedy podařilo udělat první krok k prosazování víry v politice a to tak jasně, jako již mnoho let žádné jiné straně před nimi. „Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci.“ (Zdroj: Bible: 1. Petrova 2, s. 1528.) Víra v Ježíše Krista osvobozuje stejně tak, jako politika Svobodných může osvobodit Českou republiku od tenat nejrůznějších minulých oranžově-rudých i těch nových evropsko-zeleně-obamovských totalit, jejichž pozůstatky se vlečou s ČR ještě dvacet let po sametové revoluci, nebo na nás nyní znovu bubnují jakožto oni pověstní „Mordorští skřeti“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Skřeti_(Středozem); http://cs.wikipedia.org/wiki/Mordor). Tak tedy čeští „Beránci Boží“: hodně úspěchů v nadcházejících volbách :o). Tady volíme svobodně Svobodné (www.svobodni.cz), neboť jak hovoří Písmo: „Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí – neboť je Pán pánů a Král králů – a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní.“ (Zdroj: Bible: Zjevení Sv. Jana, s. 1557.). Ovšem, když už jinak nedáte, pak tedy alespoň volme ODS, kde přeci jen ještě stále existuje celá řada čestných gentlemanů. „Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?“ (Zdroj: Bible: Římanům 8, s. 1436.) Proto zpívejme společně s Ronaldem Reaganem a Cliffem Richardem píseň svobody přátelé: vzhůru vstříc novým úspěchům :o). S přáním všeho dobrého Váš RAdo Skydancer :o).

 

 

Květen 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 Motto: „Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. /.../ Proto se nebojte.“ (Zdroj: Bible: překlad 21. století, Nový Zákon, Matouš, kapitola 10, verš 26-28, 31, Biblion, Praha, 2009, s. 1266-1267.) 

            Dějí se podivné věci přátelé. Ještě nedávno to vypadalo, že „Obaboys“ a jim podobní budou mít dost prostoru k prosazování své politiky díky vykonstruované tzv. „ekonomické krizi“. Nyní se však zdá, že jim to bylo málo. To, jakým způsobem propukla zcela nová forma zmutované chřipky v Mexiku a následně po celém světě, je již trochu příliš. Všichni chápeme: president Obama potřebuje krize a s ním se jistě radují všechny „oranžově-rudo-zelené“ totalitarizující živly, nicméně zde již jde o skutečné životy lidí nejen v psychické rovině (strach o zaměstnání vlivem recese + hysterie z možné nákazy apod.). Pokud se jistým silám tedy nepodařilo protlačit vizi paniky a tzv. ekonomické „krize“, nyní se pokoušejí sáhnout na ty nejtvrdší kalibry: přímo na životy lidí. Celý sled událostí, který teď prožívá Amerika, Mexiko, další státy, je natolik podivný, bizarní, že nemůže zůstat bez náležité pozornosti.

             Položme si nejprve otázku: kolik lidí umírá ročně na celém světě vlivem pravidelně se opakující chřipkové sezónní epidemie: je to 250.000 až 500.000 lidských bytostí přátelé. Jen v USA onemocní ročně 5 až 20% lidí (15 až 60 miliónů!) zcela běžně různými formami respiračních onemocnění, včetně chřipky; dále z tohoto množství lidí bývá přibližně 200.000 hospitalizováno přímo v nemocnicích a ostatní se léčí doma. Uvědomme si též: zaokrouhleně 40.000 občanů umírá ve Spojených státech každý rok na chřipku nebo na symptomy s ní spojené, přitom vedle toho pro srovnání asi 650.000 lidí padne za oběť srdečním příhodám, kolem 550.000 podlehne rakovině. Proč tedy nejsou vlastně vyhlašovány výjimečné stavy každý den a neuzavírají se hranice, nezakazují se lety do Mexika, neparalyzuje se život celé dané země zcela běžně? Nepřipadá vám to divné? Proč vypukla mediální hysterie právě nyní?

             V Česku je situace obdobná. MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. - vedoucí protiepidemického odboru KHS Královéhradeckého kraje - napsal o chřipkové problematice v lednu 2009: „Každým rokem onemocní chřipkou průměrně 1 až 2 miliony obyvatel České republiky, z toho minimálně 2 tisíce postižených na následky této infekce umírá. Pokud vznikne epidemie chřipky, nutno počítat většinou s tím, že bude probíhat po dobu 4-6 týdnů. (Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/chripka20090115.html.) Pan doktor Dlhý zároveň uvádí jasně, že: „Chřipkový virus (především pak virus chřipky typu A) je typický tím, že mění své vlastnosti, a proto si lidský organismus nemůže vůči němu vytvořit celoživotní imunitu, a to ani po překonání onemocnění ani po očkování. /.../ Složení vakcín proti chřipce se každým rokem mění podle doporučení Světové zdravotnické organizace. (Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/chripka20090115.html.)

             Chřipka jako taková je tedy běžný jev, který se opakuje každým rokem s železnou pravidelností. Všechny mediální nadnesené zprávy je třeba brát s rezervou a v klidu vše analyzovat. Zaráží však jiná skutečnost. Současná verze viru tzv. „Prasečí chřipky“ (Někteří konzervativní komentátoři ji již po nedávné návštěvě presidenta Obamy v Mexiku nazvali „Obamovou chřipkou“.) je natolik zmutovaná, že v sobě kombinuje nejen ptačí, prasečí, ale též lidskou variantu chřipkového onemocnění spolu s některými prvky hmyzí infekce. Zatím postihuje především doposud zdravé a většinou mladé lidi (do 45 let). Dle mexických zkušeností nerozhoduje, zda daný postižený žije v tzv. „čistém a neinfekčním prostředí“ na pobřeží nebo ve vnitrozemí; nakažení se neobjevují vůbec výhradně jen mezi lidmi žijícími se zvířaty apod. Nemocní jsou hlášeni v tomto smyslu „odevšad“. Nová forma viru zatím napadala pouze lidi a nikoliv zvířata. Vědci si marně lámou hlavu nad tím, proč je „tolik“ úmrtí a z jakého důvodu je kolem celé záležitosti vytvářen tak neskutečný humbuk právě v Mexiku (K 29. dubnu zde bylo reálně opravdu potvrzeno 49 nakažených novým virem prasečí chřipky a 7 smrtelných případů /do 2. 5. 2009 vzrostlo toto číslo na 16 mrtvých/!), Americe (Texas - např. Houston; Kalifornie aj.), ČR (Praha), Asii apod. Smrtelné případy „Obamovy chřipky“ se zatím podivně vyskytují jen mezi hispánským obyvatelstvem. Mezi vědci tedy dokonce vystoupily domněnky o tom, že virus usmrcuje výhradně jistý „typ“ lidského plemene, zatímco ostatní „typy“ se postupně uzdraví. Ladislav Machala z pražské infekční kliniky na Bulovce k celé záležitosti obecně řekl: „Je to záhada.“ (Zdroj: ČT24 - 28. dubna 2009.) Mexiko však naštěstí již hlásí první plně uzdravené lidi: viz. malý chlapec Edgar Hernandez. Z tohoto pohledu je jen velmi málo pravděpodobné: jde o přirozenou každoroční mutaci chřipkového viru; někdo zřejmě udělal nějakou chybu a veřejnosti se tají skutečná podstata celé záležitosti, případně ten pravý záměr kolem celého humbuku (skutečný nebo jen uměle přehnaný). Tzv. „Prasečí chřipka“ - nebo-li „Obamova chřipka“ - je však jasným potenciálním mostem-přenašečem nákazy mezi lidskou a živočišnou říší. Kombinuje v sobě několik mutací chřipkového viru: prasečí, ptačí, lidskou (Byly v ní nalezeny stopy po původním opravdu smrtelném viru Španělské chřipky z doby první světové války.), dokonce jisté prvky hmyzí nákazy atd. Vědecká obec samozřejmě posléze přišla s tezemi o umělém vypěstování tohoto typu nebezpečného viru v laboratoři. Mohlo jít např. o nějaký neúspěšný test nové biologické zbraně, jehož důsledky se nyní tají. Nebylo by to samozřejmě v dějinách poprvé, kdy by k podobné události došlo. Nebezpečné viry jsou totiž často přepravovány i po Evropě - viz. např. exploze transportovaného kontejneru s tzv. „Prasečí chřipkou“ ve švýcarském vlaku z 27. dubna 2009. Nejrůznější testy s nebezpečnými nemocemi se provádějí například také u nás v ČR. Pokud je navíc evidentní, že lidé a roztodivní poradci kolem presidenta Obamy plánovitě protlačují ideje o snižování počtu lidí na Zemi, dále o nutnosti tzv. sprejování atmosféry (mj. John P. Holdren - http://en.wikipedia.org/wiki/John_holdren) proti vlivům tzv. globálního oteplování apod., nabízí se tedy otázka: je všechno opravdu jen náhoda? V době, kdy Obamovi drsně poklesly preference z hlediska obliby voličů (Gallupův ústav), kdy jeho letadlo způsobilo zřejmě plánovitě v „rámci testování“ paniku v New Yorku díky svému nízkému letu (strach z nových teroristických útoků), pak je jakákoliv nová krize pro „Obaboys“ vítaným mediálním pamlskem, pomocníkem. Obamův oblíbený poradce Henry Kissinger je přeci znám svými výroky o nutnosti strašení lidí proto, aby se s nimi lépe politicky manipulovalo, aby byli ochotni bez problémů spolupracovat. „Obamovcům“ se tím tedy mj. daří úspěšně odvádět pozornost od jiných svých tzv. „liberálních“ kroků. Ne nadarmo pak nadšeně vyhlašuje americká ministryně vnitřní bezpečnosti (ekvivalent pro ministryni vnitra) Janet Ann Napolitanová (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Napolitano): chřipka se vyvine v ještě větší krizi, jen počkejte. Rozumně uvažující vědci si samozřejmě kladou otázku, zda za celou mediální hysterií kolem tzv. „prasečí chřipky“ nestojí předně farmaceutické firmy ve spolupráci s „Obaboys“. Dlouhodobá snaha těchto kruhů o úzkou spolupráci s předními celosvětovými vládami na propagaci, prosazení celonárodní vakcinace nejen proti chřipce, dále na úspěšném masovém prodeji antivirotik: je toho ukázkou. Leonard George Horowitz DMD, MA, MPH (http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Horowitz) pak jasně uvádí: „Chtějí všeobecnou vakcinaci.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 29. 4. 2009.) A vlády USA i Kanady na toto volání samozřejmě slyší (viz. zprávy z poslední doby). To je také další důvod, proč se vytvářejí tyto umělé mediální krize (Mnoho politiků nejen z Obamova okolí má své podíly a prebendy ve farmaceutických firmách; přitom samozřejmě nákup jen třeba 500.000 ks antivirotik nebo dávek očkovací látky na státní sklad je již panečku velmi zajímavá zakázka a to jen v rámci dejme tomu ČR; co teprve ty ostatní desítky dalších států na celé Zemi.). Ovšem na masové očkování lidí proti nejrůznějším nemocem - včetně chřipky - nejsou jednotné názory. Každá vakcína totiž může vytvořit obranné látky v lidském těle až zhruba po dvou týdnech od aplikace a to pouze proti jednomu danému nezmutovanému typu chřipky, ta však v prostředí - člověk od člověka - rychle mění svou strukturu případ od případu. Jistota záchrany života tedy v tomto směru neexistuje ani po očkování. Bohužel se také objevily mnohé případy z celého světa, kdy přehnaně prosazovaná vakcinace populace způsobila úmrtí a mnohé další choroby. Asi nejvíce známé jsou pokusy prováděné na bezdomovcích, kteří se dobrovolně hlásí za úplatu k testům nových vakcín na svých tělesných schránkách a často to zaplatí životem (viz. Británie). Když vypukla roku 1976 v USA podobná hysterie jako dnes z již tehdy známé tzv. „Prasečí chřipky“ a americká vláda prosadila záměr všeobecného očkování občanů, tak výsledkem byl sice jeden mrtvý obyvatel USA v důsledku vlastní chřipkové nákazy, ale ve skutečnosti v přímé souvislosti s očkováním lidí zemřelo daleko více: 29 osob, další stovky lidí vážně onemocněly. To vše nakonec donutilo vládu k zastavení všeobecného očkování. Jakmile navíc vyhlásila  Světová zdravotnická organizace 29. dubna 2009 po všech historických zkušenostech pátý stupeň pandemického ohrožení, mohly se jednotlivé světové vlády rozhodnout pro zavedení výjimečného stavu (Texas a Kalifornie se již k tomu blíží vyhlášením tzv. „State Health Emergency”.), dále k tzv. „rozhodně doporučenému („povinnému“) očkování právě že všech občanů daného státu. Nadšená vláda a farmaceutické firmy již natáčejí reklamní spoty rozjásaných davů, směřujících do ordinací pro svou tzv. „spásnou dávku“ proti „Obamově chřipce“. Distribuce očkovacích látek má pak probíhat zdarma v rámci tzv. „národního soucítění s utrpením lidu a preventivního boje s pandemií“. Globalisté tedy získávají do svých rukou potenciální mocnou zbraň k vyvolání strachu mezi širokou veřejností a k maximalizaci svých zisků z prodeje vakcín. Za jistých okolností by mohli občané vedení svými „pro-krizovými“ politiky v záchvatu paniky vyvolané médii podlehnout šalebné touze po „jistotě“, pořádku, „klidu“ a „bezpečí“, ovšem za cenu opuštění zachování svých svobod, nezávislosti; lidé by zvesela poskytli větší pravomoci k boji s nastalou situací např. OSN, Světové zdravotnické organizaci, EU, jednotné planetární vládě apod. Vše samozřejmě na úkor jednotlivých národních vlád. Co by ale pak exekutiva dělala s těmi rozumnými, většinou konzervativně uvažujícími lidmi? Inu i na to již existuje plán. Každý zdravý občan, který na základě svého rozumného úsudku odmítne přijmout dobrovolně očkovací látku, o jejichž účincích si nikdo nemůže být stoprocentně jist, má být např. v USA směřován do speciálních záchytných táborů (Viz. dříve komentované shromažďovací tábory v USA - tzv. FEMA Camps http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1062, http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency - pro statisíce lidí; již vykopané hromadné hroby /např. Rocky Mountains/; stovky tisíc vyrobených a ve skladech čekajících umělohmotných rakví; vláda USA mj. s touto variantou již dlouhodobě počítala - údajně je podobný program připraven také v ČR.). Naočkované osoby budou moci zůstat ve svých domovech.

             Velmi podivně také působí vyhlášení mexického presidenta jménem: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa z druhé poloviny dubna 2009: již máme na onu novou variantu tzv. „Prasečí chřipky“ vakcínu (Mexiko identifikovalo nový chřipkový virus teprve 14. března 2009.). Jak je něco takového možné, když vývoj nové očkovací látky trvá po zjištění varianty virové nákazy a odebrání vzorků standardně i ve špičkových laboratořích několik měsíců až půl roku? Německé bezpečnostní služby již údajně varovaly dokonce 18 dní před vypuknutím nákazy patřičné orgány o hrozícím nebezpečí. Všechny tyto věci přirozeně vedou k odpovědi, že buď někdo udělal nějakou chybu z hlediska nedostatečného zabezpečení svého výzkumu (nebo naopak na tom chce vydělat mj. třeba pomocí médií - viz hysterie kolem skupování roušek, antivirotika Tamiflu atd.) a daná látka unikla z laboratoře mezi lidi (viz. otázky kolem společnosti Novavax, Inc. a jejího programu na výzkum nových biologických zbraní) buď záměrně, omylem, nebo je tato tzv. „nehoda“ pečlivě připravena jako umělá velká hysterie, dle scénáře tzv. „ekonomické globální krize z let 2008-2009“. Vzpomeňme na dnes již slavná slova z 19. listopadu 2008 a to slova člověka jménem Rahm Israel Emanuel (http://en.wikipedia.org/wiki/Rahm_emanuel), jenž se stal budoucím šéfem štábu Bílého domu presidenta Obamy: „Nikdy si nenechejte ujít šanci na opravdovou krizi. Myslím tím, že krize vám dovolí dělat věci, o kterých byste si dříve mohli nechat jen zdát.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - Fox News - 10. 4. 2009.) Pamatujme co řekl Joseph Robinette "Joe" Biden mladší (http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_biden) 19. října 2008 na setkání významných donorů v Seatlu, ještě dříve, než se stal díky vzniku tzv. „umělé zrežírované ekonomické krize“ a následného Obamova vítězství vicepresidentem USA: „Pamatujte si, já tady před vámi stojím a říkám vám, že ikdyby jste si nic jiného nezapamatovali, tak sledujte, jak budeme mít již brzy vygenerovanou mezinárodní krizi, abychom si otestovali povahu toho chlapíka (Obamy - pozn. autora).“ (Zdroj: ZIEGLER, John: MEDIA MALPRACTICE, Rightreel, USA, 2009, 116 minut.)

             Protože tedy nelze stoprocentně nikomu zaručit, že po aplikaci vakcíny bude daná osoba imunní vůči všem variantám chřipkového viru, naopak zde existuje poměrně velké procento nebezpečí vedlejších vážných potíží a to včetně smrti (viz. zvýšený počet úmrtí lidí, kteří byli očkováni proti běžným virům chřipky v roce 2008), tak nezmanipulovaní lékaři dodržující smysl Hippokratovy přísahy spíše doporučují proti chřipce jednoznačně prevenci:  

             Populární americký konzervativní republikánský senátor Ronald Ernest Paul (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) vyzývá veřejnost: „Udělejte v klidu krok zpět, zamyslete se raději na minutu, než abyste bezhlavě spěchali a panikařili.“ (Zdroj: http://www.infowars.com.) Panika je totiž podle náměstka ministryně zdravotnictví Martina Šnajdra: „nežádoucí“ a je třeba mít právě z ní: „strach“ (Zdroj: Radiožurnál - 30. 4. 2009.).

             „How serious should we take mainstream media’s hysteria about 0.00000189 of Mexico’s total population contracting swine flu?  Is this a pandemic?  By definition, it has to be geographically widespread (see  Pandemic Nonsense: Flying Pig Flu).  

             In  The last great swine flu epidemic, Patrick Di Justo shows that the 1976 epidemic that the government-media-CDC warned us about never occurred.

             Excuse for Martial Law?

             Some fear this latest flu outbreak will be used to impose martial law. In fact, the Massachusetts Senate just passed such a bill, 36-0.  It goes to the House next.  Martial law? Home invasions?  Two siblings in Massachusetts did recently travel to Mexico and contract the swine flu. Neither are hospitalized and both are at home recovering.  

             The bill also protects from liability those who assist the government. So, if the vaccine is deadlier than the virus, Big Pharma can’t be sued, it seems. 

             A Mexican baby who did have swine flu was transferred to the states where he died. But mass media reported it as  US baby dies as new Spanish case raises swine flu alarm.  If you read the article, you learn it was not a US baby.   

             Reuters reported in  WHO warns flu pandemic imminent that the swine flu virus “killed the first person outside of Mexico, a toddler in Texas.”  It never clarifies that the baby was from Mexico.  The Reuters report makes other misstatements.  According to Mexican authorities, as reported by the Washington Post Bureau Chief in Mexico Wednesday morning, April 29: “The government has announced this morning here that they have confirmed only 49 cases of swine flu, of which 7 patients have died. There are listing another 159 as ‘probable,’ but I’m unclear what that means.” (emphasis added)

             Yet, Reuters reported ”159″ swine flu deaths in Mexico.  Only seven have died as of Wednesday morning – in a nation of 109,995,400. That’s 0.0000000636 of the entire population. Even if we use the higher figure of 208 possible cases of swine flu (of which only 49 are confirmed) in Mexico, that amounts to 0.00000189 of the population.  Hardly a blip on the map of terrible diseases.

             Yesterday, the UK Guardian reported that the World Health Organization’s assistant director general said:

             “[E]ight swine flu deaths had been reported to the WHO: seven in Mexico and one in the US. To date, 114 confirmed cases of infection have been reported to the WHO. They are: Canada 13, US 64, Mexico 26, Israel two, Spain four, UK two and New Zealand three. 

             Misanthropic Genetic Engineers or CAFOs to Blame?

             Dr. Leonard Horowitz, a Harvard graduate and internationally known authority in public health, accuses biotech firm, Novavax, saying, “This unprecedented H1N1-H5N1 flu outbreak implicates the Anglo-American Vaccine Pipeline.” 

             The New Scientist magazine does not believe this is a genetically engineered strain unleashed on humanity by misanthropes.  Instead, it posits that factory farms, legally known as Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs), are likely the culprit:

             “The conditions in which animals are kept can favour the evolution of new and deadlier strains. 

             “For instance, in the wild nasty flu strains that make animals too ill to walk or fly are unlikely to spread far. On crowded factory farms, they can spread like wildfire, helped by the global trade in animals and animal products.”

             But small holdings, it says, can also be a source for pig-to-human transmission:

             “The interaction of farm workers with animals, especially on small-holdings where pigs, ducks, chickens and children all happily intermingle, also provides plenty of opportunities for viruses to jump species.”

             The New Scientist cautions that animal vaccines might make things worse causing super-viruses to evolve. Dr. Horowitz agrees, but on different grounds. He asserts that nano-sized anti-microbial silver-based medicines are safer and far less expensive than mercury and aluminum based vaccines using genetically modified organisms. 

             The New Scientist concludes:

             “The fact is that we still know so little about flu, and what makes it capable of spreading from human to human, means that deliberately engineering a virus of this kind would be a huge challenge. Yes, it’s possible that this virus was created by a mistake at a research laboratory or a vaccine factory. 

             “But by far the most plausible explanation is that this monster is the long-predicted product of our farming system.”   

             Activists have long condemned CAFOs.  Grist Magazine named a Smithfield Foods subsidiary as a possible culprit in Mexico – a huge factory farm. (Even Grist and Global Research get the number of dead wrong, probably by relying on mainstream media.)“ (Zdroj: OpEdNews - 30. 4. 2009) 

             Celá hysterie kolem tzv. „Prasečí chřipky“ vychází opravdu také podvědomě z očekávání západní civilizace na onu poslední největší krizi, onen poslední Boží soud. Člověk tzv. „ze západu“ má tento styl uvažování velmi hluboce zakořeněn. Na druhé straně byla by to nepochybně velká úleva, kdyby šlo jen o další uměle režírovanou „mediální manipulační krizi ´Obaboys´“, než o opravdovou vážnou pandemii s mnoha mrtvými lidmi.

             „Obaboys“ navíc silně podporují tzv. metody „Geoengineeringu” (http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering), mezi které patří například umělý postřik stratosféry pomocí letadel s aerosolovými prekurzory, což má mít za následek omezení slunečního záření, snížení vlivu globálního oteplování (V době, kdy máme konečně v Česku dlouhodobě krásné jarní a letní počasí, včetně krásných zim s bohatou sněhovou nadílkou, v době, kdy se na Antarktidě rapidně rozšiřuje ledová plocha atd.). Důsledky takového chování mohou však být pro celé lidské plemeno katastrofální. Nikdo zatím není schopen do detailu popsat, k čemu tyto postřiky nakonec povedou a přesto se s nimi již funkčně experimentuje bez souhlasu veřejnosti. Všechno to hodně připomíná hysterii ze 70. let 20. století kolem tzv. „Ochlazování“ (Cooling) Země, kdy zase měla naopak přijít nová doba ledová a podobné nesmysly. Navíc známé genetické manipulace s rostlinami vlivem tzv. Rockefellerovy nadace asi není třeba připomínat. Levicoví zelení socialističtí liberálové spolu s některými fašizujícími kruhy v Obamově vládě si opravdu myslí, že poručí větru a dešti. To, co kritizují samo o sobě na tzv. neetickém kapitalismu (kde se velmi často shodnou s konzervativci) z hlediska poškozování životního prostředí pomocí průmyslových zplodin, však může přerůst díky jejich pokusu o plánované řízení chodu celého ekosystému Země v celosvětovou katastrofu hodnou generálního výbuchu nového obrovského Černobylu. To se jim však může nebetyčně hodit, jestliže chtějí vytvořit jednotnou celosvětovou vládu, banku, jednotný monetární systém apod.

             Globalisté, vedení současnou Obamovou „demokratickou administrativou“, jsou „nebezpečné plemeno“ pro všechny svobodomyslné, konzervativní, křesťansky uvažující a slušně lidi, kteří chtějí, aby mohli žít po svém s co nejmenšími vlivy ze strany byrokracie, státu, represivních složek, nařízení, příkazů, zákazů, nejrůznějších zahrádkářských zákonů apod. (viz. také situace v ČR). U nás v Česku, ve střední Evropě, se již velmi negativně Globalisté také pokoušejí ovládat veškerý svobodný život občana - ikdyž díky našemu panu presidentovi, našim konzervativcům aj. - se daří všechny jejich negativismy brzdit. Drsný pokus MMF (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) o útok na ČR a Rakousko díky masivně zveřejňované, propagované predikci o katastrofální vizi českého průmyslu (za březen 09 se naopak positivně podařilo zastavit pokles výroby) a rakouského bankovního sektoru (je velmi důležitý pro celou střední Evropu díky svým zdejším silným investicím), obecně ekonomiky, který měl za cíl podlomit hospodářskou situaci v daných zemích, se naštěstí nezdařil. Česká odborná veřejnost v čele s ČNB, včetně rakouské vlády, tvrdě odpověděla. Investoři a trh již pochopili: střední Evropa patří k ekonomicky velmi stabilnímu prostoru. Všichni lidé milující svou zemi nemohou takové útoky globálních papalášů jen tak přejít. Tak se totiž chovají milovníci krizí všeho druhu, které pak využívají ve svůj prospěch na úkor vlastního národa; mezi ně patří též bohužel naši „Orangeboys“. Zajímavou byla v této souvislosti úporná snaha EU o nesmyslnou přeregulaci ratingových agentur; nicméně proč tedy takto razantně nevystupují páni papaláši z EU také proti MMF, který vydává své predikce s evidentním cílem po destabilizaci situace proto, aby si od něj začaly jednotlivé vlády ze strachu půjčovat prostředky, z čehož posléze tento MMF žije. Inu strach přátelé, to je ona mocná zbraň v rukou globalistů, jim spřízněných politiků a médií: bubububu :o).

             Mj. proto je tolik důležité podporovat a sledovat nynější celosvětové konzervativní a křesťanské hnutí za svobodu nejen v ČR (vedoucí role zde připadá Svobodným Petra Macha - www.svobodni.cz), nýbrž především daleko více v Americe - jednoznačně ve státě Texas, který je z tohoto hlediska silnou oporou všech svobodomyslných, konzervativních a křesťansky uvažujících, dobrých, slušných, prostých lidí. Znovu je zde pak zapotřebí upozornit na nyní již mezinárodně známý pořad Alexe Jonese (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) z texaského Austinu s názvem: „The Alex Jones Show“. Nejde však jen o ty milióny posluchačů (http://www.infowars.com), které paleokonzervativec Jones poutá pomocí rozhlasových přijímačů z celého světa skoro každý den čtyři hodiny vkuse (Average Quarter-Hour Persons: 315.000 directly via radio + 30.000 directly per internet.). Jeho nejnovější kritický film o americkém presidentovi s názvem „Obama Deception“ již vidělo jen díky svobodnému šíření na internetu přes 15.000.000 diváků. Další Jonesovy filmy, videa, nahrávky, webové stránky, zaznamenávají denně desítky tisíc originálních přístupů a milióny dalších tzv. „hitů“. Alexův pořad, tvorba, šplhaly v březnu a v dubnu k mainstreamovým zpravodajsko-komentátorským konzervativním relacím. Na konci dubna 2009 se „The Alex Jones Show“ stala jedničkou mezi podobnými americkými rozhlasovými programy.

             Alex vůbec aktivně podporuje svobodný internet, svobodné šíření informací, již od roku 1995, když hodně ze své tvorby umísťuje bez nároku na honorář na Youtube nebo též na jiné servery. Významní politici z Obamova okolí (a bohužel též někteří významní lidé v EU) pak s velkou nechutí hovoří mj. v souvislosti s Jonesem o svobodě slova, internetu apod. Přirozeně pro každého totalitarizujícícho vládce je svobodný, konzervativní a v Boha věřící politický komentátor Jonesova formátu potenciálně velmi nebezpečný, jelikož je mezi lidmi populární a bez závislosti na penězích globálních celosvětových mediálních společností, nejrůznějších státních dotací atd.: je tedy nejednoduše ovladatelný; když navíc začne Alex poutat pozornost miliónů lidí, které tak tzv. „probouzí z otroctví“ systému „Only Money“, což ve svém důsledku vede k menší povolnosti a nižší šanci globalistů na zmanipulování voliče, stává se tak Jones nepříjemným trnem v oku všech „Obaboys“. Současná podoba navrhovaných amerických zákonů směřujících proti svobodě slova v době tzv. „Obakrize“ k možnosti „vypnutí“ celého veřejného internetu z tzv. „bezpečnostního hlediska“ nebo k šanci na odstavení jen těch tzv. pro federální vládu „nevhodných“ webových stránek: to vše přilévá olej do ohně. Avšak pro milióny svobodomyslných lidí s konzervativními a křesťanskými hodnotami jsou velmi sympatická Jonesova slova o současné politické situaci (V jeho případě nejde o prvoplánový marketing, protože většinu z toho co vydělá např. z reklam apod.: investuje zpět do budování svého archivu, svého pořadu, ke zvětšování svého pracovního teamu; dovolenou si dopřeje jen málokdy a pracuje již tolik let deset a více hodin denně.): „Přestaňme říkat: a co s tím nadělám, co já s tím nadělám. /.../ Každý z Vás má lidskou hodnotu a máme tady společně mnoho práce. /.../ Každý z nás může udělat mnoho.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 15. 4. 2009.) „Všechno je to o srdci a myšlení.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 14. 4. 2009.) „Můžeme společně obnovit ve společnosti slušnost a čest /.../ ocenit kreativitu, osobní svobodu a postavit se tomu masovému stádnímu marketingu, který vytvořili a který jen pekelně každého zotročuje. Každý z vás může být lokálním leaderem a učit, rozšiřovat zde myšlenky svobody. Teď je již čas k boji proti odlidštění společnosti. Teď je již ten správný čas aby si každý uvědomil, že je výjimečný a má sílu. /.../ Každý je bojovníkem v první frontové linii, tak vzhůru do toho. /.../ Rozpohybujte - lidi - svůj vlastní svobodný život, nebo přijde někdo jiný a rozpohybuje ho za vás. (Zdroj: Marshall, Stephen: Aftermath, unanswered questions from 9-11, Guerilla News Network, USA, 2003, 35 minut.) Jones totiž velmi dobře pochopil ono odlidštění, které přináší současný systém „Only Money“, kdy vlastní člověk má pro globalisty hodnotu pouze jako prostředek k vydělávání peněz, nebo k dosažení daného mocenského apod. cíle.

            Francouzský spisovatel Robert Merle (http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Merle), jenž je jinak proslulý svými levicovými názory, má ve své knize „Malevil“ zajímavý odstavec ve shodě s konzervativními - mj. Jonesovými idejemi. Merle popisuje život nového soběstačného společenství, vzniknuvšího po globální, uměle vyvolané atomové krizi. Tento jednoduší, nezmarketingovaný a konzervativnější, neuspěchaný život, kde každý člověk má svou lidskou cenu, své místo, smysl a nemusí se štvát kvůli kariéře nebo penězům, nesmyslnému plnění nepotřebných povinností, nařízení, jen proto, aby přežil v daném systému, je zde velmi sympaticky podán i v souvislostí s dnešní tzv. „chřipkovou a ekonomickou globální Obakrizí“. „Možná že se bez lékařské vědy život zkrátí. Na druhou stranu však zase žijeme volnějším tempem, dny a léta už se kolem nás neřítí jako splašení koně, máme konečné čas život vychutnat, a tak si říkám, co jsme vlastně ztratili. Pomalý životní rytmus pozoruhodně obohatil i lidské vztahy. Když si to jen člověk srovná! Třeba Germain, chudák Germain, který nám v onen osudný den umřel před očima! Řadu let byl: mým nejbližším spolupracovníkem, a přitom jsem ho takřka neznal, nebo ještě hůř, znal přesně natolik, abych ho využil. „Využít", příšerné slovo, béží-li o člověka. Byl jsem ovšem jako všichni ostatní, věčně v honu. Pořád samý telefon, dopisy, auto, výroční trhy jezdeckých koní ve velkých městech, účtařina, papírování, daňový kontrolor... Při takovém tempu je s lidskými vztahy konec.“ (Zdroj: Merle, Robert: Malevil, Svoboda, Praha, 1992, s. 307.)

             Některé Alexovy predikce a vývody se poměrně zajímavě vyplňují. Jones byl již pozván, aby promluvil v japonském a britském parlamentu. Měl být hostem dalších významných evropských institucí. On však o tuto formu slávy nestojí. Chce probouzet lidi prostřednictvím svého rozhlasového pořadu, webu, filmů atd. Chce, aby občané aktivně ovlivňovali politiku prostřednictvím svých volených zástupců a také aby se sami přičinili v „boji za svobodu proti tyranii“: „Liberty versus Tyrany. /.../ With the spirit of 1776.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 15. 4. 2009.). „Dobří lidé by se měli spojit proti tyranii.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 10. 4. 2009.). Přirozeně aktivní křesťan, paleokonzervativec, jižan a Texasan (jeho předci patřili k zakladatelům Texasu) Jones, sám otec tří malých dětí, nekuřák (kdysi si rád dal doutník, fajfku), abstinent (dnes již jen kávař), drsňák a přitom večerní romantik (obdivuje krásné noční hvězdičkové nebe ve svém rodném Texasu), pod dojmy hrozby blízkosti ohnisek tzv. „Prasečí chřipky“ v nedalekém Mexiku, když vidí neustálé akce „Obamovců“: směřující proti všem hezkým konzervativním hodnotám (Třeba vysmívání se liberálů a jim spřízněných médií jako CNN, MSNBC: partnerské věrnosti, velkým rodinám; viditelná podpora ze strany „Obaboys“ pro: eugenické pokusy, klonování, obecně neetickou vědu, režírování globálního oteplování, zvyšování daní, zákaz sebeobrany pomocí střelných zbraní, naopak vraždění nenarozených dětí díky politice „Antilife“, nejrůznější pokusy na lidech bez jejich vědomí, snahy o ovládnutí planety, uměle režírované krize k osobnímu prospěchu, vytvoření globální vlády, banky, měny apod.) a když lituje všech ztracených lidských životů v Mexiku, cítí s nimi lítost, neubrání se také rozhořčeným výrokům: „Musíme dostat vládu ve státě zpět k lidem.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 15. 4. 2009.) „Jsem připraven zemřít, ale pokud se něco stane mým třem dětem, tak už toho mám dost a přijdu si pro vás...“ (Zdroj: Alex Jones Show - 28. 4. 2009.)

             Situace v USA je tolik v rozporu s Obamovými vyjádřeními, že snad již i slepý vidí, k čemu to vše vede. Vzpomeňme na slova současného amerického presidenta např. o tzv. hospodářské „krizi“, kterou v porovnání s opravdovou krizí ze 30. let 20. století hodnotil slovy: tehdy to bylo daleko horší: „much tougher times.“ (Zdroj: Barbara Walters Interview, ABC News - 26. 11. 2008.). Dalším příkladem pak bylo povinné zakrytí písmen IHS („Iesum Habemus Socium“ - „Ježíš je náš společník“, nebo též „Ježíš hříšných spasitel“) při Obamově projevu v polovině dubna 2009 na Georgetownské Universitě. Nicméně ještě nedávno o sobě Obama prohlašuje: mám silnou náboženskou víru „religious faith“ (Zdroj: Barbara Walters Interview, ABC News - 26. 11. 2008.), jenže kdo ví, jakou víru a k čemu nebo ke komu se pan president Obama nakonec modlí, když jej lze často vidět s tzv. Hanumanovým hinduistickým talismanem. Jeho neustálé prosazování lidí s pro-potratovými názory na post velvyslance ve Vatikánu s důsledkem jejich jednoznačného odmítání papežem: je též velmi zajímavé, jelikož jsou známi minimálně tři takto nepřijatí kandidáti. Na veřejnost se dále dostala zpráva o záměru již historicky tradičně katolické university Notre Dame v USA o udělení právě panu Obamovi čestného doktorátu. Zvedla se silná vlna odporu a petice proti takovému kroku již čítá přes 350.000 podpisů. „Obaboys“ dokonce počali obvolávat pomocí svých nastrčených lidí představitele jednotlivých amerických náboženských obcí - inu, když má jeden vedoucí sborový církevní představitel možnost ovlivňovat každý den stovky věřících lidí, tak to přirozeně může být velmi silný politický faktor - s úmyslem, aby se kněží, představení sborů, sboroví starší aj. zavazovali, že nebudou kritizovat „obavládu“, za což jim měly plynout tučné sumy prostřednictvím jednotlivých agentur, nadací apod. Jistý pastor ze státu Ohio to nazval jednoznačnou korupcí a útokem na svobodu slova, víry. Podobně si též počínali u nás dobře známí papaláši před rokem 1989. To je tedy chování našich „Obaboys“ přátelé a zdroj idejí pro naše „orange-greenboys“.

             Slídilsko-kolektivisticko-antikonzervativně-protikřesťanská politika „Obaboys“ připomíná slavný dialog z hraného filmu „Sneakers“ z roku 1992, kde Ben Kingsley - jakožto hlavní „záporák“ - říká Robertu Redfordovi: „Tohle je informační válka. Záleží na tom, kdo kontroluje informace.“ Když se pak snaží jeden z hlavních „kladných“ hrdinů v daném snímku prosadit v rozhovoru s agentem NSA Jamesem Earlem Jonesem (shoda jména s Alexem Jonesem čistě náhodná) celosvětový mír, klid a „pohodu“, dostane se mu odpovědi: „My jsme vláda Spojených států, takové věci neděláme.“ (Zdroj: Robinson, Alden, Phil: Sneakers, Universal Pictures, USA, 1992, 126 minut.) A jak chtějí každého člověka „Obaboys“ kontrolovat? Opravdu to zní neuvěřitelně, ale nejlépe přímo v domovech, již od kolébky. Kromě kampaně ve prospěch povinného očkování mj. malých dětí pomocí elektronických čipových podkožních implantátů jde také o neuvěřitelné zaměřování všech hlavních domovních dveří pomocí GPS koordinátů, na což federální vláda zaměstnala tisíce nových pracovníků. Pokud si člověk domyslí, jakým způsobem se vede pomocí malých bezpilotních letounů protiteroristická válka v Iráku, Afghánistánu (Vyzbrojené tiché bezpilotní malé dálkově řízené letadlo s citlivými kamerami a senzory na palubě je schopno zlikvidovat jakoukoliv osobu nebo třeba vstup do dané lokality naprosto nečekaně, rychle, v tichosti.). Proč je však toto „zaměřování“ používáno na každého řádného občana USA? Neobstojí zde ani argumentace o nadcházejícím sčítáním lidu. Zkrátka každý hlavní vstupní vchod do jakéhokoliv domu v USA chtějí mít „Obaboys“ zaměřen ještě do konce července 2009 i s patřičným prostorem v okolí domu.

             „Then, the same week that Americans learned that they were “domestic terrorists”—at least according to Obama’s new DHS (Department of Homeland Security),—if they own a bible, a pocket Constitution or guns, and still believe in Life, Liberty and Freedom, - they also learned that Obama’s Census Bureau had hired thousands of new temporary employees, equipped each with a handheld GPS computer and sent them out to mark GPS coordinates for every residential front door in America. /.../ According to one of the Census workers, who spoke with me on condition of anonymity, they must GPS mark the coordinates “within 40 ft of every front door” in America and they are supposed to complete that mission nation wide, within 90 days, by the end of July 2009. The workers were not told why they were GPS marking every front door. But a supervisor is sent out to follow them door-to-door, to make certain that no door is left unmarked. Every door will be marked by one employee, and then checked by a follow-up supervisor. So, I had to ask, why? Why does the Obama administration need or want the latitude and longitude coordinates for every home in America? Why the rush to GPS paint every home in the next 90 days? Why must the marker be within 40 ft of every front door? For what possible purpose does the Fed need GPS coordinates for every home, and under what authority do they have the right? Census workers, whom I asked, had the same holy-crap look on their faces that I had by then…" (Zdroj: Canada Free Press - 30. duben 2009.)

             Michael J. Badnarik (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Badnarik), libertarián,  učitel a politický komentátor, přirovnal úpornou snahu „Obaboys“ o změnu tváře Ameriky k ideologické válce: „Učím v mé třídě, že jsme v ideologické válce. Válce myšlenek. Je to válka: individuální práva versus kolektivistické aktivity.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 8. 4. 2009.) Slavná hollywoodská herečka, modelka Janine Turner (http://en.wikipedia.org/wiki/Janine_Turner), která se hrdě jako jedna z mála hvězd v show businessu hlásí ke konzervativizmu a republikánské straně, prohlásila před tisícovkami lidí na veřejném setkání v texaském Alamu: „Nechceme být spojené socialistické státy americké.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - Fox News - 15. 4. 2009.)

            O tom, že jsou již dnes globalisti velmi nebezpeční, asi nikdo rozumný nepochybuje. Alex Jones nedávno vedl v tomto duchu zajímavý rozhovor s republikánským kongresmanem Ronem Paulem: „Vím kongresmane, že jste gentleman a velmi pokorný /.../ Víte, že globalisti jsou pěkně nebezpeční lidé.“ Ron Paul: „Nepochybně ano, pokud si myslí, že něčeho dosáhneme (mediální politikou atd. - poznámka autora), nebezpečí narůstá. /.../ Vedeme náruživý zápas o probuzení všeho lidu. /.../ Když vzbudíte v lidech strach (Neustálé současné uměle vytvářené mediální krize prospívající jistým specifickým kruhům jako jsou „Obaboys“ nebo „oranžoví hoši“ - pozn. autora.), pak se lehčeji vzdávají svých svobod.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 24. 4. 2009.) Měli bychom si totiž dát dobrý pozor, aby po nás nakonec nezůstaly po všech těch neustále uměle režírovaných „krizích“ jen ony pověstné proslavené páně Vondrovy „nové plynové zásobníky“ (Zdroj: ČT24 - 26. 4. 2009.).

             Pokud si tedy nakonec „oranžoví hoši“ mysleli, že nová Obamova demokratická administrativa nebude používat pomoci přeběhlíků k prosazení svých destrukčních cílů, tak to se velmi spletli. Jestliže „Orangeboys“ shodili naši českou vládu právě mj. hlavně kvůli tzv. přeběhlíkům, pak případ amerického republikánského senátora Arlena Spectera (http://en.wikipedia.org/wiki/Arlen_Specter), jenž byl mj. paradoxně v minulosti zvolen v dubnu 2006 slavným časopisem Time jedním z deseti nejlepších amerických senátorů: vypovídá o mnohém. Specter oficiálně přeběhl k „Obaboys“ pro vidinu svého znovuzvolení, jasných příslibů otevřené „demokratické náruče“, ale nakonec: kdoví čeho ještě. Jeho smutné a červené vystresované oči však hovoří mj. o jeho drsném souboji s vlastním svědomím. Uvědomme si tedy, že bohužel přeběhlictví patří k politickým metodám práce také Obamovy demokratické administrativy a takové lidi chtějí naši čeští „Orangeboys“ podporovat. S pomocí Spectera (v češtině zní význam tohoto příjmení: strašidlo!), ještě jednoho senátora z Minnesoty (Dosud se zde vede pomocí soudů a nejrůznějších přepočítávacích komisí důležitý rozhodný boj o to, zda vyhraje republikán nebo demokrat.) by totiž mohli získat „Obaboys“ v americkém senátu většinu: definitivně tak skoncovat se slavnou konzervativně-křesťanskou podobou svobodné Ameriky, kterou tolik Čechů obdivuje. Doufejme, že k takové krizi nakonec přeci jen nedojde; neobjeví se hlavně další přeběhlíci.

             Jestliže se tedy někdo domnívá: „Obaboys“ snad myslí na záchranu naší planety, je nepochybně klamán. Jistá část tzv. „Greenboys“ v demokratické vládě USA se chce pouze svézt na líbivé tzv. „ekologické revoluční vlně“, ale ve skutečnosti jim jde o větší manipulaci s lidskou svobodou. Chtějí zdaňovat kde co a především všechno plánovat, řídit, všechno vést podle tzv. enviromentálních revolučních hledisek novodobých socialistických plánovačů vztahů mezi lidmi. Naši občané si podobný útok mohli zažít z hlediska zákona o odpadech, který navrhovali naši čeští „Greenboys“. Pak zde ovšem také jsou nebezpeční „Greenfanatics“, kteří stavějí samotnou planetu Zemi nad lidský život, váží si více zvířete než člověka. Aby skrze „Obaboys“ dokázali omezit lidské neetické chování k přírodě, jsou ochotni obviňovat lidi již jen z toho: že žijí. Chtějí tedy drasticky omezit počet populace, která podle nich planetu zabíjí. Tam, kde to nejde tak jednoduše (jako např. v Číně), se používá klasických liberálních neetických mediálních manipulací o „cool“ modernosti života singles mimo velké rodiny a tzv. „užívání“ si. Když ani to nepomůže, tak přichází (podobně jako u nás) tzv. „zelené zákony“, předně hlavní metla používaná všemi neosocialisty a totalitarizujícími osobami - ať již se maskují na rudo, oranžovo, zeleno nebo černo - vysoké zdanění. Prostě pokud se nechce občan chovat podle názorů „Greenboys“, tak za to zaplatí. Člověk se musí cítit provinile již jen díky tomu, že vůbec žije („zdanit“), dýchá („více zdanit“; zahrnuto v rámci „terraformingu“ jako velmi závažná hrozba pro planetu Zemi), spotřebovává vodu a jídlo („ještě více zdanit“), miluje („maximálně zdanit“). „Obaboys“ totiž myslí jen na velké papaláše a nikoliv na lidi, protože těm vytvářejí nové nesmyslné daně a to právě paradoxně v dobách recese. Člověk je přeci podle nich jen „odpad“. No, ale kdyby byli lidé třeba např. velrybami nebo delfíny (nebo v ČR populárními tuleni), to byste panečku viděli tu starost o duši i tělo „delfočlověka“. Mají totiž větší strach z toho, že se nějak dotknou kočky (s malým k) nebo psa, než ze zabíjení nenarozených malých dětí. Pomocí toho, co je podle vykladačů „zelené revoluce“ špatné, neprospívá planetě, díky vysokému zdaňování, pokutám, dokonce skrze odnětí svobody, pak neskutečně ovlivňují tito „Greenboys“ lidské životy prostých lidí. Samozřejmě posléze též slavné noviny The New York Times (duben 2009) potom chválí děti, které udávají vlastní rodiče za to, že jejich tatínek nebo maminka se nechovají tzv. enviromentálně. Mládež je za svůj „vzorný“ přístup samozřejmě v liberální „Obaškole“ pochválena. Nepřipomíná vám to ale onen pověstný případ ze Stalinovy říše viz. Pavlík Morozov? Alex Jones: „Tahle zelená revoluce nemá vůbec nic společného s enviromentálním chováním; je to o lokálním řízení a kontrolování každého kousku vašeho života.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 22. 4. 2009.) Pokusy „Obaboys“ o záměrné vynechávání některých dodatků k americké ústavě (např. desátého) ve školních učebnicích: jako nedůležitých, se přirozeně také stávají nebezpečným precedentem.

             Není to však zdaleka vše. Pro naše s Obamou sympatizující „oranžové hochy“ musel být asi studenou sprškou nedávný legislativní návrh „Obaboys“, že lidé, kteří odmítnou zaplatit nejrůznější nové daně, vymýšlené novou demokratickou „Obaadministrativou“, nebudou moci dle zákona nikde pracovat, oficiálně je nikdo nesmí zaměstnat. Americká ústava přitom říká, že placení např. mj. tzv. daně z příjmu (tradiční bašta, opora levicových kruhů snažících se neustále tuto daň navyšovat) je mimo zákonný rámec. Například Demokratický senátor Harry Mason Reid (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Reid) uvedl již v březnu roku 2008, že placení daně z příjmu je v USA zcela dobrovolné, ovšem drsné akce federální vlády proti neplatičům již však komentovat odmítl. Jak jsou na tom asi lidé, kteří díky uměle vyvolané recesi nemají na zaplacení daní? To již „Obaboys“ neřeší, nýbrž posílají na chudáky lidi drsné vymahače. Co však dělá „Obavláda“, když ona sama potřebuje peníze? No přeci si je natiskne nebo půjčí u FEDu (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System). To se ale hoši mají. Jen si řekněte kolik biliónů potřebujete bez ohledu na cokoliv - včetně superinflace. Roztočte tiskařské bankovní stroje naplno. Ale když nutně chce americký občan peníze na své přežití nebo investice, tak mu nikdo většinou v současné situaci nic nedá. Teď se dobře držte přátelé, protože právě pan Obama, který překonal z hlediska amerického deficitu vše, co doposud Amerika kdy viděla od doby svého založení, pak lidem velmi dobře poradil: šetřete. Velcí papaláši hledat úspory nemusí, ale lidu se utáhnou kohoutky. A naopak ještě se zvýší daně, které zlikvidují střední třídu. Texaský guvernér James Richard "Rick" Perry (http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry) nazval Obamovu politiku jako šokující: „It is shocking.“, v době, kdy texaské hospodářství vzkvétá a patří k jedničkám z hlediska amerického obchodního exportu: „We are number one exporting state.“ (Zdroj: Glenn Beck Program, Fox News - 9. 4. 2009.) Obzvláště tísnivě pociťují Obamovu tzv. „krizi“ američtí zemědělci, živnostníci, malí podnikatelé. FED přitom není možné nijak kontrolovat: voliči se po právu ptají: kam ty neskutečné peníze produkované FEDem mizí. Na všechny dotazy rozumných senátorů většinou představitelé FEDu odpovídají: jde o otázky národní bezpečnosti a tím to vše hasne. FED je nezávislá agentura (Možná však ale Obama počítá tajně se znárodněním, čímž by samozřejmě v klidečku většinu amerického národního dluhu „smáznul“, to již by byl panečku reálný socialismus v praxi jako řemen.) bez transparentního chování k vlastní zemi a voličům. Vzpomínáte na ekonomického drsňáka Alana Greenspana (http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan)? „Krále“ FEDu v letech 1987-2006? Tento ctihodný pán, jehož každé slovo ovlivňovalo pád nebo růst akciových trhů, nenechal nikoho na pochybách o mocenské síle svého „království“: „FED je nezávislá agentura. /.../ Neexistuje vlastně žádná jiná vládní agentura, která by mohla změnit kroky, které jsme podnikli.“ (Jones, Alex: The Obama Deception, Alex Jones Production, USA, 2009, 114 minut.) Senátor Ron Paul o FEDu řekl: „Oni jsou jako samostatná vláda. /.../ Mohou vytvářet trilióny. /.../ A nemají žádnou legální odpovědnost odpovídat na naše (senátorské - poznámka autora) dotazy. /.../ Tihle lidé by měli jít do vězení. /.../ Žádné nové vládní regulace náš problém nevyřeší. /.../ Vláda by měla být vyšetřována za zpronevěru. /.../ Já se s těmi lidmi stýkám a vím, že je tam mnoho zla. /.../ Je to celé nebezpečné, protože chtějí centrální ekonomické plánování, a protože jim to nejde jen tak lehce, tak k tomu potřebují výkonnou moc, aby jim pomohla prosadit jejich záměry. /.../ Když naše počty („antiobamovců“ - pozn. autora) vzrostou, tak to v klidu a bez násilí změníme podle našich ústavních práv.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.) Bilióny dolarů odtekly neznámo kam a nikdo je již neuvidí. Paul: „Je to zločinné, to co dělají.“ (Zdroj: Cleak Lake Tea Party - www.vimeo.com - 15. dubna 2009.) „Obaboys“ se též snaží nespravedlivě obviňovat z tzv. jimi režírované „krize“ běžného občana, který si prý bral hypotéky, na jejichž splácení údajně neměl (Občanům nebyly totiž vlivem uměle vyvolané psychologické paniky na trzích obnovovány kredity a když pak banky odmítly přiznat každoroční nové kredity, které již po desetiletí bez problému dávaly a vše šlapalo bez problému jako hodinky, přišly problémy, lidé museli prodávat domy, ceny nemovitostí klesly a ti, kteří stáli za tzv. „krizí“, si přišli na neuvěřitelné bohatství, když dotyčné byty a domy nyní skoupili za babku, načež v době opětovného růstu cen nemovitostí nehorázně vydělají; podobně to bylo s akciemi, které díky uměle vyvolaným tlakům neskutečně oslabily, aby pak nakonec opět raketově stouply a „udělaly“ nové milionáře: inu přátelé i k tomu slouží tzv. „krize“, války, pohromy, pandemie apod.). Ve skutečnosti je to ale všechno jinak, jelikož finanční instituce potřebovaly své produkty výhodně prodat tím, že je „zabalily“ do nejrůznějších speciálních balíčku, každou hypotéku fikaně rozkouskovaly a dále rozprodávaly po celém světě s navýšením ceny. Takto se spekulovalo na výslednou cenu hypotéky a to byla ona bublina, která musela jednou splasknout. Pokusy obviňovat běžného Američana ze současné recese jsou samozřejmě neskutečnou nehorázností. Navíc paradoxně „Obaboys“ masivně rozdávají tzv. zelené karty pro zahraniční dělníky; je připravován „generální pardon“ pro nelegální přistěhovalce. Tito dlouholetí černí pasažéři americké ekonomiky budou naopak omilostněni. Je to normální, aby vlastní poctivě pracující občany takhle „Obaboys“ deptali? Ode zdi ke zdi, chtělo by se dodat. Bankéřům a spekulantům tedy „Obaboys“ dají zlaté padáky, nádherné odměny, černá díra spolkla bilióny dolarů, ale lidem se naopak přitáhnou kohoutky. Uvědomme si: všechny ty neuvěřitelné sumy peněz, které odešly díky Obamovi do věčných lovišť, by několikrát zaplatily všechny dluhy všech amerických domácností, hypotéky, kreditní karty a ještě by zbyl obrovský balík peněz. Mj. proto: „Devadesát osm procent Američanů nemá rádo bankéře.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 23. 4. 2009.) Americká média dokonce opět vytáhla z propadliště dějin kdysi oblíbené slovíčko „banksters“ (banksteři - odvozenina od „gangsters“), inklinující k politice používané např. předválečnými křesťanskými konzervativci mj. v Belgii a západní Evropě 30. let 20. století. Velké průmyslové podniky jako GM, Chrysler, nechají „Obaboys“ padnout za cenu desítek tisíc ztracených pracovních míst. Nic naplat: střední třída jde v současné Americe do kytek. „Obaboys“ tleskají, organizují povinné pracovní brigády, sami přitom královsky vydělávají na burze nebo na cenách nemovitostí. To je panečku „Obakrize“ jako hrom!. Někdejší guvernér Minnesoty Jesse Ventura (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura) toto chování popsal vcelku trefně: „Levice a pravice dnes již nic neznamená. To jediné, co se počítá, je to: pracuješ pro Wall Street nebo se snažíš hájit lidi proti nenasytnosti finančníků.“ (Jones, Alex: The Obama Deception, Alex Jones Production, USA, 2009, 114 minut.) Stačí, aby se vládě pohrozilo celkovým zhroucením systému „Only Money“ a vedoucí představitelé velmi rádi souhlasí se vším, co jim finanční sektor předloží jako neoddiskutovatelný diktát tzv. „jediné možné pravdy“. Pokud se tedy od „Obaboys“ inspirují naši „Orangeboys“, mají se všichni svobodomyslní lidé v Česku v říjnu 2009 „na co těšit“. Obamovo vřelé přátelství se socialistickými  presidenty Danielem Ortegou (http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ortega), Hugem Chávezem (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez) a jejich nadšené kamarádské fotografie, které oblétly svět, svědčí výmluvně o změně, jakou Amerika prochází: vstříc nové totalitě. Tato totalita se rodí pozvolna, ale ohlašuje svůj příchod mohutnými tympány tzv. „Obakrizí“.

    Proslavený levicový spisovatel Robert Merle napsal ve svém románu „Malevil“ úžasně prostý a skvělý odstavec, který se hodí na současnou situaci tzv. globálních režírovaných „krizí“, včetně opětovného zrodu totalitního stylu vládnutí: „/.../ zpočátku přece jen své udělal (např. president Obama - pozn. autora). Přiměl nás pohřbít mrtvé. A svým způsobem nás i povzbudil. Teprve později začali /.../ přitahovat šroub. Pomaloučku, polehoučku. A vy jste se nebránili?" „Když jsme se chtěli začít bránit, bylo pozdě. Udělali jsme chybu spíš hned na začátku, že jsme mu moc věřili. Dovede mluvit, že by vymámil z jalové krávy tele. Řekl prostě: když jsou majitelé (viz. dubnová smrt jednoho z šéfů Freddie Mac's, pana Kellermanna - pozn. autora) mrtvi, všechny zásoby z koloniálu se musí přenést na zámek (FED, MMF, EU, etc. - pozn. autora), aby se předešlo drancování. No budiž, připadalo nám to rozumné, tak jsme ho poslechli. S uzenářstvím zas ta, samá řeč. A pak přišel s dalším: lidem prý se nesmějí nechat pušky, nebo se nakonec začnou pobíjet sami mezi sebou (viz. Obamova současná politika - pozn. autora). Uskladní se taky na zámku. No, to taky nevypadalo hloupě. A nač si konečně schovávat doma pušku, když bylo stejně po zvěři? (Např. výsledek činnosti „Greenboys“, jejich sprayování atmosféry a jiné „geoengineeringové“ pokusy - pozn. autora.) Jenže jsme pak jednoho krásného dne zjistili, že je na zámku vlastně všechno: píce, obilí, koně, prasata, uzeniny, zboží z koloniálu i pušky. O krávě, cos nám přivedl, radši ani nemluvím. Takhle to tu chodí. Příděly pro lidi se vydávají každý den na zámku. A porce se mění jak u koho, chápeš? A třeba ze dne na den, prostě jak se zrovna pánovi líbíš. /.../ nás drží zkrátka v hrsti. (Zdroj: Merle, Robert: Malevil, Svoboda, Praha, 1992, s. 258.)

             Nezapomínejme však: Obama je zatím též rekordmanem v utrácení peněz daňových poplatníků. Překonal za svých 100 dní vlády v tomto ohledu všechny „pětisetprocentní socialistické stachanovské plány“; utratil více než kterýkoliv americký president před ním. To vše za pouhých sto dní. Neuvěřitelné. Místo, aby však byly ony peníze uvolňovány postupně s rozmyslem, rozloženy v čase nebo investovány např. na vznik nových pracovních míst, do infrastruktury apod., tak zmizely prostě hned v nenávratnu mj. díky sanacím biliónových rizikových investic nezodpovědných bankovních a finančních institucí. Vždyť i u nás ve starém dobrém Česku jsme pochopili, kde je třeba začít hledat úspory: Ing. Jaroslav Míl (http://www.spcr.cz/cz/zivotopisy/1604.pdf), president Svazu průmyslu a dopravy ČR: „První, co se (u nás v podniku v době recese - pozn. autora) udělalo bylo to, že se sáhlo na platy managementu. /.../ Je třeba začít šetřit od shora.“ (Zdroj: Radiožurnál - 23. 4 . 2009.).

             Obama se také ukázal v zajímavém světle díky svému „generálnímu pardonu“ pro ty příslušníky ozbrojených a tajných amerických bezpečnostních sil, kteří měli na svědomí nespravedlivě-neodůvodněné týrání zajatců (nikoliv to, které zachránilo mnoho životů nevinných civilistů), vězňů, zcela mimo rámec platných válečných a Ženevských konvencí. Uvědomme si: mučení je v USA stále federální zločin. Pan americký president tak svým způsobem (ač vlastně o vině může v Americe stále ještě rozhodovat pouze soud) již jaksi míní suplovat dokonce úlohu justice, zřejmě po vzoru německého Vůdce z roku 1939 (viz. Hitlerova amnestie na všechna zvěrstva spáchaná v průběhu polské kampaně), nebo též z českých dějin se mohl pan Obama nechat inspirovat díky známé roli presidenta Beneše po druhé světové válce (když prominul svým dekretem zločiny spáchané na německém obyvatelstvu). Obama dokonce použil ve své argumentaci klasické tvrzení z Norimberského tribunálu: ti lidé pouze poslouchali rozkazy a „Činili tak v dobré víře.“ (Zdroj: www.novinky.cz - 19. 4. 2009.). Známý americký publicista, politický komentátor a bezpečnostní analytik Webster Griffin Tarpley (http://en.wikipedia.org/wiki/Webster_Tarpley) důrazně varoval celou Evropu před panem presidentem Obamou a jeho mezinárodní bezpečnostní politikou. Podle něj se mají všichni někdejší američtí spojenci na co těšit, protože se Bílý dům obklopil lidmi jako je Zbigniew Kazimierz Brzezinski (http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski), různými „left wing democrats“ z někdejší Carterovy administrativy. Ti považují Evropu za zbytečné, malé a věčně rozhádané spojence. Pro ně jsou hlavními partnery a zároveň nepřáteli Rusko, Čína. „Dejte si na Obamu pozor. Není tím, co si myslíte. Lidé v Evropě by se měli raději probudit z toho bláznivého romantického opojení, které cítí k Obamovi, protože by to pro ně mohlo být sebevražedné, /.../ Obama chce využít Evropu proti Rusku. /.../ Je to loutka finančníků a jejich peněz a těch nejhorších možných kruhů kolem Rockefellera, Sorose aj.“ (Zdroj: Men behind Barack Obama, Interview with Webster Tarpley, USA, S.D., 19 minut.) Nuže tedy další pěkná inspirace pro naše „Orangeboys“.


Chuck Norris on the Alex Jones show 1/2
by AlexJonesShow

             Nedávno byly zaznamenány velmi sympatické názory křesťana, konzervativce, republikána Chucka Norrise (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris). Možná se někteří budou podivovat, jelikož tohoto slavného herce znají předně ze seriálů „Walker, Texas Ranger“ a též jako slavného akčního hrdinu, nicméně mrkněme se na některé Norrisovy jednoznačné názory:

 - Je zapotřebí návratu ke konzervativním ústavním hodnotám amerických otců zakladatelů; čtěte a více v praxi prosazujte ústavu; ústava musí v první řadě chránit lid a nikoliv vládu.

- Lepší jsou vždycky daně ze spotřeby a nikoliv daně z příjmů, protože daně z příjmu demotivují a ty člověk nemůže většinou moc ovlivňovat, kdežto svou spotřebu ano; správný konzervativec se smyslem pro solidaritu a dobro lidu vlastní země podporuje co nejmenší daně a když už, tak dává přednost právě těm ze spotřeby; v USA jsou totiž podle některých právních výkladů daně z příjmů protiústavní.

- Současná Obamova administrativa se podle Norrise chová jako „Gestapo“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).

- Ron Paul je považován za nejčestnějšího člena kongresu USA a měl by tedy určit čestné a nečestné senátory. „Ron point out honest and dishonest politician.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).

- Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi - současná předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů - by měla jednoznačně odejít: „Nancy: you are fired.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).

- Právo na nejrůznější americké svobody zaručené mj. početnými dodatky k ústavě nesmí být zničeno. Proto mj. žádné omezování užití zbraní k vlastní obraně ze strany federální vlády nehrozí a vzhledem ke snahám „Obaboys“ o nejrůznější zákazy, pak vzkázal Chuck do Washingtonu toto: „Pokud přijdou do Texasu a budou nám chtít vzít naše zbraně, vypukne boj. /.../ Vzhůru, postavme se jim hrdě se vztyčenou hlavou. /.../  Moji zbraň nedostanou (Norrisův smích, pozn. autora.). /.../ Nemyslím si, že to vůbec zkusí, přijít tady k nám do Texasu a ikdyby to zkusili zabavovat tady v Texasu naše zbraně, bude tu boj, který je bude bolet.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).

- Norris klade vysoké nároky na každého Američana z hlediska etiky, víry atd. Podle otců zakladatelů USA je přeci Amerika a její původní hodnoty pouze pro vzorné, čestné a v Boha věřící lidi. „John Adams (Vicepresident George Washingtona a druhý americký president v letech 1797-1801, pozn. autora.), náš druhý president, řekl, že naše ústava byla sepsána a určena pouze pro věřící a morální lidi. A já v to Alexi (Ales Jones, pozn. autora.) opravdu věřím.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).

- Chuck vzkázal všem zastupitelům, kteří nerespektují nejvyšší zájmy lidu, ústavu: „Když nebudete dělat to, jak to chtějí lidé, pak vás vyhodíme ze země (z Texasu - pozn. autora) a postavíme vás před soud; uděláme cokoliv, abychom vás dostali z úřadů. Musíte nás reprezentovat jako své lidi nebo tady nebudete vůbec a budete bez práce! /.../ Veřejnost si ještě stále plně neuvědomuje, jak vážná je celá situace. /.../ Rozkradou všechno, co ještě máme. (Narážka na neuvěřitelné plýtvání penězi amerických daňových poplatníků z hlediska chování Obamovy administrativy - pozn. autora.) /.../ Každý z nich je zločinec. /.../ Opravdu věřím, že by měli jít všichni do vězení. (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).


 

             Norrisovy názory byly potvrzeny nedávnými populárními protestnímu akcemi po celých Spojených státech v rámci tzv. „Tea parties“ (750.000 lidí), které byly obecně vnímány kromě snahy o snížení daní také jako demonstrace proti „Obaboys“ a jejich politice ničení hezké konzervativní Ameriky a tradičních kvalitních vztahů mezi lidmi. „Není to o tom: bohatí versus chudí. /.../ Oni prostě manipulují a ničí dobré lidi tohoto světa.“ (Zdroj: Humphrey, George IN: Jones, Alex: The Obama Deception, Alex Jones Production, USA, 2009, 114 minut.) „Obaboys“, vědomi si nebezpečí od svých mírumilovně protestujících občanů, vyslali samozřejmě špiony FBI, národní gardu, armádu, atd. Koresponduje to s neskutečnou věcí, že nyní je v USA považován bezpečnostními silami za potenciálního možného teroristu každý držitel bible, praktický vykladač a podporovatel ústavy, každý kdo si jde koupit novou zbraň nebo více jak 10 nábojů a světe div se: každý kdo má u svého domu hlavně malou zahrádku (Prý zde hrozí nebezpečí pěstování marihuany; zřejmě proto také taková snaha českých „Redboys“ o prosazení tzv. nesmyslného zahrádkářského zákona.). Neskutečné. Ron Paul přirovnal současnou situaci v USA k „ekonomickému fašismu“: „It is economic fascism.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 14. 4. 2009.) Takovou změnu jsme pane presidente Obamo nechtěli, křičí na jednom z největších amerických konzervativních mainstreamových kanálů slavná moderátorská tv a rozhlasová hvězda Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Stop president Obama.“ (Zdroj: Fox News - 9. 4. 2009.)

             Všechny ty šílenosti, co se nyní naplno rozjely v USA pod „bičem ´Obaboys´“, se již brzy mohou dotknout České republiky hlavně v případě dalšího pokračujícího předávání pravomocí do Bruselu, předně v souvislosti se schvalováním Lisabonské smlouvy (kolem 6. května 2009 v českém senátu), s přípravou vítězného tažení „Orangeboys“ v říjnu 2009 a s potenciálními plánovanými finančně-hospodářskými útoky na ČR, potažmo na celou střední Evropu ze strany MMF, některých pro-krizových amerických aj. burzovních spekulantů apod., ve smyslu zamýšleného režírování totálního zhroucení americké soukromé („non-federal“) ekonomiky (Viz. dubnové prohlášení amerického ministra obrany Roberta Michaela Gatese /http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Michael_Gates/, jenž dokonce naznačil v případě zhroucení USA: přípravu vojsk NATO k pacifikaci případných nepokojů přímo na americkém výsostném území; že by se tedy snad měl splnit dávný britský sen - okupace Ameriky vojsky NATO?) a potažmo pak světového hospodářství v pozdním létě až podzimu 2009, se všemi globálními důsledky a tlaky na vytvoření jednotné celosvětové vlády, parlamentu, banky, měny, armády, policie atd.  

       

     „On March 19, Henry Kissinger came to Moscow as a member of The Wise Men (James Baker, George Schultz, and others), who had meetings with the Russian leaders before the G20 summit. Dmitry Trenin, director of the Moscow Carnegie Center and participant in the latest US meeting of the Bilderbergers, called that meeting a ‘positive signal’. On March 25, Moskovsky Komsomolets published an article ‘The Crisis and the World Problems’, by Gavriil Popov (currently President of the International Union of Economists) that openly voiced what was normally discussed behind closed doors. The article mentioned World Parliament, World Government, World Armed Forces, World Police Force, World Bank, the necessity of placing under international control the nuclear weapons, nuclear power generating capacities, the entire amount of space rocket technology, and the planet’s minerals, the imposition of birth-rate limits, the cleansing of humanity’s gene pool, the fostering of people intolerant to cultural and religious incompatibility, and the like. The “countries that will not accept the global prospects,” says Popov, “must be expelled from the world community.”“ (Zdroj: Global Research - 23. duben 2009.)

             Pokud bude Lisabon schválen, nikdo si již nebude v Česku moci být jist tím, co s ním celosvětoví globalisté úzce spolupracující na vytvoření „New World Orderu“ nakonec provedou. Zatím úspěšná hráz proti těmto snahám v čele s panem presidentem Václavem Klausem spolehlivě funguje. Zkusme ji tedy přátelé ještě více posílit. Chtějme žít ve svobodné České republice, kde se nikdy nepodaří nastolit podobné oranžovo-zelené „Obatotality“, jako jsou nyní v Americe. Teprve v konfrontaci s tím, co se děje ve světě, si musíme velmi vážit našich svobod. Máme krásnou, úžasnou zemi. Je tu klid, pohoda, nádherná příroda, daří se nám a společně dokážeme překazit oranžovým a zeleným socializujícím globalistům jejich plány na řízení našich životů, na ovládnutí naší země, Evropy, celé planety. Pamatujme: který „Velký oranžový Vůdce“ režíroval v Česku umělé krize s pádem vlády a ekonomiky podobně, jako pan Obama („Pád vlády nebyl dobře pro žádnou stranu a já myslím, že pro Českou republiku také není dobře. /.../ Politik přeci musí intuicí koukat za roh, musí hledět daleko dopředu.“ /.../ aby mohl najít cestu /.../ pro ten stát.“ Zdroj: Jiří Payne - ČT24 - 18. 4. 2009.), kdo zapudil - tzv. „sešrotoval“ - vlastní ženu, aby si jako věřící člověk mohl vzít novou krásnou a inteligentní blondýnu (Ikdyž právě že naopak podle posledních dubnových výzkumů veřejného mínění obliba dlouhodobé věrnosti v partnerských vztazích konečně po letech neobyčejně positivně vzrostla.), kdo v tomto kursu „praktické blonďaté“ politiky dále pokračuje na úkor dlouholetých tvrdě pracujících „oranžových straníků“, vzpomeňme na totalitní podstatu „Velkého oranžového srazu“ a dívejme se na to, jak se zde připravovala zcela otevřeně režie tzv. „krize“ ve spolupráci s některými americkými poradci, mějme na paměti „demokratickou“ kandidaturu jednoho muže mezi „takovým množstvím sebe sama“ a k tomu sloužící onu účelovou změnu stranických stanov „Orangeboys“, dopředu domluvené scénáře dosazování místopředsedů bez demokratické volby pléna, bez svobody, podívejme se na muže, pro kterého je politika cynickou cestou k moci a přátelství je pro něj ve skutečnosti jen pozlátkem, marketingovou fintou k tomu, jak dočasně oblafnout protivníka: „Existují politická přátelství a přátelství. /.../ Těch opravdových je málo.“ (Zdroj: ČT24 - 19. 4. 2009.)

             Když už tedy budeme volit v následujících volbách do Evropského parlamentu, volme svobodně Svobodné (www.svobodni.cz) a posilme onu pevnou presidentovu konzervativní hráz, nebo na druhém místě alespoň tedy „modré hochy“, kteří ještě stále mají ve svém středu mnoho rozumných a čestných konzervativních gentlemanů, za což jsou pořád hodni velkého obdivu (Jen by je mělo být konečně více slyšet, jak říká správně pan president Klaus.). Hlas pro „Orangeboys“ při volbách do Evropského parlamentu znamená volbu pro další vítězství globalistů, pro vítězství „Obaboys“ též u nás doma v ČR: je to cesta k dalším režírovaným umělým krizím, k těm šílenostem, co se nyní dějí v USA, jež jsme si popsali výše a ke zničení české svobody, naší krásné země a všech úspěchů, kterých jsme jako občané svobodné ČR společně dosáhli od roku 1989. Věřím přátelé, že jako celek takový negativní katastrofický vývoj nepřipustíme. V Evropském parlamentu budou svobodní konzervativci bojovat za naší národní svobodu. Společně můžeme zvítězit. K tomu nám dopomáhej Bůh. S přáním všeho dobrého Váš RAdo Skydancer :o).

 

Duben 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 VALONSKÁ DOBROVOLNICKÁ JEDNOTKA V NĚMECKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1941-1945. BARBARSKÉ CHOVÁNÍ NEBO NAOPAK ETICKO-RYTÍŘSKÉ VEDENÍ VÁLEČNÝCH OPERACÍ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. V březnu 2009 jsem konečně plně dokončil a 22. dubna 2009 zveřejnil tuto svou výše zmiňovanou zatím největší mnohasetstránkovou studii. Jde o výsledek dvou a čtvrtroční usilovné práce. Jeden z mých nejserióznějších kolegů z University Karlovy (politolog-historik) o knize mj. napsal:


    "V současné české historiografii či odborné publicistice nebývá otázka chování německých jednotek Wehrmachtu a jeho spojenců ve vztahu k etickým normám příliš často nastolována. Oprávněná představa Němce jakožto útočníka mnohdy brání přemýšlení o morální, etické a hodnotové úrovní příslušníků sil Osy, jakož i vlivů, které tuto úroveň vytvářely nebo ovlivňovaly.

    V českém prostředí jsme zatím odkázáni pouze na knihu Wolfganga Venohra „Patrioti proti Hitlerovi“, popisující odboj konzervativních důstojníků Wehrmachtu vůči nacistické moci a několik dalších doprovodných publikací o atentátu na Hitlera. To je poněkud málo. /.../ Tato studie představuje vůbec první česky psanou monografii rexistického hnutí od jeho počátků až po neslavný kolaborantský konec. /.../ "V českém prostředí ucelenější studii (čtenář -doplňující  poznámka) nenalezne."" Všem svým přátelům, známým, kamarádům a kolegům věnuji jako dárek plnou verzi své knihy, kterou lze přečíst po kliknutí na obrázek níže. Přeji Vám krásné jarní dny a mnoho dalších úspěchů přátelé a to se rok 2009 teprve rozjíždí :o). Ať se daří. S přáním všeho dobrého Váš RAdo Skydancer :o).


 

 Tunis: Džerba - جربة . Díky vstřícnosti našeho společného kamaráda Jonnyse máme možnost mrknout na zajímavá fota z Tunisu. V této zemi pobýval před několikati dny náš pan president, takže jaksi podobnost "čistě náhodná" :o). Jonnysovo dílo, včetně jeho zajímavé nabídky  ke spolupráci v rámci trhu v USA, určené mj. pro všechny talentované fotografy a grafiky, lze nalézt zde: http://fotobanky.vaclavek.com.

 

    Někdy mám opravdu dojem: máme fakt obrovské štěstí, že žijeme v České republice. „Oranžoví hoši“ se zde zatím tiše stáhli z bitevního pole, opustili díky tajným dohodám s „modrými hochy“ a některými dalšími lidmi z pravice své dobyté pozice. Naše země má velké štěstí - dočasně -, že v čele „oranžových hochů“ stojí člověk se smyslem pro průzkumy veřejného mínění. Když ty jej označily za hlavního viníka pádu vlády, poškození dobrého jména ČR, jestliže se jemu samotnému dostalo kritiky z vedoucích míst „oranžové“ EU za „potopení Česka“ a tím i tzv. „prestiže“ evropského předsednictví (Všichni víme, že ve skutečnosti jde předně „jen“ o zajímavou úřednickou funkci, nicméně důležitou pro pověst ČR mezi zahraničními vládami.), tak nastalo tiché troubení k ústupu. Do toho přišly zprávy, že „oranžoví hoši“ utrpěli také porážku od třetí mocnosti - justice - z hlediska „oranžového“ nejtěžšího kalibru: oněch třicetikorunových poplatků. Představme si, co by se asi stalo, kdyby stál na místě „současného oranžového umírněného a rozumného Fuehrera“ nějaký „oranžový drsňák“, který by opravdu věřil v socialismus, třídní boj atd. To bychom nejspíše viděli úplně jinou situaci. „Naštěstí“ jsou stále pro některé lidi z levice důležitější dobře placená místa než ideály, což samozřejmě nesmírně prospívá „modrým hochům“ a obecně pravici, pokud se tedy též zde neobjevuje stejný typ uvažování. Dalším drsným bitvám se nejspíše ale stejně nevyhneme, díky zřejmému „bezproblémovému“ schválení termínu předčasných voleb. Zatím jde pouze o jistou formu gentlemanského příměří, občas přerušovanou nějakým tím zlostným plakátkem. Každopádně: v Česku utrpěl nyní na krátký čas „oranžový tábor“ dílčí porážku. Hlavně se podařilo alespoň na chvíli zastavit nástup celosvětového „New Orderu“ v Česku, a ba co více, to vše přímo po návštěvě „velkého spřízněného oranžového šéfa ze světa za velkou louží“ v Praze. O to je toto dílčí malinké vítězství cennější. Navíc nesmírně positivně posílila role pana presidenta Klause, který se snad konečně ujme čela samotného evropského předsednictví a řekne odvážně v Bruselu to, co si většina občanů ČR o pánech papaláších z EU myslí :o). Byl by to opravdu zajímavý paradox, když by sám pan profesor Klaus nyní počal zastávat roli také tzv. „evropského presidenta“ na místě, kde dříve vál „Svěží vánek“. Každopádně pro naši zemi by to bylo nesmírně výhodné. Pro všechny svobodomyslné lidi v EU taktéž.

            Otázka vzniku tzv. „letní vlády“ zaslouží svůj „spešl“ komentář. To, že se gentlemani mezi sebou na něčem dohodnou v době ekonomické recese s cílem tzv. „pomoci zemi“: ještě neznamená, že tímto řešením může být další zrada na voličích (viz. pád vlády v březnu 2009). Gentleman ví, že jsou jisté věci, které se prostě dělat nesmí ani pod nátlakem a v těžkých dobách. Všem voličům, jež dali svůj hlas „modrým hochům“: tak vlastně propadl hlas. Pokud v nastávajících pravděpodobných předčasných volbách vyhrají „oranžoví hoši“ (a poslední preference tomu bohužel nasvědčují), byla by tím totálně umocněna celá katastrofální situace s letošním březnovým pádem české vlády, bylo by tím pošlapáno ještě více všechno to, v co lidé roku 2006 věřili, když poslali „modré hochy“ vstříc triumfu v boji za svobodu, nižší spravedlivé daně a jednodušší každodenní nezbyrokratizovaný život v ČR. Neschopnost „modrých a oranžových hochů“ dostát přání svých voličů je nyní evidentní. Tady již nejde o jen nějaké „toho času“ průzkumy veřejného mínění, nýbrž o popření právoplatných výsledků voleb z roku 2006, tedy toho, čemu lidé věřili. V rámci odmítnutí zodpovědnosti za osud země pak vidíme pokus o nastolení tzv. „letní vlády“ bez skutečné politické zodpovědnosti. Panu presidentovi samozřejmě podle ústavy nezbývá nic jiného než toto nezodpovědné a antidemokratické řešení našich papalášů (vzhledem k výsledku voleb z roku 2006, který stále platí!) akceptovat. Nemylme se však. Dějiny si jednou vzpomenou.

    Snaha nerespektovat vůli lidi vlastní země, která byla zpečetěna demokratickými volbami a nikoliv jen „nějakým průzkumem veřejného mínění“ nebude zapomenuta. Chudáci „úředníci“ budou ve vládě pod palbou z obou táborů, budou se vypořádávat s přívaly drsných nápadů a přitom sami nebudou mít žádnou politickou zodpovědnost. Každému občanovi již musí být teď jasné, že jeho hlas ve volbách tedy vlastně nemá žádnou cenu. Proč volit, když to stejně hoši všechno nakonec hodí na „chudáky“ nestraníky a „úředníky“, kteří to všechno odedřou a velcí papaláši to jen pak zkritizují, nebo naopak si budou chtít připsat ve svých proslovech třeba při interpelacích v parlamentu neprávem body. Paradoxně se tak vlastně zřejmě v ČR podaří nastolit to, co tolik kritizujeme v EU: tedy dosazenou byrokracii bez voleného politického odpovědného principu k lidu své země. A už to máme tady a to dokonce na základě svobodné dohody našich zvolených zástupců. Máme již dva premiéry, možná budeme mít jednou dva presidenty a tři hlavní města. Schizma jak blázen. Pan „toho času“ ministr školství hřímá: „Toto není změna ústavního pořádku.“ (Zdroj: ČT24 - 14. dubna 2009). Pan nový druhý premiér (nebo snad první?), jakkoliv si jej nejspíše bude veřejnost vážit pro jeho osobnost a další nepochybné kvality, si prý nechá rád poradit, ale nakonec se stejně rozhodné sám bez politické zodpovědnosti k voličům, kteří ve volbách roku 2006 řekli jasně: „zvítězili modří hoši“. Je evidentní, že nový pan premiér stejně jen vytrhl všem nezodpovědným papalášům trn z paty, obětoval se, nicméně na úkor demokracie v ČR. Zatímco budou úředníci poctivě pracovat, stranické mašinérie se budou s klidem navzájem drtit bez zodpovědnosti za tuto zemi, budou se vesele utrácet milióny daňových poplatníků v politických přestřelkách. A ať by již případně v nové vládě zůstal ten nebo onen bývalý ministr, tak stejně je to: nepolitická politika jako hrom a to přímo v praxi přátelé. Jak je něco takového možné v demokratické zemi, která nyní naštěstí nestojí na pokraji státního převratu (nebo snad ano ?), táže se každý občan. Jak by pak asi vypadalo ono kýžené předávání pravomocí úředníkům do Bruselu ? Přeci jednoduše: vytvořte umělou krizi, trochu postrašte lidi a nechť politici všechno předají k řízení „vůdcům úředníkům“ nejprve v ČR,  posléze v EU a ta pak globální Obamově vládě dále na Západ. Nejlépe, když to přeci ti „Obaboys“ udělají za nás. Kdyby se však začalo najednou doma dařit, ekonomické výsledky by se zlepšily, tak musíme rychle dostat vládu věcí veřejných zase zpět tak, abychom ukázali všem právě my, že je to vlastně náš úspěch, když se opět začíná vše zlepšovat. Velmi tristní uvažování představuje tento výše nastíněný scénář některých našich politických elit. Proč si myslíte přátelé, že byl vybrán pro termín opětovného převzetí politické moci přelom září a října ? Inu, uvidíme. Nicméně pak již může být pozdě pokoušet se zastavit nový oranžový vítězný říjen. Ono naštěstí taky nějak v době před českými volbami by snad měl dokonce do Česka přijet též sám papež. Kde jsou však již nyní otcové zakladatelé našeho státu ? Kde jsou rozumní lidé, kteří jasně řeknou: většinové voličské hlasy nesmí propadnout, demokracii nelze likvidovat, výsledky voleb nelze popírat, protože pak - pokud přijde opravdová krize - již nebude mít nikdo žádnou důvěru v naši demokracii a pilíře tohoto našeho českého státu. To se však jistě líbí některým lidem v EU, nesporně též všem nepřátelům ČR. Dohoda tedy ano přátelé, ale ne přirozeně za každou cenu. Ústava hovoří jasně: "Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; /.../ Článek 5: Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. /.../ Článek 9: /.../ (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“ (Zdroj: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.)

           Vypadá to tedy snad, že se „hrdlička“ opravdu „sbližuje se supem“, jak naznačil pan „Svěží vánek“ v Radiožurnálu 9. dubna 2009 ? Že by se opravdu dostaly ke slovu Stalinova prorocká slova, která si on sám mnohokrát dokázal zařídit v praxi: „Ti, kteří volí, nerozhodují ve skutečnosti o ničem. Ti, kteří sčítají hlasy, rozhodují o všem.“ (Zdroj: Russo, Aaron: America: Freedom to Fascism, Aaron Russo Productions, USA, 2006, 95 minut, dále jen AFTF.) Nebo snad použijeme raději Clintonova pohrdlivá pragmatická slova o voličích: „Nemůžeme být přeci tak fixovaní na zachování práv běžných (občanů) Američanů.“ (Zdroj: AFTF.) Pamatujme: žádná volba není ztracena, pokud volíte toho, v koho věříte; ztraceni bývají však ti, kteří volí pouze podle průzkumů veřejného mínění, technologie moci, „pragmatismu“ apod.

            Česká republika zatím díky Bohu v žádných opravdu těžkých dobách není. Druhou světovou válku máme naštěstí dávno za sebou. Antikrist nepřišel, marťani zatím nepřistáli. Většina české veřejnosti již pochopila mediální socialistické manipulace z hlediska tzv. krize a uvědomila si, že vydělat jeden rok více a jiný méně: je naprosto přirozenou věcí. Růst netrvá věčně. Jsou silnější i slabší roky. Na východním Slovensku již žijí někteří lidé 20 let v permanentní recesi a zvykli si na chudobu. Přesto se modlí, pracují, snaží se a život se jim nijak nehroutí. Mají totiž jiné společenské hodnoty než je pouze vydělávání rok od roku více peněž. Často k těmto hodnotám patří víra v Boha, konzervativní hodnoty, manželská věrnost, láska k vlastní rodině, dětem, atd. Někdejším socialistickým mediálním manipulacím s tzv. „krizí“ se pak právě tito již tolik let těžce zkoušení lidé museli jen pousmívat. Důležité je to, aby bylo na chleba, na bydlení, na další základní životní potřeby, na řešení dalších závazků apod. Ten nový mercedes si přeci mohou „oranžoví hoši“ koupit zase až na přes rok. Teď to ještě klucí vydržte! :o). Raději zajděte do posilovny nebo na výlet na hory. Trochu se vyspravit po tom neustálém vysedávání v „bojových zákopových pražských“ lavicích jistě přijde leckomu vhod. V Česku je totiž taková krize, že se tu dokonce vyhazují desetitisíce korun na náměstí v Českých Budějovicích. Jisté „rozežrané“ osoby pak v honbě za mamonem zranily v místní bitce přes 24 lidí včetně dětí. Děs! Občan již chápe, že pro „oranžové hochy“ je zde v ČR přesto tak „šílená krize“ a tak mermomocí chtějí příspěvek od státu na své nové krásné lesklé auto, že si to své šrotovné nenechají ujít. Jestli šrotovné projde v době nárůstu výroby v automobilovém průmyslu v ČR, pak již jen stačí sledovat to, kolik nových vozů si ti páni nahoře zase pořídí za peníze daňových poplatníků. Už se také navíc proslýchá, jak lidé budou moci vyměnit svůj starý počítač za nový díky PC šrotovnému, jak se budou masově odevzdávat staré ledničky, pračky, televize (reálné aktivity energetických společností), šatstvo, boty. Mezi námi tohle by ale zase nebyl tak špatný nápad, pokud by šlo o soukromou akci nějaké firmy, ve které nemá účast stát. Dokonce padl návrh na odevzdání „již starší manželky“ a příspěvek na novou apod. Jistě se přidají další lidé a výrobci. Každý si bude chtít něco urvat na tom našem „chudákovi“ státním rozpočtu z daní českých voličů. V USA tomu konzervativci říkají natvrdo: „kriminální jednání“. Pokud si soukromá společnost rozdává svoje peníze, tak je to přirozeně v pohodě. Často je to znamením ekonomické pohody a kvalitního marketingu. Nechť se to však neděje z daní občanů. Kdyby tak naši hoši ve vedení raději postavili dálnice, domy, nové železnice, prostě něco pro naše občany, co dá lidem práci a zůstane zde, něco, co se neprojí, nýbrž bude trvalejší hodnotou. Třeba ale též na to ještě dojde.

            Druhou část svého komentáře bych opět rád věnoval panu Obamovi. V USA se nyní hřejí na výsluní politické přízně a moci nejrůznější „oranžově-rudo-zelené kruhy“. Ty se pak v kombinaci s ideou zavedení tzv. celosvětového nového pořádku „New World Order“ pokoušejí o potlačování především všeho konzervativního, křesťanského, tradičního a často i toho slušného, hezkého, co prověřily jako naprosto funkční mnohé generace před námi. Život v USA, obzvláště pro konzervativní Jižany třeba z Texasu, se ještě více zkomplikoval. To, co se děje nyní konzervativcům, křesťanům, konstitucionalistů, národovcům, tradicionalistům aj. spřízněným skupinám, již v jistých případech přesahuje rozumné meze demokratického zákonodárství. To, před čím varuje např. Pat Buchanan již dlouhé roky, se za Obamova pokusu o nastolení jeho „New World Orderu“ vydatně zhoršuje. Typické je to právě v Texasu, kde se Američané necítí bezpečně před rostoucím přílivem většinou nelegálních přistěhovalců a vlastní federální vláda nedokáže ochránit vlastní občany. Dochází zde k vraždám rodilých příslušníků většinové americké populace, k únosům jejich dětí atd. Proti nelegální imigraci však konzervativci nemohou vystupovat oficiálně preventivně z obavy, že budou porušována lidská práva a také díky tomu, že Obamova demokratická administrativa počítá do budoucna právě s volebními hlasy přistěhovalců. Proto je zatím vše tolerováno na úkor vlastních lidí. Inu i taková je ona nová tvář pana Obamy přátelé. Jistí „levicově-socializující a svým způsobem fašizující“ - toho času - příslušníci americké federální vlády složené z členů demokratické strany (jakkoliv toto slovní spojení zní paradoxně - není liž pravda :o) se též vydali na cestu potlačování již tradičních amerických svobod. „We must unite in collective action, build collective institutions and organizations.” (Slova presidenta Obamy. Zdroj: http://www.nationalreview.com)

    Obzvláště jde o svobodu slova (podobně jako u nás v EU), prosazování celonárodní politiky sjednocování státního dirigistního antikřesťasnkého školství, vynucování si na jednotlivých guvernérech větší míry přesunování jejich pravomocí ve prospěch federální vlády (jako u nás v EU z hlediska jednotlivých národních vlád), potlačování role americké ústavy (tak jako nyní v ČR) aj. Americká federální demokratická administrativa plánuje drsné kroky vůči všem, kteří: legálně drží a používají zbraně (tradiční právo na obranu sebe sama, své rodiny a blízkých), mají odlišné názory (například jsou proti potratům /Vatikán odmítl přijmout tři Obamou navrhované propotratové vyslance/ nebo svobodně diskutují o nastupujícím „New World Orderu“!) od federální vlády a nemají za sebou média. Musíme si uvědomit, že nejde jen o něco podružného. Stejný totalitarizující styl uvažování a jediné správné názory vidíme jasně také v EU. Amerika byla po staletí našim vzorem z hlediska osobních svobod každého člověka. Nyní se však s každým dnem proměňuje tato země v něco zcela odlišného. Stále jsou zde však desítky miliónů konzervativních patriotů a křesťanů. „Obaboys“ to nebudou mít naštěstí jen tak jednoduché při svém snažení zavést svůj „New World Order“ :o). Úspěšnou hráz vůči „Obamovým hochům“ představují zatím mj. veřejně činní známí lidé jako je např. mj. republikánský texaský guvernér James Richard "Rick" Perry, jenž důrazně varuje před kroky Obamovy administrativy. Ne nadarmo byl jistými členy americké washingtonské vlády neprávem označen za tzv. „pravicového extrémistu“. Je to něco podobného, jako když je náš pan president Klaus podobně neprávem nálepkován právě z Bruselu, tedy jakoby ze strany naší vlastní budoucí „federální evropské vlády“. Ta americká federální vláda přitom nejen vystupuje proti konzervativním patriotům, nýbrž dokonce konfiskuje v jistých případech jejich majetek, pokud jsou politicky aktivní a nesouhlasí s Obamovou politikou (Existují mj. dobře podchycené případy např. zabavování dokumentárního nahrávacího zařízení „nezávislých konzervativních reportérů z řad veřejnosti“ apod.); je připraven plán na povinné očkování lidí již od mládí speciálními kapslemi s mikročipem, který by neustále vysílal veškeré údaje o každém americkém občanovi patřičným bezpečnostním a též komerčním institucím; plánuje se ještě důraznější zavedení silničních kontrol, osobních identifikačních průkazů obzvláště při pokusu Jižanů o svobodné cestování na Sever USA atd., atd. Obamova vláda se též připravuje na možné zhoršení situace, případnou válku atd.: viz. nedávno znovu objevené obrovské skladiště statisíců plastových rakví a před příprava masových hromadných hrobů. Člověk se opravdu nestačí divit a děkuje Bohu za to, že může žít v České republice.

            „´I believe that our federal government has become oppressive in its size, its intrusion into the lives of our citizens, and its interference with the affairs of our state,” Gov. Perry said in a press conference last Thursday. /.../ That is why I am here today to express my unwavering support for efforts all across our country to reaffirm the states’ rights affirmed by the Tenth Amendment to the U.S. Constitution. I believe that returning to the letter and spirit of the U.S. Constitution and its essential Tenth Amendment will free our state from undue regulations, and ultimately strengthen our Union.´” Perry added. /.../ A footnote attached to the report by the Homeland Security Office of Intelligence and Analysis defines "rightwing extremism in the United States" as including not just racist or hate groups, but also groups that reject federal authority in favor of state or local authority, reports the Washington Times today. /.../ "It may include groups and individuals that are dedicated to a single-issue, such as opposition to abortion or immigration," the report states. /.../ The report, entitled Rightwing Extremism: Current Economic and Political Climate Fueling Resurgence in Radicalization and Recruitment was leaked to the Internet a few days ago. It also equates gun owners with violent terrorists and states that radical extremists are “stockpiling” weapons in fear of an Obama administration gun ban. /.../ The document characterizes concerns about the economy, unemployment, the loss of U.S. sovereignty and the move towards global government as “rightwing extremist chatter on the Internet” which itself is defined as a potential tool for terrorists to network, build bombs, and send encrypted messages to each other.“ (Zdroj: http://prisonplanet.tv/latest-news.html.)

            Na všechny tyto naprosto šokující záležitosti upozorňuje již dlouhou řadu měsíců ve svém velmi populárním rozhlasovém pořadu americký paleokonzervativec, rodilý Texasan: Alexander Emerick Jones z Austinu v Texasu. Jeho hlas svobody se zatím stále nepodařilo umlčet. Jonesův pořad „The Alex Jones Show“ vysílá přes 60 rozhlasových stanic díky síti „Genesis Communication Network“. Alex je tím typem novináře a komentátora, který opravdu miluje svou zemi; nemíní problémy zlehčovat, ale řeší je; snaží se dávat ve svém vysílání prostor všem lidem postiženým akcemi Obamovy administrativy. Tvrdě se obouvá do současných problémů, které Američany trápí. Je přitom velmi sympaticky bezprostřední se svým charakteristickým hlubokým rockovým „harley“ hlasem. Lze vidět: záleží mu na Americe (V tomto ohledu tedy není nezávislým typem novináře tak, jak tomu učí české mediální školy a jak to pak vidíme v našich tzv. nezávislých médiích.), svobodě a spoluobčanech. V jeho pořadu vystupují často významní komentátoři, odborníci, ekonomové apod. Nejde ovšem o selanku typu „Otázky Václava Moravce“ (Ikdyž i takové pořady přirozeně potřebujeme.). Posluchače zaujme pan Jones již na první poslech tím, že on prostě opravdu věří tomu, co dělá. Věnuje se své práci naplno. Jeho pořad trvá skoro každý den kolem čtyř hodin vysílacího času s přímými vstupy veřejnosti, odborníků atd. Úctyhodný výkon přátelé. Buduje si také se svým teamem obrovský archiv informací, který mu pak vydatně slouží k jeho myšlenkovým tezím. Vřele doporučuji všem rozumným lidem poslechnout si Jonesovy komentáře, nebo si sehnat jeho filmy, které také produkuje, režíruje. Mrkněte například zde: http://www.infowars.com (online poslech a archiv pořadů); http://prisonplanet.tv (předně video archiv aj.).

            Alexovy jižanské konzervativní názory se obecně v mnoha věcech blíží politice velmi populárního republikánského texaského senátora Ronalda („Rona“) Ernesta Paula. Česká republika by potřebovala podobný styl politicko-novinářského komentování a předně také bychom měli mít své politiky podobného kalibru. Jonesovo vysílání je zkrátka živé, nové, akční, inteligentní, patriotické, konzervativní. Alex se občas ve svém pořadu nechává velmi unést svými emocemi. Není se co divit, když on svou rozhlasovou relací opravdu žije. Vidí to, jak se za Obamovy vlády věci pro konzervativní slušné lidi zhoršují. Vzhledem k množství informací a prostoru, odpůrců i fanoušků, které Jones ještě stále na americké konzervativní mediální scéně má, je jeho práce za ty všechny roky opravdu impozantní.

            Mezi hlavní Jonesova témata patří mj. předně boj proti: omezování tradiční americké široké svobody projevu; hrozbě „New World Orderu“; neúctě k ústavě a omezování amerických konzervativních „prostých lidí“. Obamu, kterého liberální média korunovala novým mesiášem, Alex opravdu nemusí mj. z hlediska toho, komu současný americký president nejvíce slouží a prospívá. Nejsou to paradoxně „obyčejní“ Američané, nýbrž šéfové největších bankovních domů. Jones kritizuje situaci, kdy Obama financuje neskutečně vysokými částkami biliónů dolarů ztráty bank vzniklé nejrůznějšími spekulacemi a to mj. z daní třeba poctivě pracujících farmářů, dále tištěním nových a nových peněz bez reálné hodnoty, vytvářením astronomického státního dluhu skrze FED („The Federal Reserve System“).

    To vše ne snad proto, že by Jones neměl rád banky, kapitál a neuvědomoval si význam peněz v ekonomice, ale jde mu o to, že ty peníze věnované na krachující bankovní domy pak zmizí v černé díře zlatých padáků, královských odměn ztrátových finančních institucí apod., aniž by třeba státní pomoc byla předně určena na poskytování nových financí pro každého občana, na uvolnění peněz pro nové projekty malých živnostníků, zemědělců, na budování infrastruktury (mosty, železnice, dálnice), domů, vytváření nových pracovních míst apod. Tato černá díra amerického bankovního sektoru je Alexovi velkým „trnem v oku“. S každou novou Obamovou žádostí o uvolnění dalších biliónů pro potřeby velkých bank (nikoliv pro Američany) se Jones dostává ve svém vysílání doslova pěkně „do varu“. Jeho názory potvrzuje celá řada významných ekonomů. Ti pak varují před růstem inflace, záměrného podkopávání hodnoty dolaru, zadlužování státu, který se tak stává loutkou v rukou mocných bankéřů globální světové ekonomiky, jejichž cílem je řídit svět nikoliv podle politických, nýbrž pouze finančních, profitových otázek zisku. Těmto velkým bankéřům přirozeně nejde o nic jiného než o peníze a větší příjmy. Ti nepotřebují nějaké konzervativní hodnoty, křesťanství apod., to je přeci jen na překážku myšlence, že prodat se dá všechno a všem. Dle jejich stylu uvažování je třeba odstranit vše, co jen „zbytečně“ vytváří etické problémy a tak to přirozeně díky výchově celých generací omezuje obchod, tržby. Pro ně je totiž nejlepší zavést celosvětový globální systém: super kontroly činnosti obyvatel planety („Big Brother“); jednotné planetární měny (V Evropě: první krok zavedení eura v EU.); centrální planetární vlády (V Evropě: první krok „evropský president“ a schválení Lisabonské smlouvy v EU atd.). Podle těchto mocných lidí z finančního sektoru: jedině tak lze „maximálně maximalizovat zisky“, zároveň zavést klid, pořádek na Zemi i za cenu potlačení svobody, křesťanství, jakékoliv opozice atd. Pokud se to povede, dojde k totálnímu vítězství politiky „New World Orderu“, všech socialistů, komunistů, nacistů, části fašistů apod. lidí, kteří s nástupem Nového světového řádu usilují silácky o moc.

             Opět: jsem fakt rád, že žijeme v ČR, kde přeci jen naopak naše banky vnímají citlivě potřeby českých občanů a naší ekonomiky, kde ČNB hlásí přebytek přes 17 miliard korun, kde nemáme opravdovou krizi, kde lze stále svobodně mluvit, shromažďovat se, podnikat, být prostě plnohodnotným občanem.       

            Člověk se tak občas probírá svými přes deset let starými články ze studií a když objeví „Píseň o svobodě“, kterou sám kdysi napsal (1998) pod pseudonymem „Tom Jones“ (sic! viz. výše): „Čeká tě ještě dlouhá cesta života, ale ty už víš, žes našel sílu, sílu svobody. You are free forever.“, tak je to všechno hned zcela signifikantní. Pak najednou již lze vidět to, co dělá president Obama, jeho tzv. demokratická administrativa v pravém světle. Hned si uvědomím tu krásu a klid tady u nás v Česku. Tu pohodu tady v rodné vlasti za nádherných slunečných dní. Člověk si pak opět více začne vážit toho, čeho všeho jsme společně od roku 1989 dosáhli. Obdivuji se našim lidem, jak si stále ještě mnohdy dokáží tady u nás doma stát za svými svobodami, jak jsou také v ČR ještě stále významní politici, kteří vidí nastupující vládu „New World Orderu“ a nehodlají se s ní smiřovat. Patří mezi ně např. pan president Václav Klaus, Jiří Payne, Petr Mach, Jaroslav Kubera, Petr Bratský, mnoho dalších. Je nás rok od roku více přátelé a to je nesmírně positivní :o).

            „Ať si občan volí, jak chce, výsledek bude vždy stejný: pod taktovkou evropských mocností bude pokračovat integrace, která nepřipouští diskusi o alternativách. Každý, kdo by snad chtěl diskutovat, bude upálen jako heretik. Není to u nás novinka, stádové chování podporující oficiální názor, ať je jakýkoli, známe z doby komunistického režimu. Lisabonská smlouva má učinit z EU subjekt mezinárodního práva. Kdyby vstoupila v platnost, ocitneme se druhý den v politickém systému, ve kterém neexistuje skutečná opozice, který nelze demokratickými nástroji ani ovlivnit, natožpak změnit. Český Ústavní soud nevzal v úvahu zmíněnou skutečnost, že občan nemá žádnou možnost svým hlasováním politiku Bruselu jakkoliv ovlivnit. Lisabonská smlouva občanům odnímá práva, která byla doposud zaručena Ústavou. Je zřejmé, že postupně ve všech státech EU začnou opoziční skupiny kritizovat nedotknutelný politický systém a budou usilovat o obnovení svobody. Česká Ústava, dokud ještě platí, nám k tomu dává právo použít všech prostředků. Po vzoru Havlíčkově budou umírněné síly používat zbytky svobody slova, které nám snad ještě zůstanou. Kde není opozice, tam se ztrácí svoboda, včetně svobody slova. Není však vyloučena ani celá řada méně umírněných protestů.“ (Zdroj: www.svobodni.cz)

            Henry Kissinger: „Ti, kteří ovládají zásoby jídla, kontrolují lid; ti, kteří ovládají energie, mohou kontrolovat celé kontinenty; ti, kteří ovládají peníze, kontrolují celý svět.“ (Zdroj: AFTF.)

             Henry Ford: „Je to dobře, že lidé nerozumějí našemu bankovnímu a monetárnímu systému, protože kdyby tomu rozuměli, tak já věřím tomu, že bychom zde měli revoluční povstání dříve, než byste ´řekli švec´.“ (Zdroj: AFTF.)

             Adolf Hitler jednou v záchvatu své tzv. „upřímnosti“ prohlásil: Jaké to štěstí pro vládce každé země, když občané nepřemýšlejí. Proto přátelé: raději dobře přemýšlejme. S přáním Božího požehnání a štěstí celé České republice Váš RAdo Skydancer.

 

    Rád bych předně popřál všem svým kamarádům, přátelům a známým krásné Velikonoční svátky. Jde o nejdůležitější křesťanskou událost v roce, kdy si připomínáme zázrak vzkříšení, který je obrovskou nadějí pro celé lidstvo. Nuže ať se Vám daří přátelé :o).

Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“ (Zdroj: Bible: překlad 21. století, Biblion, Praha, 2009, Nový Zákon: 1. list Janův, 4. kapitola, s. 1536.)

    Druhý týden „Oranžové války“ přinesl celou řadu významných událostí. „Oranžoví a modří hoši“ konečně zasedli velmi pozitivně k jednacím stolům, aby vytvořili novou, stabilní vládu s většinovou podporou v parlamentu. Praha se dostala opět na první stránky celosvětového tisku předně díky návštěvě amerického presidenta a přítomnosti množství dalších významných osobností z řad EU. Záležitosti kolem „oranžových hochů“, jejich snažení dostat se k moci, jakoby byly zastíněny velkým „solidarizujícím americkým bratrem“. „Oranžoví“ hoši nastavovali nyní pokornou tvář, chovali se po svém dřívějším drsném rozjezdu neskutečně klidně, rozvážně, skoro by se dalo říci: státotvorně. Přináší jim to přirozeně pozitivní body. Je to přesně ten obrat v jejich strategii, který byl očekáván. Vnitřní rozpory „modrých hochů“ a obecně všech členů bývalé vládní koalice z hlediska vyjednávací strategie k sestavení nové vlády také nakonec nepřinesly nic moc dobrého. Ukázala se ještě větší míra diletantismu jednotlivých komunikačních teamů - řečeno reklamštinou - „než se čekalo“. Totální - již několikátý - obrat „někdejších koaličních rytířů“ od prvotních domluvených dohod je sice pochopitelný, nicméně z hlediska působení na veřejné mínění a pověst ČR v zahraničí velmi nepříznivý. Proč je něco dohodnuto bez potřebného předjednání, konsensuálního odsouhlasení v rámci každé strany ? Proč nemají vyjednávači jasný mandát k jednání, nedostávají jasně stanoveny své mantinely ? Proč nejsou neustále online patřičné stranické orgány k rychlé reakci ve směru dohody ? Proč jsme neustále svědky tohoto neprofesionalismu ? Vždyť nejde o žádné politické nováčky, nýbrž o zkušené politické matadory. Co za tím vězí přátelé ? Socialisté tak mohli opět poukazovat na historicky prověřenou pravdu o časté nejednotnosti, rozhádanosti pravicových sil v ČR. V konečném důsledku tento stav poškozuje celou pravici, těží z ní jedině „rudí hoši“, kteří se již jasně ode všech machinací a tahanic distancovali.

    Země potřebuje stabilní vládu, která by však měla reflektovat výsledky platných voleb z roku 2006. Pokus některých sil „dosadit nepolitickou“ vládu, která mimochodem nemá žádnou oporu v ústavě a zahájit tak novou éru „nepolitické politiky“, je velmi nebezpečným precedentem. K čemu pak jsou volby pánové poslanci, vyjednavači, straničtí tajemníci ? Proč tedy máme demokracii, když vzniká „nepolitická vláda“ bez opravdové odpovědnosti k voličům ? Jak a kdo ji bude kontrolovat ? Dokonce bychom měli mít snad dva premiéry ? Opravdový Kocourkov. Již by se do celé věci měl konečně vložit pan president: udělat v těch tahanicích důstojně jasno podle ústavy, svých nejlepších zkušeností! K čemu bude nějaká udržovací „letní vláda“, když lidé jasně rozdali karty roku 2006 a řekli kam má země směřovat, jaké reformy si přáli atd. Budou předčasné volby: co když se bude situace opakovat ? To bude opět rozhodnutí voličů dehonestováno „nepolitickou politikou“ bez zodpovědnosti ? Na jedné straně je důležité mít co nejdříve stabilní vládu s důvěrou parlamentu, ale vždyť ono to jde najednou stejně všechno samo. Socialisti spolupracují s „modrými rytíři“ na tzv. „pomoci lidem této země z recese“ a vše šlape jako na drátkách. Z hlediska předčasných voleb je samozřejmě pro politické strany výhodnější, aby vznikla „úřednická“ vláda bez zodpovědnosti, bez síly prosazovat vůli voličů, bez respektování výsledku posledních voleb z roku 2006.

    Fikaná to cesta, jak se vyvléci z případného podílu na zhoršování ekonomické situace země (Je tu ale též možnost růstu a ekonomického úspěchu ČR, který by pak přirozeně nemohl být náležitě politicky využit.). Zároveň už vidím ty interpelace v parlamentu, kde budou chudáci „úředníci“ z „letní“ vlády drceni ze všech stran v permanentně probíhající předvolební kampani. Komu to prospěje ? Rozhodně ne občanům ČR. Nejlepším a spravedlivým řešením by přirozeně byla menšinová politická „čistá“ vláda „modrých hochů“, tolerovaná „oranžovým táborem“ s jednoznačnou shodou na podpoře důležitých kroků pro zlepšení situace v ČR. Ono to stejně již podobně funguje nyní. Voliči by tak měli pocit, že jejich hlasy z roku 2006 nebyly odevzdány nadarmo. Když se jsou schopni dohodnout ti „vlevo“ a ti „vpravo“ na ekonomických receptech „jak z recese“, jistě by pro ně nebyl problém dohodnout se na tomto zmíněném řešení, které by respektovalo hlavně výsledky platných voleb. Pokud však opět nebude změněn volební zákon tak, aby v budoucnu byl vítěz opravdovým vítězem, je asi jasné, co nám zase hrozí. Spolupráce doposud rozhádaných politických sil by měla být naopak nyní ve prospěch obyvatel ČR, přičemž by se samozřejmě nemělo zapomínat na důležité ideové pilíře, které však v případě, že spolu jednají gentlemani, nejsou na překážku rozumné dohodě. Doufejme: podobné reálně a dopředu pořádně předjednané, potvrzené „cool“ dohody již bude brzy dosaženo.


    Návštěva amerického presidenta Obamy byla také důležitým středobodem „Oranžové války“. Obamův „Pražský projev“ byl svým způsobem opravdu zajímavý. Obzvláště jeho úvod vyzdvihující svobodu a české dějiny musel nadchnout též leckterého konzervativce. Styl vyjadřování amerického presidenta směrem k minulé republikánské administrativě je také neskutečně korektní, až vlídný, z čehož by si mohl vzít ponaučení leckterý český politik ve svém období, když je tzv. „na vrcholu moci“. Pak již však přicházely v onom „Pražském projevu“studené spršky v podobě ustupování od radaru, pokus o opuštění dosavadních spojenců (ikdyž to pak bylo později dementováno), požadavek na nové české vojenské síly směřované do Afghánistánu, celosvětové jaderné odzbrojení protlačované ve chvíli vypouštění severokorejské rakety atd. Některé líbivé Obamovy teze však v kontextu s jeho skutečnou tváří nedopadly naštěstí na úrodnou půdu. Počáteční nadšené potlesky tisícovek českých nadšených diváků pomalu uhasínaly, až utichly, posléze již následoval jen závěrečný aplaus.

    Hvězda amerického presidenta je sice pro někoho příjemná; lidé, kteří trochu znají Obamův životopis mu musejí přát v osobním životě štěstí. Dosáhl opravdu těch nejvyšších met vzhledem k jeho nelehkému dřívějšímu osudu. Avšak v momentě, když již má opravdovou reálnou moc nad životy miliard lidí na celém světě, je třeba se velmi zamýšlet nad každou maličkostí, obzvláště ze života amerického presidenta, tohoto tzv. nejmocnějšího Vůdce planety. Dodnes není např. plně vyjasněno Obamovo narození. Je vlastně občanem USA ? V americkém senátu jsou permanentně předkládány žádosti o jasné, nemlžící vyjasnění celé této záležitosti, k čemuž se zatím demokratická administrativa z nejasných důvodů nemá. Jsou zde také jednoznačné socialistické tendence v chování současného amerického presidenta, které v kombinaci s jistými vedoucími kruhy v EU opravdu hrozí přerůst v avizovaný tzv. „Nový světový pořádek“ („New Order“). Klidná prohlášení světových Vůdců o omezování svobody trhu, zavádění regulací, likvidaci nových inovativních nápadů ve finančním obchodě, snaha o zničení bankovního tajemství apod. socialistické nápady jistě nemají nic společného s opravdovým řešením recese, ale pouze mají umožnit lepší kontrolu a novou míru regulace ve prospěch moci chtivých socialistických kontrolorů, nikoliv vlastních svobodných občanů.

    Je opravdu zarážející, s jakým klidem všichni „modří hoši“ tato opatření přijímají. Namísto podporování etického chování, dobrých příkladů, se tak zase můžeme těšit na záplavu nových zákonů, vyhlášek, předpisů apod. To vše díky dohodě představitelů EU s presidentem Obamou. Uměle vyvolaná krize tedy zdá se úspěšně slaví své vítězství, vydatně pomáhá celosvětovým socialistům na jejich cestě k moci. Významný americký finančník David Rockefeller jednoznačně vyjádřil své mínění o tom, že je zapotřebí vyvolat opravdovou celosvětovou krizi, načež jednotlivé světové národy pak s klidem akceptují již zmiňovaný „New Order“. Loňská údajná dohoda o vyvolání psychologické krize na burze, v médiích, mezi tehdejším americkým kandidátem na amerického presidenta Obamou a vyznaným finančníkem George Sorosem již také byla dříve zmiňována. Hlavně díky tomu se podařilo zlikvidovat republikánské pravicové šance na úspěch v presidentských volbách. Podobný scénář byl uskutečněn též v Kanadě. Teorie „racionálních ekonomických očekávání“ tak zafungovala naplno. Jeden z nejzkušenějších a nejbohatších mužů v ČR Andrej Babiš (majitel Agrofertu) řekl veřejně: „Američané začali budovat socialismus.“ (Zdroj: ČRo Radiožurnál - 2.dubna 2009.)

    Sám president Obama jednoznačně prohlašoval: nejprve lidem dáme naději, trochu jim nalijeme peněz a pak utáhneme kohoutky podle našeho stylu uvažování tak, aby se byli nuceni pod hrozbou sankcí „solidarizovat“ (rozuměj: zavedení socialistického omezování). Obama samozřejmě moc dobře ví, co stálo za současnou recesí. Sám to v klidu přiznává: „Začalo to na Wall Streetu.“ (Zdroj: ČT24, 2. dubna 2009.) Podle něj za vším byl spekulativní kapitál. Ano, ten samý kapitál, který mu pak dopomohl k moci. Přitom psychologicky a ekonomicky je přeci jasné: růst nemůže trvat donekonečna. Jednou přijdou silnější, jednou slabší roky. Je to přirozená věc. Každý zemědělec to ví moc dobře. Jednou se urodí více, jindy méně. Důležité je myslet konzervativně na to, že není nutné mít všechny ty cetky, co se hrnou z reklam, nýbrž investovat s rozumem. Proto jsou na světě daleko důležitější hodnoty než jsou peníze, moc, sláva a tzv. úspěch.

    Všichni lidé, kteří to pochopili, tak bojují proti mediálním a socialistickým manipulacím. Připravují občany na příchod opravdové krize; pomáhají lidem již nyní postiženým recesí. Vynikající byla v tomto směru analýza Aleše Michla z RB, který natvrdo prohlásil na veřejnoprávním kanále ČT24 (2. dubna 2009): Nemůžeme blbnout z toho, že jsme v krizi; jediní kdo jsou v krizi, tak to jsou politici; my jsme stabilní ekonomika, která je v recesi; české bankovnictví je ve vynikajícím stavu; máme více finančních prostředků, než představují všechny půjčky v ČR; v letech 1929-1934 byla ta opravdová krize; my dnes máme o dimenzi lepší čísla v ekonomice; když jste politik, tak vám 90% mozku myslí populisticky a 10% ekonomicky. Přesně tak ale uvažují „oranžoví hoši“ a bohužel z tzv. krize se snaží vytřískat politický kapitál kde kdo, včetně „modrých aj. hochů“ z pravice. Proto chce celá řada tzv. „solidarizujících“ politiků zavést drsné regulace, aby mohli ještě lépe kontrolovat životy všech občanů. Mj. proto také Petr Mach (bývalý šéf CEPu) řekl: „Je to šílené.“; hospodaření se zhoršuje, protože politici vymýšlejí nová opatření. (Zdroj: ČT24 - 3. dubna 2009.)

    Na závěr si nemohu odepřít uvést některé zajímavé teze, které zveřejnila americká konzervativní média. Předně jde o jednoznačnou Obamovu podporu pro zabíjení nenarozených dětí, uvolnění etických limitů ve vědě a výzkumu (genetika), jeho jednoznačné prohlášení o Američanech ve stylu: my již nejsme křesťanským národem apod. Opravdu přílišné spekulace, které se pohybují na tzv. „seriozní politické hraně“, pak přirovnávají celosvětové kroky amerického presidenta k tzv. příchodu Antikrista, kterým má být on sám, nebo např. podle Nostradamova proroctví Obamův nominovaný ministr námořnictva Raymond Edwin "Ray" Mabus, Jr.

    „Obama slíbil, že jako prezident prosadí Freedom of Choice Act (FOCA), tedy zákon o svobodě volby. Ten by učinil z potratu základní právo ženy. Tím by ohrozil svobodu lékařů a zdravotního personálu odmítnout vykonání potratů. /.../ Jelikož v USA jsou potraty legální nejen v prvním trimestru těhotenství, občas dochází k téměř nepředstavitelné události, kdy dítě potrat přežije. Republikáni navrhli zákon, podle něhož takové dítě má být lékaři ošetřeno. Pro pochopení Obamova myšlení je důležité vědět, že hlasoval proti tomuto zákonu. Obamovy první kroky po zvolení také nevěstí nic dobrého. Ohlásil obnovení financování světových propotratových organizací, které zastavil prezident Busch. Katolická církev v USA začíná komentovat Obamu přiměřeně drsně. Kardinál James Stafford označil jeho anti-life politiku za „agresivní a apokalyptickou". Podle něho Amerika utrpěla kulturní zemětřesení. Ještě tvrdší slova použil nejmenovaný hodnostář Vatikánu, který uvedl pro časopis Time, že přijetí FOCA by bylo ekvivalentem války. Rozdíl mezi mediální oslavou Obamy a obavami informovaných křesťanů je propastný. Média udělují Obamovi status Mesiáše. Podle nich je to on, kdo změní svět. Citlivější křesťané se ptají: Není to Antikrist? Odpovídá kanadský spisovatel Michael O'Brien: „Antikrist? Ne, na to je příliš plytký. Pochybuji, že to je ten dlouho předpovídaný vládce světa. Věřím však, že je nositelem smrtelného mravního viru, typem antiapoštola rozšiřujícího koncepce a agendy, které jsou nejen antikristovské, ale i antihumánní. V tomto smyslu má ducha Antikrista (aniž by o tom věděl) a pravděpodobně je jednou z několika klíčových světových postav, které budou (vědomě či nevědomě) nápomocny při zvěstování časů Soudu nad Církví při jejím posledním a nejhorším pronásledování..." (Zdroj: PALKO, Vladimír: PREZIDENT OBAMA, IN: Konzervativní listí, XI, č. 39, únor 2009, s. 17.)Pojďme raději k těm dobrým zprávám za poslední období:

• V EU se dařilo navyšovat maloobchodní tržby. Zajímavým typickým příkladem zde byla Varšava.

• Hospodářská recese pomáhá snižovat inflaci a zlevňovat ceny služeb i zboží. Spotřebitelská poptávka rapidně rostla.

• Nezaměstnanost v ČR se pohybovala kolem 7,8% a stala se tak pátou nejnižší nezaměstnaností v celé EU. Pro zdravou ekonomiku je naprosto přirozené procento nezaměstnanosti kolem 5-8% obyvatel. Za vlády socialistů v letech 1999-2006 byla „opravdová krize“ a podle statistik dosahovala nezaměstnanost až tzv. „hrůzyplných“ 10,9% obyvatel ČR (570.800 lidí v únoru 2004). Mnoho pamětníků vzpomíná na těžké doby roku 2003 a 2004, kdy byla bohužel nezaměstnanost přes deset procent naprosto běžnou součástí našich životů (Za zlatých Klausových vlád v 90. letech jsme mohli mj. vidět úžasnou míru nezaměstnanosti mezi dvěma až čtyřmi procenty.).

• ČR a Polsko si vysloužily od zahraničních ekonomů označení: Země nejlépe bojující se současnou recesí.

• Akciové trhy silně rostly a vybrané tituly vytvořily v rámci „short-sellingu“ z rozumných investorů nové milionáře. Týkalo se to mj. bankovních titulů, kdy třeba BNP Pariba vzrostla o 8%, Royal Bank of Scotland měla růst o drsných 73,3%, dále třeba další výnosné tržní růsty: 46,3% Kazakhmys (těžaři kovů); Petrofac (zařízení pro rafinérie) 41,6%; Rio Tinto (těžba kovů) 36,6%; Sprint Nextel (telekomunikace) 60%; Freeport-McMoran (těžba kovů) 46%; Morgan Stanley (finance) 44%; Autonation (prodej vozidel) 37% apod. Obecně japonské akcie stouply nejvíce za tři sledované měsíce.

• Česká veřejnost velmi pozitivně reflektovala omezení mediálního negativismu v minulém období a svou vlastní odolnost vůči socialistickým manipulacím ve věci tzv. „krize v ČR“. Podle průzkumu veřejného mínění spol. Factum Invenio z počátku března 2009 odpovědělo na otázku „Dotkla se vaší domácnosti současná ekonomická krize“: zatím ne nebo ne celkem 66 až 82% obyvatel ČR, dle jednotlivých příjmových kategorií.

• Madeta začala opět nabírat zaměstnance.

• VIG - majitel české Kooperativy - zvýšil zisk o 24% na 540 miliónů eur.

• V Německu vzrostl prodej automobilů o 40%.

• Čína masově rozšiřuje nové automobilové provozy a nabírá zaměstnance.

• Škodovka nestíhá vyrábět a je neustále vidět pokračující trend v růstu zakázek; chystá se přijmout dalších 1.000 zaměstnanců.

• Roste registrace nových vozů z hlediska českých fyzických osob.

• Tzv. režimy částečné nezaměstnanosti a programy pro vzdělávání zaměstnanců přinášejí v ČR vítanou pomoc pro firmy v rámci udržení pracovních míst.

• V březnu 2009 opět rostla výroba automobilů v ČR v porovnání se stejným loňským měsícem.

• Pokračují rekordní tržby v lyžařských střediscích. Na některých místech se počítá s provozem až do počátku května.

• Český zahraniční obchod zaznamenal opět příjemný přebytek 8,7 miliardy korun, přičemž zahraniční obchod ČR s polotovary a materiály vzrostl o 2,6 miliardy korun. Obecně jde o lepší výsledky, než ekonomové a analytici očekávali.

• Zdeněk Tůma - guvernér ČNB: „Ekonomická situace by se již měla stabilizovat.“ (Zdroj: ČRo-Radiožurnál.)

• ČNB vykázala zisk přes 29 miliard korun.

Přeji všem mnoho úspěchů přátelé a celé ČR kýžené Boží požehnání. Váš RAdo Skydancer :o).


 

Březen 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 Motto: Nový Zákon, 2. Timoteovi, 3. kapitola:

2. Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající rodiče, nevděční, bezbožní,
3. bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra,
4. zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha.
5. Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci. Od takových se odvracej. /.../ 13. Zlí lidé a podvodníci však budou postupovat stále k horšímu - svůdci i svádění.


(Zdroj: http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/2Tm3.php).

Čtyřiadvacátého března 2009 padla po tvrdé bitevní vřavě modrá vláda. Nad Prahou se v ten moment přehnala lokální povětrnostní bouře. Operaci „oranžových hochů“, která byla velmi pragmaticky jasně nastíněna již v době konání jejich „velkého jarního oranžového srazu“ kolem 21. března 2009, se bohužel podařilo naplno uskutečnit a tzv. „akční solidární (socialistický) plán“ slavil úspěch. Na položení české vlády na lopatky v době globálního celosvětového finančně-hospodářského útlumu (nikoliv krize) se velmi tristně podílela celá řada okolností, osobností a vzájemných lidských animozit z minulých let českého politického života. Žádný rozumně uvažující člověk a český patriot nemohl mít z tehdejšího - dobově a situačně podmíněného - pádu vlády radost, ať již si o tzv. „modré politice“ myslel cokoliv, nebo ji kritizoval za malou pravicovost nebo levicovost. Signifikantní bylo v tomto ohledu vyjádření pražského primátora pana Pavla Béma: „Žádnou radost z pádu vlády nemám.“ (Zdroj ČT24) V několikati dnech před a po vyslovení nedůvěry bylo 75% veřejného mínění jednoznačně na straně vlády. Většina obyvatel Česka zcela správně vnímala psychologicky (nikoliv fakticky) likvidaci stabilního konstitučního prvku České republiky jako nesmyslně-zákeřný výpad.Mělo tím dojít k:

• drtivé porážce dosavadního stylu vedení „modrých hochů“;
• nastolení nového, více tzv. „čistšího vládnutí“ po následně vyvolaných a teoreticky vyhraných předčasných volbách;
• situaci, kdy paradoxně někteří pravicově smýšlející lidé směřovali svým (doufejme) dočasným účelovým spojenectvím s „oranžovými hochy“ k „ozdravení pravice“ a odstranění hlavních chyb „modrých hochů“;
• zastavení drastického růstu modrých preferencí a připravení půdy pro převzetí moci „oranžovými hochy“;
• zlikvidování náběhu jistých kauz, které byly připravovány tentokráte modrými „think tanky“ vzhledem k činnosti „oranžových hochů“;
• rozdrcení úspěšného a mezi lidmi populárního českého předsednictví EU (Ačkoliv ti vnímavější si dobře uvědomovali problematičnost institucí EU, jejich mnohdy přebyrokratizovaný, omezující a nesvobodný charakter; nesouhlasili oprávněně se současnou podobou Lisabonské smlouvy.) a to i za cenu poškození české národní pověsti.

Avšak nastal poměrně neočekávaný obrat proti původnímu scénáři tzv. „akčního solidárního (socialistického) plánu“, jelikož většina veřejnosti právě že vnímala celý tento plán a jeho výsledek značně negativně.Na druhé straně též vládní představitelé si za tento „výsledek“ mohli z části sami, když nevyvinuli dostatečné úsilí k jednání s těmi poslanci, kteří pak měli být oním jazýčkem na vahách při rozhodujícím hlasování (vláda stála přeci vždy na tzv. „nerozhodnutých“). Překonání osobních záští v klubu „modrých rytířů“, především pak vyloučení dvou „zelených nerozhodnutých“ nedlouho před hlasováním o nedůvěře vládě, bylo také ze strategického hlediska naprostým diletantstvím. Následná pomstychtivost „modrých křižáků“ směrem k dalším svým dvěma „protestantům“ také nic moc dobrého nepřinese, když se tedy „modří hoši“ snaží oficiálně vystupovat navýsost demokraticky a projevovat svůj respekt k opačným názorům uvnitř „modrého tábora“.Vzpomeňme dále na to, jak „oranžoví hoši“ neustále plánovitě zdůrazňovali již dlouho před pádem vlády: jaká obrovská katastrofální krize v ČR vlastně je. Tato dobře promyšlená hra a mediální masáž nakonec přinesla své manipulativní ovoce. „Oranžoví hoši“ by si zřejmě měli udělat výlet do Ruské federace, na Ukrajinu, do Běloruska, aby poznali to, co to je opravdová krize, co to znamená bída a utrpení lidí. Měli by již konečně přestat deptat české občany svými hororovými krizovými scénáři, které pronášejí k lidu zpod svých prohýbajících se plných jídelních stolů v nažehlených oblecích a kravatách, s ústy plnými ještě nedojedených sladkých dortíků a káviček na svých „oranžových srazech“. Měli by si vzít příklad z prohlášení a mediální politiky jimi tolik obdivovaného slovenského premiéra pana Fica, jenž razantně podporuje dobré zprávy, brzdí mediální kolečko schválně více propagovaných hrůz (Přirozeně když je někdo u moci, tak nepotřebuje krize; ten kdo se teprve chce k moci dostat, pak naopak krize vítá, podporuje je na úkor lidí vlastního státu.). Měli by se více řídit svými hesly o naději a nikoliv obětovat občany této země svým mediálním katastrofickým manipulacím. Když už, tak by měli přiložit ruku k dílu, jet na recesí postižená místa konkrétně pomoci vytvářet nová pracovní místa, zapojit své „oranžové think tanky“ ve prospěch občanů ČR a nikoliv se jen procvičovat ve vymýšlení nových strategií k drcení svých politických protivníků, nebo k co nejlepšímu mediálnímu zviditelňování sebe sama v televizních přímých přenosech.Mj. před tímto scénářem zneužívání hospodářské recese k politickým cílům varoval ve svém skvělém projevu k „oranžovým hochům“ také pan president Václav Klaus, jehož role je v současné situaci nesmírně pozitivní (doufejme jen, že se nepotvrdí konspirační teorie o jeho podílu na březnovém pádu vlády). Presidentova vůle k umírňování rozvášněných válčících politických sil, k vytváření celonárodních jasných dohod prospěšných pro všechny občany ČR (nikoliv přirozeně nových opozičních smluv) v době recese, je naprosto správným a chvályhodným (dalo by se říci až křesťanským) krokem. Vychází z jednoznačného poznatku: když jde do tuhého, když jsou v sázce životy občanů ČR a nejde již jen o politické hry, je třeba v těch nejdůležitějších záležitostech táhnout za jeden provaz. Nelze poškozovat vlastní občany na úkor politických hrátek, pýchy několikati „nadržených kohoutů“ a mediální prostopášné zajímavosti. Tyto věci jsou sice legitimní, nicméně patří do jiné, vhodnější doby. Další otázkou již je, zda se presidentova pozitivní snaha setká s úspěchem. Moc bych to celé České republice přál. Jisté náznaky zde již ovšem v tomto smyslu vidíme. „Oranžová spanilá jízda“ jakoby velmi mírnila po třech dnech od pádu vlády své útoky. Nyní vychvaluje roli pana presidenta; jsou k vidění vstřícná gesta. Minimálně z hlediska předčasných voleb jsou „oranžoví hoši“ ochotni jít na dohodu s vůdci „modrých křižáků“ v tom smyslu, aby se tak alespoň jedním procentem pokusili naplnit slova českého presidenta o vzájemné pospolitosti. Kolik pýchy a „doslova jedu“ ještě bude muset uplynout, aby došlo k rychlé a pro naši zemi prospěšné dohodě ?

Každopádně též „oranžové divize“ již pochopily, že svou přílišnou „hrrr politikou“, snahou „zničit krtka“ za každou cenu a rozbít co se dá, pak ztrácejí přízeň voličstva. Nyní tedy nasazují příznivou - ba co více - přímo líbezně-vlídnou beránčí propagandistickou tvář a to velmi krátce po všech těch drsnostech, které sami „oranžoví hoši“ spustili a prosadili v rámci svého tzv. „akčního solidárního (socialistického) plánu“. Pochopili totiž onen paradox, že „modří křižáci“ a obecně pravice nyní může vyjít z celé situace neskutečně posílena. Pádem vlády se mj. nečekaně tzv. vyčistil vzduch. Vývoj preferencí pravicových sil tomu v prvních dnech „Oranžové války“ nasvědčoval. Též po dřívějších mediálních aférách již není ani vidu ani slechu.

Občané tak mohli zase vidět pravou tvář „oranžové spanilé jízdy“ mj. v těchto otázkách:

1/ nejprve podpora českého předsednictví v rámci EU - tzv. klid zbraní vzhledem k podpoře důležitosti role všech institucí EU v životě ČR; VÝSLEDEK: obrat a diskreditace českého předsednictví skrze pád vlády;

2/ nejprve útoky na pana presidenta z hlediska jeho oprávněných výtek vůči EU a z hlediska jeho projevů v Evropském parlamentu; VÝSLEDEK: obrat o 180 stupňů a najednou vychvalování role pana profesora Václava Klause; politika dílčího sbližování „oranžových“ s názorovou linií tzv. „hradní politiky“;

3/ nejprve kritika USA, zahraničních misí, radaru; VÝSLEDEK: obrat - jakmile se zjistily socialistické tendence Obamovy demokratické administrativy, nastal další zlom a Amerika již není tím „zlým imperialistou“, nyní se stává velkým „socialistickým“ vzorem minimálně v oblasti „boje s hospodářskou recesí“.

„Oranžová spanilá jízda“ zároveň s pádem vlády vystřílela svou munici. Nyní je totiž velmi obtížné nějak případně dále „potrestat vládu“ vládnoucí v demisi. „Oranžový generální štáb“ bude zřejmě hledat nové taktické metody vedení své operace, neboť ty dosavadní sice slavily úspěch, ale nyní se jaksi neví jak dál. Další sesazení, nebo s nadsázkou třeba „defenestraci“ vlády totiž česká ústava neumožňuje. Situace na oranžovo-modrém bojišti se tak pomalu začíná opět blížit zákopové válce bez jasného řešení. Do budoucna bude zřejmě konečně nutné buď naučit se chovat a kultivovat Ega politiků tak, aby byla možná slušná dohoda ve smyslu vizí pana presidenta Klause, nebo bude nutné do detailu přepracovat volební zákon (který by pak již měl platit „minimálně 100 let“ beze změn) stylem: vítěz voleb je opravdovým vítězem a nehrozí, že se moci ujmou síly, které nemají jasnou zodpovědnost ke svým voličům (nejrůznější varianty tzv. překlenovacích aj. vlád).

Na závěr se podívejme na několik pozitivních zpráv z prvního týdne „Oranžové války“:

• Dr. Francisco Javier Solana de Madariaga - současný tzv. „ministr zahraničí“ EU - v době setkání dvaceti sedmi ministrů zahraničních věcí v Hluboké nad Vltavou: „HOSPODÁŘSKÁ KRIZE BRZY SKONČÍ.“ (Zdroj: ČT24).
• Banky na celém světě v prvním čtvrtletí roku 2009 většinou posilovaly a jejich provozní výkonnost se zvyšovala.
• Z hlediska dluhopisů a některých vybraných akciových titulů je jasně viditelný návrat investorů do střední Evropy.
• Roste ziskovost a obraty firem obchodujících se zlatem a diamanty.
• Drasticky roste zájem o fondy kryté zlatem.
• Česká pošta s.p. získala zpět své stamiliónové investice z východu a ještě na tom dokázala přiměřeně vydělat.
• Telekomunikačním společnostem se skvěle daří. Jejich tržby vzrostly již nad 300 miliard eur.
• V USA stále rapidně roste prodej nemovitostí a vybrané akciové tituly zaznamenaly masivní nárůsty.
• Obecně světové kulturní pořadatelské agentury organizující nejrůznější koncerty (Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen) měly opět rekordní tržby.
• Českému pivovarnictví se velmi daří především z hlediska exportu. Tento průmysl se rozhodně nebojí o svůj osud v současné recesi. Češi stále zůstávají největšími konzumenty piva na světě.
• TPCA Kolín pokračuje v generaci zisku. Firma zaměstnává zhruba 3.500 lidí a hodlá dále rozvíjet všechny své výrobny.
• Podnik z porcelánského gigantu Karlovarského porcelánu v Chodově na Sokolovsku se podařilo zachránit díky investici nového vlastníka: Epiag Lofida - Porcelán CZ z Dalovic u Karlových Varů.
• Česká lyžařská střediska mají letos rekordní tržby po dvou předchozích krizových letech. Konečně se jim podaří zaplatit investice z minula a navíc pěkně vydělají.

Přeji všem krásný a úspěšný týden přátelé. Ať se daří celé České republice. Měně negace, více pozitivních zpráv Vám všem. S přáním všeho dobrého Váš RAdo Skydancer.

P.S. A to ještě navíc přijíždí kolem 4. dubna sám "velký" president Obama :o)). Takže si raději zazpíváme :o).

"O-ver there, o-ver there, send the word, send the word, o-ver there,
That the Yanks are com-ing, the Yanks are com-ing,
The drums rum-tum-ming ev'-ry where
So pre-pare, say a prayer, send the word, send the word to be-ware
We'll be o-ver, we're com-ing o-ver,
And we won't come back 'til it's o-ver O-ver There!
" :o).

 

 Jaro začalo. Příroda se pomaličku probouzí a na stromech již vyrašily pupeny. První jarní den dorazil konečně též do Česka :o). Rád bych poděkoval všem svým přátelům a krásným slečnám za hezká přáníčka, která jsem obdržel, jelikož samozřejmě první jarní den není jen tak obyčejný den - tedy alespoň pro mou maličkost a doufám, že také pro Vás přátelé :o).

A nyní k těm drsnějším zprávám :o). Zkusme na to jít raději trochu pohádkově :o).

 

Tak a je to tady. Máme to, co jsme si svým mediálním negativismem vyvolali. Oranžová válka začala: oranžoví praporečníci a vozatajstvo se kolem prvního jarního víkendu halasně seřazovalo, načež se dalo za nadšeného a pečlivě naplánovaného programového skandování davu do příprav na nové válečné tažení. Klasický oranžový scénář KKK (Krize, Kauzy, Knokaut pro pravici), na který bylo již po mnoho týdnů upozorňováno, se podařilo bohužel rozjet naplno. Oranžová spanilá jízda vyrazila na své vítězné tažení Evropou. Na svých praporech však místo kalicha velké slovo KRIZE a SOCIÁLNÍ STÁT. Všichni modří křesťanští rytíři - až na jako obvykle osamoceného a nejstatečnějšího, nejsympatičtějšího Sv. Václava, jenž vjel na svém krásném bílém oři až přímo do nepřátelského ležení, za uctivého povykování přítomné chasy - zalezli strachem z této tzv. krize nejspíše někam do Blaníku, aby usnuli spánkem spravedlivých a čekali na to, až bude opravdu nejhůře. Ještěže měli tolik odvahy, aby vyslali alespoň sličné markytánky - zpravodajky - s náručemi plnými dobře propečených prázdných „vdolků“ a skrytých kamer přímo před mohutné hradby oranžového „průmyslového hradu“. To se již však vlna za vlnou valily desítky tisíc oranžových „Pepků námořníků“ celou Evropou za zvuků polnic, ohlašujících příchod nového světového řádu, zřejmě ve stylu německého „New Orderu“. „Kdo nejde s námi, jde proti nám a bude smeten“, říkají halasně dobře najedení oranžoví kapitáni hladovým lidem tam dole. Teď to teprve začalo. Druhá spřízněná skupina armád vyrazila tentokráte nikoliv z východu, jak by se dalo čekat, nýbrž ze západu a to hned bohužel ze země za velikou louží, která byla až dosud vždy rodištěm především modrých křesťanských rytířů, hájících svobodu a víru. V nejbližších týdnech se mají obě oranžové vlny spojit a obklíčit poslední svobodné modré pevnosti v naší vlasti a staré dobré civilizované Evropě.

             Co nás všechny nebohé poddané tedy čeká? Prý ty nejúžasnější a nejbáječnější oranžové světlé zítřky pod rázným tvrdým bičem nových pánů, kteří nám dají sice pár pomejí ze svých stolů, ale za cenu neustálého komandování, nových zákazů, příkazů, většího množství biřiců, vymývání mozků sladkými oranžádami a hlavně ještě větším utažením oné pomyslné smyčky kolem našich svobodných životů.

            Rozumní lidé však vidí, slyší a nenechají se ošálit. Mnozí pamatují ještě onu dusnou atmosféru dob dávno minulých a to, co to znamená socialismus. Dnes, kdy se socialismus chytře skrývá za slovíčka „silný sociální stát“ a zneužívá se bohužel též křesťanská solidarita k podpoře oné silné role státu, kdy je k tomu dokonce využíván také odkaz našeho prvního presidenta Masaryka a jeho paní, je třeba rázně, odhodlaně říci: takhle by to nešlo, my si ještě moc dobře pamatujeme na těžké okovy nesvobody, na život bez šancí, bez radosti a smyslu, na onen státní dirigismus snažící se ovlivňovat veškeré části našich životů, vlamovat se všude bez jakýchkoliv skrupulí a úctě k opačnému názoru, svobodné vůli, apod.

             Velmi fikaně a propracovaně připravené oranžové tažení Evropou za nastolení nového socialistického „New Orderu“ začalo nejprve dopředu domluveným pádem amerických akciových trhů, zvolením nového demokratického amerického presidenta a posléze pokračovalo dále vzrůstem socialistických nálad po celém světě za nadšené podpory jistých mediálních a finančních skupin. Uměle vyvolaná tzv. krize se nyní naplno ukázala jako podhoubí a perfektní silný odrazový můstek pro všechny levicové kruhy. Pokud se dobře přitopí pod oním „oranžovým krizovým kotlíkem“, pak o to větší bude posléze úspěch, který oranžové vojsko docílí. Fascinující je však v této souvislosti naprostý propadák modrých „think tanků“, které jakoby strnule čekaly a nevěřícně zíraly na všechny tyto perfektně vykalkulované a dopředu připravené úspěšné operace celosvětových socialistů. Kde je tedy modrá mobilizace? Kde jsou ony voje krásných modrých křesťanských blanických rytířů v plné lesklé zbroji s praporci a hesly: SVOBODA, ODPOVĚDNOST, SPRAVEDLNOST, SOLIDARITA, VÍRA, ETIKA, SLUŠNOST.

            Teď ale vážně. Čeští oranžoví hoši se velmi pozitivně profesionalizovali, což jim přirozeně přináší úspěchy, ikdyž je to bezesporu na druhé straně na úkor svobody nejen jejich řadových příslušníků, nýbrž předně posléze - pokud by se jim tedy podařilo získat moc - všech obyvatel našeho státu. Jejich vystupování, dopředu připravené inteligentní složité politické scénáře, fikaně promyšlené marketingové a mediální strategie, kvalitní americko-francouzsko-němečtí poradci, oficiální důraz na pomoc lidem, tzv. nenechávání občanů na holičkách, výroky ve stylu: problémy lidí musejí být tzv. „našimi problémy“, serióznost, snaha o etický přístup, tzv. „modernizaci“ mj. díky internetu apod., to celé nese své pozitivní ovoce. Inu je to sice všechno na první pohled pěkné, ovšem až na to příslovečné B, které již nikdo samozřejmě voličům neřekne, nicméně musí zde být jasně uvedeno a je záhodno důrazně před ním naše lidi varovat. Jsou zde totiž jasně viditelné a dějinami prověřené vývojové hrozby. Zkusme si na některé z nich poukázat:

             1. hospodářská recese bude využita a ještě více prohlubována drastickými výroky vedoucích představitelů levice a tato situace bude velmi pragmaticky využita jako vlna k moci pro oranžovou a možná též rudou „spanilou jízdu“ (ve 30. letech minulého století to byla naopak „hnědá jízda“);

            2. oranžoví hoši se úzce pokusí napojit mj. na ideovou činnost levicové části amerických demokratů a Obamovy administrativy;

            3. budou zavedeny drsné socializující tendence: půjde o pokus o nastolení tzv. „silného sociálního státu“, což přeloženo: je ve skutečnosti silný socialistický stát s vysokými daněmi, omezováním svobody, přirozené etiky, víry v Boha a tradičních hodnot křesťansko-židovské civilizace, dobrovolné lidské vzájemnosti, pospolitosti, výchovy a odpovědnosti každého občana;

            4. solidarita a etika budou nahrazovány novými zákony, vyhláškami, větším množstvím „biřiců“ a silnými zásahy do poklidného života občanů, přičemž solidarita bude mylně vykládána jakožto všeobecný socialismus;

            5. pokud na tuto situaci neodpoví „modří rytíři“ a obecně pravice - její „think tanky“ - jasnými tématy ve smyslu mj. podpory národní pospolitosti, tak je našlápnuto k drtivému oranžovému vítězství.

            Připomeňme si některé signifikantní záležitosti z tzv. „velkého oranžového srazu“:

             a) pan hejtman z Ústeckého kraje: krize zasáhla každého z nás;

            b) pan Škromach: budou nepokoje;

            c) pan eurokomisař Špidla: podpora silného evropského sociálního superstátu; tzv. „pokrok“; úzké propojení ekonomiky se socialistickou politikou;

            d) kandidátský projev jediného kandidáta (po dřívější účelové úpravě stanov a dílčím uzavření tzv. „velkého oranžového srazu“ pro novináře): svobodná diskuse je základní hodnota; podporujeme modernizaci a internet; důležitá je loajalita k těm, kteří nám v minulosti pomohli a osvědčili se; chceme se více otevřít veřejnosti;

            e) slovenský socialistický premiér pan Fico: PŘESTAŇTE ŠÍŘIT PANIKU! VŠICHNI POTŘEBUJEME STABILITU A KLID!;

            f) další teze, které zazněly: nastal konec liberalismu; je třeba vytvořit nový velmi silný sociální stát a maximálně jej podpořit (rozuměj: socialistický, autoritativní a pravděpodobně též totalitarizující „superstrát“ ve spolupráci s EU); regulace veškerých trhů; úzká spolupráce s presidentem Obamou; omezování svobody lidí a silné ovládání jejich životů.

             Pravda: některé vybrané pozitivní socialistické myšlenky (ve smyslu solidarity, tedy nikoliv totalitního uvažování ekonomických plánovačů), vycházející z hlubokého pochopení křesťanského učení a etiky, jsou sice prospěšné, nicméně jsou však na místě a prospěšné pouze tehdy, když se opírají o upřímnou vroucí víru v Boha (konzervativní solidární princip, nikoliv již socialistický). Nesmějí být nikdy prosazovány násilím, zákony, pomocí represivních složek státu, nýbrž mělo by jich být dosaženo výchovou, etikou, pozitivními příklady a láskou k bližnímu.

            Tzv. jarní „velký oranžový sraz“ roku 2009 jednoznačně ukázal, že křesťan a člověk silně věřící v Boha nemůže nikdy stát na levici. Typickou ukázkou pravé tváře „oranžových hochů“ byly antikřesťanské výpady Mgr. Anny Čurdové: jednoznačné útoky na katolickou církev a konzervativní hodnoty věřících občanů, otřesná podpora potratů, dokonce vycházení vstříc veřejné plánované rozvodovosti a rozbíjení hezkých rodinných vztahů na úkor kariérního růstu, útoky na křesťanská občanská sdružení zachraňující budoucí životy nových obyvatel ČR - např. na Hnutí Pro život ČR, o.s. Aby to však nebylo jen negativní, tak též zde se však objevily velmi pozitivní tendence propagující solidaritu v těžkých životních situacích např. z hlediska matek samoživitelek apod.

            Vzpomeňme dnes již slavnou a tolik citovanou encykliku „Quadragesimo Anno“ papeže Pia XI. z doby Velké hospodářské krize z roku 1931, která jasně varuje před socialismem, komunismem a zároveň nabádá k etice v celé společnosti, vzájemné pospolitosti v těžkých dobách, ke vzájemné pomoci a té pravé solidaritě mezi lidmi, což je ta nejlepší cesta z jakékoliv recese:

            „Nepracuje-li tedy člověk na svém vlastnictví, je třeba spojit práci jednoho a výrobní prostředky druhého, neboť žádné z nich samo o sobě nedokáže nic. To měl jistě na zřeteli Lev XIII., když psal: "Kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez kapitálu." Proto je zcela mylné připisovat buď jen kapitálu, nebo jen práci to, čeho bylo dosaženo jen jejích součinností. A je naprosto nespravedlivé, když si jeden z těchto činitelů přisvojuje veškerý výsledek díla, a tím přehlíží přínos druhého činitele. /.../ Co jsme řekli o vybudování a zdokonalení společenského řádu, nelze uskutečnit bez nápravy mravů. To jasně dokazují i dějiny. Neboť kdysi existoval společenský řád, který sice nebyl ve všem dokonalý, přece však vzhledem k poměrům a potřebám doby do jisté míry odpovídal zdravému rozumu  /.../  Zbývá nám tedy ještě, abychom pohnali k soudu současnou hospodářskou soustavu a socialismus, který je jejím nejvášnivějším žalobcem, a abychom o nich vynesli otevřený a spravedlivý rozsudek a odhalili nejhlubší kořeny tolikerého zla, a tím také ukázali prvý a nejdůležitější lék, kterým je mravní obnova. /.../ Socialismus, ze kterého se stal komunismus, v teorii i praxi sleduje dvojí cíl: nejostřejší třídní boj a zničení soukromého vlastnictví. Za tímto cílem nejde jen skrytě a oklikami, ale otevřeně a s použitím všech prostředků, včetně hrubého násilí. Při uskutečňování těchto cílů se ničeho neleká a nic mu není svaté. Když se zmocní vlády, je neuvěřitelné a strašné, jak ukrutně a nelidsky jedná. Svědčí o tom hrozné zpustošení a trosky, kterými posel rozsáhlé kraje východní Evropy a Asie. A jak velkým je komunismus protivníkem a otevřeným nepřítelem svaté církve a samotného Boha, to už bohužel dokázal svými činy více než dostatečně a všem je to více než dobře známo. Pokládáme za zbytečné věrné děti církve před bezbožným a nespravedlivým komunismem varovat. Nemůžeme však bez hlubokého zármutku hledět na bezstarostnost těch, kteří toto hrozící nebezpečí podceňují a klidně se dívají na to, jak se všude připravuje násilná vražedná revoluce, která by zahubila celou společnost. Tím spíše pak je třeba odsoudit lehkomyslnost lidí, kteří se vůbec nestarají o odstranění nebo změnu poměrů, jež vzbuzují nespokojenost a připravují tak cestu k rozvratu a ke zkáze společnosti. /.../ Ať se však nikdo nedomnívá, že se všechny nekomunistické směry socialismu opět bez výjimky vrátily k rozumné teorii a praxi. Obvykle totiž nezavrhují úplně třídní boj ani odstranění soukromého vlastnictví, nýbrž je jen nějak zmiňují. Když se tyto chybné zásady takto zmírňují a jaksi rozřeďují, vzniká nebo spíše se v některých kruzích bezdůvodně klade otázka, zda by se snad také zásady křesťanské pravdy neměly zmírnit nebo zeslabit tak, aby se vyšlo socialismu vstříc a aby se jako v půli cesty oba směry sešly. Jsou lidé, kteří se oddávají liché naději, že by takto mohli být socialisté převedeni k nám. To je však marná naděje! Neboť ti, kdo chtějí být apoštoly mezi socialisty, musejí otevřeně a upřímně vyznávat plnou křesťanskou pravdu v celém jejím rozsahu a nesmějí dělat žádné ústupky bludům. A především se mají snažit - chtějí-li být hlasateli evangelia - ukázat socialistům, že jejich požadavky, pokud jsou spravedlivé, se dají ze zásad křesťanské víry mnohem přesvědčivěji obhájit a silou křesťanské lásky mnohem účinněji uskutečnit.  Co kdyby se však socialismus v otázce třídního boje a soukromého vlastnictví opravdu natolik umírnil a vytříbil, že by se mu již po té stránce nemohlo nic vytýkat? Pozbyl by tím snad už též svůj protikřesťanský charakter? To je otázka, která udržuje mnoho lidí v nejistotě. Mnoho katolíků, kteří velmi dobře vědí, že křesťanské zásady není možno nikdy opouštět ani oklešťovat, upírá oči k Apoštolskému stolci a snažně žádá, abychom rozhodli, zda tento socialismus už své mylné názory odložil natolik, že by bylo možno jej přijmout a "pokřtít", aniž by utrpěla kterákoli křesťanská zásada. Abychom této žádosti s otcovskou starostlivostí vyhověli, prohlašujeme toto: ať již se socialismus chápe jako učení nebo jako dějinná skutečnost nebo jako hnutí, pokud zůstává opravdu socialismem, i když udělal výše zmíněné ústupky pravdě a spravedlnosti, zůstává neslučitelný s učením katolické církve: to by musel přestat být socialismem; jeho pojetí společnosti je totiž od křesťanské pravdy naprosto odlišné. /.../ Podle křesťanského učení je člověk, svou přirozeností společenský, postaven na tuto zemi, aby žil ve společnosti a v podřízenosti Bohem ustanovené autoritě, a tak pěstoval a v celé plnosti rozvíjel všechny své schopnosti ke chvále a slávě Stvořitele a aby věrným plněním povinností svého zaměstnání nebo povolání dosáhl pozemského a zároveň i věčného štěstí. O těchto vznešených cílech člověka i společnosti však socialismus nic neví ani se o ně nestará - zastává názor, že lidská společnost je zřízena jedině pro pozemský užitek. Z toho, že vhodnou dělbou práce se vytvářejí hospodářské statky úspěšněji než rozptýleným úsilím jednotlivců, socialisté vyvozují, že hospodářství, které chápou jen jako materiální proces, nutně musí být zespolečenštěno. Domnívají se, že tato nutnost lidi zavazuje, aby se při výrobě zcela odevzdali a podřídili společnosti. Co nejlepší zabezpečení člověka věcmi, které by sloužily k zpříjemnění pozemského života, se stává tak důležité, že vyšší statky člověka, svobodu nevyjímaje, musejí ustoupit a třeba i být obětovány potřebám vysoce efektivní hospodářské výroby. Ztráta lidské důstojnosti, kterou je třeba při "zespolečenštěném" výrobním procesu obětovat, bude prý snadno vyvážena hojností společně vyrobených statků, které poplynou jednotlivcům, aby je mohli podle libosti svobodně používat ke zpříjemnění a zušlechtění života. Společnost, jakou si vymýšlí socialismus, nemůže tedy existovat a nelze si ji ani představit bez přemíry nátlaku, na druhé straně trpí neméně falešnou svobodou, protože pro pravou společenskou autoritu není v socialistické společnosti místa. Ta se totiž nezakládá na časném a hmotném užitku, nýbrž vychází jedině od Boha, tvůrce a posledního cíle všech věcí. /.../  I když socialismus - jako všechny mylné nauky - v sobě obsahuje něco pravdy (a to papežové nikdy nepopírali), je přece vybudován na chápání lidské společnosti, které je úplně odlišné od pravého křesťanství. Výrazy "socialismus náboženský", "socialismus křesťanský" jsou vnitřně rozporné: nelze být zároveň řádným katolíkem a opravdovým socialistou. /.../ Opravdu, zahleděli jsme se na tvář dnešního hospodářství, ctihodní bratři a milovaní synové, a poznali jsme, že trpí velmi závažnými nedostatky. Soudili jsme také znovu komunismus a socialismus a zjistili jsme, že všechny jejich směry, i umírněné, daleko zbloudily od přikázání evangelia. /.../ Tak se stalo, že se mnohem větší počet lidí než dříve nestaral o nic jiného, než aby rozmnožil své bohatství, lhostejno jakým způsobem; toužili být nade vším a přede všemi a nedělali si nic ani z největších zločinů proti jiným lidem. Ti pak, kdo první vykročili touto pohodlnou cestou, která vede k záhubě, snadno získali velmi mnoho napodobovatelů své nepravosti - ať již kouzlem svého očividného úspěchu, ať již okázalým přepychem svého bohatství, ať již tím, že se vysmívali výčitkám svědomí jiných lidí, jako by to byla jen malicherná úzkostlivost, ať již svou bezohledností, s níž šli přes mrtvoly svých méně úzkostlivých konkurentů. Když vedoucí činitelé hospodářského života zbloudili z pravé cesty, pak bylo nasnadě, že i dělníci se za nimi všude vrhnou střemhlav do téže propasti; a to tím spíše, že velmi mnoho zaměstnavatelů používalo svých dělníků, jako by to byly pouhé nástroje, vůbec se nestarali o jejich duše, ba ani nepomysleli na nadzemské hodnoty. Člověk se opravdu zhrozí, když si uvědomí, jak velmi vážným nebezpečím je v moderních továrnách vydána mravnost dělníků (zvláště mladších) a stud dívek i jiných žen; když povážíme, jak často dnešní hospodářský život a zvláště nešťastná bytová otázka bývá překážkou rodinného pouta a návyku na rodinný život; /.../ Dokonalým nazýváme ten řád, jejž s velkým důrazem hlásá církev a požaduje i zdravý lidský rozum; aby totiž vše směřovalo k Bohu jakožto k prvnímu počátku a poslednímu cíli veškeré činnosti tvorů a aby všechny statky vytvořené pod vládou Boží byly pokládány za pouhé prostředky, jichž se má užívat jen potud, pokud napomáhají k dosažení posledního cíle. Nelze se domnívat, že se tím snižuje výdělečná činnost nebo se pokládá za méně přiměřenou lidské důstojnosti; naopak, dostává se nám poučení, abychom v ní s pokornou úctou uznali svatou vůli božského Stvořitele, který postavil člověka na zemi, aby ji obdělával a aby ji mnoha způsoby používal podle svých potřeb. Nebrání se poctivě a spravedlivě rozmnožovat jmění těm, kdo vyrábějí zboží, naopak je správné, aby ten, kdo slouží celku a zvyšuje jeho blahobyt, také sám podle svého postavení měl na tomto růstu bohatství podíl, jen když se to vše děje s náležitou poslušností k zákonům Božím a bez poškozování práv jiných lidí a používá-li se bohatství podle zásad víry a rozumu. Budou-li tyto zásady všichni vždy a všude zachovávat, pak se v krátké době prosadí spravedlnost a spravedlivá dělba nejen při výrobě a nabývání statků, nýbrž i při používání majetku, které nyní bývá často velice nezřízené: a proti špinavému úsilí o zájmy pouze sobecké, které je hanbou a velikým hříchem naší doby, bude životem a skutky postaven přemilý, ale zároveň velmi mocný zákon křesťanské umírněnosti a sebevlády, jenž velí člověku, aby hledal nejprve království Boží a jeho spravedlnost, neboť ví jistě, že mu z Boží štědrosti a z věrnosti zaslíbením budou, pokud třeba, přidány i statky časné. /.../ Velmi se tedy klamou ti neprozíraví reformátoři, kteří pyšně zamítají pomoc lásky a žádají jen, aby se zachovávala spravedlnost, a to spravedlnost směnná. Ano, láska nemůže nahradit spravedlnost, když člověk protiprávně odmítá konat spravedlnost, kterou je povinen konat. Avšak i kdybychom předpokládali, že každý člověk nakonec získá všechno, čím jsou mu jiní povinni, vždy bude lásce otevřeno pole široširé: neboť spravedlnost sama, i když je velmi věrně zachovávána, dovede sice odstraňovat příčiny sociálních konfliktů, nikdy však nedovede sjednocovat srdce a vytvářet svornost ve smýšlení. Zaveďte sebedokonalejší zařízení pro upevnění míru mezi lidmi a pro vzájemnou pomoc: nejspolehlivější zabezpečení své pevnosti mají tato zařízení ve vzájemném spojení srdcí, ve vzájemné lásce členstva; a kde toto není, pak - neviděli jsme to často? - ani nejlepší předpisy nejsou k ničemu. Proto svorná spolupráce všech k dosažení jediného společného blaha zde opravdu bude jen tehdy, budou-li složky společnosti živě cítit, že jsou údy jediné veliké rodiny a dětmi téhož nebeského Otce, ano že jsou jediným tělem v Kristu, "k sobě navzájem /.../ však údy", takže "trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy". Pak zajisté bohaté a vlivné kruhy změní svou dřívější nevšímavost vůči chudším bratřím ve starostlivou a účinnou lásku, s ochotným srdcem vyslechnou jejich spravedlivé požadavky, budou shovívaví k jejich případným proviněním a chybám. Dělníci pak upřímně odloží veškerou zášť a závist, jichž osnovatelé sociální revoluce tak zchytrale zneužívají, a nejenže nebudou s odporem nenávidět postavení, které jim v lidské společnosti vykázala Boží prozřetelnost, nýbrž naopak budou na ně hrdí, neboť si budou dobře vědomi, že každý podle svého úkolu a povinnosti opravdu užitečně a čestně přispívá k obecnému blahu a že kráčí ve šlépějích toho, jenž, ač byl Bohem, chtěl být mezi lidmi tesařem a chtěl být pokládán za tesařova syna.“(Zdroj: www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/QuadragesimoAnno.htm)

             Připomeňme si na závěr slova dvou našich presidentů, kterých si velmi občané ČR váží a ctí je. Snad je tedy budou také poslouchat a uvědomí si: kdo a co jak a proč dělá.          

            Pan president ČR Václav Klaus z 21. března 2009:

             „Chci však naléhavě apelovat – a to jak nalevo, tak napravo – aby žádná z našich klíčových politických stran nepodlehla pokušení zneužít přirozených obav občanů z komplikující se hospodářské situace. Taková taktika by snad mohla přinést krátkodobý volební úspěch, ale poškodila by hlavní strategický cíl, onen zmíněný společný jmenovatel, na němž, jak věřím, jsme schopni se shodnout. Tím je budování elementární důvěry občanů v náš stát, v náš demokratický politický systém a v jeho schopnost nalézat racionální východiska z potíží, jež jsou přirozeným důsledkem svobodných společenských poměrů.“ (zdroj: http://www.klaus.cz)

            Připomeňme socialismus prvního presidenta ČR T. G. Masaryka a jeho obzvláště první pozitivní ideovou část, která je tolik blízká křesťanskému pohledu (ony Masarykovy „zákony a řád“ již ovšem v tomto rámci nelze akceptovat):

            „Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa, elbow-room, jak říkají Amerikáni. Humanita, to není bývalá filantropie; filantropie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li toto socialismus tož dobrá.“ (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus)

             Nezbývá než popřát všem obyvatelům našeho státu, aby se k sobě navzájem lépe chovali, byli více slušní, solidární, etičtí, pomáhali si navzájem, vytvářeli pozitivní informace, dobré zprávy a tím nejlépe likvidovali přirozeně - bez nátlaku - následky současné recese, „oranžových topičů“ v tzv. „krizových kotlech“. S přáním všeho dobrého a Božího požehnání pro celou naší zemi Váš RAdo Skydancer.

 

 Po únorové kratičké pracovní návštěvě Paříže a setkání s jednom velmi milou americkou miss mne čekal opět návrat k běžným „work“ povinnostem. Kupodivu česká mediální scéna jako by se v poslední čtvrtině února a na počátku března vzpamatovala: chvályhodně se začaly konečně objevovat pozitivní zprávy. Ať již to byl ČRO - Radiožurnál, TV Nova, Prima atd. Tento "positivní stav" trval zhruba až do druhého březnového týdne, kdy se opět zdálo: vše se vracelo ke starým negativistickým vyježděným kolejím (s občasnou čestnou výjimkou Radiožurnálu); správně nazývaný současný stav jako „recese“ se opět přeměnil ve slovíčko „krize“. Levicové síly zase bouří: nesmíme lidem nic nalhávat (neplést lhaní s nadějí a pozitivními vizemi), raději přitvrdíme v negativismu, my víme proč to děláme a že nám to přinese růst preferencí, když my se pak za lidi postavíme jako jejich zachránci. Jen roztočte kola tzv. „krize naplno“ a my Vás poté vyvedeme z temnot milí občané. Bohužel po vyslechnutí posledních televizních diskusí má člověk dojem, že podobně začínají uvažovat také někteří pravicoví představitelé. Namísto toho, aby vyjeli mezi lidi do recesí postižených regionů a rozdávali zde naději, nové šance na práci, pochopení a podporovali vzájemnou mezilidskou solidaritu, tak přilévají onen pomyslný benzín do tzv. „krizových debat“. Namísto toho, aby začali podporovat národní pospolitost a solidaritu mezi lidmi, tak začínají rozdávat peníze, aby si tak koupili potenciální voliče. Levice kalkuluje podobně, avšak její meetingy mezi lidmi, kde vysvětluje svá plánovaná „protikrizová“ opatření, již místy dopadají na úrodnou půdu. Připomeňme si tedy některé dobré zprávy za poslední období přátelé:

• Americké bankovní ústavy jako GE nebo City Group se podařilo stabilizovat a rostou;
• Prodej aut v ČR roste;
• Vybrané tituly na burzách vykázaly zajímavé růsty po celém světě;
• V ČR roste počet nových obyvatel (ikdyž za tímto stavem jsou převážně cizinci);
• Počet rozvádějících se párů v ČR konečně klesl pod 50% (49,6%);
• Pohonné hmoty zlevňovaly;
• V EU rostly maloobchodní tržby;
• Česká ekonomika dále rostla a oproti většině zbytku Evropy dosáhla ještě stále plusových čísel;
• Inflace v ČR klesla na 2% a peníze občanů jsou tak znehodnocovány jen velmi malým procentem;
• Vládní podpůrná opatření pro firmy a občany přinášejí své pozitivní ovoce.

Dívám-li se po světě na tzv. „globální krizi“, je třeba jednoznačně konstatovat, že tato recese se zatím nikde neprojevuje opravdu drasticky. Jakožto velmi zajímavý případ pozitivního přístupu k ekonomické recesi bývá tradičně uváděna Chile. Jde o zemi s přibližně stejným počtem obyvatel jako má ČR, velmi moudrou fiskální politikou, neskutečnými přebytky v HDP a ve státních úsporách ještě z minulých let. Může se tak stát v lecčems vzorem také pro ČR a nebo naopak ČR pro Chile. Měl jsem tu čest hovořit s několikati běžnými chilskými občany a ti žádnou krizi nepociťují. Kdyby se o ní občas nezmínila média, tak by ji vůbec nezaregistrovali. Podobné to je s Američany z některých jižních států USA, dále třeba s částí lidí v Itálii, v mnoha dalších zemích na celém světě. Světová média také obletěla zajímavá zpráva: za vyvoláním a počátkem loňské tzv. „krize“ stál původně team poradců Mr. Obamy a mocného burzovního obchodníka George Sorose. Pomocí vyvolání paniky, mediálních negativit aj. hrůzyplných zpráv se podařilo natolik znejistit investory, že akciové kursy mohly padnout; John McCain pak nakonec prohrál v době, kdy již svého protikandidáta předstihoval v přízni voličů. Rozpoutání tzv. „krize“ pak samozřejmě psychologicky postihlo pomocí mediální sféry ostatní akciové trhy a roztočilo se tak kolečko recese na celém světě, ze kterého mohli dodnes těžit nejen socialisté, extrémisté aj., nýbrž také předně lidé znalí burzovních obchodů. Nakolik byla tato zpráva reálná, to se samozřejmě ukáže teprve v budoucnosti. Doufejme: tato budoucnost bude nejen pro naši zemi s Boží pomocí šťastná. A navíc již za chvíli je tu jaro a 21. březen :o). S přáním všeho dobrého Váš RAdo Skydancer :o)).

 

KOMPLETNÍ AUDIO VERZE NOVÉHO ZÁKONA V ČEŠTINĚ ZCELA LEGÁLNĚ KE STAŽENÍ ZDE: http://www.bible21.cz/preklad_bible/anz_mp3_128

 

A dáme si jednu super jarní z Dublinu 2006 od Bruce Springsteena :o)).

 

Únor 2009 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

 Zima opět pokračovala s neztenčenou silou hlavně ve formě přívalů sněhu. Globální oteplování se opět nekonalo. Tolik bílé nadílky :o). Lidé zase mj. na Ostravsku masivně vyrazili  na běžky do přilehlých zasněžených polí. Velmi zajímavý jev, který jsem již opravdu několik let neměl to štěstí vidět :o). Ta příroda je ale opravdu fikaná, jak si pohrává s některými tzv. globálními "warming" předpověďmi :o). Nicméně už aby přišlo to jaro s báječnými slunečními paprsky :o)).

 

 Dnešní zamyšlení bych dále též rád věnoval dobrým zprávám. Na celém světě existují miliony lidí, kteří si nechtějí nechat otravovat život neustálými negativitami plynoucími z TV, rozhlasu a podobně. Naopak chtějí svou vírou Boha, v úspěch, v dobré časy s nadějí formovat lidské chování i v těžkých dobách, pomáhat lidem kolem a dávat naději tam, kde se stress a deprese hodí jistým společenským kruhům k tomu, aby ostatními lépe manipulovali, nebo činili tak jiné kroky, které se jim tím hodí mj. na burze (tzv. „shortselling“), v politice (růst levicové popularity a regulací) apod. Česko potřebuje pozitivní zprávy jako sůl a to každý den. Obzvláště zajímavé české webové stránky s množstvím pozitivního infa byly tyto: http://www.dobrezpravy.estranky.cz a zahraniční pak: http://www.goodnewsdaily.com, http://www.goodnewsnetwork.org. Pokud bychom měli shrnout to, proč uvažující lidi přitahují pozitivní zprávy, tak vynikající komentář k tomu poskytl právě server goodnewsnetwork.org:

I have a 7 year old son and we don't watch TV, listen to the news, or read newspapers because so much of it is negative and full of pain and hate -- things his little body does not need. I am SO thrilled to be able to show him stories on your Website and talk to him about the positive, Good work that is occurring here on Earth. You have given me a safe place where I can allow my son to browse and follow the stories that interest him. Thank you! - Esther Colwell.

Představme si klasického člověka v opravdové krizi, který fakt neví kudy kam a pak se na něj ještě hrnou všechny ty hrůzy z TV a rozhlasu: to je opravdu „na mašli“ přátelé! Život nás učí, že je velmi důležitá naděje, pozitivní myšlení a předně víra v Boha. Pokud si naše česká mediální scéna nebude dávat pozor na to co dělá s lidmi v tzv. „krizi“ svým nekonečným omíláním negativit, bude to mít opravdové důsledky. A za to pak novinářům nikdo děkovat nebude – ostatně je jim to možná již opravdu jedno a jde zase jen o peníze z reklam. Naopak v konečném důsledku, pokud to mediální hoši přestřelí a nebudou ty negativní zprávy vyrovnávat alespoň v poměru 60 (-) : 40 (+) těmi pozitivními, tak se pokračující celoroční národní masáž jistě projeví a to předně na tom, z čeho deníky, televize apod. žijí: právě z reklamy! Poklesnou objednávky inzerce, lidé přestanou kupovat noviny, začnou masivně spořit, budou se ještě více bát a výsledkem bude přesně to, co možná někteří mediální hoši chtějí: „drsná opravdová krize“. Před dopadem negativního zpravodajství na celou českou populaci varovala již řada našich významných sociologů mimo jiné Fegor Gál a těch „etických ekonomů“, jakými jsou ve smyslu „anti-negativních zpráv“ vedle řady dalších: president Václav Klaus, Vladimír Dlouhý – bývalá ODA, Jiří Rusnok – ČSSD. Vláďa Dlouhý - někdejší nejpopulárnější politik České republiky ze „zlatých 90. let“ minulého století - jednoznačně upozorňuje: NEPANIKAŘIT! ČÍM VÍCE SE MLUVÍ O KRIZI, TAK TÍM VÍCE SE TO CELÉ ZHORŠUJE! MUSÍME MLUVIT POZITIVNĚ A MÍT DOBRÉ ZPRÁVY! JE TŘEBA NORMÁLNĚ PRACOVAT A VĚŘIT V ÚSPĚCH, ROZUMNĚ UTRÁCET! MY, OBČANÉ ČR, MÁME NA TO, ABYCHOM JAKÉKOLIV KRIZE PŘEKONALI! POJĎME SPOLEČNĚ DO TOHO A ZVÍTĚZÍME! :O)).

Pan Dlouhý zároveň důrazně doporučuje, aby vláda v rámci národní pospolitosti vyrazila do těch českých regionů, kde jsou opravdové problémy a ne jen ty tzv. „mediální“, přičemž tam by měli politici přímo pomoci nikoliv rozdáváním peněz nebo sociálních dávek, regulacemi, ale vytvářením nových pracovních příležitostí, podporou, nadějí. Tzv. mediální krize je přeci vynikající příležitostí pro pravicové politiky k tomu, aby vyšli lidem vstříc a nenechávali si tu smetanu slíznout levicí. Pojďme hoši do toho :o)!.

Podobný pozitivní tón zaznívá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR: TOHLE NENÍ KRIZE JAKO TA ZE 30. LET MINULÉHO STOLETÍ! NEZAMĚSTNANOST NENÍ NA 20-30%! JIŽ JSME PŘEŽILI HORŠÍ OPRAVDOVÉ KRIZE V 90. LETECH! NAŠI LIDÉ UMÍ A JSOU VELMI SCHOPNÍ!

Přitom pozitivních zpráv je všude tolik, že stačí jen vzít pořádně servis světových a českých agentur, podívat se na statistiky z jiného úhlu pohledu a ejhle: VÝBORNÝCH ZPRÁV JAKO „BEJK“!

Tak třeba:

• V Česku nedojde ke škrtům v investicích do infrastruktury, neboť k dispozici je zatím rekordních 95 miliard Kč.

• Česká republika nemá problémy se splácením svého dluhu.

• V českých bankách je na 70,-Kč úvěrů 100,-Kč hotovostních vkladů.

Podle světoznámé ratingové agentury „Standard & Poor's“ se Česko s tzv. „krizí“ vyrovná lépe než východní Evropa. Máme odolnou spotřebitelskou poptávku, silný bankovní sektor a zdravé ekonomické základy.

• Díky programům Českomoravské záruční a rozvojové banky + Exportní banky jsou k dispozici desítky nových milionů na podporu malého a středního podnikání, včetně zahraničního exportu.

• Škodovce roste prodej aut a bude zvyšovat mzdy v roce 2009 o 4,8%.

• Daří se na amerických trzích s komoditami jakými jsou: měď, ocel a litina.

• V Americe roste rychlým tempem prodej již postavených domů díky poklesu cen hypoték.

• „Nošovická automobilka Hyundai zvažuje kvůli růstu zakázek zavést pracovní soboty. /.../ "Situace v zakázkách se zlepšuje. Zatímco objednávky na únor byly taktak, na březen je objednávek tolik, že dokonce zvažujeme, jestli eventuálně nezařadíme pracovní sobotu, abychom to všechno při jedné směně stihli, /../."“ (Zdroj: www.dobrezpravy.estranky.cz)

A mnoho dalších.

Přátelé: jsme super, víme co chceme a zvítězíme :o)! Nenechme se deptat negativními zprávami a naopak pozitivně pomáhejme všude tam, kde je toho zapotřebí ve smyslu naší národní pospolitosti. S přáním úspěchů a všeho nejlepšího Váš RAdo Skydancer :o).

 

A dáme si na dobrou náladu skvělého Sira Cliffa Richarda a jeho Anděla, třeba toho strážného - každého z nás a celé ČR :o).

 

 Tak se nám opět vrátila zima paní Müllerová, chtělo by se říci ve shodě s hrdinným vojákem Josefem Švejkem. Všude zase ta bílá romantika :o). Na Bělehrad, na Bělehrad přátelé! :o)). Naštěstí nebyly nějaké extrémní mrazy a vše se dalo v pohodě zvládat. Ještě jednou jsme tedy s přáteli vyrazili brzy ráno na Sv. Valentinskou noc do krásných zasněžených lesů, postavit možná letošní poslední iglú a sněhuláky, věnované některým našim slavným politickým osobnostem :o)). Milí bílí kulaťoučcí sněžní člobrdové p